Bindal
«Ørtind» ute av drift
Det jobbes med å finne alternative løsninger for hurtigbåten i Bindalsfjorden.
tirsdag 09:59 banett
Full vind i seglene på Terråk
Nordlandsbåtregattaen er i full gang.
lørdag 30. juni banett
Nordlandsbåtregatta for 40. gang
Det ventes mellom 800 og 1000 feststemte mennesker til Terråk.
onsdag 27. juni banett
Politikerne vedtok kjøreregler på sosialemedier
I Bindal har kommunestyret enstemmig vedtatt en vær varsom-plakat.
torsdag 21. juni banett
Fylkesmannen trenger mer tid for å fatte Austra-beslutning
Fylkesmannen i Trøndelag skal komme med en tilrådning til departementet.
fredag 1. juni banett
Bindalsbruket har inngått avtale med Optimera
Viktig samarbeidsavtale er inngått for dørprodusenten i Bindal
mandag 30. april banett
Politikerne i Bindal skal få egne kjøreregler på sosiale medier
Debatten det siste året har antatt nye høyder i Bindal med meninger for og mot en storkommune. Nå vil politikerne ha et sett regler for egen bruk av sosiale medier.
fredag 27. april banett
Politikerne i Bindal snudde - slipper boplikt på veiløs eiendom
Kirvil Elise Stoltenberg og Olav Kjetil Bang har to ganger fått avslag på søknaden om konsesjon ved boplikt på eiendommen i Selfjord i Bindal. Torsdag valgte kommunestyret å oppheve sitt eget vedtak.
fredag 27. april banett
NORDLAND

Hallgeir Lian takker av etter 40 år
Kontor- og personalleder Hallgeir Lian har hatt ansvar for 21 valggjennomføringer i Bindal kommune. Nå har han tatt et personlig valg.
torsdag 26. april banett
Lekkasjer i tårnet på Vassås kirke
Rådmannen vil sette av 290.000 kroner til renovering av kirketårnet.
onsdag 25. april banett
Innbyggere på Austra har skrevet brev til departementet
Resultatet av en underskriftskampanje fra dør til dør på Bindals del av Austra er sendt til departementet.
søndag 22. april banett
Bindalsbruket lanserte 18 nye designdører
– Dette er utrolig fantasifult og veldig kreativt, sier Gjøa Kristine Aanderaa.
fredag 20. april banett
Åpen dør på Bindalsbruket
Bindalsbruket feirer lansering av 18 nye dørmodeller med åpen dag.
torsdag 19. april banett
Busskutt i Bindal rammer elever som pendler
Fylkeskommunens kuttforslag går hardt utover elever ved videregående mener Bindals rådmann.
tirsdag 17. april banett
Søker om ny oppdrettslokalitet i Bindal  
Bjørøya AS vil etablere en ny akvakulturlokalitet ved Gåsflestaren.
lørdag 7. april banett
Enighet om kraftkonsesjon
Bindal, Beiarn, Sørfold og Rødøy har blitt enige med Nordland fylkeskommune om en forlengelse av avtalen i ti år. Men så er det slutt.
onsdag 4. april banett
Vil dele Bindal i to og flytte fylkesgrensa
En aksjonsgruppe ledet av Magnar Bøkestad har kontaktet departementet for å høre hvilke muligheter som finnes for å innlemme Bindalshalvøya og Austra i Nærøysund kommune.
søndag 18. mars banett
Bindal nekter å gi opp gunstig kraftavtale
Nordland fylkeskommune gir Bindal to valg. Britt Helstad avviser begge forslagene og bretter opp ermene for å gå til kamp.
onsdag 14. mars banett
Skal bindalingene være nordlendinger eller trøndere?
Bindal tar snart stilling til sammenslåing. Gi din stemme inne i saken.
onsdag 14. februar banett
Bindal gikk fem millioner i pluss i 2017
Regnskapet ble kjent mandag.
tirsdag 13. februar banett
Dagens Bindal kommune, eller kommunesammenslåing?
Den 26. februar går bindalingene til urnene under folkeavstemning for kommunens fremtid.
tirsdag 9. januar banett
Lensmann ber innbyggerne melde fra om aggressive elger
lørdag 6. januar banett
Mattilsynet avslår søknad fra oppdrettsaktør
Helgeland Lumpsucker ønsket å etablere lokalitet på Brukstomta Næringspark for oppdrett av rognkjeks. Mattilsynet sier nei.
lørdag 6. januar banett
Vil ikke si opp avtalen med Bindalseidet skole
Kommunestyret gjorde om på formannskapets vedtak
15. desember 2017 banett
Julefeiring på Terråk gjestegård 1. juledag
Flyktningtjenesten i Bindal inviterer flyktninger og andre til julefeiring 1. juledag fra kl 1700 på Terråk. Det blir feiring etter norsk tradisjon, med leker og god mat.
15. desember 2017 Bindal kommune
Tiltakspris til gründer
Lars Berg-Hansen og NorseAqua ble hedret for å ha skapt mange arbeidsplasser i kommunen.
15. desember 2017 banett
Tiltaksprisen 2017
Bindal kommunes tiltakspris for 2017 går til Lars Berg-Hansen.
15. desember 2017 Bindal kommune
Boligplan for Bindal
Kommunestyret i Bindal har 14. desember 2017 vedtatt en omfattende boligplan som legger strategien for hvordan kommunen skal utvikle Terråk og Bindalseidet til attraktive sentre, friske opp boligmarkedet og legge opp til et botilbud i tråd med fremtidige behov. Planen setter omfattende investeringer i...
15. desember 2017 Bindal kommune
Erfaren politiker på tilhørerbenken
Tidligere stortingspolitiker og statsråd Lisbeth Berg-Hansen var tilhører da kommunestyret i Bindal diskuterte videre eksistens som egen kommune.
14. desember 2017 banett
- Vi er fri som fuglen
Ordfører Britt Helstad har tvilt seg frem til beslutningen. Hun vil være selvstendig kommune.
14. desember 2017 banett
Sang for politikerne
Barna i Terråk barnehage sjarmerte de folkevalgte.
14. desember 2017 banett
To nye helsefagarbeidere i Bindal
Bindal kommune fikk to nye helsefagarbeidere i dag.
13. desember 2017 Bindal kommune
Ledig stilling: Assisterende rådmann
Vår kontor- og personalleder går av med pensjon, og vi søker en synlig og handlekraftig leder som har evne til å bygge tillit og etablere godt og tett samarbeid internt i organisasjonen. Ass. rådmann er rådmannens faste stedfortreder, og er med i rådmannens ledergruppe....
11. desember 2017 Bindal kommune
NORDLAND

Innkalling til formannskapsmøte
Formannskapet skal møte torsdag 14. desember. Her er innkalling og saksliste.
8. desember 2017 Bindal kommune
Ikke skoleskyss fredag morgen fra Åbygda, Helstad/Bangstad og Gangstøen
Bindal kommune har mottatt melding fra TTS om at skolebussen fredag 8. desember om morgenen ikke vil hente elever fra Åbygda til Gangstøen på grunn av sterk vind og glatt vei. Hvis forholdene bedrer seg, vil bussen kjøre elevene hjem etter skoletid. Kontaktinformasjon: TTS tlf: 75018100 ...
7. desember 2017 Bindal kommune
Ledig stilling: Veileder/saksbehandler på NAV Bindal
NAV Bindal har ledig 100 % fast kommunal stilling, med tiltredelse snarest.
6. desember 2017 Bindal kommune
Innkalling til kommunestyremøte
Kommunestyret har møte torsdag 14. desember kl 0900 på Bindal rådhus. Her er innkalling og saksliste.
6. desember 2017 Bindal kommune
Telefonproblemer hos NAV Bindal
NAV Bindal har ikke telefon, og begrenset tilgang på data på grunn av skade på datautstyr. Dette forventes å bli reparert i løpet av 48 timer. Henvendelser skjer via kontaktsentret på 5555 3333, de kan videreformidle de henvendelser som haster. NAV Bindal har åpent i dag...
4. desember 2017 Bindal kommune
Utforkjøring på Terråk
3. desember 2017 banett
Trollfjell Geopark har nå felles nettside med Trollfjell friluftsråd
Adressen er trollfjellgeopark.no eller trollfjellfriluftsraad.no
28. november 2017 Bindal kommune
Redusert bemanning på Bindal legekontor
Legekontoret vil ha redusert bemanning i desember med 3 i stedet for 4 leger.
24. november 2017 Bindal kommune
Møte i kontrollutvalget
Kontrollutvalget i Bindal har møte fredag 1. desember kl 1200 på Bindal rådhus
23. november 2017 Bindal kommune
Politiet gir råd om nettbruk
Torsdag 30.november kl. 19.00-20.30 i hallen på Bindalseidet skole. Til dette møtet inviteres elever i Bindal i 5. - 7. klassetrinn og deres foreldre
20. november 2017 Bindal kommune
Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
Her er rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
15. november 2017 Bindal kommune
Innkalling til møte i Bindal formannskap torsdag 23. november
Innkallingen er nå lagt ut.
14. november 2017 Bindal kommune
Delt kommunestyre ønsker reversering
Kommunestyret i Bindal vil søke reversering om ikke kommunal- og forvaltningskomiteen foreslår oppheving av tvangsvedtaket. Da blir det også folkeavstemming.
9. november 2017 banett
Innkalling til møte i kommunestyret
Bindal kommunestyre har møte torsdag 9. november kl 0900 på Bindal rådhus.
1. november 2017 Bindal kommune
Lokalmatseminar for deg innen landbruk og reiseliv i Bindal
Lokalmatseminar for deg innen landbruk og reiseliv i Bindal. Torsdag 23. november fra 18.00 – 21.00 på Medvind Innovasjonsloft, gratis deltagelse. Påmelding til monja@bindalutvikling.no pga servering innen 21. november.
30. oktober 2017 Bindal kommune
Seminar: Høsting i havrommet – potensial og muligheter – gratis!
Onsdag 8/11-2017, kl 10-16 (Vonheim grendehus, Bindal) Seminaret er gratis (støttet av Norges Vel, Bindal Utvikling og Kystgruppen), påmelding er påkrevd pga matservering. Send epost til monja@bindalutvikling innen 5/10. Det er kun 50 plasser tilgjengelig.
30. oktober 2017 Bindal kommune
Veistenging - sør-horsfjord
Natt til tirsdag 31. oktober vil fv. 771 Bogen-Gutvik være nattestengt i tidsrommet 23:00-06:00 ved Sør Horsfjord.
26. oktober 2017 Bindal kommune
Leka vil søke om reversering og Bindal kan følge etter
Leka søker Stortinget for å komme seg ut av en tvangssammenslåing med Bindal, Nærøy og Vikna.
20. oktober 2017 banett
HØRING - forslag til forskrift for jakt/fangst av bever, samt målsetning for forvaltning av bever i Bindal kommune
Miljødirektoratet har fastsatt ny forskrift om forvaltning av bever. I forskriftens § 3 pålegges kommunene å fastsette lokal forskrift i samsvar med målsetting vedtatt iht. § 2. Viltnemnda har i møte av 11.10.2017 vedtatt målsetninger, samt forslag til forskrift om...
19. oktober 2017 Bindal kommune
HØRING - Nye målsetninger vedrørende hjorteviltforvaltningen i Bindal kommune for perioden 2017-2021
Forslag til nye målsetninger for hjorteviltforvaltningen i Bindal kommune ble behandlet av viltnemnda i møte av 11.10.2017 og ut fra et enstemmig vedtak sendes forslaget ut på høring. Høringsfristen er er satt til 24.11.2017.
19. oktober 2017 Bindal kommune
Oppdatert informasjon om nattestengt tunnel
Fv. 801 Kollstraumen tunnelen ved Årsandøy og Fv. 1 Heimatunnelen, Åbygdveien er nattestengt mellom kl. 22.00-05.30 i perioden 16.oktober - 12.november 2017.
17. oktober 2017 Bindal kommune
Innkalling til møter i Bindal formannskap og fondsstyre
Torsdag 19. oktober har Bindal formannskap og fondsstyre møter på Bindal rådhus.
10. oktober 2017 Bindal kommune
Ny skole og idrettshall til 85 millioner kroner
Bindal kommunestyre vedtok stor utbygging.
7. oktober 2017 banett
Arbeid i tunneler i Bindal
Frem til 20. desember foregår arbeider med å bytte lys i tunneler i Bindal kommune. Dette styrer ikke Bindal kommune over, men vi forsøker å formidle videre den informasjon vi får fra Statens Vegvesen.
6. oktober 2017 Bindal kommune
Endring av skolekretsgrenser
Kommunestyret vedtok i dag at ungdomstrinnet ved Terråk skole midlertidig skal flyttes til Kjella skole. Forventet oppstart ved Kjella skole er 16. oktober.
28. september 2017 Bindal kommune
NORDLAND

Lediger stillinger: Sykepleiere
Sykepleier, 100 % fast stilling i hjemmetjenesten og 100 % fast stilling ved institusjon
26. september 2017 Bindal kommune
HPV-vaksine
Alle kvinner født 1991 og senere har fra høsten 2016 fått tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft...
26. september 2017 Bindal kommune
Influensavaksine
Vaksinasjon vil foregå på Bindal helsestasjon mandag 16. oktober og torsdag 26. oktober, kl.10-14.
26. september 2017 Bindal kommune
Møte i kontrollutvalget i Bindal kommune
Kontrollutvalget har møte på Bindal rådhus fredag 29. september 2017, kl 1200 - til 1500
21. september 2017 Bindal kommune
Innkalling til kommunestyremøte torsdag 28. september
Kommunestyret har møte torsdag 28. september kl 0900 på Bindal rådhus. Her finner du innkallingen.
20. september 2017 Bindal kommune
Stortingsvalget 2017 - resultat Bindal
Senterpartiet ble største parti i Bindal i Stortingsvalget 2017 med 35,1%. Arbeiderpartiet fikk 33,3%. Fremmøteprosent er 85,6% før opptellingen av sent innkomne stemmer er klar.
12. september 2017 Bindal kommune
Det blir ikke vegstengning
Arbeidet er utsatt og stengningen er avlyst. Statens vegvesen varslet i går at Fv. 17 - Høylandet – Rørvik ville være stengt i inntil 5 timer 1. september i tidsrommet kl. 00:00 – 05:00 ca. 7 km nord for Høylandet sentrum ved Flott.
29. august 2017 Bindal kommune
Statens vegvesen sjekker tunneler i Bindal
Det blir kolonnekjøring gjennom fire tunneler i Bindal 28. og 29. august, da Statens vegvesen gjør geologiske inspeksjoner.
25. august 2017 Bindal kommune
Innkalling til kommunestyremøte torsdag 31. august
Bindal kommunestyre har møte torsdag 31. august.
23. august 2017 Bindal kommune
Valan tok tempobronse i nordisk veteranmesterskap
1. august 2017 banett
Idemyldring om næringslivets behov og utfordringer
Velkommen til møte/workshop tirsdag 8. august kl 1900 - 2100 på Medvind innovasjonsloft på Brukstomta på Terråk.
1. august 2017 Bindal kommune
Holdningsskapende midler for bedre trafikksikkerhet høst 2017
Det er søknadsfrist 1. oktober for å søke Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg om midler til tiltak som fremmer gode holdninger i trafikken.
1. august 2017 Bindal kommune
Står du i manntallet?
For å kunne stemme ved høstens valg til Stortinget må du stå i manntallet. Du kan undersøke om du står i manntallet for stortingsvalget. I Bindal finner du manntallet lagt ut på Bindal rådhus.
17. juli 2017 Bindal kommune
Kunngjøring - melding om planoppstart - endring av reguleringsplan for Terråk sentrum
I henhold til Plan og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsles oppstart av arbeid med endring av reguleringsplan for Terråk sentrum i Bindal kommune.
10. juli 2017 Bindal kommune
Varsel om oppstart av planarbeid for Holm fergeleie
Statens vegvesen og Nordland fylkeskommune, i samarbeid med Bindal kommune skal starte detaljregulering av Holm ferjeleie. I forbindelse med oppstart av planarbeidet holdes det i samarbeid med kommunen et åpent møte: Tid: Torsdag 10. august 2017 kl. 1800, Sted: Solvang forsamlingshus, Holm.
7. juli 2017 Bindal kommune
Ledige stillinger: Rektor og lærerstillinger i kulturskolen
Bindal kommune har følgende ledige stillinger i oppvekst- og kultursektoren: Rektor i kulturskolen, fast stilling 20 %, lærer i kulturskolen (kordirigent) fast stilling 16,19 %, lærer i kulturskolen (band) fast stilling 12,5 %, lærer i kulturskolen, (piano/sang m.m.) vikariat 36 % i ca. ett...
5. juli 2017 Bindal kommune
Flere ekstraordinære politiske møter i august
Kommunestyret kalles inn til 3 møter i august som kommer i tillegg til de planlagte møtene i år.
4. juli 2017 Bindal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

BINDAL KOMMUNE

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
NORDLAND

FAVORITTER

Hordaland IT Utenriks Innenriks Sarpsborg 08 Telemark Kjendis Nordland Karlskrona Båt Næringsliv Oppland Svedala Bergen Vestfold Hedmark Aust Agder Mobil Sport Møre og Romsdal
flere?
Hässleholm Kultur Rogaland Oslo Østfold Fotboll Kalmar Vest Agder Akershus Kvinnherad Odda Skåne Sogn og Fjordane Buskerud Troms Trøndelag Kristianstad Forsvar Mat Menn Oskarshamn Thailand Rendalen Inrikes Fiske Kongelig Finnmark Eslöv Tynset Molde FK Sandnes Vellinge Karmøy Skien USA Kultur Kragerø Åstorp Mandal Vær Politikk Sport Musikk Bolig Fotball Malmö Tinn Norway Cup Fredrikstad Sverige Blekinge VM Trening Stavanger Kunst Mote IK Start Spill 17. mai Trav Grue Reise Stockholm Russland Turn Lyngdal Risør Tvedestrand Kristiansand Vestby Nittedal Sigdal Grane Helse Tesla Fauske Barn Osterøy Lesja Android Aurskog-Høland Lund Håndball Stord Sjakk Lindås Økonomi Motor Røros Lillesand Askvoll X-games Bamble Sund Vågan Steigen Hyllestad Nore og Uvdal Landbruk Tranøy Ringsaker Askøy Jølster Båstad Nesodden Hvaler Utrikes Gausdal Näringsliv Øksnes Hälsa Seljord Film Salangen Horten Moss Sortland Ronneby Andøy Landskrona Kongsvinger Lund Porsgrunn Alpint Eurovision Eidskog Sogndal Åmot Kvinesdal Gjøvik Friidrett Aurdal Drangedal Vefsn Solund Tomelilla SK Brann Staffanstorp Narvik Nes Helsingborg Bremanger Høyanger Stabæk Enebakk Fedje Hemnes Vadsø Kommunesammenslåing Nybro Leirfjord Karasjok Strängnäs Suldal Bodø/Glimt Bil Meløy Alstahaug Klima Jönköping Hörby Lødingen Trøgstad Bromölla Molde Russ Austrheim Boksing Dyr Liverpool Tønsberg Bil Eidfjord Mat Spania Farsund Jakt Hobøl Dovre Skedsmo Kvinner Kviteseid Gloppen Bundesliga Askim Øyer E-sport Masfjorden Musik Roing Stranda Ski Øygarden Nissedal Nordre Land Meland Tysvær Gjerstad Interiør Radøy Arctic Race Frankrike Flekkefjord Bærum Rauma Svelvik Ballangen World Series of Poker Rygge Jevnaker Sandefjord Fotball FK Haugesund Voss Moskenes Friluftsliv Stryn Østre Toten Saltdal Vitenskap Tyrkia Karlshamn Time Nord-Korea Engerdal Rælingen Polen Hole Eliteserien Målselv Mjøndalen IF Valle Øystre Slidre Sola Lier Israel Audnedal Asker Halden Hamar Ukraina Flora Politik Toyota Lillehammer Skånland Eid Lillestrøm SK Champions League NM FA-cupen Holtålen Giske Kvalsund Volvo Skisport Mönsterås Danmark Fildeling Forskning Kampsport Evenes Sjöbo Flakstad Rakkestad Torsken Mörbylånga La liga Stavanger Oilers Råde Re Skodje Norway Chess Sölvesborg Motorsport Vinje Film Svalöv Søgne Aure Östra Göinge Værøy Sykkel Ulvik Frogn Eidsberg Hadsel Foto Hockey Svalbard Åsnes Australia Bodø Båt Nordkapp Poker Olofström Berlevåg Odds BK Birkenes Vestre Slidre Hammerfest Nord-Odal Syria Skurup Rennesøy Hamarøy Tingvoll Rana Ulstein Emmaboda Tour of Norway Vindafjord Tromsø IL Fjaler Modum Nannestad Mjölby Kryptovaluta Utsira Larvik Bømlo Porsanger Brønnøy Løten Tysfjord Litteratur Sandøy Skiptvet Jobb Skiskyting Arendal Teknik Motorsport Klatring Kina Grimstad
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL