Bindal
Dagens Bindal kommune, eller kommunesammenslåing?
Den 26. februar går bindalingene til urnene under folkeavstemning for kommunens fremtid.
tirsdag 9. januar banett
Lensmann ber innbyggerne melde fra om aggressive elger
lørdag 6. januar banett
Mattilsynet avslår søknad fra oppdrettsaktør
Helgeland Lumpsucker ønsket å etablere lokalitet på Brukstomta Næringspark for oppdrett av rognkjeks. Mattilsynet sier nei.
lørdag 6. januar banett
Vil ikke si opp avtalen med Bindalseidet skole
Kommunestyret gjorde om på formannskapets vedtak
15. desember 2017 banett
Julefeiring på Terråk gjestegård 1. juledag
Flyktningtjenesten i Bindal inviterer flyktninger og andre til julefeiring 1. juledag fra kl 1700 på Terråk. Det blir feiring etter norsk tradisjon, med leker og god mat.
15. desember 2017 Bindal kommune
Tiltakspris til gründer
Lars Berg-Hansen og NorseAqua ble hedret for å ha skapt mange arbeidsplasser i kommunen.
15. desember 2017 banett
Tiltaksprisen 2017
Bindal kommunes tiltakspris for 2017 går til Lars Berg-Hansen.
15. desember 2017 Bindal kommune
Boligplan for Bindal
Kommunestyret i Bindal har 14. desember 2017 vedtatt en omfattende boligplan som legger strategien for hvordan kommunen skal utvikle Terråk og Bindalseidet til attraktive sentre, friske opp boligmarkedet og legge opp til et botilbud i tråd med fremtidige behov. Planen setter omfattende investeringer i...
15. desember 2017 Bindal kommune
NORDLAND

Erfaren politiker på tilhørerbenken
Tidligere stortingspolitiker og statsråd Lisbeth Berg-Hansen var tilhører da kommunestyret i Bindal diskuterte videre eksistens som egen kommune.
14. desember 2017 banett
- Vi er fri som fuglen
Ordfører Britt Helstad har tvilt seg frem til beslutningen. Hun vil være selvstendig kommune.
14. desember 2017 banett
Sang for politikerne
Barna i Terråk barnehage sjarmerte de folkevalgte.
14. desember 2017 banett
To nye helsefagarbeidere i Bindal
Bindal kommune fikk to nye helsefagarbeidere i dag.
13. desember 2017 Bindal kommune
Ledig stilling: Assisterende rådmann
Vår kontor- og personalleder går av med pensjon, og vi søker en synlig og handlekraftig leder som har evne til å bygge tillit og etablere godt og tett samarbeid internt i organisasjonen. Ass. rådmann er rådmannens faste stedfortreder, og er med i rådmannens ledergruppe....
11. desember 2017 Bindal kommune
Innkalling til formannskapsmøte
Formannskapet skal møte torsdag 14. desember. Her er innkalling og saksliste.
8. desember 2017 Bindal kommune
Ikke skoleskyss fredag morgen fra Åbygda, Helstad/Bangstad og Gangstøen
Bindal kommune har mottatt melding fra TTS om at skolebussen fredag 8. desember om morgenen ikke vil hente elever fra Åbygda til Gangstøen på grunn av sterk vind og glatt vei. Hvis forholdene bedrer seg, vil bussen kjøre elevene hjem etter skoletid. Kontaktinformasjon: TTS tlf: 75018100 ...
7. desember 2017 Bindal kommune
Ledig stilling: Veileder/saksbehandler på NAV Bindal
NAV Bindal har ledig 100 % fast kommunal stilling, med tiltredelse snarest.
6. desember 2017 Bindal kommune
Innkalling til kommunestyremøte
Kommunestyret har møte torsdag 14. desember kl 0900 på Bindal rådhus. Her er innkalling og saksliste.
6. desember 2017 Bindal kommune
Telefonproblemer hos NAV Bindal
NAV Bindal har ikke telefon, og begrenset tilgang på data på grunn av skade på datautstyr. Dette forventes å bli reparert i løpet av 48 timer. Henvendelser skjer via kontaktsentret på 5555 3333, de kan videreformidle de henvendelser som haster. NAV Bindal har åpent i dag...
4. desember 2017 Bindal kommune
Utforkjøring på Terråk
3. desember 2017 banett
Kunngjøring - offentlig ettersyn - forslag til forskrift om feiing og tilsyn i bindal kommune
Bindal kommune ønsker å innføre ny lokal forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om regulering av feiegebyr i Bindal kommune. Forslag til forskrift legges ut til offentlig ettersyn på Bindal folkebibliotek og på kommunens hjemmeside i perioden 01.12.17 – 16.01.18....
1. desember 2017 Bindal kommune
"Vis med avis"
7. klasse ved Terråk skole gjør det bra i konkurranse.
1. desember 2017 Bindal kommune
Budsjett for 2018 og økonomiplan
Formannskapets forslag til budsjett for 2018 og økonomiplan for perioden 2018 – 2021 legges ut til alminnelig ettersyn fram til 14. desember 2017.
30. november 2017 Bindal kommune
Trollfjell Geopark har nå felles nettside med Trollfjell friluftsråd
Adressen er trollfjellgeopark.no eller trollfjellfriluftsraad.no
28. november 2017 Bindal kommune
Redusert bemanning på Bindal legekontor
Legekontoret vil ha redusert bemanning i desember med 3 i stedet for 4 leger.
24. november 2017 Bindal kommune
Møte i kontrollutvalget
Kontrollutvalget i Bindal har møte fredag 1. desember kl 1200 på Bindal rådhus
23. november 2017 Bindal kommune
Politiet gir råd om vett på nett
På Bindalseidet skole vil alle elever på mellomtrinnet i hele kommunen samles for å lære om nettbruk av politiet.
20. november 2017 banett
Politiet gir råd om nettbruk
Torsdag 30.november kl. 19.00-20.30 i hallen på Bindalseidet skole. Til dette møtet inviteres elever i Bindal i 5. - 7. klassetrinn og deres foreldre
20. november 2017 Bindal kommune
Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
Her er rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
15. november 2017 Bindal kommune
Innkalling til møte i Bindal formannskap torsdag 23. november
Innkallingen er nå lagt ut.
14. november 2017 Bindal kommune
Delt kommunestyre ønsker reversering
Kommunestyret i Bindal vil søke reversering om ikke kommunal- og forvaltningskomiteen foreslår oppheving av tvangsvedtaket. Da blir det også folkeavstemming.
9. november 2017 banett
Innkalling til møte i kommunestyret
Bindal kommunestyre har møte torsdag 9. november kl 0900 på Bindal rådhus.
1. november 2017 Bindal kommune
Lokalmatseminar for deg innen landbruk og reiseliv i Bindal
Lokalmatseminar for deg innen landbruk og reiseliv i Bindal. Torsdag 23. november fra 18.00 – 21.00 på Medvind Innovasjonsloft, gratis deltagelse. Påmelding til monja@bindalutvikling.no pga servering innen 21. november.
30. oktober 2017 Bindal kommune
Seminar: Høsting i havrommet – potensial og muligheter – gratis!
Onsdag 8/11-2017, kl 10-16 (Vonheim grendehus, Bindal) Seminaret er gratis (støttet av Norges Vel, Bindal Utvikling og Kystgruppen), påmelding er påkrevd pga matservering. Send epost til monja@bindalutvikling innen 5/10. Det er kun 50 plasser tilgjengelig.
30. oktober 2017 Bindal kommune
NORDLAND

Veistenging - sør-horsfjord
Natt til tirsdag 31. oktober vil fv. 771 Bogen-Gutvik være nattestengt i tidsrommet 23:00-06:00 ved Sør Horsfjord.
26. oktober 2017 Bindal kommune
Leka vil søke om reversering og Bindal kan følge etter
Leka søker Stortinget for å komme seg ut av en tvangssammenslåing med Bindal, Nærøy og Vikna.
20. oktober 2017 banett
HØRING - forslag til forskrift for jakt/fangst av bever, samt målsetning for forvaltning av bever i Bindal kommune
Miljødirektoratet har fastsatt ny forskrift om forvaltning av bever. I forskriftens § 3 pålegges kommunene å fastsette lokal forskrift i samsvar med målsetting vedtatt iht. § 2. Viltnemnda har i møte av 11.10.2017 vedtatt målsetninger, samt forslag til forskrift om...
19. oktober 2017 Bindal kommune
HØRING - Nye målsetninger vedrørende hjorteviltforvaltningen i Bindal kommune for perioden 2017-2021
Forslag til nye målsetninger for hjorteviltforvaltningen i Bindal kommune ble behandlet av viltnemnda i møte av 11.10.2017 og ut fra et enstemmig vedtak sendes forslaget ut på høring. Høringsfristen er er satt til 24.11.2017.
19. oktober 2017 Bindal kommune
Oppdatert informasjon om nattestengt tunnel
Fv. 801 Kollstraumen tunnelen ved Årsandøy og Fv. 1 Heimatunnelen, Åbygdveien er nattestengt mellom kl. 22.00-05.30 i perioden 16.oktober - 12.november 2017.
17. oktober 2017 Bindal kommune
Innkalling til møter i Bindal formannskap og fondsstyre
Torsdag 19. oktober har Bindal formannskap og fondsstyre møter på Bindal rådhus.
10. oktober 2017 Bindal kommune
Ny skole og idrettshall til 85 millioner kroner
Bindal kommunestyre vedtok stor utbygging.
7. oktober 2017 banett
Arbeid i tunneler i Bindal
Frem til 20. desember foregår arbeider med å bytte lys i tunneler i Bindal kommune. Dette styrer ikke Bindal kommune over, men vi forsøker å formidle videre den informasjon vi får fra Statens Vegvesen.
6. oktober 2017 Bindal kommune
Endring av skolekretsgrenser
Kommunestyret vedtok i dag at ungdomstrinnet ved Terråk skole midlertidig skal flyttes til Kjella skole. Forventet oppstart ved Kjella skole er 16. oktober.
28. september 2017 Bindal kommune
Lediger stillinger: Sykepleiere
Sykepleier, 100 % fast stilling i hjemmetjenesten og 100 % fast stilling ved institusjon
26. september 2017 Bindal kommune
HPV-vaksine
Alle kvinner født 1991 og senere har fra høsten 2016 fått tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft...
26. september 2017 Bindal kommune
Influensavaksine
Vaksinasjon vil foregå på Bindal helsestasjon mandag 16. oktober og torsdag 26. oktober, kl.10-14.
26. september 2017 Bindal kommune
Møte i kontrollutvalget i Bindal kommune
Kontrollutvalget har møte på Bindal rådhus fredag 29. september 2017, kl 1200 - til 1500
21. september 2017 Bindal kommune
Innkalling til kommunestyremøte torsdag 28. september
Kommunestyret har møte torsdag 28. september kl 0900 på Bindal rådhus. Her finner du innkallingen.
20. september 2017 Bindal kommune
Stortingsvalget 2017 - resultat Bindal
Senterpartiet ble største parti i Bindal i Stortingsvalget 2017 med 35,1%. Arbeiderpartiet fikk 33,3%. Fremmøteprosent er 85,6% før opptellingen av sent innkomne stemmer er klar.
12. september 2017 Bindal kommune
Innkalling til møte i formannskapet og fondsstyret
Det er møte i Bindal fondsstyre på Bindal rådhus torsdag 14. september kl 0900 og formannskapsmøte rett etterpå.
6. september 2017 Bindal kommune
B-gjengen holder sin første julekonsert i Olavshallen
Det startet som en vill ide, nå er billettene til den lille salen i Olavshallen snart utsolgt.
6. september 2017 banett
Det blir ikke vegstengning
Arbeidet er utsatt og stengningen er avlyst. Statens vegvesen varslet i går at Fv. 17 - Høylandet – Rørvik ville være stengt i inntil 5 timer 1. september i tidsrommet kl. 00:00 – 05:00 ca. 7 km nord for Høylandet sentrum ved Flott.
29. august 2017 Bindal kommune
Statens vegvesen sjekker tunneler i Bindal
Det blir kolonnekjøring gjennom fire tunneler i Bindal 28. og 29. august, da Statens vegvesen gjør geologiske inspeksjoner.
25. august 2017 Bindal kommune
Innkalling til kommunestyremøte torsdag 31. august
Bindal kommunestyre har møte torsdag 31. august.
23. august 2017 Bindal kommune
Forhåndsstemming
Fra den 10. august kan du forhåndsstemme mellom kl 0900 og 1400 mandag til fredag på Bindal rådhus fram til 8. september.
9. august 2017 Bindal kommune
Skolestart Terråk skole
Elevene møter til skolestart på Terråk skole mandag 21. august. Flytting til alternative lokaler vil skje i oktober, etter høstferien.
8. august 2017 Bindal kommune
Valan tok tempobronse i nordisk veteranmesterskap
1. august 2017 banett
Idemyldring om næringslivets behov og utfordringer
Velkommen til møte/workshop tirsdag 8. august kl 1900 - 2100 på Medvind innovasjonsloft på Brukstomta på Terråk.
1. august 2017 Bindal kommune
Holdningsskapende midler for bedre trafikksikkerhet høst 2017
Det er søknadsfrist 1. oktober for å søke Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg om midler til tiltak som fremmer gode holdninger i trafikken.
1. august 2017 Bindal kommune
NORDLAND

Står du i manntallet?
For å kunne stemme ved høstens valg til Stortinget må du stå i manntallet. Du kan undersøke om du står i manntallet for stortingsvalget. I Bindal finner du manntallet lagt ut på Bindal rådhus.
17. juli 2017 Bindal kommune
Kunngjøring - melding om planoppstart - endring av reguleringsplan for Terråk sentrum
I henhold til Plan og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsles oppstart av arbeid med endring av reguleringsplan for Terråk sentrum i Bindal kommune.
10. juli 2017 Bindal kommune
Varsel om oppstart av planarbeid for Holm fergeleie
Statens vegvesen og Nordland fylkeskommune, i samarbeid med Bindal kommune skal starte detaljregulering av Holm ferjeleie. I forbindelse med oppstart av planarbeidet holdes det i samarbeid med kommunen et åpent møte: Tid: Torsdag 10. august 2017 kl. 1800, Sted: Solvang forsamlingshus, Holm.
7. juli 2017 Bindal kommune
Ledige stillinger: Rektor og lærerstillinger i kulturskolen
Bindal kommune har følgende ledige stillinger i oppvekst- og kultursektoren: Rektor i kulturskolen, fast stilling 20 %, lærer i kulturskolen (kordirigent) fast stilling 16,19 %, lærer i kulturskolen (band) fast stilling 12,5 %, lærer i kulturskolen, (piano/sang m.m.) vikariat 36 % i ca. ett...
5. juli 2017 Bindal kommune
Flere ekstraordinære politiske møter i august
Kommunestyret kalles inn til 3 møter i august som kommer i tillegg til de planlagte møtene i år.
4. juli 2017 Bindal kommune
Krisesenteret er stengt i juli.
Sør-Helgeland Krisesenter i Brønnøysund er stengt i uke 27, 28, 29 og 30. Nærmeste krisesenter i denne perioden er Helgeland Krisesenter (Mosjøen) tlf 75 17 36 99 og Nord-Trøndelag Krisesenter (Verdal) tlf 74 07 77 10. Vi har døgnåpent igjen fra mandag 31.juli kl...
3. juli 2017 Bindal kommune
Ledig stilling: Kommunelege fast 100%.
Bindal har en ledig fastlegehjemmel i 100%. Hjemmelen er nyetablert og ledig umiddelbart. Legekontoret i Bindal har knappe 2000 listepasienter som fordeles på 4 fastleger. I tillegg har stillingen noen kommunale oppgaver. Søknadsfrist er 1. august 2017.
3. juli 2017 Bindal kommune
Kulturprisen til Adrian Jørgensen
Adrian Jørgensen fikk lørdag tildelt Bindal kommunes kulturpris for 2017.
1. juli 2017 Bindal kommune
Tidligstemming fra 3. juli
Fra mandag 3. juli er det mulig å stemme ved Stortingsvalget. Fram til den ordinære forhåndsstemmeperioden begynner 10. august, kan du tidligstemme på rådhuset.
30. juni 2017 Bindal kommune
SNO mener ulykkesstedet hvor rein skled utfor så uskyldig ut
135 reinsdyr døde under flytting.
27. juni 2017 banett
Ledig stilling: Sykepleier, vikariat i 100% i hjemmetjenesten
Det er ledig vikariat i 100% som sykepleier i hjemmetjenesten. Søknadsfristen er 20. juli 2017.
27. juni 2017 Bindal kommune
Høring: Forskrift om skolekretsgrenser i Bindal kommune - midlertidig nedleggelse av ungdomstrinnet ved Terråk skole
Bindal kommunestyre har vedtatt å sende på høring forskrift om skolekretsgrenser i Bindal kommune/midlertidig nedleggelse av ungdomstrinnet ved Terråk skole. Høringsfrist er torsdag 3. august 2017. Saken behandles i ekstraordinært kommunestyremøte onsdag den 9.8.2017.
27. juni 2017 Bindal kommune
Årsmelding
Her finner du årsmeldingene for Bindal kommune. Årsmelding for 2016 er nå lagt ut.
26. juni 2017 Bindal kommune
Flytter ungdomstrinnet fra Terråk
Under renoveringen av Terråk skole må ungdomsskoleelevene midlertidig inn i nedlagte Kjella skole.
26. juni 2017 banett
Ekstra møte i kommunestyret 9. august
Det vil bli møte i Bindal kommunestyre onsdag 9. august 2017, kl. 18:00, i Bindal rådhus, Terråk. Saken som skal behandles er "Forskrift om skolekretsgrenser i Bindal kommune/midlertidig nedlegges av ungdomstrinnet ved Terråk skole".
26. juni 2017 Bindal kommune
– Dette finner jeg meg rett og slett ikke i
1500 kroner i eiendomsskatt kan være sure penger å ut med for mange. Men når de 1.500 kronene skal betale eiendomsskatt på ei ubeboelig rønne, blir det reaksjoner.
16. juni 2017 Namdalsavisa
Påstand: Fengsel i 20 måneder
Aktor Kåre Jostein Svepstad la ned påstand om fengsel i ett år og åtte måneder for namsosmannen som denne uka har stått tiltalt for flere overtredelser av både straffeloven og vegtrafikkloven.
2. juni 2017 Namdalsavisa
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

BINDAL KOMMUNE

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
NORDLAND

FAVORITTER

Hordaland Bergen IT Utenriks Innenriks Telemark Hedmark Akershus Næringsliv Troms Vestfold Kjendis Odda Kultur Trøndelag Nordland Sport Oppland Båt Aust Agder
flere?
Rogaland Buskerud Fotboll Østfold Møre og Romsdal Mat Jul Finnmark Get-ligaen Kvinnherad Oslo Vest Agder Sogn og Fjordane Mobil Økonomi Bolig Halloween Sport Fiske Forsvar Landbruk Blekinge Reise Fotball Motor Skåne Russland Trav Kalmar Osterøy Östra Göinge Kultur Helse Inrikes Vær Sarpsborg 08 Risør Øvre Eiker Bærum Odds BK Kryptovaluta Kunst Vestby Oskarshamn Tinn Haugesund Helsingborg Håndball Suldal Svalbard Kristiansand Tesla Forskning Näringsliv Trondheim Indonesia Musikk Malmö Ringsaker Sigdal Game of Thrones Trysil Porsgrunn Drammen Kristianstad Hammerfest Gjøvik Litteratur Bodø Narvik Kristiansund Kongsvinger Klippan Moss Askøy Mote Meland Tingvoll Stockholm Bamble Sykkel Elverum Kongelig Hadsel Eliteserien Førde Svelvik Sørfold Fedje Karmøy Løten Politikk Hamar Evje og Hornnes Hemne Hockey Tvedestrand NHL Radøy Tromsø Fauske Landskrona Seljord Tour de Ski Kommunesammenslåing Vestre Slidre Brexit Kragerø Jakt Nannestad Os Sortland Tønsberg Polen Ås Horten Skøyter Orkdal Lund OL Vaksdal Trening Film Sandefjord Masfjorden Sandnes Nord-Korea Barn Snowboard Hässleholm Mandal Ørsta Holmestrand Ishockey Bil Våler Tour of Norway Aurdal Hälsa Kina Spill Porsanger Alta Klima Lødingen Astronomi Sjakk Tour de France Friidrett Vestvågøy Alpint Salangen Røros FK Haugesund Stavanger Nybro Langrenn Poker Nedre Eiker Bil Sarpsborg Tromsø IL Åsnes Andøy Foto Skisport Askim Dyr Lesja Eidfjord Fredrikstad Sund Eidsberg Frankrike Fitjar Israel Fet Google Farsund Gloppen Asker Øygarden Dovre World Series of Poker Bremanger SK Brann Lyngdal Selbu Stryn Harry Potter Premier League Eid Utsira Universet Finnøy Nesseby E-sport Kongsberg Steigen Harstad Selje Valg Re Brønnøy Skiskyting Fjell Voss Lier Viking FK Ullensvang Målselv Vinje Notodden Nissedal Modum Sverige Volda OBOS-ligaen Gjerstad Rosenborg BK Staffanstorp Vålerenga Jobb Streik La liga Europa League Telenorligaen Sør-Varanger Flora Båstad Eslöv Emmaboda Klepp Teknik Tydal Mörbylånga Russ Romfart Åmot Filippinene Frogn Tomelilla Grue Frosta Bjørnefjorden Båt Lindås Stord Årdal Rana Alstahaug Holtålen Evenes Vefsn Karlskrona Lindesnes VM Jølster Lenvik Syria Kvinner Skien Motorsport Menn Klatring Tana Kvænangen Råde Nore og Uvdal Larvik Musik Modalen Skurup Jevnaker Skellefteå Vitenskap Ulstein Mercedes-Benz Svømming Hörby Arendal Kampsport Halden Ålesund NM Sande Svalöv Film Røyken Nes Vietnam Rauma Midsund Tynset Resor
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL