Bindal
Påskens skatt gjemt i Jesu lidelse og død
fredag 20:24 banett
Kostnadsrammen for Bindal sykehjem øker med 24 millioner kroner
Politikerne i Bindal må ta stilling til om de vil gi rådmannen fullmakt til å gå videre med prosjekteringen.
fredag 12. april banett
Semitrailer kjørte i bergveggen
søndag 31. mars banett
Foran kommunevalget har Bindalslista sett dagens lys
torsdag 28. mars banett
Brønmo stiller på topp for Bindal Sp
torsdag 28. mars banett
Satser 600 millioner på nytt settefiskanlegg
En stor utbygging er i gang ved Svaberget i Bindal kommune
torsdag 28. mars banett
Britt Helstad topper for Bindal Ap
Dagens ordfører går for fire nye år.
onsdag 6. februar banett
Det er januar, og B-gjengen har snart solgt ut Olavshallen igjen
lørdag 19. januar banett
NORDLAND

Nordland fiskarlag sier nei til nytt oppdrettsanlegg i Bindal
SinkabergHansen søker om ny akvakulturlokalitet ved Oterneset. Etter en høringsrunde ber Nordland Fylkes Fiskarlag om at søknaden avslås.
25. desember 2018 banett
Astrid Hagen mener Bindal kommune bryter loven
Bindal kommunestyre har konkludert med at det er for dyrt å ha legeskyssbåt på dagtid. Det opprører innbyggerne i den veiløse grenda i Harangsfjord.
16. desember 2018 banett
Luciatog i kommunestyret
Barna i Terråk barnehage sjarmerte politikerne
13. desember 2018 banett
Politikerne i Bindal får økt godtgjørelse
9. november 2018 banett
Vindkraftplaner legges på is
Reindriftsnæringen takket nei til henvendelsen fra Norsk Vind Energi AS.
27. september 2018 banett
Bindal Høyre vil ha høyere godtgjørelse
Et benkeforslag om 1200 kroner i møtegodtgjørelse til politikerne ble fremmet i kommunestyret.
27. september 2018 banett
Rådmannen anbefaler etablering av settefiskanlegg
Bindal kommunestyre skal bestemme om de ønsker et settefiskanlegg på Terråk.
21. september 2018 banett
«Ørtind» ute av drift
Det jobbes med å finne alternative løsninger for hurtigbåten i Bindalsfjorden.
17. juli 2018 banett
Nordlandsbåtregatta for 40. gang
Det ventes mellom 800 og 1000 feststemte mennesker til Terråk.
27. juni 2018 banett
Politikerne i Bindal skal få egne kjøreregler på sosiale medier
Debatten det siste året har antatt nye høyder i Bindal med meninger for og mot en storkommune. Nå vil politikerne ha et sett regler for egen bruk av sosiale medier.
27. april 2018 banett
Politikerne i Bindal snudde - slipper boplikt på veiløs eiendom
Kirvil Elise Stoltenberg og Olav Kjetil Bang har to ganger fått avslag på søknaden om konsesjon ved boplikt på eiendommen i Selfjord i Bindal. Torsdag valgte kommunestyret å oppheve sitt eget vedtak.
27. april 2018 banett
Hallgeir Lian takker av etter 40 år
Kontor- og personalleder Hallgeir Lian har hatt ansvar for 21 valggjennomføringer i Bindal kommune. Nå har han tatt et personlig valg.
26. april 2018 banett
Lekkasjer i tårnet på Vassås kirke
Rådmannen vil sette av 290.000 kroner til renovering av kirketårnet.
25. april 2018 banett
Innbyggere på Austra har skrevet brev til departementet
Resultatet av en underskriftskampanje fra dør til dør på Bindals del av Austra er sendt til departementet.
22. april 2018 banett
Bindalsbruket lanserte 18 nye designdører
– Dette er utrolig fantasifult og veldig kreativt, sier Gjøa Kristine Aanderaa.
20. april 2018 banett
Åpen dør på Bindalsbruket
Bindalsbruket feirer lansering av 18 nye dørmodeller med åpen dag.
19. april 2018 banett
Busskutt i Bindal rammer elever som pendler
Fylkeskommunens kuttforslag går hardt utover elever ved videregående mener Bindals rådmann.
17. april 2018 banett
Vil dele Bindal i to og flytte fylkesgrensa
En aksjonsgruppe ledet av Magnar Bøkestad har kontaktet departementet for å høre hvilke muligheter som finnes for å innlemme Bindalshalvøya og Austra i Nærøysund kommune.
18. mars 2018 banett
Bindal nekter å gi opp gunstig kraftavtale
Nordland fylkeskommune gir Bindal to valg. Britt Helstad avviser begge forslagene og bretter opp ermene for å gå til kamp.
14. mars 2018 banett
Skal bindalingene være nordlendinger eller trøndere?
Bindal tar snart stilling til sammenslåing. Gi din stemme inne i saken.
14. februar 2018 banett
Bindal gikk fem millioner i pluss i 2017
Regnskapet ble kjent mandag.
13. februar 2018 banett
Lensmann ber innbyggerne melde fra om aggressive elger
6. januar 2018 banett
Mattilsynet avslår søknad fra oppdrettsaktør
Helgeland Lumpsucker ønsket å etablere lokalitet på Brukstomta Næringspark for oppdrett av rognkjeks. Mattilsynet sier nei.
6. januar 2018 banett
Julefeiring på Terråk gjestegård 1. juledag
Flyktningtjenesten i Bindal inviterer flyktninger og andre til julefeiring 1. juledag fra kl 1700 på Terråk. Det blir feiring etter norsk tradisjon, med leker og god mat.
15. desember 2017 Bindal kommune
Tiltaksprisen 2017
Bindal kommunes tiltakspris for 2017 går til Lars Berg-Hansen.
15. desember 2017 Bindal kommune
NORDLAND

Boligplan for Bindal
Kommunestyret i Bindal har 14. desember 2017 vedtatt en omfattende boligplan som legger strategien for hvordan kommunen skal utvikle Terråk og Bindalseidet til attraktive sentre, friske opp boligmarkedet og legge opp til et botilbud i tråd med fremtidige behov. Planen setter omfattende investeringer i...
15. desember 2017 Bindal kommune
To nye helsefagarbeidere i Bindal
Bindal kommune fikk to nye helsefagarbeidere i dag.
13. desember 2017 Bindal kommune
Ledig stilling: Assisterende rådmann
Vår kontor- og personalleder går av med pensjon, og vi søker en synlig og handlekraftig leder som har evne til å bygge tillit og etablere godt og tett samarbeid internt i organisasjonen. Ass. rådmann er rådmannens faste stedfortreder, og er med i rådmannens ledergruppe....
11. desember 2017 Bindal kommune
Innkalling til formannskapsmøte
Formannskapet skal møte torsdag 14. desember. Her er innkalling og saksliste.
8. desember 2017 Bindal kommune
Ikke skoleskyss fredag morgen fra Åbygda, Helstad/Bangstad og Gangstøen
Bindal kommune har mottatt melding fra TTS om at skolebussen fredag 8. desember om morgenen ikke vil hente elever fra Åbygda til Gangstøen på grunn av sterk vind og glatt vei. Hvis forholdene bedrer seg, vil bussen kjøre elevene hjem etter skoletid. Kontaktinformasjon: TTS tlf: 75018100 ...
7. desember 2017 Bindal kommune
Ledig stilling: Veileder/saksbehandler på NAV Bindal
NAV Bindal har ledig 100 % fast kommunal stilling, med tiltredelse snarest.
6. desember 2017 Bindal kommune
Innkalling til kommunestyremøte
Kommunestyret har møte torsdag 14. desember kl 0900 på Bindal rådhus. Her er innkalling og saksliste.
6. desember 2017 Bindal kommune
Telefonproblemer hos NAV Bindal
NAV Bindal har ikke telefon, og begrenset tilgang på data på grunn av skade på datautstyr. Dette forventes å bli reparert i løpet av 48 timer. Henvendelser skjer via kontaktsentret på 5555 3333, de kan videreformidle de henvendelser som haster. NAV Bindal har åpent i dag...
4. desember 2017 Bindal kommune
Utforkjøring på Terråk
3. desember 2017 banett
Trollfjell Geopark har nå felles nettside med Trollfjell friluftsråd
Adressen er trollfjellgeopark.no eller trollfjellfriluftsraad.no
28. november 2017 Bindal kommune
Redusert bemanning på Bindal legekontor
Legekontoret vil ha redusert bemanning i desember med 3 i stedet for 4 leger.
24. november 2017 Bindal kommune
Møte i kontrollutvalget
Kontrollutvalget i Bindal har møte fredag 1. desember kl 1200 på Bindal rådhus
23. november 2017 Bindal kommune
Politiet gir råd om nettbruk
Torsdag 30.november kl. 19.00-20.30 i hallen på Bindalseidet skole. Til dette møtet inviteres elever i Bindal i 5. - 7. klassetrinn og deres foreldre
20. november 2017 Bindal kommune
Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
Her er rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
15. november 2017 Bindal kommune
Innkalling til møte i Bindal formannskap torsdag 23. november
Innkallingen er nå lagt ut.
14. november 2017 Bindal kommune
Delt kommunestyre ønsker reversering
Kommunestyret i Bindal vil søke reversering om ikke kommunal- og forvaltningskomiteen foreslår oppheving av tvangsvedtaket. Da blir det også folkeavstemming.
9. november 2017 banett
Innkalling til møte i kommunestyret
Bindal kommunestyre har møte torsdag 9. november kl 0900 på Bindal rådhus.
1. november 2017 Bindal kommune
Lokalmatseminar for deg innen landbruk og reiseliv i Bindal
Lokalmatseminar for deg innen landbruk og reiseliv i Bindal. Torsdag 23. november fra 18.00 – 21.00 på Medvind Innovasjonsloft, gratis deltagelse. Påmelding til monja@bindalutvikling.no pga servering innen 21. november.
30. oktober 2017 Bindal kommune
Seminar: Høsting i havrommet – potensial og muligheter – gratis!
Onsdag 8/11-2017, kl 10-16 (Vonheim grendehus, Bindal) Seminaret er gratis (støttet av Norges Vel, Bindal Utvikling og Kystgruppen), påmelding er påkrevd pga matservering. Send epost til monja@bindalutvikling innen 5/10. Det er kun 50 plasser tilgjengelig.
30. oktober 2017 Bindal kommune
Veistenging - sør-horsfjord
Natt til tirsdag 31. oktober vil fv. 771 Bogen-Gutvik være nattestengt i tidsrommet 23:00-06:00 ved Sør Horsfjord.
26. oktober 2017 Bindal kommune
HØRING - forslag til forskrift for jakt/fangst av bever, samt målsetning for forvaltning av bever i Bindal kommune
Miljødirektoratet har fastsatt ny forskrift om forvaltning av bever. I forskriftens § 3 pålegges kommunene å fastsette lokal forskrift i samsvar med målsetting vedtatt iht. § 2. Viltnemnda har i møte av 11.10.2017 vedtatt målsetninger, samt forslag til forskrift om...
19. oktober 2017 Bindal kommune
Innkalling til møter i Bindal formannskap og fondsstyre
Torsdag 19. oktober har Bindal formannskap og fondsstyre møter på Bindal rådhus.
10. oktober 2017 Bindal kommune
Ny skole og idrettshall til 85 millioner kroner
Bindal kommunestyre vedtok stor utbygging.
7. oktober 2017 banett
Endring av skolekretsgrenser
Kommunestyret vedtok i dag at ungdomstrinnet ved Terråk skole midlertidig skal flyttes til Kjella skole. Forventet oppstart ved Kjella skole er 16. oktober.
28. september 2017 Bindal kommune
Lediger stillinger: Sykepleiere
Sykepleier, 100 % fast stilling i hjemmetjenesten og 100 % fast stilling ved institusjon
26. september 2017 Bindal kommune
NORDLAND

HPV-vaksine
Alle kvinner født 1991 og senere har fra høsten 2016 fått tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft...
26. september 2017 Bindal kommune
Influensavaksine
Vaksinasjon vil foregå på Bindal helsestasjon mandag 16. oktober og torsdag 26. oktober, kl.10-14.
26. september 2017 Bindal kommune
Stortingsvalget 2017 - resultat Bindal
Senterpartiet ble største parti i Bindal i Stortingsvalget 2017 med 35,1%. Arbeiderpartiet fikk 33,3%. Fremmøteprosent er 85,6% før opptellingen av sent innkomne stemmer er klar.
12. september 2017 Bindal kommune
Det blir ikke vegstengning
Arbeidet er utsatt og stengningen er avlyst. Statens vegvesen varslet i går at Fv. 17 - Høylandet – Rørvik ville være stengt i inntil 5 timer 1. september i tidsrommet kl. 00:00 – 05:00 ca. 7 km nord for Høylandet sentrum ved Flott.
29. august 2017 Bindal kommune
Valan tok tempobronse i nordisk veteranmesterskap
1. august 2017 banett
Idemyldring om næringslivets behov og utfordringer
Velkommen til møte/workshop tirsdag 8. august kl 1900 - 2100 på Medvind innovasjonsloft på Brukstomta på Terråk.
1. august 2017 Bindal kommune
Holdningsskapende midler for bedre trafikksikkerhet høst 2017
Det er søknadsfrist 1. oktober for å søke Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg om midler til tiltak som fremmer gode holdninger i trafikken.
1. august 2017 Bindal kommune
Står du i manntallet?
For å kunne stemme ved høstens valg til Stortinget må du stå i manntallet. Du kan undersøke om du står i manntallet for stortingsvalget. I Bindal finner du manntallet lagt ut på Bindal rådhus.
17. juli 2017 Bindal kommune
Kunngjøring - melding om planoppstart - endring av reguleringsplan for Terråk sentrum
I henhold til Plan og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsles oppstart av arbeid med endring av reguleringsplan for Terråk sentrum i Bindal kommune.
10. juli 2017 Bindal kommune
Varsel om oppstart av planarbeid for Holm fergeleie
Statens vegvesen og Nordland fylkeskommune, i samarbeid med Bindal kommune skal starte detaljregulering av Holm ferjeleie. I forbindelse med oppstart av planarbeidet holdes det i samarbeid med kommunen et åpent møte: Tid: Torsdag 10. august 2017 kl. 1800, Sted: Solvang forsamlingshus, Holm.
7. juli 2017 Bindal kommune
Ledige stillinger: Rektor og lærerstillinger i kulturskolen
Bindal kommune har følgende ledige stillinger i oppvekst- og kultursektoren: Rektor i kulturskolen, fast stilling 20 %, lærer i kulturskolen (kordirigent) fast stilling 16,19 %, lærer i kulturskolen (band) fast stilling 12,5 %, lærer i kulturskolen, (piano/sang m.m.) vikariat 36 % i ca. ett...
5. juli 2017 Bindal kommune
Flere ekstraordinære politiske møter i august
Kommunestyret kalles inn til 3 møter i august som kommer i tillegg til de planlagte møtene i år.
4. juli 2017 Bindal kommune
Krisesenteret er stengt i juli.
Sør-Helgeland Krisesenter i Brønnøysund er stengt i uke 27, 28, 29 og 30. Nærmeste krisesenter i denne perioden er Helgeland Krisesenter (Mosjøen) tlf 75 17 36 99 og Nord-Trøndelag Krisesenter (Verdal) tlf 74 07 77 10. Vi har døgnåpent igjen fra mandag 31.juli kl...
3. juli 2017 Bindal kommune
Ledig stilling: Kommunelege fast 100%.
Bindal har en ledig fastlegehjemmel i 100%. Hjemmelen er nyetablert og ledig umiddelbart. Legekontoret i Bindal har knappe 2000 listepasienter som fordeles på 4 fastleger. I tillegg har stillingen noen kommunale oppgaver. Søknadsfrist er 1. august 2017.
3. juli 2017 Bindal kommune
Kulturprisen til Adrian Jørgensen
Adrian Jørgensen fikk lørdag tildelt Bindal kommunes kulturpris for 2017.
1. juli 2017 Bindal kommune
Høring: Forskrift om skolekretsgrenser i Bindal kommune - midlertidig nedleggelse av ungdomstrinnet ved Terråk skole
Bindal kommunestyre har vedtatt å sende på høring forskrift om skolekretsgrenser i Bindal kommune/midlertidig nedleggelse av ungdomstrinnet ved Terråk skole. Høringsfrist er torsdag 3. august 2017. Saken behandles i ekstraordinært kommunestyremøte onsdag den 9.8.2017.
27. juni 2017 Bindal kommune
– Dette finner jeg meg rett og slett ikke i
1500 kroner i eiendomsskatt kan være sure penger å ut med for mange. Men når de 1.500 kronene skal betale eiendomsskatt på ei ubeboelig rønne, blir det reaksjoner.
16. juni 2017 Namdalsavisa
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

BINDAL KOMMUNE

NORDLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL