Berlevåg
Perletur - Nå er det klart for påmelding til sommerens friluftsskoler
torsdag 09:10 Berlevåg kommune
Kunder med avtale om eFaktura
Berlevåg kommune har oppdaget at kunder som har inngått avtale om eFaktura fra Berlevåg kommune ikke har mottatt fakturaer som eFaktura i sin nettbank 2.termin 2019. Disse skulle vært mottatt 6.mai 19.
fredag 10. mai Berlevåg kommune
Nytt fylkesvåpen for Troms og Finnmark fylkeskommune
fredag 10. mai Berlevåg kommune
Ledig stilling - LOS-veileder
Det er ledig 100 % engasjementstilling over 3 år som LOS-veileder i Berlevåg kommune. Prosjektet retter seg inn mot ungdom som står i fare for å falle ut av skole og meningsfulle aktiviteter, eller som allerede har falt ut. Målet med prosjektet er å styrke ungdommens...
fredag 10. mai Berlevåg kommune
Ledig stilling - Leder for frivilligsentral
Er du veldig engasjert for frivillig sektor? Fra 01.08.2019 blir det ledig stilling som leder for Berlevåg Frivilligsentral og vi søker deg som ønsker å arbeide med å koordinere og utvikle arbeid med lokale lag, foreninger og organisasjoner som jobber på frivillig basis.
fredag 10. mai Berlevåg kommune
Ledig stilling - Sykepleier - Dialyse - 2. gangs utlysning
torsdag 9. mai Berlevåg kommune
Ungdomskveld 2. mai 2019
17 ungdommer fra Berlevåg stilte opp på rådhuset torsdag 2. mai til verksted om Berlevågs fremtid.
mandag 6. mai Berlevåg kommune
Plass i barnehage 2019/2020
Foreldre som ønsker plass til sine barn i Berlevåg barnehage fra høsten (uke 34), må søke om opptak innen: 1. mai 2019
onsdag 24. april Berlevåg kommune
FINNMARK

Ledig stilling - Lærer - 2. gangs utlysning
Fra 01.08.2019 vil Berlevåg Kommune ha ledig noen stillinger i grunnskolen. Dette kan være både vikariater og faste stillinger.
tirsdag 23. april Berlevåg kommune
Øfas informerer
Miljøstasjonen er stengt onsdag 17. april 2019.
tirsdag 16. april Berlevåg kommune
Kultur-/ildsjelpris og ungdommens kulturpris 2019
Både enkeltpersoner og organisasjoner med tilknytning til Berlevåg kan komme med forslag.
fredag 12. april Berlevåg kommune
Øfas informerer:
PA2 - Papir og mat søppel kjøres 15. april 2019. Dette til orientering.
onsdag 10. april Berlevåg kommune
Få med deg verdensmesterskapet i kiting på Varangerhalvøya!
2.-7. april beveger 70 fargerike kiter seg rundt på Varangerhalvøya for å prøve å komme først fra Berlevåg til Vardø. Det står om verdensmestertittelen i langdistanse kiting! Du kan få med deg løpet ved å besøke et sjekkpunkt, dra ut...
torsdag 21. mars Berlevåg kommune
Informasjon om gebyrgrunnlag på kommunale avgifter
Berlevåg kommune har hatt en gjennomgang på gebyrgrunnlagene på selvkostområdene renovasjon, feiing, vann og avløp. Bakgrunnen for gjennomgangen er å sikre et rettferdig gebyrgrunnlag. Selvkostområdene skal finansieres direkte av innbyggerne via
torsdag 21. mars Berlevåg kommune
Kommuneplanens samfunnsdel: Planprogram
tirsdag 19. mars Berlevåg kommune
17. mai arrangement 2019
Vi inviterer med dette lag og foreninger til å påta seg 17. mai arrangementet for 2019.
onsdag 13. mars Berlevåg kommune
Kommunale avgifter
Berlevåg kommune informerer om at kommunale avgifter 1.termin 2019 ble sendt ut i dag, mandag 11.mars. Forfall er 26.mars.
mandag 11. mars Berlevåg kommune
Slik beregnes formueverdien av egen bolig (primærbolig)
mandag 4. mars Berlevåg kommune
Ungdom i sommerjobb 2019
Søknadsfristen for ungdom å søke sommerjobb i Berlevåg kommune er satt til 12/5-19.
fredag 1. mars Berlevåg kommune
Tilskudd - ungdom i sommerjobb
Berlevåg kommune har også for 2019 besluttet å videreføre ordningen med støtte til bedrifter som vil ansette ungdom i sommerjobb. Da kommunen har små ressurser til dette formålet, begrenser støtten seg til kr 5 000,- pr person. Bedriftene kan søke om
fredag 1. mars Berlevåg kommune
Kommunedelplan fo kulturminner og kulturmiljø - Planprogram - Høringsfrist 15. april 2019
Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram. Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø.
fredag 1. mars Berlevåg kommune
Aktivitetsbord
Nå har vi fått opp aktivitetsbord på Skjermet enhet på Helsesenteret etter en ide av Diane Stabell. Driftsavdelingen har på en utmerket måte satt ideen ut i praksis. Godt jobba!
torsdag 14. februar Berlevåg kommune
Pressemelding
Best Management AS ved Svein Erik Nymo har betalt ut kravet Berlevåg kommune hadde til Arctic Fiskeriservice AS vedrørende tvangssalget på Fjærtoftbruket gnr. 11 bnr. 4 i Berlevåg.
torsdag 14. februar Berlevåg kommune
Sommervikar 2019
Berlevåg kommune, pleie- og omsorgsenheten har behov for sommervikarer.
onsdag 13. februar Berlevåg kommune
Ledig stilling - Renholder 100 % fast stilling
Berlevåg kommune søker etter renholder i 100% stilling til driftsteamet i teknisk enhet.
tirsdag 29. januar Berlevåg kommune
Kommunedelplan for Revnes: Planprogram - Høringsfrist 6. mars 2019
Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram: Kommunedelplan for Revnes
tirsdag 22. januar Berlevåg kommune
Vannavstenging i Berlevåg
Entreprenøren traff på uventede problemer og fikk ikke utført jobben ved det nye bassenget.
onsdag 16. januar Berlevåg kommune
Oppstartsmøte i Berlevåg demensforening
fredag 11. januar Berlevåg kommune
Søk penger til å rydde opp i marin forsøpling
65 millioner kroner skal deles ut fra Miljødirektoratet til lag, organisasjoner og bedrifter som vil rydde opp i marin forsøpling. Fylkesmannen i Troms og Finnmark oppfordrer tromsværinger og finnmarkinger til å søke!
torsdag 10. januar Berlevåg kommune
Vannavstengning i Berlevåg
Nye vannledninger skal legges til det nye bassenget, og i den forbindelse må vannet stenges tirsdag 15.01.19 fra kl. 1500 - ca. kl. 1900.
onsdag 9. januar Berlevåg kommune
IPad til skoleelevene
Kommunestyret vedtok i møte 14/6-18 at det skulle bevilges penger til innkjøp av IKT-utstyr til skole og barnehage. Denne uken starter utdelingen av IPad til samtlige elever ved Berlevåg skole.
mandag 7. januar Berlevåg kommune
Fritak for eiendomsskatt i Berlevåg kommune i 2019
Kommunestyret i Berlevåg kommune har besluttet at det for skatteåret 2019 skal gis fritak for eiendomsskatt på følgende eiendommer:
torsdag 3. januar Berlevåg kommune
Ledig stilling - Driftsoperatør 100% fast stilling
Vi søker etter et nytt medlem i driftsteamet i Teknisk enhet i Berlevåg kommune.
onsdag 2. januar Berlevåg kommune
FINNMARK

Berlevåg kommune ønsker alle et riktig Godt Nyttår!
Hjem
31. desember 2018 Berlevåg kommune
Øfas informerer
Våre abonnenter har vært flink i å ta i bruk kildesortering og vi ser en reduksjon i restavfallet på opp mot 40%.
28. desember 2018 Berlevåg kommune
Fra 01.01.19 har barneverntjenesten opprettet vaktordning etter kontortid.
Hjem
21. desember 2018 Berlevåg kommune
Berlevåg kommune ønsker alle ei riktig God Jul
Hjem
18. desember 2018 Berlevåg kommune
Øfas informerer:
Gjenbruksstasjon Berlevåg: Jul- og nyttårsaften                                         Stengt...
17. desember 2018 Berlevåg kommune
Pressemelding - Norsk Kulturarv
15. november 2018 Berlevåg kommune
Melding om søknadsfrist for søknad om tilskudd til tiltak på freda samiske bygg i privat eie 2019
Sametinget vil med dette informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2019  fra Sametinget, gjennom ordningen - Freda samiske bygninger i privat eie- Tilskuddene er underlagt Riksantikvarens regelverk for tilskudd og gis som tilskudd til tiltak som
12. november 2018 Berlevåg kommune
Deponering av overskuddsmasser ved Storsand
Berlevåg kommune har fått tillatelse fra FeFo til deponering av overskuddsmasser ved Storsand. Overskuddsmassene oppstår etter gravearbeid i forbindelse med bygging av nytt flerbrukshus med basseng, samt arbeider med renovering av vann- og avløpsnettet i
9. november 2018 Berlevåg kommune
Informasjonsmøte – Bassengprosjektet
Vi inviterer til informasjonsmøte om bassengprosjektet tirsdag 13. november kl 18 på Stortua.
8. november 2018 Berlevåg kommune
Høring planprogram: Berlevåg kommune - Kommuneplanens samfunnsdel
6. november 2018 Berlevåg kommune
Sanering av vann og avløpsrør i området Parkplassen/Granbakken
Vi er nå inne i en periode hvor vi kan forvente minusgrader og da kan midlertidige vanntilkoblinger fryse. For å sikre vannleveranse til skolen og andre berørte abonnenter i denne perioden vil anleggsarbeidet ved Parkplassen/Granbakken bli midlertidig
2. november 2018 Berlevåg kommune
Folkemøte - Krykkjehotell - Berlevåg samfunnshus torsdag 25. oktober 2018, kl. 1800
16. oktober 2018 Berlevåg kommune
Vannavstegning i Berlevåg - Vestersia
På grunn av arbeid med ledningsnettet vil det bli vannavstenging på vestersia. Hovedgata vil ikke bli berørt, men alle gatene ovenfor. Dette vil gjelde fra kl. 0900 - 1100 i dag 15/10-18.
15. oktober 2018 Berlevåg kommune
Berlevåg blir sentrum for stort EU-prosjekt
Hjem
10. oktober 2018 Berlevåg kommune
Næringseiendom til salgs på Torget i Berlevåg
Berlevågs mest sentrale eiendom er til salgs. Bygget ble i sin tid reist av Televerket og har huset forretninger og leiligheter foruten teletekniske installasjoner. 
5. oktober 2018 Berlevåg kommune
Bli med på årets viktigste søndagstur 21. oktober fra klokken 17.00 til 19.00.
Meld deg som bøssebærere til Berlevåg kommune, e-post: postmottak@berlevag.kommune.no eller telefon 78 78 20 00.
3. oktober 2018 Berlevåg kommune
Alle arealplaner for Berlevåg kommune er nå tilgjengelige på internett
Berlevåg kommune har vært med i et digitaliseringsprosjekt støttet av Kartverket og flere offentlige etater. Alle plankart og tilhørende plandokumenter er nå på nett. Som privatperson kan du nå se hva eiendommen din er regulert til, eller lagt ut til i
2. oktober 2018 Berlevåg kommune
Nå kan du søke penger til antikvarisk restaurering
2. oktober 2018 Berlevåg kommune
Mestringskurs for pårørende
4. september 2018 Berlevåg kommune
Ledig stilling - Kokk 75 % stilling
En kokk skal bidra til å fremme helse og skape trivsel basert på et kvalitativt kosthold. Sørge for et variert næringstetthet i kostholdet rettet mot svake og eldre, samt sikre at arbeidsoppgaver foregår etter hygieniske retningslinjer.
26. juli 2018 Berlevåg kommune
Artikkel fra Klassekampen - Berlevåg har arbeid til alle, frisk natur
16. juli 2018 Berlevåg kommune
Informasjon om anleggsarbeid - Parkplassen og Granbakken - Berlevåg kommune
11. juli 2018 Berlevåg kommune
Mandag 2 juli var Berlevåg kommunes nye Rådmann Jørgen på plass.
5. juli 2018 Berlevåg kommune
Ledig 50 % fast stilling som organist i Berlevåg sokn med tiltredelse 20. august 2018
Berlevåg er en heftig og begeistret kommune som ligger helt nord på Varangerhalvøya, i Finnmark fylke. Kommunen har ca. 950 innbyggere.
22. juni 2018 Berlevåg kommune
Tilskudd til etablering i egen bolig
Berlevåg kommune har fått tildelt begrensende husbankmidler tilskudd til etablering i egen bolig.
21. juni 2018 Berlevåg kommune
FINNMARK

Tilskudd til tilpasning
Berlevåg kommune har fått tildelt begrensende husbankmidler for videre tildeling  
21. juni 2018 Berlevåg kommune
Vannavstegning i Berlevåg
På grunn av ombygging av vannrør på Lerøy, må vi dessverre stenge vannet fra Torget og hele verstersia mandag 18/6-18, fra kl. 2300 - 0500.
18. juni 2018 Berlevåg kommune
Ang. hageavfall
Hageavfalldeponiet på vestersia stenges inntil de som har tømt søppel der har fjernet dette. Minner om avfallskort som er kommet i posten og som kan brukes på ØFAS.
14. juni 2018 Berlevåg kommune
Kommunale avgifter 2. termin 2018
Kommunale avgifter for 2.termin 2018 er nå sendt ut. Det viser seg at Avtalegiro ikke fungerer for noen kunder denne terminen. Årsaken skyldes en engangsfeil.
25. mai 2018 Berlevåg kommune
Ryddeaksjon 2018 - Uke 22 og 23
Innsamling av avfall fra årets ryddeaksjon vil bli utført på de ordinære R-tømmerutene som kjøres i uke 22 og 23.
24. mai 2018 Berlevåg kommune
Ledig stilling - Barnevernskonsulent
Berlevåg og Båtsfjord kommune har ledig fast 100 % stilling som barnevernskonsulent.
23. mai 2018 Berlevåg kommune
Ledig stilling – Tiltakskonsulent / prosjektstilling / barnevern
Berlevåg kommune er vertskommune for den interkommunale barnevernstjenesten for Berlevåg og Båtsfjord kommune. Barnevernstjenesten er i utvikling og kommunen har nå ledige en 100 % prosjektstilling primært for arbeid med tiltak innenfor barneversfeltet,
23. mai 2018 Berlevåg kommune
Kommunale avgifter 2. termin 2018
Berlevåg kommune har dessverre problemer med å få sendt ut kommunale avgifter, 2.termin 2018. Dette pga programfeil i systemet som skal generere fakturaene.
11. mai 2018 Berlevåg kommune
Sykepleierstillinger - Vikariat
2 Sykepleierstillinger - vikariat 100%  i Berlevåg kommune  - i perioden 1. juni 2018 - 1. september 2019.
2. mai 2018 Berlevåg kommune
Folkeavstemming - Sammenslåing av Finnmark og Troms 7. - 14. mai 2018
7. mai starter folkeavstemninga.  
26. april 2018 Berlevåg kommune
Vannavstegning i Berlevåg
P.g.a. arbeid med vannledningsnettet må vi dessverre stenge vannet fra Norway Seafood, Lerøy (Ulvebruket) og hele vestersia.  
18. april 2018 Berlevåg kommune
Plass i barnehagen 2018/2019
Foreldre som ønsker plass til sine barn i Berlevåg barnehage fra høsten (uke 34), må søke om opptak innen: 1. mai 2018
17. april 2018 Berlevåg kommune
Søknader til formannskapet før sommerferien 2018
Frist for søknader som skal behandles i formannskapet før sommerferien er satt til 24. mai 2018. Søknader som kommer inn etter denne dato kan ikke påregnes å bli behandlet.
17. april 2018 Berlevåg kommune
Ledig stilling – sekretær ved Berlevåg skole - 50 % fast stilling
Berlevåg kommune har ledig fast 50 % stilling som sekretær ved Berlevåg skole. Stillingen er ledig fra 01.08.18.
16. april 2018 Berlevåg kommune
Ledig stilling - Barnehagelærer
Er du opptatt av barns oppvekstsvilkår? Ønsker du å bidra til å skape et godt pedagogisk tilbud til barna i Berlevåg
16. april 2018 Berlevåg kommune
Lærere – Berlevåg kommune – 2. gangs utlysning
Fra 01.08.2018 vil Berlevåg Kommune ha ledig noen stillinger i grunnskolen. Dette kan være både vikariater og faste stillinger.
16. april 2018 Berlevåg kommune
Øfas informerer - Her er ditt nye miljøkort fra ØFAS
Vi har gleden av å informere om at du nå har mottatt miljøstasjonskortet for levering av grovavfall.   
12. april 2018 Berlevåg kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

BERLEVÅG

FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL