Berlevåg
Retningslinjer for behandling av søknader etter eiendomsskatteloven § 28 – vilkår for lemping eller ettergivelse av eiendomsskatt på grunn av betalingsproblemer som følge av korona-tiltak
Kommunestyret vedtok i møte 28/5-20 under sak 37/20 følgende retningslinjer: 
fredag 10:13 Berlevåg kommune
Kommunal bistand til næringslivet som følge av koronakrisen
Kommunestyret vedtok i møte 28/5-20 under sak 38/20 om å sette av kr 200 000,- til et fond som formannskapet disponerer for å avhjelpe næringslivet i Berlevåg under koronakrisen.
fredag 08:28 Berlevåg kommune
Informasjon om barnehagens åpningstider
Det er nå gitt klarsignal om å åpne barnehagen som normalt.
torsdag 14:51 Berlevåg kommune
Innskriving av 1. klassinger 2020
Hei kommende førsteklassinger! 
mandag 25. mai Berlevåg kommune
Ledig stilling - Sosialkonsulent
Berlevåg kommune v/ Nav Berlevåg har ledig fast 100 % stilling som sosialkonsulent. Nav Berlevåg har 2 ansatte. Det jobbes tverrfaglig og ivaretar brukeres behov. Berlevåg er en liten kommune og har et tett samarbeid med andre lokale instanser.
fredag 22. mai Berlevåg kommune
Ledig 100 % fast stilling som sykepleier
Berlevåg kommune har ledig 100% fast stilling som sykepleier i hjemmetjenesten.
mandag 18. mai Berlevåg kommune
Det åpnes nå for å ta imot besøkende/pårørende til beboere på sykehjemmet/alderspensjonatet med noen begrensninger
Hver beboer kan ta imot to besøkende som først må ringe 458 79 941 for å avtale med sykeavdelingen på forhånd Ytterdøren holdes fremdeles låst. Besøkende må ved ankomst ringe på og blir hentet av personalet Besøket vil finne sted...
torsdag 14. mai Berlevåg kommune
Skolestart for 5. - 10. klasse - smittevernveileder
På mandag er skolen i gang igjen for alle elevene fra 1. til 10 trinn. Lærerne gleder seg stort til elevene kommer tilbake, og er i gang med å forberede en litt andereledes skolehverdag.
fredag 8. mai Berlevåg kommune
TROMS OG FINNMARK

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder
I forbindelse med arbeidet med å kartlegge og verdisette friluftsområder, ønsker Berlevåg kommune innspill for å få en oversikt over bruksfrekvensen av ulike friluftsområder i kommunen.
torsdag 7. mai Berlevåg kommune
Feil i utsendte kommunale avgifter
Berlevåg kommune har oppdaget at noen kunder har fått overført dobbel kommunal eiendomsskatt ved utsendelse av 2.termin kommunale avgifter, noe som er feil.   Kommunen undersøker nå hvem dette gjelder, og vil rette det opp snarest. Kreditnota vil da
tirsdag 5. mai Berlevåg kommune
Kultur-/ildsjelpris og ungdommens kulturpris 2020
Både enkeltpersoner og organisasjoner med tilknytning til Berlevåg kan komme med forslag.
tirsdag 5. mai Berlevåg kommune
Gjenåpning av enkelte samfunnsinstitusjoner
Hjem
torsdag 30. april Berlevåg kommune
Valg av meddommere til lagmannsrett og tingrett
Medlemmer til og Skjønnsmedlemmer 2021 - 2025
torsdag 30. april Berlevåg kommune
Åpningstider på skole/SFO
Skolen starter opp mandag 27.04 klokken 0830 for 1.-4. trinn, elevene følger sin timeplan og da vil de aller fleste elever være ferdige på skolen klokken 1220, 1305 og noen elever vil enkelte dager ha skole til 1405.
fredag 24. april Berlevåg kommune
Søknader til formannskapet før sommerferien 2020
Frist for søknader som skal behandles i formannskapet før sommerferien er satt til 31. mai 2020. Søknader som kommer inn etter denne dato kan ikke påregnes å bli behandlet.
torsdag 23. april Berlevåg kommune
Informasjon til barnehageforeldre 17.04.20
Tirsdag 21.april åpner barnehagen igjen.
fredag 17. april Berlevåg kommune
Pressemelding
Opphør av lokale karantenebestemmelser f.o.m. 16. april 2020.
torsdag 16. april Berlevåg kommune
Plass i barnehage 2020/2021
Foreldre som ønsker plass til sine barn i Berlevåg barnehage fra høsten (uke 34), må søke om opptak innen: 1. mai 2020
tirsdag 14. april Berlevåg kommune
Tilskudd - ungdom i sommerjobb
Berlevåg kommune har også for 2020 besluttet å videreføre ordningen med støtte til bedrifter som vil ansette ungdom i sommerjobb. 
tirsdag 14. april Berlevåg kommune
Ledig stilling - Barnevernskonsulent
Berlevåg kommune har ledig barnevernskonsulent i 100 % stilling.
tirsdag 7. april Berlevåg kommune
Ledig stilling som deltidsansatt i Berlevåg brann og redning
Berlevåg kommune har ledig en stilling som deltidsansatt i brannvesenet for snarlig tiltredelse. De som ansettes må bo i tettstedet Berlevåg på grunn av krav til innsatstid.
mandag 6. april Berlevåg kommune
Ledig 100% fast stilling som Kommunefysioterapeut
Berlevåg kommune har ledig 100% fast stilling som kommunefysioterapeut med tiltredelse 1.juli 2020.  
mandag 6. april Berlevåg kommune
Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1
Berlevåg kommunestyre har i møte 3. april 2020 fattet følgende vedtak:
fredag 3. april Berlevåg kommune
Har din bedrift behov for rådgivning og veiledning
Har din bedrift behov for rådgivning og veiledning på grunn av den økonomiske krisen som er oppstått i kjølvannet av Koronapandemien? Fyll ut kontaktskjema ved å gå inn på www.koronabistand.no eller send en mail til kontakt@koronabistand.no.
onsdag 1. april Berlevåg kommune
Alt du trenger å vite om korona
Selv om våre lokale karantenebestemmelser opphørte 16.april 2020 gjelder fortsatt de nasjonale retningslinjene. Dette innebærer:
tirsdag 31. mars Berlevåg kommune
Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 ledd bokstav C
Hjem
mandag 30. mars Berlevåg kommune
Ledig stilling - Renholder 100 % fast stilling
Berlevåg kommune søker etter renholder i 100% stilling til driftsteamet i teknisk enhet.
tirsdag 24. mars Berlevåg kommune
Hva betyr karantene og isolasjon?
Tiltak som gjelder befolkningen generelt
tirsdag 24. mars Berlevåg kommune
Legetjenesten informerer:
Korona-telefonen er åpen lørdag og søndag fra kl. 0900 - 1100 og 1200 - 1500. Ring 412 68 333 eller sendt sms.
lørdag 21. mars Berlevåg kommune
Pressemelding
Prøvetaking i forbindelse med Coronasmitte i Berlevåg kommune
onsdag 18. mars Berlevåg kommune
Høring - Forskrift om hundehold i Berlevåg kommune
Formannskapet vedtok i sak 13/20 å legge ut forskrift om hundehold i Berlevåg kommune.
onsdag 18. mars Berlevåg kommune
Helsesenteret er stengt for besøkende
Sykehjem, skjermet enhet og alderspensjonat er stengt for besøkende og pårørende.
mandag 16. mars Berlevåg kommune
Koronos virusas - informacija lietuvių kalba iš Berlevåg savivaldybės
Norvegijos valdžia kovo 12 paskelbė naujas, griežtesnes priemones prieš Koronos virusą. Dabartiniai apribojimai yra griežčiausi nuo Antrojo pasaulinio karo. Berlevåg savivaldybė skatina visus laikytis šių taisyklių. Taip pat mes įvedėm griežtesnes
fredag 13. mars Berlevåg kommune
TROMS OG FINNMARK

Coronavirus disease – information in English from Berlevåg municipality
The Norwegian Government has today announced new, stricter measures to combat the corona virus. The restrictions imposed on all of us as citizens and employees are the most strict measures imposed ever since WWII. Berlevåg municipality urges everyone to
torsdag 12. mars Berlevåg kommune
Informasjonsskriv nr. 3 til befolkningen i Berlevåg kommune
Regjeringen har i dag varslet nye, skjerpede tiltak for å bekjempe koronasmitten. Begrensningene som settes på oss alle som innbyggere og arbeidstakere er de strengeste som noen gang er innført siden krigen. Berlevåg kommune oppfordrer alle til å følge
torsdag 12. mars Berlevåg kommune
Informasjonsskriv nr. 2 til befolkningen i Berlevåg Kommune fra kommuneoverlegen
Tiden vi nå står overfor er alvorlig.
torsdag 12. mars Berlevåg kommune
Informasjon angående Koronavirus
Det er bekreftet tilfeller av koronaviruset Covid-19 i Norge og vi er forberedt på at smitten også kan komme til Berlevåg.
fredag 6. mars Berlevåg kommune
Ledig stilling - Oppvekstsjef
Oppvekstsjefen skal være faglig og administrativ leder for skole og barnehage. Oppvekstsjefen er medlem av rådmannens ledergruppe, og rapporterer direkte til rådmannen.
torsdag 5. mars Berlevåg kommune
Ledige stillinger - Lærere
Berlevåg Kommune har ledige stillinger i grunnskolen. Dette kan være både vikariater og faste stillinger. Vi søker fortrinnsvis lærer som underviser fra 1. - 7. trinn, men lærere fra 8. - 10. trinn er også ønsket som søkere.
torsdag 5. mars Berlevåg kommune
Åpning av dialyseenhet
Hjem
torsdag 27. februar Berlevåg kommune
Infomøte om Arena fish 365
  Arena 365 inviterer til informasjonsmøte om Arena fish 365.
tirsdag 25. februar Berlevåg kommune
Helse- og omsorgsplan 2020 - 2024 - Høring
Helse og omsorgsplan 2020-2024 for Berlevåg kommune er nå ute på høring med svarfrist 9.mars 2020.  
tirsdag 18. februar Berlevåg kommune
Høring - Forskrift om rettigheter til godtgjøring og velferdsgoder for folkevalgte
Kommunestyret vedtok i sak 4/20 å legge ut forskrift om rettigheter for folkevalge på høring
mandag 10. februar Berlevåg kommune
Sommervikarer 2020
Helse og omsorgstjenesten i Berlevåg kommune har behov for ferievikarer sommeren 2020 til institusjon, hjemmetjenesten, kjøkken og hjemmehjelp.
mandag 3. februar Berlevåg kommune
Vannavstegning i Berlevåg
Tirsdag 28.01.20 fra kl. 2100 til onsdag 29.01.20 kl. 0600.
mandag 27. januar Berlevåg kommune
Ledig stilling - Renholder 100 % fast stilling
Berlevåg kommune søker etter renholder i 100% stilling til driftsteamet i teknisk enhet.
mandag 27. januar Berlevåg kommune
Ledig stilling - Rektor
Berlevåg kommune har ledig stilling som rektor ved Berlevåg skole.
torsdag 23. januar Berlevåg kommune
Ledig stilling - Driftsoperatør 100% fast stilling
Vi søker etter et nytt medlem i driftsteamet i Teknisk enhet i Berlevåg kommune.
onsdag 22. januar Berlevåg kommune
Kunngjøring om vedtatt reguleringsplan
I kommunestyrets møte 19. desember 2019, sak 17/19 ble detaljregulering for Berlevåg skole vedtatt. Planen har planID 2018002. Rådmannen
torsdag 16. januar Berlevåg kommune
– Vi er bekymret. Avstand er en stor fiende hvis du blir dårlig.
Da Martin Bakmark (4) fikk et kraftig epilepsianfall, tok det to timer og tretten minutter før ambulanseflyet landet på Berlevåg lufthavn i Finnmark. Nå er innbyggerne i det lille tettstedet bekymret for beredskapen.
12. desember 2019 $ Aftenposten
Fikk luftet luftambulansefrustrasjoner med Støre og Høie
– Er finnmarkinger annenrangs borgere? Folk i Berlevåg er ikke heftig og begeistret for helseberedskapen i Nord.
11. desember 2019 $ Aftenposten
Varsling 24
Berlevåg kommune har tatt i bruk varslingssystemet Varsling 24 for å varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser via SMS. Varsling 24 varsler via SMS, e-post, og talemelding til fasttelefon.
11. desember 2019 Berlevåg kommune
– Polfarerne har full beredskap, mens et hjertesykt barn måtte vente 19 timer på hjelp
Lege Hanne Heszlein-Lossius synes det er absurd at polekspedisjonen får så mye oppmerksomhet, mens det hun mener er en dramatisk situasjon for pasienter i Øst-Finnmark ikke vies noen debatt.
7. desember 2019 $ Aftenposten
Helsestasjonen informerer:
Helsestasjonen har siste "drop-in" for influensavaksine tirsdag 12. november 2019 fra kl. 1200 - 1500.
6. november 2019 Berlevåg kommune
Informasjon fra Kartverket - Tinglysning
Kartverket informerer:
4. november 2019 Berlevåg kommune
Hva er et ungdomsråd?
Ungdomsrådet skal være ungdommenes talerør overfor politikere og beslutningstakere, og skal ha en rådgivende rolle for kommunen og fylkeskommunen. 
28. oktober 2019 Berlevåg kommune
Ledig stilling - Oppvekstsjef
100 % fast stilling som oppvekstsjef i Berlevåg kommune
23. oktober 2019 Berlevåg kommune
Årlig rullering av kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet
Berlevåg kommune rullerer årlig handlingsplanen til Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Denne handlingsplanen danner grunnlag for søknad om spillemidler. Alle søknader om spillemidler må være forankret i kommunedelplanen.
21. oktober 2019 Berlevåg kommune
TROMS OG FINNMARK

Influensavaksinering
Influensavaksinering på Berlevåg helsestasjon.  
14. oktober 2019 Berlevåg kommune
Pressemelding: innbyggerne i Finnmark deltar i ny, nasjonal undersøkelse om helse og sykdom
Norge ønsker å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer med 30 prosent innen 2030.
9. oktober 2019 Berlevåg kommune
Søknad om fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7 for skatteåret 2020
Søknadfrist 1. november 2019
27. september 2019 Berlevåg kommune
Ledig stilling - Lærer
Berlevåg Kommune har ledige stillinger i grunnskolen. Dette kan være både vikariater og faste stillinger.
19. september 2019 Berlevåg kommune
Ledig stilling som deltidsansatt i Berlevåg brann og redning
Berlevåg kommune har ledig en stilling som deltidsansatt i brannvesenet for snarlig tiltredelse. De som ansettes må bo i tettstedet Berlevåg på grunn av krav til innsatstid.
19. september 2019 Berlevåg kommune
Dagaktivitetstilbud
Berlevåg kommune har nå startet opp ordningen med Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens.
19. september 2019 Berlevåg kommune
Ledig stilling - Oppvekstsjef
100 % fast stilling som oppvekstsjef i Berlevåg kommune
16. september 2019 Berlevåg kommune
Valgstyrets protokoll for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
Hjem
11. september 2019 Berlevåg kommune
Høring - Detaljregulering for Berlevåg skole
Høringsfrist - 26. august 2019 - 28. oktober 2019
26. august 2019 Berlevåg kommune
Informasjon oppstart norskopplæring for minoritetsspråklige / fremmedspråklige
Vokseopplæringen i Berlevåg kommune igangsetter norskopplæring i august, fra uke 35.
21. august 2019 Berlevåg kommune
Mammografi for kvinner i Berlevåg kommune
Alle kvinner i Berlevåg kommune født 1949-1968 inviteres til mammografiundersøkelse fra 10.9 - 12.9.2019. I alt 125 kvinner vil få invitasjon til å undersøke brystene i mammografibussen ved helsesenteret i Berlevåg. Alle som har digital postkasse, vil få
20. august 2019 Berlevåg kommune
Hva kan kommunen og Berlevåg-samfunnet gjøre for å få folk til å flytte tilbake?
Under Sommer i Berlevåg holdt kommunen et møte med utflytta ungdom. Hensikten med møtet var å igangsette en dialog med de unge om hva som skal til for at de skulle kunne finne på å flytte hjem til Berlevåg. Ikke overraskende er interessante jobber, gode
25. juli 2019 Berlevåg kommune
Ledig stilling - Helsesykepleier
Berlevåg kommune har ledig stilling som helsesykepleier for tiltredelse 1. november 2019.
19. juli 2019 Berlevåg kommune
Prosjektleder - Næringsutvikling
Berlevåg kommune har ledig 100 % prosjektstilling som prosjektleder over 3 år med mulighet for forlengelse.
12. juli 2019 Berlevåg kommune
Vannavstegning i Berlevåg
Vannavstengning fra Prestegårdsgata og til og med Granbakken fredag 12/7-19 fra kl. 1200 - 1400 pga. tilkobling av nye vannrør.
11. juli 2019 Berlevåg kommune
Ledig stilling - Barnevernskonsulent - 2. gangs utlysning
Berlevåg kommune har ledig 2 faste 100 % stilling som barnevernskonsulent.
3. juli 2019 Berlevåg kommune
Spyling av vannledningsnettet vil foregå i Berlevåg
Spyling av vannledningsnettet vil foregå i Berlevåg torsdag 4. juli fra kl. 2300 - 0600 (5/7-19).
2. juli 2019 Berlevåg kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

BERLEVÅG

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL