Berlevåg
Helse- og omsorgsplan 2020 - 2024 - Høring
Helse og omsorgsplan 2020-2024 for Berlevåg kommune er nå ute på høring med svarfrist 9.mars 2020.  
tirsdag 10:59 Berlevåg kommune
Høring - Forskrift om rettigheter til godtgjøring og velferdsgoder for folkevalgte
Kommunestyret vedtok i sak 4/20 å legge ut forskrift om rettigheter for folkevalge på høring
mandag 10. februar Berlevåg kommune
Sommervikarer 2020
Helse og omsorgstjenesten i Berlevåg kommune har behov for ferievikarer sommeren 2020 til institusjon, hjemmetjenesten, kjøkken og hjemmehjelp.
mandag 3. februar Berlevåg kommune
Vannavstegning i Berlevåg
Tirsdag 28.01.20 fra kl. 2100 til onsdag 29.01.20 kl. 0600.
mandag 27. januar Berlevåg kommune
Ledig stilling - Renholder 100 % fast stilling
Berlevåg kommune søker etter renholder i 100% stilling til driftsteamet i teknisk enhet.
mandag 27. januar Berlevåg kommune
Ledig stilling - Rektor
Berlevåg kommune har ledig stilling som rektor ved Berlevåg skole.
torsdag 23. januar Berlevåg kommune
Ledig stilling - Driftsoperatør 100% fast stilling
Vi søker etter et nytt medlem i driftsteamet i Teknisk enhet i Berlevåg kommune.
onsdag 22. januar Berlevåg kommune
Kunngjøring om vedtatt reguleringsplan
I kommunestyrets møte 19. desember 2019, sak 17/19 ble detaljregulering for Berlevåg skole vedtatt. Planen har planID 2018002. Rådmannen
torsdag 16. januar Berlevåg kommune
TROMS OG FINNMARK

– Vi er bekymret. Avstand er en stor fiende hvis du blir dårlig.
Da Martin Bakmark (4) fikk et kraftig epilepsianfall, tok det to timer og tretten minutter før ambulanseflyet landet på Berlevåg lufthavn i Finnmark. Nå er innbyggerne i det lille tettstedet bekymret for beredskapen.
12. desember 2019 $ Aftenposten
Fikk luftet luftambulansefrustrasjoner med Støre og Høie
– Er finnmarkinger annenrangs borgere? Folk i Berlevåg er ikke heftig og begeistret for helseberedskapen i Nord.
11. desember 2019 $ Aftenposten
Varsling 24
Berlevåg kommune har tatt i bruk varslingssystemet Varsling 24 for å varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser via SMS. Varsling 24 varsler via SMS, e-post, og talemelding til fasttelefon.
11. desember 2019 Berlevåg kommune
– Polfarerne har full beredskap, mens et hjertesykt barn måtte vente 19 timer på hjelp
Lege Hanne Heszlein-Lossius synes det er absurd at polekspedisjonen får så mye oppmerksomhet, mens det hun mener er en dramatisk situasjon for pasienter i Øst-Finnmark ikke vies noen debatt.
7. desember 2019 $ Aftenposten
Helsestasjonen informerer:
Helsestasjonen har siste "drop-in" for influensavaksine tirsdag 12. november 2019 fra kl. 1200 - 1500.
6. november 2019 Berlevåg kommune
Informasjon fra Kartverket - Tinglysning
Kartverket informerer:
4. november 2019 Berlevåg kommune
Hva er et ungdomsråd?
Ungdomsrådet skal være ungdommenes talerør overfor politikere og beslutningstakere, og skal ha en rådgivende rolle for kommunen og fylkeskommunen. 
28. oktober 2019 Berlevåg kommune
Ledig stilling - Oppvekstsjef
100 % fast stilling som oppvekstsjef i Berlevåg kommune
23. oktober 2019 Berlevåg kommune
Årlig rullering av kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet
Berlevåg kommune rullerer årlig handlingsplanen til Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Denne handlingsplanen danner grunnlag for søknad om spillemidler. Alle søknader om spillemidler må være forankret i kommunedelplanen.
21. oktober 2019 Berlevåg kommune
Influensavaksinering
Influensavaksinering på Berlevåg helsestasjon.  
14. oktober 2019 Berlevåg kommune
Pressemelding: innbyggerne i Finnmark deltar i ny, nasjonal undersøkelse om helse og sykdom
Norge ønsker å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer med 30 prosent innen 2030.
9. oktober 2019 Berlevåg kommune
Søknad om fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7 for skatteåret 2020
Søknadfrist 1. november 2019
27. september 2019 Berlevåg kommune
Ledig stilling - Lærer
Berlevåg Kommune har ledige stillinger i grunnskolen. Dette kan være både vikariater og faste stillinger.
19. september 2019 Berlevåg kommune
Ledig stilling som deltidsansatt i Berlevåg brann og redning
Berlevåg kommune har ledig en stilling som deltidsansatt i brannvesenet for snarlig tiltredelse. De som ansettes må bo i tettstedet Berlevåg på grunn av krav til innsatstid.
19. september 2019 Berlevåg kommune
Dagaktivitetstilbud
Berlevåg kommune har nå startet opp ordningen med Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens.
19. september 2019 Berlevåg kommune
Ledig stilling - Oppvekstsjef
100 % fast stilling som oppvekstsjef i Berlevåg kommune
16. september 2019 Berlevåg kommune
Valgstyrets protokoll for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
Hjem
11. september 2019 Berlevåg kommune
Høring - Detaljregulering for Berlevåg skole
Høringsfrist - 26. august 2019 - 28. oktober 2019
26. august 2019 Berlevåg kommune
Informasjon oppstart norskopplæring for minoritetsspråklige / fremmedspråklige
Vokseopplæringen i Berlevåg kommune igangsetter norskopplæring i august, fra uke 35.
21. august 2019 Berlevåg kommune
Mammografi for kvinner i Berlevåg kommune
Alle kvinner i Berlevåg kommune født 1949-1968 inviteres til mammografiundersøkelse fra 10.9 - 12.9.2019. I alt 125 kvinner vil få invitasjon til å undersøke brystene i mammografibussen ved helsesenteret i Berlevåg. Alle som har digital postkasse, vil få
20. august 2019 Berlevåg kommune
Hva kan kommunen og Berlevåg-samfunnet gjøre for å få folk til å flytte tilbake?
Under Sommer i Berlevåg holdt kommunen et møte med utflytta ungdom. Hensikten med møtet var å igangsette en dialog med de unge om hva som skal til for at de skulle kunne finne på å flytte hjem til Berlevåg. Ikke overraskende er interessante jobber, gode
25. juli 2019 Berlevåg kommune
Ledig stilling - Helsesykepleier
Berlevåg kommune har ledig stilling som helsesykepleier for tiltredelse 1. november 2019.
19. juli 2019 Berlevåg kommune
Prosjektleder - Næringsutvikling
Berlevåg kommune har ledig 100 % prosjektstilling som prosjektleder over 3 år med mulighet for forlengelse.
12. juli 2019 Berlevåg kommune
Vannavstegning i Berlevåg
Vannavstengning fra Prestegårdsgata og til og med Granbakken fredag 12/7-19 fra kl. 1200 - 1400 pga. tilkobling av nye vannrør.
11. juli 2019 Berlevåg kommune
Ledig stilling - Barnevernskonsulent - 2. gangs utlysning
Berlevåg kommune har ledig 2 faste 100 % stilling som barnevernskonsulent.
3. juli 2019 Berlevåg kommune
TROMS OG FINNMARK

Spyling av vannledningsnettet vil foregå i Berlevåg
Spyling av vannledningsnettet vil foregå i Berlevåg torsdag 4. juli fra kl. 2300 - 0600 (5/7-19).
2. juli 2019 Berlevåg kommune
Vannavstenging i Berlevåg
Det blir vannavstenging i Østregate og museum, fredag 21. juni kl. 09:00 til 12:00 p.g.a. tilkobling av vannrør til det nye motellet.
19. juni 2019 Berlevåg kommune
Møtereferat fra folkemøte 22. mai 2019 - "Attraktive Berlevåg i 2030"
Berlevåg kommune avholdt folkemøte om kommuneplanens samfunnsdel onsdag 22. mai på Stortua på Berlevåg skole. Møteleder var ordfører Rolf Laupstad. Kommuneplanens samfunnsdel har et langsiktig perspektiv. Derfor var det «Attraktive Berlevåg i 2030» som
28. mai 2019 Berlevåg kommune
Ledige stillinger i Berlevåg kommune
Har du lyst til å utfordre deg selv? Nå har Berlevåg kommune hele seks ledige spennende stillinger!  
24. mai 2019 Berlevåg kommune
Folkemøte 22. mai 2019
Over 60 berlevåginger samlet seg på Stortua på onsdag under mottoet «Vi skal ikke forutsi fremtida.
23. mai 2019 Berlevåg kommune
Ledig stilling - Tiltakskonsulent / prosjektstilling - Barnevern
Berlevåg kommune er vertskommune for den interkommunale barnevernstjenesten for Berlevåg og Båtsfjord kommune. Barnevernstjenesten er i utvikling og kommunen har nå ledig en 100 % prosjektstilling primært for arbeid med tiltak innenfor barneversfeltet,
23. mai 2019 Berlevåg kommune
Ledig stilling - Barnevernskonsulent
Berlevåg kommune har ledig fast 100 % stilling som barnevernskonsulent.
23. mai 2019 Berlevåg kommune
Ledig stilling - Barnevernleder
Berlevåg kommune har ledig stilling som barnevernleder. Ved en eventuell intern ansettelse av barnevernleder, vil 100 % stilling som barnevernkonsulent være ledig for snarlig tiltredelse.
23. mai 2019 Berlevåg kommune
Perletur - Nå er det klart for påmelding til sommerens friluftsskoler
16. mai 2019 Berlevåg kommune
Kunder med avtale om eFaktura
Berlevåg kommune har oppdaget at kunder som har inngått avtale om eFaktura fra Berlevåg kommune ikke har mottatt fakturaer som eFaktura i sin nettbank 2.termin 2019. Disse skulle vært mottatt 6.mai 19.
10. mai 2019 Berlevåg kommune
Nytt fylkesvåpen for Troms og Finnmark fylkeskommune
10. mai 2019 Berlevåg kommune
Ledig stilling - LOS-veileder
Det er ledig 100 % engasjementstilling over 3 år som LOS-veileder i Berlevåg kommune. Prosjektet retter seg inn mot ungdom som står i fare for å falle ut av skole og meningsfulle aktiviteter, eller som allerede har falt ut. Målet med prosjektet er å styrke ungdommens...
10. mai 2019 Berlevåg kommune
Ledig stilling - Leder for frivilligsentral
Er du veldig engasjert for frivillig sektor? Fra 01.08.2019 blir det ledig stilling som leder for Berlevåg Frivilligsentral og vi søker deg som ønsker å arbeide med å koordinere og utvikle arbeid med lokale lag, foreninger og organisasjoner som jobber på frivillig basis.
10. mai 2019 Berlevåg kommune
Ledig stilling - Sykepleier - Dialyse - 2. gangs utlysning
9. mai 2019 Berlevåg kommune
Ungdomskveld 2. mai 2019
17 ungdommer fra Berlevåg stilte opp på rådhuset torsdag 2. mai til verksted om Berlevågs fremtid.
6. mai 2019 Berlevåg kommune
Plass i barnehage 2019/2020
Foreldre som ønsker plass til sine barn i Berlevåg barnehage fra høsten (uke 34), må søke om opptak innen: 1. mai 2019
24. april 2019 Berlevåg kommune
Ledig stilling - Lærer - 2. gangs utlysning
Fra 01.08.2019 vil Berlevåg Kommune ha ledig noen stillinger i grunnskolen. Dette kan være både vikariater og faste stillinger.
23. april 2019 Berlevåg kommune
Øfas informerer
Miljøstasjonen er stengt onsdag 17. april 2019.
16. april 2019 Berlevåg kommune
Kultur-/ildsjelpris og ungdommens kulturpris 2019
Både enkeltpersoner og organisasjoner med tilknytning til Berlevåg kan komme med forslag.
12. april 2019 Berlevåg kommune
Øfas informerer:
PA2 - Papir og mat søppel kjøres 15. april 2019. Dette til orientering.
10. april 2019 Berlevåg kommune
Få med deg verdensmesterskapet i kiting på Varangerhalvøya!
2.-7. april beveger 70 fargerike kiter seg rundt på Varangerhalvøya for å prøve å komme først fra Berlevåg til Vardø. Det står om verdensmestertittelen i langdistanse kiting! Du kan få med deg løpet ved å besøke et sjekkpunkt, dra ut...
21. mars 2019 Berlevåg kommune
Informasjon om gebyrgrunnlag på kommunale avgifter
Berlevåg kommune har hatt en gjennomgang på gebyrgrunnlagene på selvkostområdene renovasjon, feiing, vann og avløp. Bakgrunnen for gjennomgangen er å sikre et rettferdig gebyrgrunnlag. Selvkostområdene skal finansieres direkte av innbyggerne via
21. mars 2019 Berlevåg kommune
Kommuneplanens samfunnsdel: Planprogram
19. mars 2019 Berlevåg kommune
17. mai arrangement 2019
Vi inviterer med dette lag og foreninger til å påta seg 17. mai arrangementet for 2019.
13. mars 2019 Berlevåg kommune
Kommunale avgifter
Berlevåg kommune informerer om at kommunale avgifter 1.termin 2019 ble sendt ut i dag, mandag 11.mars. Forfall er 26.mars.
11. mars 2019 Berlevåg kommune
TROMS OG FINNMARK

Slik beregnes formueverdien av egen bolig (primærbolig)
4. mars 2019 Berlevåg kommune
Ungdom i sommerjobb 2019
Søknadsfristen for ungdom å søke sommerjobb i Berlevåg kommune er satt til 12/5-19.
1. mars 2019 Berlevåg kommune
Tilskudd - ungdom i sommerjobb
Berlevåg kommune har også for 2019 besluttet å videreføre ordningen med støtte til bedrifter som vil ansette ungdom i sommerjobb. Da kommunen har små ressurser til dette formålet, begrenser støtten seg til kr 5 000,- pr person. Bedriftene kan søke om
1. mars 2019 Berlevåg kommune
Kommunedelplan fo kulturminner og kulturmiljø - Planprogram - Høringsfrist 15. april 2019
Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram. Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø.
1. mars 2019 Berlevåg kommune
Aktivitetsbord
Nå har vi fått opp aktivitetsbord på Skjermet enhet på Helsesenteret etter en ide av Diane Stabell. Driftsavdelingen har på en utmerket måte satt ideen ut i praksis. Godt jobba!
14. februar 2019 Berlevåg kommune
Pressemelding
Best Management AS ved Svein Erik Nymo har betalt ut kravet Berlevåg kommune hadde til Arctic Fiskeriservice AS vedrørende tvangssalget på Fjærtoftbruket gnr. 11 bnr. 4 i Berlevåg.
14. februar 2019 Berlevåg kommune
Ledig stilling - Renholder 100 % fast stilling
Berlevåg kommune søker etter renholder i 100% stilling til driftsteamet i teknisk enhet.
29. januar 2019 Berlevåg kommune
Kommunedelplan for Revnes: Planprogram - Høringsfrist 6. mars 2019
Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram: Kommunedelplan for Revnes
22. januar 2019 Berlevåg kommune
Oppstartsmøte i Berlevåg demensforening
11. januar 2019 Berlevåg kommune
Søk penger til å rydde opp i marin forsøpling
65 millioner kroner skal deles ut fra Miljødirektoratet til lag, organisasjoner og bedrifter som vil rydde opp i marin forsøpling. Fylkesmannen i Troms og Finnmark oppfordrer tromsværinger og finnmarkinger til å søke!
10. januar 2019 Berlevåg kommune
Vannavstengning i Berlevåg
Nye vannledninger skal legges til det nye bassenget, og i den forbindelse må vannet stenges tirsdag 15.01.19 fra kl. 1500 - ca. kl. 1900.
9. januar 2019 Berlevåg kommune
IPad til skoleelevene
Kommunestyret vedtok i møte 14/6-18 at det skulle bevilges penger til innkjøp av IKT-utstyr til skole og barnehage. Denne uken starter utdelingen av IPad til samtlige elever ved Berlevåg skole.
7. januar 2019 Berlevåg kommune
Fritak for eiendomsskatt i Berlevåg kommune i 2019
Kommunestyret i Berlevåg kommune har besluttet at det for skatteåret 2019 skal gis fritak for eiendomsskatt på følgende eiendommer:
3. januar 2019 Berlevåg kommune
Ledig stilling - Driftsoperatør 100% fast stilling
Vi søker etter et nytt medlem i driftsteamet i Teknisk enhet i Berlevåg kommune.
2. januar 2019 Berlevåg kommune
Berlevåg kommune ønsker alle et riktig Godt Nyttår!
Hjem
31. desember 2018 Berlevåg kommune
Øfas informerer
Våre abonnenter har vært flink i å ta i bruk kildesortering og vi ser en reduksjon i restavfallet på opp mot 40%.
28. desember 2018 Berlevåg kommune
Fra 01.01.19 har barneverntjenesten opprettet vaktordning etter kontortid.
Hjem
21. desember 2018 Berlevåg kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

BERLEVÅG

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL