Berlevåg
Høring av kommuneplanens samfunnsdel
Berlevåg kommune planlegger for framtiden. Formannskapet i Berlevåg har vedtatt å sende forslag til kommuneplanens samfunnsdel ut til høring og offentlig ettersyn. Plandokumentene, som består av en planbeskrivelse, et kunnskapsgrunnlag og en kortversjon,
mandag 00:00 Berlevåg kommune
Ledige stillinger
Midlertidige helgestillinger hver tredje helg En hverdag i uka fra 1430-2130
onsdag 9. september Berlevåg kommune
Hvordan søke om midler fra næringsfond
Berlevåg kommune har fått en økning i bevilling fra Troms og Finnmark fylkeskommune til kommunalt næringsfond i 2020 som følge av covid 19-utbruddet.
torsdag 3. september Berlevåg kommune
Har du husket å søke om ferdigattest?
Hjem
tirsdag 1. september Berlevåg kommune
Spyling av vannledningsnettet i Kongsfjord
Vi spyler vannledningsnettet i Kongsfjord torsdag 3. september 2020 fra kl. 2300 til kl. 0600 (4.september).
mandag 31. august Berlevåg kommune
Ledige stillinger - 2 ledige sykepleierstillinger
100% fast stilling som sykepleier i institusjon og dialyse Berlevåg kommune har ledig 70% fast stilling som sykepleier på institusjon og 30% i dialyse. For dialyse vil nødvendig opplæring bli gitt på sykehus.  100% fast stilling som sykepleier i
tirsdag 25. august Berlevåg kommune
Informasjonsmøte: oppstart norsk- og samfunnsfagopplæring for minoritetsspråklige / fremmedspråklige.
Hjem
onsdag 19. august Berlevåg kommune
Kommunedelplan for Berlevåg industripark (Revnes): Invitasjon til åpent møte på Stortua 24. august kl 18:00
Hjem
tirsdag 18. august Berlevåg kommune
TROMS OG FINNMARK

Kommunalt næringsfond 2020
Hjem
fredag 24. juli Berlevåg kommune
Ledig stilling - Konsulent ved teknisk enhet
2. gangs utlysning Berlevåg kommune har ledig 100 % stilling som konsulent underlagt teknisk sjef. Vi søker en faglig dyktig og engasjert medarbeider som kan være en pådriver for fortsatt positiv utvikling av kommunen.
fredag 24. juli Berlevåg kommune
Ledig stilling - Barnevernskonsulent
Berlevåg kommune har ledig barnevernskonsulent i 100 % stilling.
fredag 24. juli Berlevåg kommune
Ny krisepakke for frivilligheten 
En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av
tirsdag 21. juli Berlevåg kommune
Spyling av vannledningsnettet i Berlevåg
Spyling av vannledningsnettet vil foregå i Berlevåg torsdag 25. juni 2020  fra kl. 2300 - 0600 og torsdag 2. juli 2020 fra kl. 2300 - 0600.
onsdag 24. juni Berlevåg kommune
Høring - Kommunedelplan for Berlevåg industripark - Høringsfrist 4. september 2020
Formannskapet har i møte 16. juni vedtatt å legge forslag til kommunedelplan for Berlevåg industripark (tidligere kommunedelplan for Revnes) til høring og offentlig ettersyn.
mandag 22. juni Berlevåg kommune
Spørsmål til skatteoppkrever rettes til Alta kommune
Berlevåg kommune kjøper tjenester for skatteoppkreverfunksjon hos Alta kommune.  
onsdag 10. juni Berlevåg kommune
Pressemelding fra Berlevåg kommune:
Berlevåg-samfunnet er i sorg over å ha mistet en av sine innbyggere. Politiet etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall. Vi ber folk som vet noe ta kontakt med politiet.
mandag 8. juni Berlevåg kommune
Retningslinjer for behandling av søknader etter eiendomsskatteloven § 28 – vilkår for lemping eller ettergivelse av eiendomsskatt på grunn av betalingsproblemer som følge av korona-tiltak
Kommunestyret vedtok i møte 28/5-20 under sak 37/20 følgende retningslinjer: 
fredag 29. mai Berlevåg kommune
Kommunal bistand til næringslivet som følge av koronakrisen
Kommunestyret vedtok i møte 28/5-20 under sak 38/20 om å sette av kr 200 000,- til et fond som formannskapet disponerer for å avhjelpe næringslivet i Berlevåg under koronakrisen.
fredag 29. mai Berlevåg kommune
Informasjon om barnehagens åpningstider
Det er nå gitt klarsignal om å åpne barnehagen som normalt.
torsdag 28. mai Berlevåg kommune
Innskriving av 1. klassinger 2020
Hei kommende førsteklassinger! 
mandag 25. mai Berlevåg kommune
Ledig stilling - Sosialkonsulent
Berlevåg kommune v/ Nav Berlevåg har ledig fast 100 % stilling som sosialkonsulent. Nav Berlevåg har 2 ansatte. Det jobbes tverrfaglig og ivaretar brukeres behov. Berlevåg er en liten kommune og har et tett samarbeid med andre lokale instanser.
fredag 22. mai Berlevåg kommune
Ledig 100 % fast stilling som sykepleier
Berlevåg kommune har ledig 100% fast stilling som sykepleier i hjemmesykepleien.
mandag 18. mai Berlevåg kommune
Det åpnes nå for å ta imot besøkende/pårørende til beboere på sykehjemmet/alderspensjonatet med noen begrensninger
Hver beboer kan ta imot to besøkende som først må ringe 458 79 941 for å avtale med sykeavdelingen på forhånd Ytterdøren holdes fremdeles låst. Besøkende må ved ankomst ringe på og blir hentet av personalet Besøket vil finne sted...
torsdag 14. mai Berlevåg kommune
Skolestart for 5. - 10. klasse - smittevernveileder
På mandag er skolen i gang igjen for alle elevene fra 1. til 10 trinn. Lærerne gleder seg stort til elevene kommer tilbake, og er i gang med å forberede en litt andereledes skolehverdag.
fredag 8. mai Berlevåg kommune
Kartlegging og verdisetting av friluftsområder
I forbindelse med arbeidet med å kartlegge og verdisette friluftsområder, ønsker Berlevåg kommune innspill for å få en oversikt over bruksfrekvensen av ulike friluftsområder i kommunen.
torsdag 7. mai Berlevåg kommune
Feil i utsendte kommunale avgifter
Berlevåg kommune har oppdaget at noen kunder har fått overført dobbel kommunal eiendomsskatt ved utsendelse av 2.termin kommunale avgifter, noe som er feil.   Kommunen undersøker nå hvem dette gjelder, og vil rette det opp snarest. Kreditnota vil da
tirsdag 5. mai Berlevåg kommune
Kultur-/ildsjelpris og ungdommens kulturpris 2020
Både enkeltpersoner og organisasjoner med tilknytning til Berlevåg kan komme med forslag.
tirsdag 5. mai Berlevåg kommune
Gjenåpning av enkelte samfunnsinstitusjoner
Hjem
torsdag 30. april Berlevåg kommune
Valg av meddommere til lagmannsrett og tingrett
Medlemmer til og Skjønnsmedlemmer 2021 - 2025
torsdag 30. april Berlevåg kommune
Åpningstider på skole/SFO
Skolen starter opp mandag 27.04 klokken 0830 for 1.-4. trinn, elevene følger sin timeplan og da vil de aller fleste elever være ferdige på skolen klokken 1220, 1305 og noen elever vil enkelte dager ha skole til 1405.
fredag 24. april Berlevåg kommune
Søknader til formannskapet før sommerferien 2020
Frist for søknader som skal behandles i formannskapet før sommerferien er satt til 31. mai 2020. Søknader som kommer inn etter denne dato kan ikke påregnes å bli behandlet.
torsdag 23. april Berlevåg kommune
Informasjon til barnehageforeldre 17.04.20
Tirsdag 21.april åpner barnehagen igjen.
fredag 17. april Berlevåg kommune
Pressemelding
Opphør av lokale karantenebestemmelser f.o.m. 16. april 2020.
torsdag 16. april Berlevåg kommune
TROMS OG FINNMARK

Plass i barnehage 2020/2021
Foreldre som ønsker plass til sine barn i Berlevåg barnehage fra høsten (uke 34), må søke om opptak innen: 1. mai 2020
tirsdag 14. april Berlevåg kommune
Tilskudd - ungdom i sommerjobb
Berlevåg kommune har også for 2020 besluttet å videreføre ordningen med støtte til bedrifter som vil ansette ungdom i sommerjobb. 
tirsdag 14. april Berlevåg kommune
Ledig stilling - Barnevernskonsulent
Berlevåg kommune har ledig barnevernskonsulent i 100 % stilling.
tirsdag 7. april Berlevåg kommune
Ledig stilling som deltidsansatt i Berlevåg brann og redning
Berlevåg kommune har ledig en stilling som deltidsansatt i brannvesenet for snarlig tiltredelse. De som ansettes må bo i tettstedet Berlevåg på grunn av krav til innsatstid.
mandag 6. april Berlevåg kommune
Ledig 100% fast stilling som Kommunefysioterapeut
Berlevåg kommune har ledig 100% fast stilling som kommunefysioterapeut med tiltredelse 1.juli 2020.  
mandag 6. april Berlevåg kommune
Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1
Berlevåg kommunestyre har i møte 3. april 2020 fattet følgende vedtak:
fredag 3. april Berlevåg kommune
Har din bedrift behov for rådgivning og veiledning
Har din bedrift behov for rådgivning og veiledning på grunn av den økonomiske krisen som er oppstått i kjølvannet av Koronapandemien? Fyll ut kontaktskjema ved å gå inn på www.koronabistand.no eller send en mail til kontakt@koronabistand.no.
onsdag 1. april Berlevåg kommune
Alt du trenger å vite om korona
tirsdag 31. mars Berlevåg kommune
Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 ledd bokstav C
Hjem
mandag 30. mars Berlevåg kommune
Ledig stilling - Renholder 100 % fast stilling
Berlevåg kommune søker etter renholder i 100% stilling til driftsteamet i teknisk enhet.
tirsdag 24. mars Berlevåg kommune
Hva betyr karantene og isolasjon?
Tiltak som gjelder befolkningen generelt
tirsdag 24. mars Berlevåg kommune
Legetjenesten informerer:
Korona-telefonen er åpen lørdag og søndag fra kl. 0900 - 1100 og 1200 - 1500. Ring 412 68 333 eller sendt sms.
lørdag 21. mars Berlevåg kommune
Pressemelding
Prøvetaking i forbindelse med Coronasmitte i Berlevåg kommune
onsdag 18. mars Berlevåg kommune
Høring - Forskrift om hundehold i Berlevåg kommune
Formannskapet vedtok i sak 13/20 å legge ut forskrift om hundehold i Berlevåg kommune.
onsdag 18. mars Berlevåg kommune
Helsesenteret er stengt for besøkende
Sykehjem, skjermet enhet og alderspensjonat er stengt for besøkende og pårørende.
mandag 16. mars Berlevåg kommune
Koronos virusas - informacija lietuvių kalba iš Berlevåg savivaldybės
Norvegijos valdžia kovo 12 paskelbė naujas, griežtesnes priemones prieš Koronos virusą. Dabartiniai apribojimai yra griežčiausi nuo Antrojo pasaulinio karo. Berlevåg savivaldybė skatina visus laikytis šių taisyklių. Taip pat mes įvedėm griežtesnes
fredag 13. mars Berlevåg kommune
Coronavirus disease – information in English from Berlevåg municipality
The Norwegian Government has today announced new, stricter measures to combat the corona virus. The restrictions imposed on all of us as citizens and employees are the most strict measures imposed ever since WWII. Berlevåg municipality urges everyone to
torsdag 12. mars Berlevåg kommune
Informasjonsskriv nr. 3 til befolkningen i Berlevåg kommune
Regjeringen har i dag varslet nye, skjerpede tiltak for å bekjempe koronasmitten. Begrensningene som settes på oss alle som innbyggere og arbeidstakere er de strengeste som noen gang er innført siden krigen. Berlevåg kommune oppfordrer alle til å følge
torsdag 12. mars Berlevåg kommune
Informasjonsskriv nr. 2 til befolkningen i Berlevåg Kommune fra kommuneoverlegen
Tiden vi nå står overfor er alvorlig.
torsdag 12. mars Berlevåg kommune
Informasjon angående Koronavirus
Det er bekreftet tilfeller av koronaviruset Covid-19 i Norge og vi er forberedt på at smitten også kan komme til Berlevåg.
fredag 6. mars Berlevåg kommune
Ledig stilling - Oppvekstsjef
Oppvekstsjefen skal være faglig og administrativ leder for skole og barnehage. Oppvekstsjefen er medlem av rådmannens ledergruppe, og rapporterer direkte til rådmannen.
torsdag 5. mars Berlevåg kommune
Ledige stillinger - Lærere
Berlevåg Kommune har ledige stillinger i grunnskolen. Dette kan være både vikariater og faste stillinger. Vi søker fortrinnsvis lærer som underviser fra 1. - 7. trinn, men lærere fra 8. - 10. trinn er også ønsket som søkere.
torsdag 5. mars Berlevåg kommune
Åpning av dialyseenhet
Hjem
torsdag 27. februar Berlevåg kommune
Infomøte om Arena fish 365
  Arena 365 inviterer til informasjonsmøte om Arena fish 365.
tirsdag 25. februar Berlevåg kommune
Helse- og omsorgsplan 2020 - 2024 - Høring
Helse og omsorgsplan 2020-2024 for Berlevåg kommune er nå ute på høring med svarfrist 9.mars 2020.  
tirsdag 18. februar Berlevåg kommune
TROMS OG FINNMARK

Høring - Forskrift om rettigheter til godtgjøring og velferdsgoder for folkevalgte
Kommunestyret vedtok i sak 45/20 å legge ut forskrift om rettigheter for folkevalge på høring
mandag 10. februar Berlevåg kommune
Sommervikarer 2020
Helse og omsorgstjenesten i Berlevåg kommune har behov for ferievikarer sommeren 2020 til institusjon, hjemmetjenesten, kjøkken og hjemmehjelp.
mandag 3. februar Berlevåg kommune
Vannavstegning i Berlevåg
Tirsdag 28.01.20 fra kl. 2100 til onsdag 29.01.20 kl. 0600.
mandag 27. januar Berlevåg kommune
Ledig stilling - Renholder 100 % fast stilling
Berlevåg kommune søker etter renholder i 100% stilling til driftsteamet i teknisk enhet.
mandag 27. januar Berlevåg kommune
Ledig stilling - Rektor
Berlevåg kommune har ledig stilling som rektor ved Berlevåg skole.
torsdag 23. januar Berlevåg kommune
Ledig stilling - Driftsoperatør 100% fast stilling
Vi søker etter et nytt medlem i driftsteamet i Teknisk enhet i Berlevåg kommune.
onsdag 22. januar Berlevåg kommune
Kunngjøring om vedtatt reguleringsplan
I kommunestyrets møte 19. desember 2019, sak 17/19 ble detaljregulering for Berlevåg skole vedtatt. Planen har planID 2018002. Rådmannen
torsdag 16. januar Berlevåg kommune
– Vi er bekymret. Avstand er en stor fiende hvis du blir dårlig.
Da Martin Bakmark (4) fikk et kraftig epilepsianfall, tok det to timer og tretten minutter før ambulanseflyet landet på Berlevåg lufthavn i Finnmark. Nå er innbyggerne i det lille tettstedet bekymret for beredskapen.
12. desember 2019 $ Aftenposten
Fikk luftet luftambulansefrustrasjoner med Støre og Høie
– Er finnmarkinger annenrangs borgere? Folk i Berlevåg er ikke heftig og begeistret for helseberedskapen i Nord.
11. desember 2019 $ Aftenposten
Varsling 24
Berlevåg kommune har tatt i bruk varslingssystemet Varsling 24 for å varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser via SMS. Varsling 24 varsler via SMS, e-post, og talemelding til fasttelefon.
11. desember 2019 Berlevåg kommune
– Polfarerne har full beredskap, mens et hjertesykt barn måtte vente 19 timer på hjelp
Lege Hanne Heszlein-Lossius synes det er absurd at polekspedisjonen får så mye oppmerksomhet, mens det hun mener er en dramatisk situasjon for pasienter i Øst-Finnmark ikke vies noen debatt.
7. desember 2019 $ Aftenposten
Helsestasjonen informerer:
Helsestasjonen har siste "drop-in" for influensavaksine tirsdag 12. november 2019 fra kl. 1200 - 1500.
6. november 2019 Berlevåg kommune
Informasjon fra Kartverket - Tinglysning
Kartverket informerer:
4. november 2019 Berlevåg kommune
Hva er et ungdomsråd?
Ungdomsrådet skal være ungdommenes talerør overfor politikere og beslutningstakere, og skal ha en rådgivende rolle for kommunen og fylkeskommunen. 
28. oktober 2019 Berlevåg kommune
Ledig stilling - Oppvekstsjef
100 % fast stilling som oppvekstsjef i Berlevåg kommune
23. oktober 2019 Berlevåg kommune
Årlig rullering av kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet
Berlevåg kommune rullerer årlig handlingsplanen til Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Denne handlingsplanen danner grunnlag for søknad om spillemidler. Alle søknader om spillemidler må være forankret i kommunedelplanen.
21. oktober 2019 Berlevåg kommune
Influensavaksinering
Influensavaksinering på Berlevåg helsestasjon.  
14. oktober 2019 Berlevåg kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

BERLEVÅG

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL