Båtsfjord
Vannavstenging
I forbindelse VA- arbeid vil det bli utført vannavstengning førstkommende, Onsdag 30. september fra kl: 09:00 til kl: 15:00. Ved følgende gater/område: Gammevegen Festningsvegen Deler av Klausjorda, Se vedlagt skisse, eiendommer innenfor markert felt vil
mandag 14:58 Båtsfjord kommune
Ukenytt - uke 39.
Informasjon fra Ordføreren
lørdag 08:12 Båtsfjord kommune
Søknad om plass i barnehagene
Båtsfjord kommune har 2 hovedopptak med søknadsfrist 01.04. og 01.10 hvert år. Søknadsfrist 01.04 gjelder for ønske om barnehagestart høsten samme år. Søknadsfrist 01.10 gjelder for ønske om barnehagestart januar/våren året etter. Les mer om...
torsdag 12:57 Båtsfjord kommune
Skatteetaten overtar ansvar
tirsdag 22. september Båtsfjord kommune
Ukenytt - uke 38.
lørdag 19. september Båtsfjord kommune
Høring - Fastsettelse av grense mellom elv og sjø i Syltefjordelva, Storelva og Sandfjordelva - Båtsfjord kommune
Båtsfjord kommune sender med dette på høring forslag til grense mellom sjø og elv i vassdragene Storelva, Syltefjordelva og Sandfjordelva, ihht. lov om laksefisk og innlandsfisk § 31d. Forslaget sendes på høring til interessenter i saken. Høringsfristen settes til...
fredag 18. september Båtsfjord kommune
Eiendomsrett.no
Vi er noen jusstudenter fra UiO og UiT som har laget en stor ressursside om eiendom- og boligrelaterte emner.
torsdag 17. september Båtsfjord kommune
Ønsker du å være tilkallingsvikar
Send en enkel cv, og søk om politiattest – så kan vi ringe deg når vi trenger vikar. Det er også krav om beherske norsk språk. CV med kontaktinformasjon (husk telefonnummer) kan sendes til: britt.hansen@batsfjord.kommune.no eller susanne.antonsen@batsfjord.kommune.no
onsdag 16. september Båtsfjord kommune
TROMS OG FINNMARK

Kurs om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
På grunn av COVID-19 situasjonen blir det i år ikke fysiske møter om temaet men gjennoført via Teams.
onsdag 16. september Båtsfjord kommune
Høring av kommuneplanens samfunnsdel
Båtsfjord kommune planlegger for framtiden. Formannskapet i Båtsfjord har vedtatt å sende forslag til kommuneplanens samfunnsdel ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist er 26.oktober 2020.
mandag 14. september Båtsfjord kommune
Pressemelding - Fjerde smittetilfelle av Covid-19 i Båtsfjord.
Hovedside
lørdag 12. september Båtsfjord kommune
Ukenytt - uke 37.
Informasjon fra Ordføreren
lørdag 12. september Båtsfjord kommune
Pressemelding 07.09 - Ingen av de 32 har påvist smitte.
Hovedside
mandag 7. september Båtsfjord kommune
Ukenytt - uke 36.
søndag 6. september Båtsfjord kommune
Oppdatering, utbrudd av Covid-19.
lørdag 5. september Båtsfjord kommune
Pressemelding, nok et tilfelle av Covid-19 i Båtsfjord.
Hovedside
lørdag 5. september Båtsfjord kommune
Ordførertur 2020
Bli med ordfører Ronald Wærnes til Eikebergvika førstkommende søndag 6. september klokken 1000. Der blir det trekning av fine premier.
torsdag 3. september Båtsfjord kommune
Påvist smittetilfelle av Covid-19 i Båtsfjord Kommune.
torsdag 3. september Båtsfjord kommune
Melding fra Teknisk Etat
Teknisk etat har nå gjennomført utspyling av vannledninger i ytre Båtsfjord med tillhørende kloring av drikkevann. Vannet er nå klorfritt. Hilsen VA- drift/ teknisk etat
mandag 31. august Båtsfjord kommune
Helsestasjon for ungdom (hub)
Pga korona send helst SMS på tlf 48038102 for timeavtale
mandag 31. august Båtsfjord kommune
Ukenytt - uke 35.
Hovedside
lørdag 29. august Båtsfjord kommune
Veiavstengning
I forbindelse VA- rehabilitering, vil KLAUSJORDA -bakken fra og med i morgen, Tirsdag 26.08 - stenges for all trafikk, dette inkluderer gående og syklende.
tirsdag 25. august Båtsfjord kommune
Skoleruta for Nordskogen skole og SFO
Her kan du se skoleruta for Nordskogen skole for 2020-2021 og SFO ruta. Du kan også laste dem ned om ønskelig.
torsdag 20. august Båtsfjord kommune
Kulturskolen
På grunn av utfordringer rundt den pågående pandemien har Kulturskolen besluttet å utvide påmeldingsfrist for skoleåret 20/21. Vi har noen plasser tilgjengelig. Ny frist er 28.august. Påmeldinger og eventuelle spørsmål sendes til: E-post:...
onsdag 19. august Båtsfjord kommune
Båtsfjord Vannverk.
Kloring av drikkevann.
onsdag 19. august Båtsfjord kommune
Driftsproblemer på vannverket
På grunn av driftsfeil på vannverket, vil det kunne forekomme varierende vanntrykk, vanntrykket vil være noe lavere i høydene. Vi jobber med saken, og kan for øyeblikket ikke si når feil er rettet. Hilsen VA-drift / teknisk etat
mandag 17. august Båtsfjord kommune
Informasjon og status, Covid-19.
søndag 16. august Båtsfjord kommune
Nytt skoleår
fredag 14. august Båtsfjord kommune
Informasjon om skolebuss til Nordskogen skole 2020-2021
I Finnmark har følgende elever krav på gratis skolebuss: (Free school bus) 1. og 2. klassetrinn - elever bosatt mer enn 2 km fra skolen 3.–10. klassetrinn - elever bosatt mer enn 4 km fra skolen Elever med særskilte behov (etter søknad) NB! Oppdatert informasjon
torsdag 13. august Båtsfjord kommune
Nav
Hovedside
tirsdag 11. august Båtsfjord kommune
Styrketreningsrommet / the gym
Fra og med 10.08.20, vil styrketreningsrommet være åpent fra 10:00 - 21:00 alle dager. Det er fremdeles et krav om maksimalt 5 personer inne på rommet til enhver tid. Man kan nå booke treningstimer på nett ved å skrive navnet sitt inn i et tekstdokument
tirsdag 11. august Båtsfjord kommune
Til foreldre som har/har søkt SFO-plass
Sfo åpner fredag 14. august (skolestart er torsdag 20. august)   Vi har da åpent fra 07.45-15.30 (OBS. det er ikke skolebuss disse dagene)  
tirsdag 11. august Båtsfjord kommune
Avvik vannleveranse fra midnatt 05.08.20 - Havnegata og ytre Båtsfjord.
Grunnet uforutsett avvik på vannledningen ved krysset Havnegata og Fjellveien, vil det bli iverksatt reparasjoner ved avviket. Arbeidet vil starte ved midnatt 05.08.2020 (natt til onsdag), med varighet på ca. 3 timer hvis alt går etter planen. De som vil bli berørt er fra Havnegata og nesten...
tirsdag 4. august Båtsfjord kommune
TROMS OG FINNMARK

Avvik vannleveranse fra midnatt 04.08.20 - Havnegata og ytre Båtsfjord.
Grunnet uforutsett avvik på vannledningen ved krysset Havnegata og Fjellveien, vil det bli iverksatt reparasjoner ved avviket. Arbeidet vil starte ved midnatt 04.08.2020 (natt til onsdag), med varighet på ca. 3 timer hvis alt går etter planen. De som vil bli berørt er fra Havnegata og nesten...
mandag 3. august Båtsfjord kommune
Avvik vannleveranse 30.07.20 fra Havneelva og ytre Båtsfjord.
Hovedside
torsdag 30. juli Båtsfjord kommune
Påmelding Båtsfjord kulturskole 2020/2021
Kulturskolen tilbyr undervisning i musikkfag og visuelle kunstfag. Undervisningen følger skoleåret, og opptak til elevplass gjøres i august. Det er mulig å melde seg på og stå på venteliste hele året. Dette gjøres digitalt i vårt skoleadministrative...
fredag 24. juli Båtsfjord kommune
Ny krisepakke for lag og foreninger
fredag 24. juli Båtsfjord kommune
Hvorfor åpner ikke kinoen i Båtsfjord?
torsdag 23. juli Båtsfjord kommune
Ukenytt - uke 27.
Informasjon fra Ordføreren
lørdag 4. juli Båtsfjord kommune
Bli kvitt hageavfall.
Det er ikke alle som lett kan bli kvitt hageavfallet sitt når de steller i hagen. Derfor er det er satt ut en container på ØFAS hvor dere kan kaste hageavfall,..
fredag 3. juli Båtsfjord kommune
Gratis friluftsskole i Båtsfjord
Siste frist for påmelding til friluftsskole i Båtsfjord nærmer seg. 7.- 10. juli arrangerer Finnmark Friluftsråd friluftsskole i Båtsfjord. Vi ønsker oss enda flere deltakere, og har utvidet påmeldingsfristen til torsdag (2. juli). Vi kan friste med aktiviteter som fisking,...
onsdag 1. juli Båtsfjord kommune
Hei! Er du mellom 21 og 70 år og har stemmerett? Da vil kanskje dette være noe for deg?
Det skal fra Båtsfjord kommune velges meddommere for Øst-finnmark Tingrett. Domstolleder har foretatt en fordeling av antall meddommere fra hver kommune og fra Båtsfjord skal det velges 8 kvinner og 8 menn. For å kunne representere alle deler av
tirsdag 30. juni Båtsfjord kommune
Psykisk helse i skolen 2019
I Båtsfjord kommune var det registrert stor pågang når det gjaldt psykiske helseproblemer på ungdomsskolen i forbindelse med skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Dette til tross for at kommunen har 2 stk. 100% stillinger som helsesykepleier
tirsdag 30. juni Båtsfjord kommune
Høring: Kvenske parallellnavn for flere navneobjekter på Varangerhalvøya
Språkrådets navnekonsulent for kvenske stedsnavn har, etter ønske fra Nord-Varanger kvenforening, reist navnesak om de kvenske parallellnavnene på flere objekter/steder på Varangerhalvøya.
mandag 29. juni Båtsfjord kommune
Ukenytt - uke 26.
Informasjon fra Ordføreren
lørdag 27. juni Båtsfjord kommune
Barnehageruta
fredag 26. juni Båtsfjord kommune
Påmelding Båtsfjord kulturskole
Kulturskolen tilbyr undervisning i musikkfag og visuelle kunstfag. Undervisningen følger skoleåret, og opptak til elevplass gjøres i august. Det er mulig å melde seg på og stå på venteliste hele året. Dette gjøres digitalt i vårt skoleadministrative...
fredag 26. juni Båtsfjord kommune
Søknader om gratis kjernetid / reduksjon i foreldrebetaling
Søknadsfrist er 01.08.20. Nærmere informasjon om søknadsrutiner og søknadsskjema finnes på Båtsfjord kommunes hjemmeside under menyen Aktuelt -skjemaer. Vedtak fattes for et barnehageår ad gangen. Alle med vedtak for inneværende år må søke...
torsdag 25. juni Båtsfjord kommune
Pressemelding.
Hovedside
tirsdag 23. juni Båtsfjord kommune
Kommunestyremøtet i reprise.
Gikk du glipp av det siste kommunestyremøte? Eller vil du bare se det èn gang til? Siden ingen andre enn representantene og kommunens administrasjon hadde adgang, pga smitteverns regler,  er kommunetv kanskje enda mer aktuellt en før korona. Se opptak av
tirsdag 23. juni Båtsfjord kommune
Kommunestyre 22 juni 2020 kl 18.00
Vi gjør oppmerksom på at tilhørere ikke får komme inn på kommunestyret i dag. Dette for å etterkomme smitteverns reglene. Kommunstyret blir som vanlig kjørt på KommuneTV, hvor alle kan både se å høre hva som skjer. Sendingen åpner seg i...
mandag 22. juni Båtsfjord kommune
Hvorfor skal vi ikke mate reven
mandag 22. juni Båtsfjord kommune
Ingen som svarer på telefonene på Helsesenteret?
Pga av feil i en komponent i telefonsentralen på Helsesenteret, kan det være trøbblete å nå endel telefoner på helsesenteret i dag og de følgende to tre dagene. Publikum kan intill videre kunn ringe disse avdelingene med de vanlige nummrene: Legekontoret Vakt Telefon...
mandag 22. juni Båtsfjord kommune
Ukenytt - uke 25.
Informasjon fra Ordføreren
fredag 19. juni Båtsfjord kommune
Helsestasjon for ungdom (hub)
HVIS DU TRENGER Å SNAKKE MED OSS RING ELLER MELD: 48038102   Hege og Kjersti HELSESYKEPLEIERE
fredag 19. juni Båtsfjord kommune
Skoleruta
Last ned skoleruta for det kommende skoleåret her.
fredag 19. juni Båtsfjord kommune
Kommunestyremøte utsatt.
Onsdagens kommunestyremøte utsettes til mandag 22 juni, altså føstkommende mandag, klokken 18.00.
tirsdag 16. juni Båtsfjord kommune
Veien til Ordo er åpnet for bilkjøring
Hovedside
mandag 15. juni Båtsfjord kommune
TROMS OG FINNMARK

Digital kunstutstilling fra Båtsfjord Skole
Båtsfjord Skole har i år laget kunstutstillingen, i forbinnelse med skoleavsluttningen,  digital (Visuelle kunstfag, 35 elever). Malerier, tegninger etc som elevene ved Båtsfjord Skole har laget, har blitt scannet og lagt inn i denne videoen.
mandag 15. juni Båtsfjord kommune
Ukenytt - uke 24.
Informasjon fra Ordføreren
lørdag 13. juni Båtsfjord kommune
Dette trenger ikke søknad
Når et tiltak er unntatt fra søknadsplikt, betyr det at tiltaket er unntatt fra saksbehandlingsreglene i plan- og bygningsloven (Pbl), jfr Pbl § 20-4. Dersom tiltakene ikke er i strid med planer eller andre materielle regler som feks avstandskravet på 4, 0 m til nabogrense, kan de...
fredag 12. juni Båtsfjord kommune
Teknisk Styre. Torsdag 11 juni
Møtet i Teknisk styre torsdag 11. juni vil ikke våre åpent for publikum. De som ønsker det kan delta på Teams. Dere kan da sende en epost til postmottak@batsfjord.kommune.no så vil dere bli invitert inn. Vi har forståelse for at enkelte saker engasjerer, men på grunn...
tirsdag 9. juni Båtsfjord kommune
Besøksordning på helsesentret; alle seksjoner
Hei Alle som skal besøke sine nære og kjære på Fjellheimen, alderspensjonatet og sykestua må snakke med seksjonsleder på stedet for å gjøre avtale om besøk og gjennomføring.  Det er laget rutiner som ligger tilgjengelig på alle seksjoner,...
mandag 8. juni Båtsfjord kommune
Rådhuset er nå åpnet for besøkende
Vi anbefaler besøkende å avtale tid med saksbehandler på forhånd Besøkstiden vil være fra klokken 10:00 til 14:00, mandag til fredag Vi minner om at alle besøkende SKAL følge nasjonale retningslinjer for smittevern under hele besøket  
mandag 8. juni Båtsfjord kommune
Ukenytt - uke 23.
fredag 5. juni Båtsfjord kommune
Saker og ting innpå Gamle Flyplassen...
Hei. En beskjed til dere som har saker og ting stående inne på den gamle flyplass stripa.
fredag 5. juni Båtsfjord kommune
NAV med nye åpningstider!
Hovedside
torsdag 4. juni Båtsfjord kommune
Ukenytt - uke 22.
Informasjon fra Ordføreren
fredag 29. mai Båtsfjord kommune
Kommunestyre TV
Se opptak fra dagens kommunestyremøte på kommuneTV her>>
onsdag 27. mai Båtsfjord kommune
Flomvettregler.
Hei Folkens. Det er nå fare for stor vårflom, og Fylkesmannen har laget flomvettregler for alle troms- og finnmarkinger. Slik kan alle bidra til å redusere flomskader. Det er også viktig at gårdbrukere utsatte steder forbereder seg.
onsdag 27. mai Båtsfjord kommune
Bli med på friluftsskole!
Har du lyst til å fylle sommerferien med noe spennende, lære mer om friluftsliv og prøve forskjellige aktiviteter?
onsdag 27. mai Båtsfjord kommune
Ukenytt - uke 21.
lørdag 23. mai Båtsfjord kommune
Åpne snøskuterløyper etter 4. mai
fredag 22. mai Båtsfjord kommune
Hvem kan testes for SARS-CoV2 / Covid-19
Personer med symptomer på luftveisinfeksjon/forkjølelse kan kontakte lege i telefontiden, mandag til fredag mellom kl 09.00 og 09.30, Telefonnummer 78 98 54 00 for råd og eventuelt avtale om testing for Covid-19. Ved behov for akutt hjelp skal legevakttelefon 116117 eller nødnummer 113...
onsdag 20. mai Båtsfjord kommune
Frosttapping Nordfjord
All frosttapping i Nordfjord må øyeblikkelig opphøre pga lekkasjesøk. Lekkasjesøket vil pågå en stund. Det vil gis beskjed når frosttapping kan gjenopptaes.   Teknisk Etat.
tirsdag 19. mai Båtsfjord kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

BÅTSFJORD

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL