Båtsfjord
Priser og avgifter i Båtsfjord Kommune/Sentral adm
2019 Vedtatte priser og avgifter 2019   2017 Oversikt , Priser og Avgifter for alle tjenester i Båtsfjord Kommune 2017 (PDF dokument. Krever Adobe Reader)
tirsdag 11:23 Båtsfjord kommune
Kommunestyrevalg i Båtsfjord kommune 2019
torsdag 3. januar Båtsfjord kommune
Årsmelding 2018 fra 4H
Hovedside
onsdag 2. januar Båtsfjord kommune
Åpningstider på NAV i julen 2018
Julaften fra 10.00 til 12.00 Torsdag 27 desember fra 10.00 til 14.00 Fredag 28 desember fra 10.00 til 14.00 Nytårsaften fra 10.00 til 12.00
21. desember 2018 Båtsfjord kommune
Julehilsen 2018 - Kjære Båtsfjordinger
21. desember 2018 Båtsfjord kommune
Lillejulaftensending med RadioNordNorge
Søndag 23. desember fra klokken 18
19. desember 2018 Båtsfjord kommune
Nye åpningstider fra nyttår
Fra 1. januar 2019 gjelder disse åpningstidene: Mandag, onsdag og fredag - åpent fra kl 10 til 14 Utenom dette har vi åpent for forhåndsavtalte møter hver dag fra kl 8 til 15:30
13. desember 2018 Båtsfjord kommune
Båtsfjordmagasinet - november 2018
12. desember 2018 Båtsfjord kommune
FINNMARK

Anmodning til huseiere - merking av hus med husnummer
Båtsfjord kommune vil anmode alle huseiere i Båtsfjord kommune om å merke hus med riktig husnummer så fort som mulig. Dette pga beredskapsmessige hensyn, slik at det blir lettere for brann, politi og ambulanse å finne riktig hus ved en evt. utrykning.
11. desember 2018 Båtsfjord kommune
Åpningstider Rådhuset - Julen 2018
24. desember - STENGT 25. og 26. desember - STENGT 27. og 28. desember fra kl. 10:00 til 14:00 31. desember - STENGT
11. desember 2018 Båtsfjord kommune
Formannskapets innstilling til årsbudsjett 2019 samt økonomiplan 2019-2022
10. desember 2018 Båtsfjord kommune
Flygeblad i postkassen
8. Klasse leverte i går et flygeblad i postkassene (ikke boksene på Coop) rundt i hele Båtsfjord. Det er et infoskriv angående BÅTSFJORD MOT 2030. Dette har vi gjort for Båtsfjord Kommune. Det er ikke like lett å finne alle postkassene, så hvis noen savner dette...
4. desember 2018 Båtsfjord kommune
Vannlekasje i området Klausjorda
Det er vannlekasje i området Klausjorda, dette medfører redusert vanntrykk. Det vil i perioder utover ettermiddagen og kvelden være vannavstenging på grunn av utbedringer / reparasjoner av lekasjene Teknisk etat, vannverk
4. desember 2018 Båtsfjord kommune
ekom utfall
Les artikkel fra VG her
3. desember 2018 Båtsfjord kommune
Pressemelding: ekom utfall
Øst-Finnmark regionråd ber om møte med justisministeren: Det er et nasjonalt ansvar å sikre mobildekning og nødnett - Noe lignende kunne aldri skjedd i mer sentrale strøk av landet uten at regjering og Storting hadde grepet inn øyeblikkelig
3. desember 2018 Båtsfjord kommune
Åpningstider på Helsesenteret
Legekontoret: Lab: Julaften 08:00 – 12.00 08:30 – 11:00 25.12.18 Stengt Stengt 26.12.18 Stengt Stengt 27.12.18 09:00 – 13:00 08:30 – 11:00 28.12.18 09:00 - 13:00 08:30 – 11:00 Nyttårsaften 08:00 – 12:00 08:30 – 11:00
29. november 2018 Båtsfjord kommune
Åpnede Skutertrasseèr i Båtsfjord
Følgende skutertrasseèr er åpne for ferdsel pr i dag. 28.11.2018: 1: Deler av løype 02: Fra utkjøring (ved Magistervannet) fra Fylkesvei 891 langs Ordovannsvegen til Ordovann hyttefelt. Gjør oppmerksom på at løypa langs reingjerdet til Ordovannsvei IKKE er...
28. november 2018 Båtsfjord kommune
Varsel om oppstart av områderegulering for havbruksareal ved Sandfjordneset
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-2 andre ledd, kunngjøres det herved at det igangsettes arbeid med områdereguleringsplan med konsekvensutredning for havbruksareal ved Sandfjordneset i Båtsfjord kommune. Forslagsstiller er SalMar Farming
23. november 2018 Båtsfjord kommune
Veien til Syltefjord blir nå vinterstengt
Det er meldt mye sne og vind til helga, og veien blir derfor stengt torsdag 22. november kl. 14:00.
20. november 2018 Båtsfjord kommune
Inkludering av barn i lavinntektstfamilier
Om tilskuddsordningen Beløp: 291,985 mill.kr (2019). Midlene utlyses med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak for 2019. Søknadsfrist: Søknadsfristen for tilskuddsåret 2019 er 10. desember 2018. Rapporteringsfrist: 1. april. Dette er en måned etter tilskuddsårets...
16. november 2018 Båtsfjord kommune
Rådmannens forslag til årsbudsjett .
Her finner du rådmannens forslag til årsbusjett for 2019 og økonomiplan for 2019 -2022. Dokumentet finner du her, i PDF format. Har du ikke PDF leser? Last ned her.
12. november 2018 Båtsfjord kommune
Vannavstenging i området Klausjorda
Tirsdag 13. november fra klokken 19:00 vil vannet i området Klausjorda bli stengt av på grunn av vedlikehold og reparasjon av vann-nettet. Arbeidet vil ta rundt 2 - 3 timer, med forbehold. Det anbefales å tappe vann på kanne Teknisk etat, Vannverket
9. november 2018 Båtsfjord kommune
Årets lokale klimatiltak 2018
Flora kommunes utviklingsprosjekt for utslippsfri hurtigbåt ble kåret til Årets lokale klimatiltak som ble delt ut på Zerokonferansen i kveld. Andreplassen gikk til Båtsfjord kommune for fornybar kraft til fiskeflåten, og Trøndelag fylkeskommune fikk
9. november 2018 Båtsfjord kommune
Vedlikehold på vannverk
Tirsdag 6. november klokken 19:00 blir det omfattende vedlikehold på Båtsfjord vannverk Beboere vil merke redusert vanntrykk, spesielt de i høyden Da arbeidet er omfattende og vil ta noe tid, anbefales det å tappe vann på kanne Teknisk etat, vannverk
6. november 2018 Båtsfjord kommune
Høring - Søknad om anleggsendring og biomasseøkning på oppdrettslokalitet Veidnes i Syltefjord
SalMar Farming AS har søkt om anleggsendring og biomasseøkning ved eksisterende oppdrettslokalitet Veidnes i Syltefjord. Etter Lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av 17.06.2005 med forskrifter, legges søknaden ut til offentlig ettersyn i perioden 5. november - 4. desember 2018.
5. november 2018 Båtsfjord kommune
Ukenytt fra Ordføreren
God formiddag. På vegne av kommunekomiteen vil vi takke samtlige bidragsytere og bøssebærerne i forbindelse med årets TV-aksjon. Årets aksjon ble den nest beste blant de siste fem årenes aksjoner i fiskerihovedstaden. Av fylkets 19 kommuner kom vi på 12 plass. Det ble...
2. november 2018 Båtsfjord kommune
Minner om konserten
30. oktober 2018 Båtsfjord kommune
Vedlikehold på vannverk
Onsdag 31. oktober fra klokken 18:00 vi det foregå vedlikehold på vannverket. Det kan bli noe redusert vanntrykk, spesielt i høyden. Arbeidet kan pågå noen timer Teknisk etat Vannverk
30. oktober 2018 Båtsfjord kommune
Veien til Syltefjord
Hytteeiere i Syltefjord må forberede seg på at vinteren står for tur, og ved store snømengder eller uvær kan veien bli stengt på kort varsel.
26. oktober 2018 Båtsfjord kommune
Blott en dag
19. oktober 2018 Båtsfjord kommune
Dugnad på skistadion
BSK ski- og skiskyting inviterer til felles dugnad på skistadion søndag 21. oktober klokken 12:00 .
17. oktober 2018 Båtsfjord kommune
Oppstart av detaljregulering for Nordfjord
Hovedside
15. oktober 2018 Båtsfjord kommune
Helsestasjon for ungdom
Hver mandag mellom klokken 15:00 og 16:30 på Helsestasjonen (Bibliotekbygget i 1. etasje) Tilgjengelig på telefon 789 85 375 og 789 85 370 Åpent for ungdommer 13 til 20 år Velkommen
12. oktober 2018 Båtsfjord kommune
FINNMARK

Elevråd ved Båtsfjord skole
Da har elevrådet ved Båtsfjord skole konstituert seg
11. oktober 2018 Båtsfjord kommune
Feil på telefonsentral
Det er for tiden feil på telefonsentralen til kommunen Feilretting pågår
10. oktober 2018 Båtsfjord kommune
Folkemøte 15. oktober, Åpen dag 16. oktober
Tema: Informasjon om skisseforslag til ny skole
10. oktober 2018 Båtsfjord kommune
Vedlikehold vannverk
Torsdag 11.10.18 kl 18:00 og utover vil det pågå vedlikehold/Service på vannverket, beboere i Båtsfjord da særlig i høydene vil merke redusert til inget vanntrykk. Vannet er forventet tilbake ca kl 21:00, men det kan ta noe lengere tid Teknisk etat
10. oktober 2018 Båtsfjord kommune
Møte i Næringsstyret (Næringsfond og Fiskerifond)
Neste møte i næringsstyret (næringsfond/fiskerifond) avholdes 28. november 2018. Søknadsfrist: 31. oktober
5. oktober 2018 Båtsfjord kommune
Presentasjon av Storstua
Presentasjon av Storstua i Båtsfjord, prosjekt En skole - En barnehage Utvided tegningsett, som gir bedre oversikt Entrepenør Peab Bjørn Bygg AS Arkitektene bak nybygget er Stein Halvorsen Arkitekter AS i sammarbeid med Heggelund & Koxvold AS arkitekter
5. oktober 2018 Båtsfjord kommune
Vielse på Rådhuset
Brudeparet Meftuha Jemal og Gurmesa Beker ble viet på Rådhuset fredag 28. september av ordføreren Dette er ordførerens 2. vielse Gratulasjoner går til brudeparet
28. september 2018 Båtsfjord kommune
Ny skole i Båtsfjord - En skole for framtiden
Da har en enstemmig jury kåret Peab Bjørn Bygg AS «Storstua» som vinner av konkurransen. Juryen vedtok kåringen fredag 21.september 2018. Ved tilbudsfristens utløp hadde 3 tilbydere levert prosjektforslag. Tilbudene er evaluert etter konkurransekriterier
24. september 2018 Båtsfjord kommune
Informasjon fra ØFAS Husholdning
Nye rutiner for matavfall Utrulling av kurver, poser og søppeldunker pågår.
19. september 2018 Båtsfjord kommune
Informasjon om skoleprosjektet.
Båtsfjord kommune mottok 10/9 reviderte tilbud som følge av forhandlinger. Juryen har i møtet 13/9 tatt stilling til de ulike skisseforslagene i de reviderte tilbudene og rangert forslagene ut fra de ulike tildelingskriteriene.
14. september 2018 Båtsfjord kommune
Åpen dag ved brannstasjonen
I Brannvernuka kan du besøke Båtsfjord brannstasjon og se hvordan brannfolkene har det på jobb. Du får lære mer om brann og brannvern, delta i konkurranser, se på brannbilene og mye annet. Dette blir lærerikt og spennende for alle! Lørdag 22. september kl. 11:00 - 13:00
14. september 2018 Båtsfjord kommune
Barnehageplass 2018 - 2019
14. september 2018 Båtsfjord kommune
Spillemiddelkurs
4. september 2018 Båtsfjord kommune
En liten oppmerksomhet
Lørdagskveld, i forbindelse med Åge og Sambandets konsert på Båtsfjord Brygge, delte vår ordfører ut borgerbrevet, kommunevåpen, kommunepins og blomster til Gunnar Arnulf Pedersen.
3. september 2018 Båtsfjord kommune
Ukenytt fra Ordføreren
24. august 2018 Båtsfjord kommune
Ukenytt
Hei, da er vi i full gang igjen etter sommerferien. Selv om værgudene har vært litt imot oss den siste tiden, så er jeg helt sikker på at vi kommer til å få mange fine soldager utover.
17. august 2018 Båtsfjord kommune
Destination Båtsfjord
Båtsfjord er det mest rendyrkede fiskeværet på Finnmarkskysten. Det ligger innerst i Båtsfjorden. Innbyggertallet er ca. 2100. Båtsfjord er en av de største fiskerihavnene i Finnmark med rundt 10 000 båtanløp i året og har en rekke anlegg for fiskeforedling....
14. august 2018 Båtsfjord kommune
Vannlekkasje i Fagerviksveien (Holmen)
Pga. lekkasje i vannrør er Fagerviksveien, på Holmen, for tiden  fri for vann i kranene. Teknisk etat melder at reparasjonsarbeid pågår og regner med at vannet vil være tilbake rundt klokken 17.00 i ettermiddag.
13. august 2018 Båtsfjord kommune
God helse er mer enn bare trening
Er du over 65 år? Klarer du mindre i dag enn for 1 år siden? Føler du deg ustø og ønsker bedre balanse?
10. august 2018 Båtsfjord kommune
Revidert møteplan for politiske møter høst 2018
Hovedside
7. august 2018 Båtsfjord kommune
Utdeling av Kulturprisen 2018 og årets Borgerbrev
Fra venstre : Ordfører Geir Knutsen, Frode Grønberg, Ronald Wærnes, Stig-Ove Berget Eriksen og Pål Forbergskog. To resterende medlemmer av Vinterlyd`s styre som ikke er med på bildet er Bjørn Harald Nilsen og Bjørn Iversen. Båtsfjord kommunes kulturpris
6. august 2018 Båtsfjord kommune
Båtfjord i Fest
Her kan du se programmet for Båtsfjord i Fest 2018 Klikk her for PDF versjon ( og bedre oppløsning ) Kjøp billetter online her>>>
26. juli 2018 Båtsfjord kommune
Rådhuset stenger kl. 15:00 i dag
Rådhuset stenger kl. 15:00 i dag - Torsdag 19. juli - Servicetorget
19. juli 2018 Båtsfjord kommune
Møte i Næringsstyret
Neste møte i næringsstyret (næringsfond/fiskerifond) avholdes 28. november 2018. Søknadsfrist: 31. oktober
6. juli 2018 Båtsfjord kommune
Kokevarsel Hamningberg og Syltefjord
Båtsfjord kommune informerer om at alle abonnenter tilknyttet Hamningberg og Syltefjord vannverk må koke drikkevannet. Båtsfjord kommune v/ Teknisk etat
3. juli 2018 Båtsfjord kommune
FINNMARK

Vill-Ungdom
Vill Ungdom festivalen arrangeres for tredje år på rad ved Kvalsund Rådhus
2. juli 2018 Båtsfjord kommune
Endringer i kakelotteriene
Etter at prisen på lodd i Båtsfjords kakelotterier har stått stille i mange år og derfor spist opp fortjenesten, har de foreningene som driver kakelotterier i Båtsfjord bestemt at prisen per lodd skal være 4 kroner fra og med andre halvår 2018.
28. juni 2018 Båtsfjord kommune
Ordførerens sommerhilsen
22. juni 2018 Båtsfjord kommune
Kommunestyre-Tv
Kklokka 13.00 i dag går kommunestyre av stabelen. Møtet streames til nett, hvor alle som vil, kan følge med. Klikk her for å komme til Båtsfjord Kommune-Tv>>
20. juni 2018 Båtsfjord kommune
Feriestengt bibliotek
Båtsfjord bibliotek har feriestengt fra 29. juni til 29. juli (uke 27, 28, 29 og 30). Siste dag åpent er torsdag 28. juni og første dag åpent etter feriestengt er mandag 30. juli. Kodeordene til sommerlesfortellingen vil bli publisert ved inngangen til bibliotekbygget, samt på...
20. juni 2018 Båtsfjord kommune
Velkommen til fylkeslekene for psykisk utviklingshemmede på pasvik folkehøgskole
FYLKESLEKENE PASVIK FOLEHØGSKOLE 2018 Her finner du program med informasjon og påmeldingsskjema til Fylkeslekene for psykisk utviklingshemmede, som arrangeres på Pasvik Folkehøgskole i tiden 14.09. – 16.09. 2018.
15. juni 2018 Båtsfjord kommune
Søknad om skjenking av alkohol samt søknader om arrangement og tilstelninger.
Etter sammenslåing og omorganiseringen av Finnmark Politidistrikt er det bestemt at alle høringer og uttalelser gjeldende skjenking av alkohol samt søknader om arrangement og tilstelninger skal behandles av avdeling for Felles forvaltning, utlending og sivil rettspleie (FUFSR)
15. juni 2018 Båtsfjord kommune
Ryddeaksjonen 13. - 14. juni
Båtsfjord kommune vil komme rundt å samle inn oppsamlet søppel den 14. - 15. juni 2018. Dersom det er søppelsekker som er avglemt hentet, kontakt Arild Hammeren på epost arild.hammeren@batsfjord.kommune.no
8. juni 2018 Båtsfjord kommune
Frivilligsentralen søker Sommervikar
Båtsfjord Frivilligsentral søker sommervikar fra 2. juli til 7. september.
8. juni 2018 Båtsfjord kommune
Invitasjon til folkemøte: Et penere Båtsfjord
Båtsfjord kommune inviterer til folkemøte på Pensjonisthuset den 7. juni 2018 klokken 18:00, der skal vi drøfte hva vi som innbyggere kan bidra med for å holde Båtsfjord kommune pent og ryddig.
29. mai 2018 Båtsfjord kommune
Sommerforestilling kulturskolen
Båtsfjord Kulturskole inviterer alle til en sommerforestilling oppe på Båtsfjord Brygge tirsdag 5. juni kl 18.00.
29. mai 2018 Båtsfjord kommune
Kulturprisen for 2018
24. mai 2018 Båtsfjord kommune
Veien til Ordo er nå åpnet for bilkjøring
Samtlige snøskuterløyper i Båtfsfjord er stengt.
24. mai 2018 Båtsfjord kommune
Fylkeskommunale priser
24. mai 2018 Båtsfjord kommune
Ledig stilling
Berlevåg kommune er vertskommune for den interkommunale barnevernstjenesten for Berlevåg og Båtsfjord kommune. Barnevernstjenesten er i utvikling og kommunen har nå ledige en 100 % prosjektstilling primært for arbeid med tiltak innenfor barneversfeltet, men også noe ordinær...
23. mai 2018 Båtsfjord kommune
Ledig stilling –
Berlevåg og Båtsfjord kommune har ledig fast 100 % stilling som barnevernskonsulent. Berlevåg og Båtsfjord ble i 2010 slått sammen til en interkommunal barneverntjeneste. Berlevåg er vertskommune og ansettelseskommune. Stillingen som lyses ut har arbeidssted i Båtsfjord.
23. mai 2018 Båtsfjord kommune
Lavt vanntrykk i deler av Båtsfjord
Beboere oppe i høydene kan oppleve lavt og varierende vanntrykk pga. manglende pumpekapasitet for øyeblikket, vi arbeider med dette nå og prøver å rette på det så fort vi kan. Teknisk Etat VA – Drift.
22. mai 2018 Båtsfjord kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

BÅTSFJORD

FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL