Bardu
Redusert foreldrebetaling for SFO
torsdag 09:51 Bardu kommune
Brannvern: Årets hyttekampanje, del 5
mandag 11:24 Bardu kommune
Bardu kommune innfører besøksrestriksjoner ved Barduheimen fra 03.08.20
mandag 10:40 Bardu kommune
Utbedring av stikkrenner og stenging av kommunal vei 27.-28. juli
mandag 27. juli Bardu kommune
Ny krisepakke for frivilligheten 
En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med...
tirsdag 21. juli Bardu kommune
Markering 22 juli
tirsdag 14. juli Bardu kommune
Brannvern: Årets hyttekampanje, del 4
Hovedside
mandag 13. juli Bardu kommune
Oppfordring til testing mot covid 19 ved symptomer
fredag 10. juli Bardu kommune
TROMS OG FINNMARK

Brannvern: Årets hyttekampanje, del 3
mandag 6. juli Bardu kommune
Babyboom og nye innbyggere gjør at folketallet i Bardu øker i år igjen
Bardu har pr. første kvartal 2020 økt folketallet med 5 innbyggere. I år virker det som at det blir babyboom i Bardu og flere nye innbyggere kommer stadig til. Ifølge jordmor, Signe Nordahl Hanssen, ser det ut til å bli over 40 fødsler i år, i 2019 var
fredag 3. juli Bardu kommune
Pressemelding - ber om at Kine sin familie får ro til å sørge i fred
Hovedside
fredag 3. juli Bardu kommune
NAV i nye lokaler i Veksthuset
Hovedside
onsdag 1. juli Bardu kommune
Brannvern: Årets hyttekampanje, del 2
tirsdag 30. juni Bardu kommune
Septik tømming 2020
tirsdag 30. juni Bardu kommune
NRK på besøk i Bardu
. . .
onsdag 24. juni Bardu kommune
Brannvern: Årets hyttekampanje
   
mandag 22. juni Bardu kommune
Informasjonsskriv til utøvere innen reindriftsnæringen som krysser grensen mellom Sverige og Norge
Årets sesong med tanke på reinflytting er noe annerledes enn normalsituasjonen som følge av pandemien. Som følge av at det dessverre er slik at det er nokså stor forskjell i smitte situasjonen mellom region Norrbotten og indre Troms er det en del
fredag 19. juni Bardu kommune
Camp Bardu 2020
Bardu kommune og Midt-Troms Friluftsråd arrangerer friluftsskoler for barn i Bardu. Tilbudet gjelder for de som starter i 5.-7. klasse skoleåret 2020/2021. I år arrangerer vi 2 friluftsskoler og man KUN kan delta på 1.
fredag 19. juni Bardu kommune
Nedgravde oljetanker
Stortinget vedtok i 2017 Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020 . Forbudet trådte i kraft 1.januar 2020, og kan ha stor betydning for deg som har en oljetank tilknyttet boligen. 
onsdag 17. juni Bardu kommune
Redusert kapasitet i 'Samfunn og utvikling' grunnet ferieavvikling
Hovedside
onsdag 17. juni Bardu kommune
Skytebanevarsel 2020
I samarbeid med forsvaret og Setemoen leir publiserer Bardu kommune skytebanevarsel for Setermoen skyte- og øvingsfelt. Informasjon om skyteaktivitet og sperring av felt er et ledd i å sikre trygg ferdsel og smidig samhandling mellom sivil og
fredag 12. juni Bardu kommune
Kurs i «krav til masser i vei og prøvetaking av masser»
Hovedside
fredag 12. juni Bardu kommune
Flominformasjon i Bardu
Her finner du oppdateringer om flomsituasjonen i Bardu. 
fredag 12. juni Bardu kommune
Sivilforsvaret tester tyfonene onsdag 10. juni
Onsdag 10. juni klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding - søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.
tirsdag 9. juni Bardu kommune
Informasjon om barnehager og skoler under koronasituasjonen
Hovedside
mandag 8. juni Bardu kommune
Militærøvelse 1. til 5. juni
I forbindelse med øvelse Thunder Reindeer har Forsvaret søkt om unntak fra utslippstillatelse for Setermoen skyte- og øvingsfelt. Tillatelsens pkt 6.2 Unntak fra hovedkrav støy, omtaler artilleriskyting fra standplassene Hamran, A8 og Neslia. Tillatelsen åpner for bruk av disse...
onsdag 3. juni Bardu kommune
TellTur Bardu 2020
Hovedside
onsdag 3. juni Bardu kommune
Slik forbereder du deg på flom
Flom kan føre til store ødeleggelser. Med flomvarsel kan du forberede deg i forkant slik at konsekvensene blir mindre.
fredag 29. mai Bardu kommune
Ny skole -signering av kontrakt
  Den 20.mai 2020 var rådmann Håvard Gangsås i Trondheim og signerte kontrakten med HENT AS. Det ble ingen «handshake», men avtalen er nå i havn.   HENT AS er i gang om et par uker, og gleder seg stort til jobben. Også for dem er dette en stor...
fredag 22. mai Bardu kommune
Se 17. mai TV-streaming fra Bardu her fra kl. 10.00
17. mai i Bardu vil bli annerledes i år. 8.klasse er arrangør av årets 17. mai-feiring, og de ønsker at dere finner frem flagg og feirer sammen med dem. Vær med å bidra til at det blir en minnerik og flott feiring av nasjonaldagen. Bardu kommune
lørdag 16. mai Bardu kommune
TV-streaming og 17.mai program fra Bardu 2020
torsdag 14. mai Bardu kommune
Brosjyre for å inspirere eldre og seniorer til aktivitet og trivsel i nærmiljøet
torsdag 14. mai Bardu kommune
Åpner for besøk for pårørende ved Barduheimen sykehjem
Det er nå kommet nye retningslinjer fra FHI som tillater besøk fra pårørende. Sykehjemmet er fortsatt stengt og besøksreglene er fortsatt strenge. Vi har et ansvar for å legge til rette for trygge møter mellom beboere og pårørende, og nye rutiner er
onsdag 13. mai Bardu kommune
TROMS OG FINNMARK

Informasjon om snøskuterløypa på Altevatnet (løype 2 i hht kart)
Siste åpningsdag på Leinavatnet var 05.05.20
onsdag 13. mai Bardu kommune
Fra mandag 11. mai 2020 vil skolen åpne opp for alle elever
Hovedside
fredag 8. mai Bardu kommune
Siste åpningsdag på Leinavatnet var 05.05.20
onsdag 6. mai Bardu kommune
Markering av 8.mai på Setermoen
På grunn av koronasituasjonen inviteres ikke veteraner eller øvrig publikum til fysisk markering den 8. mai 2020.
tirsdag 5. mai Bardu kommune
Vårflomanalyse. Flomutsikter for mai-juni 2020.
Hovedside
mandag 4. mai Bardu kommune
Informasjon om 17. mai
Hovedside
onsdag 29. april Bardu kommune
I går åpnet skolene i Bardu for 1.-4. klasse
Det er over seks uker siden Setermoen skole gikk inn i fase 1 som var den akutte fasen der hjemmeundervisning ble etablert. Mens mellomtrinnet fortsatt er inne i fase 2, med ivaretakelse og utvikling av hjemmeundervisning og sosial oppfølging av elevene,
tirsdag 28. april Bardu kommune
Turinfokart -Trenger tips til "fire skatter" i Bardu
Bardu kommune trenger tips til «fire skatter»/ turer i kommunen som skal være med på turinfokartet som kommer i posten hvert år. Se vedlegg for kriterier.
mandag 27. april Bardu kommune
Informasjon til foresatte i Barduskolene
Hovedside
torsdag 23. april Bardu kommune
Gjenåpning av Steiland Avfallsmottak
30. april gjenåpner vi Steiland Avfallsmottak for privatpersoner. 
torsdag 23. april Bardu kommune
Tømming av septiktanker med avvannet slam metode
Tidligere har vann og slam fra tømte septiktanker blitt fraktet til godkjent mottak for avvanning mens fra denne tømmesesongen skal septik avvannes (skiller væske og faste stoffer) på stedet med mobil avvanningsbil. Med mindre transport og mindre
onsdag 22. april Bardu kommune
Telerestriksjoner på kommunale veier i Bardu 2020
Hovedside
mandag 20. april Bardu kommune
Oppfordring om å utvise forsiktighet og holde reiseaktivitet nede
Noen tiltak opphører og noen endres på. Bardu kommune oppfordrer fortsatt til folk til å være «føre var», utvise hensyn og unngå reising som ikke er strengt nødvendig.
torsdag 16. april Bardu kommune
Snøbrøyting i kommunen
Vi får en del henvendelser og spørsmål om snøbrøyting. Her får du svar på de mest stilte spørsmålene. Vinterens første snø har kommet, noe som fører til at kommunen får en del henvendelser om snøbrøyting.
tirsdag 14. april Bardu kommune
Informasjon om stenging/ åpning av barnehager og skoler
Hovedside
onsdag 8. april Bardu kommune
Hjemmesykepleien i Bardu under covid-19
Vi må jobbe sammen i Bardu for at alle skal få den hjelpen de trenger. Vi i Bardu, sammen med resten av Norge er inne i ei tid hvor vi prøver å gjøre det vi kan for å begrense muligheten for smitte av covid-19.
onsdag 8. april Bardu kommune
Informasjon om krisepakken til idrett, kultur og frivillighet
Hovedside
tirsdag 7. april Bardu kommune
Bygging av ny skole på Setermoen
Bardu kommune har vedtatt igangsetting av bygging av ny skole på Setermoen.
fredag 3. april Bardu kommune
Vil hjelpe det lokale næringslivet i en vanskelig tid
Den situasjonen vi er i nå rammer næringslivet hardt. I kommunen har vi lett etter måter å ivareta de lokale bedriftene i bygda i denne utfordrende tiden.
torsdag 2. april Bardu kommune
Hjemmekarantene sør for Nordland fylke -midlertidig vedtak i Bardu kommune frem til 15.4.2020
Hovedside
tirsdag 24. mars Bardu kommune
Kartlegging av hjelpebehov for næringslivet i Bardu 23. mars 2020
mandag 23. mars Bardu kommune
Alt om korona i Bardu
onsdag 18. mars Bardu kommune
Avfallsmottaket Steiland er stengt for husholdning
God tid til å rydde i boden og garasjen? Les dette før du setter i gang.
onsdag 18. mars Bardu kommune
Karanteneregler, reising og fritidseiendommer i Bardu kommune
tirsdag 17. mars Bardu kommune
Koronavirus - informasjon til innbyggerne i Bardu
søndag 15. mars Bardu kommune
TROMS OG FINNMARK

Karantene for tilreisende fra Oslo, Viken, sør for Nordland, Sverige og Finland
Bardu kommune innfører med hjemmel i smittevernloven karantene for alle tilreisende som har oppholdt seg i Oslo eller Viken i mer enn 24 timer etter 09.03.2020.
fredag 13. mars Bardu kommune
Koronavirus -nye nasjonale og lokale tiltak
Helsedirektoratets informasjonstelefon på 815 55 015 har åpent hverdager 08-18 og helger 10-16. Har du behov for akutt helsehjelp, ring fastlegen din. Hvis du ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på 116117. Koronatelefon i Bardu kommune har nummer 468 47 368 og er åpen alle...
fredag 13. mars Bardu kommune
Informasjon rundt stenging av barnehager og skoler i kommunen
torsdag 12. mars Bardu kommune
Oppdatering fra Bardu kommune om koronavirus pr. 12.03.20
Fylkeskommunen hever beredskapen til rød. Bardu kommune har i dag satt inn en utvidet krisestab og jobber kontinuerlig med risikovurdering og tiltak. Vi har tett dialog også med forsvaret og nabokommuner. Vi har ingen smittetilfeller i Bardu kommune pr. dags dato og ligger langt nede på...
torsdag 12. mars Bardu kommune
Håndtering av arrangementer/ sammenkomster i Bardu kommune
onsdag 11. mars Bardu kommune
Militærøvelsen Cold response avbrytes
Ledelsen i Forsvaret har i dag avgjort at den store internasjonale militærøvelsen Cold Response skal avsluttes. Hensynet til koronasmitten i samfunnet er årsaken.
onsdag 11. mars Bardu kommune
Oppdatering fra Bardu kommune om koronavirus pr. 11.03.20
Det har i dag (11.03.20) vært et nytt beredskapsmøte i smitteverngruppa. Beredskapen skaleres opp til ‘Økt oppmerksomhet’ f.o.m. 12.03.20. Smittefaren har ikke økt her i Bardu, men beredskapen øker ett trinn og vi setter inn virkemidler og ressurser. Bardu kommune...
tirsdag 10. mars Bardu kommune
Informasjon om smitteområder som gir karantene
Hovedside
søndag 8. mars Bardu kommune
Restriksjoner av besøkende til sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgn plasser
Hovedside
fredag 6. mars Bardu kommune
Fakta om Forsvarets vinterøvelse Cold Response
Cold Response 2020 er en norskledet øvelse hvor allierte og partnernasjoner har blitt invitert til å delta. Øvelsesaktiviteten varer fra 2. til 18. mars. Selve feltøvelsen, hoveddelen av øvelsen, foregår fra 12. til 18. mars. 
onsdag 4. mars Bardu kommune
Oppdatering fra Bardu kommune om koronavirus pr. 09.03.20
Beredskapsgruppen for smittevern har hatt møte i dag og drøftet en rekke spørsmål som er kommet fra innbyggere, ansatte, elever og andre. Antall tilfeller nasjonalt øker, det samme gjør antall innbyggere i Bardu som er i karantene. P.r. 9.3.20 er det ikke påvist noen...
onsdag 4. mars Bardu kommune
Ny og oppdatert smittevernplan
Hovedside
mandag 2. mars Bardu kommune
I dag åpner foreldresupport
Foreldresupport er en helt ny lavterskel telefon og chat til mammaer og pappaer som trenger hjelp og veiledning når hverdagen blir krevende.
mandag 2. mars Bardu kommune
Nytt om koronaviruset
Hovedside
fredag 28. februar Bardu kommune
Hvem bør få Ungdommens Motivasjonspris i 2020?
onsdag 26. februar Bardu kommune
Varsel om oppstart privat forslag til reguleringsendring - Fredly boligfelt
 
onsdag 26. februar Bardu kommune
Informasjon om koronaviruset
Kontakt legevakten på telefon 116 117 ved mistanke om koronasmitte. Det er viktig at du ringer på forhånd og ikke bare møter opp på legevakten.
mandag 17. februar Bardu kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

BARDU

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL