Balsfjord
Helsestasjonen informerer
Balsfjord helsestasjon er stengt uke 29 (13. - 19. juli) på grunn av ferie og sykefravær.
mandag 14:40 Balsfjord kommune
Redusert pris på tomter i Laksvatn boligfelt.
Kommunestyret har i møte 4. desember 2019 vedtatt å redusere prisen på salg av tomter i Laksvatn boligfelt. Pris pr kvm er nå kr 60,- inkl. kommunaltekniske anlegg.
onsdag 8. juli Balsfjord kommune
Byggesaksbehandling i ferietiden.
På bakgrunn av ferieavvikling og stor arbeidsmengde vil det i uke 27 og 28 være begrenset tilgjengelighet for å kontakte byggesaksbehandler.
tirsdag 30. juni Balsfjord kommune
Hytterenovasjon i Balsfjord.
For fritidsabonnenter fra kommunegrensa mot Andersdalen til Storfjord grense, inkl Lakselvdalen, Nordkjosbotn sentrum til grensa mot Storfjord er containere erstattet med hyttesekk. På denne strekningen vil de med abonnement få utlevert hyttesekk av
mandag 29. juni Balsfjord kommune
Ny rådmann ansatt
Balsfjord kommunes nye rådmann, Øyvind Korsberg, tiltrer stillingen fra 1. september 2020.
mandag 29. juni Balsfjord kommune
Endringer i bruk av kontakt med NAV
Den midlertidige kanalen Skriv til NAV/Ditt NAV ikke vil være tilgjengelig etter 30. juli 2020
mandag 29. juni Balsfjord kommune
Høring og offentlig ettersyn – detaljregulering Coop Meistervik
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legger Balsfjord kommune detaljregulering for «Coop Meistervik» med tilhørende plandokumenter datert 28.05.2020, ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist er 12. august 2020
torsdag 25. juni Balsfjord kommune
Høring - Navnesak for nordsamisk naturnavn i Andersdal-området
Balsfjord kommune kunngjør navnesak for fjellet Áhkavárri, (også kalt Áhkká, norsk Tuva). Bakgrunn: Sametinget tar opp navnesak for nordsamiske naturnavn og bruksnavn i Andersdal-området. Áhkavárri/Tuva ligger på grensa mellom Balsfjord kommune og...
onsdag 24. juni Balsfjord kommune
TROMS OG FINNMARK

Medvirkning Kystsoneplan for Balsfjord, Karlsøy og Tromsø
Digitalt folkemøte tirsdag 16. juni 2020 kl 13:00 - 15:00
tirsdag 16. juni Balsfjord kommune
Sammenslåing av legetjenesten Mestervik/Storsteinnes.
Forsiden
onsdag 10. juni Balsfjord kommune
Vi har behov for flere ferievikar til Balsfjord bo- og servicesenter, Storsteinnes.
Forsiden
onsdag 10. juni Balsfjord kommune
Slamtømming i gang for 2020
Fra 01.05.20 startet årets slamtømming for private husholdninger.
onsdag 10. juni Balsfjord kommune
Offentlig ettersyn - valg av meddommere 2021 - 2024
Offentlig ettersyn i forbindelse med valg av meddommere til Hålogaland lagmannsrett, Nord-Troms Tingrett og Nord-Troms Jordskifterett - perioden 01.01.21 - 31.12.24
onsdag 3. juni Balsfjord kommune
Kommunale avgifter 2. termin
Faktura for 2.termin som gjelder for kommunale avgifter og eiendomsskatt er rett rundt hjørnet. De som har bedt om å motta kun 1 faktura pr år få sin faktura tilsendt nå i juni.
tirsdag 2. juni Balsfjord kommune
Statsborger og samfunnskunnskapsprøve
Mandag 8. juni kl 10:00
tirsdag 2. juni Balsfjord kommune
Feil på regning fra legekontoret
Legetjenesten i Balsfjord bruker Melin for å sende regninger og eventuelt purringer. I korona-fasen fra i mars 2020 har det vært rapport flere feil på faktura/regninger sendt fra Melin.
onsdag 27. mai Balsfjord kommune
Økt fare for flom og skred.
Store snømengder i fjellet gir økt fare for flom og skred. I denne forbindelse ønsker kommunens beredskapsråd samarbeid med befolkningen i overvåking av utsatte områder.
tirsdag 26. mai Balsfjord kommune
Stor flom og rasfare i Nord-Norge
Forsiden
torsdag 21. mai Balsfjord kommune
Ordførerens 17. mai-tale ved Balsfjord kirke
Forsiden
søndag 17. mai Balsfjord kommune
17. mai 2020 - 75 års markering for frigjøringen.
Markeringen foregår ved minnebautaen på kirkegården ved Balsfjord kirke, Tennes
fredag 15. mai Balsfjord kommune
Friluftslivets uke 5. - 13. september 2020
Norsk Friluftsliv er svært glade for å kunne meddele at Friluftslivets uke i år vil gå som tilnærmet normalt, til tross for at det dessverre kan se ut til at de aller største aktivitetsdagene må avlyses.
torsdag 14. mai Balsfjord kommune
Friluftsskolen
Friluftsskole arrangeres i tiden 22. - 24. juni for elever fra Lakselvbukt, Laksvatn og Nordkjosbotn skoler. Påmeldingsfrist 15. juni 2020.
torsdag 14. mai Balsfjord kommune
NAV Balsfjord-Storfjord åpner gradvis for fysiske møter.
Dersom du har behov for et møte med NAV, kan vi tilby møteform tilpasset ditt behov. Det betyr at du kan møte oss i et videomøte, et telefonmøte eller i et fysisk møte. Vi har også lokale telefonnummer du kan ringe (se under). Fysiske møter hos NAV må
onsdag 13. mai Balsfjord kommune
Høring: søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - Camp Tamok.
Lyngsfjord Adventure AS ønsker å utvide virksomheten med drift av Camp Tamok til fra 1. juli til 30.september 2020, og søker dermed om dispensasjon fra detaljregulering 5422-249 «Camp Tamok» og bestemmelse vedrørende hensynssone H520 Reindrift. Se vedlagt søknadstekst,...
tirsdag 12. mai Balsfjord kommune
Begrenset høring- endring av plan Rørbakk og Rognlia naustområde - gnr 79/1, 2, 3 og 7
Balsfjord kommune ønsker å foreta mindre endring av reguleringsplan «Rørbakk og Rognlia naustområde på gnr. 79/ bnr. 1, 2, 3 og 7» (plan ID 5422-242). I foreslått endring er det lagt inn egen byggegrense fra sjø. Per i dag gjelder bestemmelse i kommuneplanens...
tirsdag 12. mai Balsfjord kommune
Generell informasjon om opphold i campingvogner, spikertelt, bobiler på campingplasser – bruk av servicehus, vannposter og tømmestasjoner for kjemikalietoaletter.
Balsfjord kommune har valgt å ikke forlenge forbudet mot å oppholde seg i campingvogner, spikertelt, bobiler på campingplasser etter at det generelle forbudet mot å oppholde seg på hytter og fritidseiendommer opphørte 27.4.
onsdag 6. mai Balsfjord kommune
Protokoll fra formannskapets møte 15. april 2020
Vi har problemer med å legge ut protokollen fra møte i formannskapet 15. april.
tirsdag 5. mai Balsfjord kommune
Mestervik legekontor åpner
Fra og med i dag 4. mai, er Mestervik legekontor åpent og svarer på telefon som vanlig. Fra 12. juni og ut august vil kontoret igjen bli sammenslått med Storsteinnes.
mandag 4. mai Balsfjord kommune
Arctic race of Norway utsettes til 2021
Arctic Race of Norway følger myndighetens retningslinjer og flytter arrangementet til 2021. Da vil det bli gjennomført med samme løypekart som var planlagt for årets ritt.
torsdag 30. april Balsfjord kommune
Oppstart av feiing fra og med 11. mai 2020
Feiingen starter 11. mai langs Seljelvnesveien.
torsdag 30. april Balsfjord kommune
Informasjon fra voksenopplæringa - norskprøve
Det blir norskprøve i tidsrommet 18. mai - 5. juni. Dato er ikke satt enda.
torsdag 30. april Balsfjord kommune
Dagens kommunestyremøte kan følges på webTV
Av hensyn til smittevern vil dagens kommunestyremøte bli stengt for publikum.  Du kan imidlertid følge møtet på webTV
onsdag 29. april Balsfjord kommune
Farget eller brunt vann i kranen
Abonnenter kan til tider oppleve å få brunt eller misfarget vann i kranen.  Dette gjelder for de fleste vannverk hvor vannkilden er overflatevann.
tirsdag 28. april Balsfjord kommune
TROMS OG FINNMARK

Gradvis åpning for besøkende på sykehjemmene fra 25.04. 2020
Sykehjemmene vil åpne gradvis for besøk av nære pårørende til pasientene. I den forbindelse vil det fra sykehjemmenes side være ekstra fokus på smittevern. Det verst tenkelige er å få smitte inne på ett av sykehjemmene da de som bor der er i en ekstra...
fredag 24. april Balsfjord kommune
Gradvis gjenåpning av rådhuset.
Balsfjord rådhus kommer til å bli gradvis gjenåpnet fra 27.04.20
fredag 24. april Balsfjord kommune
17. mai 2020
I forbindelse med corona-situasjonen har regjeringen gått ut med at årets 17.mai feiring blir annerledes.
fredag 24. april Balsfjord kommune
Foruretsingssak - diesel i Takvatnet.
Alle henvendelser vedrørende diesel i Takvatnet, skal rettes til Målselv kommune da det er de som eier saken.
torsdag 23. april Balsfjord kommune
Informasjon om bruk av idrettsanlegg.
Balsfjord kommune åpner nå opp for mulighet til aktivitet i kommunens idretts- og aktivitetsanlegg.
onsdag 22. april Balsfjord kommune
Siste oppdatering fra ARN 2020
Arrangørene i ARN 2020 har pr i dag ikke tatt en endelig avgjørelse om gjennomføring, avlysning eller utsettelse av ARN 2020. 
onsdag 22. april Balsfjord kommune
Informasjon til foreldre med barn i barnehage.
Før barnehagene ble stengt i Norge ble det ikke registrert noe kjent smittespredning blant barn i barnehager. Sammenliknet med voksne er få barn identifisert som smittet i Norge og verden for øvrig. Barn og unge har så langt vist å ha svært lav risiko
torsdag 16. april Balsfjord kommune
Retningslinjer for tildeling av kommunalt tilskudd til unge førstegangsetablerere.
Hvem/hva er omfattet av ordningen: Ordningen gjelder for unge førstegangsetablerere i Balsfjord kommune. Ung ansees i denne sammenheng å gjelde til og med året søker fyller 33 år. Ordningen gjelder bygging av egen bolig eller kjøp av egen bolig. Boligen
tirsdag 14. april Balsfjord kommune
Tilskudd til spesielle miljøtiltak (SMIL) og tilskudd til drenering 2020.
Balsfjord kommune har tilgjengelig kr 450 000,- til fordeling på spesielle miljøtiltak i jordbruket 2020.  Videre har vi tilgjengelig kr 300.000,- til fordeling på drenering i 2020.  
onsdag 8. april Balsfjord kommune
Gjenåpning av skoler og barnehager.
Balsfjord kommune vil bruke uken etter påske på å forberede gjenåpning av skoler og barnehager på en smittevernfaglig forsvarlig måte.
onsdag 8. april Balsfjord kommune
Høring - kommuneplanens arealdel 2020 - 2030 - utsatt høringsfrist til 7. mai 2020
I tråd med plan og bygningsloven § 4-1 legges høringsutkast til revidert arealdel til kommuneplan (2020 - 2030) ut til høring og offentlig ettersyn. Kommunestyret i Balsfjord vedtok å sende planforslaget ut på høring i kommunestyremøtet
mandag 6. april Balsfjord kommune
Første smittede i Balsfjord.
Lørdag 04.04.20 ble første smittede innbygger registrert i Balsfjord.
søndag 5. april Balsfjord kommune
Vedtak om stenging av campingplasser - lokal forskrift
Lokal forskrift om forbud mot å oppholde seg i campingvogner, spikertelt, bobiler m.m campingplasser og stenging av servicebygg på campingplasser
fredag 3. april Balsfjord kommune
NAV i påsken
NAV Balsfjord-Storfjord sitt publikumsmottak er fortsatt stengt for drop in som følge av pandemien. Timeavtaler gjennomføres pr. telefon eller video.
fredag 3. april Balsfjord kommune
Videre utbygging av fiber/mobilt bredband i Balsfjord.
Nå er arbeidet startet opp med å legge fiber eller Mobilt Bredbånd i utbyggingsområdene i Balsfjord «Fiberutbygging i Balsfjord OT 2020». Følgende områder er klar for utbygging denne gang, og jeg sender dette til dere som kontaktpersoner.
fredag 3. april Balsfjord kommune
Høringsnotat skolekretsgrenser Malangen
Kommunestyret fattet 25.09.2019, sak 71/19, vedtak i første punkt: Videre arbeid med Malangseidet skole avventes til mulighetsstudie skolestruktur er behandlet i kommunestyret. Mulighetsstudie ble behandlet i sak 17/20 i kommunestyret 18.02.20 og følgende vedtak i eget punkt i sak 17/20: Kommunestyret...
torsdag 2. april Balsfjord kommune
Har du noen gang tenkt "det hadde vært interessant å være meddommer" - nå har du sjansen
Det skal oppnevnes meddommere til Nord-Troms Tingrett, Nord-Troms Jordskifterett og Hålogaland lagmannsrett.
tirsdag 31. mars Balsfjord kommune
Tankbilvelt ved Takvatnet
Mandag 30.03.20 veltet en tankbil ved Takvatnet.
mandag 30. mars Balsfjord kommune
Økonomisk rådgivning - tips og råd fra NAV
Er du i en vanskelig økonomisk situasjon? Her er NAV sine tips og råd.
mandag 30. mars Balsfjord kommune
Vedtak om stenging av campingplasser.
Det vises til Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19, med hjemmel i LOV-1994-08-05-55-§1-2 av mars 2020.
torsdag 26. mars Balsfjord kommune
Informasjon NAV 20.03.20
Som følge av omfattende permitteringer, har søknader om dagpenger økt kraftig de siste dagene. NAV mobiliserer nå alle interne ressurser for å redusere saksbehandlingstid.
lørdag 21. mars Balsfjord kommune
Utenlandske statsborgere som er i karantene i Norge.
Utenlandske statsborgere som er kommet til Norge fra utlandet og som derfor sitter i karantene, men ikke har utviklet symptomer på smitte, kan nå forlate Norge. Dersom de velger å forbli i Norge, må de sitte i karantene tiden ut. Utenlandske statsborgere som sitter i karantene fordi de har...
fredag 20. mars Balsfjord kommune
Har du hjemmekarantene på grunn av korona?
Balsfjord kommune trenger oversikt over hvem som er i hjemmekarantene på grunn av korona.
fredag 20. mars Balsfjord kommune
Det er innført nasjonalt forbud mot opphold på fritidseiendom.
Dette gjelder opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen.  Forbudet trådte i kraft med virkning fra 19. mars 2020
fredag 20. mars Balsfjord kommune
Informasjon vedrørende smittespredning
Vi vil hver dag ca kl. 13.00 komme med oppdaterte tall og informasjon angående Corona, relevant for å beskrive utviklingen og for å betrygge befolkningen vår med informasjon.
onsdag 18. mars Balsfjord kommune
TROMS OG FINNMARK

Informasjon om oppholdsbetaling i barnehage og SFO
Balsfjord kommune har stengt sine barnehager og SFO i tråd med myndighetenes pålegg for å begrense smittespredning.
onsdag 18. mars Balsfjord kommune
Oppdatering vedrørende Arctic Race of Norway 2020
«Vi som arrangører av Arctic Race of Norway vil selvsagt etterfølge de råd og påbud som kommer fra de offentlige helsemyndighetene, slik at vi sammen kan bekjempe utbredelsen av Covid 19.
onsdag 18. mars Balsfjord kommune
Informasjon fra NAV i forbindelse med koronautbrudd.
Som følge av pandemi, prioriterer NAV hjelp i saker som handler om penger til livsopphold. Andre typer møter kan bli utsatt eller avlyst. Informasjon oppdateres fortløpende på nav.no
tirsdag 17. mars Balsfjord kommune
Telefonstorm på legekontoret - 16.03.20
På grunn av Coronavirus har legekontoret på Storsteinnes fått en stor utfordring med å kunne besvare alle telefoner. Vi ber innstendig om følgende:
mandag 16. mars Balsfjord kommune
Klagebehandling/spørsmål om eiendomsskatt.
På grunn av redusert bemanning har vi dessverre ikke kapasitet til å svare på henvendelser pr telefon. 
mandag 16. mars Balsfjord kommune
Til alle brukere av legetjenesten i Balsfjord.
Vi er alle inne i en ekstraordinær tid, og vi i legetjenesten strekker oss så langt vi kan for å sikre at våre brukere får så god helsehjelp som mulig. Vi vil derfor i en periode framover legge om driften slik at vi sikrer forsvarlig helsehjelp til så mange av våre...
mandag 16. mars Balsfjord kommune
Samfunnskritiske funksjoner og rett til omsorgstilbud for barn.
Helsedirektoratet har vedtatt å stenge barnehager og skoler. Dette tok til å gjelde fra 12.03. og i første omgang fram til 26.03.
mandag 16. mars Balsfjord kommune
Informasjon - hytter og camping.
Dette gjelder gjester på hytter, campingvogner og caravanbiler.
mandag 16. mars Balsfjord kommune
Viktig melding fra kriseledelsen 14.03.20
Kriseledelsen har hatt møte i ettermiddag, lørdag 14.03.20 og vil komme med følgende informasjon:
lørdag 14. mars Balsfjord kommune
Mestervik legekontor er stengt.
Kontoret er stengt inntil videre og alle henvendelser må skje til legekontoret på Storsteinnes - telefon 77 72 21 50
fredag 13. mars Balsfjord kommune
Corona-virus og arrangementer - råd og veiledning fra kommuneoverlegen.
I tråd med anbefaling fra FHI og egen vurdering skal alle offentlige arrangementer med over 50 personer risikovurderes før gjennomføring.
onsdag 11. mars Balsfjord kommune
Informasjon - kommunale avgifter og terminbetalinger.
Første faktura for kommunale avgifter og eiendomsskatt i 2020  blir fakturert i mars. Faktura som sendes ut i mars vil gjelde for 1. kvartal (01.01.2020-31.03.2020). De som har opprettet månedlig fakturering vil igjen få dette f.o.m. april.
onsdag 11. mars Balsfjord kommune
AVLYST! ungdommens vårfest
Ungdommens vårfest er avlyst p.g.a. corona-viruset
onsdag 11. mars Balsfjord kommune
Corona-viruset - oppdatert informasjon pr 10. mars 2020
Alle som her vært på reise i områder med utbredt smitte (Nord-Italia, Kina med flere. (for full list trykk på link under) siden februar skal holde seg hjemme i karantene i 14 dager:
tirsdag 10. mars Balsfjord kommune
Faktura kommunale avgifter og eiendomsskatt.
I forbindelse med fakturering av kommunale avgifter og eiendomsskatt har vi tekniske problemer med faktureringssystemet. Faktura vil bli utsendt så snart problemet er løst. Forfall på faktura vil bli 20 dager etter utsending.
mandag 9. mars Balsfjord kommune
Viktig informasjon til innbyggerne i Troms og Finnmark vedrørende koronaviruset.
Fylkesmannen i Troms og Finnmark har på oppdrag fra Helsedirektoratet utarbeidet en video med informasjon om koronaviruset.  
onsdag 4. mars Balsfjord kommune
25.02.20 ble det arrangert folkemøte på Vollan Gjestestue vedr Arctic Race
Flere fra lag, foreninger, lokale bedrifter og bare nysgjerrige møtte opp denne kvelden.
mandag 2. mars Balsfjord kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

BALSFJORD

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL