Balsfjord
Informasjon vedr. grunnboring i Grønvold boligfelt.
Forsiden
fredag 09:56 Balsfjord kommune
Søke om tilskudd til aktiviteter –nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge.
Har du/dere gode ideer til kultur og fritidsaktiviteter, ferieaktiviteter eller aktiviteter som tilrettelegger for mestringsarenaer for utsatte barn og unge?
onsdag 25. november Balsfjord kommune
Merknadsbehandling - kommuneplanens arealdel 2020-2030
Dokumentet er et sammendrag av innkomne merknader til kommuneplanens arealdel med rådmannens kommentarer.
tirsdag 24. november Balsfjord kommune
Grunnundersøkelser i Grønvold boligfelt.
Fra og med mandag 23. november starter Multiconsult med grunnboring i Grønvold boligfelt.
fredag 20. november Balsfjord kommune
Alminnelig ettersyn - Årsbudsjett 2021 - Økonomiplan 2021-2024
I henhold til kommunelovens §§ 14-3 legges formannskapets forslag til årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 for Balsfjord kommune ut til alminnelig ettersyn på rådhuset, 1.etg, i tiden 16.11.2020 frem til 1.12.2020.
mandag 16. november Balsfjord kommune
Hva er effektene av havbruk?
Kystsoneplanen skal revideres, og i den forbindelse inviterer vi til webinarer om havbruk 17. og 18. november. Du vil få høre mer om effektene av havbruk, tekniske løsninger og næringens innsats.
fredag 13. november Balsfjord kommune
Informasjon fra voksenopplæringa
fredag 13. november Balsfjord kommune
Til deg som har økonomiske bekymringer.
Er du i en situasjon der du sliter med å betale regninger? Har du et spilleproblem? NAV har flere tips til hva hva du kan gjøre for å få bedre kontroll på økonomien din, og hvor du kan søke hjelp. 
torsdag 12. november Balsfjord kommune
TROMS OG FINNMARK

Fra og med mandag 16. november tar vi i bruk nytt sak- og arkivsystem.
Det betyr også et nytt system for innsyn i postlister og politiske saksdokumenter.
torsdag 12. november Balsfjord kommune
Ikke ring legevakta om du ønsker covid-19 testing i helga.
Det er ikke drop-in testing i løpet av helga. De som er nærkontakter til smitta personer er kontaktet av smitteteamet.
lørdag 7. november Balsfjord kommune
Oppdatert informasjon om smitteverntiltak for skoler - UDIR
torsdag 5. november Balsfjord kommune
Telefonen ligger nede på legekontoret.
Det jobbes intenst for å få dette på plass. Send SMS til 2097 og begynn meldingen med STORSTEINNES (store bokstaver) for å avtale/kommunisere med legekontoret. Hans-Olav Holtermann Eriksen kommuneoverlege
torsdag 5. november Balsfjord kommune
Informasjon fra Balsfjord brann- og redning.
BBR stopper inntil videre følgende: Kontroll av håndslokkeutstyr Kurs for eksterne Tilsyn av boliger Inngåtte timeavtaler avlyses, SMS sendes den enkelte
torsdag 5. november Balsfjord kommune
Informasjon fra legekontoret.
Torsdag og fredag (5. og 6. november) er legekontoret kun åpent for covid19-testing.  Timeavtaler disse dagene er avlyst og melding sendt den enkelte. De som skal teste seg må sende SMS til 2097 for å gjøre avtale om time, eller ringe kontoret.  Gjør
torsdag 5. november Balsfjord kommune
Høring - søknad fra Perpetuum om unntak fra avfallsforskriften
Høring vedrørende søknad fra Perpetuum Circuli AS om unntak fra avfallsforskriften for å kunne deponere avfall fra nedlagte deponier og brannavfall. Høringsfrist 4 uker - 02.12.2020
onsdag 4. november Balsfjord kommune
Det er nå trygt å flytte tilbake til Kirkeveien.
NVE har frigitt rasområdet ved Kirkeveien, slik at de berørte beboerne kan flytte hjem umiddelbart.   Det gjenstår kun litt kosmetisk rydding. 
tirsdag 3. november Balsfjord kommune
Kunngjøring detaljreguleringsplan for Movollen gnr 29/284
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres detaljreguleringsplan for Movollen, vedtatt i kommunestyret den 16.09.2020, sak 93/20.
mandag 2. november Balsfjord kommune
Kommunale avgifter og eiendomsskatt - 4. termin 2020
Faktura for 4. termin på kommunale avgifter og eiendomsskatt er nå sendt ut. De som får tilsendt faktura i posten vil motta fakturaen i løpet av en ukes tid. Er du privatkunde oppfordrer vi deg til å opprette e-fakturaavtale/avtalegiro. Kundenummeret er
mandag 2. november Balsfjord kommune
Mobbeombudet arrangerer webinar.
Kan mammaer og pappaer være med på å stoppe mobbing?
fredag 30. oktober Balsfjord kommune
Fortsatt dataproblemer
Det er bl.a. ikke mulig å ringe legekontoret da nettverk/telefon ikke er tilgjengelig.  Det jobbes på spreng for å få dette opp igjen.
tirsdag 27. oktober Balsfjord kommune
Dataproblemer.
To sentrale servere har tatt kveld i løpet av helgen.  Vi jobber med å få opp reserveløsning i løpet av dagen.   
mandag 26. oktober Balsfjord kommune
Melding om bålbrenning
Forsiden
torsdag 22. oktober Balsfjord kommune
Norskprøve
Det blir norskprøve i tidsrommet 30.11.20 til og med 11.12.20. Dato er ikke satt.
tirsdag 20. oktober Balsfjord kommune
Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan - E6 Nordkjosbotn - Storfjord grense
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres reguleringsplan for E6 Nordkjosbotn – Storfjord grense, vedtatt i kommunestyret den 18.2.20, sak 6/20.
mandag 19. oktober Balsfjord kommune
Innsyn i dokumenter/saker
mandag 19. oktober Balsfjord kommune
Kunngjøring vedtatt reguleringsplan - Staff ferie og fritid gnr. 102/7 og 10
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres detaljreguleringsplan for Staff ferie og fritid, vedtatt i kommunestyret den 29.4.20, sak 40/20.
torsdag 15. oktober Balsfjord kommune
Kunngjøring vedtatt reguleringsplan - Fagerli gård 43/167
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres detaljreguleringsplan for Fagerli gård, vedtatt i kommunestyret den 16.9.20, sak 92/20.
onsdag 14. oktober Balsfjord kommune
Statskog SF lyser ut prosjektmidler
Prosjektmidlene fra Statsskog SF skal blant annet motivere til bruk av naturen gjennom tilrettelagt friluftsliv. Søknadsfrist er 4. desember 2020.
onsdag 14. oktober Balsfjord kommune
Informasjon om bålbrenning.
Selv om det generelle bålforbudet er over, skal du melde fra til brannvesenet på meldeskjemaet dersom du skal ha bål som er større enn kaffebål.
tirsdag 13. oktober Balsfjord kommune
Influensavaksinering sesong 2020/2021
Årets influensavaksinering i Balsfjord kommune vil bli gjennomført litt annerledes enn tidligere år på grunn av Covid-19, smittesituasjonen/pandemien.
fredag 9. oktober Balsfjord kommune
Salg av leilighet på Laksvatn.
Selveierleilighet på Laksvatn er til salgs, gnr 9/75.
fredag 9. oktober Balsfjord kommune
Informasjon vedrørende skred i Kirkeveien
Viser til møte 01.10.20 mellom involverte beboere, Balsfjord kommune og NVE. Formannskapet skal i møte 14.10.20 ta stilling til bevilgning av midler til grunnundersøkelse av hele boligfeltet.
fredag 9. oktober Balsfjord kommune
Søknadsfrist for spillemidler 2020
Frist for å sende inn søknad til Balsfjord kommune er 31.10.2020
onsdag 7. oktober Balsfjord kommune
TROMS OG FINNMARK

TV-aksjonen 2020 - PLAST I HAVET
Tusen takk til alle dere som ønsker å bidra til TV-aksjonen også i dette annerledes-året. Etter nøye avveielse har NRK og WWF besluttet at TV-aksjonens bøssebærere skal samle inn penger via digitale løsninger under årets TV-aksjon den 18.
torsdag 1. oktober Balsfjord kommune
TV-aksjonen 2020
TV-aksjonen 2020 er tildelt WWF's arbeid for bekjempelse av plast i havet. Aksjonen går av stabelen 18. oktober.
torsdag 1. oktober Balsfjord kommune
Ekstraordinære midler fra næringsfondet - midlertidig forskrift (covid19)
Balsfjord kommune er tildelt ekstraordinære midler til kommunalt næringsfond i forbindelse med Covid-19 (krisepakke-fase 3 for 2020 jf. PRop 127 S). Formålet med midlene er å sette kommuner i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert...
torsdag 1. oktober Balsfjord kommune
Balsfjord og Malangens historie bind I og II til redusert pris.
Vi selger Balsfjorden og Malangens historie fra 1830 - 1920 årene, bind I og II til redusert pris - Kr 150,- pr bok.  
tirsdag 29. september Balsfjord kommune
Jordskred på Storsteinnes - situasjonen under kontroll
Geologene som har foretatt undersøkesler på rasstedet har konkludert med at situasjonen er under kontroll og at det er trygt å flytte tilbake til boligene for de evakuerte.  Dette gjelder ikke for boligene i Kirkeveien 15 og 20.
tirsdag 22. september Balsfjord kommune
Samfunnskunnskaps- og statsborgerprøve.
Prøven avholdes tirsdag 06.10.20 kl 10:00 på voksenopplæringa. Prøvens varighet er 1 time.
tirsdag 22. september Balsfjord kommune
Jordskred ved Kirkeveien, Storsteinnes
Det har gått et jordskred i dag tidlig, ved Kirkeveien bofellesskap.  Alle beboerne er evakuert og tatt vare på.  Det er foretatt evakuering av 14 hus i Kirkeveien og Brattbakken, hvorav 33 personer er berørt.  Ytterligere 2 hus (totalt 16) er evakuert i
tirsdag 22. september Balsfjord kommune
Informasjonsmøter om opptak til desentralisert sykepleierutdanning.
Kan du tenke deg å bli sykepleier?  Studiesenteret Midt-Troms informerer på følgende steder:
tirsdag 22. september Balsfjord kommune
NAV gjenåpner publikumsmottaket.
Mandag 21. september gjenåpner NAV Balsfjord-Storfjord publikumsmottaket for henvendelser uten timeavtaler. Åpningstiden er mandag-onsdag-fredag kl. 12.00-14.00
fredag 18. september Balsfjord kommune
Streaming av dagens kommunestyremøte.
På grunn av tekniske problemer blir det ikke direktesending fra dagens kommunestyremøte.  Opptak vil bli lagt ut etter møtet.
onsdag 16. september Balsfjord kommune
Regionale kurs om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
Denne høsten inviterer Troms og Finnmark fylkeskommune lag og foreninger til kurs om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Det legges opp til regionale kurs og anmoder lag og foreninger om å melde seg på i sin region. 
onsdag 16. september Balsfjord kommune
Oppstart asfaltering Nordkjosbotn
Tirsdag 15. september 2020 blir det oppstart av asfaltarbeid på Sentrumsveien i Nordkjosbotn.
mandag 14. september Balsfjord kommune
Send oss brev sikkert med eDialog
Ved hjelp av eDialog kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk, selv om de er unntatt fra offentlighet.
tirsdag 8. september Balsfjord kommune
Åpen brannstasjon 2020 avlyses
På grunn av situasjonen med Korona, blir det dessverre ikke arrangert åpen brannstasjon i år.  
mandag 7. september Balsfjord kommune
Informasjon vedrørende eiendomsskatt.
Det har vært stor pågang angående eiendomsskatten, og behandling av klager har tatt lengre tid enn anntatt.
fredag 4. september Balsfjord kommune
Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet samt besøksvert for sårbare eldre
Søknadsfrist 20.09.20
torsdag 3. september Balsfjord kommune
Tillatelse til å spre husdyrgjødsel på eng uten nedmodning - ut september 2020
Balsfjord kommune har begynt å motta henvendelser om å få tillatelse til å spre husdyrgjødsel på eng også i september måned. Vi har hatt en sein vår hvor snøen lå lenge. Gunstige forhold gjorde at vi tok inn noe tid frem mot slåtta, men...
mandag 31. august Balsfjord kommune
Helse- og familieenheten søker støttekontakter til barn/ungdom og voksne.
Hvilke oppgaver har en støttekontakt? Støttekontaktens oppgave er å motivere og tilrettelegge for sosialt samvær og meningsfull fritid. En støttekontakt skal også jobbe for å bygge nettverk og gi råd og veiledning i ulike sosiale sammenhenger. Du jobber vanligvis...
fredag 28. august Balsfjord kommune
Norskprøve.
Det blir norskprøve i tidsrommet 14. - 25. september 2020.
onsdag 19. august Balsfjord kommune
Besøk på sykehjem – Coronatiltak
I forbindelse med besøk på sykehjemmene vil det fra sykehjemmenes side fremdeles være ekstra fokus på smittevern. Det verst tenkelige er å få smitte inne på ett av sykehjemmene da de som bor der er i en ekstra sårbar risikogruppe
torsdag 13. august Balsfjord kommune
Viktig melding!
Vi registrerer en økning i antall smittetilfeller at Covid-19 viruset i landet. Økningen er særlig knyttet til Østlandet/Oslo. Utbruddet på hurtigruteskipet MS Roald Amundsen har ført til at smitte er spredt til flere av landets kommuner. Balsfjord kommunes hovedmål er...
tirsdag 11. august Balsfjord kommune
Viktig informasjon til de som oppsøker legekontor for tiden
fredag 31. juli Balsfjord kommune
Ny krisepakke for frivilligheten
Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangement eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med covid-19-utbruddet
tirsdag 21. juli Balsfjord kommune
Besøksregler ved BBS og Malangstun
Vi ønsker å minne oss alle om at vi fortsatt skal beskytte våre beboere som er i risikogruppen ved Balsfjord Bo- og servicesenter og Malangstun, og vil gjerne minne om besøksreglene våre:  
fredag 17. juli Balsfjord kommune
Klagebehandling av eiendomsskatt 2020
Sakkyndig nemnd har i møter 25.06.2020 og 09.07.2020 behandlet alle klager som er kommet inn i forhold til utsending av eiendomsskatten for 2020.
fredag 17. juli Balsfjord kommune
TROMS OG FINNMARK

Helsestasjonen informerer
Balsfjord helsestasjon er stengt uke 29 (13. - 19. juli) på grunn av ferie og sykefravær.
mandag 13. juli Balsfjord kommune
Redusert pris på tomter i Laksvatn boligfelt.
Kommunestyret har i møte 4. desember 2019 vedtatt å redusere prisen på salg av tomter i Laksvatn boligfelt. Pris pr kvm er nå kr 60,- inkl. kommunaltekniske anlegg.
onsdag 8. juli Balsfjord kommune
Byggesaksbehandling i ferietiden.
På bakgrunn av ferieavvikling og stor arbeidsmengde vil det i uke 27 og 28 være begrenset tilgjengelighet for å kontakte byggesaksbehandler.
tirsdag 30. juni Balsfjord kommune
Hytterenovasjon i Balsfjord.
For fritidsabonnenter fra kommunegrensa mot Andersdalen til Storfjord grense, inkl Lakselvdalen, Nordkjosbotn sentrum til grensa mot Storfjord er containere erstattet med hyttesekk. På denne strekningen vil de med abonnement få utlevert hyttesekk av
mandag 29. juni Balsfjord kommune
Ny rådmann ansatt
Balsfjord kommunes nye rådmann, Øyvind Korsberg, tiltrer stillingen fra 1. september 2020.
mandag 29. juni Balsfjord kommune
Endringer i bruk av kontakt med NAV
Den midlertidige kanalen Skriv til NAV/Ditt NAV ikke vil være tilgjengelig etter 30. juli 2020
mandag 29. juni Balsfjord kommune
Høring og offentlig ettersyn – detaljregulering Coop Meistervik
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legger Balsfjord kommune detaljregulering for «Coop Meistervik» med tilhørende plandokumenter datert 28.05.2020, ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist er 12. august 2020
torsdag 25. juni Balsfjord kommune
Høring - Navnesak for nordsamisk naturnavn i Andersdal-området
Balsfjord kommune kunngjør navnesak for fjellet Áhkavárri, (også kalt Áhkká, norsk Tuva). Bakgrunn: Sametinget tar opp navnesak for nordsamiske naturnavn og bruksnavn i Andersdal-området. Áhkavárri/Tuva ligger på grensa mellom Balsfjord kommune og...
onsdag 24. juni Balsfjord kommune
Medvirkning Kystsoneplan for Balsfjord, Karlsøy og Tromsø
Digitalt folkemøte tirsdag 16. juni 2020 kl 13:00 - 15:00
tirsdag 16. juni Balsfjord kommune
Sammenslåing av legetjenesten Mestervik/Storsteinnes.
Forsiden
onsdag 10. juni Balsfjord kommune
Vi har behov for flere ferievikar til Balsfjord bo- og servicesenter, Storsteinnes.
Forsiden
onsdag 10. juni Balsfjord kommune
Slamtømming i gang for 2020
Fra 01.05.20 startet årets slamtømming for private husholdninger.
onsdag 10. juni Balsfjord kommune
Offentlig ettersyn - valg av meddommere 2021 - 2024
Offentlig ettersyn i forbindelse med valg av meddommere til Hålogaland lagmannsrett, Nord-Troms Tingrett og Nord-Troms Jordskifterett - perioden 01.01.21 - 31.12.24
onsdag 3. juni Balsfjord kommune
Kommunale avgifter 2. termin
Faktura for 2.termin som gjelder for kommunale avgifter og eiendomsskatt er rett rundt hjørnet. De som har bedt om å motta kun 1 faktura pr år få sin faktura tilsendt nå i juni.
tirsdag 2. juni Balsfjord kommune
Statsborger og samfunnskunnskapsprøve
Mandag 8. juni kl 10:00
tirsdag 2. juni Balsfjord kommune
Feil på regning fra legekontoret
Legetjenesten i Balsfjord bruker Melin for å sende regninger og eventuelt purringer. I korona-fasen fra i mars 2020 har det vært rapport flere feil på faktura/regninger sendt fra Melin.
onsdag 27. mai Balsfjord kommune
Økt fare for flom og skred.
Store snømengder i fjellet gir økt fare for flom og skred. I denne forbindelse ønsker kommunens beredskapsråd samarbeid med befolkningen i overvåking av utsatte områder.
tirsdag 26. mai Balsfjord kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

BALSFJORD

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL