Balsfjord
6,5 millioner til Norsk Kulturarv.
Ta et tak videreføres i 2019/20 og nytt av året er uthus i nord
14:42 Balsfjord Kommune
NAV Balsfjord og NAV Storfjord får nytt kontorsted.
I uke 49 flytter NAV Balsfjord og NAV Storfjord til Torgveien 6, Nordkjosbotn (Kuben)
12:51 Balsfjord Kommune
Melding om vedtak; samiske natur- og gårdsnavn i Tromsø kommune og ett i Balsfjord
torsdag 8. november Balsfjord Kommune
Mestervik legekontor.
Kontoret er stengt 12.11. og 13.11. 2018 på grunn av kurs.
fredag 2. november Balsfjord Kommune
Høring: revidering av lokal forskrift til lov om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag.
Balsfjord kommune skal revidere sin lokale forskrift til lov om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag og sender med dette ut forslag på høring.
fredag 12. oktober Balsfjord Kommune
Reisevaksinasjon
Trenger du reisevaksine på grunn av utenlandsreise?
onsdag 10. oktober Balsfjord Kommune
Høring: planprogram kommuneplanens arealdel 2018 - 2028
Varsel om oppstart arbeid med kommuneplanens arealdel.  Frist for innspill til planprogrammet må være levert Balsfjord kommune innen 16.11.2018
fredag 5. oktober Balsfjord Kommune
Kurs i bioenergi 19. oktober 2018
Kurset er gratis.
fredag 5. oktober Balsfjord Kommune
TROMS

Norskkurs for voksne fremmedspråklige.
fredag 5. oktober Balsfjord Kommune
Verdensdagen for psykisk helse 8. oktober 2018.
torsdag 4. oktober Balsfjord Kommune
Har du forslag til veinavn for nye Mestervik boligfelt?
Har du forslag til navn på veien som går gjennom det nye boligfeltet på Mestervik? Bruk svar-skjema under og send ditt forslag senest innen 15. oktober 2018.
tirsdag 2. oktober Balsfjord Kommune
NVE har utarbeidet oversikt over skredfaren i deler av Balsfjord kommune.
Kartene tar hensyn til snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flomskred og dekker områdene Darobakken-Kantornes, Forsøybukta, Gamnes, Indre Tennes, Kila, Middagsbukta, Myreng-Slettmo, Skogly, Slettneset, Sommerseth, Storbukta-Tømmernes og
mandag 1. oktober Balsfjord Kommune
Årets innsamlingsaksjon i regi av Kirkens Bymisjon "Mindre alene sammen"
Bli bøssebærer! Målsettingen er at alle husstander skal få besøk den 21. oktober og til det behøver vi mange bøssebærere. Kan du tenke deg å bli bøssebærer?
torsdag 27. september Balsfjord Kommune
Kunngjøring av vedtak: Endring av reguleringsplan for TINE, del av Storsteinnes nedre.
Administrasjonen har 26.09.18 vedtatt endring av reguleringsplan for TINE, del av Storsteinnes nedre. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens §12-14 og Balsfjord kommunes delegasjonsreglement.
torsdag 27. september Balsfjord Kommune
Sesonginfluensa - vaksinering 2018
Helsesøstertjenesten i Balsfjord vil starte med vaksinering i oktober slik:
mandag 24. september Balsfjord Kommune
Informasjon fra Storsteinnes legekontor
Fredag 12. oktober er kontoret stengt fra kl 12:00 på grunn av kurs.
mandag 24. september Balsfjord Kommune
Kunngjøring av vedtak: Endring av reguleringsplan for Nordkjosbotn sentrum.
Administrasjonen har vedtatt endring av reguleringsplan for Nordkjosbotn sentrum. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens §12-14 og Balsfjord kommunes delegasjonsreglement.
onsdag 12. september Balsfjord Kommune
Kommunale avgifter 2. termin
Det er nå sendt ut faktura for kommunale avgifter 2.termin og denne kan forventes i posten i løpet av denne uka.
onsdag 5. september Balsfjord Kommune
Forskrift om utvidet båndtvang for hund i Balsfjord kommune.
Fastsatt av Balsfjord kommunestyre 7. juni 2017 med hjemmel i lov av 4. juni 2003 nr 74 om hundehold §6 annet ledd.
torsdag 30. august Balsfjord Kommune
Informasjon om tenning av gatelysene
Alle gatelysene, med unntak av Sand, vil bli satt i drift i løpet av uke 35.
mandag 27. august Balsfjord Kommune
Motorferdsel på barmark kan sette varige spor i naturen.
Derfor er reglene for kjøring på barmark strengere enn på snødekt mark. Nødvendig transport bør i størst grad gjøres på snø.
fredag 10. august Balsfjord Kommune
Flere søppelkontainere satt ut.
Etter flere henvendelser fra befolkningen i Nordkjosbotn og ved Tennes er det nå satt ut søppelkontainere beregnet på søppel fra turister.
fredag 10. august Balsfjord Kommune
Nytt system for søkere av tilskudd til sykdomsavløsning
15. august åpnes det nye elektroniske systemet for dem som søker tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel
fredag 10. august Balsfjord Kommune
Snart skolestart i Troms - nå må skoleveien ryddes
Små barn på skoleveien blir lett usynlige bak store hekker og busker. Det kan føre til farlige situasjoner i trafikken. Trygg Trafikk ber huseierne klippe hekkene i god tid før skolestart.
fredag 10. august Balsfjord Kommune
Kontakt med Malangstun
Etter lynnedslag er telefonsentralen på Malangstun ute av drift.
torsdag 9. august Balsfjord Kommune
Storsteinnes legekontor stenger på grunn av vedlikehold i uke 31.
I tiden 30. juli - 05.august vil Storsteinnes legekontor være stengt på grunn av vedlikehold.
søndag 15. juli Balsfjord Kommune
Oppfordrer alle SMB-er til å søke om digitalt kompetanseløft.
Digitaliseringen gir en del utfordringer, men det gir også mange muligheter.
fredag 6. juli Balsfjord Kommune
Tilskuddsmidler til tiltak for bedre vannmiljø i 2018
Det vises til Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 samt tilhørende tiltaksprogram. Som et ledd i oppfølging av forvaltningsplanen bevilger Troms fylkeskommune inntil kroner 500.000 til å støtte tiltak som forbedrer vannmiljøet i vannregion Troms/Troms fylke.
fredag 29. juni Balsfjord Kommune
Endelig - mobildekning på strekningen Furudal - Josefvatn
Startsiden
fredag 22. juni Balsfjord Kommune
Høring - detaljreguleringsplan for Bergneset kai- og industriområde.
Høringsfrist er satt til 15. august 2018.
fredag 22. juni Balsfjord Kommune
Kommunalt næringsfond - kommunestyret har bevilget kr 800.000,- til fondet.
torsdag 21. juni Balsfjord Kommune
Personvernombud i Balsfjord
Et nytt, felles europeisk personvern-lovverk vil om kort tid være implementert i alle EU- og EØS-land, herunder Norge, som i slutten av juli vil implementere den nye Personopplysningsloven. Formålet er å styrke personvernet ytterligere.
mandag 18. juni Balsfjord Kommune
Fristen nærmer seg for å registrere drikkevannskilder.
Innen 1. juli 2018 skal alle drikkevannskilder som forsyner mer enn 1 husstand eller hytte være registrert hos Mattilsynet.
fredag 15. juni Balsfjord Kommune
TROMS

Kunngjøring av vedtak: Endring av reguleringsplan for Nordkjoselv boligfelt.
Administrasjonen har vedtatt endring av reguleringsplan for Nordkjoselv boligfelt. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 og Balsfjord kommunes delegasjonsreglement.
fredag 15. juni Balsfjord Kommune
Redusert åpningstid for servicetorget på rådhuset fra 01.07.18
Startsiden
tirsdag 5. juni Balsfjord Kommune
Balsfjord kommune støtter "turforliv"
Ordføreren har gitt kr 2.500,- fra sitt budsjett for å støtte "turforliv - Troms rund" sin aksjon for å samle inn penger til kreftforsking.
mandag 4. juni Balsfjord Kommune
Gravearbeid i Mestermannsveien på Mestervik
Gravearbeidet som var annonsert med oppstart denne uken har blitt forsinket. Har fått beskjed fra Brødrene Karlsen at de vil starte opp mandag 4. juni og at arbeidet vil foregå hele uken.
fredag 25. mai Balsfjord Kommune
Status strandrydding
tirsdag 15. mai Balsfjord Kommune
Feiing i Balsfjord kommune.
I Balsfjord kommune vil det den 11.06 startes opp med feiiing. Det vil i år som tidligere år, bli sendt ut varsel i post.
mandag 14. mai Balsfjord Kommune
Mobildekning i Furudalen – Josefvatn
Vedrørende mobildekning i Furudalen – Josefvatn så er nå den første av 3 master ferdig og idriftsatt.
torsdag 26. april Balsfjord Kommune
Norskprøve.
Norskprøve avvikles i tidsrommet 22.05. - 01.06. 2018.
mandag 23. april Balsfjord Kommune
Høring bredbånd.
Høring vedrørende søknad om tilskudd til utbygging av bredbånd i Balsfjord kommune.
mandag 9. april Balsfjord Kommune
Nye krav til drikkevannskilder
Innen 1. juli 2018 skal alle drikkevannskilder som forsyner mer enn 1 husstand eller hytte være registrert hos Mattilsynet.
mandag 9. april Balsfjord Kommune
BryDæ forestilling 2018
Balsfjordungdommen har laget ny BryDæ-forestilling med tema Å være en venn
fredag 23. mars Balsfjord Kommune
Motta elektronisk post fra Balsfjord kommune.
Hjelp Balsfjord kommune å spare penger og miljø. Velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no
fredag 23. mars Balsfjord Kommune
Norskkurs for voksne fremmedspråklige - A1 nivå
Dersom det blir nok deltakere, vil Balsfjord kommune tilby norskkurs til arbeidsinnvandrere/EØS borgere og andre som ikke har rett til gratis norskopplæring.  
torsdag 22. mars Balsfjord Kommune
NAV - åpningstider i påsken.
NAV Balsfjord sitt publikumsmottak er åpent mandag 26. mars kl 12:00 - 14:00.  
torsdag 22. mars Balsfjord Kommune
Turfølge utløste stort snøskred i Balsfjord
Et turfølge på seks sveitsere utløste et større snøskred på Rasmustinden ved Laksvatn i Balsfjord tirsdag formiddag. Det melder Troms politidistrikt på Twitter.- Ingen tatt…
tirsdag 20. mars Nordlys
Kommunale avgifter for 1. termin 2018
Ved utsending av faktura for kommunale avgifter 1. termin 2018 har det blitt en feil i systemet som har medført at flere faktura ikke har blitt sendt ut med riktig adresse.
tirsdag 20. mars Balsfjord Kommune
Vi minner om søknadsfrist for å søke produksjonstilskudd som er i dag 15. mars
Fristen er absolutt. Det vil si at du får ikke levert søknad i morgen.
torsdag 15. mars Balsfjord Kommune
Elin skulle bare ha ha midlertidig jobb. Nå er hun sjef og eneste kvinne i en ganske ukjent industrisuksess i nord
- Vi er veldig jordnære her.
torsdag 15. mars $ Avisa Nordland
Elin skulle bare ha midlertidig jobb. Nå er hun sjef og eneste kvinne i en ganske ukjent industrisuksess i Balsfjord
- Vi er veldig jordnære her.
torsdag 15. mars $ Nordlys
Høring - reguleringsplan E6 Nordkjosbotn - Storfjord grense
Høring av forslag til planprogram for tema reindrift samt varsel om utvidelse av planområdet.
onsdag 14. mars Balsfjord Kommune
Storsteinnes legekontor er stengt fredag 23. mars 2018
Storsteinnes legekontor blir stengt 23.03.18 på grunn av kurs. Telefonen må stenges denne dagen og all øyeblikkelig hjelp henvendes til Storfjord legekontor. Tlf Nr 77212900
mandag 12. mars Balsfjord Kommune
Høring - forskrift renovasjon for kommuner tilsluttet Senja Avfall as
Forskriften legges ut på høring i tiden 9. mars - 6. april.
fredag 9. mars Balsfjord Kommune
Personbil og vogntog kolliderte i Balsfjord
En personbil og et vogntog kolliderte torsdag ettermiddag ved Takvatnet i Balsfjord.Ifølge politiet ble ingen personer skadet.- Vi er på vei til stedet, skrev Troms…
torsdag 8. mars Nordlys
Her stikker tyven av med verdier for 60.000 kroner
Pågrepet samme dag takket være gode videoovervåkningsbilder.
tirsdag 6. mars Nordlys
Dørsalg av brannvernutstyr.
Startsiden
tirsdag 6. mars Balsfjord Kommune
TROMS

Rørleggere blir nedringt: - Det er full gass. Det har gått i ett siden forrige uke
Kulda herjer med vanntilførelsen i Troms.
onsdag 28. februar $ Nordlys
22-åring tiltalt for knivstikking, grov narkokriminalitet og ran
Lavangenmannen (22) ble pågrepet etter en omfattende politiaksjon. I mai må han møte i retten.
mandag 26. februar $ Nordlys
Einar er meter unna falldøden. Nå har onkelen funnet ut hva som gikk galt
Dødelige fall utgjør en av de største risikoen ved jakt. Dette er historien om dagen da jeg nesten ledet nevøen min i døden.
mandag 26. februar $ Nordlys
Tatt i 131 km/t i 90-sonen på E8
Like etter midnatt melder Troms poltidistrikt at en kvinne i 20-årene fikk sitt førerkort beslaglagt. Hun ble målt til 131 km/t i 90-sonen på E8…
mandag 26. februar Nordlys
Da sjåføren ble stoppet i kontroll E6, prøvde han å kjøre fra politiet. Han kom seg ikke langt
Operasjonssentralen i Troms politidistrikt forteller at politiet i natt har vært på Rustahøgda i Balsfjord kommune. Der gjennomførte de en promillekontroll langs E6.- En sjåfør…
lørdag 24. februar Nordlys
Høring: nye tiltaksstrategier for SMIL
Balsfjord kommune skal vedta nye tiltaksstrategier for SMIL for perioden 2018-2021.
tirsdag 20. februar Balsfjord Kommune
Kunngjøring: planprogram og varsel om oppstart av planarbeid for Sagelvvatn boligfelt II
Med henvisning til plan- og bygningsloven §§ 12-3, 12-8 og 12-9 varsles oppstart av privat regulering til boligformål på eiendommene 43/188 og 43/15 ved Sagelvvatnet i Balsfjord kommune: Sagelvvatn boligfelt II (plan-id 1933-262), og høring av planprogram.
tirsdag 20. februar Balsfjord Kommune
Da henvendelsen fra Japan kom, skjønte Silje at TV-serien fra Tromsø var en suksess
Denne helga vises flere episoder av TVNorge-serien «Jakten på nordlyset» på filmfestival i Japan.
mandag 19. februar Nordlys
Status mobilprosjekt Balsfjord
Telenor har ansvar for 3 prosjekt som dessverre er forsinket og ny fremdriftsplan er utarbeidet.
onsdag 14. februar Balsfjord Kommune
Her handler de mest alkohol - tre polutsalg i Salten på topplisten
Gjennomsnittsnordmannen handler 5 liter ren alkohol i året fra butikk og Vinmonopolet. Nå har kommunene for første gang fått en oversikt over salg lokalt.Tre kommuner…
tirsdag 13. februar Avisa Nordland
Aadne vil bygge spektakulært skianlegg: - Nå er alle innsigelser ordnet opp i
Planlegger stort hyttefelt og skiheiser i Tamokdalen i Balsfjord.
lørdag 3. februar $ Nordlys
Redusert besøkstid i servicetorg på rådhuset.
Kommunestyret har vedtatt redusert åpningstid for besøk i servicetorget på rådhuset. Besøkstiden blir fra kl 10:00 – 14:00
mandag 22. januar Balsfjord Kommune
Brudd på vannledning
Storvatn vassverk: Det er brudd på hovedledningen på Strandveien på nedre Storsteinnes, fra Ervik/Bottolfsen ut til deler av Lundberg/Snevefeltet.
søndag 21. januar Balsfjord Kommune
Innskriving av barn i grunnskolen
Alle barn født 2012 er skolepliktig høsten 2018. Innskriving av nye førsteklassinger foregår fra nå og fram til 01. mars 2018.
fredag 19. januar Balsfjord Kommune
Reisevaksiner
Trenger du reisevaksine på grunn av utenlandsreise.
fredag 19. januar Balsfjord Kommune
Søke tilskudd til opprydding i marin forsøpling.
Miljødirektoratet deler ut 80 millioner til opprydding i marin forsøpling. Fylkesmannen i Troms oppfordrer til å søke penger til formålet.
fredag 19. januar Balsfjord Kommune
Etter fire dager er Kjell-Haralds hunder funnet: – Jeg er kjempeglad
«Balto» og «Nuka» er begge funnet. I god behold.
torsdag 18. januar Nordlys
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

BALSFJORD

TROMS

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL