Balsfjord
Jordskred på Storsteinnes - situasjonen under kontroll
Geologene som har foretatt undersøkesler på rasstedet har konkludert med at situasjonen er under kontroll og at det er trygt å flytte tilbake til boligene for de evakuerte.  Dette gjelder ikke for boligene i Kirkeveien 15 og 20.
tirsdag 14:20 Balsfjord kommune
Samfunnskunnskaps- og statsborgerprøve.
Prøven avholdes tirsdag 06.10.20 kl 10:00 på voksenopplæringa. Prøvens varighet er 1 time.
tirsdag 13:26 Balsfjord kommune
Jordskred ved Kirkeveien, Storsteinnes
Det har gått et jordskred i dag tidlig, ved Kirkeveien bofellesskap.  Alle beboerne er evakuert og tatt vare på.  Det er foretatt evakuering av 14 hus i Kirkeveien og Brattbakken, hvorav 33 personer er berørt.  Ytterligere 2 hus (totalt 16) er evakuert i
tirsdag 09:54 Balsfjord kommune
Informasjonsmøter om opptak til desentralisert sykepleierutdanning.
Kan du tenke deg å bli sykepleier?  Studiesenteret Midt-Troms informerer på følgende steder:
tirsdag 08:21 Balsfjord kommune
NAV gjenåpner publikumsmottaket.
Mandag 21. september gjenåpner NAV Balsfjord-Storfjord publikumsmottaket for henvendelser uten timeavtaler. Åpningstiden er mandag-onsdag-fredag kl. 12.00-14.00
fredag 08:34 Balsfjord kommune
Streaming av dagens kommunestyremøte.
På grunn av tekniske problemer blir det ikke direktesending fra dagens kommunestyremøte.  Opptak vil bli lagt ut etter møtet.
onsdag 16. september Balsfjord kommune
Regionale kurs om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
Denne høsten inviterer Troms og Finnmark fylkeskommune lag og foreninger til kurs om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Det legges opp til regionale kurs og anmoder lag og foreninger om å melde seg på i sin region. 
onsdag 16. september Balsfjord kommune
Oppstart asfaltering Nordkjosbotn
Tirsdag 15. september 2020 blir det oppstart av asfaltarbeid på Sentrumsveien i Nordkjosbotn.
mandag 14. september Balsfjord kommune
TROMS OG FINNMARK

Send oss brev sikkert med eDialog
Ved hjelp av eDialog kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk, selv om de er unntatt fra offentlighet.
tirsdag 8. september Balsfjord kommune
Åpen brannstasjon 2020 avlyses
På grunn av situasjonen med Korona, blir det dessverre ikke arrangert åpen brannstasjon i år.  
mandag 7. september Balsfjord kommune
Informasjon vedrørende eiendomsskatt.
Det har vært stor pågang angående eiendomsskatten, og behandling av klager har tatt lengre tid enn anntatt.
fredag 4. september Balsfjord kommune
Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet samt besøksvert for sårbare eldre
Søknadsfrist 20.09.20
torsdag 3. september Balsfjord kommune
Tillatelse til å spre husdyrgjødsel på eng uten nedmodning - ut september 2020
Balsfjord kommune har begynt å motta henvendelser om å få tillatelse til å spre husdyrgjødsel på eng også i september måned. Vi har hatt en sein vår hvor snøen lå lenge. Gunstige forhold gjorde at vi tok inn noe tid frem mot slåtta, men...
mandag 31. august Balsfjord kommune
Helse- og familieenheten søker støttekontakter til barn/ungdom og voksne.
Hvilke oppgaver har en støttekontakt? Støttekontaktens oppgave er å motivere og tilrettelegge for sosialt samvær og meningsfull fritid. En støttekontakt skal også jobbe for å bygge nettverk og gi råd og veiledning i ulike sosiale sammenhenger. Du jobber vanligvis...
fredag 28. august Balsfjord kommune
Norskprøve.
Det blir norskprøve i tidsrommet 14. - 25. september 2020.
onsdag 19. august Balsfjord kommune
Besøk på sykehjem – Coronatiltak
I forbindelse med besøk på sykehjemmene vil det fra sykehjemmenes side fremdeles være ekstra fokus på smittevern. Det verst tenkelige er å få smitte inne på ett av sykehjemmene da de som bor der er i en ekstra sårbar risikogruppe
torsdag 13. august Balsfjord kommune
Viktig melding!
Vi registrerer en økning i antall smittetilfeller at Covid-19 viruset i landet. Økningen er særlig knyttet til Østlandet/Oslo. Utbruddet på hurtigruteskipet MS Roald Amundsen har ført til at smitte er spredt til flere av landets kommuner. Balsfjord kommunes hovedmål er...
tirsdag 11. august Balsfjord kommune
Viktig informasjon til de som oppsøker legekontor for tiden
fredag 31. juli Balsfjord kommune
Ny krisepakke for frivilligheten
Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangement eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med covid-19-utbruddet
tirsdag 21. juli Balsfjord kommune
Besøksregler ved BBS og Malangstun
Vi ønsker å minne oss alle om at vi fortsatt skal beskytte våre beboere som er i risikogruppen ved Balsfjord Bo- og servicesenter og Malangstun, og vil gjerne minne om besøksreglene våre:  
fredag 17. juli Balsfjord kommune
Klagebehandling av eiendomsskatt 2020
Sakkyndig nemnd har i møter 25.06.2020 og 09.07.2020 behandlet alle klager som er kommet inn i forhold til utsending av eiendomsskatten for 2020.
fredag 17. juli Balsfjord kommune
Helsestasjonen informerer
Balsfjord helsestasjon er stengt uke 29 (13. - 19. juli) på grunn av ferie og sykefravær.
mandag 13. juli Balsfjord kommune
Redusert pris på tomter i Laksvatn boligfelt.
Kommunestyret har i møte 4. desember 2019 vedtatt å redusere prisen på salg av tomter i Laksvatn boligfelt. Pris pr kvm er nå kr 60,- inkl. kommunaltekniske anlegg.
onsdag 8. juli Balsfjord kommune
Byggesaksbehandling i ferietiden.
På bakgrunn av ferieavvikling og stor arbeidsmengde vil det i uke 27 og 28 være begrenset tilgjengelighet for å kontakte byggesaksbehandler.
tirsdag 30. juni Balsfjord kommune
Hytterenovasjon i Balsfjord.
For fritidsabonnenter fra kommunegrensa mot Andersdalen til Storfjord grense, inkl Lakselvdalen, Nordkjosbotn sentrum til grensa mot Storfjord er containere erstattet med hyttesekk. På denne strekningen vil de med abonnement få utlevert hyttesekk av
mandag 29. juni Balsfjord kommune
Ny rådmann ansatt
Balsfjord kommunes nye rådmann, Øyvind Korsberg, tiltrer stillingen fra 1. september 2020.
mandag 29. juni Balsfjord kommune
Endringer i bruk av kontakt med NAV
Den midlertidige kanalen Skriv til NAV/Ditt NAV ikke vil være tilgjengelig etter 30. juli 2020
mandag 29. juni Balsfjord kommune
Høring og offentlig ettersyn – detaljregulering Coop Meistervik
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legger Balsfjord kommune detaljregulering for «Coop Meistervik» med tilhørende plandokumenter datert 28.05.2020, ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist er 12. august 2020
torsdag 25. juni Balsfjord kommune
Høring - Navnesak for nordsamisk naturnavn i Andersdal-området
Balsfjord kommune kunngjør navnesak for fjellet Áhkavárri, (også kalt Áhkká, norsk Tuva). Bakgrunn: Sametinget tar opp navnesak for nordsamiske naturnavn og bruksnavn i Andersdal-området. Áhkavárri/Tuva ligger på grensa mellom Balsfjord kommune og...
onsdag 24. juni Balsfjord kommune
Medvirkning Kystsoneplan for Balsfjord, Karlsøy og Tromsø
Digitalt folkemøte tirsdag 16. juni 2020 kl 13:00 - 15:00
tirsdag 16. juni Balsfjord kommune
Sammenslåing av legetjenesten Mestervik/Storsteinnes.
Forsiden
onsdag 10. juni Balsfjord kommune
Vi har behov for flere ferievikar til Balsfjord bo- og servicesenter, Storsteinnes.
Forsiden
onsdag 10. juni Balsfjord kommune
Slamtømming i gang for 2020
Fra 01.05.20 startet årets slamtømming for private husholdninger.
onsdag 10. juni Balsfjord kommune
TROMS OG FINNMARK

Offentlig ettersyn - valg av meddommere 2021 - 2024
Offentlig ettersyn i forbindelse med valg av meddommere til Hålogaland lagmannsrett, Nord-Troms Tingrett og Nord-Troms Jordskifterett - perioden 01.01.21 - 31.12.24
onsdag 3. juni Balsfjord kommune
Kommunale avgifter 2. termin
Faktura for 2.termin som gjelder for kommunale avgifter og eiendomsskatt er rett rundt hjørnet. De som har bedt om å motta kun 1 faktura pr år få sin faktura tilsendt nå i juni.
tirsdag 2. juni Balsfjord kommune
Statsborger og samfunnskunnskapsprøve
Mandag 8. juni kl 10:00
tirsdag 2. juni Balsfjord kommune
Feil på regning fra legekontoret
Legetjenesten i Balsfjord bruker Melin for å sende regninger og eventuelt purringer. I korona-fasen fra i mars 2020 har det vært rapport flere feil på faktura/regninger sendt fra Melin.
onsdag 27. mai Balsfjord kommune
Økt fare for flom og skred.
Store snømengder i fjellet gir økt fare for flom og skred. I denne forbindelse ønsker kommunens beredskapsråd samarbeid med befolkningen i overvåking av utsatte områder.
tirsdag 26. mai Balsfjord kommune
Stor flom og rasfare i Nord-Norge
Forsiden
torsdag 21. mai Balsfjord kommune
Ordførerens 17. mai-tale ved Balsfjord kirke
Forsiden
søndag 17. mai Balsfjord kommune
17. mai 2020 - 75 års markering for frigjøringen.
Markeringen foregår ved minnebautaen på kirkegården ved Balsfjord kirke, Tennes
fredag 15. mai Balsfjord kommune
Friluftslivets uke 5. - 13. september 2020
Norsk Friluftsliv er svært glade for å kunne meddele at Friluftslivets uke i år vil gå som tilnærmet normalt, til tross for at det dessverre kan se ut til at de aller største aktivitetsdagene må avlyses.
torsdag 14. mai Balsfjord kommune
Friluftsskolen
Friluftsskole arrangeres i tiden 22. - 24. juni for elever fra Lakselvbukt, Laksvatn og Nordkjosbotn skoler. Påmeldingsfrist 15. juni 2020.
torsdag 14. mai Balsfjord kommune
NAV Balsfjord-Storfjord åpner gradvis for fysiske møter.
Dersom du har behov for et møte med NAV, kan vi tilby møteform tilpasset ditt behov. Det betyr at du kan møte oss i et videomøte, et telefonmøte eller i et fysisk møte. Vi har også lokale telefonnummer du kan ringe (se under). Fysiske møter hos NAV må
onsdag 13. mai Balsfjord kommune
Høring: søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - Camp Tamok.
Lyngsfjord Adventure AS ønsker å utvide virksomheten med drift av Camp Tamok til fra 1. juli til 30.september 2020, og søker dermed om dispensasjon fra detaljregulering 5422-249 «Camp Tamok» og bestemmelse vedrørende hensynssone H520 Reindrift. Se vedlagt søknadstekst,...
tirsdag 12. mai Balsfjord kommune
Begrenset høring- endring av plan Rørbakk og Rognlia naustområde - gnr 79/1, 2, 3 og 7
Balsfjord kommune ønsker å foreta mindre endring av reguleringsplan «Rørbakk og Rognlia naustområde på gnr. 79/ bnr. 1, 2, 3 og 7» (plan ID 5422-242). I foreslått endring er det lagt inn egen byggegrense fra sjø. Per i dag gjelder bestemmelse i kommuneplanens...
tirsdag 12. mai Balsfjord kommune
Generell informasjon om opphold i campingvogner, spikertelt, bobiler på campingplasser – bruk av servicehus, vannposter og tømmestasjoner for kjemikalietoaletter.
Balsfjord kommune har valgt å ikke forlenge forbudet mot å oppholde seg i campingvogner, spikertelt, bobiler på campingplasser etter at det generelle forbudet mot å oppholde seg på hytter og fritidseiendommer opphørte 27.4.
onsdag 6. mai Balsfjord kommune
Protokoll fra formannskapets møte 15. april 2020
Vi har problemer med å legge ut protokollen fra møte i formannskapet 15. april.
tirsdag 5. mai Balsfjord kommune
Mestervik legekontor åpner
Fra og med i dag 4. mai, er Mestervik legekontor åpent og svarer på telefon som vanlig. Fra 12. juni og ut august vil kontoret igjen bli sammenslått med Storsteinnes.
mandag 4. mai Balsfjord kommune
Arctic race of Norway utsettes til 2021
Arctic Race of Norway følger myndighetens retningslinjer og flytter arrangementet til 2021. Da vil det bli gjennomført med samme løypekart som var planlagt for årets ritt.
torsdag 30. april Balsfjord kommune
Oppstart av feiing fra og med 11. mai 2020
Feiingen starter 11. mai langs Seljelvnesveien.
torsdag 30. april Balsfjord kommune
Informasjon fra voksenopplæringa - norskprøve
Det blir norskprøve i tidsrommet 18. mai - 5. juni. Dato er ikke satt enda.
torsdag 30. april Balsfjord kommune
Dagens kommunestyremøte kan følges på webTV
Av hensyn til smittevern vil dagens kommunestyremøte bli stengt for publikum.  Du kan imidlertid følge møtet på webTV
onsdag 29. april Balsfjord kommune
Farget eller brunt vann i kranen
Abonnenter kan til tider oppleve å få brunt eller misfarget vann i kranen.  Dette gjelder for de fleste vannverk hvor vannkilden er overflatevann.
tirsdag 28. april Balsfjord kommune
Gradvis åpning for besøkende på sykehjemmene fra 25.04. 2020
Sykehjemmene vil åpne gradvis for besøk av nære pårørende til pasientene. I den forbindelse vil det fra sykehjemmenes side være ekstra fokus på smittevern. Det verst tenkelige er å få smitte inne på ett av sykehjemmene da de som bor der er i en ekstra...
fredag 24. april Balsfjord kommune
Gradvis gjenåpning av rådhuset.
Balsfjord rådhus kommer til å bli gradvis gjenåpnet fra 27.04.20
fredag 24. april Balsfjord kommune
17. mai 2020
I forbindelse med corona-situasjonen har regjeringen gått ut med at årets 17.mai feiring blir annerledes.
fredag 24. april Balsfjord kommune
Foruretsingssak - diesel i Takvatnet.
Alle henvendelser vedrørende diesel i Takvatnet, skal rettes til Målselv kommune da det er de som eier saken.
torsdag 23. april Balsfjord kommune
TROMS OG FINNMARK

Informasjon om bruk av idrettsanlegg.
Balsfjord kommune åpner nå opp for mulighet til aktivitet i kommunens idretts- og aktivitetsanlegg.
onsdag 22. april Balsfjord kommune
Siste oppdatering fra ARN 2020
Arrangørene i ARN 2020 har pr i dag ikke tatt en endelig avgjørelse om gjennomføring, avlysning eller utsettelse av ARN 2020. 
onsdag 22. april Balsfjord kommune
Informasjon til foreldre med barn i barnehage.
Før barnehagene ble stengt i Norge ble det ikke registrert noe kjent smittespredning blant barn i barnehager. Sammenliknet med voksne er få barn identifisert som smittet i Norge og verden for øvrig. Barn og unge har så langt vist å ha svært lav risiko
torsdag 16. april Balsfjord kommune
Retningslinjer for tildeling av kommunalt tilskudd til unge førstegangsetablerere.
Kommunestyret vedtok 04.12.19 i sak 116/19 følgende: Kommunestyret ber rådmann utarbeide kriterier for tildeling av etableringstilskudd til unge førstegangsetablere som kjøper eller bygger bolig i kommunen. Retningslinjene ble vedtatt 18.02.20 i sak 13/20 og er gjeldene fra om med...
tirsdag 14. april Balsfjord kommune
Tilskudd til spesielle miljøtiltak (SMIL) og tilskudd til drenering 2020.
Balsfjord kommune har tilgjengelig kr 450 000,- til fordeling på spesielle miljøtiltak i jordbruket 2020.  Videre har vi tilgjengelig kr 300.000,- til fordeling på drenering i 2020.  
onsdag 8. april Balsfjord kommune
Gjenåpning av skoler og barnehager.
Balsfjord kommune vil bruke uken etter påske på å forberede gjenåpning av skoler og barnehager på en smittevernfaglig forsvarlig måte.
onsdag 8. april Balsfjord kommune
Høring - kommuneplanens arealdel 2020 - 2030 - utsatt høringsfrist til 7. mai 2020
I tråd med plan og bygningsloven § 4-1 legges høringsutkast til revidert arealdel til kommuneplan (2020 - 2030) ut til høring og offentlig ettersyn. Kommunestyret i Balsfjord vedtok å sende planforslaget ut på høring i kommunestyremøtet
mandag 6. april Balsfjord kommune
Første smittede i Balsfjord.
Lørdag 04.04.20 ble første smittede innbygger registrert i Balsfjord.
søndag 5. april Balsfjord kommune
Vedtak om stenging av campingplasser - lokal forskrift
Lokal forskrift om forbud mot å oppholde seg i campingvogner, spikertelt, bobiler m.m campingplasser og stenging av servicebygg på campingplasser
fredag 3. april Balsfjord kommune
NAV i påsken
NAV Balsfjord-Storfjord sitt publikumsmottak er fortsatt stengt for drop in som følge av pandemien. Timeavtaler gjennomføres pr. telefon eller video.
fredag 3. april Balsfjord kommune
Videre utbygging av fiber/mobilt bredband i Balsfjord.
Nå er arbeidet startet opp med å legge fiber eller Mobilt Bredbånd i utbyggingsområdene i Balsfjord «Fiberutbygging i Balsfjord OT 2020». Følgende områder er klar for utbygging denne gang, og jeg sender dette til dere som kontaktpersoner.
fredag 3. april Balsfjord kommune
Høringsnotat skolekretsgrenser Malangen
Kommunestyret fattet 25.09.2019, sak 71/19, vedtak i første punkt: Videre arbeid med Malangseidet skole avventes til mulighetsstudie skolestruktur er behandlet i kommunestyret. Mulighetsstudie ble behandlet i sak 17/20 i kommunestyret 18.02.20 og følgende vedtak i eget punkt i sak 17/20: Kommunestyret...
torsdag 2. april Balsfjord kommune
Har du noen gang tenkt "det hadde vært interessant å være meddommer" - nå har du sjansen
Det skal oppnevnes meddommere til Nord-Troms Tingrett, Nord-Troms Jordskifterett og Hålogaland lagmannsrett.
tirsdag 31. mars Balsfjord kommune
Tankbilvelt ved Takvatnet
Mandag 30.03.20 veltet en tankbil ved Takvatnet.
mandag 30. mars Balsfjord kommune
Økonomisk rådgivning - tips og råd fra NAV
Er du i en vanskelig økonomisk situasjon? Her er NAV sine tips og råd.
mandag 30. mars Balsfjord kommune
Vedtak om stenging av campingplasser.
Det vises til Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19, med hjemmel i LOV-1994-08-05-55-§1-2 av mars 2020.
torsdag 26. mars Balsfjord kommune
Informasjon NAV 20.03.20
Som følge av omfattende permitteringer, har søknader om dagpenger økt kraftig de siste dagene. NAV mobiliserer nå alle interne ressurser for å redusere saksbehandlingstid.
lørdag 21. mars Balsfjord kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

BALSFJORD

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL