Balsfjord
Tilskuddsmidler 2020 fra Sametinget gjennom ordningen - Freda samiske bygninger i privat eie–
Forsiden
onsdag 10:05 Balsfjord Kommune
Sesonginfluensa-vaksinering 2019
Forsiden
onsdag 09:59 Balsfjord Kommune
Sesonginfluensa-vaksinering 2019
Forsiden
onsdag 09:53 Balsfjord Kommune
Balsfjord kommunes postliste åpnes for innsyn fra og med 14.10.2019
Fra og med 14.10.2019 vil kommunens postliste være åpen for innsyn slik at publikum ikke lenger behøver å bestille innsyn via e-post. Unntak gjelder for dokumenter som er unntatt for offentligheten med hjemmel i offentleglova.
onsdag 9. oktober Balsfjord Kommune
Pressemelding: innbyggerne i Troms deltar i ny, nasjonal undersøkelse om helse og sykdom
Fra og med fredag 11. oktober vil tilfeldig utvalgte personer i Troms motta en SMS hvor de blir bedt om å svare på en kort spørreundersøkelse. Det vil ta ca. 5 minutter å svare.
tirsdag 8. oktober Balsfjord Kommune
Invitasjon i anledning verdensdagen for psykisk helse
I anledning Verdensdagen for psykisk helse, og som en del av Bokåret 2019, inviterer Balsfjord folkebibliotek til samtale med "Liv" - som er hovedrolleinnehaver i boka Den mørke hemmeligheten i Tysfjord, skrevet av Anne-Britt Harsem. Dette gjør vi i samarbeid med Balsfjord kommunes...
tirsdag 8. oktober Balsfjord Kommune
TV-aksjonen 2019 - søndag 20. oktober
TV-aksjonen 2019 går til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder.  TV-aksjonen skal gi kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt.
onsdag 2. oktober Balsfjord Kommune
Tirsdag 24.09.19 skifter vi telefon-/sentralbordløsning
Forsiden
mandag 23. september Balsfjord Kommune
TROMS

Vikar ved legekontoret, Storsteinnes
Forsiden
fredag 20. september Balsfjord Kommune
SMIL-midler
Balsfjord kommune har tilgjengelig kr 286.000,- til fordeling på spesielle miljøtiltak i jordbruket.
tirsdag 17. september Balsfjord Kommune
Åpen brannstasjon
Vi inviterer til åpen dag med spennende aktiviteter for små og store. Lek og lær om brannvern og se hva brannkonstablene jobber med.
tirsdag 17. september Balsfjord Kommune
Storsteinnes legekontor holdes stengt 23.09.19
På grunn av begravelse holdes legekontoret stengt mandag 23. september 2019
mandag 16. september Balsfjord Kommune
Kommuneoverlege Idar Lettrem
I forbindelse med den tragiske hendelsen hvor vår kommuneoverlege Idar Lettrem døde, er det lagt ut kondolanseprotokoll på Balsfjord helsesenter og rådhus.
fredag 13. september Balsfjord Kommune
Mestervik legekontor slås sammen med Storsteinnes legekontor en periode.
Kontoret vil være sammenslått med Storsteinnes Legekontor i uke 39, 40 og 41 (23.09.19-13.10.19) på grunn av en uforutsett situasjon som har gitt lav bemanning og utfordring med ordinær drift.
fredag 13. september Balsfjord Kommune
Varsel om oppstart av planarbeid - reguleringsplan Coop Nord, Mestervik
Planarbeidet er startet opp med bakgrunn i Coop Nord sitt ønske om å erstatte eksisterende drivstoffanlegg på 90/34 med et nytt anlegg på 90/127. Planarbeidet skjer i tilknytning til dagligvareforretningen i sentrum av Meistervik med den hensikt å fjerne eksisterende drivstofftank...
mandag 9. september Balsfjord Kommune
Åpningstider for valgdagene 8. og 9. september 2019
Åpningstidene er som følger for alle kommunens stemmekretser:
fredag 6. september Balsfjord Kommune
Endring av valglokale for Nordkjosbotn stemmekrets.
På grunn av at tidligere benyttede lokaler er opptatt, er valglokalet for Nordkjosbotn stemmekrets flyttet fra Nordkjosbotn skole til Kuben forretningsbygg, 2.etg. (Voksenopplæringa/flyktningetjenestens lokaler)
torsdag 5. september Balsfjord Kommune
Tillatelse til å spre husdyrgjødsel på eng uten nedmolding
Balsfjord kommune har begynt å motta henvendelser om å få tillatelse til å spre husdyrgjødsel på eng også i september måned.
torsdag 15. august Balsfjord Kommune
Setningsskade i Svartbergveien, Laksvatn.
Det har oppstått en setningsskade ved postkassestativet i Svartbergveien på Laksvatn.
onsdag 14. august Balsfjord Kommune
Stor skogbrannfare i Balsfjord og derfor er bruk av åpen ild i skog og mark forbudt!
Startsiden
torsdag 8. august Balsfjord Kommune
Informasjonsmøter om spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet.
Det nærmer seg tid for de årlige informasjonsmøtene i regi av Troms fylkeskommune.
tirsdag 30. juli Balsfjord Kommune
Bålbrenning eller bråtebrenning.
Startsiden
fredag 21. juni Balsfjord Kommune
Malangen kystkulturfestival
Start fredag 21. juni kl 18:00
onsdag 19. juni Balsfjord Kommune
Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan - Bergneset kai- og industriområde.
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres detaljreguleringsplan for Bergeneset kai- og industriområde, vedtatt i kommunestyret den 05.06.19, sak 44/19. Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12 jfr
mandag 17. juni Balsfjord Kommune
Høring - detaljreguleringsplan for E6 Nordkjosbotn - Storfjord grense
Statens vegvesen har på vegne av Balsfjord kommune laget et forslag til reguleringsplan. Reguleringsplanen vil ligge ute til offentlig ettersyn til 10. juli, og vi ber om eventuelle merknader til planen innen denne frist.
fredag 14. juni Balsfjord Kommune
Kunngjøring områdereguleringsplan for Tamok fjellbygd.
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres områdereguleringsplan for Tamok fjellbygd, vedtatt i kommunestyret den 5.6.19, sak 45/19. Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12 jfr forvaltningslovens § 28.
fredag 14. juni Balsfjord Kommune
Mestervik legekontor blir sommerstengt.
Startsiden
torsdag 13. juni Balsfjord Kommune
Høring - forhåndsvarsel oppstart områdeplan datasenter Stormoen
Balsfjord formannskap har i møte 22. mai 2019 stilt seg positiv til oppstart av regulering av eiendommene 36/6, 36/26 med flere.  
torsdag 13. juni Balsfjord Kommune
Vi tilbyr nå fleksibel fakturering.
Det er nå sendt ut faktura for kommunale avgifter og eiendomsskatt 2.termin og denne kan forventes i posten i løpet av denne uken.
tirsdag 4. juni Balsfjord Kommune
Detaljregulering Staff Ferie & Fritid - høring og offentlig ettersyn - ny 1. gangs behandling
Høringsfrist: 12. juli 2019
fredag 31. mai Balsfjord Kommune
Folkemøte vedrørende tiltak etter forurensningsloven §11 for Mauken-Blåtind skyte- og øvingsfelt.
Forsvarsbygg har søkt om utslippstillatelse for Mauken-Blåtind skyte- og øvingsfelt.  I den anledning arrangerer fylkesmannen i Troms og Finnmark folkemøte på rådhuset, Storsteinnes tirsdag 4. juni kl 18:00
onsdag 29. mai Balsfjord Kommune
Detaljregulering Utgård 26/9 - høring og offentlig ettersyn - 1. gangs behandling
Balsfjord formannskap har i møte 22.05.2019, PS 86/19, fattet slikt vedtak: I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legger Balsfjord kommune detaljregulering for Utgård, planid 1933-271, som omfatter eiendommen gnr 26, bnr 9, med tilhørende
tirsdag 28. mai Balsfjord Kommune
Kunngjøring av vedtatt detaljreguleringsplan for Fagerli gård 43/167
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres detaljregulering for Fagerli gård, vedtatt av kommunestyret 30.04.2019 sak 27/19. 
torsdag 16. mai Balsfjord Kommune
TROMS

Mestervik legekontor
På grunn av internt kurs åpner kontoret kl 12:00 mandag 13. mai 2019.
tirsdag 7. mai Balsfjord Kommune
Kunsten å kommunisere med en tenåring.
Foredrag i Balsfjord folkebibliotek onsdag 8. mai kl 18:00 - 19:30
tirsdag 7. mai Balsfjord Kommune
Informasjon fra legetjenesten.
Startsiden
mandag 6. mai Balsfjord Kommune
Informasjon fra feieren.
Fra mandag 13.05.19 er det oppstart av feiing i området Bergneset - Vekta Nordkjosbotn.
torsdag 2. mai Balsfjord Kommune
Retaksering for utregning av eiendomsskatten
I Balsfjord har vi eiendomsskatt i hele kommunen. Det betyr at alle som eier boligeiendom, landbrukseiendom (med bygninger utenom landbruksbygg), fritidseiendom og næringseiendom må betale eiendomsskatt til kommunen.
mandag 29. april Balsfjord Kommune
Norskprøven sommer 2019
Startsiden
onsdag 24. april Balsfjord Kommune
Offentlig høring forskrift om feiing
Balsfjord formannskap vedtok i møte 11.04.2019, sak 64/19 å sende forslag til lokal forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg ut på høring.
tirsdag 23. april Balsfjord Kommune
Høring - lokal forskrift om tømming av slamanlegg, fett- og oljeutskillere.
Balsfjord formannskap vedtok i møte 11.04.2019, sak 63/19 å sende forslag til lokal forskrift om tømming av slamanlegg, fett- og oljeutskillere ut på høring.
onsdag 17. april Balsfjord Kommune
Moan Bad er påskestengt.
Moan bad er stengt hele påsken, men vanlig åpningstid fra tirsdag 23. april.
mandag 15. april Balsfjord Kommune
Veiledning om skatt og skattemelding til finske og svenske arbeidstakere i Norge.
Nordkalottens Grensetjeneste og Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere Kirkenes/Skatteetaten tilbyr personlig veiledning om skatt og skattemelding til finske og svenske arbeidstakere i Norge i Tromsø 25.04.19 og 26.04.19.
fredag 12. april Balsfjord Kommune
NAV Balsfjord-Storfjord - åpningstider i påsken
NAV Balsfjord-Storfjord sitt publikumsmottak er åpent mandag 15. april kl. 12.00 - 14.00.  Onsdag 17. april holder publikumsmottaket stengt.
fredag 12. april Balsfjord Kommune
Fyllartikkel - ikke slett
Forsiden
tirsdag 9. april Balsfjord Kommune
Saksbehandlingstid for søknader vedrørende motorferdsel i utmark
Søknader som må behandles politisk jf. Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6: Jf. kommunens lokale retningslinjer, må søknader som skal behandles av Formannskapet være sendt inn minimum 28 dager før
tirsdag 9. april Balsfjord Kommune
Kommunestyrevalget 2019 – medlemmer til stemmestyrene
Kan du tenke deg å sitte i stemmestyret søndag 8. og mandag 9. september 2019?
onsdag 3. april Balsfjord Kommune
Åpningstider Balsfjord lensmannskontor.
Startsiden
mandag 25. mars Balsfjord Kommune
Tømming av septiktanker 2019
Årets tømming av private septiktanker/slamavskillere starter i uke 17 og vil foregå fortløpende.
onsdag 20. mars Balsfjord Kommune
Tilskudd til skogsveibygging.
Skogeiere kan nå søke til tilskudd til skogsveibygging. Fristen for å søke er satt til 16. april 2019
torsdag 14. mars Balsfjord Kommune
Bygdemøte - drivepliktprosjekt
I regi av fylkesmannen i Troms og Finnmark arrangeres bygdemøter på Storsteinnes, Kantornes og Mestervik
torsdag 14. mars Balsfjord Kommune
Bry-dæ-forestilling 2019
Velkommen til Bry dæ-forestilling lørdag 16. mars kl 15:00 på Storsteinnes skole
onsdag 13. mars Balsfjord Kommune
Mestervik legekontor holder stengt
Kontoret er sammenslått med Storsteinnes i tiden 08.04. til og med 22.04.19
tirsdag 12. mars Balsfjord Kommune
Isfiskeløypa Harkinn - Finndalsvatnet i Tamokdalen er merket i hht forskriftene og åpen for ferdsel.
Ved skredfare og annen akutt fare, når RV 87 i Tamokdalen er stengt, er også isfiskeløypa stengt.
mandag 11. mars Balsfjord Kommune
Nå kan du søke digitalt om sosialhjelp via nav.no
Dersom du ikke har nok penger til nødvendige utgifter som mat, klær, husholdningsartikler og fritid, kan du søke om økonomisk sosialhjelp. Nå er det også blitt mulig å søke digitalt om sosialhjelp via nav.no.
fredag 1. mars Balsfjord Kommune
Utskriving av eiendomsskatt.
Eiendomsskattelistene for 2019 legges ut til offentlig ettersyn i perioden 01.mars 2019 til 21. mars 2019.   Liste vil også legges ut på servicetorget, rådhuset.
fredag 1. mars Balsfjord Kommune
Viktig informasjon om betaling av avgifter i Balsfjord kommune.
Kommunestyret vedtok 27.02. 2019 i sak 8/19 at det skal innføres 4 betalingsterminer på kommunale skatter og avgifter. Fra og med 2019 vil eiendomsskatt, renovasjon, feiing, vann, avløp og septik samles på en faktura, fordelt på 4 terminer. De 4
torsdag 28. februar Balsfjord Kommune
Informasjonsmøte vedrørende revisjon av kommuneplanens arealdel.
Det inviteres til et åpent informasjonsmøte onsdag 06.03.19 kl 19:00 i kommunestyresalen, Rådhuset, Storsteinnes
torsdag 28. februar Balsfjord Kommune
TROMS

Innspill til revisjon av kommuneplanens arealdel.
Balsfjord kommune reviderer nå kommunens arealplan 2011-2022 (link 1). Kommunen ber alle som har planer om endret bruk av eiendommer, også i sjø, om å komme med innspill til arealplanen.
torsdag 28. februar Balsfjord Kommune
Telefonliste
mandag 25. februar Balsfjord Kommune
Barnehagene i Malangen har behov for vikarer.
Malangen barnehage avdeling Skrållan, Malangseidet og Mestervik har behov for vikarer.
mandag 18. februar Balsfjord Kommune
Vi lanserer e-Torg for kjøp av produkter til byggesak, prosjektering eller omsetning av eiendom.
e-Torg er en form for nettbutikk hvor du kan bestille kart, nabolister m.v. til bruk ved byggesøknader, omsetning av eiendom og prosjektering
onsdag 13. februar Balsfjord Kommune
Kommunetesten 2019
Forbrukerrådet har testet alle landets 422 kommuner med hensyn til servicenivået på ulike tjenester. Av alle disse kommunene kom Balsfjord på en hederlig 23. plass. Dette er vi veldig godt fornøyd med, men det beyr også at det inspirerer til å jobbe videre med service og...
onsdag 13. februar Balsfjord Kommune
Hovedopptak til barnehage og SFO høsten 2019
Barnehageplass tildeles i Balsfjord kommune, med oppholdssted f.t. ved den enkelte barnehage. Barn født t.o.m. november 2018 (rettighetsbarn) må også søke innenfor fristen 1. mars.
tirsdag 12. februar Balsfjord Kommune
Sámi álbmotbeaivi. Lihkku beivviin!
Samefolkets dag.  Gratulerer med dagen!
onsdag 6. februar Balsfjord Kommune
Mestervik legekontor stengt mandag 18.02.19
På grunn av kurs er Mestervik legekontor stengt mandat 18. februar 2019.  Storsteinnes legekontor er åpent for telefonhenvendelser og akutthjelp som ikke kan vente til legevakta kl 15:45.  Ved livstruende situasjoner ring 113
tirsdag 5. februar Balsfjord Kommune
Bli med til Finland i april
Midt-Troms Museum vil gjerne se at flere ungdommer bli involvert i museets videre drift og arbeid. Derfor er MTM blitt med i et pilotprosjekt 1 - 2 - 3 TRADE sammen med ungdomsorganisasjoner/museer i Sverige, Finland og Russland.
torsdag 31. januar Balsfjord Kommune
På grunn av internopplæring vil ansatte på rådhuset ikke være å treffe 29. og 30. januar 2019
På grunn av intern opplæring vil ansatte på rådhuset ikke være å treffe tirsdag 29. og onsdag 30. januar mellom kl. 09:00 - 15:30.
mandag 28. januar Balsfjord Kommune
Finndalsløypa er åpnet.
Isfiskeløypa Harkinn - Finndalsvatnet i Tamokdalen er merket i hht forskriftene og åpen for ferdsel.
fredag 25. januar Balsfjord Kommune
Samling i kommunestyresalen i forbindelse med den tragiske dødsulykken.
I anledning den tragiske ulykken der en av våre ungdommer dessverre døde, er kommunestyresalen på rådhuset åpen for de som ønsker å samles eller prate med noen fra psykososialt kriseteam.
torsdag 17. januar Balsfjord Kommune
Statlig tilskuddsordning til kulturminner.
Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning rettet mot private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og foreninger kan søke oss, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre.
onsdag 16. januar Balsfjord Kommune
Tilsyn av ildsted/skorstein starter i uke 4 langs Seljelvnesveien.
Fra uke 4/19 starter vi med tilsyn av ildsted og skorsteiner for eiendommer langs Seljelvnesveien (Laksvatn - Nordkjosbotn)
mandag 14. januar Balsfjord Kommune
Strandrydding 2019
Årets standrydding er under planlegging. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene i Midt-Troms.
fredag 11. januar Balsfjord Kommune
Har du husket å registrere brønnen din?
Alle vannforsyningssystem skal være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder både større vannforsyningssystem, og de som er veldig små. Alle som produserer under 10 m3 drikkevann i døgnet kan benytte et forenklet registreringsskjema. Eksempler på
torsdag 10. januar Balsfjord Kommune
Skredulykken i Tamokdalen.
I etterkant av den tragiske skredulykken i Blåbærfjellet i Tamokdalen vil ordføreren, på vegne av Balsfjord kommune, formidle til lokalbefolkningen at vi tenker på dere.
tirsdag 8. januar Balsfjord Kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

BALSFJORD

TROMS

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL