Balsfjord
Samling i kommunestyresalen i forbindelse med den tragiske dødsulykken.
I anledning den tragiske ulykken der en av våre ungdommer dessverre døde, er kommunestyresalen på rådhuset åpen for de som ønsker å samles eller prate med noen fra psykososialt kriseteam.
torsdag 11:01 Balsfjord Kommune
Statlig tilskuddsordning til kulturminner.
Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning rettet mot private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og foreninger kan søke oss, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre.
onsdag 14:40 Balsfjord Kommune
Tilsyn av ildsted/skorstein starter i uke 4 langs Seljelvnesveien.
Fra uke 4/19 starter vi med tilsyn av ildsted og skorsteiner for eiendommer langs Seljelvnesveien (Laksvatn - Nordkjosbotn)
mandag 10:46 Balsfjord Kommune
Strandrydding 2019
Årets standrydding er under planlegging. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene i Midt-Troms.
fredag 11. januar Balsfjord Kommune
Har du husket å registrere brønnen din?
Alle vannforsyningssystem skal være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder både større vannforsyningssystem, og de som er veldig små. Alle som produserer under 10 m3 drikkevann i døgnet kan benytte et forenklet registreringsskjema. Eksempler på
torsdag 10. januar Balsfjord Kommune
Skredulykken i Tamokdalen.
I etterkant av den tragiske skredulykken i Blåbærfjellet i Tamokdalen vil ordføreren, på vegne av Balsfjord kommune, formidle til lokalbefolkningen at vi tenker på dere.
tirsdag 8. januar Balsfjord Kommune
Endringer i byggteknisk forskrift.
Byggteknisk forskrift (TEK17) trådte i kraft 1 juli 2017. Overgangsordningen som tillot tiltakshaver å velge mellom TEK10 og TEK17 er ikke lenger mulig å benytte.
onsdag 2. januar Balsfjord Kommune
Etablering av akuttberedskap i kommunalt barnevern.
Alle barn i Norge har krav på bistand i akutte krisesituasjoner uavhengig av hvor i landet de bor.
onsdag 2. januar Balsfjord Kommune
TROMS

Trygt hjem for en 50-lapp
Tilbudet gjelder for deg mellom 15 og 24 år.
20. desember 2018 Balsfjord Kommune
Høring og offentlig ettersyn - detaljregulering Fagerli gård 43/167
Balsfjord formannskap har i møte 14.11.2018, vedtatt at forslag til detaljregulering for Fagerli gård 43/167skal legges ut til høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.
19. desember 2018 Balsfjord Kommune
Åpningstider rådhuset - jul og nyttårshelgen
Rådhuset har følgende åpningstider i jule- og nyttårshelgen:
17. desember 2018 Balsfjord Kommune
Åpningstider NAV Balsfjord-Storfjord i julen.
Her finner du en oversikt over åpningstidene hos NAV Balsfjord-Storfjord i julen.
17. desember 2018 Balsfjord Kommune
Høring - strategisk næringsplan 2019 - 2030
Formannskapet behandlet saken i møte 06. desember 2018 i sak nr. 194/18. Planen legges nå ut til høring med høringsfrist 20.01.19
10. desember 2018 Balsfjord Kommune
Tromsøregionen - ledig stilling som næringsrådgiver.
Balsfjord kommune deltar i et felles arbeid med Regional Strategisk Næringsplan sammen med kommunene Tromsø, Karlsøy, Lyngen og Storfjord. Det lyses nå ut stilling som prosjektleder/næringsrådgiver  for oppfølging av denne strategiske næringsplanen for
5. desember 2018 Balsfjord Kommune
Forebygging og bekjempelse av rotter er et felles ansvar.
I tillegg til den materielle skaden rottene forårsaker, kan de også spre smittsomme sykdommer til mennesker.
5. desember 2018 Balsfjord Kommune
Moan bad er i full drift igjen.
Etter en periode med stengt bad er driften nå tilbake med vanlige åpningstider.
29. november 2018 Balsfjord Kommune
Søk om tilskudd til aktiviteter for inkludering av barn i lavinntektsfamilier.
Søknadsfrist er 10. desember 2018
26. november 2018 Balsfjord Kommune
Stenging av Moan bad
Moan bad er stengt på ubestemt tid fra 26.11.18 pga. bemanningssituasjonen (skolesvømming vil gå som normalt). Vi beklager dette.
23. november 2018 Balsfjord Kommune
Legekontoret Storsteinnes
fredag 7. desember 2018 er kontoret stengt på grunn av kurs.
22. november 2018 Balsfjord Kommune
Årsbudsjett 2019 - økonomiplan 2019 - 2022.
Ihht kommunelovens §§ 44 og 45 legges formannskapets forslag til årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 for Balsfjord kommune ut til alminnelig ettersyn.
15. november 2018 Balsfjord Kommune
6,5 millioner til Norsk Kulturarv.
Ta et tak videreføres i 2019/20 og nytt av året er uthus i nord
14. november 2018 Balsfjord Kommune
NAV Balsfjord og NAV Storfjord får nytt kontorsted.
I uke 49 flytter NAV Balsfjord og NAV Storfjord til Torgveien 6, Nordkjosbotn (Kuben)
14. november 2018 Balsfjord Kommune
Melding om vedtak; samiske natur- og gårdsnavn i Tromsø kommune og ett i Balsfjord
8. november 2018 Balsfjord Kommune
Mestervik legekontor.
Kontoret er stengt 12.11. og 13.11. 2018 på grunn av kurs.
2. november 2018 Balsfjord Kommune
Høring: revidering av lokal forskrift til lov om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag.
Balsfjord kommune skal revidere sin lokale forskrift til lov om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag og sender med dette ut forslag på høring.
12. oktober 2018 Balsfjord Kommune
Reisevaksinasjon
Trenger du reisevaksine på grunn av utenlandsreise?
10. oktober 2018 Balsfjord Kommune
Høring: planprogram kommuneplanens arealdel 2018 - 2028
Varsel om oppstart arbeid med kommuneplanens arealdel.  Frist for innspill til planprogrammet må være levert Balsfjord kommune innen 16.11.2018
5. oktober 2018 Balsfjord Kommune
Kurs i bioenergi 19. oktober 2018
Kurset er gratis.
5. oktober 2018 Balsfjord Kommune
Norskkurs for voksne fremmedspråklige.
5. oktober 2018 Balsfjord Kommune
Verdensdagen for psykisk helse 8. oktober 2018.
4. oktober 2018 Balsfjord Kommune
Har du forslag til veinavn for nye Mestervik boligfelt?
Har du forslag til navn på veien som går gjennom det nye boligfeltet på Mestervik? Bruk svar-skjema under og send ditt forslag senest innen 15. oktober 2018.
2. oktober 2018 Balsfjord Kommune
NVE har utarbeidet oversikt over skredfaren i deler av Balsfjord kommune.
Kartene tar hensyn til snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flomskred og dekker områdene Darobakken-Kantornes, Forsøybukta, Gamnes, Indre Tennes, Kila, Middagsbukta, Myreng-Slettmo, Skogly, Slettneset, Sommerseth, Storbukta-Tømmernes og
1. oktober 2018 Balsfjord Kommune
Årets innsamlingsaksjon i regi av Kirkens Bymisjon "Mindre alene sammen"
Bli bøssebærer! Målsettingen er at alle husstander skal få besøk den 21. oktober og til det behøver vi mange bøssebærere. Kan du tenke deg å bli bøssebærer?
27. september 2018 Balsfjord Kommune
TROMS

Kunngjøring av vedtak: Endring av reguleringsplan for TINE, del av Storsteinnes nedre.
Administrasjonen har 26.09.18 vedtatt endring av reguleringsplan for TINE, del av Storsteinnes nedre. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens §12-14 og Balsfjord kommunes delegasjonsreglement.
27. september 2018 Balsfjord Kommune
Sesonginfluensa - vaksinering 2018
Helsesøstertjenesten i Balsfjord vil starte med vaksinering i oktober slik:
24. september 2018 Balsfjord Kommune
Informasjon fra Storsteinnes legekontor
Fredag 12. oktober er kontoret stengt fra kl 12:00 på grunn av kurs.
24. september 2018 Balsfjord Kommune
Kunngjøring av vedtak: Endring av reguleringsplan for Nordkjosbotn sentrum.
Administrasjonen har vedtatt endring av reguleringsplan for Nordkjosbotn sentrum. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens §12-14 og Balsfjord kommunes delegasjonsreglement.
12. september 2018 Balsfjord Kommune
Kommunale avgifter 2. termin
Det er nå sendt ut faktura for kommunale avgifter 2.termin og denne kan forventes i posten i løpet av denne uka.
5. september 2018 Balsfjord Kommune
Forskrift om utvidet båndtvang for hund i Balsfjord kommune.
Fastsatt av Balsfjord kommunestyre 7. juni 2017 med hjemmel i lov av 4. juni 2003 nr 74 om hundehold §6 annet ledd.
30. august 2018 Balsfjord Kommune
Informasjon om tenning av gatelysene
Alle gatelysene, med unntak av Sand, vil bli satt i drift i løpet av uke 35.
27. august 2018 Balsfjord Kommune
Motorferdsel på barmark kan sette varige spor i naturen.
Derfor er reglene for kjøring på barmark strengere enn på snødekt mark. Nødvendig transport bør i størst grad gjøres på snø.
10. august 2018 Balsfjord Kommune
Flere søppelkontainere satt ut.
Etter flere henvendelser fra befolkningen i Nordkjosbotn og ved Tennes er det nå satt ut søppelkontainere beregnet på søppel fra turister.
10. august 2018 Balsfjord Kommune
Nytt system for søkere av tilskudd til sykdomsavløsning
15. august åpnes det nye elektroniske systemet for dem som søker tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel
10. august 2018 Balsfjord Kommune
Snart skolestart i Troms - nå må skoleveien ryddes
Små barn på skoleveien blir lett usynlige bak store hekker og busker. Det kan føre til farlige situasjoner i trafikken. Trygg Trafikk ber huseierne klippe hekkene i god tid før skolestart.
10. august 2018 Balsfjord Kommune
Kontakt med Malangstun
Etter lynnedslag er telefonsentralen på Malangstun ute av drift.
9. august 2018 Balsfjord Kommune
Storsteinnes legekontor stenger på grunn av vedlikehold i uke 31.
I tiden 30. juli - 05.august vil Storsteinnes legekontor være stengt på grunn av vedlikehold.
15. juli 2018 Balsfjord Kommune
Oppfordrer alle SMB-er til å søke om digitalt kompetanseløft.
Digitaliseringen gir en del utfordringer, men det gir også mange muligheter.
6. juli 2018 Balsfjord Kommune
Tilskuddsmidler til tiltak for bedre vannmiljø i 2018
Det vises til Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 samt tilhørende tiltaksprogram. Som et ledd i oppfølging av forvaltningsplanen bevilger Troms fylkeskommune inntil kroner 500.000 til å støtte tiltak som forbedrer vannmiljøet i vannregion Troms/Troms fylke.
29. juni 2018 Balsfjord Kommune
Endelig - mobildekning på strekningen Furudal - Josefvatn
Startsiden
22. juni 2018 Balsfjord Kommune
Høring - detaljreguleringsplan for Bergneset kai- og industriområde.
Høringsfrist er satt til 15. august 2018.
22. juni 2018 Balsfjord Kommune
Kommunalt næringsfond - kommunestyret har bevilget kr 800.000,- til fondet.
21. juni 2018 Balsfjord Kommune
Personvernombud i Balsfjord
Et nytt, felles europeisk personvern-lovverk vil om kort tid være implementert i alle EU- og EØS-land, herunder Norge, som i slutten av juli vil implementere den nye Personopplysningsloven. Formålet er å styrke personvernet ytterligere.
18. juni 2018 Balsfjord Kommune
Fristen nærmer seg for å registrere drikkevannskilder.
Innen 1. juli 2018 skal alle drikkevannskilder som forsyner mer enn 1 husstand eller hytte være registrert hos Mattilsynet.
15. juni 2018 Balsfjord Kommune
Kunngjøring av vedtak: Endring av reguleringsplan for Nordkjoselv boligfelt.
Administrasjonen har vedtatt endring av reguleringsplan for Nordkjoselv boligfelt. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 og Balsfjord kommunes delegasjonsreglement.
15. juni 2018 Balsfjord Kommune
Redusert åpningstid for servicetorget på rådhuset fra 01.07.18
Startsiden
5. juni 2018 Balsfjord Kommune
Balsfjord kommune støtter "turforliv"
Ordføreren har gitt kr 2.500,- fra sitt budsjett for å støtte "turforliv - Troms rund" sin aksjon for å samle inn penger til kreftforsking.
4. juni 2018 Balsfjord Kommune
Gravearbeid i Mestermannsveien på Mestervik
Gravearbeidet som var annonsert med oppstart denne uken har blitt forsinket. Har fått beskjed fra Brødrene Karlsen at de vil starte opp mandag 4. juni og at arbeidet vil foregå hele uken.
25. mai 2018 Balsfjord Kommune
Status strandrydding
15. mai 2018 Balsfjord Kommune
TROMS

Feiing i Balsfjord kommune.
I Balsfjord kommune vil det den 11.06 startes opp med feiiing. Det vil i år som tidligere år, bli sendt ut varsel i post.
14. mai 2018 Balsfjord Kommune
Mobildekning i Furudalen – Josefvatn
Vedrørende mobildekning i Furudalen – Josefvatn så er nå den første av 3 master ferdig og idriftsatt.
26. april 2018 Balsfjord Kommune
Norskprøve.
Norskprøve avvikles i tidsrommet 22.05. - 01.06. 2018.
23. april 2018 Balsfjord Kommune
Høring bredbånd.
Høring vedrørende søknad om tilskudd til utbygging av bredbånd i Balsfjord kommune.
9. april 2018 Balsfjord Kommune
Nye krav til drikkevannskilder
Innen 1. juli 2018 skal alle drikkevannskilder som forsyner mer enn 1 husstand eller hytte være registrert hos Mattilsynet.
9. april 2018 Balsfjord Kommune
BryDæ forestilling 2018
Balsfjordungdommen har laget ny BryDæ-forestilling med tema Å være en venn
23. mars 2018 Balsfjord Kommune
Motta elektronisk post fra Balsfjord kommune.
Hjelp Balsfjord kommune å spare penger og miljø. Velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no
23. mars 2018 Balsfjord Kommune
Norskkurs for voksne fremmedspråklige - A1 nivå
Dersom det blir nok deltakere, vil Balsfjord kommune tilby norskkurs til arbeidsinnvandrere/EØS borgere og andre som ikke har rett til gratis norskopplæring.  
22. mars 2018 Balsfjord Kommune
NAV - åpningstider i påsken.
NAV Balsfjord sitt publikumsmottak er åpent mandag 26. mars kl 12:00 - 14:00.  
22. mars 2018 Balsfjord Kommune
Turfølge utløste stort snøskred i Balsfjord
Et turfølge på seks sveitsere utløste et større snøskred på Rasmustinden ved Laksvatn i Balsfjord tirsdag formiddag. Det melder Troms politidistrikt på Twitter.- Ingen tatt…
20. mars 2018 Nordlys
Kommunale avgifter for 1. termin 2018
Ved utsending av faktura for kommunale avgifter 1. termin 2018 har det blitt en feil i systemet som har medført at flere faktura ikke har blitt sendt ut med riktig adresse.
20. mars 2018 Balsfjord Kommune
Vi minner om søknadsfrist for å søke produksjonstilskudd som er i dag 15. mars
Fristen er absolutt. Det vil si at du får ikke levert søknad i morgen.
15. mars 2018 Balsfjord Kommune
Elin skulle bare ha ha midlertidig jobb. Nå er hun sjef og eneste kvinne i en ganske ukjent industrisuksess i nord
- Vi er veldig jordnære her.
15. mars 2018 $ Avisa Nordland
Elin skulle bare ha midlertidig jobb. Nå er hun sjef og eneste kvinne i en ganske ukjent industrisuksess i Balsfjord
- Vi er veldig jordnære her.
15. mars 2018 $ Nordlys
Høring - reguleringsplan E6 Nordkjosbotn - Storfjord grense
Høring av forslag til planprogram for tema reindrift samt varsel om utvidelse av planområdet.
14. mars 2018 Balsfjord Kommune
Storsteinnes legekontor er stengt fredag 23. mars 2018
Storsteinnes legekontor blir stengt 23.03.18 på grunn av kurs. Telefonen må stenges denne dagen og all øyeblikkelig hjelp henvendes til Storfjord legekontor. Tlf Nr 77212900
12. mars 2018 Balsfjord Kommune
Høring - forskrift renovasjon for kommuner tilsluttet Senja Avfall as
Forskriften legges ut på høring i tiden 9. mars - 6. april.
9. mars 2018 Balsfjord Kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

BALSFJORD

TROMS

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL