Balestrand
SIMAS tek over renovasjonskøyringa
Pressemelding frå SIMAS: SIMAS TEK OVER RENOVASJONSKØYRINGA SIMAS IKS har no inngått avtale med bustyret i RenoNorden-konkursen. Avtalen medfører at SIMAS tek over ansvaret for både dei tilsette og køyring av renovasjonsrutene. Me vil i morgo køyre renovasjonsruta...
torsdag 15:21 Balestrand kommune
Stopp i henting av boss
torsdag 09:51 Balestrand kommune
Leirskule på fjorden
onsdag 11:12 Balestrand kommune
Kulturminneplan for Balestrand kommune
Kulturminneplanen for Balestrand kommue vart vedteke av kommunestyret 30.03.17. Det oppdaterte plandokumentet kan ein lese her;   Kulturminneplan for Balestrand kommune  
tirsdag 14:27 Balestrand kommune
Villavegen tidvis stengt tysdag 19. september
Villavegen vil vere tidvis stengt frå kl. 14 tysdag 19. september i samband med innspeling av musikkvideo. Andre kommunale vegar kan bli stengte, meir info om dette vil koma i løpet av tysdagen. Spørsmål kan rettast til Thomas Stenerud, Brusjan Film, 95918664.
mandag 14:30 Balestrand kommune
Frist for å sende inn framlegg til Balestrandprisen 2016 er 22. september
mandag 08:09 Balestrand kommune
Norskopplæring for arbeidsinnvandrarar og andre vaksne innvandrarar
Ynskjer du å forbetre norskkunnskapane dine? Norskopplæringa i Balestrand opnar opp for at arbeidsinnvandrarar og andre som ynskjer det kan ta del i undervisninga knytt til norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar. Vi har for tida A1 og A2 nivå. Det vil seie at ein må ha litt...
fredag 15. september Balestrand kommune
Valresultat for Balestrand kommune ved stortingsvalet 2017
Lasse Bolstad stemmer på Fjordtun. I stemmestyret sit Sigrun Dale, Gerd Laila Ræstad og Ingrid Menes. Foto: Sondre K.Ø. Sjå vedlagte rapportar for det endelege valresultatet for Balestrand kommune. Valprotokoll frå valstyret.pdf Tal mottekne førehandsstemmer.pdf Stemmer...
onsdag 13. september Balestrand kommune
SOGN OG FJORDANE

Stortingsvalet 11. september og vallokale valdagen
I dag måndag 11. september kan du stemme ved stortingsvalet viss du er manntalsført i kommunen. Vallokala for dagen er: Bygdahuset - ope kl. 13-20 Fjordtun - ope kl. 13-19 Nesse oppvekstsenter - ope kl. 13-19   Hugs legitimasjon og det er fint om du tek med valkortet.  
mandag 11. september Balestrand kommune
Nytt ungdomsråd 2017/2018
På møtet i Balestrand ungdomsråd 28/8 blei det vald nytt ungdomsråd for perioden 2017/2018. Medlemmar i rådet: Sander Fjærestad – Leiar Eirin Larsen – nestleiar Andrè Høberg – Sekretær Hans Christian Knudsen Simon Kleive ...
fredag 8. september Balestrand kommune
Ny kommuneoverlege
Balestrand kommune har tilsett Henrik Høberg som ny kommuneoverlege frå 13.11.17 Gunnar Engan har redusert si pasientliste til 1000 innbyggarar frå 1.9.17 og vil arbeide måndag, onsdag og torsdag. Om lag 250 innbyggarar vil snart få eit brev der det vert tildelt ny fastlege på...
onsdag 6. september Balestrand kommune
Førehandsrøysting om kvelden, torsdag 7. september klokka 18-20
Torsdag 7. september kan du førehandsrøyste på rådhuset frå klokka 18 til klokka 20. Ta med legitimasjon! Har du valkort, så er det fint om du tek med dette også, men det er ikkje eit krav. NB: fredag er siste dag for førehandsrøysting!  
onsdag 6. september Balestrand kommune
Førehandsrøysting på Helsetunet onsdag 6. september kl. 11-13
Det vil vere mogleg å førehandsrøyste på Helsetunet onsdag 6. september kl. 11-13. Det vil i tillegg vere mogleg å røyste på rådhuset kl. 9-15.
mandag 4. september Balestrand kommune
Førehandsrøysting på Sygna tysdag 5. september kl. 11-13
Det vil vere mogleg å førehandsrøysta på Sygna vidaregåande skule 5. september kl. 11-13. Stad: Øko-bygget. Det vil i tillegg vere mogleg å røyste på rådhuset kl. 9-15.
mandag 4. september Balestrand kommune
Førehandsrøysting laurdag 2. september kl. 10-14
Rådhuset vil vere ope for førehandsrøysting laurdag 2. september kl. 10 - 14 Hugs å ta med legitimasjon og valkort viss du har.  
fredag 1. september Balestrand kommune
"Plan for barnehage og skule i Balestrand - planperioden 2017-2020"
«Plan for barnehage og skule i Balestrand kommune  -  Planperioden 2017 – 2020». Planen er laga av Norconsult Planen kan du sjå her: Plan for utvikling av skule og barnehage i Balestrand kommune perioden 2016-2020  - Plan til høyring og politisk behandling Plan for...
torsdag 31. august Balestrand kommune
Balestrandprisen 2016
Informasjon om Balestrandprisen for 2016. Prisen har som føremål å fokusere på positive tiltak innan bygningsmiljø/hagemiljø, næring, nyetablering, kultur og kulturarv, frivillig arbeid m.m. Mottakaren av prisen har på sitt område vist evne og vilje til...
tirsdag 29. august Balestrand kommune
Høyringsmøte om Regional transportplan
onsdag 23. august Balestrand kommune
Legevakta i Førde har flytta til nye lokale
Frå og med onsdag 23. august kl 15.30 driv legevakta SYS IKL frå nye lokal, i «Nybygg Aust» ved sentralsjukehuset. Inngangspartiet ligg like ved sida av hovudinngangspartiet til sentralblokka på sjukehuset. Legevaktstelefonen er som tidlegare 116 117
onsdag 23. august Balestrand kommune
Konsert med duoen "Schlager & Kanari"på Kviknes hotell 6. september kl 11:00.
Duoen "Schlager & Kanari" består av slagverker Eli M Odland og Ingvild Storhaug på sang. Dei har jobba saman sidan desember 2014, og holdt rundt 150 konserter i regi av Den Kulturelle Spaserstokken i ulike fylker. På repertoaret har dei herlege slagerar frå 40, 50 og...
onsdag 23. august Balestrand kommune
Ope møte på Kvikne hotel 30.08.17 kl 19 - presentasjon av "Plan for barnehage og skule i Balestrand - planperioden 2017-2020"
Gjennomgang av innhaldet i «Plan for barnehage og skule i Balestrand kommune  -  Planperioden 2017 – 2020». Framstillinga vert lagt fram av representant frå Norconsult, Terje Gregersen. Planen kan du sjå her: Plan for utvikling av skule og barnehage i Balestrand kommune...
onsdag 23. august Balestrand kommune
Esebotn frå Geitaryggen
tirsdag 22. august Balestrand kommune
Menes frå Farnesstølen
tirsdag 22. august Balestrand kommune
Utsiktstelting Tjuatoten
tirsdag 22. august Balestrand kommune
Balestrand i kveldsstemning
tirsdag 22. august Balestrand kommune
Vetlefjorden fra Geithalsen
tirsdag 22. august Balestrand kommune
Oppmoding frå Trygg Trafikk
Tenk tryggleik og klypp hekken i samband med skulestart! Høge busker ved avkøyrsler eller store greiner som heng ut i vegkryss kan gjere det svært uoversiktleg for bilistar, syklistar og gåande. Dette er eit aukande problem i sommarmånadane. Trafikantane mister ikkje berre sikt,...
tirsdag 15. august Balestrand kommune
SOGN OG FJORDANE

Søkjer kandidatar til Trafikktryggingsprisen
mandag 14. august Balestrand kommune
I dag startar førehandsrøystinga!
I dag kan du førehandsrøyste i alle kommunar i landet. I Balestrand kan du førehandsrøyste på Servicetorget på Balestrand rådhus:  Måndag-fredag f.o.m 10.08.17 t.o.m. 08.09.17 kl. 0900 – 1500 Torsdag 07.09.17 kl 1800 – 2000 Laurdag 02.09.17...
torsdag 10. august Balestrand kommune
Nye kolonnetider i Høyangertunnelen
Kolonnetider fram til 1. desember:07:40, 08:15, 09:20, 10:50, 12:20, 13:45, 15:00, 16:05, 16:40, 17:35 og 18:10. Arbeidstida er:Måndag til fredag fra 07:00 til 19:00. Laurdag fra 07:00 til 17:00.  
onsdag 2. august Balestrand kommune
Nye kolonnetider i Høyangertunnelen
Tunnelen kan bli stengt i periodar på inntil 2 timar på grunn av vegarbeid i periodane mandag til fredag frå 07:00 til 19:00. Laurdag frå 07:00 til 17:00.  Åpen for kolonnekjøring med følgebil frå begge sider klokka: 07:40, 08:15, 09:20, 10:50, 12:20, 13:45,...
mandag 31. juli Balestrand kommune
Røde Kors sendt for å hente ned turgåar som har gått seg vill
BALESTRAND: Er kommen trygt ned saman med følget.
tirsdag 25. juli Firda
Fra Galdane mot Menes
lørdag 22. juli Balestrand kommune
Nessadalen
torsdag 20. juli Balestrand kommune
Blomstereng i Esebotn
torsdag 20. juli Balestrand kommune
Sognefjorden frå Høganhaug
torsdag 20. juli Balestrand kommune
Andrinestova
tirsdag 18. juli Balestrand kommune
Manntal for stortingsvalet 2017 lagt ut til offentleg ettersyn
Står du i manntalet? Du må stå i manntalet for å kunne stemme ved stortingsvalet 11. september 2017. Manntalet for Balestrand kommune er lagt ut til ettersyn, jf. vallova § 2-6, på følgjande stader fram til og med valdagen: Balestrand rådhus (heile...
tirsdag 18. juli Balestrand kommune
Hvem eier Lucky?
Ett døgn etter at denne hunden ble funnet alene på fjellet, har eieren fortsatt ikke meldt seg.
lørdag 8. juli Bergens Tidende
Fri ferdsle Fv 55 Høyangertunnelen i sommar
I samband med ferieavvikling vil det være fri ferdsle gjennom Fv 55 Høyangertunnelen i perioden frå:   Fredag 07.07 kl 17.00 til måndag 31.07 kl 07.00.   Helsing Statens vegvesen
onsdag 5. juli Balestrand kommune
Førehandsrøysting innan stortingsvalet 2017
Valdagen er måndag 11. september. Førehandsrøysting Dersom du ikkje har moglegheit å røyste på valdagen, vil det f.o.m. 10. august t.o.m. 8. september vere mogleg å førehandsrøyste føgjande stader: Balestrand rådhus måndag-fredag...
mandag 3. juli Balestrand kommune
Kommunedelplan for Esefjorden - vedtak av plan
  Kommunestyret i Balestrand kommune handsama sak om Kommunedelplan for Esefjorden – vedtak av plan i sak 39/17 og gjorde då følgjande vedtak:     Vedtak Balestrand kommune vedtek med heimel i Plan og bygningslova §11-15  Kommunedelplan for Esefjorden i samsvar...
fredag 30. juni Balestrand kommune
Blomstereng i Esebotn
fredag 30. juni Balestrand kommune
Kommunal planstrategi
  Balestrand kommunestyre vedtok i sak 36/17 Kommunal planstrategi for Balestrand kommune. Planstrategien kan ein sjå her:   Kommunal planstrategi for Balestrand kommune, 15.06.17
mandag 26. juni Balestrand kommune
Feriestengt bibliotek
Biblioteket i Balestrand er stengt i veke 29-30-31-32 (17.juli-13.august) pga ferie. Innleveringskassen vert ikkje tømt i denne perioden, ber om at bøker vert levert inne på biblioteket enten før eller etter ferien.
onsdag 21. juni Balestrand kommune
Kommunedelplan for Utvikling av barnehage og skule i Balestrand kommune
Den 01.06.2017 gjorde formannskapet med heimel i Plan og bygningslova § 11-14 vedtak om at «Plan for utvikling av barnehage og skule i Balestrand kommune. Plan for 2016 – 2020,» blir lagt ut til offentleg ettersyn og sendt på høyring. Planen skal avklare framtidig skulestruktur og...
tirsdag 20. juni Balestrand kommune
SOGN OG FJORDANE

Felles kommunestyremøte på møte på Kvikne´s Hotel i Balestrand torsdag 22. juni klokka 10:00
På eit tidspunkt vert det også eit møte i Balestrand kommune sitt kommunestyre for å handsame ei sak om forvaltningsrevisor. Fellesnemnda som skal arbeide vidare med kommunesamanslåinga startar sitt møte klokka 13:00. Møteinnkalling og sakspapir (Er lagt ut på...
mandag 19. juni Balestrand kommune
Full fyr i teltet med Kjartan Lauritzen
Utvilsomt den beste rapperen i Sogn i disse dager.
lørdag 17. juni Bergens Tidende
Ny side for kommunesamanslåing
Den nye sida heiter BLS-2020 som står for kommunane Balestrand, Leikanger og Sogndal som skal bli til ein kommune 1.1.2020. Lenke til sida: BLS-2020 Du finn lenke på framsida også, under kommunereforma.
fredag 16. juni Balestrand kommune
Ledige lokale - Bensenbygget
Bensen (Gamle Essoen)  er tilgjengeleg for utleige. Ein ser føre seg og ynskjer å prioriterere verksemder som har nytte av sentrumsnær lokalisering, og som også kan bidra til positive tilbod i sentrumsmiljøet. Intereserte kan ta kontakt med Balestrand kommune innan...
torsdag 8. juni Balestrand kommune
Sykkelprøve på 4. klassetrinn - Sagatun skule
fredag 2. juni Balestrand kommune
Ledige lokaler i Balestrand næringsbygg
Følgjande lokaler er ledige i Balestrand næringsbygg: - Lokale på 267 m2 , ledig frå 1.9.2017 - To mindre kontor på høvesvis 11 og 15 m2. Interesserte kan ta kontakt med styreleiar kari.maria.rutle.fjerestad@balestrand.kommune.no          
torsdag 1. juni Balestrand kommune
Regionsamlingar for organisasjonseigde kulturbygg i Sogn
fredag 26. mai Balestrand kommune
Kommunal planstrategi
Balestrand kommune vil vedta kommunal planstrategi i kommunestyremøtet 15.06.17. I samsvar med Plan og bygningslova vert denne bli gjort offenlig før vedtak.   Planstrategien tilrådd frå formannskapet 10.05.17 kan ein lese her: Kommunal planstrategi for Balestrand komune 02.05.17
onsdag 24. mai Balestrand kommune
Busstrafikk i samband med Tour des Fjords
mandag 22. mai Balestrand kommune
Kommunesamanslåinga - nåverande status
Arbeidsgruppene frå dei tre samanslegne kommunane Balestrand, Leikanger og Sogndal hadde sitt første arbeidsmøte i Sogndal 3. mai. Her blei ein einige om ein felles søknad om infrastrukturmidlar – søknaden kan du sjå her. Ein gjekk og igjennom utkast til forslag til...
tirsdag 16. mai Balestrand kommune
Balestrand frå Tjuatoten i vårdrakt
mandag 15. mai Balestrand kommune
Tour des Fjords Sogn og Fjordane
mandag 15. mai Balestrand kommune
17. mai-program for Balestrand
torsdag 11. mai Balestrand kommune
17. mai programmet til Fjordane
torsdag 11. mai Balestrand kommune
Esefjella frå Tjuatoten
fredag 5. mai Balestrand kommune
Panorama Tjuatoten
fredag 5. mai Balestrand kommune
Andrinestove med Keipen
fredag 5. mai Balestrand kommune
Tvangssamanslåing av kommunane Balestrand, Leikanger og Sogndal – prosessen sålangt
Regjeringspartia Høgre og Framstegspartiet og støttepartia Venstre har inngått ein avtale om kommunereform. Regjeringspartia og støttepartiet Venstre har bestemt at kommunane Balestrand, Leikanger og Sogndal blir slått saman med tvang til ein kommune frå 01.01.2020. Dette vil...
onsdag 19. april Balestrand kommune
Blåeng på Grøneng
onsdag 19. april Balestrand kommune
SOGN OG FJORDANE

Vårryddeaksjonen 2017 - landbruksplast
mandag 10. april Balestrand kommune
Endring i kolonnetider Høyangertunnelen
Hovudendringa er at arbeidet vert avslutta kl.17.00 i staden for kl.18.00 slik at siste kolonne er kl.16.40 og ikkje kl. 17.35. Open for kolonnekøyring med følgebil frå begge sider klokken: 07:40, 08:15, 09:20, 10:50, 12:20, 13:45, 15:00, 16:05, 16:40. Fri ferdsel i...
tirsdag 28. mars Balestrand kommune
Endring næringsutvikling
  Johannes Sjøtun sluttar i stillinga som næringssjef 1.april. Det pågår for tida arbeid med endringar i den kommunale organisasjonen. Ny person med ansvar for næringsutviklingsarbeid i kommunen er venta å vere på plass i løpet av hausten. Når det...
torsdag 23. mars Balestrand kommune
SFO skuleåret 2017 - 2018
Fristen for å søke om plass i skulefritidsordninga i Balestrand kommune er sett til den 23 april 2017. Dei ulike alternativa for skuleåret er: mandag, onsdag, fredag kl. 1215 - 1415 ...
mandag 20. mars Balestrand kommune
Ope møte - Kommunedelplan Esefjorden
    Stad:                    Kviknes hotel, Kviknesalen                         Tid:...
fredag 6. januar Balestrand kommune
Kunngjering - vedtak av reguleringsplan for Grønlund
  Kommunestyret har i møte 29.09.2016 sak 59/16  vedteke «Reguleringsplan for Grønlund» med heimel i Plan og bygningslova § 12-12. Planområdet er på Torsnes – Grønlund  i Balestrand kommune. Planen omfattar arealføremåla: Bustader,...
7. desember 2016 Balestrand kommune
Kulturminneplan - offentleg ettersyn og høyring
 
7. desember 2016 Balestrand kommune
Kommunedelplan for Esefjorden - off. ettersyn og høyring
17. november 2016 Balestrand kommune
Budsjett og økonomiplan 2017-2020 - offentleg ettersyn
  Formannskapet handsama Budsjett og økonomiplan 2017-2020 i sak 85/16. Budsjettutkastet ligg til offentleg ettersyn i papirformat på følgjande stader; Balestrand rådhus, Balestrand folkebibliotek, Nesse oppvekstsenter, Fjordtun oppvekstsenter samt som pdf-dokument i denne...
11. november 2016 Balestrand kommune
Eplehagen omsorgsbustader - ope hus
    Ope hus onsdag 2. november kl 15:00 -18:00  
28. oktober 2016 Balestrand kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

BALESTRAND

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
FAVORITTER

SOGN OG FJORDANE

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL