Balestrand
Forsvaret inviterer til Veterantreff
torsdag 13:59 Balestrand kommune
Offentleg ettersyn - Plan, ombygging av damanlegg i Høyanger kraftanlegg
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
tirsdag 12:41 Balestrand kommune
Pressmelding frå Statens vegvesen - Kaiarbeidet på Vangsnes, Dragsvik og Hella
fredag 11. januar Balestrand kommune
Ung scene i Sogn
Fredag 11. januar 2019 kl. 1900-2200 Leikangerhallen -Saften Ein rusfri konsert/ungdomsfest for ungdom mellom frå 6. klasse til og med 17 år. Konsert - Danseshow - Underholdning - Diskotek Gi ungdom mellom 12 og 17 år, frå Balestrand, Leikanger og Sogndal, ei kulturell oppleving og...
onsdag 9. januar Balestrand kommune
Drømmestipendet 2019
tirsdag 8. januar Balestrand kommune
Avfallskalender 2019
28. desember 2018 Balestrand kommune
Innbrot i Balestrand, stal verdiar for 100.000 kroner
Natt til 2. juledag vart det utført innbrot i eit hus i Balestrand.
27. desember 2018 Porten.no
Balestrand legekontor - opningstider jul og nyttår
27. desember kl. 08.00 - 15.00 28. desember kl. 08.00 - 15.00 24. desember - stengt 31. desember - stengt Ved behov for legehjelp utanom opningstid, ta kontakt med legevakt telefon 116117. Ved behov for akutt hjelp og livstruande situasjonar ring 113
20. desember 2018 Balestrand kommune
SOGN OG FJORDANE

NAV Balestrand held stengt julafta og nyttårsafta
NAV Balestrand held stengt julafta og nyttårsafta. Viss det er noko som hastar kan du få kontakt med oss ved å ringe 404 62 533. Vi ønskjer deg ei god jul og eit godt nyttår. NAV Balestrand        
19. desember 2018 Balestrand kommune
Sogn barnevern skåra godt på nasjonal oversikt
Bufdir har, på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet, gjort ein gjennomgang av enkelte indikatorar for å vurdere risikobiletet i kommunale barnevernstenester. 
18. desember 2018 Balestrand kommune
Servicetorget stengt julaftan og nyttårsaftan
Servicetorget til Balestrand kommune har stengt julaftan og nyttårsaftan. Dei andre dagane i romjula har vanlige opningstider; 09 - 15.
17. desember 2018 Balestrand kommune
Juletrefest 1.-7. klasse ved Sagatun skule
17. desember 2018 Balestrand kommune
Balestrand folkebibliotek vert stengt torsdag 20/12-18 og torsdag 27/12-18.
Velkomen attende til nytt og godt leseår onsdag 2. januar 2019. Vi fortset med samme åpningstider: måndagar kl 16-19, onsdagar kl 16-19 og torsdagar kl 10-16.
12. desember 2018 Balestrand kommune
Kulturskulen startar oppatt dansegruppene etter jul
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
12. desember 2018 Balestrand kommune
HMT - dag for kommunalt tilsette
Bakgrunnen for samlinga er eit ledd i kommunen sin plan for å redusere sjukefråværet som har vore relativt høgt dei siste åra. Det er NAV arbeidslivsenter i samarbeid med Balestrand kommune som står for opplegget for dagen. Vel 40 arbeidstakarar møtte kvar av dei to...
6. desember 2018 Balestrand kommune
Foreldremøte
Hugs foreldremøtet for foreldre til barn i 1. – 4. klasse Sagatun skule torsdag den 06.12.18. kl. 20 00
5. desember 2018 Balestrand kommune
SIMAS informerer om opningstidene ved miljøstasjonen i jula
3. desember 2018 Balestrand kommune
Politisk organisering - nye Sogndal kommune - Høyring
26. november 2018 Balestrand kommune
Telefonen til Balestrand legekontoret er no i drift att
Telefonen til legekontoret er no i drift att. Timebestilling: Via telefon: 57 65 13 00 eller på nettsida: www.besoklegen.no Opningstider: Mandag  -  Fredag     08:00 - 15:30 Landsdekkande legevaktnummer: 116 117 Ved akutt behov for legehjelp ring 113
21. november 2018 Balestrand kommune
Ombygging av Saurdalsvegen – vegstenging.
På desse dagane kan vegen være stengt på grunn av sprengingsarbeid eller begrensa framkomst, slik at vi rår til at almenn ferdsel styrast mest mogleg mot fredag – søndag no fram til vinteren set inn. Kort orientering om prosjektet: Dei verste flaskehalsane, dvs. om lag...
20. november 2018 Balestrand kommune
Transportordning for ungdom
Bestilling av transport skjer 24 timar - før tidspunktet for køyreturen. Ta kontakt med / bestill skyss ved å ringja:  Balestrand Taxi, mobilnr.  95956113. Legitimasjon vert lagt fram dersom den vert etterspurd. Tilbodet gjeld heile året innanfor eigen - og...
19. november 2018 Balestrand kommune
Budsjett 2019, økonomiplan 2019 - 2022 - offentleg ettersyn - frist 26.11.2018
Vedtak: Formannskapet sitt høyringsutkast til Budsjett og økonomiplan 2019 – 2022 vert som rådmannen sitt arbeidsgrunnlag datert 15.10.2018 med endringsliste datert 08.11.2018. Høyringsutkast vert lagt ut til høyring / offentleg ettersyn, jf. kommunelova §§ 44-45. ...
12. november 2018 Balestrand kommune
Klyngetunet. Eva Røyrane og Oddleiv Apneseth på biblioteket.
  Om Klyngetunet Dette er historia om den norske landsbyen, eit gløymt fenomen i historia vår. Mange trur bøndene i Noreg alltid har budd på kvart sitt tun, men ein gong i tida, før utskifting og dramatisk modernisering, budde mange nordmenn saman i landsbyliknande fellestun....
11. november 2018 Balestrand kommune
Prøvar hjå Norskopplæringa 5. desember
Det er høve til å ta samfunnsfagprøve, statsborgarprøve eller skriftleg norskprøve på Norskopplæringa onsdag 5. desember. Prøveavgift etter gjeldande satsar. Oppmeldingsfrist 19. november. Ta kontakt med Marianne på Norskopplæringa,  mob....
9. november 2018 Balestrand kommune
Høyring - Framlegg til administrativ organisering i nye Sogndal kommune
6. november 2018 Balestrand kommune
Hugs felles foreldremøte i dag den 05.11.18 på Kviknes hotel kl. 18 00
5. november 2018 Balestrand kommune
Bli kjent-fond - Søknadsskjema og retningsliner
2. november 2018 Balestrand kommune
Nav Balestrand har stengt torsdag 01.11.18 og fredag 02.11.18
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
29. oktober 2018 Balestrand kommune
Minner om folkemøte i kveld!
24. oktober 2018 Balestrand kommune
Velkomen til folkemøte om nye Sogndal kommune!
18. oktober 2018 Balestrand kommune
Invitasjon til foreldremøte ved Sagatun skule
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
16. oktober 2018 Balestrand kommune
Influensavaksine ved Balestrand legekontor
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
16. oktober 2018 Balestrand kommune
Temasamling for bygg- og anleggsbransjen
Onsdag 26. septmeber inviterte Balestrand kommune til temasamling for bygg- og anleggsbransjen. Målet med samlinga var å sette fokus på korleis mindre lokale bedrifter kan komme i posisjon til å vere med å konkurrere om større jobbar. I tillegg sette
28. september 2018 Balestrand kommune
SOGN OG FJORDANE

Koldingsnesvegen er stengd
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
26. september 2018 Balestrand kommune
Balestrandprisen 2017
Har du eit eller fleire gode framlegg til kven som bør få prisen, er det høve til å komme med forslag til kandidatar. I vedtektene til prisen er det  sagt at prisen har som føremål å fokusere på positive tiltak innan bygningsmiljø/hagemiljø,...
24. september 2018 Balestrand kommune
Kommunal plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv - høyring
  Kommunane Leikanger, Sogndal og Balestrand har vedteke å utarbeide ein felles plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Det har i alle tre kommunane vore handsama politisk sak i møte 13.09.2018 der planprogram vart stadfesta og det vart gjort vedtak om å leggje ut...
21. september 2018 Balestrand kommune
NAV Balestrand har stengt 24. og 25 september
  Mandag 24. og tirsdag 25. september er NAV Balestrand stengt grunna felles fagdag. Du kan likevel nå oss om du ringjer 55553333 og ber om å få snakke med rådgjevaren din.   Med helsing NAV Balestrand
19. september 2018 Balestrand kommune
årets tv – aksjon 21. 0ktober 2018
I Noreg er det altfor mange som står utanfor. Nokon manglar ei seng å sova i, andre har ikkje nokon å snakka med. Årets TV- aksjon skal opna dører og invitere fleire inn i varmen. Fordi eit møte kan endre eit liv – og fleire møte kan endra eit heilt samfunn. Vi...
19. september 2018 Balestrand kommune
Biblioteket vert stengd torsdag 27.sept kl 10-16 grunna kurs.
18. september 2018 Balestrand kommune
Program for Folkehelse-seminaret - fredag 14. september kl. 18.00
Opningsseremoni for Balestrand Opp 2018 v/løpsleiaren Årets speaker Kjell Arvid Stølen - mangeårig  journalist i NRK sfj  intervjuar: Tord Træen, hovudarkitekten av Baly - den nye hytta på Raudmele  Roar Sandnes, rektor for Sogn Kulturskule som Balestrand...
14. september 2018 Balestrand kommune
Balestrand Opp - Viktig melding
På grunn av det litt tidlege våte og kjølige høstveret vil alle glade turgåarar få medalje for gjennomført topptur på Buråsi. Då er du omlag halvvegs til toppen. Kjekt om nokon tek turen heilt opp for å heie løparane i mål.  Dei...
14. september 2018 Balestrand kommune
Bli kjent-fond, nye Sogndal kommune
12. september 2018 Balestrand kommune
Kjøkkensjefene i kø for kjempefisken
Mandag kom årets første makrellstørjer til Bergen
10. september 2018 Bergens Tidende
Balestrand kulturskule
10. september 2018 Balestrand kommune
Asfaltering/ vegarbeid på kommunale vegar
Dei neste dagane vil det difor vere førebuingsarbeid i samband med dette.
7. september 2018 Balestrand kommune
Leige av ungdomsklubben sine lokale i gamle Sagatun skule til bursdagsfeiring
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
6. september 2018 Balestrand kommune
Mange Balestrand-bedrifter på kurs
3. september 2018 Balestrand kommune
Godt frammøte på første skaparsamling
Poulsson gav ei orientering om arbeidet på museet, og kunne mellom anna fortelle at besøkstalet i sommar ser ut til å bli høgre enn i fjor. Vidare fortalde ho om korleis dei jobba med å skape meir levande innhald i lokala, både i eigen regi og i samspel med andre. Ho avslutta...
3. september 2018 Balestrand kommune
Navnet er frigitt på turgåer som omkom i Balestrand
Det var Svein-Kåre Aannevik (44) fra Kalvåg i Bremanger som mandag ble funnet omkommet i fjellsiden i Balestrand.
28. august 2018 $ Bergens Tidende
Stenging av Villavegen i samband med anleggsarbeid
  Villavegen vil bli stengt i arbeidstid/dagtid i samband med avsluttande arbeid på arbeid på mur ved Villa Lorna. Vegstenginga tek til frå mandag 20.august og er rekna å vare fram til 31. august. Det vil vere skilta/merka i tidsrom vegen er stengt. Vegen vil vere open for...
16. august 2018 Balestrand kommune
Nytt system for søkjarar av tilskot til sjukdomsavløysing frå august 2018
14. august 2018 Balestrand kommune
Velkommen til skaparsamling i Balestrand
Skaparsamling er ein møtestad for næringsliv og eldsjeler i Balestrand, der det kvar gang vert sett fokus på eit aktuelt tema, og lagt opp til at folk kan møtast for å tenkje saman. Gjennom dei gode samtalane kan mykje spennande oppstå. Til første samling kjem Susanne...
31. juli 2018 Balestrand kommune
Opplæring i prøvetaking for CWD
Kviknes Hotel 13. august 2018 Kl.  19.00 Instruktør Arve Århus frå Vestskog, på oppdrag frå NINA. Balestrand er trekt  ut for registrering og prøvetaking av hjortevilt i samband med skrantesjuka. NB! Dette gjeld: All fallvilt i 2018 All felte hjortevilt...
24. juli 2018 Balestrand kommune
Stenging av tursti - closed trail
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
10. juli 2018 Balestrand kommune
Informasjon om skogbrannfare og bålforbud
3. juli 2018 Balestrand kommune
Søknad om akvakulturanlegg i Lånefjorden - off. ettersyn
  Balestrand kommune har motteke søknad etter Akvakulturlova frå Sogn og Fjordane fylkeskommune.  Søknaden er frå Osland Havbruk AS om søkjer om å etablere ein ny oppdrettslokalitet i Lånefjorden ved gamle Kongsvik ferjekai. Det er søkt om to ulike...
2. juli 2018 Balestrand kommune
Bygden som truer med å melde seg ut
– Det eneste vi har fått, er seks fartshumper.
1. juli 2018 $ Bergens Tidende
Ferieavvikling Balestrand legekontor
Balestrand legekontor vil ha vanleg opningstid heile sommaren, frå kl 08:00 til kl 15:00. Det vil vere lege-vikar på kontoret fra og med veke 28 til og med veke 30. Det er rutinerte Carsten Bolmgren Petersen som har arbeidet i vårt distrikt lenge. Ferieoversikt legane (merka med X)   ...
28. juni 2018 Balestrand kommune
SOGN OG FJORDANE

Oppstart av kommunal plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse
Formannskapet gjorde i møtet 7. juni vedtak om oppstart av arbeid med Kommunal plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse. I samband med vedtak om oppstart er det lagt ut på høyring eit planprogram for arbeidet. Dette seier noko om føringar for arbeidet, prosess,...
21. juni 2018 Balestrand kommune
Sherpaene er tilbake
Sherpaene er på plass att og vi har tinga dei til ei 7 vekers opphald i Balestrand. Hovudtiltaka blir opprusting av stien til Raudmelen samt gjere ferdig tiltak på Keipenstien. Måndag starta dei på brukara (bilde) over elva i Dalen.
19. juni 2018 Balestrand kommune
Sommarferie på biblioteket 9.juli-5.august
I denne perioden vert biblioteket stengt. Innleveringskassen utanfor inngangen vert ikkje tømt, ein ber difor om at bøker vert levert innan åpningstida torsdag 5.juli eller etter ferien - 6.august. God sommar alle saman!
17. juni 2018 Balestrand kommune
Sognerappen ruler som aldri før
En virkelig festlig kar fra Balestrand.
16. juni 2018 $ Bergens Tidende
Totalt bålforbod vert heva 15 juni kl1200
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
15. juni 2018 Balestrand kommune
KOMHELSE 2018 - Nettbasert spørjeundersøking om kommunale helsetenester
Har du vore i kontakt med kommunale helsetenester på grunn av utfordringar knytta til psykisk helse, rus, vold eller overgrep?
24. mai 2018 Balestrand kommune
Søknadsfrist Sogn kulturskule 18.mai
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
16. mai 2018 Balestrand kommune
17. mai - program for Balestrand kommune
Her kan du sjå 17.mai-programmet for Balestrand sentrum og Fjordtun Her kan du sjå 17. mai-program for Nessane
15. mai 2018 Balestrand kommune
Balestrand folkebibliotek er stengt onsdag 16. mai kl 16-19
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
9. mai 2018 Balestrand kommune
Melding om oppstart av reguleringsplan - Veganeset
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
9. mai 2018 Balestrand kommune
Endra kjørerute for morgonbussen kl 06:30 til Sogndal
  Morgonbussen til Sogndal kl 06:30 frå Balestrand kai vil få endra kjørerute i samband med anleggsarbeid ved Villavegen. Bussen vil kjøre frå Balestrand kai kl 06:30 som vanleg. Bussen vil ikkje kjøre ut langs Kong Belses veg og Villavegen, men vil kjøre...
6. april 2018 Balestrand kommune
– Blir neppe ferdig før tidlegast i slutten av april
HØYANGER/BALESTRAND: Arbeidet med oppgraderinga av Høyangertunnelen vert neppe avslutta før tidlegast i slutten av april.
15. mars 2018 $ Firda
Theodor lever eit dobbeltliv
Theodor Sigurdsson Kvikne stuper ut frå konsertscener i helgene, og jobbar på hotell i Bergen i vekedagane.
17. februar 2018 $ Firda
Den friborne sognefjordingen
Per Áki Sigurdsson Kvikne, alias Kjartan Lauritzen (21) frå Balestrand, var for tre år sida klar for å opptre på ei scene i eit bibliotek i Bergen. Han skulle spele konsert, men hadde berre to songar i erme, og laga ein song på impro kvelden før.
28. januar 2018 $ Avisa Nordhordland
Kjartan Lauritzen fekk årets Luttpris
KULTUR: – Det er ikkje så mange, inkludert meg sjølv, som trudde at då eg byrja med rapmusikk, skulle vinne noko som helst.
21. januar 2018 Firda
90 år og like infam
Først som pensjonist blei Norvald Tveit kjend med mora.
5. januar 2018 $ Bergens Tidende
Bileteartikkel til heimesida
19. desember 2017 Balestrand kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

BALESTRAND

SOGN OG FJORDANE

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL