Balestrand
Fra Galdane mot Menes
lørdag 00:26 Balestrand kommune
Nessadalen
torsdag 08:43 Balestrand kommune
Blomstereng i Esebotn
torsdag 08:42 Balestrand kommune
Sognefjorden frå Høganhaug
torsdag 08:41 Balestrand kommune
Andrinestova
tirsdag 14:42 Balestrand kommune
Manntal for stortingsvalet 2017 lagt ut til offentleg ettersyn
Står du i manntalet? Du må stå i manntalet for å kunne stemme ved stortingsvalet 11. september 2017. Manntalet for Balestrand kommune er lagt ut til ettersyn, jf. vallova § 2-6, på følgjande stader fram til og med valdagen: Balestrand rådhus (heile...
tirsdag 18. juli Balestrand kommune
Hvem eier Lucky?
Ett døgn etter at denne hunden ble funnet alene på fjellet, har eieren fortsatt ikke meldt seg.
lørdag 8. juli Bergens Tidende
Fri ferdsle Fv 55 Høyangertunnelen i sommar
I samband med ferieavvikling vil det være fri ferdsle gjennom Fv 55 Høyangertunnelen i perioden frå:   Fredag 07.07 kl 17.00 til måndag 31.07 kl 07.00.   Helsing Statens vegvesen
onsdag 5. juli Balestrand kommune
SOGN OG FJORDANE

Førehandsrøysting innan stortingsvalet 2017
Valdagen er måndag 11. september. Førehandsrøysting Dersom du ikkje har moglegheit å røyste på valdagen, vil det f.o.m. 10. august t.o.m. 8. september vere mogleg å førehandsrøyste føgjande stader: Balestrand rådhus måndag-fredag...
mandag 3. juli Balestrand kommune
Kommunedelplan for Esefjorden - vedtak av plan
  Kommunestyret i Balestrand kommune handsama sak om Kommunedelplan for Esefjorden – vedtak av plan i sak 39/17 og gjorde då følgjande vedtak:     Vedtak Balestrand kommune vedtek med heimel i Plan og bygningslova §11-15  Kommunedelplan for Esefjorden i samsvar...
fredag 30. juni Balestrand kommune
Blomstereng i Esebotn
fredag 30. juni Balestrand kommune
Kommunal planstrategi
  Balestrand kommunestyre vedtok i sak 36/17 Kommunal planstrategi for Balestrand kommune. Planstrategien kan ein sjå her:   Kommunal planstrategi for Balestrand kommune, 15.06.17
mandag 26. juni Balestrand kommune
Feriestengt bibliotek
Biblioteket i Balestrand er stengt i veke 29-30-31-32 (17.juli-13.august) pga ferie. Innleveringskassen vert ikkje tømt i denne perioden, ber om at bøker vert levert inne på biblioteket enten før eller etter ferien.
onsdag 21. juni Balestrand kommune
Kommunedelplan for Utvikling av barnehage og skule i Balestrand kommune
Den 01.06.2017 gjorde formannskapet med heimel i Plan og bygningslova § 11-14 vedtak om at «Plan for utvikling av barnehage og skule i Balestrand kommune. Plan for 2016 – 2020,» blir lagt ut til offentleg ettersyn og sendt på høyring. Planen skal avklare framtidig skulestruktur og...
tirsdag 20. juni Balestrand kommune
Felles kommunestyremøte på møte på Kvikne´s Hotel i Balestrand torsdag 22. juni klokka 10:00
På eit tidspunkt vert det også eit møte i Balestrand kommune sitt kommunestyre for å handsame ei sak om forvaltningsrevisor. Fellesnemnda som skal arbeide vidare med kommunesamanslåinga startar sitt møte klokka 13:00. Møteinnkalling og sakspapir (Er lagt ut på...
mandag 19. juni Balestrand kommune
Full fyr i teltet med Kjartan Lauritzen
Utvilsomt den beste rapperen i Sogn i disse dager.
lørdag 17. juni Bergens Tidende
Ny side for kommunesamanslåing
Den nye sida heiter BLS-2020 som står for kommunane Balestrand, Leikanger og Sogndal som skal bli til ein kommune 1.1.2020. Lenke til sida: BLS-2020 Du finn lenke på framsida også, under kommunereforma.
fredag 16. juni Balestrand kommune
Ledige lokale - Bensenbygget
Bensen (Gamle Essoen)  er tilgjengeleg for utleige. Ein ser føre seg og ynskjer å prioriterere verksemder som har nytte av sentrumsnær lokalisering, og som også kan bidra til positive tilbod i sentrumsmiljøet. Intereserte kan ta kontakt med Balestrand kommune innan...
torsdag 8. juni Balestrand kommune
Sykkelprøve på 4. klassetrinn - Sagatun skule
fredag 2. juni Balestrand kommune
Ledige lokaler i Balestrand næringsbygg
Følgjande lokaler er ledige i Balestrand næringsbygg: - Lokale på 267 m2 , ledig frå 1.9.2017 - To mindre kontor på høvesvis 11 og 15 m2. Interesserte kan ta kontakt med styreleiar kari.maria.rutle.fjerestad@balestrand.kommune.no          
torsdag 1. juni Balestrand kommune
Regionsamlingar for organisasjonseigde kulturbygg i Sogn
fredag 26. mai Balestrand kommune
Kommunal planstrategi
Balestrand kommune vil vedta kommunal planstrategi i kommunestyremøtet 15.06.17. I samsvar med Plan og bygningslova vert denne bli gjort offenlig før vedtak.   Planstrategien tilrådd frå formannskapet 10.05.17 kan ein lese her: Kommunal planstrategi for Balestrand komune 02.05.17
onsdag 24. mai Balestrand kommune
Busstrafikk i samband med Tour des Fjords
mandag 22. mai Balestrand kommune
Kommunesamanslåinga - nåverande status
Arbeidsgruppene frå dei tre samanslegne kommunane Balestrand, Leikanger og Sogndal hadde sitt første arbeidsmøte i Sogndal 3. mai. Her blei ein einige om ein felles søknad om infrastrukturmidlar – søknaden kan du sjå her. Ein gjekk og igjennom utkast til forslag til...
tirsdag 16. mai Balestrand kommune
Balestrand frå Tjuatoten i vårdrakt
mandag 15. mai Balestrand kommune
Tour des Fjords Sogn og Fjordane
mandag 15. mai Balestrand kommune
17. mai-program for Balestrand
torsdag 11. mai Balestrand kommune
SOGN OG FJORDANE

17. mai programmet til Fjordane
torsdag 11. mai Balestrand kommune
Esefjella frå Tjuatoten
fredag 5. mai Balestrand kommune
Panorama Tjuatoten
fredag 5. mai Balestrand kommune
Andrinestove med Keipen
fredag 5. mai Balestrand kommune
Tvangssamanslåing av kommunane Balestrand, Leikanger og Sogndal – prosessen sålangt
Regjeringspartia Høgre og Framstegspartiet og støttepartia Venstre har inngått ein avtale om kommunereform. Regjeringspartia og støttepartiet Venstre har bestemt at kommunane Balestrand, Leikanger og Sogndal blir slått saman med tvang til ein kommune frå 01.01.2020. Dette vil...
onsdag 19. april Balestrand kommune
Blåeng på Grøneng
onsdag 19. april Balestrand kommune
Vårryddeaksjonen 2017 - landbruksplast
mandag 10. april Balestrand kommune
Endring i kolonnetider Høyangertunnelen
Hovudendringa er at arbeidet vert avslutta kl.17.00 i staden for kl.18.00 slik at siste kolonne er kl.16.40 og ikkje kl. 17.35. Open for kolonnekøyring med følgebil frå begge sider klokken: 07:40, 08:15, 09:20, 10:50, 12:20, 13:45, 15:00, 16:05, 16:40. Fri ferdsel i...
tirsdag 28. mars Balestrand kommune
Endring næringsutvikling
  Johannes Sjøtun sluttar i stillinga som næringssjef 1.april. Det pågår for tida arbeid med endringar i den kommunale organisasjonen. Ny person med ansvar for næringsutviklingsarbeid i kommunen er venta å vere på plass i løpet av hausten. Når det...
torsdag 23. mars Balestrand kommune
SFO skuleåret 2017 - 2018
Fristen for å søke om plass i skulefritidsordninga i Balestrand kommune er sett til den 23 april 2017. Dei ulike alternativa for skuleåret er: mandag, onsdag, fredag kl. 1215 - 1415 ...
mandag 20. mars Balestrand kommune
Ope møte - Kommunedelplan Esefjorden
    Stad:                    Kviknes hotel, Kviknesalen                         Tid:...
fredag 6. januar Balestrand kommune
Kunngjering - vedtak av reguleringsplan for Grønlund
  Kommunestyret har i møte 29.09.2016 sak 59/16  vedteke «Reguleringsplan for Grønlund» med heimel i Plan og bygningslova § 12-12. Planområdet er på Torsnes – Grønlund  i Balestrand kommune. Planen omfattar arealføremåla: Bustader,...
7. desember 2016 Balestrand kommune
Kulturminneplan - offentleg ettersyn og høyring
 
7. desember 2016 Balestrand kommune
Kommunedelplan for Esefjorden - off. ettersyn og høyring
17. november 2016 Balestrand kommune
Budsjett og økonomiplan 2017-2020 - offentleg ettersyn
  Formannskapet handsama Budsjett og økonomiplan 2017-2020 i sak 85/16. Budsjettutkastet ligg til offentleg ettersyn i papirformat på følgjande stader; Balestrand rådhus, Balestrand folkebibliotek, Nesse oppvekstsenter, Fjordtun oppvekstsenter samt som pdf-dokument i denne...
11. november 2016 Balestrand kommune
Eplehagen omsorgsbustader - ope hus
    Ope hus onsdag 2. november kl 15:00 -18:00  
28. oktober 2016 Balestrand kommune
Kommunedelplan for Esefjorden - presentasjonar frå møtet 03.10.16
  Mandag 03.10.16 var det gjennomført eit ope informasjonsmøte om arbeidet med Kommunedelplan for Esefjorden.   Det kom eit 50-tals personar på Kviknes hotel for å få informasjon om planarbeidet så langt.   Denne kvelden var det forprosjektet som skal...
6. oktober 2016 Balestrand kommune
Ope møte - Kommunedelplan Esefjorden
  Stad:          Kviknes hotel, Kviknesalen Tid:            Måndag 03.10.16, kl. 19:00   Kommunedelplanen omhandlar utbetring og rassikring av Fv. 55 rundt Esefjorden. I møtet vert...
30. september 2016 Balestrand kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

BALESTRAND

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
FAVORITTER

SOGN OG FJORDANE

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL