Balestrand
Program for Folkehelse-seminaret - fredag 14. september kl. 18.00
Opningsseremoni for Balestrand Opp 2018 v/løpsleiaren Årets speaker Kjell Arvid Stølen - mangeårig  journalist i NRK sfj  intervjuar: Tord Træen, hovudarkitekten av Baly - den nye hytta på Raudmele  Roar Sandnes, rektor for Sogn Kulturskule som Balestrand...
fredag 11:29 Balestrand kommune
Balestrand Opp - Viktig melding
På grunn av det litt tidlege våte og kjølige høstveret vil alle glade turgåarar få medalje for gjennomført topptur på Buråsi. Då er du omlag halvvegs til toppen. Kjekt om nokon tek turen heilt opp for å heie løparane i mål.  Dei...
fredag 09:50 Balestrand kommune
Bli kjent-fond, nye Sogndal kommune
onsdag 12. september Balestrand kommune
Kjøkkensjefene i kø for kjempefisken
Mandag kom årets første makrellstørjer til Bergen
mandag 10. september Bergens Tidende
Balestrand kulturskule
mandag 10. september Balestrand kommune
Asfaltering/ vegarbeid på kommunale vegar
Dei neste dagane vil det difor vere førebuingsarbeid i samband med dette.
fredag 7. september Balestrand kommune
Leige av ungdomsklubben sine lokale i gamle Sagatun skule til bursdagsfeiring
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
torsdag 6. september Balestrand kommune
Mange Balestrand-bedrifter på kurs
mandag 3. september Balestrand kommune
SOGN OG FJORDANE

Godt frammøte på første skaparsamling
Poulsson gav ei orientering om arbeidet på museet, og kunne mellom anna fortelle at besøkstalet i sommar ser ut til å bli høgre enn i fjor. Vidare fortalde ho om korleis dei jobba med å skape meir levande innhald i lokala, både i eigen regi og i samspel med andre. Ho avslutta...
mandag 3. september Balestrand kommune
Sommarles-fest på biblioteket
Deltakarane på årets sommarles i regi av biblioteket vert invitert til sommarles-fest på biblioteket torsdag 13. september kl 14.00 Askeladden friteater syner forestillinga "Jeg fant - jeg fant", det vert trekking av premiar, servering og quiz. Foreldre/søsken er velkomne til...
torsdag 30. august Balestrand kommune
Navnet er frigitt på turgåer som omkom i Balestrand
Det var Svein-Kåre Aannevik (44) fra Kalvåg i Bremanger som mandag ble funnet omkommet i fjellsiden i Balestrand.
tirsdag 28. august $ Bergens Tidende
Savnet turgåer funnet død ved fjell i Balestrand
Mann i 40-årene la ut på fjelltur søndag.
mandag 27. august $ Bergens Tidende
Søknadsskjema og retningsliner for Bli kjent-fond
mandag 20. august Balestrand kommune
Stenging av Villavegen i samband med anleggsarbeid
  Villavegen vil bli stengt i arbeidstid/dagtid i samband med avsluttande arbeid på arbeid på mur ved Villa Lorna. Vegstenginga tek til frå mandag 20.august og er rekna å vare fram til 31. august. Det vil vere skilta/merka i tidsrom vegen er stengt. Vegen vil vere open for...
torsdag 16. august Balestrand kommune
Nytt system for søkjarar av tilskot til sjukdomsavløysing frå august 2018
tirsdag 14. august Balestrand kommune
Velkommen til skaparsamling i Balestrand
Skaparsamling er ein møtestad for næringsliv og eldsjeler i Balestrand, der det kvar gang vert sett fokus på eit aktuelt tema, og lagt opp til at folk kan møtast for å tenkje saman. Gjennom dei gode samtalane kan mykje spennande oppstå. Til første samling kjem Susanne...
tirsdag 31. juli Balestrand kommune
Opplæring i prøvetaking for CWD
Kviknes Hotel 13. august 2018 Kl.  19.00 Instruktør Arve Århus frå Vestskog, på oppdrag frå NINA. Balestrand er trekt  ut for registrering og prøvetaking av hjortevilt i samband med skrantesjuka. NB! Dette gjeld: All fallvilt i 2018 All felte hjortevilt...
tirsdag 24. juli Balestrand kommune
Stenging av tursti - closed trail
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
tirsdag 10. juli Balestrand kommune
Informasjon om skogbrannfare og bålforbud
tirsdag 3. juli Balestrand kommune
Søknad om akvakulturanlegg i Lånefjorden - off. ettersyn
  Balestrand kommune har motteke søknad etter Akvakulturlova frå Sogn og Fjordane fylkeskommune.  Søknaden er frå Osland Havbruk AS om søkjer om å etablere ein ny oppdrettslokalitet i Lånefjorden ved gamle Kongsvik ferjekai. Det er søkt om to ulike...
mandag 2. juli Balestrand kommune
Bygden som truer med å melde seg ut
– Det eneste vi har fått, er seks fartshumper.
søndag 1. juli $ Bergens Tidende
Ferieavvikling Balestrand legekontor
Balestrand legekontor vil ha vanleg opningstid heile sommaren, frå kl 08:00 til kl 15:00. Det vil vere lege-vikar på kontoret fra og med veke 28 til og med veke 30. Det er rutinerte Carsten Bolmgren Petersen som har arbeidet i vårt distrikt lenge. Ferieoversikt legane (merka med X)   ...
torsdag 28. juni Balestrand kommune
Ynskjer du å forbetre norskkunnskapane dine?
Undervisninga føregår på dagtid måndagar – tysdagar – onsdagar i UH-bygget på Sygna 16 t/v. Pris for haustsemestereret er kr 3000 (inkl bøker og nettressurs). Søknadsfrist for haustsemesteret er 12. august 2018 Tilbod om avsluttande eksamen kvart...
mandag 25. juni Balestrand kommune
Oppstart av kommunal plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse
Formannskapet gjorde i møtet 7. juni vedtak om oppstart av arbeid med Kommunal plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse. I samband med vedtak om oppstart er det lagt ut på høyring eit planprogram for arbeidet. Dette seier noko om føringar for arbeidet, prosess,...
torsdag 21. juni Balestrand kommune
Sherpaene er tilbake
Sherpaene er på plass att og vi har tinga dei til ei 7 vekers opphald i Balestrand. Hovudtiltaka blir opprusting av stien til Raudmelen samt gjere ferdig tiltak på Keipenstien. Måndag starta dei på brukara (bilde) over elva i Dalen.
tirsdag 19. juni Balestrand kommune
Sommarferie på biblioteket 9.juli-5.august
I denne perioden vert biblioteket stengt. Innleveringskassen utanfor inngangen vert ikkje tømt, ein ber difor om at bøker vert levert innan åpningstida torsdag 5.juli eller etter ferien - 6.august. God sommar alle saman!
søndag 17. juni Balestrand kommune
Sognerappen ruler som aldri før
En virkelig festlig kar fra Balestrand.
lørdag 16. juni $ Bergens Tidende
Totalt bålforbod vert heva 15 juni kl1200
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
fredag 15. juni Balestrand kommune
Skogbrannfare
Bør du forsikre skogen din?
lørdag 2. juni Balestrand kommune
KOMHELSE 2018 - Nettbasert spørjeundersøking om kommunale helsetenester
Har du vore i kontakt med kommunale helsetenester på grunn av utfordringar knytta til psykisk helse, rus, vold eller overgrep?
torsdag 24. mai Balestrand kommune
Ville vekster i mat - eit sankekurs m/Ingvild Kjøsnes
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
torsdag 24. mai Balestrand kommune
Søknadsfrist Sogn kulturskule 18.mai
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
onsdag 16. mai Balestrand kommune
17. mai - program for Balestrand kommune
Her kan du sjå 17.mai-programmet for Balestrand sentrum og Fjordtun Her kan du sjå 17. mai-program for Nessane
tirsdag 15. mai Balestrand kommune
SOGN OG FJORDANE

Balestrand folkebibliotek er stengt onsdag 16. mai kl 16-19
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
onsdag 9. mai Balestrand kommune
Melding om oppstart av reguleringsplan - Veganeset
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
onsdag 9. mai Balestrand kommune
Reisevaksiner
Du bestiller deg legetime anten ved å ringe til oss eller ved å gå inn på nettsida ePortalen www.besøklegen.no hos smittevern-lege / kommuneoverlege Henrik Høberg. Første konsultasjon hjå legen vil være til reisemålsvurdering,...
onsdag 9. mai Balestrand kommune
Informasjon om bandtvang
Oppmoding frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane om å respektere bandtvang i beiteområda:   Alle beitelaga i Sogn og Fjordane rapporterer årleg til Fylkesmannen. Vi får fleire og fleire tilbakemeldingar om at laushundar er eit problem i beiteområda. Beitelaga gjer ein god...
fredag 4. mai Balestrand kommune
Balestrand kommune forsøkt lurt til å betale for karttenester vi ikkje hadde bestilt
Norsk Karttenester har vore i media av di dei mellom anna har fått kommunar til å betale for tenester dei ikkje har fått eller bestilt.
onsdag 2. mai Balestrand kommune
Problem med telefoni på legekontoret og rådhuset
Telefonsentral for IP-telefoni for fylkeskommunen og Balestrand kommune er ute av drift. Det er helsesenteret og rådhuset i Balestrand dette påverkar i størst grad. Det vert arbeida med å løyse problemet.
fredag 13. april Balestrand kommune
Lang sykkeltur i Austerled
Clemens Witt frå Vetlefjorden deler forteljinga frå ei eventyrleg reise gjennom 5 land - i ord og bilete. Han pakka sykkelen og trødde seg frå Tyrkia til Iran.   Velkomne til ei makelaus oppleving! På Reiselivsmuseet torsdag 19.april kl 19.00. Inngang kr 100/gjerne...
torsdag 12. april Balestrand kommune
Deler du brønn med naboen?
No skal alle små vassforsyningssystem registrerast.
tirsdag 10. april Balestrand kommune
Endra kjørerute for morgonbussen kl 06:30 til Sogndal
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
fredag 6. april Balestrand kommune
Stenging av Villavegen i samband med anleggsarbeid
Villavegen vert stengt for gjennomkjøring frå og med torsdag 05.04.18 ved Villa Lorna, Villavegen 89. Dette i samband med riving og oppsetting av ny bakkemur mellom veg og Villa Lorna. Arbeida er estimert å vere ferdig i midten av mai.   Stenging vil i utgangspunktet vere vere på...
torsdag 5. april Balestrand kommune
Sei di meining om plan for Brukarutval - frist 22. april 2018
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
fredag 23. mars Balestrand kommune
50 idrettsheltar frå Sogn og Fjordane
Var du stolt då Johannes Thingnes Bø tok VM-gull i skiskyting i Holmenkollen? Lo du godt då Odd-Bjørn Hjelmeset snakka japansk etter at han tok VM-gull? Og tok du heilt av då Noreg slo Brasil i VM med Tore André Flo, Jostein Flo, Håvard Flo og Frode Grodås på...
torsdag 22. mars Balestrand kommune
Stenging av Villavegen torsdag 22.03.18
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
onsdag 21. mars Balestrand kommune
Desse kjem til årets Balejazz
KULTUR: Chiphahua, Silya & The Sailors, Sigrid Moldestad, Silje Nergaard og Tord Gustavsen kjem alle til Balejazz i år.
fredag 16. mars Firda
– Blir neppe ferdig før tidlegast i slutten av april
HØYANGER/BALESTRAND: Arbeidet med oppgraderinga av Høyangertunnelen vert neppe avslutta før tidlegast i slutten av april.
torsdag 15. mars $ Firda
Røyk frå hus i Balestrand - brannvesenet har kontroll
POLITI: Alle naudetatane rykte ut til meldingar om røykutvikling i Vetlefjorden.
onsdag 14. mars Firda
Balestrand Open 2018
Helga 10.-11. mars arrangerast Balestrand Open 2018 i Saurdal. Laurdag 10. mars er det skredkurs med topptur Sundag 11. mars blir det forskjellige aktivitetar i trekket og i løypene. Sjå fullt program for helga HER Arrangementet er i regi av Balestrand idrettslag, Balestrand hjelpekorps og...
torsdag 8. mars Balestrand kommune
Ny frist for inntak av barn i barnehage - gjeld Nessane
Ny frist for inntak av barn i barnehage. Gjeld barn i Nessane krins, barnehageåret 2018 / 2019. Viser til tidlegare barnehageopptak for barnehageåret 2018 / 2019 i Balestrand kommune. Ein feil i søknadsskjema gjorde at Nesse barnehage ikkje låg inne som alternativ barnehage. Barn som...
onsdag 7. mars Balestrand kommune
Eigedomsskatt for 2018
Liste over utskriven eigedomsskatt 2018 vert lagt ut til offentleg gjennomsyn på Rådhuset i 3 veker frå 1. mars 2018. Det er skrive ut eigedomsskatt på verk og bruk og annan næringseigedom i heile kommunen, jfr. Eskl. § 3 bokstav d). Eigedomsskatten for 2018 er utskriven med kr...
tirsdag 27. februar Balestrand kommune
Erling la om til miljøvenleg gass. Så kom CO₂-avgifta
BALESTRAND: For tre år sidan investerte Nesseplast AS om lag 7 millionar kroner eit nytt gassanlegg. Det ville neppe skjedd i dag.
fredag 23. februar $ Firda
Grendamøte i Fjordane Grendalag
Årsmøtet fann stad i det flotte Vetlefjorden Grendahus, der bygdefolket hadde dekka fint opp med kaffi og kaker. Etter at det ordinære årsmøtet var vel gjennomført, var det tid for orienteringane frå kommunen. Harald Offerdal starta med å gå gjennom...
mandag 19. februar Balestrand kommune
Theodor lever eit dobbeltliv
Theodor Sigurdsson Kvikne stuper ut frå konsertscener i helgene, og jobbar på hotell i Bergen i vekedagane.
lørdag 17. februar $ Firda
Brøyting på Nessane og Lånefjorden
   
fredag 16. februar Balestrand kommune
Minner om søknadsfrist 18.februar til barnehageopptaket - barnehageåret 2018-2019
Minner om søknadsfristen som er den 18.02.2018 og at søknad vert sendt til den kommunen der barnet er folketalsregistrert.   Du finn elektroniske søknadsskjema her.
mandag 5. februar Balestrand kommune
Reguleringsplan for Sæle sag - off. ettersyn/høyring
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
fredag 2. februar Balestrand kommune
SOGN OG FJORDANE

Søknad om bygging av landbruksveg på Eiken - høyring
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
fredag 2. februar Balestrand kommune
Rekordstor avskyting på hjort i Balestrand
Rapportane for hjortejakta 2017 er no registrerte og viser 407 felte dyr, som er ny rekord for Balestrand. Siste toppår var i 2008 med 380 dyr.
onsdag 31. januar Balestrand kommune
Den friborne sognefjordingen
Per Áki Sigurdsson Kvikne, alias Kjartan Lauritzen (21) frå Balestrand, var for tre år sida klar for å opptre på ei scene i eit bibliotek i Bergen. Han skulle spele konsert, men hadde berre to songar i erme, og laga ein song på impro kvelden før.
søndag 28. januar $ Avisa Nordhordland
Kjartan Lauritzen fekk årets Luttpris
KULTUR: – Det er ikkje så mange, inkludert meg sjølv, som trudde at då eg byrja med rapmusikk, skulle vinne noko som helst.
søndag 21. januar Firda
Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 blei vedteke i kommunetyret i sak 77/17 14. desember 2017. Dokumenta er delt opp slik: Budsjett 2018, økonomiplan 2018-2021 Vedlegg Investeringsbudsjett 2018 - detaljert Vedlegg Driftsbudsjett 208 - detaljert    
tirsdag 16. januar Balestrand kommune
90 år og like infam
Først som pensjonist blei Norvald Tveit kjend med mora.
fredag 5. januar $ Bergens Tidende
Nessadalsvegen stengt.
  Nessalsvegen er stengt oppom vassverket. Mykje vatn har ført til utrasingar og skadar som gjer at vegen ikkje er kjørbar. Skadane er så pass omfattande at vegen ikkje vert opna før etter nyttår.
23. desember 2017 Balestrand kommune
Det er mogleg å gifte seg borgarleg på Balestrand rådhus frå 01.01.2018
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
21. desember 2017 Balestrand kommune
Gir seg i Sogndal – blir trenarutviklar i fotballkrinsen
FOTBALL: Marius Lenni Bøe har i fire år vore toppspelarutviklar i Sogndal Fotball. 1. januar skiftar han jobb.
20. desember 2017 Firda
Baly over vinterskodda
19. desember 2017 Balestrand kommune
Biblioteket i Balestrand er stengt 27.12 og 28.12
Onsdag 27.12.2017 og torsdag 28.12.2017 er biblioteket i Balestrand stengt. Velkomen attende onsdag 03.01.2018
18. desember 2017 Balestrand kommune
Opningstider NAV Balestrand jula 2017
I juleveka er NAV Balestrand ope onsdag 27.12.17 og fredag 29.12.17 frå kl. 10.00 til 14.00. Du kan ringe NAV-telefonen 55553333 til vanlege tider utanom helgedagar.    NAV-leiar  Anne Tove Nyheim  
18. desember 2017 Balestrand kommune
På denne skolen er fire av seks førsteklassinger fra Syria og Eritrea
Men fra og med neste år er det full stopp.
18. desember 2017 $ Bergens Tidende
Kjartan Lauritzen fekk Balestrandprisen 2017: – Han har sett oss på kartet
BALESTRAND: – Han har så til dei grader har sett Balestrand på kartet.
15. desember 2017 Firda
Balestrandprisen 2016 går til Per Áki Kvikne/Kjartan Lauritzen
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
15. desember 2017 Balestrand kommune
Kolonnekjøring Høyangertunnelen veke 50-51
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
14. desember 2017 Balestrand kommune
Hyllestad-eldsjel Joakim Systaddal har fått seg ny jobb i Balestrand
HYLLESTAD: Sjølv om han no byrjar i ei fulltidsstilling i Balestrand, har han ingen planar om å flytte frå Hyllestad med det første.
14. desember 2017 $ Firda
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

BALESTRAND

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
SOGN OG FJORDANE

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL