Balestrand
Opning av Balabu: Snorhogging og gamalostkapp
Laurdag var det opning av av dagsturhytta Balabu i Balestrand.
søndag 20:08 Porten.no
Beintøft 5.klasse Sagatun skule
I samanheng med dette, får vi ulike oppdrag. Sist veke såg vi på trafikktryggleiken og "Hjertesona" til Sagatun skule. Vi har laga denne bildeframsyninga som ei oppfordring til dei som ferdast til og frå skulen, i området rundt og til dei som kan hjelpe oss med å gjere...
torsdag 19:53 Balestrand kommune
Balestrand kulturskule
onsdag 11:00 Balestrand kommune
Kulturskulen startar oppatt med dansegruppene
onsdag 10:56 Balestrand kommune
Soknerådsvalet 2019 - resultat
Sjå resultat og kandidatkåring ved val av Balestrand sokneråd 2019-2023
tirsdag 10. september Balestrand kommune
Balestrandprisen for 2018 - 2019
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
mandag 9. september Balestrand kommune
Balestrandprisen for 2018 - 2019
Balestrandprisen vert delt ut den 12.12.2019 - i det siste kommunestyremøtet som finn stad, der Balestrand kommune er eiga kommune. Har du eit eller fleire gode framlegg til kven som bør få prisen, er det høve til å kome med forslag til kandidatar. I vedtektene til prisen...
mandag 9. september Balestrand kommune
Invitasjon til alle lag og organisasjonar i Balestrand Arbeidsmøte: Markering av ny Sogndal kommune januar 2020
fredag 6. september Balestrand kommune
SOGN OG FJORDANE

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder
Dette er noko alle kommunar skal gjere innan 2019. Arbeidet vert leda av Endre Hovland og ei arbeidsgruppe med lokale som er godt kjent med friluftslivsområda i kommunen. Arbeidet består i å markere områder på kart og verdsette områda etter ein mal frå...
torsdag 5. september Balestrand kommune
Oppstart av reguleringsplan - Fv. 55 Bru over Esefjorden
  Statens vegvesen skal i samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune og Balestrand kommune i gang med å lage ein detaljreguleringsplan for Fv. 55 bru over Esefjorden. Arbeidet vert med dette kungjort i samsvar med reglane i Plan og bygningslova. Det  er høve å komme med innspel til...
fredag 30. august Balestrand kommune
Prøvetaking av hjort i samband med jakta 2019 går ut!
Melding frå Miljødirektoratet: 
torsdag 29. august Balestrand kommune
NAV Balestrand er stengd måndag, 02.09.19.
onsdag 28. august Balestrand kommune
Påmeldinga til Beintøft 2019 har opna!
For femte året på rad er det klart for Norges største gå-til-skulen-aksjon, Beintøft. Frå 2.-29 september skal barneskuleelevar (1.-7. klasse) over heile Noreg konkurrere mot kvarandre om å kome seg til og frå skulen på miljøvenleg vis....
tirsdag 13. august Balestrand kommune
Kjærleikskyrkja i Balestrand
På dødsleiet bad prestedottera ektemannen bygge ei kyrkje. I over 100 år har engelske prestar kome til Balestrand for hennar skuld.
lørdag 10. august $ Bergens Tidende
Skulestart
Sagatun skule startar opp att måndag 19. august klokka 08.30 Oppmøte på skuleplassen. Vel møtt til eit nytt skuleår!
onsdag 7. august Balestrand kommune
Tenk tryggleik og klypp hekken før skulestart!
Høge busker ved avkøyrsler eller store greiner som heng ut i vegkryss kan gjere det svært uoversiktleg for bilistar, syklistar og gåande. Dette er eit aukande problem i sommarmånadane. Trafikantane mister ikkje berre sikt, men kan også gå glipp av viktig
onsdag 7. august Balestrand kommune
Nessadalsvegen stengt i periodar
På grunn av arbeid i samband med kraftutbygging kan Nessadalsvegen bli stengt i periodar opptil ein halv time om gongen i tida 07.00 til 19.00 frå og med måndag 5. august til og med fredag 9. august.
mandag 5. august Balestrand kommune
– Sygna er ein privatskule, Arbeiderpartiet!
Det skriv Trude Brosvik, fylkesordførarkandidat i Vestland KrF, i dette lesarinnlegget.
mandag 5. august Porten.no
Nessadalsvegen kan bli stengt i periodar.
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
torsdag 25. juli Balestrand kommune
Melding om oppstart av planarbeid - Reguleringsplan for Hittun
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
mandag 15. juli Balestrand kommune
NAV Balestrand: Endring av opningstid i veke 31 ( 29.07 – 02.08)
I veke 31 er det ope for henvendelsar utan avtale tirsdag og torsdag mellom kl. 12-14. Ved saker som hastar utanom denne tida ,ta kontakt på 5555333. Du kan også henvende deg til servicetorget og få bistand til å koma i kontakt med oss.  Dei andre vekene
onsdag 26. juni Balestrand kommune
Biblioteket har sommarferie veke 29-30-31-32
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
søndag 23. juni Balestrand kommune
Tilgang til nye postlister og politisk møtekalender
På grunn av ei systemoppgradering er det ikkje utlagt nye postlister.  Politisk møtekalender er heller ikkje tilgjengeleg. Det vert arbeida på spreng for å løyse dette. Me beklagar at dette ikkje er på plass enno.  
fredag 21. juni Balestrand kommune
Høyringsmøte – Politisk reglement for Nye Sogndal
torsdag 20. juni Balestrand kommune
Tilgang til postlister og politisk møtekalender
På grunn av ei systemoppgradering vil postlister og politisk møtekalender ikkje vere tilgjengelege før klokka 12 i morgon.  
tirsdag 18. juni Balestrand kommune
Vasslekasje i Fjærestadfeltet
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
søndag 16. juni Balestrand kommune
Hærverk på ny parkering
Nokon har gjort hærverk på nyplanert parkering for Keipenstien og skytebana i Esebotn. Kjedeleg no når det er gjort klart til skyttarstemne til helga. Dei som har gjort dette må melde seg til kommunen, elles vært saka meldt til politiet.
fredag 14. juni Balestrand kommune
Ynskjer du forbetre norskkunnskapane dine?
Undervisninga er knytt til undervisning for vaksne innvandrarar med «rett og plikt» til norsk med samfunnskunnskap. Det vil i haust bli tilbod om undervisning på A1/A2 og A2/B1 nivå. Undervisninga føregår på dagtid 16 t/v. Pris for haustsemesteret er kr 3000,- (inkl...
fredag 7. juni Balestrand kommune
Russen i Balestrand donerte millionbeløp
Det var millionglis i Balestrand laurdag når elevane ved Sygna vidaregåande skule overrekte sjekken til Norsk Luthersk Misjonssamband.
søndag 2. juni Porten.no
Invitasjon til debatt 12.06.2019 - Kva status skal frivillig kulturarbeid ha i nye Sogndal kommune
tirsdag 28. mai Balestrand kommune
Kontainar til landbruksplast på miljøstasjonen i Balestrand - onsdag 29.05.19
mandag 27. mai Balestrand kommune
– Eit forklaringsproblem på røyken som går ut frå Campus og inn i Sogndal Ap
For si eiga framtid si skuld, må næringsinteressene i Balestrand og Leikanger organisera seg annleis enn gjennom det snevre Fotball- og Krambu-Fjøra selskapet Sogn Næring AS, skriv Johannes Thue i dette innlegget.
torsdag 23. mai Porten.no
17. mai program Nessane
tirsdag 14. mai Balestrand kommune
SOGN OG FJORDANE

17. mai program Balestrand
tirsdag 14. mai Balestrand kommune
Høyring midlertidige ruteendringar
Framlegg til midlertidig ruteendring Vangsnes-Hella-Dragsvik på høyring. Eventuelle merknader til det vedlagde endringsframlegget kan sendast postmottak@balestrand.kommune.no innan 22. mai. 15_220797-177Midlertidig ruteendring på
tirsdag 14. mai Balestrand kommune
Godkjende lister ved kommunestyrevalet 2019
mandag 13. mai Balestrand kommune
17. mai program for Fjordane
09.30        Tog frå rundkøyringa i Dragsvik til Tjugum Kyrkje 10.00        Familiegudsteneste i Tjugum Kyrkje 12.00        Matserveringa startar på Fjordtun            ...
mandag 13. mai Balestrand kommune
Invitasjon til samling 27.04.18 - frå Funksjonshemmede Barns Familieforening FBF
tirsdag 23. april Balestrand kommune
Kurs i heimekompostering
torsdag 11. april Balestrand kommune
Informasjon frå SIMAS - Tømmeruta i påska 2019
torsdag 11. april Balestrand kommune
Søk SFO-plass
Her kan du søkja om plass i skulefritidsordninga ved skulane i Balestrand  kommune. Søknadsfristen for hovudopptaket er 01.mai
onsdag 10. april Balestrand kommune
Denne vidaregåande skulen skal få nytt kjøkken: - Me fornyar for framtida
No har gravemaskinane bryte jord på Sygna vidaregåande skule i Balestrand for å byggja nytt kjøkken.
torsdag 4. april Porten.no
Høge straumrekningar? Kommunen har gratis energiportal!
Mange har store straumkostnadar for tida. Då kan det løne seg å installere energitiltak, som for eksempel varmepumpe eller etterisolering av tak, for å få ned kostnadane.
mandag 1. april Balestrand kommune
Bokashi heimekompostering - på biblioteket!
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
fredag 29. mars Balestrand kommune
Til brukere av legevakt og ambulanse - Informasjon om Pilot Legevakt
fredag 22. mars Balestrand kommune
SIMAS informerer - Endra opningsdag på miljøstasjon i Balestrand
torsdag 21. mars Balestrand kommune
Forfattarmøte på Balestrand Folkebibliotek
Velkomen til bokprat med Johs B. Thue! Han har skrive bøker om Sognefjellet og Gaularfjellet (Den siste i lag med Eirik Thue), og vil denne kvelden fortelje om desse to nasjonale turistvegane, bygd av blant andre arbeidslaus ungdom.Kvelden er krydra med folkelege forteljingar, vi får høyre om...
mandag 18. mars Balestrand kommune
Melding frå SIMAS - Vårrydding 2019
onsdag 13. mars Balestrand kommune
Innkomne listeframlegg til kommunestyrevalet
tirsdag 12. mars Balestrand kommune
Kva er framtidas bustader langs Sognefjorden?
fredag 8. mars Balestrand kommune
Konkurransen - Draumeplassen 2019
mandag 4. mars Balestrand kommune
Søknad om kulturmidlar for 2019
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
fredag 1. mars Balestrand kommune
Eigedomsskatt for 2019
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
torsdag 28. februar Balestrand kommune
Nytt kommunevåpen for nye Sogndal kommune
torsdag 28. februar Balestrand kommune
NAV Balestrand - opningstider frå 18.02.2019
Opningstider - endring frå 18.02.2019 Om du ikkje har avtale, kan du treffe oss: mandag, onsdag og fredag frå kl.12.00-14.00. Du kan elles få god informasjon på nav.no og ved å ringe 55553333. Om noko hastar, vil kontaktsenteret vidareformidle beskjed og vil vil ta kontakt med...
tirsdag 12. februar Balestrand kommune
Vegnamn til off. ettersyn
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
torsdag 7. februar Balestrand kommune
Detaljreguleringsplan for Veganeset - høyring/off. ettersyn
  Formannskapet har i møte 31.01.19 gjort vedtak med heimel i Plan og bygningslova § 12-11 om at «Detaljreguleringsplan for Veganeset, 11.01.19» blir lagt ut til offentleg ettersyn og sendt på høyring. Planområdet er på austsida av Veganeset  i Balestrand...
tirsdag 5. februar Balestrand kommune
Kom til Sogn – Bli kjend med oss før karrieremessa i Bergen
Kommunane i Sogn byr på unike moglegheiter. Vi har blant Noregs beste skular, eit veksande næringsliv, godt helsevesen, sterkt miljøfokus og ei ambisiøs bustadutvikling. Mykje rører seg her.
fredag 1. februar Balestrand kommune
SOGN OG FJORDANE

Utlysing Investeringsmidlar til Organisert Beitebruk 2019
tirsdag 22. januar Balestrand kommune
Simas informerar - Frå 1. februar må du betala for boset ditt etter volum
mandag 21. januar Balestrand kommune
Opptak av born til barnehagane 2019-2020
Du finn elektroniske søknadsskjema på heimesida til Balestrand kommune under "Sjølvbetening" og "Skjema". Kontakt ein av barnehagane eller servicetorget på rådhuset om du har spørsmål.
fredag 18. januar Balestrand kommune
Forsvaret inviterer til Veterantreff
torsdag 17. januar Balestrand kommune
Offentleg ettersyn - Plan, ombygging av damanlegg i Høyanger kraftanlegg
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
tirsdag 15. januar Balestrand kommune
Pressmelding frå Statens vegvesen - Kaiarbeidet på Vangsnes, Dragsvik og Hella
fredag 11. januar Balestrand kommune
Ung scene i Sogn
Fredag 11. januar 2019 kl. 1900-2200 Leikangerhallen -Saften Ein rusfri konsert/ungdomsfest for ungdom mellom frå 6. klasse til og med 17 år. Konsert - Danseshow - Underholdning - Diskotek Gi ungdom mellom 12 og 17 år, frå Balestrand, Leikanger og Sogndal, ei kulturell oppleving og...
onsdag 9. januar Balestrand kommune
Drømmestipendet 2019
tirsdag 8. januar Balestrand kommune
Avfallskalender 2019
28. desember 2018 Balestrand kommune
Balestrand legekontor - opningstider jul og nyttår
27. desember kl. 08.00 - 15.00 28. desember kl. 08.00 - 15.00 24. desember - stengt 31. desember - stengt Ved behov for legehjelp utanom opningstid, ta kontakt med legevakt telefon 116117. Ved behov for akutt hjelp og livstruande situasjonar ring 113
20. desember 2018 Balestrand kommune
Kommunal plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv - høyring
Kunngjeringar
21. september 2018 Balestrand kommune
Stenging av Villavegen i samband med anleggsarbeid
Kunngjeringar
16. august 2018 Balestrand kommune
Opplæring i prøvetaking for CWD
Kunngjeringar
24. juli 2018 Balestrand kommune
Søknad om akvakulturanlegg i Lånefjorden - off. ettersyn
Kunngjeringar
2. juli 2018 Balestrand kommune
Bygden som truer med å melde seg ut
– Det eneste vi har fått, er seks fartshumper.
1. juli 2018 $ Bergens Tidende
Oppstart av kommunal plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse
Kunngjeringar
21. juni 2018 Balestrand kommune
Melding om oppstart av reguleringsplan - Veganeset
Kunngjeringar
9. mai 2018 Balestrand kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

BALESTRAND

SOGN OG FJORDANE

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL