Balestrand
17. mai program Nessane
tirsdag 14. mai Balestrand kommune
17. mai program Balestrand
tirsdag 14. mai Balestrand kommune
Høyring midlertidige ruteendringar
Framlegg til midlertidig ruteendring Vangsnes-Hella-Dragsvik på høyring. Eventuelle merknader til det vedlagde endringsframlegget kan sendast postmottak@balestrand.kommune.no innan 22. mai. 15_220797-177Midlertidig ruteendring på Vangsnes-Hella-Dragsvik.pdf
tirsdag 14. mai Balestrand kommune
Godkjende lister ved kommunestyrevalet 2019
mandag 13. mai Balestrand kommune
17. mai program for Fjordane
09.30        Tog frå rundkøyringa i Dragsvik til Tjugum Kyrkje 10.00        Familiegudsteneste i Tjugum Kyrkje 12.00        Matserveringa startar på Fjordtun            ...
mandag 13. mai Balestrand kommune
Invitasjon til samling 27.04.18 - frå Funksjonshemmede Barns Familieforening FBF
tirsdag 23. april Balestrand kommune
Kurs i heimekompostering
torsdag 11. april Balestrand kommune
Informasjon frå SIMAS - Tømmeruta i påska 2019
torsdag 11. april Balestrand kommune
SOGN OG FJORDANE

Søk SFO-plass
Her kan du søkja om plass i skulefritidsordninga ved skulane i Balestrand  kommune. Søknadsfristen for hovudopptaket er 01.mai
onsdag 10. april Balestrand kommune
Denne vidaregåande skulen skal få nytt kjøkken: - Me fornyar for framtida
No har gravemaskinane bryte jord på Sygna vidaregåande skule i Balestrand for å byggja nytt kjøkken.
torsdag 4. april Porten.no
Høge straumrekningar? Kommunen har gratis energiportal!
Mange har store straumkostnadar for tida. Då kan det løne seg å installere energitiltak, som for eksempel varmepumpe eller etterisolering av tak, for å få ned kostnadane.
mandag 1. april Balestrand kommune
Bokashi heimekompostering - på biblioteket!
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
fredag 29. mars Balestrand kommune
Til brukere av legevakt og ambulanse - Informasjon om Pilot Legevakt
fredag 22. mars Balestrand kommune
SIMAS informerer - Endra opningsdag på miljøstasjon i Balestrand
torsdag 21. mars Balestrand kommune
Forfattarmøte på Balestrand Folkebibliotek
Velkomen til bokprat med Johs B. Thue! Han har skrive bøker om Sognefjellet og Gaularfjellet (Den siste i lag med Eirik Thue), og vil denne kvelden fortelje om desse to nasjonale turistvegane, bygd av blant andre arbeidslaus ungdom.Kvelden er krydra med folkelege forteljingar, vi får høyre om...
mandag 18. mars Balestrand kommune
Melding frå SIMAS - Vårrydding 2019
onsdag 13. mars Balestrand kommune
Innkomne listeframlegg til kommunestyrevalet
tirsdag 12. mars Balestrand kommune
Kva er framtidas bustader langs Sognefjorden?
fredag 8. mars Balestrand kommune
Konkurransen - Draumeplassen 2019
mandag 4. mars Balestrand kommune
Søknad om kulturmidlar for 2019
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
fredag 1. mars Balestrand kommune
Eigedomsskatt for 2019
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
torsdag 28. februar Balestrand kommune
Nytt kommunevåpen for nye Sogndal kommune
torsdag 28. februar Balestrand kommune
NAV Balestrand - opningstider frå 18.02.2019
Opningstider - endring frå 18.02.2019 Om du ikkje har avtale, kan du treffe oss: mandag, onsdag og fredag frå kl.12.00-14.00. Du kan elles få god informasjon på nav.no og ved å ringe 55553333. Om noko hastar, vil kontaktsenteret vidareformidle beskjed og vil vil ta kontakt med...
tirsdag 12. februar Balestrand kommune
Vegnamn til off. ettersyn
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
torsdag 7. februar Balestrand kommune
Detaljreguleringsplan for Veganeset - høyring/off. ettersyn
  Formannskapet har i møte 31.01.19 gjort vedtak med heimel i Plan og bygningslova § 12-11 om at «Detaljreguleringsplan for Veganeset, 11.01.19» blir lagt ut til offentleg ettersyn og sendt på høyring. Planområdet er på austsida av Veganeset  i Balestrand...
tirsdag 5. februar Balestrand kommune
Kom til Sogn – Bli kjend med oss før karrieremessa i Bergen
Kommunane i Sogn byr på unike moglegheiter. Vi har blant Noregs beste skular, eit veksande næringsliv, godt helsevesen, sterkt miljøfokus og ei ambisiøs bustadutvikling. Mykje rører seg her.
fredag 1. februar Balestrand kommune
Utlysing Investeringsmidlar til Organisert Beitebruk 2019
tirsdag 22. januar Balestrand kommune
Simas informerar - Frå 1. februar må du betala for boset ditt etter volum
mandag 21. januar Balestrand kommune
Opptak av born til barnehagane 2019-2020
Du finn elektroniske søknadsskjema på heimesida til Balestrand kommune under "Sjølvbetening" og "Skjema". Kontakt ein av barnehagane eller servicetorget på rådhuset om du har spørsmål.
fredag 18. januar Balestrand kommune
Forsvaret inviterer til Veterantreff
torsdag 17. januar Balestrand kommune
Offentleg ettersyn - Plan, ombygging av damanlegg i Høyanger kraftanlegg
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
tirsdag 15. januar Balestrand kommune
Pressmelding frå Statens vegvesen - Kaiarbeidet på Vangsnes, Dragsvik og Hella
fredag 11. januar Balestrand kommune
Ung scene i Sogn
Fredag 11. januar 2019 kl. 1900-2200 Leikangerhallen -Saften Ein rusfri konsert/ungdomsfest for ungdom mellom frå 6. klasse til og med 17 år. Konsert - Danseshow - Underholdning - Diskotek Gi ungdom mellom 12 og 17 år, frå Balestrand, Leikanger og Sogndal, ei kulturell oppleving og...
onsdag 9. januar Balestrand kommune
SOGN OG FJORDANE

Drømmestipendet 2019
tirsdag 8. januar Balestrand kommune
Avfallskalender 2019
28. desember 2018 Balestrand kommune
Innbrot i Balestrand, stal verdiar for 100.000 kroner
Natt til 2. juledag vart det utført innbrot i eit hus i Balestrand.
27. desember 2018 Porten.no
Balestrand legekontor - opningstider jul og nyttår
27. desember kl. 08.00 - 15.00 28. desember kl. 08.00 - 15.00 24. desember - stengt 31. desember - stengt Ved behov for legehjelp utanom opningstid, ta kontakt med legevakt telefon 116117. Ved behov for akutt hjelp og livstruande situasjonar ring 113
20. desember 2018 Balestrand kommune
NAV Balestrand held stengt julafta og nyttårsafta
NAV Balestrand held stengt julafta og nyttårsafta. Viss det er noko som hastar kan du få kontakt med oss ved å ringe 404 62 533. Vi ønskjer deg ei god jul og eit godt nyttår. NAV Balestrand        
19. desember 2018 Balestrand kommune
Sogn barnevern skåra godt på nasjonal oversikt
Bufdir har, på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet, gjort ein gjennomgang av enkelte indikatorar for å vurdere risikobiletet i kommunale barnevernstenester. 
18. desember 2018 Balestrand kommune
Servicetorget stengt julaftan og nyttårsaftan
Servicetorget til Balestrand kommune har stengt julaftan og nyttårsaftan. Dei andre dagane i romjula har vanlige opningstider; 09 - 15.
17. desember 2018 Balestrand kommune
Juletrefest 1.-7. klasse ved Sagatun skule
17. desember 2018 Balestrand kommune
Balestrand folkebibliotek vert stengt torsdag 20/12-18 og torsdag 27/12-18.
Velkomen attende til nytt og godt leseår onsdag 2. januar 2019. Vi fortset med samme åpningstider: måndagar kl 16-19, onsdagar kl 16-19 og torsdagar kl 10-16.
12. desember 2018 Balestrand kommune
Kulturskulen startar oppatt dansegruppene etter jul
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
12. desember 2018 Balestrand kommune
HMT - dag for kommunalt tilsette
Bakgrunnen for samlinga er eit ledd i kommunen sin plan for å redusere sjukefråværet som har vore relativt høgt dei siste åra. Det er NAV arbeidslivsenter i samarbeid med Balestrand kommune som står for opplegget for dagen. Vel 40 arbeidstakarar møtte kvar av dei to...
6. desember 2018 Balestrand kommune
Foreldremøte
Hugs foreldremøtet for foreldre til barn i 1. – 4. klasse Sagatun skule torsdag den 06.12.18. kl. 20 00
5. desember 2018 Balestrand kommune
SIMAS informerer om opningstidene ved miljøstasjonen i jula
3. desember 2018 Balestrand kommune
Politisk organisering - nye Sogndal kommune - Høyring
26. november 2018 Balestrand kommune
Telefonen til Balestrand legekontoret er no i drift att
Telefonen til legekontoret er no i drift att. Timebestilling: Via telefon: 57 65 13 00 eller på nettsida: www.besoklegen.no Opningstider: Mandag  -  Fredag     08:00 - 15:30 Landsdekkande legevaktnummer: 116 117 Ved akutt behov for legehjelp ring 113
21. november 2018 Balestrand kommune
Ombygging av Saurdalsvegen – vegstenging.
På desse dagane kan vegen være stengt på grunn av sprengingsarbeid eller begrensa framkomst, slik at vi rår til at almenn ferdsel styrast mest mogleg mot fredag – søndag no fram til vinteren set inn. Kort orientering om prosjektet: Dei verste flaskehalsane, dvs. om lag...
20. november 2018 Balestrand kommune
Transportordning for ungdom
Bestilling av transport skjer 24 timar - før tidspunktet for køyreturen. Ta kontakt med / bestill skyss ved å ringja:  Balestrand Taxi, mobilnr.  95956113. Legitimasjon vert lagt fram dersom den vert etterspurd. Tilbodet gjeld heile året innanfor eigen - og...
19. november 2018 Balestrand kommune
Budsjett 2019, økonomiplan 2019 - 2022 - offentleg ettersyn - frist 26.11.2018
Vedtak: Formannskapet sitt høyringsutkast til Budsjett og økonomiplan 2019 – 2022 vert som rådmannen sitt arbeidsgrunnlag datert 15.10.2018 med endringsliste datert 08.11.2018. Høyringsutkast vert lagt ut til høyring / offentleg ettersyn, jf. kommunelova §§ 44-45. ...
12. november 2018 Balestrand kommune
Klyngetunet. Eva Røyrane og Oddleiv Apneseth på biblioteket.
  Om Klyngetunet Dette er historia om den norske landsbyen, eit gløymt fenomen i historia vår. Mange trur bøndene i Noreg alltid har budd på kvart sitt tun, men ein gong i tida, før utskifting og dramatisk modernisering, budde mange nordmenn saman i landsbyliknande fellestun....
11. november 2018 Balestrand kommune
Prøvar hjå Norskopplæringa 5. desember
Det er høve til å ta samfunnsfagprøve, statsborgarprøve eller skriftleg norskprøve på Norskopplæringa onsdag 5. desember. Prøveavgift etter gjeldande satsar. Oppmeldingsfrist 19. november. Ta kontakt med Marianne på Norskopplæringa,  mob....
9. november 2018 Balestrand kommune
Høyring - Framlegg til administrativ organisering i nye Sogndal kommune
6. november 2018 Balestrand kommune
Hugs felles foreldremøte i dag den 05.11.18 på Kviknes hotel kl. 18 00
5. november 2018 Balestrand kommune
Bli kjent-fond - Søknadsskjema og retningsliner
2. november 2018 Balestrand kommune
Nav Balestrand har stengt torsdag 01.11.18 og fredag 02.11.18
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
29. oktober 2018 Balestrand kommune
Minner om folkemøte i kveld!
24. oktober 2018 Balestrand kommune
SOGN OG FJORDANE

Velkomen til folkemøte om nye Sogndal kommune!
18. oktober 2018 Balestrand kommune
Invitasjon til foreldremøte ved Sagatun skule
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
16. oktober 2018 Balestrand kommune
Influensavaksine ved Balestrand legekontor
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
16. oktober 2018 Balestrand kommune
Temasamling for bygg- og anleggsbransjen
Onsdag 26. septmeber inviterte Balestrand kommune til temasamling for bygg- og anleggsbransjen. Målet med samlinga var å sette fokus på korleis mindre lokale bedrifter kan komme i posisjon til å vere med å konkurrere om større jobbar. I tillegg sette
28. september 2018 Balestrand kommune
Koldingsnesvegen er stengd
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
26. september 2018 Balestrand kommune
Kommunal plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv - høyring
Kunngjeringar
21. september 2018 Balestrand kommune
Stenging av Villavegen i samband med anleggsarbeid
Kunngjeringar
16. august 2018 Balestrand kommune
Opplæring i prøvetaking for CWD
Kviknes Hotel 13. august 2018 Kl.  19.00 Instruktør Arve Århus frå Vestskog, på oppdrag frå NINA. Balestrand er trekt  ut for registrering og prøvetaking av hjortevilt i samband med skrantesjuka. NB! Dette gjeld: All fallvilt i 2018 All felte hjortevilt...
24. juli 2018 Balestrand kommune
Søknad om akvakulturanlegg i Lånefjorden - off. ettersyn
Kunngjeringar
2. juli 2018 Balestrand kommune
Bygden som truer med å melde seg ut
– Det eneste vi har fått, er seks fartshumper.
1. juli 2018 $ Bergens Tidende
Oppstart av kommunal plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse
Formannskapet gjorde i møtet 7. juni vedtak om oppstart av arbeid med Kommunal plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse. I samband med vedtak om oppstart er det lagt ut på høyring eit planprogram for arbeidet. Dette seier noko om føringar for arbeidet, prosess,...
21. juni 2018 Balestrand kommune
Melding om oppstart av reguleringsplan - Veganeset
Kunngjeringar
9. mai 2018 Balestrand kommune
Endra kjørerute for morgonbussen kl 06:30 til Sogndal
Kunngjeringar
6. april 2018 Balestrand kommune
Stenging av Villavegen i samband med anleggsarbeid
Kunngjeringar
5. april 2018 Balestrand kommune
– Blir neppe ferdig før tidlegast i slutten av april
HØYANGER/BALESTRAND: Arbeidet med oppgraderinga av Høyangertunnelen vert neppe avslutta før tidlegast i slutten av april.
15. mars 2018 $ Firda
Theodor lever eit dobbeltliv
Theodor Sigurdsson Kvikne stuper ut frå konsertscener i helgene, og jobbar på hotell i Bergen i vekedagane.
17. februar 2018 $ Firda
Den friborne sognefjordingen
Per Áki Sigurdsson Kvikne, alias Kjartan Lauritzen (21) frå Balestrand, var for tre år sida klar for å opptre på ei scene i eit bibliotek i Bergen. Han skulle spele konsert, men hadde berre to songar i erme, og laga ein song på impro kvelden før.
28. januar 2018 $ Avisa Nordhordland
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

BALESTRAND

SOGN OG FJORDANE

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL