Balestrand
Transportordning for ungdom
Bestilling av transport skjer 24 timar - før tidspunktet for køyreturen. Ta kontakt med / bestill skyss ved å ringja:  Balestrand Taxi, mobilnr.  95956113. Legitimasjon vert lagt fram dersom den vert etterspurd. Tilbodet gjeld heile året innanfor eigen - og...
mandag 11:20 Balestrand kommune
Budsjett 2019, økonomiplan 2019 - 2022 - offentleg ettersyn - frist 26.11.2018
Vedtak: Formannskapet sitt høyringsutkast til Budsjett og økonomiplan 2019 – 2022 vert som rådmannen sitt arbeidsgrunnlag datert 15.10.2018 med endringsliste datert 08.11.2018. Høyringsutkast vert lagt ut til høyring / offentleg ettersyn, jf. kommunelova §§ 44-45. ...
mandag 12. november Balestrand kommune
Klyngetunet. Eva Røyrane og Oddleiv Apneseth på biblioteket.
  Om Klyngetunet Dette er historia om den norske landsbyen, eit gløymt fenomen i historia vår. Mange trur bøndene i Noreg alltid har budd på kvart sitt tun, men ein gong i tida, før utskifting og dramatisk modernisering, budde mange nordmenn saman i landsbyliknande fellestun....
søndag 11. november Balestrand kommune
Prøvar hjå Norskopplæringa 5. desember
Det er høve til å ta samfunnsfagprøve, statsborgarprøve eller skriftleg norskprøve på Norskopplæringa onsdag 5. desember. Prøveavgift etter gjeldande satsar. Oppmeldingsfrist 19. november. Ta kontakt med Marianne på Norskopplæringa,  mob....
fredag 9. november Balestrand kommune
Høyring - Framlegg til administrativ organisering i nye Sogndal kommune
tirsdag 6. november Balestrand kommune
Hugs felles foreldremøte i dag den 05.11.18 på Kviknes hotel kl. 18 00
mandag 5. november Balestrand kommune
Bli kjent-fond - Søknadsskjema og retningsliner
fredag 2. november Balestrand kommune
Nav Balestrand har stengt torsdag 01.11.18 og fredag 02.11.18
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
mandag 29. oktober Balestrand kommune
SOGN OG FJORDANE

Minner om folkemøte i kveld!
onsdag 24. oktober Balestrand kommune
Velkomen til folkemøte om nye Sogndal kommune!
torsdag 18. oktober Balestrand kommune
Invitasjon til foreldremøte ved Sagatun skule
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
tirsdag 16. oktober Balestrand kommune
Influensavaksine ved Balestrand legekontor
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
tirsdag 16. oktober Balestrand kommune
Temasamling for bygg- og anleggsbransjen
Onsdag 26. septmeber inviterte Balestrand kommune til temasamling for bygg- og anleggsbransjen. Målet med samlinga var å sette fokus på korleis mindre lokale bedrifter kan komme i posisjon til å vere med å konkurrere om større jobbar. I tillegg sette
fredag 28. september Balestrand kommune
Koldingsnesvegen er stengd
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
onsdag 26. september Balestrand kommune
Balestrandprisen 2017
Har du eit eller fleire gode framlegg til kven som bør få prisen, er det høve til å komme med forslag til kandidatar. I vedtektene til prisen er det  sagt at prisen har som føremål å fokusere på positive tiltak innan bygningsmiljø/hagemiljø,...
mandag 24. september Balestrand kommune
Kommunal plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv - høyring
  Kommunane Leikanger, Sogndal og Balestrand har vedteke å utarbeide ein felles plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Det har i alle tre kommunane vore handsama politisk sak i møte 13.09.2018 der planprogram vart stadfesta og det vart gjort vedtak om å leggje ut...
fredag 21. september Balestrand kommune
NAV Balestrand har stengt 24. og 25 september
  Mandag 24. og tirsdag 25. september er NAV Balestrand stengt grunna felles fagdag. Du kan likevel nå oss om du ringjer 55553333 og ber om å få snakke med rådgjevaren din.   Med helsing NAV Balestrand
onsdag 19. september Balestrand kommune
årets tv – aksjon 21. 0ktober 2018
I Noreg er det altfor mange som står utanfor. Nokon manglar ei seng å sova i, andre har ikkje nokon å snakka med. Årets TV- aksjon skal opna dører og invitere fleire inn i varmen. Fordi eit møte kan endre eit liv – og fleire møte kan endra eit heilt samfunn. Vi...
onsdag 19. september Balestrand kommune
Biblioteket vert stengd torsdag 27.sept kl 10-16 grunna kurs.
tirsdag 18. september Balestrand kommune
Program for Folkehelse-seminaret - fredag 14. september kl. 18.00
Opningsseremoni for Balestrand Opp 2018 v/løpsleiaren Årets speaker Kjell Arvid Stølen - mangeårig  journalist i NRK sfj  intervjuar: Tord Træen, hovudarkitekten av Baly - den nye hytta på Raudmele  Roar Sandnes, rektor for Sogn Kulturskule som Balestrand...
fredag 14. september Balestrand kommune
Balestrand Opp - Viktig melding
På grunn av det litt tidlege våte og kjølige høstveret vil alle glade turgåarar få medalje for gjennomført topptur på Buråsi. Då er du omlag halvvegs til toppen. Kjekt om nokon tek turen heilt opp for å heie løparane i mål.  Dei...
fredag 14. september Balestrand kommune
Bli kjent-fond, nye Sogndal kommune
onsdag 12. september Balestrand kommune
Kjøkkensjefene i kø for kjempefisken
Mandag kom årets første makrellstørjer til Bergen
mandag 10. september Bergens Tidende
Balestrand kulturskule
mandag 10. september Balestrand kommune
Asfaltering/ vegarbeid på kommunale vegar
Dei neste dagane vil det difor vere førebuingsarbeid i samband med dette.
fredag 7. september Balestrand kommune
Leige av ungdomsklubben sine lokale i gamle Sagatun skule til bursdagsfeiring
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
torsdag 6. september Balestrand kommune
Mange Balestrand-bedrifter på kurs
mandag 3. september Balestrand kommune
Godt frammøte på første skaparsamling
Poulsson gav ei orientering om arbeidet på museet, og kunne mellom anna fortelle at besøkstalet i sommar ser ut til å bli høgre enn i fjor. Vidare fortalde ho om korleis dei jobba med å skape meir levande innhald i lokala, både i eigen regi og i samspel med andre. Ho avslutta...
mandag 3. september Balestrand kommune
Navnet er frigitt på turgåer som omkom i Balestrand
Det var Svein-Kåre Aannevik (44) fra Kalvåg i Bremanger som mandag ble funnet omkommet i fjellsiden i Balestrand.
tirsdag 28. august $ Bergens Tidende
Stenging av Villavegen i samband med anleggsarbeid
  Villavegen vil bli stengt i arbeidstid/dagtid i samband med avsluttande arbeid på arbeid på mur ved Villa Lorna. Vegstenginga tek til frå mandag 20.august og er rekna å vare fram til 31. august. Det vil vere skilta/merka i tidsrom vegen er stengt. Vegen vil vere open for...
torsdag 16. august Balestrand kommune
Nytt system for søkjarar av tilskot til sjukdomsavløysing frå august 2018
tirsdag 14. august Balestrand kommune
Velkommen til skaparsamling i Balestrand
Skaparsamling er ein møtestad for næringsliv og eldsjeler i Balestrand, der det kvar gang vert sett fokus på eit aktuelt tema, og lagt opp til at folk kan møtast for å tenkje saman. Gjennom dei gode samtalane kan mykje spennande oppstå. Til første samling kjem Susanne...
tirsdag 31. juli Balestrand kommune
Opplæring i prøvetaking for CWD
Kviknes Hotel 13. august 2018 Kl.  19.00 Instruktør Arve Århus frå Vestskog, på oppdrag frå NINA. Balestrand er trekt  ut for registrering og prøvetaking av hjortevilt i samband med skrantesjuka. NB! Dette gjeld: All fallvilt i 2018 All felte hjortevilt...
tirsdag 24. juli Balestrand kommune
SOGN OG FJORDANE

Stenging av tursti - closed trail
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
tirsdag 10. juli Balestrand kommune
Informasjon om skogbrannfare og bålforbud
tirsdag 3. juli Balestrand kommune
Søknad om akvakulturanlegg i Lånefjorden - off. ettersyn
  Balestrand kommune har motteke søknad etter Akvakulturlova frå Sogn og Fjordane fylkeskommune.  Søknaden er frå Osland Havbruk AS om søkjer om å etablere ein ny oppdrettslokalitet i Lånefjorden ved gamle Kongsvik ferjekai. Det er søkt om to ulike...
mandag 2. juli Balestrand kommune
Bygden som truer med å melde seg ut
– Det eneste vi har fått, er seks fartshumper.
søndag 1. juli $ Bergens Tidende
Ferieavvikling Balestrand legekontor
Balestrand legekontor vil ha vanleg opningstid heile sommaren, frå kl 08:00 til kl 15:00. Det vil vere lege-vikar på kontoret fra og med veke 28 til og med veke 30. Det er rutinerte Carsten Bolmgren Petersen som har arbeidet i vårt distrikt lenge. Ferieoversikt legane (merka med X)   ...
torsdag 28. juni Balestrand kommune
Oppstart av kommunal plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse
Formannskapet gjorde i møtet 7. juni vedtak om oppstart av arbeid med Kommunal plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse. I samband med vedtak om oppstart er det lagt ut på høyring eit planprogram for arbeidet. Dette seier noko om føringar for arbeidet, prosess,...
torsdag 21. juni Balestrand kommune
Sherpaene er tilbake
Sherpaene er på plass att og vi har tinga dei til ei 7 vekers opphald i Balestrand. Hovudtiltaka blir opprusting av stien til Raudmelen samt gjere ferdig tiltak på Keipenstien. Måndag starta dei på brukara (bilde) over elva i Dalen.
tirsdag 19. juni Balestrand kommune
Sommarferie på biblioteket 9.juli-5.august
I denne perioden vert biblioteket stengt. Innleveringskassen utanfor inngangen vert ikkje tømt, ein ber difor om at bøker vert levert innan åpningstida torsdag 5.juli eller etter ferien - 6.august. God sommar alle saman!
søndag 17. juni Balestrand kommune
Sognerappen ruler som aldri før
En virkelig festlig kar fra Balestrand.
lørdag 16. juni $ Bergens Tidende
Totalt bålforbod vert heva 15 juni kl1200
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
fredag 15. juni Balestrand kommune
KOMHELSE 2018 - Nettbasert spørjeundersøking om kommunale helsetenester
Har du vore i kontakt med kommunale helsetenester på grunn av utfordringar knytta til psykisk helse, rus, vold eller overgrep?
torsdag 24. mai Balestrand kommune
Ville vekster i mat - eit sankekurs m/Ingvild Kjøsnes
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
torsdag 24. mai Balestrand kommune
Søknadsfrist Sogn kulturskule 18.mai
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
onsdag 16. mai Balestrand kommune
17. mai - program for Balestrand kommune
Her kan du sjå 17.mai-programmet for Balestrand sentrum og Fjordtun Her kan du sjå 17. mai-program for Nessane
tirsdag 15. mai Balestrand kommune
Balestrand folkebibliotek er stengt onsdag 16. mai kl 16-19
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
onsdag 9. mai Balestrand kommune
Melding om oppstart av reguleringsplan - Veganeset
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
onsdag 9. mai Balestrand kommune
Reisevaksiner
Du bestiller deg legetime anten ved å ringe til oss eller ved å gå inn på nettsida ePortalen www.besøklegen.no hos smittevern-lege / kommuneoverlege Henrik Høberg. Første konsultasjon hjå legen vil være til reisemålsvurdering,...
onsdag 9. mai Balestrand kommune
Balestrand kommune forsøkt lurt til å betale for karttenester vi ikkje hadde bestilt
Norsk Karttenester har vore i media av di dei mellom anna har fått kommunar til å betale for tenester dei ikkje har fått eller bestilt.
onsdag 2. mai Balestrand kommune
Problem med telefoni på legekontoret og rådhuset
Telefonsentral for IP-telefoni for fylkeskommunen og Balestrand kommune er ute av drift. Det er helsesenteret og rådhuset i Balestrand dette påverkar i størst grad. Det vert arbeida med å løyse problemet.
fredag 13. april Balestrand kommune
Lang sykkeltur i Austerled
Clemens Witt frå Vetlefjorden deler forteljinga frå ei eventyrleg reise gjennom 5 land - i ord og bilete. Han pakka sykkelen og trødde seg frå Tyrkia til Iran.   Velkomne til ei makelaus oppleving! På Reiselivsmuseet torsdag 19.april kl 19.00. Inngang kr 100/gjerne...
torsdag 12. april Balestrand kommune
Deler du brønn med naboen?
No skal alle små vassforsyningssystem registrerast.
tirsdag 10. april Balestrand kommune
Endra kjørerute for morgonbussen kl 06:30 til Sogndal
Kunngjeringar
fredag 6. april Balestrand kommune
Stenging av Villavegen i samband med anleggsarbeid
Kunngjeringar
torsdag 5. april Balestrand kommune
Sei di meining om plan for Brukarutval - frist 22. april 2018
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
fredag 23. mars Balestrand kommune
Stenging av Villavegen torsdag 22.03.18
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
onsdag 21. mars Balestrand kommune
SOGN OG FJORDANE

Desse kjem til årets Balejazz
KULTUR: Chiphahua, Silya & The Sailors, Sigrid Moldestad, Silje Nergaard og Tord Gustavsen kjem alle til Balejazz i år.
fredag 16. mars Firda
– Blir neppe ferdig før tidlegast i slutten av april
HØYANGER/BALESTRAND: Arbeidet med oppgraderinga av Høyangertunnelen vert neppe avslutta før tidlegast i slutten av april.
torsdag 15. mars $ Firda
Røyk frå hus i Balestrand - brannvesenet har kontroll
POLITI: Alle naudetatane rykte ut til meldingar om røykutvikling i Vetlefjorden.
onsdag 14. mars Firda
Erling la om til miljøvenleg gass. Så kom CO₂-avgifta
BALESTRAND: For tre år sidan investerte Nesseplast AS om lag 7 millionar kroner eit nytt gassanlegg. Det ville neppe skjedd i dag.
fredag 23. februar $ Firda
Grendamøte i Fjordane Grendalag
Årsmøtet fann stad i det flotte Vetlefjorden Grendahus, der bygdefolket hadde dekka fint opp med kaffi og kaker. Etter at det ordinære årsmøtet var vel gjennomført, var det tid for orienteringane frå kommunen. Harald Offerdal starta med å gå gjennom...
mandag 19. februar Balestrand kommune
Theodor lever eit dobbeltliv
Theodor Sigurdsson Kvikne stuper ut frå konsertscener i helgene, og jobbar på hotell i Bergen i vekedagane.
lørdag 17. februar $ Firda
Brøyting på Nessane og Lånefjorden
   
fredag 16. februar Balestrand kommune
Reguleringsplan for Sæle sag - off. ettersyn/høyring
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
fredag 2. februar Balestrand kommune
Søknad om bygging av landbruksveg på Eiken - høyring
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
fredag 2. februar Balestrand kommune
Rekordstor avskyting på hjort i Balestrand
Rapportane for hjortejakta 2017 er no registrerte og viser 407 felte dyr, som er ny rekord for Balestrand. Siste toppår var i 2008 med 380 dyr.
onsdag 31. januar Balestrand kommune
Den friborne sognefjordingen
Per Áki Sigurdsson Kvikne, alias Kjartan Lauritzen (21) frå Balestrand, var for tre år sida klar for å opptre på ei scene i eit bibliotek i Bergen. Han skulle spele konsert, men hadde berre to songar i erme, og laga ein song på impro kvelden før.
søndag 28. januar $ Avisa Nordhordland
Kjartan Lauritzen fekk årets Luttpris
KULTUR: – Det er ikkje så mange, inkludert meg sjølv, som trudde at då eg byrja med rapmusikk, skulle vinne noko som helst.
søndag 21. januar Firda
Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 blei vedteke i kommunetyret i sak 77/17 14. desember 2017. Dokumenta er delt opp slik: Budsjett 2018, økonomiplan 2018-2021 Vedlegg Investeringsbudsjett 2018 - detaljert Vedlegg Driftsbudsjett 208 - detaljert    
tirsdag 16. januar Balestrand kommune
90 år og like infam
Først som pensjonist blei Norvald Tveit kjend med mora.
fredag 5. januar $ Bergens Tidende
Nessadalsvegen stengt.
  Nessalsvegen er stengt oppom vassverket. Mykje vatn har ført til utrasingar og skadar som gjer at vegen ikkje er kjørbar. Skadane er så pass omfattande at vegen ikkje vert opna før etter nyttår.
23. desember 2017 Balestrand kommune
Det er mogleg å gifte seg borgarleg på Balestrand rådhus frå 01.01.2018
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
21. desember 2017 Balestrand kommune
Gir seg i Sogndal – blir trenarutviklar i fotballkrinsen
FOTBALL: Marius Lenni Bøe har i fire år vore toppspelarutviklar i Sogndal Fotball. 1. januar skiftar han jobb.
20. desember 2017 Firda
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

BALESTRAND

SOGN OG FJORDANE

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL