Balestrand
Stein P Aasheim; "Levande tid"
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
torsdag 13:35 Balestrand kommune
Stein P Asheim; "Levande tid"
Stein P Asheim kjem til biblioteket med foredraget "Levande tid". Denne eventyraren har gjort mange av dei tinga andre berre drøymer om. Han har klatra Mount Everest, fulgt Roald Amundsen si rute til Sydpolen og Fridtjov Nansen si rute over Grønland. Han har sykla gjennom Sahara. Overvintra i...
søndag 10. november Balestrand kommune
Samspel Aktivitetsmesse 07. november 2019
onsdag 6. november Balestrand kommune
Ny vassforvaltningsplan for Vestland – no kan du kome med innspel til tiltak
Sei di meining om vatnet vårt Korleis står det til med vatnet der du bor, og korleis kan vi ta betre vare på det? No kan alle som vil kome med innspel om korleis vi bør forvalte vatnet. Vatnet blir utsatt for mange påverknadar frå det fell som nedbør i fjellet, renn ned...
mandag 4. november Balestrand kommune
Hugsar du å opne di digitale postkasse?
Mange har etter kvart valt å ha ei digital postkasse, Digipost eller e-Boks. Dersom du mottek posten din i Altinn, og ikkje opnar den i løpet av 40 timar, kjem den i papir i postkassa i gata.  
onsdag 30. oktober Balestrand kommune
Balestrand kommune v/ordførar invitere til Bygdefest - Markering av avslutning som eigen kommune -
tirsdag 29. oktober Balestrand kommune
Måndag 04.11.2019 er NAV Balestrand stengt.
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
mandag 28. oktober Balestrand kommune
Mørke. Stjerner, redsel og fem netter på Finse
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
tirsdag 22. oktober Balestrand kommune
SOGN OG FJORDANE

Samspel Aktivitetsmesse - Balestrand 07.november
Kl. 18.00-20.00 i Belehallen Program: Balestrand Røde kors, 4H, Idrettslaget, Jakt og Fiske, Songlaget, og Skyttarlaget, syner fram sine aktivitetar og tilbod som er i Balestrand. Me oppmodar at organisasjonar som vil vere med å presentere seg, tek kontakt med kontaktperson for arrangementet:...
tirsdag 22. oktober Balestrand kommune
TV-aksjonen: Aurland gav langt over gjennomsnittet
Under TV-aksjonen i går blei det samla inn 219 887 346 kroner. Sogn og Fjordane var fylket som gav mest.
mandag 21. oktober Porten.no
Kunstutstilling for Ungdom - 13. desember 2019
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
onsdag 16. oktober Balestrand kommune
Vil du vere bøsseberar for TV-aksjonen søndag 20/10-19?
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
onsdag 16. oktober Balestrand kommune
Kartlegging og verdsetjing av friluftslivsområder
Balestrand kommune har no kartlagt og verdsett sine friluftslivsområder. No har du høve til å kome med dine innspel fram til fredag 01.11.2019. På kommunehuset er det no hengt opp kart slik at ein kan sjå kva område som er registrert. Det er også hengt opp eit skjema som...
mandag 14. oktober Balestrand kommune
Asfaltering i Balestrand i dag 10.10.2019
torsdag 10. oktober Balestrand kommune
Influensavaksine haust 2019
Balestrand legekontor tilbyr influensa-vaksine: Onsdag 16. oktober kl. 14-17, torsdag 17 oktober kl. 14-17 og  fredag 18. oktober kl. 09:30-12:00 og kl. 14-17. Alle dagar er det «drop in», ikkje behov for å bestille time Meld deg i resepsjonen når du kjem. Hugs at du må sitje...
onsdag 9. oktober Balestrand kommune
Nasjonal undersøking om helse og sykdom
tirsdag 8. oktober Balestrand kommune
Måndag 14.10.19 er NAV Balestrand stengt grunna interne aktivitetar
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
tirsdag 8. oktober Balestrand kommune
Kunngjering - vedtak av detaljreguleringsplan for Veganeset utleigehytter
Kunngjeringar
fredag 4. oktober Balestrand kommune
Spelemannen frå Korsneset - Bokkafè med Gro Røsth
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
søndag 29. september Balestrand kommune
Fleire unge og innvandrarar utan jobb
På eit år har arbeidsløysa i Region Sogn auka, men Sogn og Fjordane har framleis den lågaste arbeidsløysa i landet med kun 1,4 prosent.
lørdag 28. september Porten.no
Biblioteket vert stengt torsdag 26/9-19 på grunn av kurs
mandag 23. september Balestrand kommune
Reinske grøfter og stikkrenner
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
fredag 20. september Balestrand kommune
Balestrand kommune inviterer til den nye Legevakt - satelitten ved Balestrand helsetun
Måndag 23. september kl 17:30 - 18:30 Måndag 30. september kl 17:30 - 18:30 Måndag 7. oktober kl 17:30 - 18:30 Det vil bli: Presentasjon av Legevakt– satellitt Omvising av bil, kontor og utstyr som høyrer til Legevakt-satellitt   Eventuell test av...
fredag 20. september Balestrand kommune
Tyleprat og fotside bogedrag - med Jens Brekke og Vidar Underseth
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
fredag 20. september Balestrand kommune
Måndag 07.10.19 er NAV Balestrand stengt
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
torsdag 19. september Balestrand kommune
Opning av Balabu: Snorhogging og gamalostkapp
Laurdag var det opning av av dagsturhytta Balabu i Balestrand.
søndag 15. september Porten.no
Beintøft 5.klasse Sagatun skule
torsdag 12. september Balestrand kommune
Beintøft 5.klasse Sagatun skule
torsdag 12. september Balestrand kommune
Balestrand kulturskule
onsdag 11. september Balestrand kommune
Kulturskulen startar oppatt med dansegruppene
onsdag 11. september Balestrand kommune
Soknerådsvalet 2019 - resultat
Sjå resultat og kandidatkåring ved val av Balestrand sokneråd 2019-2023
tirsdag 10. september Balestrand kommune
Balestrandprisen for 2018 - 2019
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
mandag 9. september Balestrand kommune
Balestrandprisen for 2018 - 2019
Balestrandprisen vert delt ut den 12.12.2019 - i det siste kommunestyremøtet som finn stad, der Balestrand kommune er eiga kommune. Har du eit eller fleire gode framlegg til kven som bør få prisen, er det høve til å kome med forslag til kandidatar. I vedtektene til prisen...
mandag 9. september Balestrand kommune
SOGN OG FJORDANE

Invitasjon til alle lag og organisasjonar i Balestrand Arbeidsmøte: Markering av ny Sogndal kommune januar 2020
fredag 6. september Balestrand kommune
Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder
Dette er noko alle kommunar skal gjere innan 2019. Arbeidet vert leda av Endre Hovland og ei arbeidsgruppe med lokale som er godt kjent med friluftslivsområda i kommunen. Arbeidet består i å markere områder på kart og verdsette områda etter ein mal frå...
torsdag 5. september Balestrand kommune
Oppstart av reguleringsplan - Fv. 55 Bru over Esefjorden
  Statens vegvesen skal i samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune og Balestrand kommune i gang med å lage ein detaljreguleringsplan for Fv. 55 bru over Esefjorden. Arbeidet vert med dette kungjort i samsvar med reglane i Plan og bygningslova. Det  er høve å komme med innspel til...
fredag 30. august Balestrand kommune
Prøvetaking av hjort i samband med jakta 2019 går ut!
Melding frå Miljødirektoratet: 
torsdag 29. august Balestrand kommune
NAV Balestrand er stengd måndag, 02.09.19.
onsdag 28. august Balestrand kommune
Påmeldinga til Beintøft 2019 har opna!
For femte året på rad er det klart for Norges største gå-til-skulen-aksjon, Beintøft. Frå 2.-29 september skal barneskuleelevar (1.-7. klasse) over heile Noreg konkurrere mot kvarandre om å kome seg til og frå skulen på miljøvenleg vis....
tirsdag 13. august Balestrand kommune
Kjærleikskyrkja i Balestrand
På dødsleiet bad prestedottera ektemannen bygge ei kyrkje. I over 100 år har engelske prestar kome til Balestrand for hennar skuld.
lørdag 10. august $ Bergens Tidende
Skulestart
Sagatun skule startar opp att måndag 19. august klokka 08.30 Oppmøte på skuleplassen. Vel møtt til eit nytt skuleår!
onsdag 7. august Balestrand kommune
Tenk tryggleik og klypp hekken før skulestart!
Høge busker ved avkøyrsler eller store greiner som heng ut i vegkryss kan gjere det svært uoversiktleg for bilistar, syklistar og gåande. Dette er eit aukande problem i sommarmånadane. Trafikantane mister ikkje berre sikt, men kan også gå glipp av viktig
onsdag 7. august Balestrand kommune
Nessadalsvegen stengt i periodar
På grunn av arbeid i samband med kraftutbygging kan Nessadalsvegen bli stengt i periodar opptil ein halv time om gongen i tida 07.00 til 19.00 frå og med måndag 5. august til og med fredag 9. august.
mandag 5. august Balestrand kommune
– Sygna er ein privatskule, Arbeiderpartiet!
Det skriv Trude Brosvik, fylkesordførarkandidat i Vestland KrF, i dette lesarinnlegget.
mandag 5. august Porten.no
Nessadalsvegen kan bli stengt i periodar.
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
torsdag 25. juli Balestrand kommune
Melding om oppstart av planarbeid - Reguleringsplan for Hittun
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
mandag 15. juli Balestrand kommune
NAV Balestrand: Endring av opningstid i veke 31 ( 29.07 – 02.08)
I veke 31 er det ope for henvendelsar utan avtale tirsdag og torsdag mellom kl. 12-14. Ved saker som hastar utanom denne tida ,ta kontakt på 5555333. Du kan også henvende deg til servicetorget og få bistand til å koma i kontakt med oss.  Dei andre vekene
onsdag 26. juni Balestrand kommune
Biblioteket har sommarferie veke 29-30-31-32
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
søndag 23. juni Balestrand kommune
Tilgang til nye postlister og politisk møtekalender
På grunn av ei systemoppgradering er det ikkje utlagt nye postlister.  Politisk møtekalender er heller ikkje tilgjengeleg. Det vert arbeida på spreng for å løyse dette. Me beklagar at dette ikkje er på plass enno.  
fredag 21. juni Balestrand kommune
Høyringsmøte – Politisk reglement for Nye Sogndal
torsdag 20. juni Balestrand kommune
Tilgang til postlister og politisk møtekalender
På grunn av ei systemoppgradering vil postlister og politisk møtekalender ikkje vere tilgjengelege før klokka 12 i morgon.  
tirsdag 18. juni Balestrand kommune
Vasslekasje i Fjærestadfeltet
Balestrand kommune si framside som inneheld oversikt over alle tenestene til kommunen. Det er også mogelegheit for å leggje inn arrangement i aktivitetskalendaren. Nyhende vert lagt ut på framsida jamleg.
søndag 16. juni Balestrand kommune
Hærverk på ny parkering
Nokon har gjort hærverk på nyplanert parkering for Keipenstien og skytebana i Esebotn. Kjedeleg no når det er gjort klart til skyttarstemne til helga. Dei som har gjort dette må melde seg til kommunen, elles vært saka meldt til politiet.
fredag 14. juni Balestrand kommune
Ynskjer du forbetre norskkunnskapane dine?
Undervisninga er knytt til undervisning for vaksne innvandrarar med «rett og plikt» til norsk med samfunnskunnskap. Det vil i haust bli tilbod om undervisning på A1/A2 og A2/B1 nivå. Undervisninga føregår på dagtid 16 t/v. Pris for haustsemesteret er kr 3000,- (inkl...
fredag 7. juni Balestrand kommune
Russen i Balestrand donerte millionbeløp
Det var millionglis i Balestrand laurdag når elevane ved Sygna vidaregåande skule overrekte sjekken til Norsk Luthersk Misjonssamband.
søndag 2. juni Porten.no
Invitasjon til debatt 12.06.2019 - Kva status skal frivillig kulturarbeid ha i nye Sogndal kommune
tirsdag 28. mai Balestrand kommune
Kontainar til landbruksplast på miljøstasjonen i Balestrand - onsdag 29.05.19
mandag 27. mai Balestrand kommune
– Eit forklaringsproblem på røyken som går ut frå Campus og inn i Sogndal Ap
For si eiga framtid si skuld, må næringsinteressene i Balestrand og Leikanger organisera seg annleis enn gjennom det snevre Fotball- og Krambu-Fjøra selskapet Sogn Næring AS, skriv Johannes Thue i dette innlegget.
torsdag 23. mai Porten.no
SOGN OG FJORDANE

17. mai program Nessane
tirsdag 14. mai Balestrand kommune
17. mai program Balestrand
tirsdag 14. mai Balestrand kommune
Høyring midlertidige ruteendringar
Framlegg til midlertidig ruteendring Vangsnes-Hella-Dragsvik på høyring. Eventuelle merknader til det vedlagde endringsframlegget kan sendast postmottak@balestrand.kommune.no innan 22. mai. 15_220797-177Midlertidig ruteendring på
tirsdag 14. mai Balestrand kommune
Godkjende lister ved kommunestyrevalet 2019
mandag 13. mai Balestrand kommune
17. mai program for Fjordane
09.30        Tog frå rundkøyringa i Dragsvik til Tjugum Kyrkje 10.00        Familiegudsteneste i Tjugum Kyrkje 12.00        Matserveringa startar på Fjordtun            ...
mandag 13. mai Balestrand kommune
Kurs i heimekompostering
torsdag 11. april Balestrand kommune
Informasjon frå SIMAS - Tømmeruta i påska 2019
torsdag 11. april Balestrand kommune
Søk SFO-plass
Her kan du søkja om plass i skulefritidsordninga ved skulane i Balestrand  kommune. Søknadsfristen for hovudopptaket er 01.mai
onsdag 10. april Balestrand kommune
Denne vidaregåande skulen skal få nytt kjøkken: - Me fornyar for framtida
No har gravemaskinane bryte jord på Sygna vidaregåande skule i Balestrand for å byggja nytt kjøkken.
torsdag 4. april Porten.no
Høge straumrekningar? Kommunen har gratis energiportal!
Mange har store straumkostnadar for tida. Då kan det løne seg å installere energitiltak, som for eksempel varmepumpe eller etterisolering av tak, for å få ned kostnadane.
mandag 1. april Balestrand kommune
Vegnamn til off. ettersyn
  I samband med kommunesamanslåing og likelydane vegnamn med Leikanger og Sogndal kommunar har fellesnemnda for Nye Sogndal kommune vedteke at Balestrand kommune må endre vegnamn på vegparsellane Sognefjordvegen og Lundevegen. Formannskapet  har vedtatt (sak11/19) å legge ut...
torsdag 7. februar Balestrand kommune
Detaljreguleringsplan for Veganeset - høyring/off. ettersyn
  Formannskapet har i møte 31.01.19 gjort vedtak med heimel i Plan og bygningslova § 12-11 om at «Detaljreguleringsplan for Veganeset, 11.01.19» blir lagt ut til offentleg ettersyn og sendt på høyring. Planområdet er på austsida av Veganeset  i Balestrand...
tirsdag 5. februar Balestrand kommune
Kommunal plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv - høyring
Kunngjeringar
21. september 2018 Balestrand kommune
Stenging av Villavegen i samband med anleggsarbeid
Kunngjeringar
16. august 2018 Balestrand kommune
Opplæring i prøvetaking for CWD
Kunngjeringar
24. juli 2018 Balestrand kommune
Søknad om akvakulturanlegg i Lånefjorden - off. ettersyn
Kunngjeringar
2. juli 2018 Balestrand kommune
Bygden som truer med å melde seg ut
– Det eneste vi har fått, er seks fartshumper.
1. juli 2018 $ Bergens Tidende
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

BALESTRAND

SOGN OG FJORDANE

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL