Austrheim
Svak vekst i folketalet
Den sterke veksten i folketal har stansa opp, både lokalt og på landsbasis.
fredag 13:38 $ Strilen
Øksnesmarka: Ingen skam å snu
«Nei til rasering av Øksnesmarka og Åråsvågen» har jobbet aktivt for at området skal ha LNF status i fremtiden. Vi gjør ikke dette fordi…
fredag 11:53 Avisa Nordhordland
Fylkesmannen vil verna Lurefjorden
Men Lindås kommune er ikkje heilt positive enno.
fredag 09:00 $ Avisa Nordhordland
Bosset ditt kan verta 700 kroner dyrare dei neste åra
Her er kva det vil kosta deg å kasta bosset dei neste åra i Nordhordland
torsdag 06:00 $ Avisa Nordhordland
Tolv kommunar har sagt nei til brannsamarbeid
Fleire kommunar droppar deltaking i den nye brann- og redningsalliansen på Vestlandet. Hittil har tolv kommunar takka nei.
onsdag 06:00 Avisa Nordhordland
Desse har starta nye føretak
Meland: Brakstadfisk Arnt Svein Brakstad Adresse: Grønlandsvegen 19, 5918 Frekhaug Selskapsform: Enkeltpersonforetak Stifta: 2017-10-28 Innført i foretaksregisteret: 2017-10-28 Dagleg leiar/innehavar: Arnt…
tirsdag 12:51 $ Avisa Nordhordland
Ledige stillingar
Austrheim kommune har no fleire ledige stillingar
mandag 14:51 Austrheim kommune
No blir det meir hurtiglading i Austrheim
Austrheim kommune har fått 400.000 kroner i støtte hjå Enova til bygging av to nye hurtigladarar.
mandag 09:54 $ Strilen
HORDALAND

Takkar hjarteleg for pengegåvene
Etter å ha vurdert 973 nominasjonar, fekk åtte lokale lag og organisasjonar i går ein million kroner på deling av Sparebanken Vest.
fredag 10. november $ Strilen
Fagdag for 9. klasse
Torsdag den 09.11.17 hadde vi besøk av elevar frå 9. klasse frå Kaland og Årås skule.
fredag 10. november Austrheim kommune
Austrheim får ny elbilstasjon
Får 400.000 kroner i støtte for å byggje ny ladestasjon.
torsdag 9. november $ Avisa Nordhordland
No må politimeisteren og den øvste leiinga levere det dei har lova
onsdag 8. november $ Avisa Nordhordland
To sekund frå kvinnerekorden
Sara Rebekka Færø Linde viste på ny god form då ho sprang på 7.20 i vinterkarusellen på Eikanger. Tida var berre to sekund frå hennar eigen løpsrekord. Sterkt gjort under våte og litt tunge forhold.
onsdag 8. november Avisa Nordhordland
Takkar nei til brannsamarbeidet
Verken Fedje eller Austrheim vil vera med i Vest brann- og redningsregion.
tirsdag 7. november $ Strilen
Så stor er skilnaden på om NGIR skal køyra bosset sjølv eller setta det ut på anbod igjen
tirsdag 7. november Avisa Nordhordland
Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom
Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter,...
tirsdag 7. november Austrheim kommune
– Kommunalt kjøp av eigedomar i Øksnesmarka
Aksjonen «Nei til rasering av Øksnesmarka og Åråsvågen» skriv i eit ope brev til dei politiske partia i Austrheim at kommunen bør kjøpa eller byta til seg Odd Haugens eigedommar i Øksnesmarka.
tirsdag 7. november Strilen
Lindås seier blankt nei til brannvernsamarbeid med Bergen – Legg press på Meland
Trass i sterke åtvaringar frå rådmannen, valde kommunestyret i Lindås å ikkje gå med i det nye brannsamarbeidet i fylket.
tirsdag 7. november Avisa Nordhordland
Fleire bustader selde i Langheiane: Sjekk alle eigdommane som skifta eigar i oktober
mandag 6. november Avisa Nordhordland
Kjempar for å unngå Robek-lista
Austrheim har håp om eit lite overskot, men spørsmålet er om eit eventuelt overskot blir stort nok.
mandag 6. november Strilen
Desse eigedommane skifta eigar i Austrheim i oktober
mandag 6. november Avisa Nordhordland
Eigedomsskatt, ny taksering, på verk og bruk og anna næring for år 2017
Austrheim kommune har i kommunestyremøtet den 15. desember 2016 vedtatt eigedomsskatt på verk og bruk og anna næring gjeldande frå 01.01.2017 jf. esktl. § l, 3. ledd bokstav d.
mandag 6. november Austrheim kommune
Klart for Utanningsmessa 2017
Den årlege utdanningsmessa i Nordhordland vert arrangert 28.-29.nov i Nordhordlandshallen.
mandag 6. november Austrheim kommune
Måndag morgon: To trafikkuhell på same stad
Vegtrafikksentralen åtvarar om glatte vegar.
mandag 6. november Avisa Nordhordland
Jørgensen raskast i AIL sin trimkarusell
Grethe Jørgensen var raskaste kvinne i trimkarusellen søndag 5. november.
søndag 5. november $ Strilen
Vil din organisasjon søkja om midlar til å bekjempe barnefattigdom?
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvaltar Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom.
torsdag 2. november Austrheim kommune
Til fiberkundar i Austrheim og Radøy!
Fiberkundar i Radøy og Austrheim som har bestilt berre breiband og ikkje TV, skal no få dette i orden. Enkelte fiberkundar i dei to kommunane har opplevd å få feilinformasjon frå kundesenteret hjå Canal Digital Kabel om at dei må teikna avtale også på TV for...
onsdag 1. november Austrheim kommune
Symjebassenget på Kaland er framleis stengt
Bassenget opnar etter nyttår.
onsdag 25. oktober Austrheim kommune
Varsel om stenging av vatn - Torsdag 26.10. kl. 14.30
Frå kl. 14.30 og ca. ein time vert den kommunale vasstilførselen stengt. Abonnentar kan få heilt bortfall av vatn eller merke redusert trykk. Teknisk drift skal skifte ein ventil i vassleidningsnettet.
onsdag 25. oktober Austrheim kommune
Informasjon frå legekontoret
Austrheim legekontor stengjer kl. 12.00 fredag 20. oktober pga. dataoppdatering. Ved øyeblikkeleg hjelp ring: Nordhordland legevakt 116117 eller 113
torsdag 19. oktober Austrheim kommune
Refleksdagen 19. oktober
Refleks reduserer risikoen for å bli påkjørt med 85%. Bruk 5 minutt på refleksdagen til å putte refleks i alle jakker og vesker! Då går du mørketida mykje tryggare i møte.
tirsdag 17. oktober Austrheim kommune
Spelemidlar - søknadsfrist 01.12.17
Ønskjer ditt lag eller organisasjon å søkje om spelemidlar ? I år er det komme eit nytt system for spelemidlar. I år brukar ein ID Porten for å logge seg på i nytt system som skal vera enklare å bruke. I ID Porten brukar du MINID eller BankID for å logga på.
torsdag 12. oktober Austrheim kommune
Influensa- og pneumokokk vaksine 2017!!
Helsetenesta i Austrheim rår at fyljande personar tek imot tilbod om vaksine mot influensa:
fredag 6. oktober Austrheim kommune
HORDALAND

Ledige stillingar i Austrheim kommune
Austrheim kommune har no fleire ledige stillingar
mandag 2. oktober Austrheim kommune
Info frå legekontoret
AUSTRHEIM LEGEKONTOR STENGJER KL. 11:15 3. OKTOBER 17 VED ØYEBLIKKELIG HJELP RING Nordhordlandlegevakt 116117 ELLER 113
onsdag 13. september Austrheim kommune
Valdagen - mandag 11. september.
Vallokala er ope mellom kl. 14.00 og 21.00. Ved valet i år vert det nytta elektronisk manntal. Du kan difor fritt røyste i det vallokalet i Austrheim som passar deg best.
fredag 8. september Austrheim kommune
Kan du hjelpa oss?
Årås skule treng ein fagarbeider/assistent snarast råd. Stillinga er førebels ledig til 4.september, men kan bli forlenga. Både i skule og SFO. Er du interessert, ta kontakt med Gunn Håland Dyrkolbotn på tlf. 56162200
torsdag 24. august Austrheim kommune
Vedlikehald - kommunal vassforsyning
Måndag 28.08.2017 frå klokka 09.00 til 20.00 utfører Lindås kommune arbeid med nytt leidningsanlegg ved Litlås høgdebasseng. Vassforsyninga til abonnentane i Austrheim vil bli noko redusert og ein vil kunne oppleve dårleg trykk. Lindås komm oppmodar oss om å...
tirsdag 22. august Austrheim kommune
Invitasjon til folkemøte på Kaland skule
Det vert ope folkemøte torsdag den 31 august kl. 18.30 - 20-30 på Kaland skule om detaljregulering av skule og barnehageområde på Kaland i Austrheim kommune (skule- og barnehageområdet mm).
mandag 14. august Austrheim kommune
Kunngjering av planendring for «Detaljregulering Mastrevik nærings- og bustadområde – gbnr. 142/9 m.fl, planid 2017003»
Med atterhald om at formannskapet det 24.08.2017 godkjenner planforslag til planendring for «Detaljregulering Mastrevik nærings- og bustadområde – gbnr. 142/9 m.fl, planid 2017003» vert denne hermed kunngjort. Plandokumenta med reguleringsføresegner er datert 24.05.2017. Vedtaket...
onsdag 9. august Austrheim kommune
Problem i vassforsyninga
Diverre har det vorte litt mange problem i vassforsyninga i det siste. Ironisk nok også denne sommaren der det i alle fall har kome nok nedbør.
onsdag 9. august Austrheim kommune
Saman for betre helse i Nordhordland
Livsstilsendring-meistring av eiga helse Kursstad: Nordhordlandshallen, Knarvik
onsdag 9. august Austrheim kommune
Stortingsval 2017 - frå 10. august kan du førehandsrøyste
Dette kan du gjere på kommunehuset. Servicekontoret har ope måndag – fredag kl. 08.00 – 15.30
torsdag 3. august Austrheim kommune
Politiet meiner bande står bak båtmotortjuveri
Tre austeuropearar i 30-åra er tiltalt for å ha stole åtte båtmotorar på Radøy, i Austrheim og på Askøy.
tirsdag 25. juli $ Avisa Nordhordland
Ein mista lappen, og to blei tatt for å ha køyrt utan
I helga tok politiet i Nordhordland to personar for å ha køyrd utan gyldig førarkort. – Den eine blei stoppa på Mongstad søndag ettermiddag,…
mandag 24. juli Avisa Nordhordland
Spar på vatnet!
Viktig melding til alle abonentar av kommunalt vatn i Austrheim
søndag 23. juli Austrheim kommune
HavGlede 4.- 6. august
Velkommen til HavGlede ei helg for deg som likar aktivitet ved og i havet. HavGlede er eit samarbeidsprosjekt mellom Austrheim ungdomsklubb, Nordhordland dykkarklubb og Bjarte Næss frå Seaway.
fredag 21. juli Austrheim kommune
No blir det countryfest
Kilstraumen Brygge håpar på invasjon av danseglade countryfans.
fredag 21. juli Strilen
Kor finn du Nordhordlands flottaste badeplass?
Ei strand får terningkast seks i Strilen sin høgst uoffisielle test av badeplassar.
onsdag 19. juli Strilen
Betre planlegging - og raskare politikarar
fredag 14. juli Strilen
Startar ny havfestival på dugnad
Dugnadssjeler startar opp ny, gratis havfestival i Austrheim.
torsdag 13. juli $ Avisa Nordhordland
Berga to kattungar, men den tredje vart overkjørt
Svanhild Fredheim klarte å berga to av dei tre kattungane ho såg i veikanten. Men den tredje stakk av, og var overkjørt då den vart funnen litt seinare.
tirsdag 11. juli Strilen
Fråvær redusert med minst 40 prosent
Nasjonalt har fråværet vorte redusert med 40 prosent sidan fråværsgrensa vart innført. Nedgangen lokalt har vore tilsvarande eller høgare.
tirsdag 11. juli Strilen
Vedlikehald på vassverket
I samband med vedlikehaldsarbeid på vassverket til kommunen kan ein oppleve at klorlukt og farge på vatnet kan bli merkbart. Dette gjeld området Årås og vestover mot øyane. Me beklagar dette, men me skal gjere det så forsiktig som mulig.
mandag 10. juli Austrheim kommune
Eit eksempel på flott skuleungdom
LEIAR: Me i media er flinke til å trekkja fram uheldige episodar i ungdomsmiljøa, anten det dreier seg om hærverk, rusmisbruk eller anna. Heldigvis er det slik at desse episodane høyrer til unntakstilfella, utført av eit mindretal av ungdommane.
lørdag 8. juli Strilen
Reven har tatt seks lam. No får bonden løyve til å felle den mens den ligg i hi
Ein bonden i Austrheim har fått løyve frå Landbrukskontoret for Austrheim til å gjennomføre hijakt på raudrev i fredingstida. Fredningstida for raudreven er frå…
lørdag 8. juli Avisa Nordhordland
Båten er så populær at folk står att på kaien
Sommarbåten mellom Fedje og Øygarden innfører reserveringssystem, slik at folk kan sikra plass.
fredag 7. juli Strilen
Sjekk kva eigedommar som blei selde i juni, og kva folk betalte for dei
Her får du oversikt over alle eigedommane som blei selde i Nordhordland i juni. Klikk deg inn på kvar kommune, og sjå kva eigedommane gjekk for, kven som selde dei, og kven som kjøpte dei.
torsdag 6. juli $ Avisa Nordhordland
HORDALAND

Veterinærvakt
Kommunane har ansvar for at det finst eit tilbod om akuttvakt for sjuke dyr utanom vanleg arbeidstid. Nordhordland vaktdistrikt består av kommunene Austrheim, Fedje, Lindås, Meland og Radøy.
onsdag 5. juli Austrheim kommune
Prosjektleiar for implementering av velferdsteknologi
Masfjorden kommune, som vertskommune, har fått skjønnsmidlar frå fylkesmannen for 1 år i første omgang med mogeleg forlenging fram til 2019 for å arbeide med velferdsteknologi i kommunane: Masfjorden, Gulen, Modalen, Vaksdal, Osterøy, Austrheim og Fedje.
onsdag 5. juli Austrheim kommune
Kaldt og vått i juni
Om du huskar juni som ein månad med elendig vêr, har du heilt rett.
onsdag 5. juli Strilen
Korleis kan ordføraren teikne eit glansbilde av etablering av denne typen næring i Øksnesmarka?
Det spør Marita Terese Bru frå aksjonsgruppa «Nei til rasering av Øksnesmarka og Åråsvågen» om i dette lesarinnlegget.
tirsdag 4. juli Avisa Nordhordland
Får ny utegymsal til skulestart
Når Kaland-elevane kjem att til hausten, har dei fått ballbinge og nytt dekke på sjuarbana.
tirsdag 4. juli Strilen
Kunngjering av planendring for Reguleringsplan for Kaland-Fonnes del av GNR 130 og 131 i Austrheim, planid 2016001
Kommunestyret godkjente den 22.06.2017 planendring for Reguleringsplan for Kaland-Fonnes del av GNR 130 og 131 i Austrheim, planid 2016001. Denne vert herved kunngjort. Planskildring er datert 15.12.2016, reguleringsplankartet er datert 09.12.2016 og reguleringsføresegner 27.03.2017. Vedtaket er heimla i...
tirsdag 4. juli Austrheim kommune
– Hadde håpa på fleire besøkande
Men festivalsjefen er likevel svært nøgd med årets utgåve av «Ein smak av Austrheim» (Klikk på bildet for å sjå fleire).
tirsdag 4. juli Strilen
Lagar aktivitetshelg i vannkanten
Havsportentusiastar tek opp stafettpinnen etter Havsportveka.
mandag 3. juli Strilen
Snadder på Mastrevik: Mat frå Nordhordland er populært som aldri før
– Folk er oppteken av lokalprodusert mat, ikkje fuskemat!
søndag 2. juli $ Avisa Nordhordland
Ofrar ferieveke for unik arbeidserfaring
Austrheim-elevar jobbar dugnad i ferien, for å få ein smak av arbeidslivet.
fredag 30. juni Strilen
Ser du deg om etter ein ny jobb?
Vi reknar med at folk flest brukar dagane ute no når det endeleg kom litt varme og sola kikka fram. Kanskje bør du likevel ta deg tid til å kikke litt på alle desse stillingane som er ledige i kommunen. Bli med på laget - søk deg jobb i kommunen!
fredag 30. juni Austrheim kommune
Planendring for Detaljregulering Mastrevik nærings- og bustadområde – gbnr. 142/9 m.fl, planid 2017003
Formannskapet i Austrheim kommune la i møte den 15. juni 2017 planforslag til «Planendring for Detaljregulering Mastrevik nærings- og bustadområde – gbnr. 142/9 m.fl», planid 2017003 ut til offentleg ettersyn. Plandokumenta med reguleringsføresegner og plankart er datert...
onsdag 28. juni Austrheim kommune
Smakfull opning i Austrheim
Tredje utgåve av «Ein smak av Austrheim» er i gang (trykk på bildet for å sjå fleire).
onsdag 28. juni Strilen
Utvandringsfestival, vikingdag, fiskefestival, og folkefest på Mo
Har du ingen planar for helga? Her er litt av det som skjer.
tirsdag 27. juni Strilen
Tiriltunge aspirantkor og Tiriltunge barne- og ungdomskor
Tiriltunge barnekor har i mange år vore ein kjempesuksess med store medlemstal og flotte oppsetjingar. No har me kome til eit punkt der me må sjå på organisering, storleik og aktivitet.
tirsdag 27. juni Austrheim kommune
Hordabø med byks på tabellen
Etter 2-0 sigeren mot Austrheim på Hordabø gras tok Bø-løvene sin tredje siger på rad.
lørdag 24. juni Strilen
Lagar familiedag i Øksnesmarka
Søndag inviterer bygdefolk og Naturvernforbundet til fottur, padling og ulike aktivitetar i og rundt Øksnesmarka.
torsdag 22. juni Strilen
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

AUSTRHEIM

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
HORDALAND

FAVORITTER

Hordaland IT Telemark Innenriks Utenriks Bergen Akershus Næringsliv Fotboll Aust Agder Get-ligaen Rogaland Kjendis Båt Vestfold Nordland Sport Oppland Hedmark Buskerud
flere?
Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Troms Kultur Skåne Vest Agder Oslo Østfold Økonomi Mobil Fiske Halloween Reise Kvinnherad Game of Thrones Helse Oskarshamn Mat Kalmar Finnmark Grue Svalbard Sport Fotball Bolig Tesla Landbruk Östra Göinge Vær Jul Film Sverige Håndball Båt Suldal Litteratur Kultur Inrikes Vestby Spill Bil Kunst Helsingborg Forsvar Hässleholm Forskning Boksing Malmö Motor Tour of Norway Musikk Masfjorden Landskrona Odda Kongsvinger Arendal Ishockey Hockey Trening Valg Holmestrand Sykkel Mote Russland Brexit Svelvik Trav Bærum Osterøy Odds BK Seljord Kongelig Polen Nord-Korea Risør Stavanger Lillesand Lund NM Trondheim Kristianstad Os Sørreisa Musik Jobb Eidfjord Langrenn Sjakk Øvre Eiker Verdal Skiskyting OL Askøy Molde Fedje Agdenes Astronomi VM Fjell Tinn Vestre Slidre Stockholm Barn Svømming Stord Voss Skellefteå Karmøy Selje Mandal Moss Kommunesammenslåing Vinje Jakt Vellinge Norway Cup Ledare Nedre Eiker Radøy Politikk Gloppen Kävlinge Emmaboda Fredrikstad Tyskland Premier League Tvedestrand Tønsberg Harry Potter Poker Israel NHL Menn Sandnes Tjøme Kristiansand Snowboard Hopp Lenvik USA Fitjar OBOS-ligaen Halden Tromsø IL Steinkjer Narvik Skien Vevelstad Viking FK Lyngdal Nissedal Klima Aurdal Streik Midsund Sund Europa League Mercedes-Benz Kina Porsanger Universet Skøyter Jevnaker Tomelilla Meland Evenes Eidsberg Nannestad Bremanger Drammen Frankrike Ullensvang Alpint Rauma Tingvoll Tana Røros Åstorp Ås Vitenskap Haugesund Nybro Holtålen Andøy Klatring Lier Trysil Måsøy Gjøvik SK Brann Kvænangen Austrheim Svedala Android Volda Dovre Näringsliv Motorsport Eslöv
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL