Aurland
Vedtak i namnesak 2023/26 - Råsdøla mlf. i Hol og Aurland kommune
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 15:29 Aurland kommune
Sal av køyretøy
Aurland kommune har ein VW Caddy, 2008 modell, for sal
fredag 11:04 Aurland kommune
Samarbeid mellom NAV region Sogn, Sogn Næring, Vestland fylkeskommune og reiselivsnæringa
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 15:42 Aurland kommune
Hovudopptak for barnehage og SFO 2023/2024
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 10:52 Aurland kommune
Vaksine mot hjernehinnebetennelse til ungdom våren 2023
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 12:37 Aurland kommune
Endring i rutiner for blodprøvar og medisinlevering
Grunna ny avtale med bodbil vil det bli endring i rutinane for blodprøvetaking ved legekontoret og levering av medisin frå apoteket i Lærdal. 
mandag 13:09 Aurland kommune
Flåm: Mann fall i sjøen – sumde sjølv i land
Alle naudetatane rykte ut då det kom melding om at ein person hadde falle over bord frå ein båt i Aurlandsfjorden.
lørdag 28. januar Firda
Dette er status for fjellovergangane
Fleire lågtrykk skapar dårlege køyreforhold i fjellet.
lørdag 28. januar Firda
VESTLAND

Velkomen til kurs for nye bønder på SJH 13.02.2023
Inspirasjonssamling til deg som skal overta ein landbrukseigedom Informasjon om programmet finn du her Velkommen til kurs for nye bønder Påmelding innan 08.02.2023 til beate.stolen@laerdal.kommune.no
torsdag 26. januar Aurland kommune
Lotteri- og stiftelsestilsynet har opna for ny søknadsrunde om straumstøtte
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 24. januar Aurland kommune
Nye politivedtekter for Aurland kommune trer i kraft 9. Februar
Nye politivedtekter er fastsett av Aurland kommunestyre 4. november 2021 med heimel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14. Stadfesta av Politidirektoratet med nokre endringar 9. januar 2023, jf. delegeringsvedtak 16. november 2000
mandag 23. januar Aurland kommune
Oppstart av arbeid med marint vern Sognefjorden
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 23. januar Aurland kommune
Bokpresentasjon med Eli Strand
«Eg er her enno - Eli Strand om livet med uhelbredeleg kreft. Torsdag 26. januar kl. 12.00 - 13.00 på Aurland folkebibliotek.
torsdag 19. januar Aurland kommune
Oppstartsvarsel Detaljreguleringsplan for Hagane
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 19. januar Aurland kommune
Tilskot til kommunal veterinærteneste
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 18. januar Aurland kommune
Neste søknadsfrist for konsesjonsavgiftsfondet vert 01.04.2023.
I samband med budsjettet for 2023 vart det satt av kr. 1.5 millionar som no vert lyst ut i samband med næring- og samfunnsutvikling. Søknadsfristen vert 01.04.2023. Søknadane skal opp i fondstyret i samband med møtet 25.05.2023.  
onsdag 18. januar Aurland kommune
Fann eksplosiv under rydding i Aurland
Forsvaret er varsla.
mandag 16. januar $ Firda
Heisen på rådhuset i ustand
Heisen på rådhuset er dessverre i ustand. Det vert jobba med å få den operativ så fort som mogeleg.
fredag 13. januar Aurland kommune
Resultat frå prøveboring etter kvikkleire i Flåm
Grunnundersøkinga viste at lausmassane består av humusholdig grus, sand og silt i tillegg til ein del stein og blokk. Det er ikkje påvist sprøbruddmateriale eller kvikkleire, noko som gjer at planområdet ikkje kan vere eit løsneområde for områdeskred eller vere...
fredag 13. januar Aurland kommune
Pakkeforløp heim for pasientar med kreft
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 12. januar Aurland kommune
Miljøtiltak Flåmsvassdraget og habitatkartlegging Nærøydalsvassdraget
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 12. januar Aurland kommune
No skrur dei fotoboksane på igjen
– Dei er allereie på veg tilbake i teneste, seier overbetjent Ola Akselberg i Vest politidistrikt.
tirsdag 10. januar $ Firda
Høyring av faresone - skredfare i bratt terreng
NGI var på synfaring i kommunen i sommar for å kartlegge faresone i bratt terreng. No er rapporten om dei nye faresonene klar. Du kan gje innspel til NVE innan 31.januar. 
mandag 9. januar Aurland kommune
Hjortejakt - rapport frå FriKalv-prosjektet 2020 og 2021
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 6. januar Aurland kommune
Nytt om søknad om motorferdsel i utmark på islagde vassdrag i Aurland kommune
Det er no opna for sesongløyve med snøscooter kontra fire vekers løyve tidlegare. Ta kontakt med landbrukskontoret om det er spørsmål ved søknad.  Marianne 47486563 Magnhild 47486550
fredag 6. januar Aurland kommune
Kontordag i Flåm i samband med høyring av områdeplanen for Flåm
Mandag 9.januar og tysdag 10.januar kan du møte sakshandsamarane og få svar på spørsmål knytt til områdeplanen for Flåm. 
torsdag 5. januar Aurland kommune
Framlegg om nullutsleppsregelverk kan ikkje aksepterast
Sjøfartsdirektoratet har levert framlegg til nullutsleppsregelverk for passasjerskip i verdsarvfjordane til Klima- og miljødepartementet. I framlegget vert det lagt til grunn krav om nullutslepp frå 2026 for alle fartøy godkjent for meir enn 12
tirsdag 3. januar Aurland kommune
Det er opna for ny søknadsrunde i tilskotsordninga til mangfalds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 2. januar Aurland kommune
Meny veke 02 2023 - 09.01-15.01
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 2. januar Aurland kommune
Slik sender du inn innspel til ny arealdel
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 2. januar Aurland kommune
Endring i jordmortenesta i Aurland frå januar 2023
Kommunen si jordmor Kari Øvstedal har gått av med pensjon, og frå 1. januar 2023 har kommunen avtale med Voss sjukehus om kjøp av jordmortenester.  Ny jordmor i Aurland er Lene V. Birkeland. Ho kan kontaktast på tlf: 95 98 46 23. Jordmor Lene V. Birkeland vil ha fast...
mandag 2. januar Aurland kommune
Fv. 50 mellom Aurland og Hol open att
Like før klokka 13.00 søndag melde Vegtrafikksentralen at vegen var stengd grunna oppryddingsarbeid.
søndag 1. januar Firda
To personar i trafikkuhell i Aurland
Det melder 110-sentralen Vest like før klokka 12.00.
31. desember 2022 Firda
VESTLAND

Meny veke 01 2023 - 02.januar - 08.januar
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
30. desember 2022 Aurland kommune
Skal du over fjellet? Sjekk din veg her
Dårleg vêr gjer at fleire fjellovergangar er stengde eller har kolonnekøyring.
29. desember 2022 Firda
God Jul og godt nyttår
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
23. desember 2022 Aurland kommune
Områdeplan for Flåm – utlegging til 2.gongshøyring og offentleg ettersyn
Kommunestyret vedtok i møte 15.desember å legge områdeplanen for Flåm ut på høyring og offentleg ettersyn for andre gong. Høyringsfristen er 9.februar 2023.
22. desember 2022 Aurland kommune
Forsterka belysning på fylkesveg 5627 ved Sogn Jord og hagebruksskule(SJH) og Hopen
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
21. desember 2022 Aurland kommune
Økonomiplan 2023 - 2026 - investeringar
Kommunestyret vedtok i samband handsaming av økonomiplan 2023 - 2026  gjennomføring av investeringar for om lag kr 230 mill.
21. desember 2022 Aurland kommune
Aurland folkebibliotek - opningstider i jula
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
20. desember 2022 Aurland kommune
Auke i luftvegsinfeksjonar – bruk munnbind
Det er aukande trend med luftvegsinfeksjonar rundt oss no.  
20. desember 2022 Aurland kommune
Treng me eit arbeidsfellesskap i Aurland? 
Arbeider du for deg sjølv, sit du mykje på heimekontor eller kanskje du studerer? Arbeidsmarknaden endrar seg og det er vorte meir vanleg med heimekontor og workations - rett og slett å flytte på seg og ta med jobben på lasset. Uansett kva jobbsituasjon du er i, kan det vere fint...
20. desember 2022 Aurland kommune
Aurlandsprisen 2022 er tildelt Vener av kyrkjegarden i Aurdalen og Malvin Østerbø Midje
Vener av kyrkjegarden i Aurdalen får prisen saman med Malvin Østerbø Midje for deira store innsats med rydding av kulturminne og ferdselsårer i området Østerbø og omkring Østerbø.
20. desember 2022 Aurland kommune
Kommunestyremøte med prisutdeling
Kommunestyret hadde sitt siste møte for året 15. desember. 
20. desember 2022 Aurland kommune
Ledige stillingar i bu-og miljøtenester:
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
20. desember 2022 Aurland kommune
Ein Gnist-prosess med 3 kommunar, 83 innbyggjarar, 900 lappar, 400 bilete, masse kaffi og 10 nye konsept
Korleis kan kommunen saman med innbyggjarar, næringsliv og organisasjonslivet kome saman om å skape framtidas bygdeturisme? I januar 2022 gjekk Aurland kommune inn i eit nyskapande samarbeidsprosjekt med kommunane Luster og Sogndal for å finne moglege
16. desember 2022 Aurland kommune
Ledige stillingar i pleie og omsorg:
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
16. desember 2022 Aurland kommune
SognaLoop for fleire kvalifiserte kvinner i arbeid og utvikling av inkluderingskompetanse hjå bedrifter
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
16. desember 2022 Aurland kommune
Meny Aurland Helsetun for vekene 51 og 52
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
16. desember 2022 Aurland kommune
Utstilling av Luca Berti
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
14. desember 2022 Aurland kommune
Danseframsyning 15.12. kl 17.30 - Aurland idretts- og samfunnshus
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
14. desember 2022 Aurland kommune
Innspel til konsekvensutgreiing om stenging av Lærdalstunellen
Kommunen har i samband med dette sett ned ei arbeidsgruppe. Gruppa ynskjer innspel frå innbyggjarar og næringsliv om konsekvensar ved stenging av tunellen. Grunna kort frist vert innspel teke imot fortløpande, og så snart råd er. Vegvesenet ynskjer innspel på konsekvensar og...
5. desember 2022 Aurland kommune
Asfaltering på fylkesveg 5627 (Skulevegen) mellom Aurlandsvangen og Sogn Jord og Hagebruksskule
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
1. desember 2022 Aurland kommune
Verdsarvmidlar 2022
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
29. november 2022 Aurland kommune
Pressemelding - Reetablering av villrein i Nordfjella
Rapport «Reetablering av villrein i Nordfjella Sone 1» frå reetableringsgruppa vart sluttført i september 2022. Innstilling frå Miljødirektoratet og Mattilsynet til Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet har frist 1. desember
29. november 2022 Aurland kommune
Varsel om stenging av kommunal veg i Ytstebøen bustadfelt
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
28. november 2022 Aurland kommune
Stenging av kommunal veg Doktorbrekka
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
28. november 2022 Aurland kommune
Open for fri ferdsel - fylkesveg 5627 (Skulevegen) mellom Aurlandsvangen og Hopen
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
25. november 2022 Aurland kommune
VESTLAND

Oppdrag som tilsynsperson
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
25. november 2022 Aurland kommune
Utlegging av Økonomiplan 2023 - 2026 / Budsjett 2023
Aurland formannskap sitt høyringsframlegg til Økonomiplan 2023-2026/Budsjett 2023 er lagt ut i samsvar med kommunelova §14-3.
25. november 2022 Aurland kommune
NMBU startar opp med kurs i Berekraftig besøksforvaltning og levande lokalsamfunn for Vestland fylke i februar 2023
I februar 2023 starta Norges miljø- og biovitenskapelige universitet opp med kurs i berekraftig besøksforvaltning og levande lokalsamfunn. Kurset tilseier 10 studiepoeng. Påmeldingsfrist er 14. 12.2022. Det er ingen deltakaravgift, men deltakarar må
24. november 2022 Aurland kommune
4.dose korona-vaksine til alle over 18 år
Det er no opna opp for at alle over 18 år som ynskjer det, kan få tatt 4. dose av koronavaksine.
23. november 2022 Aurland kommune
Feil på den reviderte tiltaksdelen til Sti og løypeplanen
Det vart ved eit uhell lagt ved feil tiltaksdel til formannskapsmøte og kommunestyremøte når tiltaksdelen for sti og løypeplan skulle handsamast.
23. november 2022 Aurland kommune
Måndag 28. November Markusevangeliet ved Christian Stejskal
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
18. november 2022 Aurland kommune
Kokepåbod Skjerping bustadfelt - status
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
18. november 2022 Aurland kommune
Digitalt innspelsmøte 23.11.22. i samband med Gnist-prosjektet i Undredal
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
17. november 2022 Aurland kommune
Vestland fylkeskommune og Aurland kommune samordner sine anleggsarbeid på fylkesveg 5627 (Skulevegen) mellom Aurlandsvangen og Hopen
Vestland fylkeskommune er i gang med vedlikehald av fylkesveg 5657 på strekninga  og Aurland kommune og fylkeskommunen samordnar sine arbeider. Aurland kommune skifter samstundes ut VA anlegg i fylkesvegen.
17. november 2022 Aurland kommune
Vedtatt samfunnsdel
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
17. november 2022 Aurland kommune
Prøveboring etter kvikkleire i Flåm
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
17. november 2022 Aurland kommune
Ledige stillingar i pleie og omsorg
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
15. november 2022 Aurland kommune
Ledige stillingar i bu-og miljøtenester:
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
11. november 2022 Aurland kommune
Status i samband med flaumsituasjon i kommunen
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
11. november 2022 Aurland kommune
Varsel om kokepåbod - Skjerping bustadfelt
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
11. november 2022 Aurland kommune
Status - beredskap i samband med varsel om flaum og jordskredfare på raudt nivå
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
11. november 2022 Aurland kommune
Auka beredskap i samband med varsel om flaum og jordskredfare på oransje nivå
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
10. november 2022 Aurland kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL