Aurland
Gnist - innovasjonsprosjekt
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 15:54 Aurland kommune
Endringar Kristi himmelfartsdag - 26.mai
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 12:32 Aurland kommune
Kulturskulekonsert 16.juni kl.18.00
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 10:33 Aurland kommune
Ny tilskuddsordning til mangfold- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 10:24 Aurland kommune
Vil du arbeide som arealplanleggjar i verdsarvkommunen Aurland?
Aurland kommune er ein kommune med høg aktivitet der kvardagen som arealplanleggar sjeldan er kjedeleg.
torsdag 19. mai Aurland kommune
Naudetatane rykte ut til møteulukke i Aurland
To bilar støytte saman i eit kryss.
onsdag 18. mai Firda
Sommarles 2022
For deg som går i 1. til 7. klasse og for deg som skal byrja på skulen til hausten.   Bli med på sommarles 01.juni til 31.august. Kos deg med gode bøker og samle poeng til digitale trofè og premiar du kan hente på biblioteket.  Gå inn...
onsdag 18. mai Aurland kommune
Kunngjering av kommunalt utdanningsstipend for personer som studerer bachelorgrad i sjukepleiar og vernepleiar
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 18. mai Aurland kommune
VESTLAND

100% fast stilling som pedagogisk leiar i Flåm barnehage
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 13. mai Aurland kommune
Vikariat i 100 % stilling for vernepleiar/sjukepleiar v/Aurland helsetun
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 13. mai Aurland kommune
Markdag på Molde 2.juni
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 11. mai Aurland kommune
Hugs å gje aksept for eFaktura innan 15. mai
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 11. mai Aurland kommune
I eitt år har Ole (63) og border collien Sigurd budd åleine på ei hytte tusen meter over havet: – Eg var drit lei
Kunsten til Ole Gaarder har alltid to sider, ei fin og ei røff. Det har 63-åringen òg lært at livet i fjellet har.
søndag 8. mai $ Firda
Legetenesta framover - og sommaren
Under ferieavviklinga i sommar vil det bli redusert kapasitet ved kontoret. Alt som kan vente, må vente. Dei som treng hjelp, må uansett ta kontakt med oss – me hjelper dei som treng det. Det kan vere travelt på sommarstid – og ein del ventetid på telefon og e-meldingar må...
fredag 6. mai Aurland kommune
5 år med Skrantesjuka - erfaringar frå kommunane
Erfaring frå kommunane kring Nordfjella, Hemsedal, Ål, Hol, Ulvik, Aurland og Lærdal, i samband med funn av CWD på villrein i Nordfjella er omtalt i denne rapporten. Det har vore 5 år med mykje uvisse, uavklarte situasjonar, nye reglar å forholda seg
fredag 6. mai Aurland kommune
Markering av frigjering- og veterandagen 8. mai
Det vert markering:
onsdag 4. mai Aurland kommune
Nytt leikeareal Undredal ferdigstilt
Aurland kommune har som mål å ha attraktive leike og rekreasjonsområde rundt om i grendene samt i tilknytting til dei kommunale bustadfelta.
lørdag 30. april Aurland kommune
Stor skogbrannfare - oransje nivå
Det er sendt ut varsel om stor skogbrannfare på heile vestlandet inntil det kjem nedbør av betydning. 
lørdag 30. april Aurland kommune
Vaksine mot lungebetennelse
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 28. april Aurland kommune
Høyring - Tiltaksplan for Vestnorsk Fjordlandskap - høyringsfrist 20.5.2022.
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 28. april Aurland kommune
Vikariat i 100 % stilling som tiltaksarbeidar i barnevernet
ER DU VÅR NYE KOLLEGA? Vikariat som tiltakskonsulent i 100 % stilling i Aurland og Lærdal barnevern, med høve for fast tilsetjing, er ledig frå snarast til april 2023. Arbeidsoppgåver Barnevernet skal sikre at alle barn som lever under forhold som kan skade deira helse...
torsdag 28. april Aurland kommune
Vikariat - assistent i brukar sin heim
Vil du jobbe som assistent i brukar sin heim (BPA) Me har ledig vikariat i full stilling i BPA-ordning, i turnus med døgnvakter/ medlever turnus. Brukar er ei glad og positiv jente på 18 år. Ho har utviklingshemming, ryggmargsbrokk og er rullestolbrukar. Ho går...
onsdag 27. april Aurland kommune
OBS! Endra tidspunkt for straumutkopling frå Leinafoss til Berekvam
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 26. april Aurland kommune
Straumutkoplingar 28.04.2022
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 25. april Aurland kommune
Nynorske Litteraturdagar
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 22. april Aurland kommune
Sommmarvikarar 2022- pleie og omsorg
Aurland kommune ligg vakkert til ved Sognefjorden, sentralt ved E16 mellom Oslo og Bergen. Me ynskjer å vera Noreg sin fremste kommune på heilårsturisme, og har eit mangfaldig næringsliv i vekst. Me er om lag 1780 innbyggjarar fordelt på bygdene
torsdag 21. april Aurland kommune
Vikariat 100 % stilling for vernepleiar/ miljøterapeut i bu- og miljøtenester
Aurland kommune ligg vakkert til ved Sognefjorden, sentralt ved E16 mellom Oslo og Bergen. Me ynskjer å vera Noreg sin fremste kommune på heilårsturisme, og har eit mangfaldig næringsliv i vekst. Me er om lag 1780 innbyggjarar fordelt på bygdene
torsdag 21. april Aurland kommune
Ledig vikariat for sjukepleiar i 80 % stilling i heimebaserte tenester
Aurland kommune ligg vakkert til ved Sognefjorden, sentralt ved E16 mellom Oslo og Bergen. Me ynskjer å vera Noreg sin fremste kommune på heilårsturisme, og har eit mangfaldig næringsliv i vekst. Me er om lag 1780 innbyggjarar fordelt på bygdene
torsdag 21. april Aurland kommune
Faste stillingar - 2 x 75 % stillingar for helsefagarbeidarar
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 21. april Aurland kommune
Seminar om kvardagsrehabilitering og velferdsteknologi 12.05.2022
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 19. april Aurland kommune
Kunngjering av kommunalt utdanningsstipend for personer som studerer bachelorgrad i sjukepleiar og vernepleiar
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 11. april Aurland kommune
Dette er status på fjellovergangane måndag
Klokka 10.00 ser oversikta slik ut:
mandag 11. april Firda
Fastlegestilling / ALIS
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 8. april Aurland kommune
VESTLAND

Fast 100% stilling som byggesakshandsamar
Aurland kommune har ledig100% fast stilling som byggesakshandsamar frå 01.05.22. 
fredag 8. april Aurland kommune
Måndag 2. mai kl. 18.00-21.00 i Sogndal invitera Sogn Regionråd og prosjektet «Sogn for alle» til ein kveld for frivilligheita!
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 4. april Aurland kommune
Sommmarvikarar 2022- pleie og omsorg
Aurland kommune ligg vakkert til ved Sognefjorden, sentralt ved E16 mellom Oslo og Bergen. Me ynskjer å vera Noreg sin fremste kommune på heilårsturisme, og har eit mangfaldig næringsliv i vekst. Me er om lag 1780 innbyggjarar fordelt på bygdene  
fredag 1. april Aurland kommune
Oppstart av byggjearbeid - Ty bustadfelt
Entreprenøren er no i gang med opparbeiding av Ty bustadfelt. Frå 4 april vert det sett i gang sprengingsarbeid. 
fredag 1. april Aurland kommune
Desse laurdagane er miljøstasjonane opne i vår
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 30. mars Aurland kommune
Tilskotsordning til bygningsmessige tiltak
I Sogn og Fjordane er det i underkant av 400 lagseigde kulturhus. Mange av desse husa rommar mykje av den lokale frivillige kulturaktiviteten i lokalsamfunna. Å ha ein oppegåande og velfungerande stad å utøve aktivitetar, er ein viktig faktor for
mandag 28. mars Aurland kommune
Teaterframsyning Flåm Skule - 5. april kl 18,00 - Gratis
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 28. mars Aurland kommune
Vikariat som lærar GLU 1-7 eller vikariat som lærar GLU 5-10
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 28. mars Aurland kommune
Felles sti- og løypeplan for Nordfjella med Raudafjell
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 28. mars Aurland kommune
Lokal handtering av flyktningsituasjonen som følgje av krigen i Ukraina
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 25. mars Aurland kommune
Sommarvikarar 2022 - Teknisk eining
Me har ledig sommarjobbar ved teknisk i Aurland kommune. Sommarjobbane er fordelt på reinhald og uteseksjonen. Arbeidsoppgåver Reinhald: Reinhald av kommunale bygg Uteseksjon: Vedlikehaldsarbeid, renovasjon og parkanlegg.   Link til søknadsportal finn ein her: Ledige stillinger...
fredag 25. mars Aurland kommune
Ledig stilling som Oppmålingsingeniør/Landmålar i Aurland kommune
Aurland kommune har ledig 100% fast stilling som oppmålingsingeniør/Landmålar på Teknisk eining.  Teknisk eining omfattar områda: Eigedomsforvaltning og grunnerverv, drift og forvaltning av kommunale vegar, drift og forvaltning av kommunale bygg, drift og forvaltning av vatn og...
fredag 25. mars Aurland kommune
Vidare arbeid med områdeplanen for Flåm
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 24. mars Aurland kommune
Høyringsdokument - revidering av Kommunale retningsliner for motorferdsle i utmark og på islagde vassdrag - Aurland kommune
Plan- og eigedomsutvalet har i møte 14.02.2022, sak nr. 004/22, vedteke å leggja Kommunale retningsliner for handsaming av motorferdsel i utmark og på islagde vassdrag, ut til offentlig ettersyn.
torsdag 24. mars Aurland kommune
Aurlandsmarsjen vert arrangert laurdag 6. august 2022
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 24. mars Aurland kommune
Vegvesenet set i verk vedlikehald av ti bruer i Sogn og Fjordane
Snart set i verk Statens vegvesen vedlikehald av ti bruer i Sogn og Fjordane i Vestland.
onsdag 23. mars Firda
Vikariat 100 % stilling for vernepleiar/ miljøterapeut i bu- og miljøtenester
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 22. mars Aurland kommune
Tilskuddsordning for straumstøtte til frivillige lag og organisasjonar
Regjeringen har foreslått at tilskuddsordningen skal forvaltes av kommunene. Regjeringen mener at det er kommunene som kjenner sin lokale frivillighet best og har gode forutsetninger for å nå bredt ut med tilskuddet. Kommunen vil motta et gitt beløp til
tirsdag 22. mars Aurland kommune
Søknad om landbruksmidlar i Årdal, Lærdal og Aurland 2022
SMIL - midlar tilskot  til tiltak i beiteområde tilskot til drenering av jordbruksjord utvalde kulturlandskap i Lærdal
tirsdag 22. mars Aurland kommune
Jerninnsamlingsaksjon
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 18. mars Aurland kommune
Status korona midten av mars 2022
Det er no 2 år sidan landet stengte med for fulllt grunna korona-pandemi. Først dei siste par vekene har me fått kjenne skikkeleg på smittetrykk her i kommunen.
torsdag 17. mars Aurland kommune
Karrieremesse i Grieghallen 22. mars
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 16. mars Aurland kommune
Nye utgreiingar om skred og flodbølgje frå fjellpartiet Stiksmoen
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 15. mars Aurland kommune
Fast 75 % stilling for helsefagarbeidar
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 15. mars Aurland kommune
Velkomen til Sogn for alle konferanse tysdag 3. mai 2022 i Sogndal
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 15. mars Aurland kommune
VESTLAND

Informasjonsmøte om Nattevandring i Aurland
Dato: Måndag 21.03.2022 Tid: 18:00 Stad: Røde Kors huset i Aurland
tirsdag 15. mars Aurland kommune
NYE DATOAR for teater på Flåm skule - Viktig melding!
Grunna mykje sjukdom hjå elevar og tilsette vert teaterframsyningane på Flåm skule utsette ei veke. Den annonserte framsyninga for besteforeldre, anna slekt, gode vener og bygdefolk vert difor tysdag 5. april kl. 18.00. Velkomne!
tirsdag 15. mars Aurland kommune
Korleis utforske framtidas reiseliv og legge til rette for ei berekraftig bygdeturisme som tek vare på lokale kvalitetar?
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 14. mars Aurland kommune
JOD og atomberedskap
Kommunen går no i gjennom sine planar for atomulykker og radioaktivt nedfall.
fredag 11. mars Aurland kommune
Ledige stillingar som sesongmedarbeidarar - Aurland Hamnevesen KF
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
lørdag 5. mars Aurland kommune
Søknad om landbruksmidlar i Årdal, Lærdal og Aurland 2022
Meir informasjon her på Felles landbrukskontor sin side
fredag 4. mars Aurland kommune
Oppdatering om korona-testing
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 4. mars Aurland kommune
Smitteutbrot ved Aurland Helsetun
Det er i dag oppdaga fleire tilfelle av covid-19 smitte blant bebuarar og tilsette ved Aurland helsetun, som gjer at vi oppmodar pårørande om å vente med besøk.
onsdag 2. mars Aurland kommune
Redusert tilgjenge ved Aurland Fysioterapi.
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 2. mars Aurland kommune
Eigedomsskatt 2022
Liste over utskriven eigedomsskatt for 2022 vert lagt ut for offentleg ettersyn frå 1. - 22. mars 2022.
tirsdag 1. mars Aurland kommune
Mykje smitte i Sogn og Fjordane – dette er status i din kommune
Helse Førde har analysert 115 positive koronaprøver på tre dagar. Her kan du sjå kor mykje smitte det er i din kommune.
30. desember 2021 $ Firda
Kyr stengde tunnel mellom Aurland og Hol
Berdalstunnelen på fylkesveg 50 mellom Aurland og Hol blei stengd rundt klokka 18.00 fredag kveld - på grunn av kyr i vegen.
18. juni 2021 Firda
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL