Aurland
Ekstra utvalsmøte
I dag er det ekstra møte i utvalet Omsorg, oppvekst og kultur (OOK). Sakspapir til møte i OOK kan du lese her. Torsdag 24. mai er det ekstra møte i formannskapet og møte i kommunalt klageorgan.
onsdag 09:22 Aurland kommune
God 17. mai !
Eg ønskjer alle ei strålande flott 17. mai-feiring !
onsdag 16. mai Aurland kommune
Program 17. mai
Program 17. mai for Aurland, Flåm, Undredal og Gudvangen: 
onsdag 16. mai Aurland kommune
Future of the Fjords - første ordinære tur
Future of the Fjords er den første heilelektriske turistbåten på norske fjordar.
tirsdag 15. mai Aurland kommune
Lærarar på tur til Gdansk og Island
27. og 30. april var det elevfrie dagar og store delar av personalet på ABU og Flåm skule nytta høvet og reiste på studietur til hhv. Gdansk og Island
mandag 14. mai Aurland kommune
Oppretting av barnevernvakt
Telefonen er bemanna heile døgnet. Telefonnummer 902 13 481. Du skal ringe hit dersom du er alvorleg bekymra for eit barn eller ungdom og du tenker bornet har trong for umiddelbar hjelp frå barnevernet. Dersom saka kan vente til neste virkedag finn du telefonnumra våre på kommunen si...
mandag 14. mai Aurland kommune
Møteinnkalling - utvida interkommunalt samarbeid ÅLA
Lærdal Rådhus 14. mai 2018
søndag 13. mai Aurland kommune
Enigiheit om reetablering av villrein i Nordfjella
Ordførarane i Nordfjellområde har inngått avtale med Staten om gjennoppbygging av ein villreinstamme i Nordfjella.
søndag 13. mai Aurland kommune
SOGN OG FJORDANE

10.klasse skal opp i skriftleg eksamen i norskfaget
Denne veka vart det kunngjort kva fag 10.klassingar over heile landet skal eksaminerast i skriftleg. Elevane ved ABU skal opp i norskfaget 29. og 30.mai.
fredag 11. mai Aurland kommune
Ugler i mosen og litt til
Det er mange fine formingsutstillingar på skulen. Denne gongen er det 4.klasse som har hatt ei formingsoppgåve som heiter Ugler i mosen.
fredag 11. mai Aurland kommune
Norgesmeisterskap og Gull til Haugen Gardsmat
Haugen er Norgesmeister og tildelt gull for langtidsmodna spekeskinke.
torsdag 10. mai Aurland kommune
Ledige stillingar i Aurland kommune
Aurland kommune: Trafikkvertar i Flåm for sommarsesongen 2018 Tenesteleiar for kultur Pedagogisk leiar - Vangen barnehage Barnehagelærar - Flåm barnehage Lærarvikariat - Aurland barne og ungdomsskule Gå til utlysingstekst og elektronisk søkeportal her Lærdal...
onsdag 9. mai Aurland kommune
Enighet om å reetablere villreinstamme i Nordfjella
Kommunene i Nordfjella-området underskrev tirsdag en avtale med staten om gjenoppbygging av en villreinstamme.
tirsdag 8. mai $ Bergens Tidende
Markering av 8.mai
Tysdag morgon den 8. mai inviterte Aurland kommune til markering av frigjerings- og veterandagen på stranda i Flåm. Arrangementet var ope for alle, men i hovudsak retta mot skuleklassane som deltok: 5. klasse på Aurland barne- og ungdomsskule og mellomsteget på Flåm skule. I tillegg var...
tirsdag 8. mai Aurland kommune
Rutetilbodet 2019
Brukarar av rutetilbodet må sende innspel til sin bustadkommune  innan 1. juni  2018 Kommunane må sende sine innspel og tilrådingar til fylkeskommunen innan 30. juni 2018. Innspela skal sendast til post@sfj.no og merkast med sak nr: 18/119 Les meir her
mandag 7. mai Aurland kommune
Aurland miljøstasjon
Opningstider framover
mandag 7. mai Aurland kommune
Aurlendingar vann 1. premie
Den tiande entreprenørskapsmessa vart arrangert i idrettshallen Belehalli i dag. Og jammen køyrde elevane frå Aurland heim att med ein ny førstepris.
søndag 6. mai Aurland kommune
4. Klasse på Flåm skule har vunne 15 Ipad'ar!
torsdag 3. mai Aurland kommune
Typisk norsk, ikkje berre norsk
Det er tittelen på det europeiske kulturarvåret 2018.
mandag 30. april Aurland kommune
Aurland kommune har ledig stilling som tenesteleiar for kultur
Oppstart 01.08.18 eller etter nærare avtale. For fullstendig utlysingstekst og link til elektronisk søkjeportal [les her]
mandag 30. april Aurland kommune
Invitasjon til informasjons- og dialogmøte "Velkommen til villreinfjellet"
2.mai kl 18.30 - 21.00 på Lærdal rådhus
fredag 27. april Aurland kommune
Ledig stilling som prosjektleiar
Målesetjinga er å styrkja rekrutteringa, skapa gode og attraktive fagmiljø, meir effektiv drift og evne til å løysa nye oppgåver. Eit funksjonelt samarbeid mellom kommunane vil stimulera til positiv utvikling, både som attraktiv stad å bu og for å utvikla nye...
fredag 27. april Aurland kommune
Gåve til biblioteket
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 27. april Aurland kommune
Asfaltering 2. - 4. mai 2018
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 26. april Aurland kommune
Ventetid ved legekontoret
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 25. april Aurland kommune
Reguleringsendring for tilkomst til nedre del av Ty del 2 - offentleg ettersyn
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 25. april Aurland kommune
Presentasjonar frå seminar om tiltak for vern av liv og helse i Flåm
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 24. april Aurland kommune
Markering 8. mai
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 24. april Aurland kommune
Sommarvikar 2018 - legekontoret i Aurland
Me har ledig sommarjobb for helsesekretær eller sjukepleiar ved Aurland legekontor frå veke 24 / 25. Me tilset sommarvikar i om lag 6 veker i 100% stilling. Søknadsfrist 06.05.2018.  Gå til utlysingstekst og elektronisk søkeportal her
tirsdag 24. april Aurland kommune
Ledig fastlegestilling
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 24. april Aurland kommune
Oppsett møte i kommunestyre 3. mai er avlyst
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 24. april Aurland kommune
Hogging / kverning av hageavfall 2018
Informasjon frå SIMAS: Det blir hogging/kverning av hageavfall på Sogn Jord- og Hagebruksskule den 02. -  04. mai.   
tirsdag 24. april Aurland kommune
Ekstra møte i formannskapet onsdag 25. april kl. 15.00
Det vert ekstra møte i formannskapet onsdag 25. april kl. 15.00 på rådhuset. Aurland hamnestyre deltek under handsaming av sak om måling av luftkvalitet.
mandag 23. april Aurland kommune
SOGN OG FJORDANE

Reguleringsendring for ny tilkomst til Flåm skule - offentleg ettersyn
I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 vert detaljereguleringsplan for ny tilkomst til Flåm skule lagt ut til offentleg ettersyn.
lørdag 21. april Aurland kommune
Aurland Brannvern - Melding om øving på Låvi laurdag 21.04.2018
Aurland Brannvern skal laurdag 21.04.2018 mellom kl 10:00 og 14:00 gjennomføre kontrollert nedbrenninng av brakke på Låvi.
fredag 20. april Aurland kommune
Ver med på miljødagen laurdag 21. april
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 20. april Aurland kommune
Orientering til formannskapet om prosjektet Energi- og miljøsats
Formannskapet vart i dag orientert om prosjektet Energi- og miljøsats (EMSA) v/ prosjektleiar Gudny Øyre Flatabø. 
torsdag 19. april Aurland kommune
Varsel om vegstenging for delar av Vinjavegen mellom Bakkane og Ryggjakyrkja
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 19. april Aurland kommune
Flåm stikker hodet i fjorden
Aurland Hamn kan ikke la være å måle luftforurensningen i Flåm, selv om det kan gi ubehagelige konklusjoner om cruiseturismen.
onsdag 18. april $ Bergens Tidende
Ryddedag langs fjorden!
Nærøyfjorden Verdsarvpark vil 19.april arrangere ryddedag langs dei to verdsarvfjordane våre, Aurlandsfjorden og Nærøyfjorden. Dette gjer Parken i samarbeid med verneområdeforvaltar, SNO, Aurland kommune, næringsliv og frivillige lag. Partnarar av
mandag 16. april Aurland kommune
Funksjonsattest bustad – har du ein bustad for framtida?
Etter påske starta ergoterapistudentane Maria R. Malmedal og Synne S. Nornes i praksis hjå ergoterapeut Anna Karine Marstein. Dei skal følge ergoterapeuten i hennar daglege arbeid, men også arbeide med funksjonsattest bustad. Dette er ei sjekkliste og
fredag 13. april Aurland kommune
Ledige stillingar i Pleie og omsorg
Pleie og omsorg har ledig stilling for helsefagarbeidar, sjukepleiar og assistent i brukar sin heim. Søknadsfrist 22.04.2018. Gå til fullstendig utlysingstekst og elektronisk søkjeportal her
fredag 13. april Aurland kommune
Tenesteleiar for bu- og miljøtenester – nyoppretta leiarstilling
Me har ledig nyoppretta stilling som tenesteleiar for bu - og miljøtenester. Sønadsfrist 24.04.2018. Gå til fullstendig utlysingstekst på elektronisk søkjeportal her 
fredag 13. april Aurland kommune
Invitasjon til seminar om Flaum og vassdragsmiljø laurdag 14. april
I samarbeid med Aurland kommune inviterer ein til Seminar om Flaum og vassdragsmiljø laurdag 14. april frå 09.00 til 12.00. Seminaret gjennomføres i samarbeid med Aurlandsseminaret som begynner rett etterpå (13.00).
onsdag 11. april Aurland kommune
Seminar om tiltak for vern av liv og helse i Flåmvassdraget fredag 13. april
Aurland kommune inviterer til  seminar om tiltak for vern av liv og helse i Flåmvassdraget fredag 13. april 2018 kl 12.00 til 16.00.  Stad: kommunestyresalen, Aurland rådhus. Det er ingen påmelding til seminaret. Velkommen!
tirsdag 10. april Aurland kommune
Rammeavtale for etablering av datasenter i Vassbygdi industribygg - vedtak i kommunestyre
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 6. april Aurland kommune
Felles innsats mot forsøpling
Aurland kommune har den siste tida motteke fleire meldingar i høve til forsøpling på privat- og offentleg eigedom. I den enkelte sak vil Aurland kommune som forureiningsmyndigheit avklare saka si karakter og omfang.
fredag 6. april Aurland kommune
No kjem feiaren!
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 6. april Aurland kommune
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - Nærings – og miljøtiltak i skogbruket NMSK
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 6. april Aurland kommune
Følg kommunestyremøtet direkte i dag frå kl. 17.00
Kommunestyremøtet vert overført direkte på Nett-TV frå kl. 17.00 i dag, torsdag 5. april 
torsdag 5. april Aurland kommune
Møte i kommunestyre torsdag 5. april
Sakspapir til møtet i kommunestyret 5. april kan du lese her 
tirsdag 3. april Aurland kommune
Ledige stillingar - tenesteleiar og faste stillingar i pleie og omsorg
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 28. mars Aurland kommune
Vinteren skal bli vår nye gullgruve
Truger, vikinger og akevittflaskene står klare: Kinesere som vil ta en selfie i snøen skal bli en ny pengemaskin for reiselivet.
onsdag 28. mars $ Bergens Tidende
God Påske!
Aurland kommune sender det beste ønskje om ei flott og solrik påskefering.
tirsdag 27. mars Aurland kommune
Opningstider i samband med påska
Legekontoret, trimrommet og biblioteket har slike opningstider i samband med påska:
tirsdag 27. mars Aurland kommune
Vil du jobbe som fritidskontakt / støttekontakt ?
FRITIDSKONTAKT / STØTTEKONTAKT: Oppdrag som fritidskontakt/støttekontakt kan vere både meiningsfyllt og spennande. Du skal bidra til ei meiningsfull fritid for ein annan person. Tenestemottakarane våre er personar med ulike behov for tilrettelegging. Gå
mandag 26. mars Aurland kommune
Har du artrose i hofte eller kne?
AktivA står for Aktiv med Artrose og er et program hvor hensikten er å innføre internasjonale retningslinjer for behandling av artrose i klinisk fysioterapipraksis. Disse retningslinjene vektlegger informasjon, trening og råd om vektreduksjon. For mer informasjon om AktivA, se...
mandag 26. mars Aurland kommune
Feltkontrollørkurs og slaktekurs våren 2018
mandag 26. mars Aurland kommune
SOGN OG FJORDANE

Opningstider Aurland folkebibliotek påskeveka
Måndag    26. mars     14 - 19 Tysdag     27.mars      10 - 14 Onsdag    28. mars     10 - 12
mandag 26. mars Aurland kommune
Gratulerer med fagbrevet, Tove Irene Mandelid !
Gratulerer til Tove Irene Mandelid som 28.02.2018 tok fagprøven i helsefag.
fredag 23. mars Aurland kommune
Aurlandsfjellet - open til Kvammadal
Fylkesveg 243 er no open til Kvammadal frå Aurland.
fredag 23. mars Aurland kommune
Lån e-bøker med appen eBokBib
AURLAND FOLKEBIBLIOTEK: Kom i gang med ebok. Få tilgang til bøker på nettbrettet ditt eller telefonen. Bøker eller lydbok. 
fredag 23. mars Aurland kommune
Frukostmøte for næringslivet
Tid: Tysdag 10. april kl. 08.00 - 10.30 Stad: Flåmsbrygga
fredag 23. mars Aurland kommune
Detaljregulering (endring) for Stegastein - vedtak av plan
Med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 har Aurland kommunestyre i møtet 14.09.2017, sak 67/17 vedteke detaljregulering (endring) for Stegastein.
torsdag 22. mars Aurland kommune
Reguleringsendring for Orøyane – utlegging til offentleg ettersyn
Aurland kommune har 05.03.2018 i sak 016/18 vedteke at framlegg til reguleringsplan (detaljeregulering) for Orøyane vert lagt ut til offentleg ettersyn i medhald av plan- og bygningslova § 12-10. 
torsdag 22. mars Aurland kommune
Miljøstasjonen open tysdag 27. mars
I påskeveka er miljøstasjonen open tysdag 27. mars 12.00 - 18.00.
onsdag 21. mars Aurland kommune
Bråtebrenning
Generelt er brenning av bråte og tørt hageavfall avgrensa til perioden 15. mars til 31. mai.
onsdag 21. mars Aurland kommune
Få breva dine rett på mobilen
Skaff deg digital postkasse og få breva raskare - rett på mobilen eller datamaskina di. Digital postkasse er internett sitt svar på din vanlege postkasse. Me er klare, er du klar til å ta imot posten digitalt?
mandag 19. mars Aurland kommune
Fremmede fiskere og overarbeidede leger
Les hvordan den herjet på Vestlandet for hundre år siden.
lørdag 17. mars $ Bergens Tidende
Fylkeskommunen utbetrar Bellsvingen
Sogn og Fjordane fylkeskommune set av midlar til utbetring av Bellsvingen på fylkesveg 243 mellom Aurland og Stegastein.
fredag 16. mars Aurland kommune
Midlertidig forbod mot bråtebrenning
Aurland brannvern vil minne innbyggjarane om at det for tida er stor potensiell brannfare ved bråtebrenning. I høve til vêrforholda som no er, oppmodar Aurland Brannvern alle å vise aktsomheit ved gjennomføring av aktivitetar som kan føre til brann.
fredag 16. mars Aurland kommune
Har du førebudd bustaden din for framtida?
Alle er me opptekne av at me skal kunne bu i heimen vår lengst mogleg, sjølv om me blir gamle og råka av skade eller sjukdom. Det er lurt at me tilpassar og evt endrar bustaden vår på eit tidleg tidspunkt, slik at han blir funksjonell. Nordmenn bruker
onsdag 14. mars Aurland kommune
Har du lyst til å dyrka frukt eller bær?
Kom på informasjonsmøte om muligheiter for frukt- og bærdyrking i Indre Sogn onsdag 21. mars kl. 17.30 - 19.30 på Aurland rådhus.  
onsdag 14. mars Aurland kommune
Torfinn Breisnes er død
Torfinn Breisnes døydde i dag, 73 år gamal. Torfinn Breisnes arbeidde i Aurland kommune frå 1978 til 2003.
tirsdag 13. mars Aurland kommune
Kulturmidlar – ei viktig påminning
Fristen for å søkje om kulturmidlar nærmar seg - fristen er 15. mars. Den må haldast. Søknad med alle vedlegg må vere sendt kommunen innan fristen 15. mars!
mandag 12. mars Aurland kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

AURLAND KOMMUNE

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
SOGN OG FJORDANE

FAVORITTER

Sarpsborg 08 Hordaland Telemark IT Utenriks Innenriks Hedmark Oppland Bergen Næringsliv Nordland Kjendis Fotboll Østfold Akershus Vestfold Aust Agder Kultur Rogaland Vest Agder
flere?
Båt Mat Troms Mobil Skåne Oslo Sport Hässleholm Møre og Romsdal Buskerud Trøndelag Sogn og Fjordane Forsvar Odda Kalmar Fiske Finnmark Kristianstad Svedala Fotball Kvinnherad Oskarshamn Molde FK Skien Molde Kongelig Fredrikstad Get-ligaen Inrikes Tinn Karlskrona USA Sandnes Malmö Kultur Stabæk Rendalen Karmøy Sunndal Sport Stavanger Bolig Blekinge Kragerø Eslöv Musikk Poker Barn Porsgrunn Stord Kongsvinger Fauske Tesla Bodø Lyngdal Steigen Ringsaker Askøy Näringsliv Sørreisa Lillesand Grane Motor Vestby Aurskog-Høland Hyllestad Sverige Risør Tvedestrand Åstorp Meløy Politikk Bil Haugesund Elverum Svelvik Kunst Tynset Landskrona Dyr Android Nittedal Økonomi 17. mai Håndball Hvaler Bamble Drangedal Tomelilla Osterøy IK Start Eliteserien Trening Åsnes Sjakk Nesodden Lund Mörbylånga Vestvågøy Stockholm Drammen Helsingborg Mote Mandal Trav Narvik Universet Ballangen Russland Øksnes Salangen Sund Lier Nordkapp Kryptovaluta Kristiansand Eidskog Båt Reise Lindås Fedje Vefsn Bil Turn Vietnam Tranøy Langrenn Kvænangen Hälsa Sigdal Klippan X-games Moss Berlevåg Vinje Gloppen Friluftsliv Førde Grue Nord-Korea Nedre Eiker Trysil Forskning OBOS-ligaen Notodden Staffanstorp Utsira Tolga Vågan Sarpsborg Filippinene Utrikes Austrheim FK Haugesund Målselv Svalbard Radøy Larvik Vadsø Russ Frogn Menn Farsund Kävlinge Jakt Tingvoll Ålesund Sande Gjøvik Modum Vitenskap Vær Tana Sogndal Lyngen Ski Hörby Jevnaker Aurdal Askim VM Gausdal Spill Sölvesborg World Series of Poker Ronneby Horten Karasjok OL Porsanger Skurup Eurovision Odds BK Båstad Skiskyting Øygarden Jølster Åmot Åmli Sykkel Bromölla Hemnes Forskning Fitjar Mat Film Meland Tønsberg Kongsberg Andøy Svømming Hammerfest Suldal Sandøy Hadsel Evenes Øvre Eiker Kommunesammenslåing Skedsmo Stavanger Oilers Stranda Eiker Jönköping Skøyter Norway Cup Olofström Våler Nord-Odal Hamar Skiptvet Bodø/Glimt Ekonomi Rauma Sauherad Alstahaug Time Øyer Valle Kvinesdal Brønnøy Moskenes Naustdal Selje Re Teknik Høyanger Tromsø IL Halden Friidrett Vålerenga Løten Herøy Masfjorden Halsa Helse Spania Lesja SK Brann Klatring Eidfjord Kviteseid Rana Landbruk Östergötland Rygge Arendal Sørfold Forsand Nes Litteratur Voss Årdal Tysvær Birkenes Torsken Rælingen Råde Påske Roing Hattfjelldal Åseral Østre Toten Volvo Trollhättan Karlshamn Fræna Arvika Flora FA-cupen Interiør Odal Asker Kvæfjord Askvoll La liga Boksing Hole Borgholm Giske Mjøndalen IF NHL Skånland Nybro Bundesliga Surnadal Skodje Sola Skisport Nissedal Google Alpint Nesna Polen Svalöv Froland Værøy Bærum Jobb Søgne E-sport Os Viking FK Trøgstad Klima Modalen Vennesla Foto Sandefjord Ishockey Hamarøy Motorsport Tjeldsund Flekkefjord Enebakk Syria Kristiansund Tromsø Aure Eidsberg Emmaboda Flakstad Skjervøy Lenvik Eid Rømskog Hockey Kvinner Tour of Norway Leirfjord Fjaler Liverpool Gran Røyken Stryn Ås Dovre
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL