Aurland
Stenging av vasslinje mot kyrkja i Undredal
Stenging av vasslinje mot kyrkja i Undredal i dag, onsdag 21.02.2018, grunna arbeid på sprinkleranlegg til kyrkja.
onsdag 10:49 Aurland kommune
Lastebil utanfor vegen i Aurland
AURLAND: Årsaka til ulykka er endå ikkje kjend.
onsdag 06:17 Firda
Eitt cruiseskip i Flåm ureinar like mykje som 10.000 bilar
NÆRINGSLIV: Om ikkje ein får raskt på plass strengare miljøkrav til cruiseskipa, kan det få store konsekvensar for miljøet og omdømmet til Norge, meiner Bellona.
mandag 18:50 $ Firda
Desse cruiseskipa kjem til Flåm i år
TURISME: Ein kvart cruisemillion turistar legg til kai i sognebygda denne sesongen. Britar og tyskarar er overrepresentert.
mandag 18:00 $ Firda
Arbeid på vatn- og avløpsnettet i Klokkargarden
Vasskum skal skiftast ut grunna vasslekasje. Akutt stenging av vatn kan verta nødvendig, planlagd stenging blir nærmare varsla. Vegen er i utgangspunktet open for trafikk, men entreprenør oppmodar om redusert bruk av vegen i dag og fredag / parkere nede medan arbeidet...
mandag 11:08 Aurland kommune
Invitasjon til fagdag om MS i Årdal kommune
Årdal kommune arrangerer fagdag om MS i samarbeid med nasjonalt kompetanseteneste for multippel sklerose. Målgruppa er både tilsette, brukarar, pårørande, MS forening og lag. Programmet er lagt opp for alle. Dag og tid: 15. mars 2018 kl. 09.00 -
mandag 08:00 Aurland kommune
Sommarvikarar 2018
Pleie og omsorg treng ferievikarar i perioden 18.06.18 - 31.08.2018. Teknisk treng ferievikarar i perioden 25.06.18 - 18.08.18. Søknadsfrist 04.03.2018.  Gå til utlysingstekst og elektronisk søkjeportal her
fredag 16. februar Aurland kommune
God kvalitet på drikkevatn i kommunen – 2017
Aurland kommune har sjeldan hatt betre drift- og prøveresultat enn i 2017. Det har vore eit år utan leidningsbrot, og med svært gode prøveresultat.
fredag 16. februar Aurland kommune
SOGN OG FJORDANE

Ledige kommunale bustader for vanskelegstilte
Bustadprosjektet Furuly er no fullført. Det er bygd seks bustader, og fleire er tekne i bruk. Aurland kommune er glad for å kunne tilby bustad til vanskelegstilte.
tirsdag 13. februar Aurland kommune
Tildeling av bustad til vanskelegstilte i Aurland kommune
Du finn retningslinjene her  Kommunen nyttar desse når ein tek i mot søknad om bustad frå vanskelegstilte. Retningslinene inneheld også kriteria for tildeling av omsorgsbustad. I korte trekk kan vi oppsummere slik: Kommunal bustad er ingen lovfesta rett. Å skaffe seg bustad er...
tirsdag 13. februar Aurland kommune
Varsel om stenging av vatn Flåm/Lunden
Det skal utførast arbeid på hovudvassledningen på Lunden. Vatnet blir derfor stengt onsdag 14. februar  2018 i perioden mellom Kl 09:00 og Kl 13:00.
tirsdag 13. februar Aurland kommune
Reguleringsplan for tilkomst til nedre del av Ty - melding om oppstart av planarbeid
I samsvar med §§ 12-1, 12-3 og 12-8 i plan- og bygningslova vert det varsla om oppstart av planarbeid for reguleringsendring for tilkomst til Ty.
lørdag 10. februar Aurland kommune
Møteprotokoll frå kommunestyret 8. februar 2018
Her kan du lese møteprotokollen frå kommunestyremøtet 8. februar 2018 (pdf)
fredag 9. februar Aurland kommune
Reguleringsendring Ryggjatun - utlegging til offentleg ettersyn og høyring
Plan og utvikling vedtok 01. februar 2018 å leggja Privat reguleringsendring for Ryggjatun ut til offentleg ettersyn og høyring.
fredag 9. februar Aurland kommune
Sal av kommunal bygning
Aurland kommune har for sal kommunal bygning i Flåm - Folkvang/Flåm vevstove.
fredag 9. februar Aurland kommune
Fast tilsett leiar i politiet
Knut Arne Klingenberg er no fast tilsett som tenestestadsleiar/politioverbetjent i Aurland.
fredag 9. februar Aurland kommune
Søker etter flere dyr med isklumper
Fjellstyret i Aurland leter nå etter flere reinsdyr som de vet lever i fjellheimen med store isklumper festet til klavene.
fredag 9. februar $ Bergens Tidende
Folkemøte om skrantesjuke - CWD
Miljødirektoratet og Mattilsynet skipar til møte om skrantesjuke - CWD. Møte vert halde i kultursalen i Hemsedal onsdag 14.februar kl 19.00-22.00.
fredag 9. februar Aurland kommune
Ordførar Noralv Distad – innleiing i møte i Aurland kommunestyre 8. februar 2018
Her kan du lese ordførar Noralv Distad si innleiing i møte i Aurland kommunestyre 8. februar 2018:
torsdag 8. februar Aurland kommune
Følg møtet i kommunestyret direkte
Kommunestyremøtet vert overført direkte på Nett - TV frå kl.17.00 i dag, torsdag 8. februar
torsdag 8. februar Aurland kommune
Varsel om vegstenging for delar av Vinjavegen mellom Bakkane og Ryggjakyrkja
Delar av Vinjavegen mellom Bakkane og Ryggjakyrkja vert stengt for gjennomkøyring frå fredag 9.februar kl 12.00 - og fram til måndag 26. mars grunna anleggsarbeid.
onsdag 7. februar Aurland kommune
Møte i kommunestyre torsdag 8. februar
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 5. februar Aurland kommune
Gåande stengde tunnel – men elles er alt på stell
SAMFERDSEL: Gudvangatunnelen blei stengt etter at ein gåande forvilla seg inn i tunnelen.
søndag 4. februar Firda
Ekstra møte i Plan og utvikling torsdag 1. februar
Det vert ekstra møte i Plan og utvikling torsdag 1. februar kl. 15.00 i kommunestyresalen.
onsdag 31. januar Aurland kommune
Kulturmidlar 2018
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 30. januar Aurland kommune
Temakafè ÅLA kreftomsorg 15. februar
Ein uformell møteplass for personar med kreft, pårørande, venner og etterlatte. Første temakafè i 2018 startar i Lærdal.
tirsdag 30. januar Aurland kommune
Konsert med kulturskuleelevar i Flåm samfunnshus i dag, onsdag og torsdag!
KULTURSKULEVEKE  2018: Konsert med kulturskuleelevar i Flåm samfunnshus MÅNDAG 29. JANUAR, ONSDAG 31. JANUAR OG TORSDAG 1. FEBRUAR Aurland kulturskule er på konserttur igjen!
mandag 29. januar Aurland kommune
Lyst til å vera veterinær i Sogn!
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 29. januar Aurland kommune
Viktige møte kan gi forståing
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 26. januar Aurland kommune
Allsidige reinhaldarar
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 26. januar Aurland kommune
Veier stengt på grunn av snøras og uvær
Det er stor og betydelig snøskredfare i Sør-Norge
torsdag 25. januar $ Aftenposten
Stengt eller kolonne på mange veier over fjellet – uvær og flere snøras
Torsdag morgen kan du kan verken kjøre over Vidda eller Haukelifjell, og i Hemsedalsfjellet er det kolonne. Men det skal bli bedre i løpet av dagen.
torsdag 25. januar $ Bergens Tidende
Etablering av bevaringsområde for hummar i Sognefjorden
Tid og stad for høyringsmøta:  6. februar i Leikanger kommunehus for kommunane Leikanger, Luster og Sogndal 7. februar i Lærdal rådhus for kommunane Aurland og Lærdal 8. februar i Balestrand rådhus for kommunane Balestrand, Høyanger og Vik Møta byrjar...
onsdag 24. januar Aurland kommune
SOGN OG FJORDANE

Melding om feil og manglar på gatelysnett i Aurland kommune
Aurland kommune har rammeavtale med Mesta elektro om utskifting av gatelysarmaturar i kommunen. Til no er kring 650 armaturar skifta ut til LED, og Mesta har no starta med montering av nye måleinnstallasjonar som skal måle energiforbruket. Arbeidet med
onsdag 24. januar Aurland kommune
Vil du blir trainee i Aurland kommune?
Kommunane i Sogn regionråd skal tilsette ein eller fleire traineear innan arealplanlegging. Aurland kommune skal styrke planområdet og er med på traineeordninga i Sogn og Fjordane. Arealplanlegging i Aurland er spennande. Vi er i gang med
fredag 19. januar Aurland kommune
Ledig fastlegestilling og vikariat for fastlege
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 15. januar Aurland kommune
Planlegg oppstart for oppføring av autovern i Aurland kommune
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 12. januar Aurland kommune
Veterinærvakta i ÅLA – nytt telefonnummer
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 11. januar Aurland kommune
Klart for nye nominasjonar til Draumestipendet - ny frist 12. januar 2018
100 nye kulturutøvarar skal i perioden mai-juni 2018 få til saman 1,5 million kroner i form av Draumestipendet 2018. No er jakta på gode Draumestipendkandidatar i Aurland i gang !
onsdag 10. januar Aurland kommune
Første portstolpe på plass
Vegutviding på Onstad tek til å synast. Fredag kom den første portstolpen på plass.
mandag 8. januar Aurland kommune
Om harepest
Harepest vert også kalla lemenfeber eller tularemi. Den skuldast bakterien Francisella tularensis. Bakterien er å finne hjå smågnagarar i muse og lemenår, og kan smitte over på menneske. I Norge vert det påvist 20 – 50 tilfelle i året. I 2017 hadde Aurland...
mandag 8. januar Aurland kommune
Ca 1 million ekstra ifrå konsesjonskraft
Auka omsetning av konsesjonskraft i 2017 har gitt Aurland kommune ca 1 million i ekstra inntekt.
fredag 5. januar Aurland kommune
Felles fagdag for oppvekst, barnevern og helse
Tysdag 2. januar var tilsette frå oppvekst, barnevern og helse samla til felles fagdag. Tema for dagen var «Bekymring for barn».
fredag 5. januar Aurland kommune
Trimrommet i Aurlandshallen - opningstider
Trimrommet i Aurlandshallen har slike opningstider: 
fredag 5. januar Aurland kommune
Person med harepest døydde – fire smitta i Aurland
AURLAND: I haust blei fire personar smitta av harepest på kort tid.
torsdag 4. januar Firda
Energi- og miljøsatsing – kvifor det?
Som prosjektleiar for energi- og miljøsatsprosjektet (EMSA), skal eg utforske moglegheitane for biogass- og hydrogenproduksjon i Aurland kommune. Begge er gassar som til dømes kan brukast som miljøvenlege drivstoff. Prosjektet er førebels støtta av
onsdag 3. januar Aurland kommune
Klart for nye nominasjonar til Draumestipendet
I år vert det delt ut 100 stipend à 15 000 kroner, til saman 1,5 million kroner. Det er kulturskulen sin rektor i Aurland kommune som er ansvarleg for å nominere unge kulturutøvarar til Draumestipendet. I kommunane vert det gjennomført eit grundig juryarbeid før det vert...
onsdag 3. januar Aurland kommune
Tilbod om treningskontakt i Aurland kommune
Treningskontakten er ein ressursperson som skal bidra til å bryte sosial isolasjon ved å opne tilgang til ulike arenaer for fysisk aktivitet. Treningskontakten skal hjelpe andre med å bygge opp gode aktivitetsvaner og nettverk i ulike
onsdag 3. januar Aurland kommune
Stor auke i skatteinngangen i Aurland kommune 2017!
Endeleg skatteoppgjer for 2017 kom 3. januar. Dette er hovudsakleg skatt på inntekt og formue frå privatpersonar. Aurland kommune kjem ut med ein samla skatteinngang på 81,9 millionar som er ein auke på 4,7 millionar samanlikna med 2016 og ein inntekt
onsdag 3. januar Aurland kommune
Pasientreiser med behov for drosje – melding frå Helse Førde
Me vil med dette gje ein kort beskriving av korleis ein vil sikre at pasientar med behov for drosje får sine rettar til dekking av reise oppfylt: For reise til primærhelsetjeneste (fastlege, fysioterapeut etc innan Aurland kommune) må pasient sjølv orden drosje og søkje...
tirsdag 2. januar Aurland kommune
Møteplan 2018
Plan for møte i politiske utval i 2018 Utval Kl. Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt.   Nov.    Des. Kommunestyret 17.00   8   5** 3 21***     20   1 13 Administrasjonsutvalet* 10.00   ...
mandag 1. januar Aurland kommune
Ledige stillingar som sjukepleiarar og barnevernspedagog
Aurland kommune har ledig stilling for deg som er utdanna sjukepleiar, barnevernspedagog og eller som har anna relevant høgare utdanning.
mandag 1. januar Aurland kommune
Godt nytt år !
«Det var ikkje so mange som hadde tru på framtida til høgdagardane i Aurland, men jammen har dei klart seg minst like bra som andre gardar». Det sa ein kar til meg for ei tid sidan. Han sette greie ord på noko som er typisk for Aurland, nemleg det å
31. desember 2017 Aurland kommune
Sal av tomteareal på Fretheimshaugane i Flåm
Aurland kommune ønskjer å selge regulert bustadareal på Fretheimshaugane i Flåm.
29. desember 2017 Aurland kommune
Frukostmøte for næringslivet
Tid: torsdag 11. januar kl. 08.00-09.30 Stad: Marianne bakeri & kafe, Aurlandsvangen
29. desember 2017 Aurland kommune
Ledige stillingar
Aurland kommune har ledige stilling for deg som er utdanna sjukepleiar, barnevernspedagog eller som har anna relevant høgare utdanning
27. desember 2017 Aurland kommune
Ras stengde veg i fleire timar
HØYANGER: Fylkesvegen mellom Høyanger og Vadheim er stengt av eit steinras.
23. desember 2017 $ Firda
Ny hamnesjef i Aurland
Han tek over etter John Erik Johnsen som går av med pensjon.Lange Bergset er opphavleg frå Stryn, men arbeider no i Flora Hamn og før det arbeidde han i Tromsø Havn. I Flora har han og fungert som hamnesjef. Lange Bergset tek til i stillinga 1. april 2018.MvhNoralv DistadLeiar i Aurland...
22. desember 2017 Aurland kommune
SOGN OG FJORDANE

25 års lang og tru teneste
Tilsette vart heidra i Kommunestyremøtet 14.12.17.
22. desember 2017 Aurland kommune
Barnevernstenesta - ledig vikariat som sakshandsamar
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
21. desember 2017 Aurland kommune
Miljøstasjonen er open både idag og 4.juledag
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
21. desember 2017 Aurland kommune
Bustader i Furuly klare til bruk
Eg vonar at dei nye bustadene i Furuly vert til stor glede og gagn for dei som skal bu her. Det sa ordførar Noralv Distad då Aurland kommune onsdag offisielt tok over dei seks splitter nye bueiningane.  Ordføraren retta takk til dei som har planlagt
20. desember 2017 Aurland kommune
Beredskap og opningstider i jula
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
20. desember 2017 Aurland kommune
God Jul og Godt Nyttår!
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
20. desember 2017 Aurland kommune
Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 vart vedteke i kommunestyret 14.12.2017
Driftsbudsjettet vart vedteke stort sett i tråd med framlegget frå formannskapet. Utbytte vart auka til 10 millionar og strukturendringar på skule og barnehage vart fjerna. Investeringsbudsjettet vart vedteke med ei ramme på kr 81.753.000 for 2018 og med
18. desember 2017 Aurland kommune
Prisar og gebyr 2018
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
15. desember 2017 Aurland kommune
Møteprotokoll frå kommunestyremøtet 14. desember
Her kan du lese møteprotokollen frå kommunestyremøtet 14. desember ( pdf)
15. desember 2017 Aurland kommune
Overtaking av Furuly
Onsdag 20.12.2017 kl 12.00 vert det offisiell overtaking av Furuly frå entreprenør. Aurland kommune overtek då 6 nye bustader, som er ført opp på Skulevegen 24-38.
15. desember 2017 Aurland kommune
Aurlandsprisen 2017 er tildelt Eilef Arne Vikesland
- for mangeårig og kreativ innsats med å formidla natur, kultur og folkeliv i Aurland til heile verda gjennom sine bilete. Vi gratulerer!
14. desember 2017 Aurland kommune
TORSDAG 14. DESEMBER: Følg kommunestyremøtet direkte i dag frå kl. 12.00
Kommunestyremøtet vert overført direkte på Nett-TV frå kl. 12.00 i dag, torsdag 14. desember
14. desember 2017 Aurland kommune
Planprogram for detaljerguleringsplan for innsegling til Flåm er godkjent
Plan og utvikling godkjente i møte 13.11.2017 planprogram for detaljregulering for innsegling til Flåm. Planprogammet er no oppdatert i samsvar med vedtaket.
12. desember 2017 Aurland kommune
Ekstra møte i formannskapet torsdag 14. desember kl. 11.00
Det vert ekstra møte i formannskapet torsdag 14. desember kl. 11.00 på rådhuset. 
10. desember 2017 Aurland kommune
Møte i kommunestyre torsdag 14. desember kl. 12.00
Sakspapir til møtet i kommunestyret 14. desember kan du lese her 
10. desember 2017 Aurland kommune
Helsenettet er nede - telefonen til legekontoret ute av drift
ONSDAG 6. desember kl. 08.50: Helsenettet er mellombels ute av drift, det er derfor ikkje mogleg å nå legekontoret på telefon. Vi jobber med saken,  og håper å få retta feilen innan kort tid. 
6. desember 2017 Aurland kommune
Kristin (85) fekk fylkeskulturprisen
PRIS: Kristin Sønnerheim vart heidra for hennar arbeid med å gjere Aurlandsdalen tilgjengeleg for ålmenta.
5. desember 2017 Firda
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

AURLAND KOMMUNE

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
SOGN OG FJORDANE

FAVORITTER

Hordaland Utenriks Bergen Telemark IT Innenriks Hedmark Troms Odda Akershus Kjendis Vestfold Sarpsborg 08 Næringsliv Oppland Sport Båt Buskerud Kultur Trøndelag
flere?
Østfold Aust Agder Fotboll Nordland Rogaland Mat Vest Agder Møre og Romsdal Finnmark Kvinnherad Jul Oslo Sogn og Fjordane Mobil Forsvar Get-ligaen Fiske Blekinge Bolig Kalmar Skåne Økonomi Ringsaker Inrikes Fotball Russland Landbruk Sport Osterøy Haugesund Hammerfest Motor Elverum Bodø Øvre Eiker Bærum Oskarshamn Politikk Trav Helsingborg Bamble Forskning Drammen Reise Radøy Näringsliv Östra Göinge Tromsø Kristiansand Kryptovaluta Vestby OL Vær Kragerø Odds BK Kultur Sigdal Tinn Kongsvinger Karmøy Lindås Indonesia Førde Narvik Musikk Kristianstad Risør Suldal Porsgrunn Sykkel Fauske Helse Kristiansund Stockholm Sandnes Landskrona Trysil Tingvoll Gjøvik Svelvik Eliteserien Meland Nord-Korea Hadsel Klippan Kunst Horten Nedre Eiker Sørfold Film Lesja Salangen Vaksdal Tesla Svalbard Sarpsborg Tolga Sandefjord Forskning Moss Rosenborg BK FK Haugesund Evje og Hornnes Barn Malmö Kongelig Hemne Game of Thrones Løten Hamar Kommunesammenslåing Stavanger Askøy Trondheim Jobb Masfjorden Råde Vestre Slidre Askim Asker Nannestad Eidsberg Ås Vestvågøy Jakt Vefsn Fjell Tvedestrand Skien Tour de Ski Hockey Sortland Spill Mote Orkdal Håndball Larvik Bil Nore og Uvdal Karlskrona Kongsberg Målselv Bil Mörbylånga Drangedal Langrenn NHL Hvaler Lødingen Dyr Våler Nybro Snowboard Gjerstad Litteratur Lenvik Foto Re Ørsta Øygarden Harstad Aurdal Klima Universet Friidrett Stryn Stavanger Oilers Jølster Tønsberg Stord Åsnes Hälsa Andøy Notodden Skisport Tromsø IL Frogn Norway Cup Vitenskap Fet E-sport Klepp Hörby Tour of Norway Åmot Tomelilla Brønnøy Strand Alta Google Frankrike Nesseby Eiker Utsira Brexit Finnøy Halloween Vålerenga Romfart Selbu Meløy Rana Eid Hurum Sund Steigen Tynset Grue Skjervøy Farsund Porsanger Kvænangen Mat Nissedal Voss Fredrikstad Seljord Modum Hässleholm Aurskog-Høland Ski Volda Teknik Mandal SK Brann Sande Lillesand Skøyter Røros Dovre World Series of Poker Kina Ullensvang Vinje Eslöv Alstahaug Halsa Enebakk Båstad Tour de France Lomma Leirfjord Årdal Fitjar Musik Austrheim Evenes Sør-Varanger Tana Sjakk Åmli Svalöv Telenorligaen Emmaboda La liga Herøy Lindesnes Tydal Frosta Filippinene Sande Rendalen Vietnam Nesodden Resor Bromölla Nesset Flora Mönsterås Træna Eurovision Svømming Bjørnefjorden Sverige Båt VM Skiskyting Jevnaker Syria Lyngdal Skurup Lund Poker Ålesund Arendal Menn Ulstein Alpint Rauma Lier Viking FK Måsøy Klatring Modalen Øksnes Kvinner Skedsmo Røyken Motorsport Bremanger Ishockey Film Os Fedje Nes Eidfjord
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL