Aurland
Oppstart av anleggsarbeid - omlegging av VA struktur
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 22:10 Aurland kommune
Faste sjukepleiestillingar
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 14:10 Aurland kommune
Støtt TV-aksjonen 2021 til inntekt for PLAN INTERNATIONAL!
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 14:55 Aurland kommune
Vil lære turistane i Aurland korleis dei skal skite i det fri
– Vi vil finne gode løysingar på klare utfordringar. Og do-opplæringa må vi gjere med glimt i auga.
onsdag 17:50 $ Firda
Velkommen til laurdagsopen utstilling, 30. oktober og 06. november
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 20. oktober Aurland kommune
Småbarnstreff på Aurland helsestasjon hausten 2021
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 19. oktober Aurland kommune
Minner om influensavaksinering for risikogrupper onsdag 20.10 og torsdag 21.10
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 19. oktober Aurland kommune
Aurland kommune får kommunikasjonstrategi
Fredag 8. oktober var folkevalde invitert til involveringsmøte med gruppearbeid og SWOT-analyse. Då leia HR/personalrådgjevar, Turid Stigen Sørensen, dei folkevalde gjennom ei analyse med fokus på den interne kommunikasjonen i Aurland kommune. Målet med involveringsprosessen er...
mandag 11. oktober Aurland kommune
VESTLAND

Nynorske litteraturdagar 22.-24. oktober 2021
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 8. oktober Aurland kommune
Fastlønna stilling som allmennlege
Me har ledig  Aurland kommune har ledig stilling for fastlege ved etablert legekontor. Me ynskjer velkomen nyutdanna lege under spesialisering (ALIS / LIS3). Stillinga er knytt til Aurland legekontor som i dag har 3 fastlegeheimlar og ein  LIS1-stilling. Fastlegane er fastløna. Legekontoret...
fredag 8. oktober Aurland kommune
Velkommen til Utstilling Ole Gaarder
Aurlandsvangen - Heradshuset i oktober Opning onsdag 06. oktober kl. 12 00 Utstilling - Art by Nature
onsdag 6. oktober Aurland kommune
Framtidig bruk av Vangen barnehage
Det nærmar seg ferdigstilling av den nye barnehagen. Det er difor sett ned ei arbeidsgruppe som skal sjå den framtidige bruken av Vangen barnehage.
tirsdag 5. oktober Aurland kommune
Oppheva korona-restriksjonar frå 25. september
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 24. september Aurland kommune
Dose 3 til personar med nedsett immunforsvar
Les meir om dette på FHI sine heimesider. Mange vil framover få ein beskjed frå sjukehuset eller kommunen om at dei er kandidatar for tredje vaksinedose.   Anbefalte vaksiner er frå Pfizer eller Moderna. Same vaksina som de allereie har fått.   Kommunen vil kalle inn dei...
torsdag 23. september Aurland kommune
Aurlandsfjellet stengt
Fv 5627 mellom Aurland og Lærdal er midlertidig stengt. Grunnen er vanskelege køyreforhold. Fylkesvegen går over Aurlandsfjellet.
torsdag 23. september Firda
Faste sjukepleiestillingar
Aurland ligg vakkert til ved Sognefjorden, sentralt ved E16 mellom Oslo og Bergen. Me vil vera Norges fremste kommune på heilårsturisme, og har eit mangfaldig næringsliv i sterk vekst. Me er snart 1800 innbyggjarar fordelt på bygdene Aurlandsvangen,
onsdag 22. september Aurland kommune
Ladevett i fokus for årets Brannvernveke
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 21. september Aurland kommune
Ledig stilling som økonomileiar i Aurland kommune
mandag 20. september Aurland kommune
HØYRING – frå Namnenemnda
Namnenemnd i Aurland kommune har i møte 12. mai 2021 behandla ei sak som skal ut på høyring.
mandag 20. september Aurland kommune
Redusert tilgjenge ved Aurland legekontor 13.09 - 17.09.21
Fleire av dei tilsett skal på kurs for kompetanseheving innan akuttmedisin denne veka (veke 37).
mandag 13. september Aurland kommune
Kunngjering av valting 2021
Det vert halde val på representantar til Stortinget søndag 12. september og måndag 13. september.
fredag 10. september Aurland kommune
Om koronatesting og fråver frå skule/barnehage/jobb ved luftvegssymptom
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 10. september Aurland kommune
Utlysing av restmidlar etter 3 runde med kommunale kompensasjonsmidlar-søknadsfrist 1. oktober
I samband med utdeling av kommunale kompensasjonsmidlar med søknadsfrist 20. august står Aurland kommune no att med kr. 717 000,- som vert utlyst på nytt, med søknadsfrist 1. oktober 2021.
torsdag 9. september Aurland kommune
Fast 100 % stilling tiltaksarbeidar i barnevernet
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 6. september Aurland kommune
Informasjon frå biblioteket
Sommarbiblioteket/Folkebiblioteket held ope på Heradshuset ei stund til grunna graving og asfaltarbeid.
mandag 6. september Aurland kommune
AVLYST!! Open dag i Vikingbyen, Njardarheimr Gudvangen
Avlyst grunna for få påmeldte. Håper at folk hugsar å melde seg på kulturminnedag i Underdal Lørdag 11.september.
fredag 3. september Aurland kommune
Neste søknadsfrist for konsesjonsavgiftsfondet er 1.oktober
Hansdaming av søknader følgjer vedtekne reglar for fondet [les her]. Midlane skal primært nyttast til å fremje etablering av ny næringsverksemd og vidareutvikling av eksisterande verksemder. Samla ramme til fordeling i denne søknadsrunden er inntil kr 650.000.
torsdag 2. september Aurland kommune
Spire - Etablerarkurs for innvandrarar
No spissar vi saman med Sogn Regionråd satsinga inn mot internasjonale sogningar, altso dei som har bakgrunn frå eit anna land. Me er sikre på at vi i denne gruppa finn eit uforløyst potensiale i bygdene våre. Høyrest dette interessant ut for deg eller kjenner du nokon som er...
torsdag 2. september Aurland kommune
Utstilling Kjersti Vinjum Rummelhoffs arbeider
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 1. september Aurland kommune
Utstilling Kjersti Vinjum Rummelhoffs arbeider
4. september -1. oktober 2021 Gjestegalleriet i Heradshuset, Vangen, Aurland Me er so heldige å få ein ny utstilling og kunstnar til Gjestegalleriet vårt i september, og det er Kjersti Vinjum Rummelhoff. Opninga er på Laurdag 4. september kl. 12.00 på Heradshuset. Kunstnaren med...
tirsdag 31. august Aurland kommune
Robotgrasklyppara er sett i arbeid
Aurland Hamnevesen KF og Aurland kommune har sett to tvillingar i arbeid.
tirsdag 31. august Aurland kommune
Oppdatering om korona-testar ved legekontoret
Grunna kapasitetsutfordringar og prioriterte grupper for testing, vil me ved legekontoret no framover kun tilby PCR-test for reisande, og ikkje hurtigtest.
mandag 30. august Aurland kommune
Miljøtiltak Flåmsvassdraget og Nærøyvassdraget - status og vidare arbeid
Målet med prosjektet er å betre miljøtilstanden i elva og samstundes ta omsyn til flaumsikring og eit attraktivt nærmiljø. Aktuelle tiltak er steinutlegg som er bra for fisk og bremsar erosjonskreftene ved flaum, eller sideløp/kilar som gjev betre miljøforhold og...
mandag 30. august Aurland kommune
VESTLAND

Sogn avis: Brannen i Aurland har blussa opp att
Brannen i Aurland har blussa opp att. Det får Sogn avis stadfesta av Alarmsentralen tidleg søndag ettermiddag.
søndag 29. august Firda
Påmelding Sterk og stødig
fredag 27. august Aurland kommune
Skilting i Flåmsdalen og på Bakka
Skilting er ein viktig del av arbeidet med tilrettelegging og trafikktryggleik i grendene våre.
fredag 27. august Aurland kommune
Oppdatering - brann på Nærnes
I sløkkjearbeidet har det blitt benytta 2 helikopter, samt 4 manskaper frå Aurland Brannvern. I tillegg har FjordSafari bidrege med transport av brannmannskap og utstyr. Aurland brannvern har konsentrert sin innsats rundt fyret på Nærnes. Fyret er uskadd. Området vil verte haldt under...
fredag 27. august Aurland kommune
Kort status om lokalt smitteutbrot fredag 27.08.21
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 27. august Aurland kommune
Tre nye smittetilfelle fordelt på to kommunar
314 koronaprøvar vart analysert torsdag. Av desse er det funne smittetilfelle i Aurland og Høyanger.
fredag 27. august Firda
Brann i fjellside – Skogbrannhelikopter på staden
110 vest skriv på Twitter at dei har rykka ut til ein brann i ei fjellside i Aurland.
torsdag 26. august Firda
Ledig stilling - 76,76 % fast stilling som personleg assistent
Aurland ligg vakkert til ved Sognefjorden, sentralt ved E16 mellom Oslo og Bergen. Me vil vera Norges fremste kommune på heilårsturisme, og har eit mangfaldig næringsliv i sterk vekst. Me er snart 1800 innbyggjarar fordelt på bygdene Aurlandsvangen,
torsdag 26. august Aurland kommune
Kulturminnedag i Aurland
Laurdag 04. September Arrangementet er gratis Tema; Dialog med fortida 15:00-16:00 Har du lyst til å vita meir om korleis du søker opp og registrerar lokale kulturminner? Riksantikvaren gjev informasjon og opplæring i kulturminnesøk for lokalbefolkninga i Aurland Stad:...
fredag 20. august Aurland kommune
Markdag - beiterydding og beitedyr
tirsdag 10. august Aurland kommune
Helikopterutfrakt av elg og hjort hausten 2021
Det vert utflyging av elg og hjort med helikopter i tidsrommet 18.8. - 31.10.2021.
torsdag 5. august Aurland kommune
Kyr stengde tunnel mellom Aurland og Hol
Berdalstunnelen på fylkesveg 50 mellom Aurland og Hol blei stengd rundt klokka 18.00 fredag kveld - på grunn av kyr i vegen.
fredag 18. juni Firda
SMIL-midlar og tiltak i beiteområde
Søknadsfrist for støtte til spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL-midlar og til Tiltak i beitefelt for 2021 er sett til 15. april. Søknad skal sendast digitalt til kommunen via Altinn. Meir om ordningane finn du her: Smil-midlar Tiltak i beiteområde
tirsdag 30. mars Aurland kommune
Årsmelding 2015 for Felles Landbrukskontor ÅLA
Årsmelding 2015 Felles Landbrukskontor ÅLA 
15. juli 2016 Aurland kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL