Aurland
Ekstra møte i formannskapet torsdag 14. desember kl. 11.00
Det vert ekstra møte i formannskapet torsdag 14. desember kl. 11.00 på rådhuset. 
søndag 17:00 Aurland kommune
Møte i kommunestyre torsdag 14. desember kl. 12.00
Sakene ligg til gjennomsyn i kommunetorget på rådhuset, Coop marked Flåm, Undredalsbui og L. Hylland Eftf i Gudvangen. ( i butikkane frå måndag ettermiddag) På saklista: Godkjenning av møteprotokoll Referatsaker Open post Forvaltningsrevisjonsrapport -...
søndag 16:33 Aurland kommune
Vegutviding på Onstad tek til
Måndag 11.12.2017 starter arbeidet med vegutvidinga på Onstad i tilknyting til Onstad bru. Arbeidet vert utført av Jordalen Entreprenør AS og omfattar flytting av natursteinsmur, nytt gjerde på topp av ny mur og nye portar inn til eigedomen.
fredag 15:27 Aurland kommune
Plandag for Aurland og Lærdal barnevern
Barnevernet hadde plandag 7.desember. Her jobba me med korleis kommunen sine verdiar skal synast i vårt arbeid. 
fredag 15:16 Aurland kommune
Helsenettet er nede - telefonen til legekontoret ute av drift
ONSDAG 6. desember kl. 08.50: Helsenettet er mellombels ute av drift, det er derfor ikkje mogleg å nå legekontoret på telefon. Vi jobber med saken,  og håper å få retta feilen innan kort tid. 
onsdag 08:51 Aurland kommune
Kristin (85) fekk fylkeskulturprisen
PRIS: Kristin Sønnerheim vart heidra for hennar arbeid med å gjere Aurlandsdalen tilgjengeleg for ålmenta.
tirsdag 10:49 Firda
Kolonnekøyring over Hardangervidda
SAMFERDSLE: Sjå korleis statusen er for vegar i fylket.
tirsdag 10:20 Firda
Skal du hogge gran i vinter ?
tirsdag 09:28 Aurland kommune
SOGN OG FJORDANE

Returpunkt for avfall ved Flåm bru klar til bruk
SIMAS har i desse dagar sendt ut informasjon og brikke til dei abonnentene som skal ta i bruk returpunkt for avfall ved Flåm bru. Anlegget vart tatt i bruk måndag 04.desember.
mandag 4. desember Aurland kommune
Flåm barnehage for full musikk
Det er yrande liv i gymsalen på Flåm skule når barnehagen har musikkstund med Mitch og Øystein.
mandag 4. desember Aurland kommune
Ha ei fin adventstid!
Det er ein fin tradisjon å møtast på Vangen den fyrste søndagen i advent for å tenna lysa på julegrana. Det er mørketid, og kva er vel då meir naturleg enn å gjera eit mottrekk der me møtest og tenner lys. Det er i den mørkaste tida av...
mandag 4. desember Aurland kommune
Få breva dine rett på mobilen
Skaff deg digital postkasse og få breva raskare - rett på mobilen eller datamaskina di. Digital postkasse er internett sitt svar på din vanlege postkasse. Me er klare, er du klar til å ta imot posten digitalt?
mandag 4. desember Aurland kommune
Straumførande leidningar stoppar trafikk på E16
Politiet melder kl. 20.45 søndag at E16 i Nærøydalen er stengd for lastebiler, mens det er manuell dirigering for personbilar.
søndag 3. desember Firda
Julegrantenning søndag 3. desember kl. 17.45
Søndag 3. desember kl. 17.45 er det klart for julegrantenning på Aurlandsvangen. 
fredag 1. desember Aurland kommune
Fotgjengar stengde tunnel
Flenjatunnelen på E16 i Aurland er stengd inntil vidare på grunn av at ein person er observert gåande inne i tunnelen. Politiet er orientert, melder…
torsdag 30. november Firda
Varsel om arbeid på vassnettet i Aurland
Det skal utførast arbeid på hovudvassleidninga, Furuly (montering av nye kumpunkt) .
tirsdag 28. november Aurland kommune
Dette har ingen kvinner gjort før henne
SKYTING: Hildegunn Strand presterte unike 350 poeng i helga.
mandag 27. november Firda
Boksal på biblioteket i adventa
Kjenner du nokon som ynskjer seg ei lokalhistorisk bok? Kanskje utan at dei veit om det sjølv? I biblioteket si opningstid er det alltid mogleg å få kjøpt lokalhistoriske bøker.
mandag 27. november Aurland kommune
Ei historisk reise i Aurlandsdalen
Torsdag 16. november inviterte Aurland kommune kultur og Aurland Sogelag til kulturminnekveld på biblioteket. Heldigvis hadde me fått låne kantina på Aurland barne- og ungdomsskule (ABU), for det var eit særs godt oppmøte på kring 70 deltakarar.
søndag 26. november Aurland kommune
Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvaltar Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom. Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldre sin sosiale og økonomiske situasjon, skal ha høve til å
søndag 26. november Aurland kommune
Nytt tak i ferd med å kome på plass
fredag 24. november Aurland kommune
Prosjektet er i gang!
Med støtte frå Miljødirektoratet, Flåm AS, Aurland kommune, Aurland Hamnevesen og med bistand frå Sogn Jord- og Hagebruksskule har prosjektet som målsetnad å prosjektere teknisk infrastruktur og verdikjeder for etablering av biogassanlegg og hydrogenanlegg i Aurland...
fredag 24. november Aurland kommune
Status gatelys Aurland kommune
Mesta Elektro har hittil i år skifta 656 gatelysarmaturar i Aurland kommune.
fredag 24. november Aurland kommune
Utlegging av økonomiplan og budsjett
Aurland formannskap sitt framlegg til økonomiplan 2018 - 2021 og budsjett 2018 er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med § 44 og § 45 i kommunelova. Hamnestyret sitt framlegg til budsjett for Aurland Hamnevesen KF for 2018 er også lagt ut.
fredag 24. november Aurland kommune
Framleis telefonproblem på legekontoret
Det er i dag, torsdag 23. november igjen problem med telefonen på legekontoret. Døme på feil er at telefonen fell heilt ut, ikkje ringer eller ikkje lete seg besvare. Det vert jobba med å rette feilen. 
torsdag 23. november Aurland kommune
Følg kommunestyremøtet direkte i dag frå kl. 17.00
Kommunestyremøtet vert overført direkte på Nett-TV frå kl. 17.00 i dag, torsdag 23. november
torsdag 23. november Aurland kommune
Ekstra møte i formannskapet torsdag 23. november kl. 10.00
Det vert ekstra møte i formannskapet i morgon, torsdag 23. november, kl. 10.00 på rådhuset. 
onsdag 22. november Aurland kommune
Hjelp med bustad til studentar
Helse og førebygging skal ta i mot studentar i frå lege-, fysioterapi- og sjukepleie-studiet i periodar frå 1. januar og ut mars 2018. Vi treng hjelp med å skaffe bustad til dei i praksisperioden. 
onsdag 22. november Aurland kommune
Telefonproblem på legekontoret er løyst
Tysdag 21.11.2017: Det har i dag vore problem med telefonen på legekontoret. Døme på feil er at telefonen fell heilt ut, ikkje ringer eller ikkje lete seg besvare. Feilen er no retta. 
tirsdag 21. november Aurland kommune
Møte i kommunestyre torsdag 23. november
På saklista: Godkjenning av møteprotokoll Spørjetime - retningsliner for spørjetimen finn du her  Referatsaker Status investeringar pr 06.11.2017 Forvaltningsrevisjonsrapport Spesialomsorg  Open post Rapport - planlegging i Aurland - status og kapasitet ...
søndag 19. november Aurland kommune
Ekstra møte i utval måndag 20. november
På dagsorden:Økonomiplan 2018 - 2021Saksutgreiing kan du lese her (pdf)Framlegg til økonomiplan 2018 - 2021 kan du lese her (pdf) Budsjett Aurland kommune 2018 Saksutgreiing kan du lese her (pdf)Framlegg til budsjett Aurland kommune 2018 kan du lese her (pdf)Framlegg til prisar og...
søndag 19. november Aurland kommune
Breibanddekninga kjem seg steg for steg
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 17. november Aurland kommune
Førstehjelpskurs på huset
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 17. november Aurland kommune
SOGN OG FJORDANE

Tette avløpsrøyr på A-feltet i Flåm
torsdag 16. november Aurland kommune
ISPS vakter og sesongmedarbeidarar 2018
Aurland Hamnevesen KF skal tilsetja medarbeidarar i Flåm hamn for sommarsesongen 2018. Sesongen startar med første cruiseskip i mars og varer ut i oktober. I hovudsak rettar aktiviteten seg mot fartøy i turistfart og ein legg vekt på at gjestene skal få
onsdag 15. november Aurland kommune
Møte i kontrollutvalet onsdag 15. november 2017
søndag 12. november Aurland kommune
Utvikling av Aurlandsvangen
At så mange valgte å vera med og å bidra med sine tankar og idèar var langt meir enn forventa. Dette vitnar om at innbyggjarane i Aurland er opptatt av korleis Aurlandsvangen lyt vera, og at det er viktig med ei bevisstgjering om korleis vi ynskjer at Aurlandsvangen skal utvikla seg i...
fredag 10. november Aurland kommune
Aurland på Gaselletoppen
Ei gasellebedrift må ha: levert godkjente regnskaper minst doblet omsetningen over fire år omsetning på over ein million kroner første år positivt samlet driftsresultat unngått negativ vekst vore aksjeselskap   Her finn du oversikten over gasellebedriftene i...
fredag 10. november Aurland kommune
Tur til Stalheim med Parken
Denne gongen vart turen lagt til Sivle Gard på Stalheim.  Hovudmålet med turane var at ein skulle leggje til rette og gjennomføra turar i verdsarv-område som eit integreringstiltak, for dei busette familiane i Aurland.  Dette var eit tiltak som vart lagt inn i...
onsdag 8. november Aurland kommune
Ledig stilling - dagleg leiar/hamnesjef i Aurland Hamnevesen KF
Sentrale arbeidsoppgåver: gjennomføre og rapportere i tråd med styrevedtak utarbeide budsjett og handlingsplanar framlegging av rekneskap og årsmelding sørge for implementering av HMS-standard og system eigedomsforvaltning av god kvalitet vere kontaktperson i.f.t Kystverket...
onsdag 8. november Aurland kommune
Aurlandsprisen 2017 – ei påminning
Framlegga må vere godt grunngjevne. Framlegg som manglar grunngjeving, vert ikkje vurderte. Frist for å sende inn framlegg på kandidatar er 12. november.Aurlandsprisen 2017  
onsdag 8. november Aurland kommune
Tilrettelagt transport 2018
Då kan du søkja om å bli godkjend brukar av tilrettelagt transport. Ordninga er eit tilbod til dei som grunna varig funksjonshemming har store vanskar med å nytte ordinære kollektive transportmiddel. Transporttilbodet skal bidra til at dei skal kunne leve eit så aktivt liv som...
onsdag 8. november Aurland kommune
Ei historisk reise i Aurlandsdalen
Svein Indrelid: Samkvem mellom aurlendingar og holingar i eldre tider, og driftehandelen. Morten Clemetsen: Kulturminne i Aurlandsdalen, notid og framtid.  Ope for spørsmål og diskusjon i etterkant. Det blir enkel servering.   Alle er velkomne!   Arr: Aurland Sogelag og...
onsdag 8. november Aurland kommune
Tilrettelagt transport 2018
Då kan du søkja om å bli godkjend brukar av tilrettelagt transport. Ordninga er eit tilbod til dei som grunna varig funksjonshemming har store vanskar med å nytte ordinære kollektive transportmiddel. Transporttilbodet skal bidra til at dei skal kunne leve eit så aktivt liv som...
tirsdag 7. november Aurland kommune
Tilsettedag og Begeistring!
Nordengen leverte to fantastiske kåseri med humor og alvor om å leve godt med endringar, - og om livsglede og arbeidsglede. I følgje Nordengen sjølv, snakkar han så fort at kåseriet som vi fekk servert på to timar, tilsvara eit «vanleg» kåseri på...
fredag 3. november Aurland kommune
Aurlandsprisen 2017 – ei påminning
Framlegga må vere godt grunngjevne. Framlegg som manglar grunngjeving, vert ikkje vurderte. Frist for å sende inn framlegg på kandidatar er 12. november.Aurlandsprisen 2017  
torsdag 2. november Aurland kommune
Offentleg høyring - Forskrift om bruk av kommunalt areal til handel utanom fast utsalsstad - Aurland kommune
Aurland kommunestyre vedtok i sak 083/17, 26.10.17 at forslag til Forskrift om bruk av kommunalt areal til handel utanom fast utsalsstad- Aurland kommune, vert lagt ut til offentleg høyring. Forslaget inneheld reglar for bruk av kommunalt areal til handel utanom fast utsalsstad i Aurland kommune, ofte...
torsdag 2. november Aurland kommune
NAV Aurland stengt 2. og 3. november
torsdag 2. november Aurland kommune
Høyring – Planprogram for Regional plan for kultur
Planprogrammet er ein plan for det vidare arbeidet med regional plan for kultur, med framlegg til mål, plantema, organisering og framdrift. Planprogrammet foreslår kultur for alle som overordna mål for kulturplanen. Planen skal handle om korleis kulturfeltet kan bidra til å...
onsdag 1. november Aurland kommune
Møteprotokoll frå kommunestyremøtet 26. oktober
Møte i kommunestyre vert overført direkte på nettTV. Opptak er tilgjengeleg her   Sjå også: Møte i kommunestyre torsdag 26. oktober
mandag 30. oktober Aurland kommune
Følg kommunestyremøtet direkte i dag frå kl. 17.00
Sakspapir til møtet kan du lese her  Sjå også:Møte i kommunestyre torsdag 26. oktober
torsdag 26. oktober Aurland kommune
Telefonproblem på legekontoret
Legekontoret minner om at bestilling av resept, legetime og time på laboratoriet kan gjøres via Helserespons sin App på mobiltelefonen eller på internett. Du kan då sende melding akkurat når det passar deg, og får svar seinast neste virkedag. Her finn du meir ...
onsdag 25. oktober Aurland kommune
Kommuneplanen sin handlingsdel 2018-2021 - offentleg høyring og ettersyn
Handlingsdelen er eit oversyn over tiltaka Aurland kommune vil prioritere i perioden 2018-2021. Følgjande dokument er tilgjengelege:Sakspapir formannskapet sak 096/16 datert 19.10.17Høyringsframlegg - handlingsdelen til kommuneplanen 2018-2021Utfordringsnotat  Frist for uttale er...
tirsdag 24. oktober Aurland kommune
Utfordringsnotat økonomiplan
mandag 23. oktober Aurland kommune
Tusen takk!
Helsing Kommunekomiteen; Anita Lærum (leiar), Sturle Ryum, Margunn Tolleshaug og Hanna Hj. Borlaug  Sjå også: TV-aksjonen søndag 22. oktober  
mandag 23. oktober Aurland kommune
TV-aksjonen søndag 22. oktober
Sjå også: Turmarsj i samband med TV-aksjonen - bli med! Sjå også: Eplekakesal til inntekt for TV-aksjonen
lørdag 21. oktober Aurland kommune
Møte i kommunestyre torsdag 26. oktober
På saklista Godkjenning av møteprotokoll Spørjetime Referatsaker Open post Tertialrapport 2. tertial 2017 Godkjenning og kvalitetssikring av nytt finansreglement Tenestestandarar - pleie og omsorg Godkjenning av sørviserklæringar - Barnevern - Sosiale tenester -...
lørdag 21. oktober Aurland kommune
Melding frå kommuneoverlegen – harepest
Harepest er ein bakteriesjukdom som råker harar og smågnagarar, men som kan smitte menneske. I lemenår er det vanleg med smitte blant gnagarar, og det er grunn til å tru at smitten omfattar heile kommunen.Dei som tek vatn i frå dårleg sikra brønnar eller overflatevatn...
fredag 20. oktober Aurland kommune
SOGN OG FJORDANE

Telefonproblem på legekontoret
Tysdag 21.11.2017: Det har i dag vore problem med telefonen på legekontoret. Døme på feil er at telefonen fell heilt ut, ikkje ringer eller ikkje lete seg besvare. Feilen er no retta. 
fredag 20. oktober Aurland kommune
Benkene på Vangen - Symposium i Aurland om natur, folk og stad i utvikling
Symposiet er ope for alle og ein møtestad for å utveksle erfaring og hente ny kunnskap om stadutvikling i Sogn og Fjordane. Aurland kommunen er vertskap og møtestaden er Trudvang på Aurlandsvangen. Det kjem folk frå ulike fagmiljø for å drøfte og gje innspel til...
fredag 20. oktober Aurland kommune
Influensavaksinering i Aurland
Prisar Influensavaksine for risikogrupper kr 120,- Influensavaksine for personar utanom risikogruppe kr 180,- Pneumokokkvaksine kr 300,- Har du spørsmål kring vaksinering, ta kontakt med Aurland legekontor tlf 57 63 29 99. 
fredag 20. oktober Aurland kommune
Møte i formannskapet 18. og 19. oktober
onsdag 18. oktober Aurland kommune
Turmarsj i samband med TV-aksjonen - bli med!
Oppmøte klokka 12.00 ved kyrkjemuren. Turen går frå Vangen, rundt Klokkargarden og tilbake til Vangen. Det vert sal av kaffi, saft og kaker som 7.klasse diskar opp med.Prisar: Barn 20 kr Vaksne 50 kr Familiepris 100 krInntektene frå turmarsjen går til NRK sin...
tirsdag 17. oktober Aurland kommune
Barneprogram - Nynorske litteraturdagar 2017
Laurdag 28.oktober kan familien kome på Fretheim hotell, ungane kan bli med vertane inn til forteljarstund med Jorunn Barane. Ho vil starte barneprogrammet kl 11.00. Etter ei magisk stund med forteljingar frå Jorunn blir det ein kort liten omrigg, og så er det dokketeater som står på...
fredag 13. oktober Aurland kommune
Førebu bustaden DIN for framtida DI - møte i Førde 1. november
fredag 13. oktober Aurland kommune
Stenging av Rallarvegen ved Klevagjelet måndag - fredag 08.00 - 16:00 til 6. november
Grunna utbetring av to murar vil det ikkje vera mogleg å passere med køyretøy i denne perioden.  Ev. spørsmål kan rettast til Jon Herman Rivenes i Bane Nor, mobil 995 10 490 / rivjon@banenor.no  
fredag 13. oktober Aurland kommune
CWD - brev til Landbruks- og matminister og Mattilsynet
     
mandag 9. oktober Aurland kommune
Høyring - lokal forskrift om tildeling av langtidsopphald i sjukeheim i Aurland kommune
Høyringsfristen er sett til 01.11.17. Uttale til forskrifta kan sendast elektronisk til post@aurland.kommune.no eller til Aurland kommune, Vangen 1, 5745 Aurland.
fredag 6. oktober Aurland kommune
Ledig stilling som fagarbeidar ved teknisk
fredag 6. oktober Aurland kommune
Fallførebyggande kurs
Gruppetreninga har oppstart tysdag 16. januar 2017 og varer til og med torsdag 15. mars, kvar tysdag og torsdag i 9 veker. Treninga vil finne stad i kantina (rommet ved inngangsdøra) på Aurland Helsetun. Det vil bli gjennomført ei undersøking av blant anna balanseevne i forkant. Kven kan...
mandag 2. oktober Aurland kommune
Utsetjing av midlar til skuleungdom frå Flåm
På grunn av låge renter siste åra har frie midlar vorte redusert. Pr 31.12.2016 var frie midlar til utdeling kr 16.246,77. Samla eigenkapital utgjorde kr 1.513.725,25. Utdeling av midlar vil som følgje av dette bli utsett inntil vidare. Formannskapet som er styre for legatet avgjer...
mandag 2. oktober Aurland kommune
Influensavaksinering i Aurland
Prisar Influensavaksine for risikogrupper kr 120,- Influensavaksine for personar utanom risikogruppe kr 180,- Pneumokokkvaksine kr 300,- Har du spørsmål kring vaksinering, ta kontakt med Aurland legekontor tlf 57 63 29 99. 
søndag 1. oktober Aurland kommune
Temakafè Kreftomsorg ÅLA
Tid: Torsdag 5. oktober kl. 18.30 – 20-30 Stad: Kulturhuset Øvre Årdal Tema: Barn som pårørande v/ helsesøster Anne Berit Lerum og kreftkoordinator i Aurland, Linda Mannes. Enkel servering Vel møtt! Kontakt Linda Mannes på tlf. 976 99 266 / 930 02...
torsdag 28. september Aurland kommune
Aurlandsprisen 2017
Aurlandsprisen skal tildelast ein person, verksemd eller eit lag / ein organisasjon som har lagt ned ein stor innsats gjennom lagsarbeid, verdiskaping, vidareføring av kulturelle tradisjonar og kulturelle uttrykksformer, lokalhistorisk arbeid, kunstnarleg verksemd eller arbeid for born og ungdom. Viss du...
torsdag 28. september Aurland kommune
Vinnardikta frå stølsdagen på Langhuso
Kvar vinnargruppe vinn ei ostekjuke kvar. Dei kan ta kontakt med Linn Jeanette Skarsbø, linnskarsbo@hotmail.co.uk, for å hente desse.  Sjå også:Stølsdag på Langhuso
onsdag 27. september Aurland kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

AURLAND KOMMUNE

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
SOGN OG FJORDANE

FAVORITTER

Hordaland IT Innenriks Telemark Utenriks Bergen Akershus Næringsliv Vestfold Kjendis Fotboll Aust Agder Båt Get-ligaen Sport Hedmark Nordland Rogaland Buskerud Kultur
flere?
Trøndelag Oppland Odda Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Troms Østfold Vest Agder Økonomi Oslo Jul Skåne Kvinnherad Mat Halloween Finnmark Mobil Fiske Reise Bolig Helse Svalbard Game of Thrones Grue Russland Vær Fotball Forskning Östra Göinge Sport Tesla Oskarshamn Kalmar Trav Helsingborg Håndball Osterøy Trondheim Kultur Litteratur Malmö Landbruk Motor Kunst Risør Bærum Hockey Indonesia Forsvar Suldal Kongsvinger Inrikes Øvre Eiker Vestby Moss Näringsliv Båt Ishockey Landskrona Askøy Hadsel Kristiansand Boksing Spill Stockholm Fedje Odds BK Stavanger Hammerfest Nord-Korea Svelvik Haugesund Musikk Hässleholm Sykkel Lund Trysil Tvedestrand Trening Bil Jobb Seljord Brexit Kongelig Masfjorden Polen Langrenn Os Nedre Eiker Orkdal Tour of Norway Mote Tønsberg Holmestrand Barn NHL Tinn Musik Hälsa Blekinge Ørsta Sverige Valg Gjøvik Astronomi Vestre Slidre Porsgrunn Alpint Sandnes Eidfjord Ringsaker Karmøy Vinje Sjakk Hamar Verdal OL Skiskyting Bil Klippan Molde Røros Finnøy Premier League Snowboard Fauske Poker Gloppen OBOS-ligaen Notodden Skøyter VM Mandal Narvik Israel Dovre Emmaboda Hemne Fredrikstad Tjøme Sund Ås Sørreisa Svømming Volda Kävlinge Drammen Harry Potter Selje Førde Motorsport Tromsø IL Kristiansund Sortland Tingvoll SK Brann Alta Selbu Stord Kristianstad Vellinge Kommunesammenslåing Jakt Nybro Tour de France Norway Cup Meland Tyskland Eid Film Foto Sørfold Fitjar Aurdal Elverum Steigen Eidsberg Båstad Lenvik USA Hopp Lyngdal NM Jevnaker Stryn Ledare Steinkjer Kina Sande Streik Klima Asker Russ Mercedes-Benz Holtålen Kampsport Fet Porsanger Evenes La liga Europa League Universet Nøtterøy Midsund Røyken Løten Lillesand Radøy Lier Nes Modum Kragerø Klatring Frankrike Politikk Tomelilla Skellefteå Lindås Eslöv Arendal Svedala Skien Ullensvang Vevelstad Bamble Bremanger Sarpsborg 08 Kvænangen Andøy Tana Halden Viking FK Måsøy Android Sarpsborg Voss Nissedal Rosenborg BK Austrheim Fjell Staffanstorp
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL