Aurland
Høyring om oppvekstsenter i Flåm
Bakgrunn for høyringa:Aurland kommune vedtek å gjennomføre eit folkemøte i Flåm med utgangspunkt i oppvekstsentersaka. Dette for å sikre brei involvering i ei sak som vedkjem heile bygdesamfunnet. Saka skal og sendast ut på høyring med moglegheit for innspel. Etter...
onsdag 11:09 Aurland kommune
Teaterframsyning - Den vesle bygda som gløymde at det var jul
Laurdag 9. desember kl. 12-13. blir det teaterframsyning i Aurland idretts- og samfunnshus! Velkomen!
fredag 24. november Aurland kommune
Kulturskulekonsert torsdag 30. november
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 24. november Aurland kommune
Skal du over fjellet? Sjekk din veg her
Det er gult farevarsel om snøfokk på fjellovergangane i Sør-Norge fram til laurdag. Skal du over fjellet dei neste dagane må du vere budd på at vegar kan bli stengde på kort varsel.
torsdag 23. november Firda
Vestnorsk fjordlandskap - Nærøyfjordområde - handsaming av søknadar 2023
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 23. november Aurland kommune
Høyring - Økonomi- og handlingsplan 2024-2027 og betalingssatsar 2027
Aurland formannskap sitt framlegg til ovannemnde dokument er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med kommunelova §14-3.
onsdag 22. november Aurland kommune
Omval i Moss - førehandsrøysting i Aurland
Det skal avviklast omval i Moss kommune, i fylkestingsvalet til nye gamle Østfold fylkeskommune, og det er mogleg å førehandsrøysta også i Aurland.
fredag 17. november Aurland kommune
Vedtak i namnesak 2021/480 – Kråkeviki, Fuglaviki med fleire
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 17. november Aurland kommune
VESTLAND

Nytt system for sakshandsaming, arkiv og politiske møter
Mellom 13. og 20. november blir det ikkje oppretta nye saker i vårt system. Slik at om du sender ein søknad i dette tidsrommet, blir den liggjande på vent nokre dagar. Vi byter samstundes innsynsløysing, og ei tid framover kjem vi berre til å fulltekstpublisere dokumentasjon i...
tirsdag 14. november Aurland kommune
Korona og andre luftvegsinfeksjonar
Det er no ein del førekomst av ulike luftvegsinfeksjonar i bygda, inkludert korona. Rådet ved nyoppstått luftvegssymptom, er å halde seg heime når ein kjenner seg sjuk, uavhengig av årsak. Personar som er i risiko for alvorleg sjukdom ved korona-smitte,
mandag 13. november Aurland kommune
Budsjettprosessen i Aurland kommune
fredag 10. november Aurland kommune
Teaterframsyninga "Tollak til Ingeborg" av Tore Renberg kjem til Aurland 16. januar
Historia om stabeisen Tollak rører folk over heile landet og speler for fulle salar landet over. Tysdag 16. januar 2024 kjem stykket til Aurland!
torsdag 9. november Aurland kommune
Kommunedelplan for kulturarv 2024 -2033 no ute på høyring og offentleg ettersyn
I planen er det vedteke som hovudmål at: Kulturarven i Aurland kommune skal vere ein viktig ressurs i lokalsamfunnet. Det er eit nasjonalt mål at kommunane skal ha kunnskap om og oversikt over verneverdige kulturminne. Mål, strategiar og tiltak i kommunedelplan for kulturarv skal følgje opp...
torsdag 9. november Aurland kommune
Aurlandsprisen 2023
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 7. november Aurland kommune
Høyringsdokument - Kulturarven 2024-2033
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 6. november Aurland kommune
To milepælar er nådd i arbeidet med kommuneplanen sin arealdel
I kommunestyremøte 2.november gjorde kommunestyret to viktige vedtak som er avgjerande for det vidare arbeidet med kommuneplanen sin arealdel. 
mandag 6. november Aurland kommune
Nye moglegheiter i SPV sitt næringsfond, innovasjonskveld for damer og oppstart av mentorprogram!
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 3. november Aurland kommune
Stor givarglede i Aurland kommune til TV-aksjonen
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 31. oktober Aurland kommune
Helsing frå H.K.H Kronprins Haakon
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 27. oktober Aurland kommune
Nynorske Litteraturdagar er i gang!
 Festivalen held til  på Fretheim hotell, og me håpar mange tek turen!
fredag 20. oktober Aurland kommune
TV-aksjonen 2023 - La borna få leve i fred
TV-aksjonen er like om hjørna. Søndag 22. oktober er det mange bøsseberarar som er ute og går. Pengane i år går til Redd Barna. Fokus no er borna sin situasjon i krig og konflikt. Høgaktuelt tema i desse dagar. Motto for aksjonen er «La borna få leve i
fredag 20. oktober Aurland kommune
Aurlandsfjellet er no vinterstengt
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 18. oktober Aurland kommune
Steinras på fv. 50 Aurland – Hol
Entreprenør vart sendt for å rydde, etter at det gjekk eit steinras ved Vassbygdi.
lørdag 14. oktober Firda
Oppsummering frå ope møte med frivillige lag og organisasjonar
13 personar frå frivilligheita møtte opp i Heradshuset då Gøran Johansen og Linn Janette Underdal Skarsbø skulle fortelje om Frivilligmeldinga og prosessen vidare framover. Målet med møtet var informere om arbeidet med meldinga, få ein status på dei
fredag 13. oktober Aurland kommune
Dette skal du ikkje kaste i toalettet
Utfordringa er at dette leier ofte til driftsstans på pumpestasjonar/reinseanlegg rundt om i kommunen. Når pumpene stopper opp vil avløpsvatnet renne ut i naturen. Sidan kommunen sitt driftspersonell må ut og reinse pumpene, kan dette føre til auka gebyr. Oppmodar alle om...
fredag 13. oktober Aurland kommune
Kommunestyret 2023-2027
Kommunestyret i Aurland kommune er no konstituert og trådt i kraft. 
torsdag 12. oktober Aurland kommune
Fylkesveg i Aurland stengd grunna ras
Vert ikkje opna att onsdag, og ny vurdering skjer torsdag føremiddag.
onsdag 11. oktober Firda
Overtaking av to nye leilegheiter på Ryggjatun
Fredag 6 oktober vart det gjennomført overtaking av dei siste to leilegheitene på Ryggjatun. 
fredag 6. oktober Aurland kommune
Tomtesal på Ty er i gang
Dei første kjøparane av tomt i Ty var Øystein Horvei og Siri Veum.  Frå kommunen stilte både avtroppande ordførar Trygve Skjerdal og nyvald ordførar Kjell Bøe Bjørgum opp.  Til utlysinga kom det inn tre søknadar på...
onsdag 4. oktober Aurland kommune
Kontrollert nedbrenning av bustadhus i Skulevegen 18 på laurdag 7 oktober
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 4. oktober Aurland kommune
TV-aksjonen 2023 i Aurland kommune - bli bøssebærar du også
Redd Barna er den organisasjonen som står for TV-aksjonen i år. Aksjonsdato er 22. oktober. Føremålet med aksjonen i år er å ha hovudfokus på barn i krig og konflikt. Aksjonen går til Redd Barna sitt arbeid med å hjelpe krigsråka barn både i Noreg og i
mandag 2. oktober Aurland kommune
Konferansar, kurs, møter, søknadsfristar og festival - i Aurland og regionen hausten 2023
3. oktober Sogndal Kurs: Korleis skille seg ut på sosiale media. Meir informasjon om kurset finn du her: Korleis skille seg ut på sosiale media (sognnaring.no) NB! Rabatt om du er målbedrift. 5. Oktober Aurland kommune medverknadsmøte med frivilligheita om frivilligmelding. Meir...
mandag 2. oktober Aurland kommune
Fråsegn til Statens vegvesen om oppgradering av Lærdalstunnelen
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 28. september Aurland kommune
VESTLAND

Frivilligmelding for Aurland kommune – invitasjon til møte med frivilligheita torsdag 5. oktober
I samband med arbeidet med frivilligmelding ynskjer Aurland kommune å kalle inn representantar for alle lag og organisasjonar til eit medverknadsmøte. Frivilligmeldinga skal vere ei plattform for samspel og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor i
onsdag 27. september Aurland kommune
Flyktningtenesta treng bustader framover
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 27. september Aurland kommune
- Få fram særpreget i kvart dalføre!
Dette var eit av fleire innspel kommunen fekk inn under arbeidsverkstaden for landskap og arkitektur. 27 personar møtte opp på verkstaden og kommunen fekk mange gode innspel som me tar med oss vidare i arbeidet med den nye arealdelen til kommuneplanen.
tirsdag 26. september Aurland kommune
Teaterframsyninga «Torn og Rose i Eventyrland» kjem til Aurland 31. oktober!
Teater Vestland presenterer Torn & Rose i Eventyrland Krise! Eventyrland har begynt å miste sin magi og det er like før det blir snipp snapp snute for alle dei underfulle skapningane som bur i landet bortom stjernestøvet. I eit forsøk på å løyse dette problemet...
mandag 25. september Aurland kommune
Ynskjer du hjelp til å søkje på landbruksmidlar (PT og RMP)?
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 25. september Aurland kommune
Reetablering av villrein i Nordfjella
25. august 2023 var det helde orienterings/drøftingsmøte på Geilo vedr. reetablering av villrein i Nordfjella, sone 1 (nord for Fv.50). Departementa gav uttrykk for at det var eit svært nyttig møte og var tydlege på at reetableringa skal starte snarast
mandag 25. september Aurland kommune
Sogn for alle startar opp med ein ny runde med mentorprogram i slutten av november 2023
Mentorprogrammet 2023/2024 Gjennom prosjektet Sogn for alle tilbyr Sogn regionråd eit mentorprogram for tilsette som gjev opplæring, oppfølging og støtte til nykomlingar på arbeidsplassen. Målet med prosjektet Sogn for alle er å sikre verdiskaping og meir vekst gjennom...
fredag 22. september Aurland kommune
H.K.H. Kronprins Haakon besøker Aurland tysdag 26. september
Me oppmodar om at det vert flagga, og at folk møter opp og tek vel imot kronprinsen både på Flåm stasjon og på Aurlandsvangen. Her er hovudpunkta for besøket, tysdag, 26. september: Kronprinsen kjem til Myrdal i kongevogna. 10.41: Avreise frå Myrdal med stopp ved...
torsdag 21. september Aurland kommune
Sluttrapport GNIST og vegen vidare
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 19. september Aurland kommune
Ivar og Astrid kom heim til Buene: – Vi hadde ein god barndom her
– Her har det vakse noko heise, vi ser nesten ikkje husa att, seier Astrid, som ikkje har vore i Buene sidan i fjor.
søndag 17. september $ Firda
Vaksinering for risikogrupper mot influensa og Covid19 haust 2023
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 15. september Aurland kommune
Utvida svarfrist -Undersøking blant innbyggjarar og næringsliv i Aurland kommune
Er det behov og ynskje om eit nyhendebrev sendt frå dei ulike avdelingane som arbeidar med samfunnsutvikling?
fredag 15. september Aurland kommune
Valresultatet for kommunestyrevalet 2023 og valprotokollen
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 15. september Aurland kommune
Oppdatering om vegen etter raset på E16 ved Hylland i Nærøydalen
Eitt køyrefelt opnar kl. 12.00  Oppryddingsarbeid pågår framleis og ein må rekne med ventetid grunna ledebilkøyring. 
onsdag 13. september Aurland kommune
Slik blir det nye kommunestyret 2023 - 2027
Aurland kommune har talt opp alle personstemmer og slengerar, så no er den nye samansetninga av kommunestyret for neste fireårsperiode klar.
tirsdag 12. september Aurland kommune
Oppdatering: vegen mellom Gudvangen og Aurland er no open
E16 er framleis stengt i Nærøydalen på grunn av ras, men tunellane mellom Gudvangen og Flåm er no opna att. Det er førebels ledebil gjennom Flenjatunellen grunna vegarbeid.
mandag 11. september Aurland kommune
Ras på E16 i Nærøydalen - vegen stengd utover kvelden
Det er gått fleire ras i Nærøydalen. Det er også gått ras ved Gudvangen kai. Både Gudvangatunnelen og Stalheims- og Sivletunnelane er stengde. Vegen er også stengt ved Saue i Voss Herad. 
mandag 11. september Aurland kommune
E16 stengd på grunn av ras
SOGN AVIS: Alarmsentralen 110 vest melder måndag ettermiddag at E16 er stengd i Nærøydalen ved Gudvangen. Det er meldt om fleire ras over vegen, og mykje overflatevatn.
mandag 11. september Firda
Informasjon om tid og stad for røysting valdagen
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 8. september Aurland kommune
Kommunestyre- og Fylkestingsvalet 2023
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 6. september Aurland kommune
Informasjon om jordmortenesta
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 6. september Aurland kommune
Nyfødd kalv i sporet gjorde at Helene og kollegaene måtte trø til: – Navlestrengen hang framleis på
Det blei ein noko annleis togtur mellom Myrdal og Flåm laurdag føremiddag.
lørdag 26. august $ Firda
Utstilling på Heradshuset
Astrid Johanne Johannessen er vinnar av Johs. Vinjum minnelegat. Ho vil ha salsutstilling i gjestegalleriet på Galleri Vinjum i september. Opningstider: Tysdag 10 - 15 Torsdag 10 - 15 Fredag 10 - 15
fredag 25. august Aurland kommune
Redningshelikopteret snudde på veg mot Aurland. – Såg ut som ein paraglider som mista kontrollen
Politiet har vore i kontakt med tre paragliderar, redningsaksjonen er avblåst.
mandag 21. august $ Firda
Oppstart skular og barnehagar i Aurland
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 16. august Aurland kommune
VESTLAND

Utdeling av Johs. Vinjum kunstnarstipend 2023
Vinnar av stipendet 2023 er Astrid Johanne Johannesen. Utdelinga av stipendet startar 2. september kl. 15.00 på heradshuset i Aurland.  Galleriet er ope frå kl. 13.00 
onsdag 16. august Aurland kommune
Buss i full fyr i Gudvangen
Ein buss skal stå i full fyr i Nærøydalen i Gudvangen. Det melder Vest politidistrikt søndag kveld.
søndag 13. august Firda
– Det har vore gjort ein fantastisk innsats. Dessverre fekk det eit trist utfall
Politistasjonssjef Magne Straumstein er stolt over innsatsen til leitemannskapet som redda den 72 år gamle kvinna ut av Aurlandsdalen etter att ho fall i den flaumstore elva. Kvinna døydde seinare på sjukehus.
onsdag 9. august $ Firda
Kvinna som fall i elv i Aurlandsdalen er omkomen
Det melder Vest politidistrikt i ei pressemelding onsdag ettermiddag.
onsdag 9. august Firda
Kvinne frakta med helikopter til sjukehus etter redningsaksjon
Redningsaksjonen vart skildra som krevjande og varte i mange timar.
onsdag 9. august $ Firda
Kvinne i 70-åra fall i Aurlandselva. Funnen i live
Redningsaksjon er sett i gang etter at ei kvinne fall ned i Aurlandselva i Aurlandsdalen.
tirsdag 8. august Firda
Førehandsrøysting ved kommunestyre- og fylkestingsvalet 2023
Ta med legitimasjon med bilete når du møter fram for å førehandsrøyste. Viss du har fått tilsendt valkort, antan på papir eller elektronisk bør du ta med dette også, sjølv om det ikkje er noko krav for å få...
tirsdag 8. august Aurland kommune
Auka beredskap i samband med farevarsel om svært mykje regn
Det er sett i verk førebyggjande tiltak for å redusere potensialet for alvorleg skade på kritisk kommunal infrastruktur.  Vi har særskild fokus på dei uregulerte vassdraga, småelvar og bekkar. Vi oppfordrar grunneigarar om å gå over eigedomane sine og passe...
søndag 6. august Aurland kommune
Gult farevarsel: Her er det meldt lyn og tore i kveld
Meteorologane presiserer at det vil vere lokale forskjellar, og at nokre stadar i det melde området ikkje vil få noko.
lørdag 29. juli $ Firda
Dette er status for fjellovergangane
Fleire lågtrykk skapar dårlege køyreforhold i fjellet.
lørdag 28. januar Firda
Skal du over fjellet? Sjekk din veg her
Dårleg vêr gjer at fleire fjellovergangar er stengde eller har kolonnekøyring.
29. desember 2022 Firda
– No må ein vere obs på glatte vegar om morgonen
Det oppmodar trafikkoperatør Nina Heggernes alle bilistar om.
20. oktober 2022 Firda
Dette er status på fjellovergangane måndag
Klokka 10.00 ser oversikta slik ut:
11. april 2022 Firda
Mykje smitte i Sogn og Fjordane – dette er status i din kommune
Helse Førde har analysert 115 positive koronaprøver på tre dagar. Her kan du sjå kor mykje smitte det er i din kommune.
30. desember 2021 $ Firda
Kyr stengde tunnel mellom Aurland og Hol
Berdalstunnelen på fylkesveg 50 mellom Aurland og Hol blei stengd rundt klokka 18.00 fredag kveld - på grunn av kyr i vegen.
18. juni 2021 Firda
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL