Aurland
Takk for oss!
Mange av husa me har besøkt har utfordrande inngangsparti og bad. Dei fleste inngangsparti består av trinn. Bada er ofte små og har smale dører og høge dørstokkar. Det er også nokre utfordringar på soverom, men her er det lettare å gjere enkle endringar. Til...
14:11 Aurland kommune
Sju år sidan 22. juli-terroren
Me har alle eit ansvar for å sikra og styrkja dei demokratiske verdiane. 22. juli er så mykje meir enn ei historisk hending. Det gjev oss ei plikt til alltid og i alle samanhengar å slå ned på  ekstreme og hatefulle handlingar og ytringar.   Noralv Distad ordførar
søndag 11:03 Aurland kommune
Aurlandsmarsjen 2018 vert arrangert søndag 29. juli
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 16. juli Aurland kommune
God kvalitet på vatn, avløp og renovasjon i Aurland
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 13. juli Aurland kommune
Her testar dei Nordens lengste zipline
– Dette har vore ein draum i mange år, seier Pål Mikkel Dalsbotten (35).
fredag 13. juli $ Bergens Tidende
Tomter til sals i Aurland
Aurland kommune har to tomter til sals på Rygg i Aurland. Annonse og salsoppgåve er tilgjengeleg via Finn.no. Annonsen og salsoppgåve for Rygg 23 finn du her Annonsen og salsoppgåve for Rygg 31 finn du her
fredag 13. juli Aurland kommune
Informasjon om sakshandsaming etter alkohollova og serveringslova
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 13. juli Aurland kommune
Skal kartleggje friluftslivsområda i Aurland
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 12. juli Aurland kommune
SOGN OG FJORDANE

Stor skogbrannfare
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 11. juli Aurland kommune
Friområdet på Neset i Flåm
Årsrapport 2014 - dugnadar på friområdet Neset i Flåm(pdf)Årsrapport 2015 - dugnadar på friområde Neset i Flåm (pdf) Årsrapport 2016 - dugnadar på friområdet Neset i Flåm (pdf) Årsrapport 2017 - dugnadar på friområdet Neset i...
onsdag 11. juli Aurland kommune
Ut på tur aldri sur !
Planlegg din neste tur på biblioteket. I morgon kl. 20.30 startar Sommaråpent med glimt frå Sommartoget i fjor, På tur med Flåmsbana. Resten av sommaren blir det tur med Lars Monsen,frå Hardangervidda via Sognefjellshytta og Utladalen til Indre
onsdag 11. juli Aurland kommune
Vikariat som fagarbeidar/assistent i Flåm barnehage
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 9. juli Aurland kommune
Dugnad i Vangen barnehage
Onsdag 27.06.18 arrangerte foreldre dugnad i Vangen barnehage.
mandag 9. juli Aurland kommune
Velkommen til Aurlandsmarknaden
Eg ønskjer alle velkommen til ei triveleg marknadshelg i Aurland. Familiekveld fredag. Tradisjonell marknad, dagsunderhaldning og marknadsfest laurdag. Her er program og aktivitetar for alle.
torsdag 5. juli Aurland kommune
NAV Aurland stengt veke 29
torsdag 5. juli Aurland kommune
Sommarinfo frå kultur
Opningstider Aurland folkebibliotek, om Aurland fritidsklubb og ledige plassar / oppstart nytt år i Aurland musikk - og kulturskule:
torsdag 5. juli Aurland kommune
Opningstider i sommar Helse og førebygging
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 5. juli Aurland kommune
Olje- og energidepartementet opprettheld vernet av Flåmsvassdraget
Flåmsvassdraget blir ikkje utbygd. Det har Olje- og energidepartementet (OED) bestemt. Men Aurland kommune nektar å sleppa saka.
tirsdag 3. juli $ Bergens Tidende
Opningstider trimrommet i sommar
  Dag Tid Måndag 17.00 - 21.00           Onsdag 17.00 - 21.00 Fredag 17.00 - 21.00
mandag 2. juli Aurland kommune
Ei norsk ferieoppleving- ei helsing frå Gol
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 29. juni Aurland kommune
Låg arbeidsløyse i Aurland
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 29. juni Aurland kommune
Statnett søkjer konsesjon for kraftlinje Aurland – Sogndal
Statnett tek no opp att arbeidet med konsesjonssøknad for oppgradering av kraftlinja Aurland - Sogndal. Målet er at linja skal vera oppgradert i løpet av 2023. Kostnaden er berekna til ein stad mellom 500 og 900 millionar kroner.
fredag 29. juni Aurland kommune
Skuleskyss Flåm/Aurland - Sogndal skuleåret 2018/2019
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 28. juni Aurland kommune
Kulturplan og kulturminneplan
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 28. juni Aurland kommune
Detaljregulering (endring) for ny tilkomst til Flåm skule - vedtak av plan
Plandokumenta som vart vedteke ligg tilgjengeleg på denne linken: Kommunestyret si handsaming. Det er klagerett på Aurland kommunestyre sitt vedtak til Fylkesmannen etter Plan- og bygningslova §§12-12 og 1-9, jfr forvaltningslova kap VI. Klagen må fremjast skrifteleg og sendast til...
onsdag 27. juni Aurland kommune
Flaumdempande tiltak i Flåmsvassdraget
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 26. juni Aurland kommune
Borgarleg vigsel i Aurland kommune
Frå 1. januar 2018 er kommunane ansvarlege for gjennomføring av borgarlege vigsler. I Aurland kommune er ansvaret for gjennomføring av borgarleg vigsel lagt til ordførar og varaordførar.
tirsdag 26. juni Aurland kommune
Asfaltarbeid i Aurland sentrum
Veidekke Industri kjem til å utføre ein del arbeid i Aurland sentrum neste veke. Alt arbeid vil føregå på kveld/nattestid i mellom ca 2000 og 0600 (sjå bilde av strekningen).
lørdag 23. juni Aurland kommune
Møteprotokoll frå kommunestyremøtet 21. juni 2018
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 22. juni Aurland kommune
Besøk frå Zhejiang-provinsen i Kina
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 22. juni Aurland kommune
TV aksjonen 2018
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 22. juni Aurland kommune
Takk for flott redningsinnsats
21. juni redda Anna Elise Borlaug, saman med fleire andre hjelparar, kajakkpadlarar som hadde falle i fjorden ved Undredal.
fredag 22. juni Aurland kommune
Heider til journalist Kjell Eldegard
Aurland kommunestyre takka i møtet torsdag Kjell Eldegard for lang og trufast teneste som pressemann, og for framifrå dekking av kommunestyremøta gjennom mange år.
fredag 22. juni Aurland kommune
SOGN OG FJORDANE

Gratulerer med fagbrevet, Ingeborg !
Ingeborg Einemo tok onsdag 13.06.18 fagprøven i helsefag med karakteren Bestått Meget Godt. Me gratulerer så mykje til den flotte lærlingen vår!
onsdag 20. juni Aurland kommune
Bålforbudet er oppheva
Bålforbudet er oppheva
tirsdag 19. juni Aurland kommune
Ekstra møte i Plan og utvikling og Formannskapet
Plan og utvikling 21. juni kl. 12.30:På saklista Godkjenning av møteprotokoll Referatsaker Reguleringsendring(detaljregulering) for tilkomst til nedre del av Ty del 2 - vedtak av plan Reguleringsendring (detaljregulering) for ny tilkomst til Flåm skule - vedtak av plan ...
mandag 18. juni Aurland kommune
Grunna utbedring vert stien til Brekkefossen stengd i 5 veker
Måndag 18.06.2018 startar arbeidet med steinsetting av stien til utsiktspunktet Raokjen i Flåm. I den fyste veka må det medreknast dagar med mykje helikoptertransport av stein. I høve til framdrift av prosjektet vil stien verte stengd i ca 5 veker.
mandag 18. juni Aurland kommune
Meiner Flåms omdøme er truga av forsøpling
Spennande tilskot, eller sjenerande framandelement? Telt og vogner og andre rullande serveringsstader skaper strid i Flåm.
fredag 15. juni $ Bergens Tidende
Møte i kommunestyre torsdag 21. juni
På saklista: Godkjenning av møteprotokoll Spørjetime Referatsaker Open post Aurland Hamnevesen KF - årsmelding og rekneskap for 2017 Årsmelding Aurland kommune 2017 Rekneskap 2017 Tertialrapport 1. tertial 2018 Aurland kommune med budsjettendringar Eigedomsskatt 2019...
torsdag 14. juni Aurland kommune
Det nærmar seg jonsok.....
.og dei som ynskjer å brenne jonsokbål, må ha løyve frå brannsjefen. Per no vert det ikkje gjeve løyve til bålbrenning.    Handsaming av ev. søknader vert utsett til tørkesituasjonen er nærmare avklart.
onsdag 13. juni Aurland kommune
Framlegg om nye krav til utslepp frå båtar og skip
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 8. juni Aurland kommune
Byrådsleiar Raymond Johansen i Aurland
Byrådsleiaren i Oslo Raymond Johansen vitja fredag Aurland, saman med mellom anna byråd for næring og eigarskap Kjetil Lund.
fredag 8. juni Aurland kommune
Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområde i Aurland kommune
Kommuneplannemnda i Aurland kommune vedtok i oktober 2016 oppstart av eit prosjekt for å kartlegge og verdsette områder for friluftsliv i kommunen, dette arbeidet har no starta opp.
fredag 8. juni Aurland kommune
Gratulerer med fagbrevet, Evy Ann !
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 8. juni Aurland kommune
Brenneforbod i heile fylke
Unntak er grilling i eigen hage, der ein har 100% kontroll på det ein held på med.Brannsjefen
torsdag 7. juni Aurland kommune
Kommunedelplan for Fysisk aktivitet og folkehelse - rullering av handlingsprogram
Kommunedelplanen for fysisk aktivitet og folkehelse 2016 - 2019 vart vedteken av Aurland kommunestyre 17.12. 2015 (KS 122/15).
onsdag 6. juni Aurland kommune
Dagsturhytta
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 6. juni Aurland kommune
Sikringsanlegg i Flåmsvassdraget
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 5. juni Aurland kommune
Ledig vikariat for ingeniør/sivilingeniør - kommunalteknikk
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 5. juni Aurland kommune
Planområdet til den nye barnehagen blir utvida
Kommunestyret vedtok i mai 2017 at den nye barnehagen skal byggast i området mellom Aurland barne- og ungdomsskule og verkstaden ved Sogn Jord- og Hagebruksskule (alternativ B). 
tirsdag 5. juni Aurland kommune
NVE og Aurland kommune markerar at delar av Flåmselvi er sikra mot 200års flaum
Pressemelding frå NVE: Tysdag 5. juni markerar NVE og Aurland kommune at delar av Flåmselvi er sikra mot 200års flaum. I Flåm er busetnad, skule, industri og landbruk langs Flåmselvi sikra mot 200-års flaum. Sikringstiltaka strekker seg 3 km langs elva
tirsdag 5. juni Aurland kommune
NVE og Aurland kommune markerar at Flåmselvi er sikra mot 200års flaum
Tysdag 5. juni markerar NVE og Aurland kommune at Flåmselvi er sikra mot 200års flaum. I Flåm er busetnad, skule, industri og landbruk langs Flåmselvi sikra mot 200-års flaum. Sikringstiltaka strekker seg 3 km langs elva frå Lunden bustadfelt til
mandag 4. juni Aurland kommune
Kulturskulekonsert måndag 4. , torsdag 7. og fredag 8. juni
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
søndag 3. juni Aurland kommune
Stenging av kommunal vassleidning i Flåm – delar av Fretheimshaugane bustadfelt
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 1. juni Aurland kommune
Ekstramøte i Prosjekt - drift og eigedomsutvalet i dag kl. 16.00
Det er ekstramøte i Prosjekt, drift og eigedomsutvalet (PDEU)  i dag, torsdag 31. mai kl. 16.00. På saklista står Overtakingsforretning NVE. Saka vert gså handsama i kommunestyre i dag.
torsdag 31. mai Aurland kommune
Prosjektleiar i ÅLA tilsett
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 31. mai Aurland kommune
Følg kommunestyremøtet direkte i dag frå kl. 17.00
Kommunestyremøtet vert overført direkte på Nett-TV frå kl. 17.00 i dag, torsdag 31. mai 
torsdag 31. mai Aurland kommune
Møte om turistskilting i Aurland
Rådhuset - Onsdag 6. juni kl 16.00 - 17.00. Alle som driv turistverksemd i Aurland kommune er velkomne til å kome med sine synspunkt om utkast til turistskilt i Aurland kommune.
onsdag 30. mai Aurland kommune
SOGN OG FJORDANE

Det er ikkje naudsynt å koke vatnet lenger
Oppdatering tysdag 29.05. kl. 10.25: Måndag 28. mai vart det teke prøvar frå fire ulike punkt på leidningsnettet på Rygg. Resultata ligg føre i dag tysdag 29. mai, og ingen av prøvane har gjeve utslag. Drikkevatnet er difor bekrefta attende til normal
tirsdag 29. mai Aurland kommune
Koking av vatnet på Rygg
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 29. mai Aurland kommune
Aurlandsvegen open
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
søndag 27. mai Aurland kommune
Koking av vatnet på Rygg
Rettleiing når ein må koke vatnet går fram av utdrag frå Mattilsynet under: HVA SKAL DU GJØRE NÅR DET VARSLES AT VANNET MÅ KOKES? Koking dreper mikroorganismer som virus, bakterier og parasitter. Vannet bør fosskoke et minutt. En vannkoker vil normalt bringe vannet...
søndag 27. mai Aurland kommune
Møte i kommunestyre torsdag 31. mai
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 25. mai Aurland kommune
Enighet om å reetablere villreinstamme i Nordfjella
Kommunene i Nordfjella-området underskrev tirsdag en avtale med staten om gjenoppbygging av en villreinstamme.
tirsdag 8. mai $ Bergens Tidende
Typisk norsk, ikkje berre norsk
Det er tittelen på det europeiske kulturarvåret 2018.
mandag 30. april Aurland kommune
Aurland kommune har ledig stilling som tenesteleiar for kultur
Oppstart 01.08.18 eller etter nærare avtale. For fullstendig utlysingstekst og link til elektronisk søkjeportal [les her]
mandag 30. april Aurland kommune
Invitasjon til informasjons- og dialogmøte "Velkommen til villreinfjellet"
2.mai kl 18.30 - 21.00 på Lærdal rådhus
fredag 27. april Aurland kommune
Ledig stilling som prosjektleiar
Målesetjinga er å styrkja rekrutteringa, skapa gode og attraktive fagmiljø, meir effektiv drift og evne til å løysa nye oppgåver. Eit funksjonelt samarbeid mellom kommunane vil stimulera til positiv utvikling, både som attraktiv stad å bu og for å utvikla nye...
fredag 27. april Aurland kommune
Eitt cruiseskip i Flåm ureinar like mykje som 10.000 bilar
NÆRINGSLIV: Om ikkje ein får raskt på plass strengare miljøkrav til cruiseskipa, kan det få store konsekvensar for miljøet og omdømmet til Norge, meiner Bellona.
mandag 19. februar $ Firda
Desse cruiseskipa kjem til Flåm i år
TURISME: Ein kvart cruisemillion turistar legg til kai i sognebygda denne sesongen. Britar og tyskarar er overrepresentert.
mandag 19. februar $ Firda
Gåande stengde tunnel – men elles er alt på stell
SAMFERDSEL: Gudvangatunnelen blei stengt etter at ein gåande forvilla seg inn i tunnelen.
søndag 4. februar Firda
Veier stengt på grunn av snøras og uvær
Det er stor og betydelig snøskredfare i Sør-Norge
torsdag 25. januar $ Aftenposten
Person med harepest døydde – fire smitta i Aurland
AURLAND: I haust blei fire personar smitta av harepest på kort tid.
torsdag 4. januar Firda
Ras stengde veg i fleire timar
HØYANGER: Fylkesvegen mellom Høyanger og Vadheim er stengt av eit steinras.
23. desember 2017 $ Firda
Kristin (85) fekk fylkeskulturprisen
PRIS: Kristin Sønnerheim vart heidra for hennar arbeid med å gjere Aurlandsdalen tilgjengeleg for ålmenta.
5. desember 2017 Firda
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

AURLAND KOMMUNE

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
SOGN OG FJORDANE

FAVORITTER

Hordaland Utenriks IT Innenriks Sarpsborg 08 Telemark Kjendis Nordland Båt Karlskrona Svedala Næringsliv Oppland Bergen Vestfold Hedmark Aust Agder Mobil Sport Møre og Romsdal
flere?
Oslo Kalmar Østfold Rogaland Vest Agder Hässleholm Fotboll Kultur Akershus Sogn og Fjordane Kvinnherad Odda Skåne Buskerud Trøndelag Mat Forsvar Troms Menn Oskarshamn Kristianstad Thailand Inrikes Rendalen Kongelig Eslöv Fiske Vellinge Tynset Finnmark Sandnes Kragerø Skien Fotball Åstorp Mandal Sport Vær Karmøy Kultur Molde FK Musikk Bolig Norway Cup Fredrikstad Sverige Politikk Blekinge VM Trening Tinn Mote Malmö Trav Kunst Spill IK Start Lyngdal Reise Grue Stavanger Stockholm Russland Barn Lesja Tvedestrand Kristiansand Vestby Sigdal Risør Grane Helse Tesla Fauske Lindås 17. mai Askvoll Røros Økonomi Håndball Turn Lund Aurskog-Høland Motor Nittedal Stord Sjakk Salangen Båstad Lillesand Horten Steigen Hvaler X-games Nesodden Tranøy Sund Kampsport Vågan Osterøy Vadsø Øksnes Näringsliv Nore og Uvdal Jølster Boksing Film Sortland Bamble Moss Askøy Ringsaker Hälsa Landbruk Seljord Friidrett Alpint Kongsvinger Landskrona Gausdal Andøy Åmot Helsingborg USA Bromölla Fedje Staffanstorp Narvik Strängnäs Suldal Eidskog Sogndal Porsgrunn Android Bil Leirfjord Eurovision Lund Gjerstad Kommunesammenslåing Kvinesdal Aurdal Stor-Elvdal Drangedal Ronneby Vefsn Karasjok Hyllestad Bodø/Glimt Bremanger Hemnes SK Brann Nybro Høyanger Meløy Alstahaug Gjøvik Solund Enebakk Teknik E-sport Tyrkia Gloppen Øygarden Ski Bærum Tønsberg Meland Radøy Dovre Tomelilla Russ Austrheim Lødingen Nes Interiør Nordre Land Skedsmo FK Haugesund Polen Arctic Race Øyer Karlshamn Bundesliga Nord-Korea Ballangen Kvinner Løten Moskenes Sandefjord Fotball Frankrike Hörby Jönköping Stranda Rælingen Rygge Østre Toten Voss Time Flekkefjord Mat Jakt Friluftsliv Svelvik Dyr Rauma Saltdal Hobøl Motorsport Liverpool Nissedal Klima Engerdal Stryn Vitenskap Kviteseid Trøgstad Musik Masfjorden Tysvær Eidfjord Spania Mörbylånga Nordkapp Skodje Rennesøy Flora Norway Chess Odds BK Bil Halden Asker Valle Utrikes Torsken Olofström OBOS-ligaen Israel Vestre Slidre Lillestrøm SK Rakkestad Mjøndalen IF Sjöbo Skurup Ulvik La liga Evenes Lillehammer Skånland World Series of Poker Toyota Stabæk Skisport Giske NM Holtålen Volvo Mönsterås Politik Eid Mjölby Hockey Sölvesborg Øystre Slidre Jevnaker Flakstad Re Fildeling Champions League Kvalsund Bodø Danmark Aure Hamar Film Nannestad Klatring Syria Hammerfest Porsanger Værøy Kina Sykkylven Motorsport Hole Foto Modum Roing Tysfjord Farsund Jobb Arendal Nord-Odal Birkenes Skiskyting Svalöv Eidsberg Åsnes Bømlo Östra Göinge Frogn Sandøy Emmaboda Poker Skiptvet Vinje Rana Sørfold Kryptovaluta Grimstad Søgne Tromsø IL Vindafjord Forskning Målselv Australia Litteratur Askim Fjaler Molde Hadsel Tour of Norway Larvik Utsira Tingvoll Brønnøy Audnedal Båt Sola Hamarøy Ulstein Lier Ukraina
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL