Aurland
Kommunale vassprøvar
Uttak av kommunale vassprøvar i veke 22 vil bli gjort på måndag 27. mai.
fredag 15:42 Aurland kommune
Stengde vegar i Flåm / Ryavegen
Strekninga som vert stengd er på om lag 200 meter, og det er mogeleg å gå forbi. Det vert passering for naudetatar. Flåmsdalsvegen vert stengd ved Flatedalen torsdag 30. mai kl. 22:00 til fredag 31. mai kl. 06:00 i samband med utbetring av veg. Passering for naudetatar lyt meldast til...
fredag 09:16 Aurland kommune
Informasjon til arbeidsgjevarar
Informasjon til deg som har utanlandske arbeidstakarar
tirsdag 16:26 Aurland kommune
Friluftskonsert på friidrettsbana 6. juni
mandag 22:46 Aurland kommune
Symjeanlegg - opningstider
18:00 til 21:00 tysdag og torsdag 11:00 til 14:00 laurdag
mandag 22:46 Aurland kommune
God 17. mai!
Aurland kommune ønskjer alle ei strålande flott 17. mai-feiring! Program 17. mai
torsdag 16. mai Aurland kommune
Program 17. mai
Program 17. mai for Aurland, Flåm, Undredal og Gudvangen: 
mandag 13. mai Aurland kommune
Konsesjonssøknad 420 kV line Sogndal - Aurland - Folkemøte måndag 13. mai
Statnett har søkt NVE om konsesjon for oppgradering av leidningsnett mellom Sogndal trafo til Aurland trafo.
mandag 13. mai Aurland kommune
SOGN OG FJORDANE

Aktivitetsoversikt
I forbindelse med oppstart av frisklivssentral i Aurland kommune hausten 2019 er treningskontakt/aktivitetsrettleiaren i gang med å lage ein oversikt over aktivitetstilbod som er i kommunen. 
fredag 10. mai Aurland kommune
Friluftskonsert på friidrettsbana 6. juni
fredag 10. mai Aurland kommune
Vedtekter for kommunale barnehagar Aurland
Vedtekter for kommunale barnehagar Aurland - vedtekne av kommunestyret sak 020/19 28. mars 2019: 
fredag 3. mai Aurland kommune
Frigjerings- og veterandagsfeiring i Sogndal 8. mai
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 3. mai Aurland kommune
Stenging av vatn laurdag 4. mai - Orøyane
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 3. mai Aurland kommune
Redusert tilgjenge hjå fysioterapitenesta
Aurland har ikkje turnuskandidat fysioterapi for tida. Som konsekvens vert det dessverre redusert tilgjenge og ventetid ved fysioterapitenesta.
torsdag 2. mai Aurland kommune
Symje og trimtilbod
Om du er over 60 år, pensjonist eller funksjonshemma og har lyst til å nytte tilboda i den nye flotte symjehallen, så kan du møte opp onsdagar kl 14.30-16.00.
torsdag 2. mai Aurland kommune
Opning av Dagsturhytta 9. mai
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 2. mai Aurland kommune
Skulebrui i Flåm
Det var frå fyrste stund klart at Flåm skule skulle opnast opp  att så raskt som råd var, og at ein skulle få på plass ny bru og anna infrastruktur. Fyrst måtte elvi sikrast, så måtte ein få på plass ei mellombels bru og til slutt den permanente...
torsdag 2. mai Aurland kommune
Opning av utstillingar i Heradshuset i dag - 2. mai
Velkommen til opning av utstillingar i Heradshuset i dag, torsdag 2. mai kl. 17.00 - 19.00.
torsdag 2. mai Aurland kommune
Opningstider symjeanlegg
18:00 til 21:00 tysdag og torsdag 11:00 til 14:00 laurdag
tirsdag 30. april Aurland kommune
Ras i Aurlandsdalen
Tidlegare i vår gjekk det eit steinras ved Ospedelen, rett heimom Almen, i Aurlandsdalen. Stien er dekka av grove steinmassar og me har erfart, seinast i dag 29.04.19, at det framleis kjem steinsprang i området.
mandag 29. april Aurland kommune
Offisiell opning av skulebrua i Flåm 3. mai kl. 10.00
Fredag 3. mai kl. 10.00: 
mandag 29. april Aurland kommune
Sal av kjøretøy
Aurland kommune ønskjer å selgje ein stk Toyota Hilux 5- seter , 1995 mod. Bilen er behefta med feil og manglar som medfører at den er å sjå på som delebil (Rustangrep i bærande konstruksjonar)
mandag 29. april Aurland kommune
Møteprotokoll frå kommunestyremøtet 25. april 2019
Møte i kommunestyre vert overført direkte på nettTV.  Opptak er tilgjengeleg her  Presentasjonar i møtet: ​Forum Nye Bergensbanen v/ Hilde Magnusson (pdf)Politireform i vest - status v/ politimester Kaare Songstad (pdf)Vest politidistrikt mot 2025 v/...
fredag 26. april Aurland kommune
Laurdag 27. april er miljøstasjonen open 10.00 - 14.00
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 26. april Aurland kommune
Følg kommunestyremøtet direkte i dag frå kl. 17.00
Sjå også: Møte i kommunestyre torsdag 25. april
torsdag 25. april Aurland kommune
Ny utlysing - sommarvikarar pleie og omsorg 2019
Dersom du enno ikkje har fått deg sommarjobb, kom og jobb hjå oss:ved Aurland helsetun og i heimesjukepleien treng me fleire ferievikarar i perioden 01.07.19 t.o.m 11.08.19.
onsdag 24. april Aurland kommune
Vegen til Skjerdal er open
Oppdatert tysdag 24.04.2019: Steinraset som måndag 23.04.2019 stengde fylkesveg 242 mellom Volda og Skjerdal er rydda og vegen er no open. 
onsdag 24. april Aurland kommune
Konsesjonssøknad 420 kV line Sogndal - Aurland
I Aurland kommune gjeld tiltaket i hovudsak etablering av ny linjetrasé frå Aurland I via Terakamben retning Lomatjernet. Vidare parallelt med eksisterande trase som kryssar fylkesvei 243 aust for Storagrovvatnet og nordaustover mot dei høgste partia langs traseen forbi Andisvatnet og ...
tirsdag 23. april Aurland kommune
Vegen til Skjerdal er stengd
Steinras stengjer fylkesveg 242 mellom Volda og Skjerdal. Statens vegvesen opplysar at det vert ny vurdering onsdag 24.april kl. 12.00. Personar som treng tenester frå Aurland kommune, kan ta kontakt med kommunen på tlf. 57 63 29 05. 
tirsdag 23. april Aurland kommune
Dette skjer i Aurland framover:)
24. april: Entreprenørskapsmesse  27. april: Opning av symjehall og 10 års jubileum for Aurlandshallen 02. mai: Opning av Galleri Vinjum  03. mai: Opningav skulebrui i Flåm kl. 10.00  09. mai: Formell opning av Dagsturhytta kl. 18.00   
mandag 22. april Aurland kommune
Møte i kommunestyre torsdag 25. april
Sakliste Godkjenning av møteprotokoll Spørjetime Referatsaker Open post  Klage på vedtak KS-sak 95/18 - detaljregulering Myrdal stasjon Kartlegging og verdsetting av friluftsområde i Aurland kommune Endring av selskapsavtalen med SIMAS IKS Trafikk- og parkeringsløysingar i...
mandag 22. april Aurland kommune
Opning av symjehallen og 10 års jubileum for Aurlandshallen laurdag 27. april 2019
Opning av symjehallen 12.00 Overtaking og offisiell opning av symjehallen Ordførar Noralv Distad   12.00-13.00 Kaker og kaffi   13.00-16.00 Gratis aktivitetar for born, ungdom og vaksne:  Symjing, boksing, treningsrom, skyting og klatring   Kiosksal i kantina i AIS...
mandag 22. april Aurland kommune
God Påske!
Mange er på jobb i høgtida for å yta tenester og service til innbyggjarar og tilreisande. Fleire er i beredskap for at me kan vera trygge. Minner og om at det er stor brannfare, vis varsemd.  Ein stor takk til alle dykk som er på jobb eller på vakt, med von om at det vert litt tid til...
onsdag 17. april Aurland kommune
SOGN OG FJORDANE

Opningstider og kommunal beredskap i samband med påska
Aurland legekontor og legevakt: Onsdag 17. april er legekontoret ope frå 08.00-12.00, timebestilling på 57 63 29 99 er open  frå 09.30 - 11.00. Telefon legevakt (døgnvakt): 116117 (113 ved øyeblikkeleg hjelp). Oppmøtestad for legevakt  etter kl. 12.00 onsdag...
onsdag 17. april Aurland kommune
Møte i kommunestyre torsdag 25. april
Sakliste Godkjenning av møteprotokoll Spørjetime Referatsaker Open post  Klage på vedtak KS-sak 95/18 - detaljregulering Myrdal stasjon Kartlegging og verdsetting av friluftsområde i Aurland kommune Endring av selskapsavtalen med SIMAS IKS  Trafikk- og...
onsdag 17. april Aurland kommune
Bråtebrenning /brenning av hogstavfall
Bråtebrenning/ Brenning av hogstavfall Ved bråtebrenning og brenning av hogstavfall skal ein søke kommunen om løyve før ein iverkset brenning, forutan i tilfelle der det er openbart at brenninga ikkje kan medføre brann. Det skal utarbeidast planar slik at brenninga...
mandag 15. april Aurland kommune
Nytt basseng klart til bruk
Dei som treng å gjennomføre livreddande kursverksemd får nytte det nye bassenget no. Den 27. april skal anlegget, som også rommar eit nytt terapibad, offisielt opnast. 
mandag 15. april Aurland kommune
Opning av symjehallen og 10 års jubileum for Aurlandshallen laurdag 27. april 2019
Opning av symjehallen 12.00 Overtaking og offisiell opning av symjehallen Ordførar Noralv Distad   12.00-13.00 Kaker og kaffi   13.00-16.00 Gratis aktivitetar for born, ungdom og vaksne:  Symjing, boksing, treningsrom, skyting og klatring   Kiosksal i kantina i AIS...
mandag 15. april Aurland kommune
God Påske!
Mange er på jobb i høgtida for å yta tenester og service til innbyggjarar og tilreisande. Fleire er i beredskap for at me kan vera trygge. Minner og om at det er stor brannfare, vis varsemd.  Ein stor takk til alle dykk som er på jobb eller på vakt, med von om at det vert litt tid til...
fredag 12. april Aurland kommune
Opningstider og kommunal beredskap i samband med påska
Aurland legekontor og legevakt: Onsdag 17. april er legekontoret ope frå 08.00-12.00, timebestilling på 57 63 29 99 er open  frå 09.30 - 11.00. Telefon legevakt (døgnvakt): 116117 (113 ved øyeblikkeleg hjelp). Oppmøtestad for legevakt  etter kl. 12.00 onsdag...
fredag 12. april Aurland kommune
Ledige stillingar - vikariat og fast stilling for sjukepleiarar i heimesjukepleien
Arbeidsoppgåver - Legemiddelhåndtering og administrering - Dokumentasjon i journalsystemet gerica - lifecare Mobil Pleie (LMP) er programvare som vert brukt for å gjere dagleg dokumentalsjon i  gerica medan du er hjå brukar - startar opp med kvardagsrehabilitering i haust -...
torsdag 11. april Aurland kommune
Ledig stilling - fast 100 % stilling for sjukepleiar ved Aurland helsetun
Ved Aurland helsetun har vi ledig fast 100 % stilling for sjukepleiar frå 12.06.19. Vi tilbyr kr 20 000 i tillegg til ordinær lønn som rekrutteringstiltak.
torsdag 11. april Aurland kommune
Vegstenging av Fv 243 i samband med vegarbeid mellom Aurland og Stegastein
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 11. april Aurland kommune
Ledig stilling - Politisk sekretær og informasjonsmedarbeidar
Vikariat i 100% stilling frå 20.05.19 til 19.05.20. Stillinga er mellombels, men med mogelegheit for forlenging og fast tilsetting. Politisk sekretær og informasjonsmedarbeidar samarbeider tett med både politisk og administrativ leiing i kommunen, og har ei sentral rolle i å koordinere...
mandag 8. april Aurland kommune
Ledig stilling - ingeniør - teknisk
Arbeidsoppgåver Teknisk eining har ansvar for kommunale bygg og eigedommar, kommunale vegar, parkanlegg, vatn- avløp og renovasjon, førebyggande brannvern og brannberedskap, samt byggjesak og oppmåling. Som ingeniør hjå oss vil du inngå i eit team med ansvar for å...
mandag 8. april Aurland kommune
Seterprisen til Undredal stølsysteri
På Facebook-sida til Norsk seterkultur står det at prisen går til hardtarbeidande bønder som produserer fantastisk ost frå geitemjølk. Geitene produserer i tillegg fantastisk kulturlandskap. Aurland kommune gratulerer med velfortent pris. Ordførar Noralv Distad seier at...
lørdag 6. april Aurland kommune
Gudvangatunnelen open - takk for innsatsen
Aurland kommune rettar stor takk til Statens vegvesen og deira samarbeidspartnerar for godt utført arbeid etter brannen i Gudvangatunnelen.
fredag 5. april Aurland kommune
Kurs for frivillige lag og organisasjonar i bruk av tilskuddsportalen
Aurland kommune abonnerer på Tilskuddsportalen. Tilskuddsportalen er ei nettbasert oversikt over tilskotsordningar, og som gjer det relativt lett å finne fram i mangfaldet av tilkotsordningar. Frivillige lag og organisasjonar kan få tilgang til Tilskuddsportalen gjennom Aurland kommune sitt...
fredag 5. april Aurland kommune
Ny bru til Flåm skule er overteke frå entreprenør og kan takast i bruk
Aurland kommune har overteke ny bru til Flåm skule frå totalentreprenør Peab Anlegg AS. Kjell Tokvam AS har vore byggherren sin representant i gjennomføringsperioden. Brua er det siste store delprosjektet som gjennomførast i samband med oppattbygging
onsdag 3. april Aurland kommune
Lærdalstunnelen onsdag 3. og torsdag 4. april
Vi deler info frå Statens vegvesen: Lærdalstunnelen kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vegarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 09:30 til 15:00 og fra 17:00 til 21:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere.
onsdag 3. april Aurland kommune
E16 Gudvangatunnelen forventa opna fredag kveld
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 2. april Aurland kommune
Møte i Aurland Eldreråd 9. april 2019
Saklista til møtet i Aurland Eldreråd 9. april 2019 kan du lese her (pdf)  
tirsdag 2. april Aurland kommune
Verdensbiblioteket.no offisielt lansert
26. mars vart Verdensbiblioteket.no offisielt lansert. På Verdensbiblioteket kan ein strøyme e-bøker og e-lydbøker på språk som arabisk, persisk, somali og tigrinja. Alle i Norge som opprettar brukar har gratis tilgang og kan strøyme uavgrensa på pc,
tirsdag 2. april Aurland kommune
Møteprotokoll frå kommunestyremøtet 28. mars 2019
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 2. april Aurland kommune
Lover at Gudvangatunnelen åpner før påske
Om drøyt ti dager starter den store påskeutfarten. – Vi skal nok få åpnet tunnelen før palmehelgen, sier Svenn Egil Finden i Statens vegvesen.
tirsdag 2. april $ Bergens Tidende
Setter inn bilferge mens Gudvangatunnelen er stengt
Geologene til Statens vegvesen og havarikommisjonen har søndag vurdert skadene i Gudvangatunnelen. En ferge settes inn mellom Flåm og Gudvangen fra mandag.
søndag 31. mars $ Bergens Tidende
Så langt har de kommet etter tunnelbrannen
Store materielle skader, løse ledninger, steiner og et utbrent vrak var synet som møtte havarikommisjonens inspektører.
søndag 31. mars $ Bergens Tidende
29 thailandske turister ble kjørt til Geilo i taxi
Da bussen kjørte seg fast, måtte turistene ta taxi over fjellet.
søndag 31. mars $ Bergens Tidende
SOGN OG FJORDANE

Ordfører krever gransking etter ny brann i Gudvangatunnelen
Aurland-ordfører Noralv Distad (H) krever en gransking etter en ny brann i Gudvangatunnelen.
søndag 31. mars $ Aftenposten
Ordfører krever gransking av tunnelbrannene
– Er det sammenheng mellom varmgang og stigning? Det må vi få svar på, sier Aurland-ordfører Noralv Distad (H).
lørdag 30. mars $ Bergens Tidende
Tunnelhelten Sandra Dalebø (23) berget arbeidere og sjåfører ut av Gudvangatunnelen
Den 23 år gamle ledebilsjåføren Sandra Dalebø i Sogn Vegtjeneste får skryt for måten hun håndterte tunnelbrannen på.
lørdag 30. mars $ Bergens Tidende
Gudvangatunnelen stengt - omkøyring og rutetilbod - oppdatert 31.03
Statens Vegvesen har informasjon om omkøyringsalternativ www.vegvesen.no På www.kringom.no er det informasjon om ruteendringar.  Båtruta Flåm - Gudvangen www.thefjords.no går som vanleg.  Flåmsbana www.visitflam.com/flamsbana ...
lørdag 30. mars Aurland kommune
Brann i Gudvangatunnelen - brannen er sløkt
Alle personane som var i tunnelen er redda ut. Ordførar Noralv Distad takkar mannskapet for jobben dei har gjort. Arbeidet er utført av Aurland brannvern i samarbeid med Voss brannvern og Lærdal brannvern. Ordførar er glad for at alle har kome seg ut av tunnelen, og at ikkje liv...
lørdag 30. mars Aurland kommune
Ledig stilling - Politisk sekretær og informasjonsmedarbeidar
Stilling ledig i sentraladministrasjonen
fredag 29. mars Aurland kommune
«Saman mot mobbing»
Onsdag 27. mars hadde barnehagane og skulane invitert foreldre, tilsette, lag og organisasjonar - kort sagt alle som har med barn og unge og gjera i Aurland kommune - til temakveld om mobbing i AIS.
fredag 29. mars Aurland kommune
Følg kommunestyremøtet direkte i dag frå kl. 17.00
Kommunestyremøtet vert overført direkte på Nett-TV frå kl. 17.00 i dag, torsdag 28. mars 2019  
torsdag 28. mars Aurland kommune
Melding om oppstart av planarbeid og høyring av planprogram – Detaljreguleringsplan, Nigarden Brekke
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 27. mars Aurland kommune
Møte i kommunestyre torsdag 28. mars
Sakspapir til kommunestyremøtet 28. mars 2019 kan du lese her
søndag 24. mars Aurland kommune
Ledig stilling - ingeniør - teknisk
Aurland kommune har ledig ein fast 100% stilling som ingeniør ved teknisk eining.
lørdag 23. mars Aurland kommune
Ope informasjonsmøte om fosterheimsarbeid 1. april
Aurland kommune og Fosterheimtenesta i Sogn og Fjordane vil invitere alle i Aurland til ope informasjonsmøte om fosterheimsarbeid 1. april kl. 18.00 i kommunestyresalen. Informasjonsmøtet er for deg som ønskjer å vite meir om kva det vil seie å vere
lørdag 23. mars Aurland kommune
Miljøbevisste ungdommar holdt apell på Vangen
Elevar frå 5. til 10. klasse ved  Aurland barne- og ungdomsskule deltok i dag, 22. mars, på den landsomfattande/ internasjonal skulestreiken for klimaet.
fredag 22. mars Aurland kommune
Følg kommunestyremøtet direkte i dag frå kl. 17.00
Sjå også: Møte i kommunestyre torsdag 25. april
torsdag 14. februar Aurland kommune
Kryptogruven som falt i grus
Planen var å starte datasenter for kryptoutvinning med bitcoin. Men så trakk den kinesiske forretningsmannen Jie Zhang seg plutselig.
tirsdag 12. februar $ Bergens Tidende
Eitt cruiseskip i Flåm ureinar like mykje som 10.000 bilar
NÆRINGSLIV: Om ikkje ein får raskt på plass strengare miljøkrav til cruiseskipa, kan det få store konsekvensar for miljøet og omdømmet til Norge, meiner Bellona.
19. februar 2018 $ Firda
Desse cruiseskipa kjem til Flåm i år
TURISME: Ein kvart cruisemillion turistar legg til kai i sognebygda denne sesongen. Britar og tyskarar er overrepresentert.
19. februar 2018 $ Firda
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

AURLAND KOMMUNE

SOGN OG FJORDANE

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL