Aurland
Informasjon frå helsestasjonen
Om Gratis HPV vaksine, Drop - in og Helsestasjonstenesta for ungdom:
14:45 Aurland kommune
Markering av Den Internasjonale Alzheimerdagen
Den Internasjonale Alzheimerdagen er 21. september. Me markerar dagen 19. september 2018. Tema: Vil du bli Aktivitetsvenn Stad: På Aurlandsvangen (dersom dårleg vær blir me på Rådhuset) Tid: 10.30 - 12.00
14:14 Aurland kommune
Serviceskyss
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
13:31 Aurland kommune
Møteprotokoll frå kommunestyremøtet 13. september 2018
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 13:13 Aurland kommune
Reguleringsplan (detalj) for Myrdal stasjon
Aurland kommune har vedteke at framlegg til reguleringsplan for Myrdals stasjon vert lagt ut til offentleg ettersyn i medhald av plan og bygningslova § 12-10.
fredag 12:00 Aurland kommune
Heider til unge idrettsutøvarar
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 17:29 Aurland kommune
Følg kommunestyremøtet direkte i dag frå kl. 17.00
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 10:02 Aurland kommune
Trafikkregulering Bakkane - Fv 243 Stegastein
Statens vegvesen har teke til med anleggsarbeidet ved Bellsvingen på Fv 243. Dette medfører manuell trafikkregulering av trafikken til og frå Stegastein. Røynsle så langt synar at veldig mange av dei som skal til Stegasteien tek «snarvegen» frå Hopen via Rygg og ned...
onsdag 12. september Aurland kommune
SOGN OG FJORDANE

Markering av Eldredagen 2018
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 12. september Aurland kommune
TV-aksjonen: Har du lyst til å vera bøsseberar 21. oktober?
TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjon sitt arbeid for å skape eit varmare og meir inkluderande samfunn. I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 21.oktober. Kommunekomiteen i Aurland har møte torsdag 13. september. Har du lyst å vera
tirsdag 11. september Aurland kommune
Lokkar sakteturistane til Sogn
Slik blir saktegåande turistar lokka.
søndag 9. september $ Bergens Tidende
Møte i kommunestyre torsdag 13. september
Sakspapir til kommunestyremøte 13.09.2018 kan du lese her
fredag 7. september Aurland kommune
Ny lærling i barne- og ungdomsarbeidarfaget
Solveig tok til som lærling i barne og ungdomsarbeidarfaget 13.08.18. Ho startar ved Flåm barnehage, og skal iløpet av lærlingtida få praksis både frå barnehage, barneskule og ungdomskule/ungdomsklubben. Flåm barnehage er glade for å ha ho med på laget,
fredag 7. september Aurland kommune
Frå kulturminnekvelden om kulturminne og klima
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 7. september Aurland kommune
Korleis ta vare på kulturminna våre i eit endra klima?
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 7. september Aurland kommune
Den Internasjonale Alzheimerdagen er 21. september
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 5. september Aurland kommune
Fråvær frå vidaregåande skule og legeerklæring
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 5. september Aurland kommune
Ny lærling i barne- og ungdomsarbeidarfaget
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 5. september Aurland kommune
Endra plassering av hyttecontainer
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 5. september Aurland kommune
Ship of the year
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 5. september Aurland kommune
Sjømann, songar og spanskfilolog
Nils Tveranger Frønningen til minne.
mandag 3. september $ Bergens Tidende
Reguleringsendring(detalj) for varehuset Brødrene Wangen – offentleg ettersyn
Aurland kommune har vedteke at framlegg til reguleringsendring (detalj) for varehuset Brødrene Wangen vert lagt ut til offentleg ettersyn i medhald av plan og bygningslova § 12-10. 
fredag 31. august Aurland kommune
Vegstenging fv. 243 Bjørgavegen
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 30. august Aurland kommune
Nasjonal bibliotekdag laurdag 1. september
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 30. august Aurland kommune
Dagsturhytta
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 29. august Aurland kommune
Morgonfugl på grytidleg ryddeaksjon
Har du sett ei oppteken dame i gul jakke, refleksvest og ryggsekk i ivrig arbeid langs Flåmsdalsvegen rett etter kl.06.00 om morgonen? Det er Liv Jorunn Bøe, reinhaldar på Flåm skule, på veg til jobb.
tirsdag 28. august Aurland kommune
Småbarnstreff
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 28. august Aurland kommune
Børning i verdens lengste tunnel førte til full gassalarm
Alle nødetater rykket ut til Lærdalstunnelen da gassverdiene steg farlig høyt. Det viste seg å være børning i tunnelen.
lørdag 25. august $ Aftenposten
Styrking av Helsestasjonen
Aurland kommune har mottatt 950.000 kr + 400.000 kr i prosjektmidlar frå Helsedirektoratet til styrking av helsestasjonstenesta i kommunen.
fredag 24. august Aurland kommune
Har du artrose i hofte eller kne?
Aurland Fysioterapi tilbyr eit artroseprogram for deg med artrose i hofte eller kne. Deltakarane vert gjennom programmet fulgt opp av ein AktivA-fysioterapeut, som har spesialkompetanse på artrose.
torsdag 23. august Aurland kommune
Velkommen til nytt skuleår på SJH
Rektor Aksel Hugo ønskte i dag 22. august over 40 elevar velkommen til nytt skuleår på Sogn jord- og hagebruksskule (SJH).
onsdag 22. august Aurland kommune
Høyringsmøte - utvida jakt på elg i Årdal, Lærdal og Aurland
Les invitasjonen her
onsdag 22. august Aurland kommune
Skulestart
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 20. august Aurland kommune
SOGN OG FJORDANE

Ledig stilling - IKT- konsulent / driftsoperatør
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
lørdag 11. august Aurland kommune
Ledig stilling - musikklærar i kulturskulen
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 10. august Aurland kommune
Kulturminne og klima – kva skjer?
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 9. august Aurland kommune
Kulturminne og klima – kva skjer?
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 9. august Aurland kommune
Oppstart skular og barnehagar i Aurland
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 7. august Aurland kommune
Lokalpolitikar for ein dag
Flyktningtenesta i Nav Lærdal og Nav Aurland har for tida undervisningsansvar for flyktningar i introduksjonsprogram.
tirsdag 7. august Aurland kommune
Ekstra møte i formannskapet onsdag 8. august kl. 11.00
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
søndag 5. august Aurland kommune
Ledige stillingar som sjukepleiar og helsefagarbeidar
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
søndag 5. august Aurland kommune
Flåm Zipline – historisk sus i 100 km/t
Flåm Zipline er den lengste i sitt slag i heile Norden. 1381 meter lang, høgdeforskjell 305 meter. 100 km i timen Dette er stort. Attraksjonen har fått god og positiv mottaking lenge før den offisielle opninga i dag. Det lovar godt når ein no går over i ordinær...
lørdag 4. august Aurland kommune
Ope informasjonsmøte
Innleiingar ved: Bjørn Pedersen, Avdelingsdirektør i Sjøfartsdirektoratet Jan Paulsen, seniorrådgjevar skipsfart i Bellona Tor Johan Pedersen, fagansvarleg cruise i Innovasjon Norge Har du spørsmål? Send dei inn på sms til 959 84 649 Vel møtt ! Det vert...
fredag 3. august Aurland kommune
Deler du brønn med naboen? No skal alle små vassforsyningssystem registrerast
Vi deler informasjon frå Mattilsynet: Alle vassforsyningssystem skal registrerast hjå Mattilsynet. Dette gjeld også dei som er små, til dømes ein brønn som forsyner to hus med drikkevatn. Meir informasjon, og lenke til registreringsskjemaet finn du på
torsdag 2. august Aurland kommune
Vegstenging i Vassbygdi
Informasjon frå Statens vegvesen: I samband med montering av rassikringsnett på fv. 50 ved Vassbygdi blir vegen stengt natt til fredag 3. aug. og natt til laurdag 4. aug. frå kl. 24.00 til 06.00. Det blir mogleg å passere kl. 02.00 og 04.00.
torsdag 2. august Aurland kommune
Kva for kulturminne er det viktigaste i Aurland?
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 1. august Aurland kommune
Avlingsskade – tørke
Husdyra våre treng beite og fôr frå grøne marker.
mandag 30. juli Aurland kommune
Visning måndag 30. og tysdag 31. juli - tomter til sals
Aurland kommune har to tomter til sals på Rygg i Aurland. Visning vert gjennomført i dag, måndag 30. juli kl 18.00 og tysdag 31. juli kl. 12.00.
mandag 30. juli Aurland kommune
Skogbrann i Aurland - helikopter forsøker å slukke flammene
Brannhelikopter jobber med å få kontroll på flammene i fjellsiden i Aurland.
lørdag 28. juli $ Bergens Tidende
Skogbrann
Det er skogbrann i Kvamsbergi. Brannsjefen har bestilt helikopter, og sløkking pågår. Kraftlinja er kopla ut, men både Skjerdal og Undredal har straumforsyning.
lørdag 28. juli Aurland kommune
Teltmysterium i Aurland løst: Skremt vekk av «oksekalver»
Eierne forlot teltene da det dukket opp oksekalver ved leirplassen.
torsdag 26. juli $ Aftenposten
Møte om avlingstap
Aurland kommune har hatt møte med representantar for landbruksnæringa i Aurland. Tema var tørken og konsekvensar for landbruket i Aurland.
torsdag 26. juli Aurland kommune
Teltmysterium i Aurland: Funnet forlatt med mat og eiendeler i
Politiet etterlyser tips.
torsdag 26. juli $ Bergens Tidende
Rydda bos
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 24. juli Aurland kommune
Her sel dei suvenirar til turistar for meir enn 50 millionar i året
– Turismen i Flåm har vore positiv for utviklinga i heile Aurland, seier Kyrre Wangen (40).
tirsdag 24. juli $ Bergens Tidende
Treningskontakt
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 23. juli Aurland kommune
Takk for oss!
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 23. juli Aurland kommune
Sju år sidan 22. juli-terroren
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
søndag 22. juli Aurland kommune
SOGN OG FJORDANE

Aurlandsmarsjen 2018 vert arrangert søndag 29. juli
Vi ønskjer velkomen til den tradisjonelle marsjen gjennom den unike Aurlandsdalen frå Østerbø 820 moh til Vassbygdi 83 moh.
mandag 16. juli Aurland kommune
God kvalitet på vatn, avløp og renovasjon i Aurland
I kommunebarometeret for 2017 stikk Aurland kommune av med 1. plass for tenester innanfor VAR-området. I fjor vart kommunen nr. 53. Det var 426 kommunar i landet i 2017. VAR står for vatn, avløp og renovasjon. Felles for desse tenestene er at dei er
fredag 13. juli Aurland kommune
Her testar dei Nordens lengste zipline
– Dette har vore ein draum i mange år, seier Pål Mikkel Dalsbotten (35).
fredag 13. juli $ Bergens Tidende
Tomter til sals i Aurland
Det vert synfaring for interesserte måndag 30. juli kl. 18:00, og tysdag 31. juli kl. 12:00. Ved interesse kan ein registere seg på nettsida, eller ta kontakt med: Tor Mikkel Tokvam nestleiar Teknisk Tlf.: +47 41 20 20 88 E-post: tor.mikkel.tokvam@aurland.kommune.no 
fredag 13. juli Aurland kommune
Informasjon om sakshandsaming etter alkohollova og serveringslova
I samband med ferieavvikling må søkjarar rekne med lengre sakshandsamingstid på søknader om skjenkeløyve for enskildhøve, ambulerande løyve, utviding av skjenkeareal / skjenketid osb. Samt søknadar om serveringsløyve.
fredag 13. juli Aurland kommune
Skal kartleggje friluftslivsområda i Aurland
Kommunen har nyleg sett i gong eit arbeid for å kartleggje og verdsette friluftslivsområda i Aurland kommune. Ei arbeidsgruppe har blitt sett ned for å arbeide med dette, men dei kjem til å trenge hjelp frå lokalkjente.
torsdag 12. juli Aurland kommune
Stor skogbrannfare
Melding om brann skal gå til telefon 110. Aurland brannvern har høg beredskap gjennom sommaren.   Mikkel Tokvam Fungerande brannsjef
onsdag 11. juli Aurland kommune
Ut på tur aldri sur !
Planlegg din neste tur på biblioteket. I morgon kl. 20.30 startar Sommaråpent med glimt frå Sommartoget i fjor, På tur med Flåmsbana. Resten av sommaren blir det tur med Lars Monsen,frå Hardangervidda via Sognefjellshytta og Utladalen til Indre
onsdag 11. juli Aurland kommune
Vikariat som fagarbeidar/assistent i Flåm barnehage
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 9. juli Aurland kommune
Dugnad i Vangen barnehage
Onsdag 27.06.18 arrangerte foreldre dugnad i Vangen barnehage.
mandag 9. juli Aurland kommune
Velkommen til Aurlandsmarknaden
Eg ønskjer alle velkommen til ei triveleg marknadshelg i Aurland. Familiekveld fredag. Tradisjonell marknad, dagsunderhaldning og marknadsfest laurdag. Her er program og aktivitetar for alle.
torsdag 5. juli Aurland kommune
Sommarinfo frå kultur
Opningstider Aurland folkebibliotek, om Aurland fritidsklubb og ledige plassar / oppstart nytt år i Aurland musikk - og kulturskule:
torsdag 5. juli Aurland kommune
Opningstider i sommar Helse og førebygging
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 5. juli Aurland kommune
Olje- og energidepartementet opprettheld vernet av Flåmsvassdraget
Flåmsvassdraget blir ikkje utbygd. Det har Olje- og energidepartementet (OED) bestemt. Men Aurland kommune nektar å sleppa saka.
tirsdag 3. juli $ Bergens Tidende
Ei norsk ferieoppleving- ei helsing frå Gol
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 29. juni Aurland kommune
Låg arbeidsløyse i Aurland
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 29. juni Aurland kommune
Statnett søkjer konsesjon for kraftlinje Aurland – Sogndal
Statnett tek no opp att arbeidet med konsesjonssøknad for oppgradering av kraftlinja Aurland - Sogndal. Målet er at linja skal vera oppgradert i løpet av 2023. Kostnaden er berekna til ein stad mellom 500 og 900 millionar kroner.
fredag 29. juni Aurland kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

AURLAND KOMMUNE

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
SOGN OG FJORDANE

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL