Aurland
Aurlandsprisen 2019
Det kan kvart år delast ut ein pris til ein einskildperson, verksemd eller lag/gruppe som har gjort ein spesiell innsats for å markere bygda ved å ha profilert lokalsamfunnet på ein positiv måte eller gjort ein spesiell innsats for Aurland.
fredag 15:47 Aurland kommune
Bli med på Trimkarusell
Oppmøte; på Vangen, Heradshuset Pris; kr 50 pr person, kr 100 familie Løype; rundt Klokkargarden Sal av kaffi og kaker på Heradshuset før og etter tur. Ta med kontantar Arrangør; 7. klasse ved Aurland barne -og ungdomsskule Inntektene går til årets...
onsdag 08:54 Aurland kommune
Forteljarstund på Dagsturhytta
Rolf Losnegård fortalde historien om Gilgamesh –Kongen som nekta å døy. Aurland folkebibliotek var arrangør for arrangementet.
tirsdag 10:44 Aurland kommune
Retting i sak om influensavaksinering i Aurland
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 10:35 Aurland kommune
Vikariat i 80 % stilling for sjukepleiar
Ved Aurland helsetun er det ledig eit vikariat i 80 % frå snarast i inntil eitt år.
tirsdag 10:35 Aurland kommune
2x100 % faste stillingar for sjukepleiarar
Ved Aurland helsetun er det ledig frå 27.01.2020 to faste 100 % stillingar for sjukepleiarar.
tirsdag 10:30 Aurland kommune
Retting i sak om influensavaksinering i Aurland
Folkehelseinstituttet rår til at følgjande grupper tek influensavaksinen: Personar over 65 år, vaksne og barn med diabetes, kroniske sjukdomar i hjarte, luftvegar, lever, nyre, nervesystem, svært alvorleg overvekt, gravide frå 12 svangerskapsveke, personar med nedsett...
tirsdag 09:44 Aurland kommune
Kurs i depresjonsmestring
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 11. oktober Aurland kommune
SOGN OG FJORDANE

Heradshuset er ope søndag 20. oktober kl. 16.00 - 18.00
Sivlesamlinga Galleri Vinjum E-Co utstillinga Det blir høve til å kjøpa bygdebøker Lett servering Velkomen!
torsdag 10. oktober Aurland kommune
Markering av Versdagen for psykisk helse
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 9. oktober Aurland kommune
Swingkurs 26.-27. oktober
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 8. oktober Aurland kommune
Støtt TV-aksjonen 2019 til inntekt for CARE!
Kommunekomiteen i Aurland ved leiar Anita Lærum, Sturle Ryum og Margunn Tolleshaug oppmodar deg til å støtte opp om TV-aksjonen i haust som vert arrangert søndag 20. oktober. 
tirsdag 8. oktober Aurland kommune
Ordførarskifte i Aurland kommune
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 4. oktober Aurland kommune
Takk frå Noralv Distad
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 3. oktober Aurland kommune
KommuneTV
Aurland kommune streamer alle kommunestyremøte direkte og seinare vert opptaka lagt ut.
torsdag 3. oktober Aurland kommune
Framlegg frå utval; Kommunale kraftinntekter vert utraderte
Ordførar Noralv Distad seier at framlegget er dramatisk for kraftkommunane og bryt med den samfunnskontrakten vi har hatt, og som sikrar utbyggingsdistrikta sin rettkomne del av verdiskapinga. Aurland vil tape inntekter, noko som vil føre til reduserte velferdstilbod og svekka evne til å...
mandag 30. september Aurland kommune
Fv 243 Aurlandsfjellet stengt
Vegen er stengt på grunn av vanskelege kjøreforhold. Ny vurdering onsdag klokka 12:00.
mandag 30. september Aurland kommune
Fagarbeidar - 100% stilling - vatn og avløp / bygg
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 30. september Aurland kommune
Konstituerande møte i kommunestyret torsdag 3. oktober
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 30. september Aurland kommune
Midlar til skuleungdom frå Flåm
Gudrun og Olav Løland har testamentert pengar som skal gå til støtte til ungdomar frå Flåm som tek utdanning utanfor Aurland kommune.
onsdag 25. september Aurland kommune
Regulering for Undredal - vedtak av plan
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 25. september Aurland kommune
Tur til dagsturhytta Vinjaåsen med kulturmøte og forteljarstund
Oppmøte og felles avgang frå parkeringsplassen på Rygg kl. 10.30 for dei som ynskjer å gå i lag.  Gratis og ope for alle, ta gjerne med niste.
onsdag 25. september Aurland kommune
Barneverntenesta - vikariat som sakshandsamar i 100 % stilling
Er du vår nye kollega? Aurland og Lærdal barnevern har ledig 100% vikariat med moglegheit for fast som sakshandsamar.
tirsdag 24. september Aurland kommune
Reinske grøfter og stikkrenner
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 23. september Aurland kommune
Den internasjonale Alzheimerdagen 21. september
Mange forbinder demens med eit dårleg hugse, men det er ikkje alltid tilfellet. 
torsdag 19. september Aurland kommune
Søknadsfrist konsesjonsavgiftsfondet 1. oktober 2019
Fondet skal primært nyttast til å fremja etablering av ny næringsverksemd og vidareutvikling av eksisterande verksemder i Aurland kommune.
torsdag 19. september Aurland kommune
Nærbutikk og kommunalt tenestepunkt
Nærbutikkane er livsnerver i lokalsamfunna. Det ser me tydeleg i Aurland, med butikkar som sel dei varene folk treng og som samtidig er eit viktig møtepunkt.
onsdag 18. september Aurland kommune
Informasjon om regelverket rundt kortidsutleige
Utgangspunktet i plan- og bygningslova er at det kan førekome ulike formar for bruk av bustad, utan at dette krev søknad eller løyve etter lova. Det vil sei at heil eller delvis utleige av eigen bustad ikkje vedkjem bygningsmyndigheitene, så lenge
tirsdag 17. september Aurland kommune
Melding frå SIMAS om feil på faktura til abonnentar i Aurland
Det er skjedd ein feil ved utsending av faktura til abonnentar i Aurland kommune. Det er difor sendt kreditnota og ny og korrekt faktura til alle det gjeld.
tirsdag 17. september Aurland kommune
Kunne du tenkje deg å jobbe innan eldreomsorga?
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 16. september Aurland kommune
Oransje farevarsel
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 13. september Aurland kommune
Influensavaksinering i Aurland
Tysdag 29.10.19  kl. 09:00 – 13:00 (det er serviceskyss denne dagen. Må tingast innan kl. 19.00 kvelden før hjå Aurland Taxi på tlf. 90 13 08 08) Tysdag 05.11.19  kl. 09:00 – 13:00 Prisar: Influensavaksine kr. 200 Pneumokokkvaksine kr. 400,- Har du...
fredag 13. september Aurland kommune
Oransje farevarsel
Grunna melding om store nedbørsmengder har NVE sendt melding om oransje farevarsel. Oransje farevarsel betyr at det er stor fare for skade. Kommunen oppmodar om at ein vurderer behovet for førebyggande tiltak, som å sjå til at takrenner/stikkrenner er opne, og elles at ein tek omsyn til...
fredag 13. september Aurland kommune
SOGN OG FJORDANE

Steinsetting av tursti til Brekkefossen
Steinsetjinga av stien til Brekkefossen startar opp igjen i veke 38. Då skal siste etappe til Raokjen steinsetjast.
fredag 13. september Aurland kommune
Takk til brannmann
Den hjelpsame brannmannen er Arne Gjernes og ordførar Noralv Distad overrekte takk og blomar. Vi har eit svært dyktig brannmannskap og det gler meg kvar gong dei yter ekstra innsats til dei som er råka av uhell, sa Distad.
fredag 13. september Aurland kommune
Møte i kontrollutvalet tysdag 17. september
Innkalling og sakspapir til møte i kontrollutvalet tysdag 17. september kl. 09.00.
torsdag 12. september Aurland kommune
Straumutkopling
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 11. september Aurland kommune
Slik blir det nye kommunestyret
Aurland kommune har talt opp alle personstemmer og slengerar, så no er den nye samansetninga av kommunestyret for neste fireårsperiode klar.
tirsdag 10. september Aurland kommune
Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse - rullering av handlingsprogram
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 9. september Aurland kommune
Han kjemper innbitt mot en ny, luftig turist-farsott. - Skal de ødelegge Aurland også, nå?
«Spektakulært», mener fans. «Vulgært», fråder motstandere. Landet rundt krangles det om nye gondolbaner.
mandag 9. september $ Bergens Tidende
Alvorleg sjukdom hos hundar
Fleire veterinærar har i dei siste vekene fått inn hundar med alvorleg diaré. Det er registeret tilfelle i Aurland melder NRK.
fredag 6. september Aurland kommune
Her kan du røyste valdagen
Aurland kommune har to-dagarsval. Søndag 8. september og måndag 9. september 2019 skal det veljast representantar til kommunestyret og fylkestinget.
fredag 6. september Aurland kommune
Over 250 Aurlendingar har førehandsrøysta
I dag, torsdag 5. september, har vi ope for førehandsrøysting på rådhuset fram til kl. 20.00.
torsdag 5. september Aurland kommune
Følg kommunestyremøtet direkte i dag frå kl. 17.00
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 5. september Aurland kommune
Temakafé 26. september - ÅLA-Kreftomsorg
Stad: Lærdal, «Doktorheimen» Tid: Torsdag 26.09.19 kl. 18.30 – 20.30 Tema: Seinskader Enkel servering Vel møtt! Dersom de er behov for skyss, ta kontakt med kreftkoordinator Linda Mannes tlf. 97 69 92 66
tirsdag 3. september Aurland kommune
Møte i kommunestyret torsdag 5. september
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 2. september Aurland kommune
Mann i 40-årene omkom i sykkelulykke i Flåmsdalen
Dødsulykken skjedde lørdag ettermiddag.
mandag 2. september $ Aftenposten
Mann i 40-årene omkom i sykkelulykke i Flåmsdalen
Dødsulykken skjedde lørdag ettermiddag.
søndag 1. september $ Bergens Tidende
Førehandsrøysting til kommunestyreval og fylkestingsval 2019
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 30. august Aurland kommune
Bli med på verdas største dugnad
TV-aksjonen NRK 2019 går til CARE sitt arbeid for å skape eit betre liv for kvinner i nokre av verdas mest sårbare område. Dei skal gjere det mogleg for 400 000 kvinner å skape sin eigen arbeidsplass, bestemme over sin eigen kropp og delta i samfunnet.
fredag 30. august Aurland kommune
Kafé og danseoppvisning i Aurlandshallen
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 30. august Aurland kommune
Tilbod om kurs i Norsk A2 lokalt i Flåm hausten 2019
A2 nivå i Flåm skal starte tysdag 15. oktober no i haust.
fredag 30. august Aurland kommune
Lossing av båt ved den gamle ferjekaia i Aurland
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 29. august Aurland kommune
Oransje farevarsel om styrtregn
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 27. august Aurland kommune
Søknad om barnehageplass i føresettportalen
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 27. august Aurland kommune
Bustad
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 26. august Aurland kommune
Besøk frå Ningbo Yinzhou distriktet i Kina
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 26. august Aurland kommune
Paneldebatt - IN (inkluderande) KO (kommunikativ) N (næringsorganisasjon)
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 23. august Aurland kommune
SOGN OG FJORDANE

Nytt skuleår – Sogn Jord- og hagebruksskule (SJH)
SJH er ein skule for framtida, sa ordførar Noralv Distad då han helsa elevar, lærarar og tilsette velkommen til eit nytt skuleår.   SJH tilbyr kunnskap  som elevane har nytte av og som samfunnet treng. Me er stolte av å ha eit nasjonalt veksthus for økologisk...
onsdag 21. august Aurland kommune
NHO – Kommune-NM
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 21. august Aurland kommune
Luftkvalitet i Flåm sentrum
Miljødirektoratet har fylgjande helseråd ved moderat luftkvalitet: Moderat helserisiko - Helseeffektar kan henda hjå enkelte astmatikarar og personar med andre luftvegssjukdommar eller alvorlege hjartekarsjukdommar. Friske personar vil sannsynlegvis ikkje ha helseeffektar. For generell...
tirsdag 20. august Aurland kommune
Fagsamling om gjerde og gjerdehald
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 20. august Aurland kommune
Vegstenging ved Rygg
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 20. august Aurland kommune
For mange bedrifter er sommeren avgjørende. Cornelius Sjømatrestaurant er en av dem.
I Hordaland kjøpes det varer for åtte milliarder kroner i juli og august.
fredag 19. juli $ Bergens Tidende
Kryptogruven som falt i grus
Planen var å starte datasenter for kryptoutvinning med bitcoin. Men så trakk den kinesiske forretningsmannen Jie Zhang seg plutselig.
tirsdag 12. februar $ Bergens Tidende
Eitt cruiseskip i Flåm ureinar like mykje som 10.000 bilar
NÆRINGSLIV: Om ikkje ein får raskt på plass strengare miljøkrav til cruiseskipa, kan det få store konsekvensar for miljøet og omdømmet til Norge, meiner Bellona.
19. februar 2018 $ Firda
Desse cruiseskipa kjem til Flåm i år
TURISME: Ein kvart cruisemillion turistar legg til kai i sognebygda denne sesongen. Britar og tyskarar er overrepresentert.
19. februar 2018 $ Firda
Gåande stengde tunnel – men elles er alt på stell
SAMFERDSEL: Gudvangatunnelen blei stengt etter at ein gåande forvilla seg inn i tunnelen.
4. februar 2018 Firda
Veier stengt på grunn av snøras og uvær
Det er stor og betydelig snøskredfare i Sør-Norge
25. januar 2018 $ Aftenposten
Person med harepest døydde – fire smitta i Aurland
AURLAND: I haust blei fire personar smitta av harepest på kort tid.
4. januar 2018 Firda
Ras stengde veg i fleire timar
HØYANGER: Fylkesvegen mellom Høyanger og Vadheim er stengt av eit steinras.
23. desember 2017 $ Firda
Kristin (85) fekk fylkeskulturprisen
PRIS: Kristin Sønnerheim vart heidra for hennar arbeid med å gjere Aurlandsdalen tilgjengeleg for ålmenta.
5. desember 2017 Firda
Kolonnekøyring over Hardangervidda
SAMFERDSLE: Sjå korleis statusen er for vegar i fylket.
5. desember 2017 Firda
Straumførande leidningar stoppar trafikk på E16
Politiet melder kl. 20.45 søndag at E16 i Nærøydalen er stengd for lastebiler, mens det er manuell dirigering for personbilar.
3. desember 2017 Firda
Fotgjengar stengde tunnel
Flenjatunnelen på E16 i Aurland er stengd inntil vidare på grunn av at ein person er observert gåande inne i tunnelen. Politiet er orientert, melder…
30. november 2017 Firda
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

AURLAND KOMMUNE

SOGN OG FJORDANE

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL