Aurland
Opningstider i sommar – Helse og førebygging
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 10:15 Aurland kommune
Kommune- og fylkestingsvalet 2019 – Kunngjering om utlegging av manntalet
Manntalet for Aurland kommune vert lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 15. juli til og med valdagen 9. september 2019.
mandag 08:00 Aurland kommune
Aurlandsmarsjen 2019
Aurlandsmarsjen 2019 vert arrangert laurdag 03. august.
søndag 15:00 Aurland kommune
Frå gullsmed i Irak til glasblåsarassistent i Aurland
Merete har òg fått ein assistent som kunne gå inn i rolla, utan behov for mykje opplæring. Merete fortel at Alaa sat med mykje relevant kunnskap i botn frå då han arbeida som gullsmed i Irak, som han kunne dra nytte av i verkstaden hjå ho.  Vanlegvis så må...
fredag 09:42 Aurland kommune
Kommune- og fylkestingsvalet 2019 – Kunngjering om utlegging av manntalet
Manntalet er lagt ut til ettersyn her: Aurland: Kommunetorget i rådhusetVassbygdi: E-CO Energi AS sitt administrasjonsbygg i VassbygdiFlåm: Coop Marked i FlåmUndredal: UndredalsbuiGudvangen: Joker Gudvangen   Dersom namnet ditt ikkje står i manntalet som er lagt ut, eller det er...
torsdag 10:37 Aurland kommune
Nye badetider i symjebassenget i Aurlandshallen
Endringane er gjeldande frå tysdag 16. juli 2019.
torsdag 10:07 Aurland kommune
Assistentar i brukar sin heim
Vil du jobbe som assistent i brukar sin heim? (BPA) Me har ledig inntil 2,0 stillinger, som skal fordelast på 3-4 personar. Det er ynskjeleg at ein av desse er sjukepleiar/ vernepleiar, eller har anna medisinskfagleg bakrunn, i inntill 80 % stilling.
torsdag 09:54 Aurland kommune
Aktivitetsrettleiar / treningskontakt
Kommunen har i fleire år hatt prosjektstilling som treningskontakt innan rus og psykisk helse, og denne stillinga er no gjort fast.Som aktivitetsrettleiar / treningskontakt har ein ansvar for å skape aktivitet og være instruktør for brukarar med tilbod innan rus og psykisk helse på...
torsdag 09:16 Aurland kommune
SOGN OG FJORDANE

Fast 100 % stilling som vernepleiar
Søknadsfrist 12.07.19.
torsdag 09:02 Aurland kommune
Fast stilling som badevakt i symjehall
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 13:07 Aurland kommune
Aurland folkebibliotek
Me ryddar - kom og hent deg ei bok eller to, gratis, om du vil ha!
tirsdag 9. juli Aurland kommune
Dialogmøte med Fylkesmannen om Undredal
Eit av desse punkta var parkeringsplassen oppe ved snuplassen. Her påpeika Fylkesmannen at det må takast inn krav i reguleringsføresegnene om å ta vare på og gje rom for ny kantvegetasjon langs Undredalselvi, i tillegg til at det må vurderast ei anna utforming og avgrensing av...
mandag 8. juli Aurland kommune
Nytt Miljøfyrtårn-sertifikat til Flåm Camping og Vandrarheim AS
Stiftelsen Miljøfyrtårn og Aurland kommune har gleda av å gratulera FLÅM CAMPING OG VANDRARHEIM AS i Aurland kommune med nytt Miljøfyrtårn-sertifikat!
mandag 8. juli Aurland kommune
Møteprotokoll frå kommunestyremøtet 20. juni 2019
Her kan du lese møteprotokollen frå kommunestyremøtet 20. juni 2019 (pdf) Opptaket frå møtet er tilgjengeleg her (nett-TV)
mandag 8. juli Aurland kommune
På ferietur til Gol
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 8. juli Aurland kommune
Det tyske ekteparet skulle bare parkere for å se på utsikten. Slik gikk det
– De var ganske skjelvne, sier bilberger Anders Frydenlund. Han måtte bygge en rampe for å få bilen trygt ned.
lørdag 6. juli $ Stavanger Aftenblad
Det tyske ekteparet skulle bare parkere for å se på utsikten. Slik gikk det.
– De var ganske skjelvne, sier bilberger Anders Frydenlund. Han måtte bygge en rampe for å få bilen trygt ned.
lørdag 6. juli $ Aftenposten
Det tyske ekteparet skulle bare parkere for å se på utsikten. Slik gikk det.
– De var ganske skjelvne, sier bilberger Anders Frydenlund. Han måtte bygge en rampe for å få bilen trygt ned.
lørdag 6. juli $ Bergens Tidende
Til verksemder i Aurland kommune
Allereie no på slutten av sommaren og tidleg haust blir det tilbod om grunnleggjande norskopplæring for framandspråklege arbeidsinnvandrerar på A1 nivå. 
torsdag 4. juli Aurland kommune
Dagsturhyttejakten er begynt i Aurland
Det er no komme brosjyre og stempel på Vinjaåsen.
onsdag 3. juli Aurland kommune
Førehandsrøysting til kommunestyreval og fylkestingsval 2019
Stad: Rådhuset – KommunetorgetTid:   Måndag – fredag            09.00 – 15.00          Laurdag 31. august        11.00 – 14.00          Torsdag   5....
mandag 1. juli Aurland kommune
Tidlegrøysting til kommunestyreval og fylkestingsval 2019
Tidlegrøysting Du har høve til å tidlegrøyste på Rådhuset frå 1.juli - 9.august mellom kl. 09.00 og 15.00. Ynskjer du å nytte deg av dette må du avtale tid med sentralbordet på Rådhuset, tlf 57 63 29 00.
mandag 1. juli Aurland kommune
Ledig stilling som kommunelege
Fastlegestilling i Aurland alternativt ALIS - Stillinga har fastlønn.
fredag 28. juni Aurland kommune
Behov for bustad!
Flyktningtenesta i Aurland har fått tilbod frå IMDi om å busetje ein familie på 6 i frå Syria.
fredag 28. juni Aurland kommune
Detaljregulering for Aurland barnehage - vedtak av plan
Med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 har Aurland kommunestyre i møtet 20.06.2019, sak 049/19 vedteke detaljregulering for Aurland barnehage. 
onsdag 26. juni Aurland kommune
Ledige stillingar
Klikk her for å lese meir og søkje på stillingane  
onsdag 26. juni Aurland kommune
Nynorske litteraturdagar
Nynorske litteraturdagar denne hausten går føre seg helga 18-20.oktober. Festivalen ynskjer å inspirere til livsglede - til å smile, le og å finne fram  livsnytaren i deg!  Her kan du få fråtse i opplevingar og inntrykk - du kan flire og le, humre og
fredag 21. juni Aurland kommune
Følg kommunestyremøtet direkte i dag frå kl. 16.00
Kommunestyremøtet vert overført direkte på Nett-TV frå kl. 16.00 i dag, torsdag 20. juni 2019.
torsdag 20. juni Aurland kommune
Hugs påmeldingsfristen til Aurland kulturskule 20. juni
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 19. juni Aurland kommune
Retningsliner for sorg- og kriseteamet 2019
Bakgrunnen for ein eigen plan for eit kommunalt sorg- og kriseteam team er å sikre einskildindivid, pårørande og andre naudsynt kvalifisert bistand når det oppstår ei krise. Sorg- og kriseteamet samordnar tiltak i ei krise og verkar støttande i aktuelle
tirsdag 18. juni Aurland kommune
Ledig stilling - Styrar i Vangen barnehage
Vi har ledig 100% stilling som styrar ved Vangen barnehage. Stillinga er mellombels frå 01.10.19 - 01.08.20, med muligheit for forlenging. Søknadsfrist 22.07.2019.
mandag 17. juni Aurland kommune
Møte i kommunestyret torsdag 20. juni
Sakliste Godkjenning av møteprotokoll Spørjetime Referatsaker Open post Årsmelding Aurland kommune 2018 Rekneskap Aurland kommune 2018 Tertialrapport 1. tertial 2019 Aurland kommune med budsjettendringar Aurland Hamnevesen KF - Årsmelding, Rekneskap og...
mandag 17. juni Aurland kommune
Møteprotokoll frå møtet i kontrollutvalet 11. juni 2019
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 17. juni Aurland kommune
SOGN OG FJORDANE

LVK i Aurland
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 17. juni Aurland kommune
17.juni 1969 – ja frå Stortinget
For Aurland var det viktig å skapa ny næringsaktivitet, få sikker straumforsyning og heilårs vegsamband austover. Anleggsvegen gav tilgang til  fjellområda, veg til turistbedriftene i Aurlandsdalen og ikkje minst grunnlaget for veg til Hol. Seinare kom vedtaket om stamveg Oslo...
mandag 17. juni Aurland kommune
Stenging av Fv. 242 - Skjerdal
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 13. juni Aurland kommune
Skal du brenne Jonsokbål? Les her!
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 13. juni Aurland kommune
Rutetilbodet 2020 - Invitasjon til å kome med innspel til endringar i rutetilbodet i Sogn og Fjordane
Frå 1. januar 2020 går Sogn og Fjordane inn i nye Vestland fylkeskommune. Det vil framover verte arbeidd med å utforme det framtidige kollektivtilbodet i den nye fylkeskommunen. Dette er prosessar som ligg til den nye fylkeskommunen. I mellomtida har vi behov for å gjere mindre justeringar...
torsdag 13. juni Aurland kommune
Friluftslivskartlegginga er no avslutta
Aurland kommune har sidan sumaren 2018 arbeida med ei kartlegging og verdsetting av friluftslivsområda i kommunen. Arbeidet er ein del av ei nasjonal satsing som alle kommunar er pålagt å gjere. Formålet med kartlegginga er at kommunen skal få eit
tirsdag 11. juni Aurland kommune
God pinse!
Aurland kommune sender dei beste ønskje om ei flott pinsefeiring.
fredag 7. juni Aurland kommune
Alternative ruter i Aurlandsdalen
No er det renska ned over 100 tonn stein i Ospedelen og arbeidet blir innstilt frå torsdag til og med laurdag. Besøkjande som skal gå dalen i pinsa vil difor ha eit alternativ laurdag å gå igjennom ura (stien er ikkje rydda) men det er sterkt anbefalt å
fredag 7. juni Aurland kommune
Open utstilling på Aurland folkebibliotek
Frå torsdag 06. juni - onsdag 19. juli er det open utstilling på Aurland folkebibliotek.
torsdag 6. juni Aurland kommune
MESTA elektro skal drifte gatelys for Aurland kommune dei neste fire åra
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 5. juni Aurland kommune
Fv 243 Aurlandsfjellet er stengt
Fv 243 Aurlandsfjellet er stengt på grunn av vegarbeid i periodane: Onsdag til laurdag frå 07:00 til 19:00. Gjeld frå: 05.06.19 kl. 07:00 Gjeld til: 08.06.19 kl. 19:00
onsdag 5. juni Aurland kommune
Møte i kontrollutvalet tysdag 11. juni 2019
Innkalling og sakspapir til møte i kontrollutvalet tysdag 11. juni 2019 kl. 9.00.
onsdag 5. juni Aurland kommune
Kommunestyrevalet 2019 - godkjenning av vallister
Valstyret har i møte 16.05.2019 godkjent 6 listeframlegg til kommunestyrevalet 2019.
tirsdag 4. juni Aurland kommune
Skal nytte meir digitale løysingar
- Ny teknologi, nye arbeidsformer og nye tenester fører med seg eit stort behov for å heve kompetansen blant tilsette framover. Opplæringsprogrammet, Velferdsteknologiens ABC, vil vere eit viktig tilskot til denne kompetansehevinga, og målet med ABCèn er å gje grunnleggjande...
tirsdag 4. juni Aurland kommune
Kurs i PLP-prosjektleiarprosessen
I vinter har Aurland kommune hatt eit samarbeid med Folkeuniversitetet om gjennomføring av 4 dagars kurs i PLP-prosjektleiarprosessen.
tirsdag 4. juni Aurland kommune
Sommarjobb som norsklærar i Aurland Kommune
Har du lyst til å undervise vaksne arbeidsinnvandrarar i norsk i sommar? Då kan du ta kontakt med Folkeuniversitetet.
tirsdag 4. juni Aurland kommune
Opningstida ved NAV Aurland
Tenester frå NAV Aurland blir levert frå fleire kjelder. Tenester som gjeld ytingar, som barnetrygd, foreldrepengar, pensjon, sjukepengar m.m. blir ikkje levert frå lokalkontoret. Det er ulike spesialiserte forvaltningstenester som handsamar søknader. Søknader blir levert elektronisk...
mandag 3. juni Aurland kommune
Ledig stilling - Personleg assistent
 Vil du jobbe som assistent i brukar sin heim og avlastingsbustad. Me har ledig inntil 40 % fast stilling. Me er òg interessert i deg som søkjar, dersom du ynskjer å jobbe i anna stillingsstorleik. Søknadsfrist 12.06.2019. 
fredag 31. mai Aurland kommune
Frivillige lag og organisasjonar kan no søkje om momskompensasjon
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2019. 
fredag 31. mai Aurland kommune
Ledig stilling - Barnehagelærar i Aurland kommunale barnehage
fredag 31. mai Aurland kommune
Nå blir aurlandsskoen trendy herresko
Synne Kaasin flyttet fra Bergen til Aurland for å gjøre om de trauste aurlandsskoene til noe helt nytt.
søndag 26. mai $ Bergens Tidende
Kommunale vassprøvar
Uttak av kommunale vassprøvar i veke 22 vil bli gjort på måndag 27. mai.
fredag 24. mai Aurland kommune
Stengde vegar i Flåm / Ryavegen
Ryavegen under Indrelid vert stengd måndag 27. mai ca. kl. 15:00 til ca kl. 22:00 i samband med asfaltering.
fredag 24. mai Aurland kommune
Informasjon til arbeidsgjevarar
Informasjon til deg som har utanlandske arbeidstakarar
tirsdag 21. mai Aurland kommune
Symjeanlegg - opningstider
18:00 til 21:00 tysdag og torsdag 11:00 til 14:00 laurdag
mandag 20. mai Aurland kommune
SOGN OG FJORDANE

God 17. mai!
Aurland kommune ønskjer alle ei strålande flott 17. mai-feiring! Program 17. mai
torsdag 16. mai Aurland kommune
Friluftskonsert på friidrettsbana 6. juni
fredag 10. mai Aurland kommune
Stenging av vatn laurdag 4. mai - Orøyane
fredag 3. mai Aurland kommune
Redusert tilgjenge hjå fysioterapitenesta
torsdag 2. mai Aurland kommune
Kryptogruven som falt i grus
Planen var å starte datasenter for kryptoutvinning med bitcoin. Men så trakk den kinesiske forretningsmannen Jie Zhang seg plutselig.
tirsdag 12. februar $ Bergens Tidende
Eitt cruiseskip i Flåm ureinar like mykje som 10.000 bilar
NÆRINGSLIV: Om ikkje ein får raskt på plass strengare miljøkrav til cruiseskipa, kan det få store konsekvensar for miljøet og omdømmet til Norge, meiner Bellona.
19. februar 2018 $ Firda
Desse cruiseskipa kjem til Flåm i år
TURISME: Ein kvart cruisemillion turistar legg til kai i sognebygda denne sesongen. Britar og tyskarar er overrepresentert.
19. februar 2018 $ Firda
Gåande stengde tunnel – men elles er alt på stell
SAMFERDSEL: Gudvangatunnelen blei stengt etter at ein gåande forvilla seg inn i tunnelen.
4. februar 2018 Firda
Veier stengt på grunn av snøras og uvær
Det er stor og betydelig snøskredfare i Sør-Norge
25. januar 2018 $ Aftenposten
Person med harepest døydde – fire smitta i Aurland
AURLAND: I haust blei fire personar smitta av harepest på kort tid.
4. januar 2018 Firda
Ras stengde veg i fleire timar
HØYANGER: Fylkesvegen mellom Høyanger og Vadheim er stengt av eit steinras.
23. desember 2017 $ Firda
Kristin (85) fekk fylkeskulturprisen
PRIS: Kristin Sønnerheim vart heidra for hennar arbeid med å gjere Aurlandsdalen tilgjengeleg for ålmenta.
5. desember 2017 Firda
Kolonnekøyring over Hardangervidda
SAMFERDSLE: Sjå korleis statusen er for vegar i fylket.
5. desember 2017 Firda
Straumførande leidningar stoppar trafikk på E16
Politiet melder kl. 20.45 søndag at E16 i Nærøydalen er stengd for lastebiler, mens det er manuell dirigering for personbilar.
3. desember 2017 Firda
Fotgjengar stengde tunnel
Flenjatunnelen på E16 i Aurland er stengd inntil vidare på grunn av at ein person er observert gåande inne i tunnelen. Politiet er orientert, melder…
30. november 2017 Firda
Dette har ingen kvinner gjort før henne
SKYTING: Hildegunn Strand presterte unike 350 poeng i helga.
27. november 2017 Firda
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

AURLAND KOMMUNE

SOGN OG FJORDANE

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL