Aurland
Smittebesøk i Gudvangen
Ein person som var gjest på Viking Diner i Gudvangen 25. juli kl 15.30-17.15 har seinare testa positivt på Covid 19.
onsdag 14:18 Aurland kommune
Målingssølet på E16: – Fekk meldingar om at det var svært glatt på staden
Ein god del flaks gjorde at trafikken no kan komme seg langt raskare forbi målingssølet enn først frykta.
mandag 16:32 $ Firda
Mann (36) til sjukehus med skadd arm – store trafikkproblem framleis
Brannvesenet er no att på ulykkesstaden for å dirigere trafikk både på opp og nedsida av staden der ein motorsykkel velta på Aurlandsfjellet.
mandag 14:00 $ Firda
Motorsykkel velta i Aurland
Det skal ikkje vere meldt om alvorleg personskade.
mandag 12:15 Firda
Mykje korona-smitte rundt oss – vèr obs!
Stort smitteutbrot av korona i Sogndal og turistar med smitte i vår kommune, minner oss om at pandemien framleis er her.
mandag 09:43 Aurland kommune
Smittebesøk i Flåm
Me har i dag fått meldt at 2 personar som har vore gjestar i Flåm denne veka, har testa positivt for korona-virus. Dei aktuelle stadene dei smitta har besøkt, har blitt varsla - og nødvendige tiltak er iverksett.  Merk: Dei smitta personane har vore...
fredag 23. juli Aurland kommune
Har du vore på fest? Ta ein test! – Smittesituasjonen i Sogndal kommune
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 23. juli Aurland kommune
Brann i køyretøy i Aurland
Brann og politi på veg til staden.
fredag 23. juli Firda
VESTLAND

Leita etter mann i Aurlandsfjellet
Redningshelikopter søkte i Aurlandsfjellet torsdag kveld, etter melding om ein sakna mann.
fredag 23. juli Firda
Til deg som ikkje har fått tilbod time til 1. dose Covid-19 -vaksine
- du må no sjølv ta kontakt for å få tildelt time.  Dette gjeld veke 30, 31 og 32.
torsdag 22. juli Aurland kommune
Aldri teie, aldri gløyme
Ti år, -ti år sidan hendinga som skaka heile landet. Ti år sidan det verst brotsverket mot menneskjer i nyare tid. 
torsdag 22. juli Aurland kommune
Tunnel i Aurland var stengd grunna bilberging
Fretheimstunnelen var stengd onsdag.
onsdag 21. juli Firda
Neste søknadsfrist for konsesjonsavgiftsfondet er 1.oktober
Neste søknadsfrist for søknad om tilskot frå konsesjonsavgiftsfondet (næringsfondet) er 1. oktober 2021. Hansdaming av søknader følgjer vedtekne reglar for fondet [les her]. Midlane skal primært nyttast til å fremje etablering av ny næringsverksemd og
onsdag 21. juli Aurland kommune
Status Covid-19 vaksinering i Aurland pr 16.07.2021
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 16. juli Aurland kommune
Fjellfest 13. - 15. august
Flott stølsprogam:    Klimaendringar og biologi  Kulturhistorisk vandring  Sal av  mat og drikke   14.august kl. 18.00: Utekonsert med  gruppa Fantefolk og Jens Brekke frå Vik. Konsert .kr 250 -  Påmelding: Tlf. 483 07...
fredag 16. juli Aurland kommune
Høyring - Lokal forskrift for gebyr etter plan og bygningsloven, matrikkellova og eierseksjoneringsloven
Aurland kommune har lagt framlegg til ny forskrift ut på høyring med høyringsfrist 15.september. Alle som  
fredag 16. juli Aurland kommune
Kommunal kompensasjonsordning for lokale verksemder (runde 3)
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 15. juli Aurland kommune
Nytt om testing for korona
- All korona-testing for korona-sertifikat (td brukt ved reiser) blir dekka av staten –og vil vere gratis for pasientar. Slik testing blir gjort ved legekontoret i den grad me har kapasitet til det. Me kan også gjennomføre hurtigtestar. - Dersom det er behov for eigen attest med signatur for...
onsdag 14. juli Aurland kommune
Prosjektmedarbeidar - 70 % stilling som aktivitetsvert
Aurland ligg vakkert til ved Sognefjorden, sentralt ved E16 mellom Oslo og Bergen. Me vil vera Norges fremste kommune på heilårsturisme, og har eit mangfaldig næringsliv i sterk vekst. Me er snart 1800 innbyggjarar fordelt på bygdene Aurlandsvangen,
tirsdag 13. juli Aurland kommune
Vassprøver
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 12. juli Aurland kommune
Kunngjering om utlegging av manntalet
Manntalet for Aurland kommune vert lagt ut til offentleg ettersyn i rådhuset i perioden 12. juli til og med valdagen 13. september 2021.
fredag 9. juli Aurland kommune
Ledig fast stilling som produksjonsleiar på drift - SIMAS IKS
SIMAS er eit interkommunalt selskap eigd av kommunane i Sogn. Selskapet har som formål å handsame avfall frå hushaldningar og verksemder. Arbeidsstaden er Festingdalen på Kaupanger.
fredag 9. juli Aurland kommune
Sommar-quiz på Heradshuset
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 9. juli Aurland kommune
Status Covid-19 vaksinering i Auraland pr 09.07.2021
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 9. juli Aurland kommune
Hovuddøra på rådhuset er stengt i perioden 12. juli til 6 august.
Grunna ferieavvikling og redusert bemanning er hovuddøra på rådhuset stengt i perioden måndag 12. juli til fredag 6. august. Alle tenester vert drifta. Har du avtale med ein sakshandsamar så ring vedkommande direkte. Har du ikkje avtale så ring på
fredag 9. juli Aurland kommune
Auka stimulering til slått av bratt areal
Alle føretak som slår bratt areal til fôr kan søkja om tilskot til dette gjennom Regionalt miljøprogram . Førebelse satsar for 2021 er auka.  Les meir om ordninga på Statsforvalten i Vestland si nettside her.
onsdag 7. juli Aurland kommune
Strikk og lytt - Onsdag 07. juli Heradshuset, Aurlandsvangen
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 6. juli Aurland kommune
Tidlegrøysting
Du kan røyste frå 1. juli dersom du ikkje har høve til å gjere det i den ordinære perioden for førehandsrøysting, og heller ikkje på valdagen. 
torsdag 1. juli Aurland kommune
Offentleg høyring - Forskrift om politivedtekt - Aurland kommune
Aurland kommune sender forslag til Forskrift om politivedtekt-Aurland kommune på offentleg høyring. Aurland kommunestyre vedtok i sak 046/19, 20.06.19 at forslag til Forskrift om politivedtekt - Aurland kommune, vert lagt ut til offentleg høyring.
torsdag 1. juli Aurland kommune
Opninga av fotokunst utstillinga «Verda me saknar finst» med Marit Ljøsne
Marit er å treffa på gjestegalleriet 1. og 2. juli, samt den 27. og 28. juli, så kom innom og sjå på kunsten og slå av ein prat. «Bileta er fotografi som er jobba med digitalt. Ulike element ved fotografia er forsterka eller forminska. Dette kan vere kontrastar, ulike...
torsdag 1. juli Aurland kommune
Faste stillingar for helsefagarbeidarar
Kvifor arbeide i Aurland kommune? Me ligg sentralt med kort veg til både Sogndal, Førde, Voss og Bergen. Det er lett å kome seg til Oslo både med buss, tog og fly. Kommunen har gode tenestetilbod både for små og store, me har flotte alternativ innanfor idrett og kultur....
onsdag 30. juni Aurland kommune
Ledig fast 100 % stilling for sjukepleiar
Aurland ligg vakkert til ved Sognefjorden, sentralt ved E16 mellom Oslo og Bergen. Me vil vera Norges fremste kommune på heilårsturisme, og har eit mangfaldig næringsliv i sterk vekst. Me er snart 1800 innbyggjarar fordelt på bygdene Aurlandsvangen,
onsdag 30. juni Aurland kommune
Utbygging av Ty bustadfelt - øvre del
Plan- og eigedomsutvalet har i møte 28.06.2021 handsama sak om prinsippavklaringar for øvre del av Ty. 
tirsdag 29. juni Aurland kommune
VESTLAND

Husk å laste ned smittestopp appen før du reiser på ferie
Appen «snakker» nå med europeiske smittestopp apper.
tirsdag 29. juni Aurland kommune
Har dei som vaksinerar telefonnummeret ditt?
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 29. juni Aurland kommune
Aurland Musikk - og kulturskule framleis mogeleg å melda seg på
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 29. juni Aurland kommune
Ledig stilling som økonomileiar i Aurland kommune
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 29. juni Aurland kommune
Sommarbibliotek på Heradshuset
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 28. juni Aurland kommune
Velkommen til Utstilling i Juli - "Verda me saknar finst"
Gjestegalleri ved Galleri Vinjum, Heradshuset, Aurland 01., 02., 27. og 28. juli  vil Marit Ljøsne vera til stades på galleriet. Salgsutstilling
mandag 28. juni Aurland kommune
Kyr stengde tunnel mellom Aurland og Hol
Berdalstunnelen på fylkesveg 50 mellom Aurland og Hol blei stengd rundt klokka 18.00 fredag kveld - på grunn av kyr i vegen.
fredag 18. juni Firda
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL