Aurland
Nytt skuleår – Sogn Jord- og hagebruksskule (SJH)
Rektor Aksel Hugo ved SJH  kunne i dag stolt presentera ei stor elevgruppe, og eit innhaldsrikt opplæringsprogram for det komande skuleåret.
11:04 Aurland kommune
NHO – Kommune-NM
Aurland er på 17. plass i nye Vestland fylke og på 84. plass i landet.   Oversikta finn du her Ordførar Noralv Distad seier at kåringa stadfestar at Aurland gjer det bra som næringskommune. Særleg kjem ein  godt ut (nr. 16 i landet)  på området...
09:41 Aurland kommune
Luftkvalitet i Flåm sentrum
Miljødirektoratet har fylgjande helseråd ved moderat luftkvalitet: Moderat helserisiko - Helseeffektar kan henda hjå enkelte astmatikarar og personar med andre luftvegssjukdommar eller alvorlege hjartekarsjukdommar. Friske personar vil sannsynlegvis ikkje ha helseeffektar. For generell...
tirsdag 15:46 Aurland kommune
Fagsamling om gjerde og gjerdehald
Velkomen til fagsamling med tema gjerde og gjerdehald tysdag 27. august kl. 18.00 på Nese i Lærdal.  
tirsdag 15:01 Aurland kommune
Vegstenging ved Rygg
  Grunna graving av kabelgrøft vert vegen stengt ved Rygg 18 (ved høgdebassenget).  
tirsdag 14:50 Aurland kommune
Førehandsrøysting til kommunestyreval og fylkestingsval 2019
Stad: Rådhuset – KommunetorgetTid:   Måndag – fredag            09.00 – 15.00           Laurdag 31. august        11.00 – 14.00           Torsdag   5....
tirsdag 12:57 Aurland kommune
Velkommen til skulestart
Aurland kommune ønskjer elevane ved Aurland barne- og ungdomsskule og Flåm skule hjarteleg velkommen til skulestart.  Særleg velkommen til dei som no har sin aller fyrste skuledag, eller har flytta til kommunen vår.
mandag 12:45 Aurland kommune
Meir miljøvennleg cruisenæring
  Tilbakemeldingane frå  kommuane var klare; alle jobbar for å få på plass løysingar med reduserte utslepp.   Det er særleg stort engasjement for å få på plass landstraum.  Dei frammøtte kommunane var samde om å oppretta ei...
fredag 11:04 Aurland kommune
SOGN OG FJORDANE

Lysing av midlar- Regionalt Næringsfond Aurland-Vik-Voss (RNF)
RNF skal medverka til å løysa ut verdiskapingspotensialet til Aurland-Vik-Voss region ved å leggja til rette for og gje støtte til næringsutvikling og etableringstiltak i regionen med hovudvekt på landbruk, reiseliv og kultur. Søknaden skal innehalda overordna...
torsdag 15. august Aurland kommune
Harepest påvist ved Vatnahalsen
I område med harepest bør ein ikkje drikke vatn direkte frå bekkar og andre mindre vassførekomstar. Ser du ein sjuk eller død hare eller smågnagar skal du ikkje ta på den eller la hunden snuse på den, men ta kontakt med det lokale Mattilsynet, opplyser...
onsdag 14. august Aurland kommune
Vegen i Jordalen er open
Vegen er rydda og sett i stand att etter skreda som gjekk 5. august. 
tirsdag 13. august Aurland kommune
Førehandsrøystinga er i gang på Aurland rådhus
Vi har tilgjengeleg informasjonsbrosjyrar med viktig informasjon til deg som skal røyste på nynorsk, litauisk (Lietuviškai), polsk (polski) og engelsk (english). Brosjyrar på fleire språk finn du på denne lenka. Hugs å ta med valkort og legitimasjon! Stad:...
mandag 12. august Aurland kommune
Førehandsrøysting til kommunestyreval og fylkestingsval 2019
Stad: Rådhuset – KommunetorgetTid:   Måndag – fredag            09.00 – 15.00           Laurdag 31. august        11.00 – 14.00           Torsdag   5....
fredag 9. august Aurland kommune
Vil du vere med å planlegge ny barnehage i Aurland?
Har du kompetanse som barnehagelærar, eller anna høgskuleutdanning, som gjev barnefagleg og pedagogisk kompetanse, og lyst på nye utfordringar? Då har vi stillinga for deg. Stillingsutlysing og elektronisk søkjeskjema finn du her
fredag 9. august Aurland kommune
Vegen i Jordalen opna for opprydding
Etter råd frå geolog og Aurland kommune har politiet opna for at ein kan ta seg  inn i det rasråka området i Jordalen.  
fredag 9. august Aurland kommune
Harepest påvist ved Vatnahalsen
I område med harepest bør ein ikkje drikke vatn direkte frå bekkar og andre mindre vassførekomstar. Ser du ein sjuk eller død hare eller smågnagar skal du ikkje ta på den eller la hunden snuse på den, men ta kontakt med det lokale Mattilsynet, opplyser...
torsdag 8. august Aurland kommune
Ras i Jordalen
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 6. august Aurland kommune
Flere ras gikk i Jordalen. Totalt 16 personer ble evakuert.
To personer i en personbil ble fanget mellom to ras i Røyrdotten i Jordalen. 16 personer ble evakuert fra dalen.
mandag 5. august $ Bergens Tidende
Avtalar ved Rådhuset
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 2. august Aurland kommune
Oppstart skular og barnehagar i aurland
Måndag 19. august startar det nye skule- og barnehageåret.
torsdag 1. august Aurland kommune
Flåmsbana opna for trafikk: Myrdal - Flåm
  Myrdal - Flåm er opna for trafikk etter tidligare samanstøt av to tog. Du må framleis rekne med forsinkingar.
torsdag 1. august Aurland kommune
Tog kolli­derte på Flåms­bana – 10 personer lettere skadet, en sendt til sykehus
To passasjertog har hatt et sammenstøtt ved Berekvam stasjon i Aurland, opplyser politiets operasjonssentral.
onsdag 31. juli $ Bergens Tidende
Førehandsrøysting til kommunestyreval og fylkestingsval 2019
Stad: Rådhuset – KommunetorgetTid:   Måndag – fredag            09.00 – 15.00           Laurdag 31. august        11.00 – 14.00           Torsdag   5....
onsdag 31. juli Aurland kommune
Handtering av søppel – Forureining
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 31. juli Aurland kommune
Etterlysing: Støttehandtak!
No får ikkje folk med nedsett funksjonsevne lenger støttehandtak frå NAV Hjelpemiddelsentral, men må kjøpe sjølv. Mange støttehandtak der ute er ikkje i bruk, men like gode. Me tar gjerne imot dei for gjenbruk. Du kan levere støttehandtaka til ergoterapeuten...
mandag 29. juli Aurland kommune
God helg
Me ønskjer alle ei retteleg fin helg.
fredag 26. juli Aurland kommune
Sommarlesfest for heile familien
Måndag 2. september kl 18:00 på Aurland folkebibliotek.
fredag 26. juli Aurland kommune
Aurlandsdalen – lag din eigen versjon av «Utsikt frå Bjønnstigvarden»
3. august har du sjansen til å laga din eigen versjon av eit 200 år gammalt maleri.
fredag 26. juli Aurland kommune
Draumen om einebustad i Aurland
Resultata frå innbyggjarundersøkinga syner at fleirtalet av dei unge i etableringsfasen ønskjer å bu i einebustad i Aurland.
torsdag 25. juli Aurland kommune
Ledig stilling - kommunelege
Aurland kommune har ledig 100 % stilling som fastlege. Spesialist i allmennmedisin eller lege under slik spesialisering er ynskjeleg. For søkjarar som ikkje er spesialist vil det bli lag til rette for spesialisering, med kurs, rettleiing osb. Kommunen
tirsdag 23. juli Aurland kommune
Gunnar Roti til minne
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 22. juli Aurland kommune
For mange bedrifter er sommeren avgjørende. Cornelius Sjømatrestaurant er en av dem.
I Hordaland kjøpes det varer for åtte milliarder kroner i juli og august.
fredag 19. juli $ Bergens Tidende
Her kan du røyste valdagen 9. september
Måndag 9. september 2019 skal det veljast representantar til kommunestyret og fylkestinget. I Vangen krins er vallokalet også ope søndag 8. september 2019.
torsdag 18. juli Aurland kommune
SOGN OG FJORDANE

Du kan framleis vera med på årets Sommarles
Kampanjen varer fram til 31. august, og du kan henta premiane dine på biblioteket heile sommaren.
onsdag 17. juli Aurland kommune
Midlertidige helsefagstillingar på natt i bu- og miljøtenesta
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 16. juli Aurland kommune
Opningstider i sommar – Helse og førebygging
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 15. juli Aurland kommune
Kommune- og fylkestingsvalet 2019 – Kunngjering om utlegging av manntalet
Manntalet er lagt ut til ettersyn her: Aurland: Kommunetorget i rådhusetVassbygdi: E-CO Energi AS sitt administrasjonsbygg i VassbygdiFlåm: Coop Marked i FlåmUndredal: UndredalsbuiGudvangen: Joker Gudvangen   Dersom namnet ditt ikkje står i manntalet som er lagt ut, eller det er...
mandag 15. juli Aurland kommune
Aurlandsmarsjen 2019
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
søndag 14. juli Aurland kommune
Frå gullsmed i Irak til glasblåsarassistent i Aurland
Merete har òg fått ein assistent som kunne gå inn i rolla, utan behov for mykje opplæring. Merete fortel at Alaa sat med mykje relevant kunnskap i botn frå då han arbeida som gullsmed i Irak, som han kunne dra nytte av i verkstaden hjå ho.  Vanlegvis så må...
fredag 12. juli Aurland kommune
Kommune- og fylkestingsvalet 2019 – Kunngjering om utlegging av manntalet
Manntalet er lagt ut til ettersyn her: Aurland: Kommunetorget i rådhusetVassbygdi: E-CO Energi AS sitt administrasjonsbygg i VassbygdiFlåm: Coop Marked i FlåmUndredal: UndredalsbuiGudvangen: Joker Gudvangen   Dersom namnet ditt ikkje står i manntalet som er lagt ut, eller det er...
torsdag 11. juli Aurland kommune
Nye badetider i symjebassenget i Aurlandshallen
Endringane er gjeldande frå tysdag 16. juli 2019.
torsdag 11. juli Aurland kommune
Assistentar i brukar sin heim
Vil du jobbe som assistent i brukar sin heim? (BPA) Me har ledig inntil 2,0 stillinger, som skal fordelast på 3-4 personar. Det er ynskjeleg at ein av desse er sjukepleiar/ vernepleiar, eller har anna medisinskfagleg bakrunn, i inntill 80 % stilling.
torsdag 11. juli Aurland kommune
Aktivitetsrettleiar / treningskontakt
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 11. juli Aurland kommune
Fast 100 % stilling som vernepleiar
Søknadsfrist 12.07.19.
torsdag 11. juli Aurland kommune
Fast stilling som badevakt i symjehall
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 10. juli Aurland kommune
Aurland folkebibliotek
Me ryddar - kom og hent deg ei bok eller to, gratis, om du vil ha!
tirsdag 9. juli Aurland kommune
Dialogmøte med Fylkesmannen om Undredal
Eit av desse punkta var parkeringsplassen oppe ved snuplassen. Her påpeika Fylkesmannen at det må takast inn krav i reguleringsføresegnene om å ta vare på og gje rom for ny kantvegetasjon langs Undredalselvi, i tillegg til at det må vurderast ei anna utforming og avgrensing av...
mandag 8. juli Aurland kommune
Nytt Miljøfyrtårn-sertifikat til Flåm Camping og Vandrarheim AS
Stiftelsen Miljøfyrtårn og Aurland kommune har gleda av å gratulera FLÅM CAMPING OG VANDRARHEIM AS i Aurland kommune med nytt Miljøfyrtårn-sertifikat!
mandag 8. juli Aurland kommune
Møteprotokoll frå kommunestyremøtet 20. juni 2019
Her kan du lese møteprotokollen frå kommunestyremøtet 20. juni 2019 (pdf) Opptaket frå møtet er tilgjengeleg her (nett-TV)
mandag 8. juli Aurland kommune
På ferietur til Gol
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 8. juli Aurland kommune
Det tyske ekteparet skulle bare parkere for å se på utsikten. Slik gikk det
– De var ganske skjelvne, sier bilberger Anders Frydenlund. Han måtte bygge en rampe for å få bilen trygt ned.
lørdag 6. juli $ Stavanger Aftenblad
Det tyske ekteparet skulle bare parkere for å se på utsikten. Slik gikk det.
– De var ganske skjelvne, sier bilberger Anders Frydenlund. Han måtte bygge en rampe for å få bilen trygt ned.
lørdag 6. juli $ Aftenposten
Det tyske ekteparet skulle bare parkere for å se på utsikten. Slik gikk det.
– De var ganske skjelvne, sier bilberger Anders Frydenlund. Han måtte bygge en rampe for å få bilen trygt ned.
lørdag 6. juli $ Bergens Tidende
Til verksemder i Aurland kommune
Allereie no på slutten av sommaren og tidleg haust blir det tilbod om grunnleggjande norskopplæring for framandspråklege arbeidsinnvandrerar på A1 nivå. 
torsdag 4. juli Aurland kommune
Dagsturhyttejakten er begynt i Aurland
Det er no komme brosjyre og stempel på Vinjaåsen.
onsdag 3. juli Aurland kommune
Førehandsrøysting til kommunestyreval og fylkestingsval 2019
Stad: Rådhuset – KommunetorgetTid:   Måndag – fredag            09.00 – 15.00          Laurdag 31. august        11.00 – 14.00          Torsdag   5....
mandag 1. juli Aurland kommune
Tidlegrøysting til kommunestyreval og fylkestingsval 2019
Tidlegrøysting Du har høve til å tidlegrøyste på Rådhuset frå 1.juli - 9.august mellom kl. 09.00 og 15.00. Ynskjer du å nytte deg av dette må du avtale tid med sentralbordet på Rådhuset, tlf 57 63 29 00.
mandag 1. juli Aurland kommune
Ledig stilling som kommunelege
Fastlegestilling i Aurland alternativt ALIS - Stillinga har fastlønn.
fredag 28. juni Aurland kommune
SOGN OG FJORDANE

Behov for bustad!
Flyktningtenesta i Aurland har fått tilbod frå IMDi om å busetje ein familie på 6 i frå Syria.
fredag 28. juni Aurland kommune
Detaljregulering for Aurland barnehage - vedtak av plan
Med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 har Aurland kommunestyre i møtet 20.06.2019, sak 049/19 vedteke detaljregulering for Aurland barnehage. 
onsdag 26. juni Aurland kommune
Ledige stillingar
Klikk her for å lese meir og søkje på stillingane  
onsdag 26. juni Aurland kommune
Nynorske litteraturdagar
Nynorske litteraturdagar denne hausten går føre seg helga 18-20.oktober. Festivalen ynskjer å inspirere til livsglede - til å smile, le og å finne fram  livsnytaren i deg!  Her kan du få fråtse i opplevingar og inntrykk - du kan flire og le, humre og
fredag 21. juni Aurland kommune
Følg kommunestyremøtet direkte i dag frå kl. 16.00
Kommunestyremøtet vert overført direkte på Nett-TV frå kl. 16.00 i dag, torsdag 20. juni 2019.
torsdag 20. juni Aurland kommune
Hugs påmeldingsfristen til Aurland kulturskule 20. juni
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 19. juni Aurland kommune
Møte i kommunestyret torsdag 20. juni
Sakliste Godkjenning av møteprotokoll Spørjetime Referatsaker Open post Årsmelding Aurland kommune 2018 Rekneskap Aurland kommune 2018 Tertialrapport 1. tertial 2019 Aurland kommune med budsjettendringar Aurland Hamnevesen KF - Årsmelding, Rekneskap og...
mandag 17. juni Aurland kommune
Møteprotokoll frå møtet i kontrollutvalet 11. juni 2019
mandag 17. juni Aurland kommune
Kryptogruven som falt i grus
Planen var å starte datasenter for kryptoutvinning med bitcoin. Men så trakk den kinesiske forretningsmannen Jie Zhang seg plutselig.
tirsdag 12. februar $ Bergens Tidende
Eitt cruiseskip i Flåm ureinar like mykje som 10.000 bilar
NÆRINGSLIV: Om ikkje ein får raskt på plass strengare miljøkrav til cruiseskipa, kan det få store konsekvensar for miljøet og omdømmet til Norge, meiner Bellona.
19. februar 2018 $ Firda
Desse cruiseskipa kjem til Flåm i år
TURISME: Ein kvart cruisemillion turistar legg til kai i sognebygda denne sesongen. Britar og tyskarar er overrepresentert.
19. februar 2018 $ Firda
Gåande stengde tunnel – men elles er alt på stell
SAMFERDSEL: Gudvangatunnelen blei stengt etter at ein gåande forvilla seg inn i tunnelen.
4. februar 2018 Firda
Veier stengt på grunn av snøras og uvær
Det er stor og betydelig snøskredfare i Sør-Norge
25. januar 2018 $ Aftenposten
Person med harepest døydde – fire smitta i Aurland
AURLAND: I haust blei fire personar smitta av harepest på kort tid.
4. januar 2018 Firda
Ras stengde veg i fleire timar
HØYANGER: Fylkesvegen mellom Høyanger og Vadheim er stengt av eit steinras.
23. desember 2017 $ Firda
Kristin (85) fekk fylkeskulturprisen
PRIS: Kristin Sønnerheim vart heidra for hennar arbeid med å gjere Aurlandsdalen tilgjengeleg for ålmenta.
5. desember 2017 Firda
Kolonnekøyring over Hardangervidda
SAMFERDSLE: Sjå korleis statusen er for vegar i fylket.
5. desember 2017 Firda
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

AURLAND KOMMUNE

SOGN OG FJORDANE

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL