Aurland
Stenging av Flåmsdalsvegen i Geithusberget
Mesta Fjellsikring skal utføre sikring av jernbana for Banenor i perioden mai - juli i Geithusberget. 
fredag 17:52 Aurland kommune
Covid-19-informasjon for Aurland kommune pr. 07.05.21
Rapportering smittede av Covid-19 og risikovurdering og status Covid-19 vaksinering 
fredag 15:55 Aurland kommune
Kommunal kompensasjonsordning - søknadsfrist 15.05.2021
Aurland kommune har fått tildelt friske midlar som kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder og lyser no ut ordninga på 854 000 kr. 
onsdag 12:28 Aurland kommune
Endringar i fastlegelistane frå mai.
Tildeling av ny fastlege ved Aurland legekontor.  Frå 1 mai er det gjort endringar i fastlegelistene ved Aurland Legekontor.
onsdag 28. april Aurland kommune
Møte i kommunestyret og ekstramøte i formannskapet
Torsdag 29. april 2021 frå kl. 9.00. Grunna nasjonale føringar og smittvern går begge møta som digitale møter på Teams og kan følgjast på Aurland kommunetv
onsdag 28. april Aurland kommune
Her er innspela frå dykk
I den første innspelsrunden til samfunnsdelen fekk me inn rundt 50 innspel, der halvparten var frå einingane i kommunen og halvparten var frå innbyggjarane og overordna myndigheiter. Nedanfor ser du eit samandrag av alle innspela fordelt på tema. 
tirsdag 27. april Aurland kommune
Møte i kontrollutvalet 27. april 2021
Sakliste: 08/21 Godkjenning av møteprotokoll 23.02.21 09/21 Drøftingsaker, skriv og meldingar 10/21 Årsmelding og årsrekneskap Aurland kommune 2020 11/21 budsjett til forvaltningsrevisjon 12/21 Årsmelding og årsrekneskap Aurland Hamnevesen KF 2020
mandag 26. april Aurland kommune
Status Covid-19 vaksinering i Aurland. 23.04.21
I Aurland held vi på med vaksinering av gruppe 4, dvs aldersgruppa 65 - 74 og dei med høg risiko i aldersgruppa 18 - 64. Vi har no kome til dei som er fødd i 1950
fredag 23. april Aurland kommune
VESTLAND

Krigsminnemarkering Aurland kommune
torsdag 22. april Aurland kommune
23. april er det Verdens bokdag
Visste du at ; Lesing gir oss nye idear Lesing utviklar språket og vokabularet Lesing forbedre  hukommelsen Lesing redusere stress Ta ein tur til biblioteket ! Gratis utlånsmateriell, bøker, dvd og lydbøker til dei som ynskjer, spring og hent. Opningstider; ...
tirsdag 20. april Aurland kommune
Informasjonsskriv frå CWD koordinator 1. kvartal 2021
tirsdag 20. april Aurland kommune
Utstyrssentral i Aurland
Utstyrssentral i Aurland er målet når arbeidsgruppa møtast for å planlegge korleis ein skal legge til rette for utlån av trening- og aktivitetsfasilitetar. Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane har sett av 1 million kroner til utstyrssentral over heile
fredag 16. april Aurland kommune
Brøyting til brua i Kvammadal
Det blir klart for ferdsel og skimoglegheiter i helga. 
fredag 16. april Aurland kommune
Symjebassenget opnar att
Symjebassenget i Aurlandshallen opnar att frå laurdag 17 april kl 11.00.
torsdag 15. april Aurland kommune
Straumutkopling Torsdag 15.04.2021
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 13. april Aurland kommune
To tjuveriforsøk frå matvarebutikkar: – Ukjent kva verdiar det er snakk om
Denne måndagen var det to forsøk tjuveriforsøk på butikkar i Florø og Aurland. Felles for begge var at det enda heller dårleg for dei som stod bak.
mandag 12. april $ Firda
Rådhuset og Heradshuset er stengt til og med 14. april
Alle tenester vert drifta som normalt . Grunna lite folk på rådhuset og Heradshuset er inngangsdørane stengte. Om ein har ærend på rådhuset er det bare å ringe på døra. Det er dørklokke på stolpen til venstre. Oppfordrer  til...
mandag 12. april Aurland kommune
Trimrommet opnar att
Frå fredag 09.04.2021 er det vanlege opningstider på trimrommet.
torsdag 8. april Aurland kommune
Oppmoding frå legekontoret - Bruk munnbind
Det er fortsatt slik, at om du ikkje har avtale hjå oss, skal du heller ikkje kome inn til oss. Me hjelper deg gjerne, men ring og avtal tid i forkant. Me gjer dette av omsyn til deg og dei andre pasientane som er hjå oss. Samt for å unngå at det blir for mange samla på ein stad.  
tirsdag 30. mars Aurland kommune
SMIL-midlar og tiltak i beiteområde
Kommunane Årdal, Lærdal og Aurland lyser med dette ut tilskotsmidlar med søknadsfrist 15. april 2021.
tirsdag 30. mars Aurland kommune
Aurland folkebibliotek - opningstider i påska
fredag 26. mars Aurland kommune
Kommunal kompensasjonsordning - søknadsfrist 15.04.2021
tirsdag 16. mars Aurland kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL