Aurland
Møte om overturisme hjå Næringsdepartementet
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen inviterte i går fleire kommunar og reisemål til møte kring tema overturisme. Ministeren ynskja å høyre kva konkrete utfordringar nokon av Noregs mest besøkte reisemål opplever, få forslag til korleis...
fredag 18:16 Aurland kommune
Kulturskuleveka 2020
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 08:47 Aurland kommune
Kursplan norsk A2 – 48 timar - Flåmsbrygga
Kursplan norsk A2 – 48 timar - Flåmsbrygga vinteren 2020  No er det 11 påmeldte og 4 ledige plassar på kurs i norsk A2 i Flåm, som skal starte måndag 27. januar. Om ein har aktuelle tilsette som tenkjer å ta kurset, anbefaler Folkeuniversitetet at dei nytter...
onsdag 18:06 Aurland kommune
Prisar og gebyr 2020
Gebyrhefte 2020 vedtatt 12.12.2019.
mandag 11:01 Aurland kommune
Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023 vart vedteke i kommunestyret 12.12.2019
mandag 10:34 Aurland kommune
Velkomen til arbeidsøkt for sti- og løypeplan!
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 10. januar Aurland kommune
Framtidsfylket Karrieremesse i Trondheim 2020
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 10. januar Aurland kommune
Terapibadet stengd 9. januar grunna teknisk feil
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 9. januar Aurland kommune
VESTLAND

SIMAS -Endringar på tømmeruta frå 01.01.20
Frå 1. januar 2020 vert det endring i nokre tømmeruter. Endringane kan du sjå her. 
onsdag 8. januar Aurland kommune
Lyst til å vera veterinær i Sogn
Det er ledig stillingar som veterinær både i vaktdistrikt Årdal, Lærdal og Aurland og vaktdistrikt Luster, Sogndal og Leikanger.
tirsdag 7. januar Aurland kommune
Skulerute for elevane i grunnskulen i aurland for 2020 – 2021
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 6. januar Aurland kommune
Lån e-bøker - BookBites
Du kan enkelt låne e-bøker frå biblioteka i Vestland. Alt du treng er BookBites-appen, lånekort og pinkode. Då får du tilgang til fleire tusen e-bøker, og får same tilbod uansett kva for kommune du bur i. Det er gratis å låne bøker både...
mandag 6. januar Aurland kommune
Opningstider i jula
Følgjande opningstider gjeld for trimrommet og symjebassenget:
23. desember 2019 Aurland kommune
God Jul!
Me ynskjer alle ei riktig god jul og eit godt nyttår! Helsing Aurland kommune
23. desember 2019 Aurland kommune
Ledige stillingar ved Aurland helsetun
Aurland kommune har ledige stillingar som sommarvikarar i pleie- og omsorg, sommarvikarar i bu- og miljøtenester, 2 x100 % faste stillingar for sjukepleiarar og vikariat i 80 % stilling for sjukepleiar. Søknadsfrist 12.01.2020.
23. desember 2019 Aurland kommune
Informasjon frå NAV i samband med jula
Kontoret er stengt jul- og nyårsafta. Frå  07.01.2020 er kontoret ope kvar tysdag kl. 10 - 14 som vanleg. Kontoret er ope for timeavtalar, som kan tildelast alle arbeidsdagar.
23. desember 2019 Aurland kommune
Aurland kommunestyre vedtok i møte 12.12.19 KS-sak 139/19 slik uttale til NOU 2019:16 Skattlegging av vannkraft:
Aurland kommune syner til høringsuttale frå LVK. Aurland kommune sluttar seg til denne. Kommunen går imot utvalet sitt framlegg om å avvikle dei konsesjonsbaserte ordningane med konsesjonsavgift og konsesjonskraft, samt å endre eigedomsskatten.
20. desember 2019 Aurland kommune
Opningstider rådhuset i jula
Det er reduserte opningstider og telefontider på rådhuset i jula. Det er mogleg å gjere avtaler utanom opningstida, men da må det gjerast direkte med aktuell eining/sakshandsamar.
20. desember 2019 Aurland kommune
Opningstider for legekontoret -jul og nyttår 2019
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
20. desember 2019 Aurland kommune
Vær ein modig vaksen!
Jula skal vere ei god og fredeleg tid for alle. Slik er det ikkje alltid, og me veit at mange born opplever at høgtida vert vanskeleg.
20. desember 2019 Aurland kommune
Januarjakt på hjort og elg i Aurland kommune
Som kjend skal kommunane kring Nordfjella redusera bestandane av hjortevilt for å forhindra spreiing av skrantesjuke frå Nordfjella sone 1. Aurland kommune er av Miljødirektoratet bede om å redusera bestandane av hjort og elg til under halve storleiken i
20. desember 2019 Aurland kommune
Heider til unge idrettsutøvarar
Ordførar Trygve Skjerdal heidra unge idrettsutøvarar med blomar under kommunestyret 12. desember. I tillegg gav han Aurland IL og Aurland Skytterlag ein sjekk kvar som inspirasjon til vidare ungdomssatsing. 
19. desember 2019 Aurland kommune
Lyst til å vera veterinær i Sogn
Sogn ligg vakkert til innerst i Sognefjorden. For friluftsinteresserte er det eit ypparleg utgangspunkt for fantastiske naturopplevingar, både sommar som vinter med jakt, fiske, skisport, fjellvandring, fjellklatring og padling. Indre Sogn har og eit rikt kulturtilbod, med aktive lag og organisasjonar. ...
17. desember 2019 Aurland kommune
Stillingsannonse - Aurland Hamnevesen KF, sesongmedarbeidarar 2020
Aurland Hamnevesen KF er eit kommunalt føretak som driv hamner, planlegg og byggjer nye anlegg i Aurland kommune. Føretaket vart starta i 1999 samstundes med at cruisekaia i Flåm vart teken i bruk.  I sesongen 2019 vitja til saman 277 545 cruisegjeste
16. desember 2019 Aurland kommune
Miljøfyrtårn-sertifikat til 29|2 Aurland
Utdrag frå sertifisøren si vurdering: 29|2 Aurland har gjennom sertifiseringsprosessen jobba godt med miljøarbeidet og har innarbeidd tilfredsstillande rutiner innanfor sentrale miljøtema. Miljøarbeidet er godt forankra i verksemda og er ein innarbeidd og sentral del av både...
13. desember 2019 Aurland kommune
Aurlandsprisen 2019 er tildelt Musikkens venner i Flåm
Musikkens Venner i Flåm får prisen for sin store frivillege innsats for innbyggjarane i kommunen.
13. desember 2019 Aurland kommune
Tilsette vart heidra i kommunestyremøtet 12. desember
Overrekking av jubileumsgåve og heidersmerke til arbeidstakarane Anita Hylland, Else Liseth Stigen og Ketil Horvei for 25 års lang og tru teneste i Aurland kommune. Vi gratulerer og takkar for innsatsen!
12. desember 2019 Aurland kommune
Følg kommunestyremøtet direkte i dag frå kl. 12.00
Sjå òg: Møte i kommunestyret torsdag 12. desember Program for kommunestyret: 12:00 Møtestart 13:00 Kulturinnslag, utdeling av Aurlandsprisen, utdeling av heider, merksemd til idrettsutøverar og overrekking av miljøfyrtårn. 14.00 Julelunsj i kantina 15.00...
12. desember 2019 Aurland kommune
Stenging av Lærdalstunnelen søndag 15. desember
Det skal vere ei øving i Lærdalstunnelen 15. desember. Statens vegvesen melder at tunnelen difor vert stengd mellom kl. 07:00-10:00 denne dagen.
10. desember 2019 Aurland kommune
Møte i kommunestyret torsdag 12. desember
Sakspapir til kommunestyremøtet 12. desember 2019 vert tilgjengeleg her.
9. desember 2019 Aurland kommune
Feil på gatelys
Samstundes vil feil på gatelysa på E16 og Skjerping i Gudvangen verte utbetra. 
6. desember 2019 Aurland kommune
Assistentar i brukar sin heim
Me har ledig inntil to 100 % stillingar i ei ny BPA-ordning, stillingane er ledig frå snarast. Ordninga er under etablering, og vil starte frå april 2020. I tida før oppstart av ordninga vil ein få tilbod om opplæring slik at ein kan gå inn i ein
1. desember 2019 Aurland kommune
Utlegging av budsjett og økonomiplan
Aurland Hamnestyre sitt framlegg til budsjett for Aurland Hamnevesen for 2020 vert også lagt ut. Budsjettdokumenta er lagt ut på resepsjonen i rådhuset, og er tilgjengeleg her:   Budsjett 2020 og Økonomiplan 2020 - 2023:Sakspapir med vedtak i formannskapet...
29. november 2019 Aurland kommune
VESTLAND

Nasjonal tilskotsordning for inkludering av barn og unge
Det kan søkjast om tilskot til tiltak som inneber at:  • barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblem og deira familiar kan delta i kultur- og fritidsaktivitetar • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblem og deira familiar kan delta i ferieaktivitetar • barn og...
29. november 2019 Aurland kommune
Utlegging av budsjett og økonomiplan
Aurland formannskap sitt framlegg til budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med § 44 og § 45 i kommunelova.
29. november 2019 Aurland kommune
Hugs å handle lokalt til jul
Julehandelen er i gang og butikkane har mange gode tilbod. Næringssjefane i kommunane i Sogn ynskjer med dette å oppmode innbyggjarane om å nytte seg av tilboda i regionen. Mange sogningar er sysselsette i handelsnæringa og verdiskapinga i sektoren er
29. november 2019 Aurland kommune
Detaljreguleringsplan for Kannikteigen - høyring og offentleg ettersyn
Plan og eigedomsutvalet har vedteke at framlegget til detaljreguleringsplan for Kannikteigen vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn i medhald av plan- og bygningslova §12-10.
27. november 2019 Aurland kommune
Start adventstida på biblioteket med nye og gamle godbitar i ventetida
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
26. november 2019 Aurland kommune
Detaljreguleringsplan for Varehuset Brødrene Wangen og delar av Aurlandsvangen
Føremålet med planen er ein heilskapleg utvikling av området knytt til eksisterande bygg «Varehuset Brødrene Wangen», som vil inkludere riving av delar av bygget, oppbygging av kolbui og tvillingbuene, og etablering av hotellkonsept på eksisterande 9/3 mf, i tillegg til...
26. november 2019 Aurland kommune
Innkalling til ekstramøte i formannskapet 28.11.19
26. november 2019 Aurland kommune
Helsepersonell / sjukepleiar ved legekontoret
Legekontoret har ledig 100% fast stilling for helsepersonell. Som hjelpepersonell ved kontoret skal du bistå 3 faste legar og turnuskandidat / LIS1 lege i daglege oppgåver. Kontoret har 3 stillingar med helsepersonell av ulik kompetanse, der du kjem til
24. november 2019 Aurland kommune
Den norske månesteinen skal halda Europa varmt
Frå denne gruva, midt i Unescos verdsarvområde, skal kvit stein gjera kontinentet grønare.
24. november 2019 $ Bergens Tidende
Felles fagdag på Fretheim 22. november
Dette er spennande læring som gjer oss merksame på kor viktige me vaksne er i livet til borna, og at me skaper livsmestring gjennom relasjonar og tilknytningstenkning.  Det me lærer her i dag ynskjer kommunen å ta med seg vidare i arbeidet med barn og unge. Førelesar er...
22. november 2019 Aurland kommune
Melding om stenging av FV 5627
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
19. november 2019 Aurland kommune
Turveg Heggvikji - Bøen
Reguleringsplan for turveg mellom Heggvikji og Bøen vart vedteken 16.06.2016. Prosjektet omfattar turveg mellom E16 og fjorden og varierar frå å gå oppe ved E16 og nede langs sjøkanten. Måla til prosjektet er å auke talet på gåande og syklande mellom...
18. november 2019 Aurland kommune
Midlertidige stillingar for miljøterapeutar i bu- og miljøtenesta
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
15. november 2019 Aurland kommune
Varsel om stenging av Flåmsdalsvegen
15. november 2019 Aurland kommune
Tilskot til kulturminne på verdsarvlista – Vestnorsk fjordlandskap – delområde Nærøyfjorden
Søknadsfristen for 2020 er 1. desember. Sjå heimesida til Sogn og Fjordane Fylkeskommune for meir informasjon.
15. november 2019 Aurland kommune
Brannkonstabel
Aurland brannvern søkjer etter brannkonstablar i deltidsstilling ved Aurland brannstasjon. I brannvesenet er det tjue tilsette med variert fagleg bakgrunn.
14. november 2019 Aurland kommune
Varslingssystemet "Varsling 24"
Aurland kommune har tatt i bruk varslingssystemet «Varsling 24» for å kunne nå innbyggjarane raskt med viktige meldingar. Varslinga skjer ved utsending av tekstmelding (SMS) til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon og e-post.
14. november 2019 Aurland kommune
Fallførebyggande kurs for eldre med balansevanskar
Gruppetreninga har oppstart tysdag 14. januar og varer til og med torsdag 19. mars, kvar tysdag og torsdag i 10 veker. Treninga vil finne stad i kantina (rommet ved inngangsdøra) på Aurland Helsetun. Det vil bli gjennomført ei undersøking av blant anna balanseevne i forkant. Kven kan...
14. november 2019 Aurland kommune
Integreringsplan -Flyktningar i Aurland 2019 – 2024
Last ned integreringsplanen her (PDF)
13. november 2019 Aurland kommune
Flåm skule feirar barnekonvensjonen 30 år
Flåm skule og Flåm barnehage feirar FN sin barnekonvensjon med underhaldning, taler og kakefest. Festkomitéen har sendt ut invitasjonar til særskilt inviterte gjester, men opnar sjølvsagt dørene for at alle som ynskjer å vera med på feiringa er velkomne. Vi...
12. november 2019 Aurland kommune
For mange bedrifter er sommeren avgjørende. Cornelius Sjømatrestaurant er en av dem.
I Hordaland kjøpes det varer for åtte milliarder kroner i juli og august.
19. juli 2019 $ Bergens Tidende
Eitt cruiseskip i Flåm ureinar like mykje som 10.000 bilar
NÆRINGSLIV: Om ikkje ein får raskt på plass strengare miljøkrav til cruiseskipa, kan det få store konsekvensar for miljøet og omdømmet til Norge, meiner Bellona.
19. februar 2018 $ Firda
Desse cruiseskipa kjem til Flåm i år
TURISME: Ein kvart cruisemillion turistar legg til kai i sognebygda denne sesongen. Britar og tyskarar er overrepresentert.
19. februar 2018 $ Firda
Gåande stengde tunnel – men elles er alt på stell
SAMFERDSEL: Gudvangatunnelen blei stengt etter at ein gåande forvilla seg inn i tunnelen.
4. februar 2018 Firda
Person med harepest døydde – fire smitta i Aurland
AURLAND: I haust blei fire personar smitta av harepest på kort tid.
4. januar 2018 Firda
VESTLAND

Ras stengde veg i fleire timar
HØYANGER: Fylkesvegen mellom Høyanger og Vadheim er stengt av eit steinras.
23. desember 2017 $ Firda
Kristin (85) fekk fylkeskulturprisen
PRIS: Kristin Sønnerheim vart heidra for hennar arbeid med å gjere Aurlandsdalen tilgjengeleg for ålmenta.
5. desember 2017 Firda
Kolonnekøyring over Hardangervidda
SAMFERDSLE: Sjå korleis statusen er for vegar i fylket.
5. desember 2017 Firda
Straumførande leidningar stoppar trafikk på E16
Politiet melder kl. 20.45 søndag at E16 i Nærøydalen er stengd for lastebiler, mens det er manuell dirigering for personbilar.
3. desember 2017 Firda
Fotgjengar stengde tunnel
Flenjatunnelen på E16 i Aurland er stengd inntil vidare på grunn av at ein person er observert gåande inne i tunnelen. Politiet er orientert, melder…
30. november 2017 Firda
Dette har ingen kvinner gjort før henne
SKYTING: Hildegunn Strand presterte unike 350 poeng i helga.
27. november 2017 Firda
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL