Aurland
Sjekka hytter og terreng i natt. I dag held søket fram
Store mannskap leita nattetid ved Myrdal. Søndag startar arbeidet att.
16:09 $ Firda
Etterlyser eigar av dette teltet i Myrdal
Leiteaksjonen held fram ved Myrdal.
lørdag 14:51 $ Firda
Biblioteket sine opningstider i sommar
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 15:46 Aurland kommune
Kulturskulekonsert!
Det vert vårkonsert måndag 05. juni kl 17.00 i Aurland Idretts og Samfunnshus. Elevar på grunnopplæring, piano, vokal, gitar, trommer, bass og hardingfele skal delta og vise litt av det dei har øvd på. Konserten er open for alle! Velkomen!
fredag 15:24 Aurland kommune
Folkemøte i Flåm 31. mai 2023
Aurland kommune inviterar til folkemøte onsdag 31. mai kl. 18:00 i gymsalen på Flåm skule.
torsdag 14:12 Aurland kommune
Steinras sperra veg i Aurland
Brannvesenet har no fjerna steinane.
torsdag 12:09 Firda
Ryavegen
Det var gått eit ras om lag 500 m over Stavesvingen langs Ryavegen som førte til stenging av vegen. Raset er no rydda og vegen open!
torsdag 10:57 Aurland kommune
Nynorske litteraturdagar 2023
Hald av 20. og 21. oktober for Nynorske litteraturdagar 2023!
mandag 22. mai Aurland kommune
VESTLAND

Trimrommet stengt 19. mai
Trimrommet er dessverre stengt i kveld, fredag 19. mai, grunna mangel på trimvakt.
fredag 19. mai Aurland kommune
Dokument til forslag om freding av Åtnes/Otternes
Vestland Fylkeskommune har sendt saka om freding av Åtnes/Otternes vidare til Aurland kommune, og saka skal opp til politisk handsaming i nær framtid. Saksdokumenta blir lagt ut på heimesida.
mandag 15. mai Aurland kommune
Tiltaksplan for villreinen i Nordfjella
Frist for å kome med innspel til tiltaksplan for villreinen i Nordfjella er 1. juni 2023
mandag 15. mai Aurland kommune
Folkemøte i Flåm 31. mai kl. 18.00
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 12. mai Aurland kommune
Her finn du alle reguleringsplanane i kommunen
fredag 12. mai Aurland kommune
17. mai program i Aurland kommune 2023
PROGRAM AURLAND 11:30   Gudsteneste i Vangen kyrkje 12:15   Folketog frå Vangen til Helsetunet med Flåm Musikklag og Aurland Spelemannslag 12:40   Folketoget går vidare til festplassen 13:10   Flåm Musikklag spelar ved festplassen Tale ved...
mandag 8. mai Aurland kommune
Informasjons- og innspelsmøte om "Kulturarven - plan for kulturminne, kulturmiljø og landskap"
Me ynskjer å invitere dykk til informasjons - og innspelsmøte om kulturminneplanen vår; «Kulturarven - plan for kulturminne, kulturmiljø og landskap». Når: Torsdag 11. mai kl. 18. Kvar: Kommunestyresalen, rådhuset
fredag 5. mai Aurland kommune
Veterandagen 08.mai
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 4. mai Aurland kommune
Språkkafe!
Biblioteket startar opp med språkkafe! Møt nye folk og hjelp dei på veg med norsk og lær sjølv eit nytt språk.
onsdag 3. mai Aurland kommune
Prosjekt - opparbeiding VVA og tomter Ty - status og vidare arbeid
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 3. mai Aurland kommune
Ny parkeringsplass i Flåm - oppstart av anleggsarbeid
Aurland kommune startar opp arbeidet med ny parkeringsplass i Flåm 02.05.2023.
fredag 28. april Aurland kommune
Asfaltering i Aurland 2023
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 28. april Aurland kommune
Samling på Håbakken med tema frukt og bier 15. mai
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 28. april Aurland kommune
Kommunalt utdanningsstipend for personar som studerer bachelorgrad i sjukepleie og vernepleie
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 27. april Aurland kommune
Reduserte åpningstider på biblioteket i mai
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 25. april Aurland kommune
Seminar om ombruk av gamle hus i landbruket
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 21. april Aurland kommune
Aurland kommune vil verne om konsesjonskraftordninga
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 18. april Aurland kommune
Fristen for innspel på digital bygdeverkstad om Aurland si framtid nærmar seg
Fristen for å svare er 30. april 2023. Aurland kommune har i samband med innhenting av kunnskapsgrunnlag til arbeidet med arealdelen arrangert grendamøte i dei fem grendene i kommunen i mars. Sidan me veit at det ikkje er alle som hadde høve til å møta
tirsdag 18. april Aurland kommune
Tilbod om 5. vaksinedose mot covid-19 til innbyggjarar som er 75 år og eldre
Torsdag 27.04 kl 09:00 - 12:00 vert det vert drop-in vaksinering på Aurland Idretts-og samfunnshus AIS.
tirsdag 18. april Aurland kommune
Skal du fyra bål, brenna gras eller bråte?
Hugs at du er ansvarleg!
fredag 14. april Aurland kommune
Johs. Vinjum kunstnarstipend i Aurland
Johs. Vinjums minnelegat lyser for 2023 ut eit stipend på kr 30. 000,- til ein kunstnar innan bilde- eller foto kunst.  Frist for å søkje: 01. juni 2023
onsdag 12. april Aurland kommune
Infomøte om kva det vil sei å vere fosterheim
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 12. april Aurland kommune
Viktig informasjon frå landbrukskontoret til alle som ventar lam
Lammevaktnummer for Aurland i perioden 17. april kl. 08:00 til 8. mai kl. 08:00 er 96941522.
onsdag 12. april Aurland kommune
Områdeplan for Flåm er vedtatt
Kommunestyret gjorde følgjande vedtak i saka: KS-021/23: 1. Områken. 2. Heile/dgn, som områderegulering for Flåm får konsekvensar for, vert oppheva:- Brekke, vedteken 25.05.1989, PlanID.: 1421-1989001- Brekke – Orøyane (reguleringsnar og tilhøyrande...
tirsdag 11. april Aurland kommune
Redusert framkome på Flåmsdalsvegen ved Leina
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 10. april Aurland kommune
VESTLAND

Aurland folkebibliotek sine opningstider i påska
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 4. april Aurland kommune
Digital bygdeverkstad om Aurland si framtid
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 31. mars Aurland kommune
Brøyta opp til brua ved Kvammadal
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 31. mars Aurland kommune
Strammar inn bruken av TikTok og Telegram
Tilsette i kommunane i IKT Nordhordland-samarbeidet skal ikkje lenger ha applikasjonane TikTok og Telegram på mobil, nettbrett eller pc som er eigd av kommunen.
torsdag 30. mars Aurland kommune
Gudvangatunnelen måtte stenge
Dette grunna kondensdanning som skapte nedsett sikt på Flåm-sida, melde Vegtrafikksentralen i halv fire-tida tysdag.
tirsdag 28. mars Firda
Grendamøte i Flåm og Aurland
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 27. mars Aurland kommune
Fv.5625 Skjerdalsvegen heilt stengt måndag 27.03 kl.11:00 til onsdag 29.03 kl. 07:00
Det blir arbeid heile døgnet. Stengt ved Voldaskreda
fredag 24. mars Aurland kommune
Symjebassenget er stengd laurdag 25. mars 2023
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 24. mars Aurland kommune
Ny sakshandsamar på landbrukskontoret
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 21. mars Aurland kommune
Foredrag med Oddgeir Bruaset - tirsdag 28.mars
Aurland folkebibliotek - Gratis inngang
fredag 17. mars Aurland kommune
Røykutvikling i einebustad i Aurland
Røykdykkarar måtte opne ein vegg og leite etter kjelda til ei større røykutvikling.
fredag 10. mars Firda
Landbruksplanen 2023-2025 er godkjend
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 10. mars Aurland kommune
Nyskapande energiløysing for framtidas reisemål
Ein ny rapport viser at det kan kuttast store mengder CO2-utslepp frå norske reiselivsdestinasjonar årleg. Berre i Flåm syner prosjektet at det kan kuttast heile 12 000 tonn CO2 årleg. - Ein må sjå heile destinasjonen under eitt, og lage ei omfattande
onsdag 8. mars Aurland kommune
Eldrerådet inviterer til eldretreff
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 7. mars Aurland kommune
Redusert drift i helsestasjon- og jordmortenesta i veke 11 og 12
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 3. mars Aurland kommune
Grendamøte om Aurland si framtid
Kvar og kva for type bustader skal me bygge? Kva for næring ønskjer me? Og korleis kan me legge betre til rette for reiselivet og dei som bur i bygdene turistane besøker? Vi inviterer til grendamøte for å høyre dine innspel!
torsdag 2. mars Aurland kommune
Eigedomsskatt for 2023
Liste over utskriven eigedomsskatt for 2023 vert lagt ut for offentleg ettersyn i Aurland rådhus og her på heimesida frå 1. til 22. mars 2023.
onsdag 1. mars Aurland kommune
Biblioteket stengt idag 28. februar
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 28. februar Aurland kommune
Oppdatering - stenging av symjehallen
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 24. februar Aurland kommune
Kunstutstilling på Heradshuset
Me er så heldige å få besøk av 8. klasse ved ABU som stiller ut elevarbeida sine
fredag 24. februar Aurland kommune
Serviceskyss Aurland kommune 2023
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 24. februar Aurland kommune
Arrangement på biblioteket
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 24. februar Aurland kommune
Tidspunkt for utlevering av nye bioposar og plastsekkar til privat hushaldning
Bioposar kjem i veke 10 og 11. Hugs å setje ut avfallsdunk for matavfall i desse to vekene. Plastsekkar kjem på dunken i veke 12 og 13. Hugs å setje ut blå dunk.  
fredag 24. februar Aurland kommune
Stenging av symjehallen tysdag og torsdag i veke 8
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 20. februar Aurland kommune
Kom innom Folkekontoret på fredagar!
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 17. februar Aurland kommune
VESTLAND

Kurs i tankevirus for ungdom
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 16. februar Aurland kommune
Lærerik samling for og med nye bønder
Felles Landbrukskontor ÅLA ynskjer å ha fleire samlingar for landbruket framover, og vil gjerne ha innspel på tema som kan vere av interesse.
torsdag 16. februar Aurland kommune
Vinterlesbingo for barn og vaksne - frå 15.februar til 15.april
Vinteren er ei fin tid for å lesa bøker, sjå ein god film, eller lese eit vekeblad. Me på biblioteket har laga til ein vinterlesbingo til vaksne og ein lesebingo for born.
onsdag 15. februar Aurland kommune
Mødrevariasjonar – Aurland idretts- og samfunnshus
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 14. februar Aurland kommune
Kulturmidlar 2023
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 14. februar Aurland kommune
Hjartestartar i Aurland kommune
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 10. februar Aurland kommune
Ny søknadsfrist i SPV sitt næringsfond 3.mars
Har du ein forretningsidé som kan skapa nye arbeidsplassar og samtidig bidreg aktivt til grøn omstilling og berekraftig utvikling? Då må du sjekke ut Sparebanken Vest sitt næringsfond region Sogn og Fjordane! 
fredag 10. februar Aurland kommune
Listeframlegg til kommunestyrevalet 2023
Oversikt over innkomne listeframlegg:  Listeframlegg frå Senterpartiet Listeframlegg frå Venstre Listeframlegg frå Høgre Listeframlegg frå Arbeidarpartiet Listeforslag frå Miljøpartien Dei Grøne Listeframlegg blir publisert for offentleg...
tirsdag 7. februar Aurland kommune
Dette er status for fjellovergangane
Fleire lågtrykk skapar dårlege køyreforhold i fjellet.
lørdag 28. januar Firda
No skrur dei fotoboksane på igjen
– Dei er allereie på veg tilbake i teneste, seier overbetjent Ola Akselberg i Vest politidistrikt.
tirsdag 10. januar $ Firda
Skal du over fjellet? Sjekk din veg her
Dårleg vêr gjer at fleire fjellovergangar er stengde eller har kolonnekøyring.
29. desember 2022 Firda
– No må ein vere obs på glatte vegar om morgonen
Det oppmodar trafikkoperatør Nina Heggernes alle bilistar om.
20. oktober 2022 Firda
Dette er status på fjellovergangane måndag
Klokka 10.00 ser oversikta slik ut:
11. april 2022 Firda
Mykje smitte i Sogn og Fjordane – dette er status i din kommune
Helse Førde har analysert 115 positive koronaprøver på tre dagar. Her kan du sjå kor mykje smitte det er i din kommune.
30. desember 2021 $ Firda
Markdag - beiterydding og beitedyr
10. august 2021 Aurland kommune
Helikopterutfrakt av elg og hjort hausten 2021
Det vert utflyging av elg og hjort med helikopter i tidsrommet 18.8. - 31.10.2021.
5. august 2021 Aurland kommune
Kyr stengde tunnel mellom Aurland og Hol
Berdalstunnelen på fylkesveg 50 mellom Aurland og Hol blei stengd rundt klokka 18.00 fredag kveld - på grunn av kyr i vegen.
18. juni 2021 Firda
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL