Aurland
Ledig stilling - sakshandsamar i barnevernet
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 14:57 Aurland kommune
Statsministeren døyper Future of the Fjords
Laurdag 17. november vert The Fjords sitt heilelektriske fartøy Future of The Fjords døypt av statsminister Erna Solberg. Det skjer kl. 12.30 i Gudvangen. Publikum vert oppmoda om å møta fram kl. 12.00.
fredag 14:29 Aurland kommune
Vedtekter - og reglar for bruk av konsesjonsavgiftsfondet
onsdag 14:25 Aurland kommune
"Teikn ditt skuleområde" invitasjon til møte 21.november
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 13. november Aurland kommune
Møteprotokoll frå møtet i kontrollutvalet 30.oktober 2018
Møteprotokollen frå møtet i kontrollutvalet 30. oktober 2018 kan du lese her (pdf)
mandag 12. november Aurland kommune
Landbruksplan ÅLA 2018-2021 - godkjend
mandag 12. november Aurland kommune
Skuleskyss for mellomsteget ved Flåm skule
Grunna utfordringar med manglande gatelys langs Flåmsdalsvegen, vert det tilbod om gratis skuleskyss også for mellomsteget til og frå Flåm skule frå og med måndag 12.11.2018 til gatelysa fungerer att.
fredag 9. november Aurland kommune
Utvalsmøte utsett
Planlagt møte i Aurland Eldreråd 13. november er utsett til 20. november.
fredag 9. november Aurland kommune
SOGN OG FJORDANE

Delta på bustadkartlegginga
Mangel på bustadar har lenge vore ei stor utfordring i Aurland kommune. Kommunen ønskjer derfor å gjennomføre ei kartlegging av bustadbehovet for dei unge i etableringsfasen mellom 18 og 39 år, og for vaksne i aldersgruppa 60 til 75 år innan
torsdag 8. november Aurland kommune
Møte i Aurland Eldreråd
Saklista til møtet i Aurland Eldreråd tysdag 13. november kl. 10.00 på rådhuset kan du lese her (pdf) Møtet er utsett, og vert gjennomført tysdag 20.november.
torsdag 8. november Aurland kommune
Endring av Reguleringsplan for Ryggjatun - vedtak av plan
Med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 har Aurland kommunestyre i møtet 01.11.2018, sak 080/18 vedteke - Endring av reguleringsplan for Ryggjatun.
onsdag 7. november Aurland kommune
Nasjonal tilskottsordning for inkludering av born i låginntektsfamiliar
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 6. november Aurland kommune
Møteprotokoll frå kommunestyremøtet 1. november 2018
Her kan du lese møteprotokollen frå kommunestyremøtet 01. november 2018 (pdf)
mandag 5. november Aurland kommune
Status kartlegging av friluftslivsområda i Aurland kommune
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 5. november Aurland kommune
Ledige stillingar - to faste stillingar for sjukepleiarar og eit vikariat for sjukepleiar/vernepleiar
Ved Aurland helsetun har vi ledig fast 2 x 100% stillingar for sjukepleiarar og eit vikariat for sjukepleiar / vernepleiar i 100% stilling. Søknadsfrist 25. november 2018. Gå til utlysingstekst og elektronisk søkeportal her
lørdag 3. november Aurland kommune
Kurs i depresjonsmestring
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 2. november Aurland kommune
Planlegg alderdommen!
I følge Stortingsmelding nr 15 (2017-2018) «Leve hele livet, en kvalitetsreform for eldre», blir det naudsynt å utfordre befolkninga til i større grad enn tidlegare å ta ansvar for å planlegge for eigen alderdom. Eitt av punkta som blir nemnt er å
torsdag 1. november Aurland kommune
Følg kommunestyremøtet direkte i dag frå kl. 17.00
Kommunestyremøtet vert overført direkte på Nett-TV frå kl. 17.00 i dag, torsdag 1. november   Sakspapir kan du lese her Sjå også: Møte i kommunestyre torsdag 1. november
torsdag 1. november Aurland kommune
Bustadkartlegginga blei utsett
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 1. november Aurland kommune
Trimrommet i Aurlandshallen - opningstider
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 31. oktober Aurland kommune
Kommuneplanen sin handlingsdel 2019-2022 - høyring
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 31. oktober Aurland kommune
«Eg er i går» - teater i AIS 10. november
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 29. oktober Aurland kommune
Møte i kommunestyre torsdag 1. november
Sakspapir til kommunestyremøte 1. november 2018 kan du lese her
fredag 26. oktober Aurland kommune
Vidareføring av prosjektet Energi- og miljøsats
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 25. oktober Aurland kommune
Møte i kontrollutvalet tysdag 30. oktober 2018
Sakliste og sakspapir til møtet i kontrollutvalet tysdag 30. oktober 2018 kl. 09.00 på rådhuset kan du lese her (pdf)
torsdag 25. oktober Aurland kommune
Straumutkopling natt til fredag 26.10.18
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 25. oktober Aurland kommune
Allsong og basar på FN-dagen!
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 22. oktober Aurland kommune
Tusen takk!
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 22. oktober Aurland kommune
Ledig stilling - barnehagelærar eller fagarbeidar m/ helsefagleg utdanning
Stillinga er fast frå 02.01.19, denne stillinga omhandlar spesialpedagogisk tilrettelegging. Aurland kommune har to kommunale barnehagar. Desse er Flåm barnehage og Vangen barnehage. Vangen barnehage har tre avdelingar. Det er ca. 35 barn frå 1-6 år i Vangen barnehage frå nytt...
mandag 22. oktober Aurland kommune
Støtt TV-aksjonen 2018 til inntekt for Kirkens Bymisjon!
Kommunekomiteen i Aurland ved leiar Sturle Ryum, Anita Lærum, og Margunn Tolleshaug oppmodar deg til å støtte opp om årets TV-aksjon som vert  arrangert i dag, søndag 21. oktober. Bøssebærarane er dei viktigaste hjelparane i TV-aksjonen, og dei er ute og
lørdag 20. oktober Aurland kommune
Ei alternativ form for norskopplæring - historisk vandring i Skjerdal
For flyktningtenesta har det vore viktig at dette kunne kombinerast med norskopplæringa, samt at turane skal skapa gode opplevingar for borna. Ein har lagt desse turane til tidspunkt der skuleelevane har hatt ferie og flyktningtenesta har hatt ansvar for undervisninga, då har eit på ein god...
fredag 19. oktober Aurland kommune
Bedriftsutviklingspris til 29-2 Aurland AS
29-2 Aurland AS ved Tone Rønning Vike og Bjørg Vike vart i dag tildelt Bedriftsutviklingsprisen i landbruket for 2018.10.19 Dei får prisen for ha bidrege positivt med sysselsetjing og ringverknader i lokalsamfunnet. Verksemda utnyttar lokale ressursar på
fredag 19. oktober Aurland kommune
Velkommen til Nynorske litteraturdagar!
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 19. oktober Aurland kommune
SOGN OG FJORDANE

Turmarsj i samband med TV-aksjonen – «Mindre alene sammen»
Søndag 21. oktober kl. 12.00 arrangerer 7. klasse ved Aurland barne- og ungdomsskule turmarsj i Aurland til inntekt for TV-aksjonen 2018.
mandag 15. oktober Aurland kommune
Flaumsituasjonen søndag kveld
SØNDAG 14.10.2018 kl. 20.20: Det er framleis svært stor vassføring i Flåmsvassdraget. Aurland kommune har høg beredskap, og vakthald i Flåm gjennom natta. Ein vurderer situasjonen slik at det ikkje er behov for evakuering. Noralv Distad Ordførar mobil
søndag 14. oktober Aurland kommune
Flaumfare på raudt nivå
SØNDAG 14.10.2018 kl 15.10: NVE har sendt ut farevarsel på raudt nivå for Indre Sogn. Dette er det høgaste farenivået. Aurland kommune har høg beredskap. Kontaktperson: ordførar Noralv Distad telefon 959 84 638. Aurland brannvesen legg no ut sandsekker
søndag 14. oktober Aurland kommune
Varsel om mykje nedbør
Det er venta mykje nedbør laurdag og søndag. NVE har sendt ut varsel om flaumfare på oransje nivå for Sogn og Fjordane. Intensiteten på nedbøren vil variera geografisk.
fredag 12. oktober Aurland kommune
Veterinærvakta i Årdal, Lærdal og Aurland
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 12. oktober Aurland kommune
Nynorske litteraturdagar 19-21.oktober
No er det berre ei veke til hausten sitt kjekkaste helg startar! Små og store kan glede seg til eit variert program med noko for ein kvar smak.
fredag 12. oktober Aurland kommune
Veterinærvakta i Årdal, Lærdal og Aurland
Vaktdiskriktet har no avtale med tre flinke veterinærar. Det er Ewa Olszowy, Ingrid Hval og Celine Laforet. Dei held til i midlertidige lokale på Ødegård hjå Ingrid Hval. Her er det behandlingsrom og kontor veterinærane som er på vakt nyttar. Treng du behandling...
fredag 12. oktober Aurland kommune
Varsel om mykje nedbør
Aurland kommune følgjer situasjonen nøye. Teknisk vakt: 57 63 29 05
fredag 12. oktober Aurland kommune
Influensavaksinering i Aurland
Prisar: Influensavaksine for risikogrupper kr 150,- Influensavaksine for personar utanom risikogruppe kr 200,- Pneumokokkvaksine kr 300,- Har du spørsmål kring vaksinering, ta kontakt med Aurland legekontor tlf 57 63 29 99. I løpet av hausten vil Apoteket i Lærdal starte opp tilbod om...
torsdag 11. oktober Aurland kommune
Mykje nedbør neste døgnet
tirsdag 9. oktober Aurland kommune
Søknad - torgplass
Søknadsfrist for torgplass i 2019 som krev serveringsløyve er 1. desember 2018. For anna salsaktivitet er søknadsfristen 1. februar - søknadsskjema for Flåm vil komme. Søknadsskjema torgplass i Flåm - for salsaktivitet som krev serveringsløyve
fredag 5. oktober Aurland kommune
Ver raus
Verdsdagen for psykisk helse vert markert 4. oktober, og har fokus på noko  som er svært viktig for trivsel og god helse: Å vera raus. Me må gje plass til alle, invitera til kontakt, lytta, vera romslege og  gje ros. Me kan alle gjera vårt for ein
torsdag 4. oktober Aurland kommune
Me treng seniorane
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 3. oktober Aurland kommune
Verdensdagen for psykisk helse
Tema: Vær raus Stand på Vangen: 4. oktober kl. 14.00 - 15.30. Saniteten spanderar kakao og lappar.
onsdag 3. oktober Aurland kommune
Defekt gatelys langs Flåmsdalsvegen på strekninga Kleivi – Haugen bru
Gatelyset på strekninga er no kopla ut grunn teknisk feil. Hovudårsaka er feil på gatelyskabel som har for dårleg isolasjonsmotstand ved mykje nedbør og fuktigheit.
onsdag 3. oktober Aurland kommune
Fallførebyggande kurs
Fysioterapitenesta i Aurland skal over nyttår i gang att med fallførebyggande kurs for eldre med balansevanskar. Tiltaket går ut på trening av balanse og styrke i gruppe to gonger i veka, samt eit førebyggjande heimebesøk. Tiltaket er gratis, men
onsdag 3. oktober Aurland kommune
Aurlandsprisen 2018
Aurlandsprisen skal tildelast ein person, verksemd eller eit lag / ein organisasjon som har lagt ned ein stor innsats gjennom lagsarbeid, verdiskaping, vidareføring av kulturelle tradisjonar og kulturelle uttrykksformer, lokalhistorisk arbeid, kunstnarleg verksemd eller arbeid for born og ungdom. Viss du...
tirsdag 2. oktober Aurland kommune
Noko å kvila augo på
23. september fekk Aurlandsdalen status som Historisk vandrerute. Klima- og miljøminister Ola Elevstuen stod sjølv for den formelle markeringa, på Sinjarheim.
mandag 1. oktober Aurland kommune
Tre timar lange stengingar i E16 Flenjatunnelen frå oktober
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 1. oktober Aurland kommune
Skal i gong med bustadkartlegging
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 1. oktober Aurland kommune
Venskapsveka 2018
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 28. september Aurland kommune
Kurs i prosjektleiing – PLP – lokalt i Aurland
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 28. september Aurland kommune
Influensavaksinering i Aurland
Prisar: Influensavaksine for risikogrupper kr 150,- Influensavaksine for personar utanom risikogruppe kr 200,- Pneumokokkvaksine kr 300,- Har du spørsmål kring vaksinering, ta kontakt med Aurland legekontor tlf 57 63 29 99. I løpet av hausten vil Apoteket i Lærdal starte opp tilbod om...
fredag 28. september Aurland kommune
Ny søknadsomgang produksjonstilskot oktober 2018 og RMP (Regionalt miljøprogram) 2018
Informasjon frå Felles Landbrukskontor ÅLA:
torsdag 27. september Aurland kommune
UKM Aurland 2019
Påmeldinga starta i dag,  01. november, meld deg på via www.ukm.no UKM Aurland 2019 fredag 01.februar.
onsdag 26. september Aurland kommune
SOGN OG FJORDANE

Utsetjing av midlar til skuleungdom frå Flåm
Gudrun og Olav Løland har testamentert pengar som skal gå til støtte til ungdomar frå Flåm som tek utdanning utanfor Aurland Kommune. På grunn av låge renter siste åra har frie midlar vorte redusert.
onsdag 26. september Aurland kommune
Nynorske litteraturdagar 19. - 21. oktober 2018
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 26. september Aurland kommune
Markering av Eldredagen 2018
Konsert i Vangen kyrkje med Skjerdals Tysdag 02. oktober kl 17.00 Konserten er gratis Enkel servering på rådhuset etter konserten
onsdag 26. september Aurland kommune
Varsel om mykje nedbør i Aurland
Svært mykje nedbør natt til onsdag 26. september, med 40-50 mm på 6 til 12 timar, samt aukande sørvestlig kuling og storm i fjellet når eit stormsenter kjem inn i Norskehavet.
tirsdag 25. september Aurland kommune
Gatelys i Aurland kommune
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 25. september Aurland kommune
Ekstramøte i formannskapet torsdag 27. september
Det vert ekstramøte i formannskapet torsdag 27. september 2018 kl. 13.00 på rådhuset. Tema på møte er kommuneplanen sin handlingsdel, budsjett og økonomiplan.  
tirsdag 25. september Aurland kommune
Aurland og Lærdal barnevern på barnevernskonferanse
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 21. september Aurland kommune
Pleie og omsorg har ny lærling
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 21. september Aurland kommune
Ledig stilling - reinhaldar
Me har ledig 100% stilling som vikar innan reinhald frå 22.10.2018 til 31.10.2019.
fredag 21. september Aurland kommune
Enighet om å reetablere villreinstamme i Nordfjella
Kommunene i Nordfjella-området underskrev tirsdag en avtale med staten om gjenoppbygging av en villreinstamme.
tirsdag 8. mai $ Bergens Tidende
Eitt cruiseskip i Flåm ureinar like mykje som 10.000 bilar
NÆRINGSLIV: Om ikkje ein får raskt på plass strengare miljøkrav til cruiseskipa, kan det få store konsekvensar for miljøet og omdømmet til Norge, meiner Bellona.
mandag 19. februar $ Firda
Desse cruiseskipa kjem til Flåm i år
TURISME: Ein kvart cruisemillion turistar legg til kai i sognebygda denne sesongen. Britar og tyskarar er overrepresentert.
mandag 19. februar $ Firda
Gåande stengde tunnel – men elles er alt på stell
SAMFERDSEL: Gudvangatunnelen blei stengt etter at ein gåande forvilla seg inn i tunnelen.
søndag 4. februar Firda
Veier stengt på grunn av snøras og uvær
Det er stor og betydelig snøskredfare i Sør-Norge
torsdag 25. januar $ Aftenposten
Person med harepest døydde – fire smitta i Aurland
AURLAND: I haust blei fire personar smitta av harepest på kort tid.
torsdag 4. januar Firda
Ras stengde veg i fleire timar
HØYANGER: Fylkesvegen mellom Høyanger og Vadheim er stengt av eit steinras.
23. desember 2017 $ Firda
Kristin (85) fekk fylkeskulturprisen
PRIS: Kristin Sønnerheim vart heidra for hennar arbeid med å gjere Aurlandsdalen tilgjengeleg for ålmenta.
5. desember 2017 Firda
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

AURLAND KOMMUNE

SOGN OG FJORDANE

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL