Aurland
Informasjon frå Helsestasjonen
Helsesjukepleiar - ny tittel. I lengre tid har Helsesøstertittelen vore prøvd å endra på i landet. Grunnen er å få den kjønnsnøytral. Tittelen er brukt til kvinnelege helsesøstre frå 1915. I dag aukar det på med mannlige...
14:47 Aurland kommune
Kulturskuleveke 28. januar – 1. februar
Me ynskjer alle velkomne til konsertar med kulturskuleelevar. I veke 5 er me klare for å visa Dykk noko av det me har øvd på.
torsdag 12:56 Aurland kommune
Reguleringsplan (detalj) for Myrdal stasjon - vedtak av plan
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 09:00 Aurland kommune
Slutt på langstengingar i E16 Flenjatunnelen
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 08:02 Aurland kommune
Invitasjon til dialogmøte om parkering på Aurlandsvangen
Kommunestyret har nedsett ein sakskomitè som i korte trekk skal arbeide med parkerings- og trafikkløysingar i kommunen. Komitèen er opptatt av å bli kjend med dei lokale parkerings- og trafikktilhøva i dei einskilde bygdene. I samband med dette ynskjer
fredag 11. januar Aurland kommune
Konsesjon til Skjerdal kraftverk
Olje- og energidepartementet (OED)  har  i november 2018 gjeve Skjerdalskraft as løyve til å byggja og driva Skjerdal kraftverk OED har såleis  teke klage frå utbyggjar til følgje og omgjort tidlegare avgjerd i NVE der dei sa nei til prosjektet.
torsdag 10. januar Aurland kommune
Har du hugsa å registrere brønnen din? Dersom du delar brønn med ein eller fleire skal den registrerast
Alle vassforsyningssystem skal vere registrert hjå Mattilsynet. Dette gjeld både større vassforsyningssystem, og dei som er veldig små. Alle som produserar under 10 m3 drikkevatn i døgnet kan nytte eit forenkla registreringsskjema.
onsdag 9. januar Aurland kommune
Ledig stilling - fagarbeidar/assistent i barnehage
I Vangen barnehage har vi ledig 100 %stilling som fagarbeider/assistent. Stillinga er mellombels/vikariat frå 01.02.19 - 31.12.19, med moglegheit for forlenging og fast tilsetting. Søknadsfrist 17.01.2019.
tirsdag 8. januar Aurland kommune
SOGN OG FJORDANE

Bufellesskapet
November er ein mørk månad, men ideane blomstrar likevel. Nokre av personalet i heimebaserte tenester, med Berit Karin, Linda L.S. og Anne Malene i bresjen, tok seg tid til, med god hjelp frå lærlingen Siri, å pusse opp litt på bufellesskapet i påvente
tirsdag 8. januar Aurland kommune
Kannikteigen bustad- og hytteområde og Klokkargarden småbåthamn – melding om oppstart av planarbeid
I samsvar med §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningslova vert det varsla om oppstart av arbeid med Detaljreguleringsplan for Kannikteigen bustad- og hytteområde og Klokkargarden småbåthamn.
mandag 7. januar Aurland kommune
Kristine Dyrdal 100 år
7. januar fyller Kristine Dyrdal 100 år. Aurland kommune gratulerer så mykje med den store dagen.
mandag 7. januar Aurland kommune
Planlegg alderdommen!
I følge Stortingsmelding nr 15 (2017-2018) «Leve hele livet, en kvalitetsreform for eldre», blir det naudsynt å utfordre befolkninga til i større grad enn tidlegare å ta ansvar for å planlegge for eigen alderdom. Eitt av punkta som blir nemnt er å
mandag 7. januar Aurland kommune
Kristine Dyrdal 100 år
Kristine Dyrdal er fødd i 1919 og budde i Dyrdal heilt fram til 2003, då flytte ho til Helsetunet i Aurland. Kristine har lagt ned ein enorm arbeidsinnsats på heimegarden. Ho har vore husmor,  budeie og elles aktiv i alt gardsarbeid.  I mange år var det ho og broren Jens som...
mandag 7. januar Aurland kommune
Om den nye Symjehallen i Aurland
Hallen vil ha eit nytt 5x10.5 meter stort terapibasseng med 0.9-1.5 meter djup. Terapibassenget er tileigna for både unge og gamle med rampe og 34 grader badetemperatur. Terapibasseng vil være skilt ifrå det store symjebassenget med ei skyvedør.    Også det store...
mandag 7. januar Aurland kommune
Kontorlokale til leige
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 3. januar Aurland kommune
UKM 2019 Aurland
Fredag 01. februar kl 18.00 Stad: Trudvang og Heradshuset Påmelding innan 18.januar via www.ukm.no 
torsdag 3. januar Aurland kommune
Skabbrev på Vangen
Det er ved fleire høve no i vinter observert skabbrev på Vangen. Dette er ikkje noko kjekt, korkje for reven eller for hundeeigarar. For å få gjort noko med dette er me avhengig av kjappe meldingar når skabbreven vert observert. Flott om publikum kan
torsdag 3. januar Aurland kommune
Ledige sjukepleiestillingar ved Aurland helsetun
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 2. januar Aurland kommune
Aurland kommune ønskjer alle eit Godt Nytt År!
Det er venta mykje regn og vind nyttårsafta, og me oppmodar alle om å visa nødvendig varsemd.
31. desember 2018 Aurland kommune
Beredskap og opningstider i jula
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
27. desember 2018 Aurland kommune
God jul!
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
27. desember 2018 Aurland kommune
Snus- og røykesluttkurs
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
27. desember 2018 Aurland kommune
Invitasjon til Dialogmøte om Parkering i Gudvangen
Kommunestyret har nedsett ein sakskomitè som i korte trekk skal arbeide med parkerings- og trafikkløysingar i kommunen. Komitèen er opptatt av å bli kjend med dei lokale parkerings- og trafikktilhøva i dei einskilde bygdene. I samband med dette ynskjer
27. desember 2018 Aurland kommune
Prisar og gebyr 2019
Kommunestyret vedtok nye satsar for prisar og gebyr i budsjettsaka for 2019.  Dei nye satsane for 2019 finn du her (pdf)
27. desember 2018 Aurland kommune
Damarbeid trugar laksebestanden i Flåmselva
Så å seia midt i gytetida vart det sett i gang utbetringsarbeid på damanlegget til Leinafoss kraftverk i Flåmselva. Til enorm skade for laksen, meiner elveeigarlaget.
24. desember 2018 $ Bergens Tidende
Ledige sjukepleiestillingar ved Aurland helsetun
22. desember 2018 Aurland kommune
Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Aurland kommune
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
21. desember 2018 Aurland kommune
Aurland hamnevesen KF: Sommarvikarar og Sesongmedarbeidarar
Aurland hamnevesen KF er eit kommunalt føretak som driv hamner, planlegg og byggjer nye anlegg i Aurland kommune. Føretaket vart starta i 1999 samstundes med at cruisekaia i Flåm vart teken i bruk.
20. desember 2018 Aurland kommune
God jul!
Sjå også: Beredskap og opningstider i jula
20. desember 2018 Aurland kommune
Beredskap og opningstider i jula
Opningstider Aurland legekontor, rådhuset, NAV Aurland, Aurland folkebibliotek, trimrom, alarmtelefon barn og unge og oversikt nødtelefonar finn du her: Aurland legekontor Jule- og nyttårsaftan kl.08.00-12.00 (telefontid 08.30-11.00, tlf. 57 63 29 99) 27. og 28. desember kl. 08.00-15.30...
20. desember 2018 Aurland kommune
Opningstider Aurland legekontor i jula
Jule- og nyttårsaftan kl.08.00-12.00 (telefontid 08.30 -11.00, tlf. 57 63 29 99) 27. og 28. desember kl. 08.00-15.30 (telefontid 08.30-11.00 og 13.00-15.00, tlf. 57 63 29 99) Ved behov for legehjelp utanom opningstidene ring legevakt på tlf 116117.   Sjå også : Time og...
20. desember 2018 Aurland kommune
Miljøstasjonen stengt i romjula
I romjula er miljøstasjonen i Aurland stengt. Vanlege opningstider i dag, torsdag 20.desember, 12.00 - 18.00. 
20. desember 2018 Aurland kommune
Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022 vart vedteke i kommunestyret 13.12.2018
Driftsbudsjettet for 2019 vart vedteke i samsvar med framlegget frå formannskapet. Investeringsbudsjettet vart vedteke med ei ramme på kr 75.355.000 for 2019 og med ei samla ramme på om lag kr 200.000.000 for perioden.
19. desember 2018 Aurland kommune
SOGN OG FJORDANE

Møteprotokoll frå kommunestyremøtet 13. desember 2018
Her kan du lese møteprotokollen frå kommunestyremøtet 13. desember 2018 (pdf)
19. desember 2018 Aurland kommune
Tilsette vart heidra i Kommunestyremøtet 13.12.18.
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
13. desember 2018 Aurland kommune
Aurlandsprisen 2018 er tildelt Leif Inge Underdal
Me er stolte over å kunne heidre innsatsen til Leif Inge Underdal med Aurlandsprisen for 2018.
13. desember 2018 Aurland kommune
TORSDAG 13. DESEMBER: Følg kommunestyremøtet direkte i dag frå kl. 12.00
Kommunestyremøtet vert overført direkte på Nett-TV frå kl. 12.00 i dag, torsdag 13. desember
13. desember 2018 Aurland kommune
Er du forberedt?
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
12. desember 2018 Aurland kommune
Aurland kommune søker trainee
12. desember 2018 Aurland kommune
Oningstider i jula - Aurland folkebibliotek
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
12. desember 2018 Aurland kommune
Ekstra formannskapsmøte torsdag 13. desember kl. 10.00
Formannskapet har ekstra møte torsdag 13. desember kl. 10.00. På sakskartet:
12. desember 2018 Aurland kommune
Ledig stilling - SFO leiar ved Aurland barne- og ungdomsskule
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
11. desember 2018 Aurland kommune
Møte i kommunestyre torsdag 13. desember kl. 12.00
Sakspapir til møtet i kommunestyret 13. desember kan du lese her 
10. desember 2018 Aurland kommune
Ledig stilling - fast 100 % stilling som vernepleiar i bu- og miljøtenesta
Bu- og miljøtenesta er ei nyoppretta tenesteeining, som skal gje omsorg og oppfølging til personar med omfattande og samansette behov, uavhengig av buform. Eininga har ansvar for å utvikle nye aktivitetstilbod for målgruppa, samt etablere ambulante tilbod til personar som bur i eigen heim....
7. desember 2018 Aurland kommune
Gratis studentabonnement
Er du student på høgskule eller tilsvarande kan du få Aurlendingen tilsendt gratis. Ordninga gjeld for studentar som er kan seiast å bu permanent borte frå heimstaden. Er du i denne kategorien er alt du treng å gjere å melde studiestad, adresse og kva
5. desember 2018 Aurland kommune
Planlegg alderdommen!
Kva kan så du som huseigar gjere for å tilrettelegge din eigen bustad? Eg føreslår at du ser etter korleis det står til med dørstokkane: Er dørstokken i ytterdøra vanskeleg å komme over? Er det dørstokkar inne i huset? Er det naudsynt å...
4. desember 2018 Aurland kommune
Ventetid for ergoterapitenester
På grunn av stor arbeidsmengde vil det i tida framover bli lenger ventetid enn vanleg for å få ergoterapitenester. Me beklagar dette. Helse og førebygging
4. desember 2018 Aurland kommune
Folk har valfarta til dagsturhytta
Den nye dagsturhytta på Vinjaåsen har vore eit populært turmål etter at den kom på plass i haust.
4. desember 2018 Aurland kommune
Tysdag 04.desember tek me Dagsturhytta i bruk
 
30. november 2018 Aurland kommune
Gatelysa langs Flåmsdalsvegen fungerer!
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
30. november 2018 Aurland kommune
Møte i kontrollutvalet torsdag 29. november 2018
Sakliste og sakspapir til møtet i kontrollutvalet torsdag 29. november 2018 kl. 09.00 på rådhuset kan du lese her (pdf)
27. november 2018 Aurland kommune
Invitasjon til Dialogmøte om Parkering i Flåm
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
27. november 2018 Aurland kommune
Hugs å svare på innbyggjarundersøkinga om bustadbehov innan fredag 30.november!
27. november 2018 Aurland kommune
Utlegging av budsjett og økonomiplan
Aurland formannskap sitt framlegg til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022 er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med § 44 og § 45 i kommunelova.
23. november 2018 Aurland kommune
Personvernombod for kommunane Lærdal, Aurland og Årdal
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
22. november 2018 Aurland kommune
Ledig stilling - sakshandsamar i barnevernet
ER DU VÅR NYE KOLLEGA? Me har ledig to faste stillingar som sakshandsamar i Aurland og Lærdal barnevern.
21. november 2018 Aurland kommune
Møte i styringsgruppa i ÅLA 26.november 2018
Det vert halde møte i styringsgruppa for utvida interkommunalt samarbeid i ÅLA måndag 26. november kl.11.30-15.00. Møtestad er Årdal kommune, rådhuset.
21. november 2018 Aurland kommune
"Teikn ditt skuleområde" invitasjon til ope møte i dag 21.november kl. 17.00
Onsdag 21.november får Flåm skule og Aurland barne- og ungdomsskule besøk av Sogn og Fjordane fylkeskommune i samband med prosjektet Teikn ditt skuleområde . Prosjektet er eit tiltak i Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2019
21. november 2018 Aurland kommune
SOGN OG FJORDANE

Ledig stilling - sakshandsamar i barnevernet
Kven er du? - Ein modig vaksen - Trygg på deg sjølv og eigne verdiar - Har humor, varme og tolmod - Interessert i faget og fagutvikling - Har respekt for alle som du kjem i kontakt med gjennom arbeidet ditt - Tåler motstand og press - Er kreativ og løysingsorientert - God til...
16. november 2018 Aurland kommune
Statsministeren døyper Future of the Fjords
Laurdag 17. november vert The Fjords sitt heilelektriske fartøy Future of The Fjords døypt av statsminister Erna Solberg. Det skjer kl. 12.30 i Gudvangen. Publikum vert oppmoda om å møta fram kl. 12.00.
16. november 2018 Aurland kommune
Vedtekter - og reglar for bruk av konsesjonsavgiftsfondet
14. november 2018 Aurland kommune
Landbruksplan ÅLA 2018-2021 - godkjend
12. november 2018 Aurland kommune
Eitt cruiseskip i Flåm ureinar like mykje som 10.000 bilar
NÆRINGSLIV: Om ikkje ein får raskt på plass strengare miljøkrav til cruiseskipa, kan det få store konsekvensar for miljøet og omdømmet til Norge, meiner Bellona.
19. februar 2018 $ Firda
Desse cruiseskipa kjem til Flåm i år
TURISME: Ein kvart cruisemillion turistar legg til kai i sognebygda denne sesongen. Britar og tyskarar er overrepresentert.
19. februar 2018 $ Firda
Gåande stengde tunnel – men elles er alt på stell
SAMFERDSEL: Gudvangatunnelen blei stengt etter at ein gåande forvilla seg inn i tunnelen.
4. februar 2018 Firda
Veier stengt på grunn av snøras og uvær
Det er stor og betydelig snøskredfare i Sør-Norge
25. januar 2018 $ Aftenposten
Person med harepest døydde – fire smitta i Aurland
AURLAND: I haust blei fire personar smitta av harepest på kort tid.
4. januar 2018 Firda
Ras stengde veg i fleire timar
HØYANGER: Fylkesvegen mellom Høyanger og Vadheim er stengt av eit steinras.
23. desember 2017 $ Firda
Kristin (85) fekk fylkeskulturprisen
PRIS: Kristin Sønnerheim vart heidra for hennar arbeid med å gjere Aurlandsdalen tilgjengeleg for ålmenta.
5. desember 2017 Firda
Kolonnekøyring over Hardangervidda
SAMFERDSLE: Sjå korleis statusen er for vegar i fylket.
5. desember 2017 Firda
Straumførande leidningar stoppar trafikk på E16
Politiet melder kl. 20.45 søndag at E16 i Nærøydalen er stengd for lastebiler, mens det er manuell dirigering for personbilar.
3. desember 2017 Firda
Fotgjengar stengde tunnel
Flenjatunnelen på E16 i Aurland er stengd inntil vidare på grunn av at ein person er observert gåande inne i tunnelen. Politiet er orientert, melder…
30. november 2017 Firda
Dette har ingen kvinner gjort før henne
SKYTING: Hildegunn Strand presterte unike 350 poeng i helga.
27. november 2017 Firda
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

AURLAND KOMMUNE

SOGN OG FJORDANE

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL