Aurland
Innspel til samfunnsdelen
Du kan sende inn innspel ved å svare på spørsmåla nedanfor eller sende inn generelle innspel.
onsdag 15:40 Aurland kommune
Opningstider for Biblioteket i perioden 04.januar -31.januar 2021
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 14:03 Aurland kommune
Raudhette og ulven // Aurland Samfunnshus
Den prislønte regissøren Alex Byrne kjem til Teater Vestland for å skape eventyrleg stemning. Han er kjent for leikne adapsjonar av «Snøhvit», «Skjønnheten og udyret» og «Hans og Grete». Ta med deg heile familien til eventyrland! Framsyninga...
onsdag 13:43 Aurland kommune
Straumutkopling - tilknytta NS3009 Ryggjatun
onsdag 11:45 Aurland kommune
Ledige stillingar
onsdag 09:37 Aurland kommune
Opning av symjehallen
Dei generelle reglane for smittevern gjeld framleis.  I morgon 20.01.2021 opnar trimrommet att med dei same opningstidene som før.  Ta kontakt med driftsleiar for symjehall og trimrom Ola Bjørgum på mobil 95984616 ved spørsmål. 
tirsdag 15:05 Aurland kommune
Svekka is Aurland
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 13:52 Aurland kommune
Til arbeidsgivere/oppdragsgivere som importerer arbeidskraft til Norge
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 12:55 Aurland kommune
VESTLAND

Nye Opningstider for Biblioteket jamfør Korona tiltak (oppdatert 19.01.2021)
Opningstider: Måndag og torsdag kl 1400-1900 Tysdag og onsdag stengt. ( Då er det skulebibliotek for elevar på Aurland barne og ungdomsskule) Laurdag                   kl 1000-1400 Max 5 personar inne i lokalet samstundes. Alle...
tirsdag 12:27 Aurland kommune
Møte i kontrollutvalet 20 januar 2021
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 10:07 Aurland kommune
Tilbod om karriererettleiing
Karriere Vestland har eit tilbod om karriererettleiing til alle vaksne over 19 år i heile Vestland fylke, Denne tenesta er gratis.
mandag 14:10 Aurland kommune
Varsel om kokepåbod i Undredal
Fram til nytt borehol er etablert, blir vatn pumpa direkte frå elva. Vanligvis er det eit UV anlegg i drift ved pumping frå borehol. I og med at det no vert teken vatn direkte frå elva vil kommunen køyre to UV anlegg i serie. Fram til det ligg føre to påfølgjande...
torsdag 14. januar Aurland kommune
Har du meining om framtida til Aurland? Slik kan du bidra
Aurland kommune har starta arbeidet med samfunnsdelen til kommuneplanen. Samfunnsdelen styrer samfunnsutviklinga til kommunen dei neste tolv åra og derfor ønskjer me at så mange som mogleg bidrar i planprosessen. Her kjem informasjon om korleis du kan bidra.
mandag 11. januar Aurland kommune
Ny Utstilling på Aurland folkebibliotek - Vestlandsvotten
Hordaland og Sogn og fjordane Husflidslag inviterte strikkeglade vestlendingar til strikkekonkurranse i samband med vestlandske husflidsrørsla har 125- årsjubileum i 2020.
mandag 11. januar Aurland kommune
Rapportering på smitta av Covid-19 i Aurland kommune
Legekontoret melder 08.01.21 om følgjande
fredag 8. januar Aurland kommune
Vi gjennomfører innbyggjarundersøking per telefon!
Sentio Research Group kjem til å ringe 300 personar i Aurland kommune og tilby dei å vere med i ei innbyggjarundersøking via telefon. Det er sjølvsagt frivillig å vere med. Det er Aurland kommune som har engasjert Sentio. Vi ynskjer å vite kva du meinar om heimstaden din....
fredag 8. januar Aurland kommune
Informasjon frå barneverntenesta
Kontaktpersonane jobbar ein del på heimekontor, men me vil gjennomføre møter og anna aktivitet så langt som råd. Me har også moglegheit til å gjennomføre digitale møter. Ta kontakt med oss på telefon så finn me ei løysing: Barnevernleiar...
fredag 8. januar Aurland kommune
Aurland kommune starta vaksinering for korona 07.01.2021 og sjukeheimen var først ut.
Koronavaksinasjon Dei som er prioritert for tilbod om koronavaksinasjon vil verte kontakta direkte. Me ber om at de ikkje ringer til legekontoret eller helsestasjonen for å få avtale tid.
fredag 8. januar Aurland kommune
Mange tilsette på heimekontor
Rådhuset er ope, men me har jfr nasjonale føringar mange på heimekontor.
tirsdag 5. januar Aurland kommune
Legekontoret kjem til å ha redusert tilgjenge for fysiske konsultasjonar i tida framover
Som ledd i dei nasjonale innstrammingane kjem legekontoret til å tilby færre fysiske konsultasjonar i næraste tida.
tirsdag 5. januar Aurland kommune
Trimrommet og symjebassenget er stengt fram til 18. januar
Mål om dette er å hindre smittespreiing og å få smitte i kommunen.  Aurland kommune stenger basseng og trimrom. Dette ut i frå at alle fritidsaktivitetar der og born i ulike i kohortar deltek,  må avlysast. Tilrår at alle held seg til sine kohortar, og er flinke...
tirsdag 5. januar Aurland kommune
Aurland folkebibliotek - Opningstider i perioden 04. januar – 17. januar 2021
Tysdag og onsdag stengt. ( Då er det skulebibliotek for elevar på Aurland barne og ungdomsskule)
tirsdag 5. januar Aurland kommune
Covid-19 vaksinering i Aurland
Covid-19 vaksine vart godkjent for bruk i EU og dermed Norge 21.12.20. Kommunane utarbeida i dagane før jul plan for vaksinering, og har førebudd seg for å ta i mot vaksiner og starte vaksinering på nyåret. 23. desember fekk vi beskjed om at dei første 10 vaksinedosane kjem til...
31. desember 2020 Aurland kommune
Informasjon for rådhuset og kultur jula 2020
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
23. desember 2020 Aurland kommune
Opningstider i symjehallen
Aurland kommune opnar symjehallen for gratis bading for bygdefolket frå tysdag 22 desember og ut februar. 
23. desember 2020 Aurland kommune
Julegåve til bygdefolket
Framside - Aurland kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
23. desember 2020 Aurland kommune
Opningstider for legekontoret samt tidspunkt for Covid-19 testing - jul og nyttår 2020
Onsdag 23. desember                kl. 08.00-15.30   (telefontid 08.30-11.00 og 13.00-15.00) Torsdag  24. desember               kl. 08.00-12.00   (telefontid 08.30-11.00) Romjul...
22. desember 2020 Aurland kommune
Smittestopp app'en er relansert
Det er utarbeida ny versjon av appen smittestopp og vi rår til at alle tek denne i bruk.
22. desember 2020 Aurland kommune
NVE høyring: Revisjon av konsesjonsvilkår for Arnafjord og Vikvassdraga i Vik, Aurland og Voss kommunar
Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har lagt revisjonsdokument for reguleringa Arnafjord og viksvassdraga på offentleg høyring. NVE  ber om at kommunane Vik, Aurland og Voss som er berørt av desse reguleringane kunngjer høyringa på sine heimesider. Høyringsfristen...
21. desember 2020 Aurland kommune
Høyring planprogram samfunnsdelen til kommuneplanen
I planprogrammet er det skildra korleis arbeidet med samfunnsdelen skal organiserast, opplegg for medverknad, kva som skal vere hovudtema i samfunnsdelen og behovet for utgreiingar. Planprogrammet ligg ute på høyring fram til 18.januar. 
7. desember 2020 Aurland kommune
Gåande stengde tunnel – men elles er alt på stell
SAMFERDSEL: Gudvangatunnelen blei stengt etter at ein gåande forvilla seg inn i tunnelen.
4. februar 2018 Firda
Person med harepest døydde – fire smitta i Aurland
AURLAND: I haust blei fire personar smitta av harepest på kort tid.
4. januar 2018 Firda
Kristin (85) fekk fylkeskulturprisen
PRIS: Kristin Sønnerheim vart heidra for hennar arbeid med å gjere Aurlandsdalen tilgjengeleg for ålmenta.
5. desember 2017 Firda
VESTLAND

Kolonnekøyring over Hardangervidda
SAMFERDSLE: Sjå korleis statusen er for vegar i fylket.
5. desember 2017 Firda
Straumførande leidningar stoppar trafikk på E16
Politiet melder kl. 20.45 søndag at E16 i Nærøydalen er stengd for lastebiler, mens det er manuell dirigering for personbilar.
3. desember 2017 Firda
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL