Aukra
Aukra med toppskår på innbyggarundersøking
Aukra oppnår gode resultat i den nyleg gjennomførte borgar/innbyggarundersøkinga utført av analyseinstituttet Sentio. Borgarskåren er svært god og viser at innbyggarane er godt fornøgd med Aukra som ein plass å bu å leve i, seier Arve Østgaard adm.dir...
fredag 13:43 Aukra kommune
Ledige stillingar som lærarar på Gossen barne- og ungdomsskole
Det lysast no ut både faste stillingar og vikariat som lærarar på Gossen Barne- og ungdomsskole.
mandag 14:51 Aukra kommune
Tobakkssal - tilsyn og registreringsplikt
Heim
tirsdag 7. november Aukra kommune
Ledig stilling som vaktmeister, 100% fast
Aukra kommune har ei ledig stilling som vaktmeister, 100% fast.
tirsdag 7. november Aukra kommune
Aukra kommune gjennomfører innbyggarundersøking i november
Innbyggarundersøkinga skal medverke til å sette fokus på utviklinga av dei kommunale tenestene samt til kommunen sin nye langsiktige kommuneplan.
torsdag 2. november Aukra kommune
Spelemidlar 2018- utsett frist
Heim
onsdag 1. november Aukra kommune
Formannskapet si innstilling til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
Heim
tirsdag 31. oktober Aukra kommune
201604 Reguleringsplan Ormen Lange Gassbehandlingsanlegg, endring 01 - 1. offentlege høyring
Heim
tirsdag 31. oktober Aukra kommune
MØRE OG ROMSDAL

Endring i ekteskapslova - kommunal vigsel
Frå 1. januar 2018 blir ansvaret for gjennomføring av borgarlege vigslar overførd frå tingrettane til kommunane etter ei lovendring i ekteskapslova. Aukra kommune vil frå 1. januar ha eit kommunalt vigselstilbod til eigne innbyggjarar og for personar som ikkje er busette i Noreg.
mandag 30. oktober Aukra kommune
Måleinstrument ved Kjerringsundet
I går vart det i regi av NIVA satt ut tre måleinstrument i og ved Kjerringsundet ved Aukra.
onsdag 25. oktober Aukra kommune
UKM-workshop i Molde
Workshop med dyktige instruktørar innan kunst, foto, dans og musikk - for ungdom mellom 13 og 20 år.
mandag 23. oktober Aukra kommune
Resultatet for TV-aksjonen 2017
Her finn du resultatet for TV-aksjonen 2017 for Aukra kommune
mandag 23. oktober Aukra kommune
TV-aksjon 2017
fredag 20. oktober Aukra kommune
Kurs i arbeidsvarsling - kurs 1
Alle som utfører arbeid på offentleg grunn, skal ha opplæring i arbeidsvarsling. Med offentleg grunn meinest kommunale-, riks- og fylkesvegar (gate, veg, fortau, park og friområde) som er opne for allmenn ferdsel, som blir drifta og vedlikehalden av kommunen og det offentlege.
torsdag 19. oktober Aukra kommune
Reguleringsplan Torhaugmyra aust, endring 01 - Melding om planvedtak
Heim
torsdag 12. oktober Aukra kommune
Ledig stilling som einingsleiar Heimetenester
Aukra kommune har ledig stilling som einingsleiar for Heimetenester.
mandag 9. oktober Aukra kommune
Ledig stilling som ingeniør/prosjektmedarbeidar, Teknisk sektor
Aukra kommune har ei ledig stilling som ingeniør/prosjektmedarbeidar i teknisk sektor
fredag 22. september Aukra kommune
"Ung tur"/ Aktiv på dagtid
Tilbodet "Ung tur"/ Aktiv på dagtid er no godt i gang.
onsdag 13. september Aukra kommune
Open dag på Nyhamna
Shell feirar 10 års jubileum for Ormen Lange og vil invitere alle innbyggarane i Aukra kommune til open dag på Nyhamna laurdag 30. september frå klokka 10.00 til kl 16.00.
onsdag 13. september Aukra kommune
Melding om interesse for Torhaugmyra aust, konsentrert busetting
Kommunen har begynt å få spørsmål om tomtesal på bustadfeltet Torhaugmyra aust. Førebels har vi ikkje noko konkret tidspunkt for når tomtene vil leggjast ut og når det vil bli oppstart på utbygginga.
tirsdag 12. september Aukra kommune
Resultat Stortingsval
søndag 10. september Aukra kommune
Måndag 11. september kan du stemme ved Stortingsvalet
søndag 10. september Aukra kommune
Ledige stillingar som helsefagarbeidar, 3.kvar helg, vikariat
Eining heimetenester søkjer to helsefagarbeidarar i stillingar 3.kvar helg, vikariat
torsdag 7. september Aukra kommune
Aukra kulturskole med ny heimeside
Aukra kulturskole har fått ny heimeside.
torsdag 7. september Aukra kommune
Anbod vintervedlikehald kommunale vegar 2017-2020.
Aukra kommune, Eining TEB, ønskjer tilbod på innleie av maskiner og mannskap til snøbrøyting/rydding og strøing av kommunale veger, fortau og parkeringsplassar.
torsdag 7. september Aukra kommune
Tilbod om gratis vaksine mot HPV-virus
Alle kvinner født i 1991 og seinare har tilbod om gratis vaksine mot HPV-virus.
onsdag 6. september Aukra kommune
Førehandsstemming til kl. 19 i dag
onsdag 6. september Aukra kommune
Ny informasjon om opningstider Rothaugen miljøstasjon
Grunna ny informasjon frå RIR går vi enno ein gong ut med nye opningstider på Rothugen miljøstasjon
mandag 4. september Aukra kommune
På tur med ordføraren / Kulturminnedagen 10. september
Heim
fredag 1. september Aukra kommune
Symjebassenget opnar 1. september
Heim
torsdag 31. august Aukra kommune
Aukra kommune skal over til Vipps
Heim
onsdag 30. august Aukra kommune
Førehandsrøysting på Julsundet, Aukraheimen og langtidsope kommunehus
tirsdag 29. august Aukra kommune
Nye opningsdagar på Rothaugen miljøstasjon frå 01.september
Frå 1.september vil det verte endringar i opningsdagane på Rothaugen miljøstasjon.
mandag 28. august Aukra kommune
MØRE OG ROMSDAL

Politiske møte avlyst
Heim
tirsdag 22. august Aukra kommune
Ledig stilling som helsefagarbeidar 60%, vikariat
Eining Heimetenester har ledig stilling i 60% vikariat som helsefagarbeidar.
fredag 18. august Aukra kommune
Informasjon om skolestart 2017/18
Heim
tirsdag 15. august Aukra kommune
Førehandsrøysting
Heim
onsdag 9. august Aukra kommune
Kulturplan for Aukra kommune 2017-2020 - Rullering av handlingsprogram for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg - offentleg høyring
Høyringsfrist: 04.09.2017
tirsdag 8. august Aukra kommune
Kulturminneplan for Aukra kommune 2017-2020 - Rullering av handlingsdelen - offentleg høyring
Høyringsfrist: 04.09.2017
tirsdag 8. august Aukra kommune
Søknad om løyve etter forureiningslova til mottak, mellomlagring og knusing av returasfalt og returbetong på Gossen
Heim
mandag 7. august Aukra kommune
Krigsminneutstillinga er stengd torsdag 20. juli
Krigsminneutstillinga er stengd torsdag 20. juli grunna kommunestyremøte.
torsdag 20. juli Aukra kommune
Aukra kommunehus har fått ny besøks- og postadresse
Den nye adressa er Nyjordvegen 12.
onsdag 19. juli Aukra kommune
Inkluderingspris 2017
Kulturavdelinga sin inkluderingspris vert delt ut i 2017
mandag 17. juli Aukra kommune
Ledige stillingar Barnebo barnehage
Heim
fredag 14. juli Aukra kommune
Politiske møte i juli
onsdag 12. juli Aukra kommune
Ledige stillingar i Eining for innvandring og integrering
Eining innvandring og integrering har to ledige stillingar som avdelingsleiar vaksenopplæringa og lærar i vaksenopplæringa.
onsdag 12. juli Aukra kommune
Kameraovervaking ved Gossen barne- og ungdomsskole
onsdag 12. juli Aukra kommune
Ledige stillingar i Eining heimetenester
Eining heimetenester har to ledige stillingar
torsdag 6. juli Aukra kommune
201702 Reguleringsplan for Falkhytten sentrum - oppstartsmelding
Frist for merknader: 21.08.2017
tirsdag 4. juli Aukra kommune
Webkamera Julsundet skole og fleirbrukshus
Heim
tirsdag 4. juli Aukra kommune
Ledige stillingar i Aukra kommune
Heim
torsdag 29. juni Aukra kommune
Opningstider biblioteket i sommar
Heim
mandag 26. juni Aukra kommune
Etterforsker mulig voldtekt
Tenåring siktet for voldtekt av annen tenåring.
søndag 25. juni rbnett.no
Utvider nattbusstilbudet under Moldejazz
FRAM setter inn ekstra avganger i Molde, Fræna, Eide og Aukra.
fredag 23. juni rbnett.no
201605 Reguleringsplan Falkhytten sentrum aust - Melding om planvedtak
Heim
torsdag 22. juni Aukra kommune
Vekommen til opning av krigshistorisk utstilling
Søndag 25.juni opnar den krigshistoriske utstillinga for sommaren 2017. Sjå programmet for opningsdagen og meir om utstillinga under.
torsdag 22. juni Aukra kommune
Søke om løyve til å brenne bål
I samband med den tradisjonsrike sankthansfeiringa ønskjer mange å tenne bål. Om du planlegg eit slikt bål, må du ha godkjenninga i orden.
torsdag 22. juni Aukra kommune
201408 Privat reguleringsplan Gossen feriesenter - 1. offentlege høyring
tirsdag 20. juni Aukra kommune
MØRE OG ROMSDAL

201312 Reguleringsplan Torhaugmyra aust, endring 01 - 1. offentlege høyring
Heim
tirsdag 20. juni Aukra kommune
Ledige stillingar i Aukra kommune
mandag 19. juni Aukra kommune
Aukra Brann og Redning søkjer/ønskjer nedbrenningsobjekt
fredag 16. juni Aukra kommune
Opningstid NAV Aukra
Heim
fredag 16. juni Aukra kommune
Telefontid byggjesak
fredag 16. juni Aukra kommune
Har utpekt 36 politikontakter
Se hvem som er blitt politikontakter i hver kommune.
tirsdag 13. juni rbnett.no
Og no kan du bake vinner-kaka heime
søndag 11. juni rbnett.no
Velkommen til kakefest - Heile Aukra baker på Aukradagen
fredag 9. juni Aukra kommune
Aukradagen: Det skjer i kommunestyresalen og omvisning nytt omsorgssenter og Gossen barne- og ungdomsskole
fredag 9. juni Aukra kommune
Brøyting kommunale vegar og plassar 2017- 2022
Aukra kommune skal ut med anbod på kommunal brøyting og vintervedlikehald for perioden 2017- 2022
onsdag 7. juni Aukra kommune
I kveld kan Emilie (18) få debuten på U23-landslaget
Emilie Nautnes kan få spilletid bare tre dager etter at hun ble tatt ut i troppen.
tirsdag 6. juni rbnett.no
Med vinden i ryggen og god tid
Nærare 250 syklistar tok måndag turen Gossen Rundt. Det tradisjonsrike mosjonsløpet samla små og store på to hjul, og på dei tre påmeldingsstasjonane sat medlemmer frå arrangøren Aukra Sykkelklubb og delte gode tips og råd på vegen.
mandag 5. juni rbnett.no
Åtte romsdalinger tatt ut til talentleir
Og jentene får være med for første gang på Statoil talentleir.
lørdag 3. juni rbnett.no
Ledig stilling som teknisk sjef i Aukra kommune
Aukra kommune lyser no ut ei stilling som teknisk sjef.
torsdag 1. juni Aukra kommune
Største enkeltkontrakten til Aukra Maritime
Stor kranleveranse til Aker Biomarines nye flaggskip.
torsdag 1. juni rbnett.no
Ledig stilling som fastlege i Aukra kommune
I Aukra kommune blir det ledig ein avtaleheimel for fastlege frå 1. januar 2018. Stillinga er knytt til legekontoret ved helsesenteret på Gossen som har to fastlegeheimlar og ein turnuslege.
onsdag 31. mai Aukra kommune
Sunnmørsasfalt på romsdalsveger
Molde, Aukra, Midsund og Nesset får asfalt fra Ålesund.
tirsdag 30. mai rbnett.no
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

AUKRA

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
MØRE OG ROMSDAL

FAVORITTER

Hordaland IT Telemark Innenriks Utenriks Bergen Akershus Næringsliv Fotboll Aust Agder Get-ligaen Rogaland Kjendis Båt Vestfold Nordland Sport Oppland Hedmark Buskerud
flere?
Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Troms Kultur Skåne Vest Agder Oslo Østfold Økonomi Mobil Fiske Halloween Kvinnherad Reise Game of Thrones Helse Oskarshamn Mat Kalmar Finnmark Grue Svalbard Sport Tesla Fotball Bolig Film Jul Landbruk Östra Göinge Vær Sverige Håndball Båt Suldal Litteratur Kultur Inrikes Hässleholm Helsingborg Kunst Forskning Bil Spill Forsvar Vestby Motor Boksing Tour of Norway Malmö Musikk Ishockey Landskrona Hockey Arendal Masfjorden Odda Kongsvinger Trav Trening Holmestrand Valg Sykkel Mote Russland Brexit Svelvik Osterøy Lillesand Kongelig Nord-Korea NM Bærum Odds BK Stavanger Risør Polen Trondheim Lund Seljord Langrenn Os Barn Musik OL Eidfjord Kristianstad Svømming Vestre Slidre Sjakk Molde VM Tinn Jobb Fedje Stockholm Astronomi Verdal Fjell Askøy Agdenes Øvre Eiker Sørreisa Skiskyting Jakt Mandal Karmøy Vinje Skellefteå Stord Israel Tønsberg Politikk Kävlinge Fredrikstad Harry Potter Poker NHL Selje Menn Premier League Ledare Gloppen Tyskland Tvedestrand Nedre Eiker Norway Cup Radøy Vellinge Emmaboda Sandnes Kommunesammenslåing Voss Moss Tjøme Kristiansand Røros Steinkjer Hopp Fitjar Halden Klima OBOS-ligaen Lenvik Tromsø IL Viking FK Lier Nissedal Lyngdal Vevelstad Narvik USA Tomelilla Europa League Skøyter Kina Mercedes-Benz Streik Holtålen Jevnaker Aurdal Eidsberg Meland Evenes Universet Midsund Porsanger Trysil Austrheim Ullensvang Drammen Alpint Tana Rauma Tingvoll Frankrike Snowboard Åstorp Ås Vitenskap Haugesund Sund Nybro Andøy Klatring Kvænangen Gjøvik SK Brann Bremanger Skien Nannestad Måsøy Svedala Android Volda Dovre Näringsliv Motorsport Eslöv
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL