Aukra
Informasjonsmøte om omsorgssenteret
Heim
mandag 11:45 Aukra kommune
Revisjon av trafikktryggingsplan
Heim
mandag 11:21 Aukra kommune
Ledige stillingar - ferievikarar sommar 2018
fredag 14:32 Aukra kommune
Hovudopptak barnehage 2018/2019
Det er tid for å søkje plass i barnehagen. Søknadsfrist er 1. mars 2018.
fredag 12:31 Aukra kommune
To ledige stillingar som brannkonstablar
Aukra brann og redning er basert på frivillige mannskap. Mannskapet går vakt ca 4. kvar veke.
onsdag 09:53 Aukra kommune
Du treng ikkje lenger tilvisning til fysioterapi
mandag 15. januar Aukra kommune
Politiske møte i januar
Heim
torsdag 11. januar Aukra kommune
Open kveld for ungdom
Open kveld er eit gratis og rusfritt tilbod, som vert arrangert for ungdom frå 8.klasse og oppover og kor ungdom kan treffast, spele spel m.m. Tilbodet er eit samarbeid mellom ungdomsarbeidar i Aukra kommune og 10. klasse ved Gossen barne- og
torsdag 4. januar Aukra kommune
MØRE OG ROMSDAL

Ledig stilling som helsefagarbeidar, 88% vikariat, Eining institusjonstenester
 Det er no ei ledig stilling som helsefagarbeidar, 88% vikariat. Vikariatet er frå 01. april 2018.
27. desember 2017 Aukra kommune
StikkUt!- gåvekort til Jul
Vil du gi ei gåve som oppmodar til aktivitet, så kan du gi eit gåvekort frå StikkUt!
20. desember 2017 Aukra kommune
Ledig stilling som lærar ved Julsundet skole
Heim
19. desember 2017 Aukra kommune
Opningstider i jula
18. desember 2017 Aukra kommune
Bassenget held stengt i jula
Heim
15. desember 2017 Aukra kommune
Ledig stilling som servicemedarbeidar hjelpemiddellageret, 100% fast, Eining heimetenester
Kommunalt hjelpemiddellager i Aukra kommune. 100 % fast stilling ledig som servicemedarbeidar/ fagperson ved hjelpemiddellageret. Hjelpemiddellageret er organisert under Eining heimetenester.
13. desember 2017 Aukra kommune
Ledige stillingar i eining for institusjonstenester
Heim
11. desember 2017 Aukra kommune
Ledig stilling som miljøarbeidar, 100 % fast, Eining heimetenester
I Eining heimetenester, dagsentertilbod for heimebuande personar med demens er det ledig 100 % stilling fast som miljøarbeidar.
7. desember 2017 Aukra kommune
Problem med overvatn i undergang ved Hollingbukta
Det har det siste året vore problem med overvatn i undergangen ved Hollingsbukta
6. desember 2017 Aukra kommune
Ledige stillingar i Eining kultur og Eining heimetenester
Eining for kultur har ei 20% prosjektstilling og Eining hemetenester har ei 40% stilling ledig som helsefagarbeidar. 
5. desember 2017 Aukra kommune
Nye opningstider i NAV Aukra
27. november 2017 Aukra kommune
Anbod Bergtun omsorgsbustad
27. november 2017 Aukra kommune
Utlevering av Stikk Ut! krus 2017
Det skal no utleveras Stikk Ut! krus for 2017
20. november 2017 Aukra kommune
Aukra med toppskår på innbyggarundersøking
Aukra oppnår gode resultat i den nyleg gjennomførte borgar/innbyggarundersøkinga utført av analyseinstituttet Sentio. Borgarskåren er svært god og viser at innbyggarane er godt fornøgd med Aukra som ein plass å bu å leve i, seier Arve Østgaard adm.dir...
17. november 2017 Aukra kommune
Ledige stillingar på Gossen barne- og ungdomsskole og Barnebo barnehage
13. november 2017 Aukra kommune
Tobakkssal - tilsyn og registreringsplikt
7. november 2017 Aukra kommune
Ledig stilling som vaktmeister, 100% fast
Aukra kommune har ei ledig stilling som vaktmeister, 100% fast.
7. november 2017 Aukra kommune
Aukra kommune gjennomfører innbyggarundersøking i november
Innbyggarundersøkinga skal medverke til å sette fokus på utviklinga av dei kommunale tenestene samt til kommunen sin nye langsiktige kommuneplan.
2. november 2017 Aukra kommune
Spelemidlar 2018- utsett frist
1. november 2017 Aukra kommune
Formannskapet si innstilling til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
31. oktober 2017 Aukra kommune
201604 Reguleringsplan Ormen Lange Gassbehandlingsanlegg, endring 01 - 1. offentlege høyring
31. oktober 2017 Aukra kommune
Endring i ekteskapslova - kommunal vigsel
Frå 1. januar 2018 blir ansvaret for gjennomføring av borgarlege vigslar overførd frå tingrettane til kommunane etter ei lovendring i ekteskapslova. Aukra kommune vil frå 1. januar ha eit kommunalt vigselstilbod til eigne innbyggjarar og for personar som ikkje er busette i Noreg.
30. oktober 2017 Aukra kommune
Måleinstrument ved Kjerringsundet
I går vart det i regi av NIVA satt ut tre måleinstrument i og ved Kjerringsundet ved Aukra.
25. oktober 2017 Aukra kommune
UKM-workshop i Molde
Workshop med dyktige instruktørar innan kunst, foto, dans og musikk - for ungdom mellom 13 og 20 år.
23. oktober 2017 Aukra kommune
Resultatet for TV-aksjonen 2017
Her finn du resultatet for TV-aksjonen 2017 for Aukra kommune
23. oktober 2017 Aukra kommune
MØRE OG ROMSDAL

TV-aksjon 2017
20. oktober 2017 Aukra kommune
Kurs i arbeidsvarsling - kurs 1
Alle som utfører arbeid på offentleg grunn, skal ha opplæring i arbeidsvarsling. Med offentleg grunn meinest kommunale-, riks- og fylkesvegar (gate, veg, fortau, park og friområde) som er opne for allmenn ferdsel, som blir drifta og vedlikehalden av kommunen og det offentlege.
19. oktober 2017 Aukra kommune
Reguleringsplan Torhaugmyra aust, endring 01 - Melding om planvedtak
Heim
12. oktober 2017 Aukra kommune
Ledig stilling som ingeniør/prosjektmedarbeidar, Teknisk sektor
Aukra kommune har ei ledig stilling som ingeniør/prosjektmedarbeidar i teknisk sektor
22. september 2017 Aukra kommune
"Ung tur"/ Aktiv på dagtid
Tilbodet "Ung tur"/ Aktiv på dagtid er no godt i gang.
13. september 2017 Aukra kommune
Melding om interesse for Torhaugmyra aust, konsentrert busetting
Kommunen har begynt å få spørsmål om tomtesal på bustadfeltet Torhaugmyra aust. Førebels har vi ikkje noko konkret tidspunkt for når tomtene vil leggjast ut og når det vil bli oppstart på utbygginga.
12. september 2017 Aukra kommune
Resultat Stortingsval
10. september 2017 Aukra kommune
Måndag 11. september kan du stemme ved Stortingsvalet
10. september 2017 Aukra kommune
Ledige stillingar som helsefagarbeidar, 3.kvar helg, vikariat
Eining heimetenester søkjer to helsefagarbeidarar i stillingar 3.kvar helg, vikariat
7. september 2017 Aukra kommune
Aukra kulturskole med ny heimeside
Aukra kulturskole har fått ny heimeside.
7. september 2017 Aukra kommune
Anbod vintervedlikehald kommunale vegar 2017-2020.
Aukra kommune, Eining TEB, ønskjer tilbod på innleie av maskiner og mannskap til snøbrøyting/rydding og strøing av kommunale veger, fortau og parkeringsplassar.
7. september 2017 Aukra kommune
Tilbod om gratis vaksine mot HPV-virus
Alle kvinner født i 1991 og seinare har tilbod om gratis vaksine mot HPV-virus.
6. september 2017 Aukra kommune
Ny informasjon om opningstider Rothaugen miljøstasjon
Grunna ny informasjon frå RIR går vi enno ein gong ut med nye opningstider på Rothugen miljøstasjon
4. september 2017 Aukra kommune
Førehandsrøysting på Julsundet, Aukraheimen og langtidsope kommunehus
29. august 2017 Aukra kommune
Nye opningsdagar på Rothaugen miljøstasjon frå 01.september
Frå 1.september vil det verte endringar i opningsdagane på Rothaugen miljøstasjon.
28. august 2017 Aukra kommune
Politiske møte avlyst
Heim
22. august 2017 Aukra kommune
Førehandsrøysting
Heim
9. august 2017 Aukra kommune
Kulturplan for Aukra kommune 2017-2020 - Rullering av handlingsprogram for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg - offentleg høyring
Høyringsfrist: 04.09.2017
8. august 2017 Aukra kommune
Kulturminneplan for Aukra kommune 2017-2020 - Rullering av handlingsdelen - offentleg høyring
Høyringsfrist: 04.09.2017
8. august 2017 Aukra kommune
Søknad om løyve etter forureiningslova til mottak, mellomlagring og knusing av returasfalt og returbetong på Gossen
Heim
7. august 2017 Aukra kommune
Krigsminneutstillinga er stengd torsdag 20. juli
Krigsminneutstillinga er stengd torsdag 20. juli grunna kommunestyremøte.
20. juli 2017 Aukra kommune
Aukra kommunehus har fått ny besøks- og postadresse
Den nye adressa er Nyjordvegen 12.
19. juli 2017 Aukra kommune
Inkluderingspris 2017
Kulturavdelinga sin inkluderingspris vert delt ut i 2017
17. juli 2017 Aukra kommune
Ledige stillingar Barnebo barnehage
Heim
14. juli 2017 Aukra kommune
Politiske møte i juli
12. juli 2017 Aukra kommune
MØRE OG ROMSDAL

Ledige stillingar i Eining for innvandring og integrering
Eining innvandring og integrering har to ledige stillingar som avdelingsleiar vaksenopplæringa og lærar i vaksenopplæringa.
12. juli 2017 Aukra kommune
Kameraovervaking ved Gossen barne- og ungdomsskole
12. juli 2017 Aukra kommune
Ledige stillingar i Eining heimetenester
Eining heimetenester har to ledige stillingar
6. juli 2017 Aukra kommune
201702 Reguleringsplan for Falkhytten sentrum - oppstartsmelding
Frist for merknader: 21.08.2017
4. juli 2017 Aukra kommune
Webkamera Julsundet skole og fleirbrukshus
Heim
4. juli 2017 Aukra kommune
Ledige stillingar i Aukra kommune
Heim
29. juni 2017 Aukra kommune
Opningstider biblioteket i sommar
Heim
26. juni 2017 Aukra kommune
Etterforsker mulig voldtekt
Tenåring siktet for voldtekt av annen tenåring.
25. juni 2017 rbnett.no
Utvider nattbusstilbudet under Moldejazz
FRAM setter inn ekstra avganger i Molde, Fræna, Eide og Aukra.
23. juni 2017 rbnett.no
201605 Reguleringsplan Falkhytten sentrum aust - Melding om planvedtak
Heim
22. juni 2017 Aukra kommune
Vekommen til krigshistorisk utstilling
Frå 25.juni er den krigshistoriske utstillinga open på kommunehuset.
22. juni 2017 Aukra kommune
201408 Privat reguleringsplan Gossen feriesenter - 1. offentlege høyring
20. juni 2017 Aukra kommune
201312 Reguleringsplan Torhaugmyra aust, endring 01 - Fyrste offentlege høyring
20. juni 2017 Aukra kommune
Ledige stillingar i Aukra kommune
19. juni 2017 Aukra kommune
Aukra Brann og Redning søkjer/ønskjer nedbrenningsobjekt
16. juni 2017 Aukra kommune
Opningstid NAV Aukra
Heim
16. juni 2017 Aukra kommune
Telefontid byggjesak
16. juni 2017 Aukra kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

AUKRA

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
MØRE OG ROMSDAL

FAVORITTER

Hordaland Bergen IT Utenriks Innenriks Telemark Hedmark Næringsliv Troms Vestfold Kjendis Akershus Kultur Odda Trøndelag Nordland Sport Båt Oppland Aust Agder
flere?
Rogaland Buskerud Fotboll Østfold Møre og Romsdal Mat Finnmark Jul Kvinnherad Get-ligaen Oslo Vest Agder Sogn og Fjordane Mobil Bolig Økonomi Halloween Fiske Sport Forsvar Landbruk Sarpsborg 08 Fotball Skåne Reise Motor Blekinge Trav Russland Kalmar Östra Göinge Kultur Helse Inrikes Osterøy Vær Risør Bærum Øvre Eiker Vestby Oskarshamn Helsingborg Tinn Kryptovaluta Odds BK Haugesund Håndball Tesla Forskning Svalbard Ringsaker Kristiansand Suldal Näringsliv Sigdal Game of Thrones Indonesia Malmö Musikk Trondheim Porsgrunn Trysil Drammen Gjøvik Kristianstad Hammerfest Bodø Narvik Kristiansund Litteratur Kunst Kongsvinger Sørfold Sykkel Bamble Kongelig Stockholm Klippan Tingvoll Moss Eliteserien Førde Meland Elverum Fauske Mote Askøy Hadsel Løten Seljord Tvedestrand Svelvik Landskrona Politikk NHL Karmøy Hemne Fedje Radøy Evje og Hornnes Hockey Tromsø Hamar Sandefjord Film Tønsberg Sortland Trening Masfjorden Sandnes Kommunesammenslåing Orkdal Polen Brexit Tour de Ski Lund Jakt Barn Nannestad Horten Kragerø Ås Skøyter Vestre Slidre Vaksdal Os OL Nedre Eiker Langrenn Våler Tour of Norway Rosenborg BK FK Haugesund Holmestrand Kina Ishockey Salangen Nord-Korea Aurdal Snowboard Bil Tromsø IL Vestvågøy Tour de France Sjakk Astronomi Lødingen Klima Friidrett Alta Hässleholm Alpint Sarpsborg Hälsa Spill Poker Mandal Nybro Bil Porsanger Røros Ørsta Stavanger Fet Google Lier Skiskyting Modum Dovre Brønnøy Gloppen Selbu Israel Skisport Frankrike Eidsberg Notodden Vinje World Series of Poker Fitjar Fredrikstad OBOS-ligaen Øygarden Steigen Harry Potter Premier League Viking FK Eid Utsira Finnøy Nesseby Universet Re E-sport Valg Selje Voss Gjerstad Harstad Nissedal Bremanger Kongsberg Stryn Fjell Lesja Askim Andøy Volda SK Brann Åsnes Foto Sverige Dyr Farsund Eidfjord Ullensvang Asker Sund Lyngdal Målselv Kvænangen Tydal Europa League Stord La liga Streik Tana Mörbylånga Russ Hörby Klatring Teknik Telenorligaen Romfart Flora Vålerenga Vefsn Skien Frogn Tomelilla Sør-Varanger Frosta Vietnam Bjørnefjorden Jobb Nes Årdal Rana Alstahaug Åmot Evenes Klepp Karlskrona Lindesnes Råde VM Røyken Arendal Syria Skurup Grue Skellefteå Midsund Kvinner Nore og Uvdal Tynset Vitenskap Rauma Jevnaker Motorsport Musik Filippinene Svømming Båt Halden Modalen Film Larvik Emmaboda Eslöv Svalöv Lenvik Sande Menn Holtålen Resor Ulstein Jølster Staffanstorp Mercedes-Benz Lindås Ålesund NM Kampsport Båstad
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL