Aukra
Opningstider i påska
Heim
tirsdag 15:29 Aukra kommune
Påmelding til Aukradagen 9. juni 2018
Har du, din bedrift eller ditt lag/organisasjon lyst til å delta på Markedsplassen, scena eller sjøsportdagen?
fredag 14:23 Aukra kommune
Ledige stillingar, Barnebo barnehage
torsdag 13:27 Aukra kommune
Ledige stillingar ved Julsundet skole
torsdag 13:24 Aukra kommune
Detaljplan II for ny veg mellom Gossen og Otrøya, Kjerringsundsambandet - høyring
Høyringsfrist 04.05.2018
onsdag 16:05 Aukra kommune
Problem med overføring av politisk møte
Heim
tirsdag 13. mars Aukra kommune
Ledig stilling ved økonomiavdelinga
torsdag 8. mars Aukra kommune
Vil du jobbe i Aukra kommune - sommarvikarar, Eining tekniske tenester?
tirsdag 6. mars Aukra kommune
MØRE OG ROMSDAL

Ledige stillingar på Julsundet og Gossen barne- og ungdomsskoler
tirsdag 6. mars Aukra kommune
Ledige stillingar i eining institusjon
tirsdag 6. mars Aukra kommune
Prisførespurnad på kosting/feiing av veger og plasser
tirsdag 6. mars Aukra kommune
Offentleg eigedomsskatteliste 2018
mandag 5. mars Aukra kommune
Ny presentasjonfilm Gossen-Otrøya
mandag 5. mars Aukra kommune
Ønskjer du å gifte deg i Aukra kommune?
mandag 5. mars Aukra kommune
Dronebruk av turistar
mandag 5. mars Aukra kommune
PLIVO-øving på måndag 5. mars
onsdag 28. februar Aukra kommune
Revidert reguleringsplan for ny veg mellom Gossen og Otrøya
Høyringsfrist 04.05.2018
onsdag 28. februar Aukra kommune
Ledige stillingar i eining for heimetenester
tirsdag 27. februar Aukra kommune
Aukra kulturskole - Tilbod hausten 2018
mandag 26. februar Aukra kommune
Invitasjon til Ungdata-presentasjon med gruppedrøfting
torsdag 22. februar Aukra kommune
NAV Aukra held stengt 27. februar
Heim
tirsdag 20. februar Aukra kommune
Paviljong til sals
Heim
mandag 19. februar Aukra kommune
Ledig stilling som Assisterande styrar, Bergetippen barnehage
Heim
fredag 16. februar Aukra kommune
Ledig stilling som Ingeniør/Prosjektleiar, Teknisk eining
Heim
fredag 16. februar Aukra kommune
Privat reguleringsplan for Gossen feriesenter - Melding om planvedtak
torsdag 15. februar Aukra kommune
Informasjonsmøte på Gossen barne- og ungdomsskole
Tema: Innskriving 1. klasse hausten 2018
tirsdag 13. februar Aukra kommune
UKM Aukra 2018
Heim
mandag 12. februar Aukra kommune
Vil du bli lærling i Aukra kommune?
Heim
fredag 9. februar Aukra kommune
Ledig stilling som fagperson med høgskoleutdanning til hjelpemiddellager
onsdag 31. januar Aukra kommune
Nye opningstider for tannhelsetenesta i Aukra kommune
onsdag 31. januar Aukra kommune
Omsorgsbase og utleigebustader på Mevold
Heim
tirsdag 30. januar Aukra kommune
Ledige prosjektstillingar som personvernombod
I samband med ny personvernlovgjeving skal IKA Møre og Romsdal etablere eit prosjekt som skal levere tenesta personvernombod for 25 kommunar og Møre og Romsdal fylkeskommune. Aukra kommune skal delta i dette prosjektet.
mandag 29. januar Aukra kommune
Informasjon om avvikling av trykt rutehefte
Heim
fredag 26. januar Aukra kommune
MØRE OG ROMSDAL

Informasjonsmøte om omsorgssenteret
Heim
mandag 22. januar Aukra kommune
Revisjon av trafikktryggingsplan
Heim
mandag 22. januar Aukra kommune
Ledige stillingar - ferievikarar sommar 2018
fredag 19. januar Aukra kommune
Hovudopptak barnehage 2018/2019
Det er tid for å søkje plass i barnehagen. Søknadsfrist er 1. mars 2018.
fredag 19. januar Aukra kommune
To ledige stillingar som brannkonstablar
Aukra brann og redning er basert på frivillige mannskap. Mannskapet går vakt ca 4. kvar veke.
onsdag 17. januar Aukra kommune
Du treng ikkje lenger tilvisning til fysioterapi
mandag 15. januar Aukra kommune
Politiske møte i januar
Heim
torsdag 11. januar Aukra kommune
Open kveld for ungdom
Open kveld er eit gratis og rusfritt tilbod, som vert arrangert for ungdom frå 8.klasse og oppover og kor ungdom kan treffast, spele spel m.m. Tilbodet er eit samarbeid mellom ungdomsarbeidar i Aukra kommune og 10. klasse ved Gossen barne- og
torsdag 4. januar Aukra kommune
StikkUt!- gåvekort til Jul
Vil du gi ei gåve som oppmodar til aktivitet, så kan du gi eit gåvekort frå StikkUt!
20. desember 2017 Aukra kommune
Ledig stilling som lærar ved Julsundet skole
Heim
19. desember 2017 Aukra kommune
Opningstider i jula
18. desember 2017 Aukra kommune
Bassenget held stengt i jula
Heim
15. desember 2017 Aukra kommune
Ledig stilling som servicemedarbeidar hjelpemiddellageret, 100% fast, Eining heimetenester
Kommunalt hjelpemiddellager i Aukra kommune. 100 % fast stilling ledig som servicemedarbeidar/ fagperson ved hjelpemiddellageret. Hjelpemiddellageret er organisert under Eining heimetenester.
13. desember 2017 Aukra kommune
Ledige stillingar i eining for institusjonstenester
Heim
11. desember 2017 Aukra kommune
Ledig stilling som miljøarbeidar, 100 % fast, Eining heimetenester
I Eining heimetenester, dagsentertilbod for heimebuande personar med demens er det ledig 100 % stilling fast som miljøarbeidar.
7. desember 2017 Aukra kommune
Problem med overvatn i undergang ved Hollingbukta
Det har det siste året vore problem med overvatn i undergangen ved Hollingsbukta
6. desember 2017 Aukra kommune
Ledige stillingar i Eining kultur og Eining heimetenester
Eining for kultur har ei 20% prosjektstilling og Eining hemetenester har ei 40% stilling ledig som helsefagarbeidar. 
5. desember 2017 Aukra kommune
Nye opningstider i NAV Aukra
27. november 2017 Aukra kommune
Anbod Bergtun omsorgsbustad
27. november 2017 Aukra kommune
Utlevering av Stikk Ut! krus 2017
Det skal no utleveras Stikk Ut! krus for 2017
20. november 2017 Aukra kommune
Aukra med toppskår på innbyggarundersøking
Aukra oppnår gode resultat i den nyleg gjennomførte borgar/innbyggarundersøkinga utført av analyseinstituttet Sentio. Borgarskåren er svært god og viser at innbyggarane er godt fornøgd med Aukra som ein plass å bu å leve i, seier Arve Østgaard adm.dir...
17. november 2017 Aukra kommune
Ledige stillingar på Gossen barne- og ungdomsskole og Barnebo barnehage
13. november 2017 Aukra kommune
Tobakkssal - tilsyn og registreringsplikt
7. november 2017 Aukra kommune
Ledig stilling som vaktmeister, 100% fast
Aukra kommune har ei ledig stilling som vaktmeister, 100% fast.
7. november 2017 Aukra kommune
Aukra kommune gjennomfører innbyggarundersøking i november
Innbyggarundersøkinga skal medverke til å sette fokus på utviklinga av dei kommunale tenestene samt til kommunen sin nye langsiktige kommuneplan.
2. november 2017 Aukra kommune
MØRE OG ROMSDAL

Spelemidlar 2018- utsett frist
1. november 2017 Aukra kommune
Formannskapet si innstilling til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
31. oktober 2017 Aukra kommune
201604 Reguleringsplan Ormen Lange Gassbehandlingsanlegg, endring 01 - 1. offentlege høyring
31. oktober 2017 Aukra kommune
Endring i ekteskapslova - kommunal vigsel
Frå 1. januar 2018 blir ansvaret for gjennomføring av borgarlege vigslar overførd frå tingrettane til kommunane etter ei lovendring i ekteskapslova. Aukra kommune vil frå 1. januar ha eit kommunalt vigselstilbod til eigne innbyggjarar og for personar som ikkje er busette i Noreg.
30. oktober 2017 Aukra kommune
Måleinstrument ved Kjerringsundet
I går vart det i regi av NIVA satt ut tre måleinstrument i og ved Kjerringsundet ved Aukra.
25. oktober 2017 Aukra kommune
UKM-workshop i Molde
Workshop med dyktige instruktørar innan kunst, foto, dans og musikk - for ungdom mellom 13 og 20 år.
23. oktober 2017 Aukra kommune
Resultatet for TV-aksjonen 2017
Her finn du resultatet for TV-aksjonen 2017 for Aukra kommune
23. oktober 2017 Aukra kommune
TV-aksjon 2017
20. oktober 2017 Aukra kommune
Kurs i arbeidsvarsling - kurs 1
Alle som utfører arbeid på offentleg grunn, skal ha opplæring i arbeidsvarsling. Med offentleg grunn meinest kommunale-, riks- og fylkesvegar (gate, veg, fortau, park og friområde) som er opne for allmenn ferdsel, som blir drifta og vedlikehalden av kommunen og det offentlege.
19. oktober 2017 Aukra kommune
Reguleringsplan Torhaugmyra aust, endring 01 - Melding om planvedtak
Heim
12. oktober 2017 Aukra kommune
Ledig stilling som ingeniør/prosjektmedarbeidar, Teknisk sektor
Aukra kommune har ei ledig stilling som ingeniør/prosjektmedarbeidar i teknisk sektor
22. september 2017 Aukra kommune
"Ung tur"/ Aktiv på dagtid
Tilbodet "Ung tur"/ Aktiv på dagtid er no godt i gang.
13. september 2017 Aukra kommune
Melding om interesse for Torhaugmyra aust, konsentrert busetting
Kommunen har begynt å få spørsmål om tomtesal på bustadfeltet Torhaugmyra aust. Førebels har vi ikkje noko konkret tidspunkt for når tomtene vil leggjast ut og når det vil bli oppstart på utbygginga.
12. september 2017 Aukra kommune
Resultat Stortingsval
10. september 2017 Aukra kommune
Måndag 11. september kan du stemme ved Stortingsvalet
10. september 2017 Aukra kommune
Ledige stillingar som helsefagarbeidar, 3.kvar helg, vikariat
Eining heimetenester søkjer to helsefagarbeidarar i stillingar 3.kvar helg, vikariat
7. september 2017 Aukra kommune
Aukra kulturskole med ny heimeside
Aukra kulturskole har fått ny heimeside.
7. september 2017 Aukra kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

AUKRA

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
MØRE OG ROMSDAL

FAVORITTER

Hordaland Utenriks Telemark Bergen IT Sarpsborg 08 Hedmark Innenriks Næringsliv Troms Akershus Oppland Kjendis Østfold Nordland Vestfold Trøndelag Fotboll Mat Odda
flere?
Båt Buskerud Vest Agder Rogaland Kultur Aust Agder Sport Finnmark Møre og Romsdal Forsvar Mobil Oslo Sogn og Fjordane Get-ligaen Kalmar Skåne Fiske Kvinnherad Ringsaker Bolig Inrikes Elverum Fotball Blekinge Bodø Oskarshamn Haugesund Drammen Landbruk Kongsvinger Sport Økonomi Bamble Porsgrunn Karmøy Trav OL Kragerø Reise Motor Radøy Kryptovaluta Tinn Tromsø Hammerfest Fredrikstad Sandnes Lindås Jul Östra Göinge Vestvågøy Kultur Fauske Risør Kristianstad Svelvik Osterøy Politikk Bærum Landskrona Nedre Eiker Horten Dyr Näringsliv Vestby Skien Odds BK Musikk Øvre Eiker Tolga Stord Meløy Askøy Førde Film Narvik Forskning Tingvoll Salangen Russland Karlskrona Helsingborg Nord-Korea Sykkel Stavanger Sandefjord Sørfold Vær Kristiansand Stockholm Tvedestrand Forskning Lier Kongsberg Tesla Sigdal Helse Svedala Rosenborg BK Eslöv Eliteserien Tynset Sarpsborg Kvænangen Hvaler Kongelig Barn Kunst Drangedal Håndball Evje og Hornnes Askim Frogn Kristiansund Suldal Game of Thrones Nannestad Hadsel Vålerenga Kommunesammenslåing Poker Svalbard Eidsberg Filippinene Vefsn Tour de Ski Sørreisa Løten Åsnes Moss Trysil Friluftsliv Gjøvik FK Haugesund Lenvik Skøyter Fjell Meland Asker Lesja Råde Larvik Øksnes Sande Jakt Mote Hamar Grue Åmot Re Modum Vinje Ålesund Tønsberg Bil Bil Notodden Jølster Jobb Malmö Nore og Uvdal Målselv Farsund Halsa Steigen Stavanger Oilers Ås Google Stryn Tomelilla Skiskyting Austrheim Utsira Våler Friidrett Vestre Slidre Hemne Mörbylånga Rana Vitenskap Vaksdal Norway Cup Hörby Klima Aurdal Masfjorden Øygarden Åmli USA Skjervøy Gjerstad Hässleholm Klippan Nissedal World Series of Poker Dovre Teknik Motorsport Foto NHL OBOS-ligaen Båt Sölvesborg Lillesand Brexit Langrenn Eiker Klepp Halden Grane Svalöv Frankrike Brønnøy Lødingen Harstad Romfart Skisport Eurovision Strand Nittedal Berlevåg Spill Mat Herøy Aurskog-Høland Sortland Hurum Nesseby Fitjar Ekonomi Lyngen Ski VM Eidskog Universet Olofström Porsanger Litteratur Modalen Mandal Fedje Nesodden Kina Åseral Ballangen Ronneby Östergötland Årdal Tydal Vietnam Sør-Varanger Nesna Tana Volda Sande Enebakk Påske Resor Emmaboda Birkenes Træna Karlshamn Russ Rendalen Mönsterås Odal Lomma Bjørnefjorden Herøy Leirfjord Gran Vennesla Turn Froland Halloween Tour of Norway Nesset Menn Ulstein Viking FK Kävlinge Andøy Hockey Klatring Arendal Sverige Lund Syria Seljord Lyngdal Nes Nordkapp Alpint Frosta Voss Jevnaker Snowboard Os Gloppen Svømming Alta Røros Stabæk Bodø/Glimt Evenes Polen Sjakk Fet Nybro E-sport Musik Måsøy Film Tromsø IL Skedsmo Skurup Bremanger Ullensvang Sandøy Hemnes Sund Eidfjord 17. mai Bromölla
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL