Askøy
Klage fra denne kvinnen kan føre til omvalg på Askøy
Anne Hilleren mener valget på Askøy ble ulovlig gjennomført fordi flere stemte etter klokken 21. Kommunen har avvist klagen.
18:25 $ Askøyværingen
Altfor skjev kjønnsbalanse i politikken
torsdag 07:23 $ Askøyværingen
– Er det mulig å kreve betaling for vann uten å tilby kompensasjon?
MENINGER: – Kommunen har fortsatt mulighet til å handle i denne saken, skriver Knut Skogedal fra Hetlevik.
onsdag 17:05 $ Askøyværingen
Her konkurrerer entrepenørane om sprengsteinen
Mange entrepenørar vil gjerne ha sprengsteinen som vert til overs i arbeidet med Askøypakken.
fredag 13. september Tunnelsyn
– Det er politisk kaos her ute
Bård Espelid (Askøylisten) er bekymret for valgresultatet i Askøy kommune. Den bekymringen deler han med Siv Høgtun (H).
tirsdag 10. september $ Bergens Tidende
Henta heim fårikålen
Sauasankinga i Kvitingen er årets storhending for mange saueeigarar på Sotra og Askøy.
mandag 9. september Tunnelsyn
– I natt går jeg nattevakt hos hundene
– Vi tar ingen sjanser. I natt går jeg nattevakt hos hundene, sier eier av Hundegården Askøy, Merete Mowinckel Hvide.
lørdag 7. september $ Bergens Tidende
Erkjenner at varslingssystemet ikke fungerte godt nok
Ordfører Terje Mathiassen (Ap) og varaordfører Bård Espelid (Askøylisten) mener det er avgjørende at kommunen har et godt nok varslingssystem i krisesituasjoner.
fredag 6. september $ Askøyværingen
HORDALAND

Innbyggerne er delt i synet på kommunens krisehåndtering
Innbyggerne på Askøy har svart hva de mener om måten Askøy kommune håndterte vannkrisen i sommer.
fredag 6. september $ Askøyværingen
Ekspert på krisehåndtering mener Askøy kommune håndterte vannkrisen dårlig
Paal Espen Hambre, ekspert på krisehåndtering, er kritisk til hvordan Askøy kommune håndterte vannkrisen i sommer. Rådmann Eystein Venneslan er enig i at kommunens varslingssystem må bli bedre.
fredag 6. september $ Askøyværingen
Ingen forsinkelser på prosjektene enda
Prosjektleder for Askøypakken opplyser at fremdriftsplanen ikke er endret.
torsdag 5. september $ Askøyværingen
– Hva om vi jobbet sammen for å gjøre Askøy bedre, heller enn å rakke ned på hverandre?
MENINGER: – Askøy er en fantastisk øy med de flotteste lokalsamfunn. Hva om vi gjorde Askøy kommune like god? Det er det vi vil, skriver Siv Høgtun, ordførerkandidat for Askøy Høyre.
torsdag 5. september $ Askøyværingen
– Unge Venstre sin kampanje betyr ikke hasj til alle
MENINGER: – Jeg har da fått en del kommentarer og spørsmål om «Legalize It», kampanjen til Unge Venstre. En del av dem jeg har snakket med blir overrasket over hva kampanjen faktisk går ut på, skriver Merethe Jentoft fra Askøy Venstre.
torsdag 5. september $ Askøyværingen
– God eldreomsorg krever gode arbeidsvilkår for de ansatte
MENINGER: – Jeg har ennå ikke truffet en sykehjemsbestyrer, avdelingssykepleier eller noen annen ansatt i disse tjenestene som trenger trusselen om konkurranse for å gjøre jobben sin effektivt, skriver Reidun Lisbet Skeide Kjome fra Rødt Askøy.
torsdag 5. september $ Askøyværingen
– Derfor bør Siv Høgtun bli ordfører
MENINGER: – Hun har evne til å skape entusiasme rundt seg, en egenskap som er viktig hvis vi vil at Askøy skal bli mer attraktiv både for innbyggere og næringsliv, skriver Geirmund Vislie fra Askøy Høyre.
torsdag 5. september $ Askøyværingen
– Skal 15 ansatte tvinne tommeltotter på Erdal?
MENINGER: Jann Atle Jensen i FNB er sterkt kritisk til prioriteringene på Askøy.
torsdag 5. september $ Askøyværingen
– Askøy Senterparti er i mot byvekstavtalen
MENINGER: – Med byvekstavtalen vil vi måtte betale for parkeringen inne i et parkeringshus i Løfjellet. Dette er ikke noe vi vil belaste pendlerne med, skriver John Henry Kaland, fra Askøy Senterparti.
torsdag 5. september $ Askøyværingen
Espelid rystet etter frontalangrep fra tidligere kommunalsjef
Bare noen dager før valget, flesker tidligere kommunalsjef Ivar Ådlandsvik til mot varaordfører Bård Espelid (Askøylisten) på Facebook. Sistnevnte kaller innlegget for politisk skittkasting.
torsdag 5. september $ Askøyværingen
Kokevarselet er opphevet - men ikke for alle
Kommunen anbefaler at du lar vannet renne.
torsdag 5. september $ Askøyværingen
Slik vil SV få ned SFO-satsene på Askøy
Nasjonalt vil SV ha gratis skolefritidsordning (SFO), men på Askøy er det ikke penger til slikt. Askøy SV har likevel en plan for å få ned satsene.
torsdag 5. september $ Askøyværingen
– Mitt skip er lastet med…
MENINGER: – Etter 105 år er mynten blitt en familieskatt som symboliserer raushet, kjærlighet og nøysomhet. Det er derfor paradoksalt at det nettopp er skatt og avgifter som er de mest betente tema i Askøypolitikken, skriver Rita Dora Olsen fra Ramsøy.
torsdag 5. september $ Askøyværingen
Dette svarer Høgtun og Haavik om bekymringene rundt Askøypakken
Verken Siv Høgtun (H) eller Miriam Haavik (Ap) ønsker flere bomstasjoner på Askøy. Men de mener fem år ekstra med bompenger er helt nødvendig.
torsdag 5. september $ Askøyværingen
– Folkeaksjonen vil fortsette som før og arbeide for vern av hele rullesteinstranden på Herdla
MENINGER: – Vi har opplevd Askøys politikere som seriøse, interesserte og villige til å lytte til sakene som engasjerer våre 2.100 medlemmer, skriver Arvik Merkesvik, initiativtager til Folkeaksjonen mot etablering av Biogassanlegg på Herdla.
torsdag 5. september $ Askøyværingen
Derfor vil ikke rådmannen ta initiativ til ny politisk runde om tiltak i bomringen
– Det er ikke på min liste å fremme en ny sak, sier rådmann Eystein Venneslan.
torsdag 5. september $ Askøyværingen
«Det skjer» er tilbake!
Er du blant dem som har savnet Det skjer-spalten til Askøyværingen? Nå er den tilbake.
onsdag 4. september $ Askøyværingen
Venstre suverent størst i skolevalget
Og Miljøpartiet De Grønne er nesten tre ganger større enn bompengelisten.
onsdag 4. september $ Askøyværingen
– Arbeiderpartiet er klar på hva som skal til for å få en forsvarlig økonomisk styring
MENINGER: – Årets valgkamp har vært preget av for eller mot eiendomsskatt. Min påstand er at uansett hvem som styrer de neste fire årene, så vil det bli innført eiendomsskatt på Askøy, skriver Tore-Christian Gjelsvik fra Askøy Arbeiderparti.
onsdag 4. september $ Askøyværingen
– Kommer alle veiene å bli bygget?
MENINGER: – Ja, det er en reell mulighet for at noen veier ikke blir bygget. Byvekstavtalen gir begrensninger på finansieringsmulighetene, skriver Roald Stenseide, Stig Abrahamsen, Arnt Erik Gangås og Rosalind Fosse fra Askøy Frp.
onsdag 4. september $ Askøyværingen
– Vi får som fortjent
MENINGER: – Min stemme går til SV grunnet deres fokus på rettferdighet og et godt liv for alle, ikke bare for de rike, skriver Einar Svendsen fra Marikoven.
onsdag 4. september $ Askøyværingen
– Askøy har i dag over 300 ledige barnehageplasser og tallet er økende
MENINGER: – Vi følger nøye med på innbyggertall og prognoser. Om vi ikke sikrer ettervekst vil overkapasiteten i barnehager også slå ut i skolen, skriver Yngve Magnus Fosse fra Askøy Høyre.
onsdag 4. september $ Askøyværingen
– Senterpartiet vil ha flere gratis pendlerparkinger på øyen
MENINGER: – Vi må slutte å bruke pisk på bilistene og heller gi en gulrot, slik at vi faktisk får en bedre bruk av kollektivtilbudet, skriver Kristin Noreng-Fjellheim fra Askøy Senterparti.
onsdag 4. september $ Askøyværingen
– Det er behov for Venstre for å få et flertall som kan samarbeide
MENINGER: – Slik det ser ut nå kan det lett bli politisk kaos da flere partikoalisjoner vil ha vanskeligheter med å få flertall, skriver Marit Helen Leirheim fra Askøy Venstre.
onsdag 4. september $ Askøyværingen
Møtes for å diskutere håndteringen av vannkrisen
Her får du nyheter fra Askøy på løpende bånd. Finner du ikke saken du trykket deg inn på? Scroll deg nedover på siden!
onsdag 4. september $ Askøyværingen
HORDALAND

Bomstasjonene har fått inn 120 millioner for lite: Kan få følger for veibyggingen
Veibyggingen i Askøypakken er i fare på grunn av manglende inntekter og økte utgifter. Odd Magne Utkilen og Ivar Ådlandsvik utfordrer politikerne til å vurdere flere bomstasjoner, økte satser, og stenge smutthull.
onsdag 4. september $ Askøyværingen
Paneldebatt: Hva skjer med den nordre delen av Askøy?
Her får du nyheter fra Askøy på løpende bånd. Finner du ikke saken du trykket deg inn på? Scroll deg nedover på siden!
onsdag 4. september $ Askøyværingen
Har inngått avtale om veibygging. Starter opp i løpet av høsten
Entreprenør skal bygge vei for 98,4 millioner kroner mellom Skiftesvik-Marikoven.
onsdag 4. september $ Askøyværingen
– Derfor er jeg imot bompenger. De tar fra våre lommer når de allerede har skattlagt oss
MENINGER: – Er dette rettferdig? Nei. Den som bruker skal betale og det gjør bilister allerede fra før, skriver Yngvar Willy Andersen fra Askøy.
onsdag 4. september $ Askøyværingen
Næringslivet inviterer til politisk debatt
Her får du nyheter fra Askøy på løpende bånd. Finner du ikke saken du trykket deg inn på? Scroll deg nedover på siden!
onsdag 4. september $ Askøyværingen
Dei skal sprengja Kvitaneset
Statens vegvesen har underteikna kontrakt med entrepenør om utbetring av fv. 213 Skiftesvik – Marikoven.
onsdag 4. september Tunnelsyn
Her lagar dei lange køar mot sentrum
Les meir og sjå korleis det ligg an med køane frå Askøy her.
onsdag 4. september $ Askøyværingen
– Askøy kommune trenger å satse mer på heltidskultur for å bli en mer attraktiv arbeidsplass
MENINGER: – Jeg skal gjøre det jeg kan for å videreutvikle en heltidskultur i kommunen vår, skriver Miriam Haavik, ordførerkandidat for Askøy Arbeiderparti.
tirsdag 3. september $ Askøyværingen
– Kampen mot den globale oppvarmingen skjer lokalt
MENINGER: – Vi sier klart ja til at klimakampen bør ha en sentral plass ved årets lokalvalg, skriver Claus Gladyszak fra Miljøpartiet de grønne Askøy.
tirsdag 3. september $ Askøyværingen
Må kutte flere millioner: Skolesjefen er bekymret for kompetansen
Skolesektoren må ta sin del av budsjettkuttene. Nå bekymrer skolesjefen seg for at politikernes vedtak vil gå hardt ut over både elever og ansatte.
tirsdag 3. september $ Askøyværingen
Får spelemidlar til kultur
Her får du nyheter fra Askøy på løpende bånd. Finner du ikke saken du trykket deg inn på? Scroll deg nedover på siden!
tirsdag 3. september $ Askøyværingen
Sjukeheimane føl ikkje pålegg – mange eldre vert overmedisinert
I Fjell, Sund, Øygarden og Askøy er sjukeheimslækjarane lite flinke til å følgja opp pålegget om å kontrollera medisinbruken til pasientane.
tirsdag 3. september Tunnelsyn
Drikkevannet er bakteriefritt
Her får du nyheter fra Askøy på løpende bånd. Finner du ikke saken du trykket deg inn på? Scroll deg nedover på siden!
tirsdag 3. september $ Askøyværingen
Lerøylekene i Haugesund med mange sterke Ask-prestasjoner
Det ble mange medaljer på de lokale talentene.
tirsdag 3. september $ Askøyværingen
Elev innlagt med smittsom hjernehinnebetennelse
En skoleelev ved en videregående skole på Askøy i Hordaland er innlagt på sykehus med smittsom hjernehinnebetennelse.
tirsdag 3. september TV 2
– Klarer vi dette, vil vi nå klimamålene lenge før 2030
Høyres Siv Høgtun og Tom-Christer Nilsen foreslår at alle forsyningsskip som ligger til kai på Askøy kobles til landstrøm.
tirsdag 3. september $ Askøyværingen
Sjekk partienes klimatiltak: – Spesielt å snakke om bompenger når Amazonas brenner
Om 70 år vil økt havnivå føre til at over 1.500 bygninger på Askøy kan bli oversvømt, viser beregninger fra Kartverket. Se hva partiene vil gjøre for å få ned klimagassutslippene lokalt.
tirsdag 3. september $ Askøyværingen
Bildeserie: Sydenstemning i våtdrakter
– Dette vil me gjera igjen, er konklusjonen etter kajakkpadling i nydeleg sol og telting i høljande regn.
mandag 2. september $ Askøyværingen
Da ungdommene herpet biler, ble de tatt på fersken
Her får du nyheter fra Askøy på løpende bånd. Finner du ikke saken du trykket deg inn på? Scroll deg nedover på siden!
mandag 2. september $ Askøyværingen
Elev innlagt med smittsom hjernehinnebetennelse
Her får du nyheter fra Askøy på løpende bånd. Finner du ikke saken du trykket deg inn på? Scroll deg nedover på siden!
mandag 2. september $ Askøyværingen
– Vi skal kjempe for å minske forskjellene på Askøy
MENINGER: – Rødt vil først og fremst være et parti for innbyggere, ikke utbyggere, skriver Inge Abrahamsen, 1. kandidat for Rødt Askøy.
mandag 2. september $ Askøyværingen
Rusa fotgjengar førte til stengt tunnel
Her får du nyheter fra Askøy på løpende bånd. Finner du ikke saken du trykket deg inn på? Scroll deg nedover på siden!
mandag 2. september $ Askøyværingen
Glemte igjen 1,3 kilo amfetamin på butikken
Mannen i 20-årene prøvde å stjele klær, og ble tatt på fersken. Han stakk av, men glemte igjen en sekk med narkotika i butikken.
mandag 2. september $ Askøyværingen
Nå topper AFK tabellen: – For tidlig å snakke om opprykk
Bare ett poeng skiller de fire øverste lagene i 5. divisjon.
mandag 2. september $ Askøyværingen
Gris skapte veitrøbbel på Ravnanger
Her får du nyheter fra Askøy på løpende bånd. Finner du ikke saken du trykket deg inn på? Scroll deg nedover på siden!
mandag 2. september $ Askøyværingen
HORDALAND

– Skolebiblioteket – fremdeles en kasse med bøker?
MENINGER: – Be dine lokale politikere om å ta ansvar for et godt skolebibliotek, skriver Manuela Werler, styreleder for Norsk Bibliotekforening, avdeling Hordaland.
mandag 2. september $ Askøyværingen
Ap vann fysisk duell
Det gjekk hardt for seg i partiduellen på fortsdagen på Herdla.
søndag 1. september $ Askøyværingen
– Det haster med en kursendring i eldreomsorgen
MENINGER: – Dette er ikke holdbart. Når man er blitt så syk at man får vedtak om sykehjemsplass, da må plassen være tilgjengelig, skriver Stig Abrahamsen fra Askøy Frp.
søndag 1. september $ Askøyværingen
– Barn og unge på Askøy trenger denne dugnaden
MENINGER: – Det må bli slutt på at barn og unge skal være salderingsposten når kommunen kutter kostnader, skriver Terje Angelshaug, leder i Askøy Arbeiderparti.
søndag 1. september $ Askøyværingen
Kritisk til kuttene: – Dette får store konsekvenser
– Sannheten er jo at skolesjefen ikke har noe å kutte, sier KFU-leder Christopher Donné.
søndag 1. september $ Askøyværingen
– Vi ser et økt behov for å samle kunnskap om ME i Askøy kommune
MENINGER: – Vi ønsker en ME-koordinator i kommunen med tilstrekkelig kompetanse for å møte de syke og deres pårørende på en verdig måte, skriver Veronicka Ruud fra Askøy SV.
lørdag 31. august $ Askøyværingen
Planlegger ny kjør sakte-aksjon fra Askøy til Bergen sentrum
Her får du nyheter fra Askøy på løpende bånd. Finner du ikke saken du trykket deg inn på? Scroll deg nedover på siden!
lørdag 31. august $ Askøyværingen
– Alle skal ha en trygg jobb å gå til, med en lønn de kan leve av
MENINGER: – Askøy Arbeiderparti står sammen med fagforeningene for å gjøre Askøy kommune til en enda mer seriøs aktør i arbeidslivet, skriver Miriam Haavik (Ap) og Fauzia Hussain-Wiik, LO-leder i Bergen og Omland.
lørdag 31. august $ Askøyværingen
– Askøy har fått dårligere økonomi og leverer dårligere tjenester
MENINGER: – Partiene som styrer kommunen sier de er ansvarlige og pålitelige, men handling sier mer enn ord, skriver Are Frode Fløysand fra Askøy Frp.
lørdag 31. august $ Askøyværingen
Påkjørsel i Lianakktunnelen
Her får du nyheter fra Askøy på løpende bånd. Finner du ikke saken du trykket deg inn på? Scroll deg nedover på siden!
lørdag 31. august $ Askøyværingen
Lyderhorntunnelen var stengt lørdag formiddag
Her får du nyheter fra Askøy på løpende bånd. Finner du ikke saken du trykket deg inn på? Scroll deg nedover på siden!
lørdag 31. august $ Askøyværingen
De som vil ha, må få
fredag 30. august $ Askøyværingen
Her møter ministeren Askøys eneste jordbærbonde
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) ga Olav Johan Kongshaug høye fem når hun hørte han var siste jordbærbonden igjen på Askøy.
fredag 30. august $ Askøyværingen
De er førstegangsvelgere, men valgdebatten på skolen gjorde dem ikke mye klokere
– Selv om politikerne egentlig er enige om mye, er de for opptatt av å snakke hverandre ned, sier Thea Røyrvik (17), Celine Strand (18) og Sofie Andersen Solheim (18).
fredag 30. august $ Askøyværingen
Kokevarselet blir opphevet – kommunen har bestemt dato
Neste uke kan de første innbyggerne slippe å koke vannet.
fredag 30. august $ Askøyværingen
Vannkrisen har snudd Askøy-politikken på hodet
Askøylisten og Bård Espelid har syvdoblet oppslutningen etter sommerens vannkrise i kommunen, viser BTs ferske askøymåling.
onsdag 28. august $ Bergens Tidende
Hoppet ut fra brennende bombefly
Det var en kald morgen i januar 1945. Tre britiske soldater dalte ned i Fyllingsdalen. Nå skal de minnes.
onsdag 28. august $ Bergens Tidende
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ASKØY

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL