Ås
Verdens overdosedag fredag 30. august
Verdens Overdosedag er dagen for å minnes de som er døde i overdoser, og for å forebygge nye dødsfall. Målet er også å øke den offentlige oppmerksomheten rundt narkotikadødsfall og redusere stigma knyttet til dette. 
fredag 14:02 Ås kommune
22. juli minnemarkering ved minnesteinen i Nordby
Mandag 22. juli klokken 11.30 blir det tale, kransenedleggelse og musikalsk innslag under minnemarkeringen som arrangeres av Ås kommune, les mer neste side.
onsdag 14:44 Ås kommune
Badevannet har svært varierende kvalitet ved siste måling
Badevannsprøver tatt 16.07.2019 viser at badevannet ved Breivoll syd og nord har nedsatt badevannskvalitet. De resterende målingene er fortsatt bra. Det anbefales generelt å vente med bading i 24 timer etter kraftige regnskyll på grunn av
onsdag 10:06 Ås kommune
Bli med på Folkeløpet i Ås du også!
Mangler du motivasjon til å trene litt i sommer? 22. august kommer Folkeløpet til Ås, et lavterskel tilbud hvor lengste distanse er fem kilometer. Premier til alle! Meld deg på her.
tirsdag 14:21 Ås kommune
Fortsatt ledige plasser på ungdommens kulturleir i sommer!
Er du 13-17 år og bor i det som blir Viken? Da finnes det en sommerleir for deg fra 28. juli - 2. august på Follo Folkehøgskole i Vestby.
onsdag 10. juli Ås kommune
Ferieavvikling på fakturaavdelingen i uke 28 og 29
Det er ferieavvikling hos fakturaavdelingen i uke 28 og 29. Henvendelser vil derfor ikke bli besvart i løpet av disse to ukene.  
torsdag 4. juli Ås kommune
Ås kommune er fortsatt blant landets beste kommuner i følge kommunebarometeret for 2019
Kommunal Rapport utarbeider hvert år en oversikt over hvor effektivt kommunene driver innen områder som skole, kultur, helse- og omsorg. Samlet havner Ås som nummer 36 av alle landets kommuner for 2019.
torsdag 4. juli Ås kommune
Varsel om oppstart av områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelse i Ås kommune
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelse i Ås kommune.
tirsdag 2. juli Ås kommune
AKERSHUS

Badevannet ved alle målte strender i Ås holder fortsatt tildels meget god kvalitet
Årets andre badevannsprøver tatt 09.07.2019 viser at badevannet holder god kvalitet. Det anbefales generelt å vente med bading i 24 timer etter kraftige regnskyll på grunn av forurensningsfaren.
fredag 28. juni Ås kommune
Vinnere av Sykle til jobben-kampanjen i Ås 2019
Nå er sykle til jobben 2019 over, og vi har trukket de heldige vinnerne av lokale premier i Ås kommune! Kommunen er imponert over innsatsen, og har gleden av å dele ut kinobilletter og gavekort til ivrige deltakere.
fredag 28. juni Ås kommune
Står du i manntallet?
For å få stemme ved kommunestyrevalget og fylkestingsvalget må du stå innført i manntallet.
torsdag 27. juni Ås kommune
På flyttefot i sommer?
Du må melde flytting til Folkeregisteret innen 30. juni, dersom du ønsker å stemme på partier/kandidater i din nye hjemkommune ved høstens valg.
onsdag 26. juni Ås kommune
Kunngjøring av kommunestyrevedtak - R-316 Detaljreguleringsplan for Sørbråtan
Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 13.02.2019, K-sak 7/19, vedtok overnevnte reguleringsplan. 
fredag 21. juni Ås kommune
Slik sikrer vi godt drikkevann
Vannet i Ås kommune holder god og jevn kvalitet. Det går gjennom behandling og rensing før det kommer til innbyggernes kraner, og det testes ofte. 
torsdag 20. juni Ås kommune
Vi er stolte av å være universitetsbarnehager!
Solbergtunet og Søråsteigen barnehager har inngått partnerskap med OsloMet, og vil i perioden 01.08.2019-31.07.2023 være to av ti Universitetsbarnehager i Osloregionen.
torsdag 20. juni Ås kommune
Politiet fikk melding om villsvin i Ås
Tirsdag ettermiddag fikk politiet melding om det som trolig var et villsvin langs E18 på Sneissletta i Ås.
onsdag 19. juni Bondebladet
Direktesending fra kommunestyrets heldagsmøte 19.6.2019
Her kan du se direktesending fra kommunestyrets heldagsmøte. Møtet starter 19.6 kl. 09.00 i Store sal, Ås kulturhus.
tirsdag 18. juni Ås kommune
Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for norsk vanninfrastruktursenter
Sweco Norge AS, på vegne av Norsk vann og Nasjonal kompetansesenter for vann og avløpsinfrastruktur, gir i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-11 melding om at detaljregulering for norsk vanninfrastruktursenter blir satt i gang.
torsdag 13. juni Ås kommune
R-323 Detaljreguleringsplan for Nordbyveien drivstoffstasjon - Offentlig ettersyn
Det underrettes om at Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) behandlet forslag til detaljreguleringsplan for Nordbyveien drivstoffstasjon i møte 22.05.2019, sak 32/19 og fattet vedtak som vedlagte saksutskrift viser. I henhold til utvalgets vedtak
torsdag 13. juni Ås kommune
Redigert opptak fra folkemøte 17. juni om Ås sentrumsplan
I forbindelse med høring av områdereguleringsplan for Ås sentralområde ble det arrangert et åpent folkemøte 17. juni. Møtet ble avholdt i store sal på Ås kulturhus. Her kan du se et redigert opptak fra møtet.
torsdag 13. juni Ås kommune
R-320 Detaljreguleringsplan for Norderås førerhundskole - Offentlig ettersyn
Det underrettes om at Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) behandlet forslag til detaljreguleringsplan for Norderås førerhundskole i møte 11.04.2019, sak 23/19 
onsdag 12. juni Ås kommune
Feilaktig utsendte purringer
Som følge av overgang til ny skybasert driftsløsning for økonomisystemet er det oppstått feil med registrering av innbetalinger til kommunen. Alle feilaktige purringer vil bli slettet. (Les mer neste side.)
onsdag 12. juni Ås kommune
Vinnere av første lagpremie og vervepremier i Sykle til jobben i Ås 2019
Ås kommune har trukket vinnere av vervepremier og beste lag midtveis i Sykle til jobben-kampanjen.
fredag 7. juni Ås kommune
Skap lek og liv i ditt nærområde!
Har du lyst til å gjøre noe med fellesområdet i ditt boligfelt? Nå kan velforeninger og borettslag søke oss om penger til tiltak i friområder.
torsdag 6. juni Ås kommune
Ås sentrumsplan på høring
Ås kommune informerer om at forslag til områdereguleringsplan for Ås sentralområde er lagt ut til offentlig ettersyn, med høringsfrist 15. august 2019.
mandag 3. juni Ås kommune
Vil du være valgmedarbeider i Ås i høst?
I år er det kommune- og fylkestingsvalg, og vi trenger nye valgmedarbeidere.
mandag 3. juni Ås kommune
Åpen Mikrofon i Ås (juni)
Possibly Norway's best Open Mic Night!
mandag 27. mai Ås kommune
Hageavfall
Hageavfall er et stort problem i naturområder i Ås, spesielt rundt og i boligfelt. Mange er ikke klar over problemene dette fører med seg.
mandag 27. mai Ås kommune
Økonomiavdelingen kun tilgjengelig på e-post
Trenger du å kontakte økonomiavdelingen om spørsmål knyttet til kommunal fakturering i perioden 27.-31. mai, må du sende e-post.
fredag 24. mai Ås kommune
Kulturfesten 2019
Velkommen til Kulturfesten - en internasjonal familiedag!
fredag 24. mai Ås kommune
Stolpejakta 2019 på sykkel og til fots
Stolpejakta - på sykkel har rød topp, Stolpejakta - til fots har grønn topp. Det er kort avstand mellom til fots-stolpene, som er konsentrert til tettstedene, mens sykkel-stolpene er spredd over hele den nordre delen av Follo, mest langs mindre
fredag 24. mai Ås kommune
Invitasjon til ettårsmarkering og familiedag 8. juni 2019
Veteranhuset Camp Oscarsborg har gleden av å invitere til ettårsmarkering for Camp Oscarsborg med påfølgende familiedag på Oscarsborg festning 8. juni 2019.
onsdag 22. mai Ås kommune
Varsel om oppstart av detaljregulering for Solbakken 3 og 5
I medhold av plan og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for Solbakken 3-5. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for flere boliger enn dagens regulering legger opp til. 
onsdag 22. mai Ås kommune
AKERSHUS

DNTs leieavtale for Breivoll friområde og Ås kommune ble signert mandag
Ordfører Ola Nordal og daglig leder i DNT Oslo og Omegn, Henning Hoff Wikborg, var begge superfornøyd da leieavtalen for Breivoll gård ble undertegnet mandag.
tirsdag 21. mai Ås kommune
Bli med på ukentlig gåtur i Ås sentralområde
Savner du noen å gå tur med på dagtid? Bli med på nyoppstartet turgruppe, vi går hver tirsdag kl. 11.00 fra borggården i Ås sentrum.
mandag 20. mai Ås kommune
Aldriland
En produksjon fra Kulturskolen i Ås
torsdag 16. mai Ås kommune
Forslag til områdereguleringsplan for Ås sentralområde til behandling 22. mai 2019
Ås kommune informerer med dette om at komplett forslag til områdereguleringsplan for Ås sentralområde behandles av Hovedutvalg for Teknikk og Miljø (HTM) 22. mai 2019.
torsdag 16. mai Ås kommune
Kings Ransom
Kvalitets rockemusikal.
torsdag 16. mai Ås kommune
Høring – Forslag til lokal forskrift om forbud mot utslipp av septik i sjøområder i Ås kommune
Vannområdet PURA har tatt initiativ til å komme fram til en felles forskrift om forbud mot utslipp av septik i sjøområdet fra skip, inkludert fritidsfartøy m.m. for kommunene ÅS, Frogn, Oppegård og Nesodden. Forslag til ny lokal forskrift for Ås kommune legges med...
torsdag 16. mai Ås kommune
Søknad om akvakulturtillatelse for Niltilapia
I henhold til regelverket for tildeling av akvakulturtillatelser legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: 
onsdag 15. mai Ås kommune
Helsestasjonen er stengt i dag
Vi kan nås på e-post, eller telefon tirsdag. Dette gjelder både for Ås og Nordby.
mandag 13. mai Ås kommune
Politikere fikk omvisning på nye Rustad skole
Det var en interessert gjeng politikere som fikk en grundig omvisning av prosjektleder Lars Gøran Fernløf i AF Bygg Østfold. Skolen er på 11700 kvadratmeter bestående av 339 rom og 360 dører. Her var det mye som imponerte de frammøtte.
torsdag 9. mai Ås kommune
Øv deg på livredning
Vet du hva du gjør, dersom noen nær deg har behov for livredning? Bli med og øv onsdag 15. mai fra kl. 12–14.
torsdag 9. mai Ås kommune
Opptak fra kommunestyremøtet 8.5.2019
Her kan du se opptak fra kommunestyremøtet. Møtet ble gjennomført 8. mai 2019 i Store sal, Ås kulturhus.
onsdag 8. mai Ås kommune
17. mai i Ås 2019
Her er programmet for årets 17. mai feiring i Ås sentrum, Solberg, Nordby og Sjøskogen.
tirsdag 7. mai Ås kommune
Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandling om utbyggingsavtaler for felt B2, Dyster Eldor 2
I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsarbeid og forhandling om utbyggingsavtaler for Dyster Eldor II, Ås. Detaljreguleringen følger opp vedtatt områderegulering fra 21.06.2017 med oppstart av detaljregulering av
tirsdag 7. mai Ås kommune
Boligpolitisk plan for Ås kommune - høring
Boligpolitisk plan for Ås kommune er lagt ut på høring, med høringsfrist 12/6-2019.
mandag 6. mai Ås kommune
Solberg skole nominert til "Årets norske skolebygg 2019"
Skolen er en av tre kandidater til å bli kåret til årets skolebygg, du kan være med å gi din stemme, les mer på neste side. De to andre skolene er Bjørlien skole i Vestby, og Ytre Enebakk skole i Enebakk.
fredag 3. mai Ås kommune
R-318 Detaljreguleringsplan for Solberg Øst - Offentlig ettersyn
Det underrettes om at Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) behandlet forslag til detaljreguleringsplan for Solberg Øst i møte 11.04.2019, sak 22/19.
torsdag 2. mai Ås kommune
Lyttelunsj (mai)
Klassisk musikk til lunsj
torsdag 2. mai Ås kommune
Blindpassasjer på de sorte seil
Velkommen til en tøff og morsom musikalforestilling
torsdag 2. mai Ås kommune
Stor oppslutning om sykkeldagen i Ås
Mange møtte fram for å få en gratis sjekk av sykkelen før årets sesong starter. Både store og små testet sykkelhinderløypa, blant dem ordfører Ola Nordal i duell mot NMBUs rektor Mari Sundli Tveit.
torsdag 2. mai Ås kommune
Varsel om oppstart av detaljregulering av ny avgrening for Østre linje og togparkering syd for Ski
I henhold til plan- og bygningsloven varsles oppstart av planarbeid med konsekvensutredning for ny avgrening Østre linje og togparkering syd for Ski. Planområdet ligger i Ås og Ski kommuner.
torsdag 2. mai Ås kommune
Charlotte Audestad
Velkommen til en unik og morsom konsert / Welcome to a uniquely fun concert!
fredag 26. april Ås kommune
Vil du jobbe som virksomhetsleder teknikk?
Stillingen er nyopprettet, og er direkte underlagt kommunalsjef for teknikk, samfunn og kultur. Du får overordnet ansvar for enhetsledere og eventuelt andre i din virksomhet. Kort søknadsfrist: 28.april. Les mer på neste side.
torsdag 25. april Ås kommune
R-319 Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Esso til Holstad – Offentlig ettersyn
Det underrettes om at Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) behandlet overnevnte planforslag i møte 11.04.2019, sak 21/19.
torsdag 25. april Ås kommune
Bli med på Sykle til jobben-kampanjen 2019 nå er vi i gang!
Det er gratis å delta om du bor, jobber eller studerer i Ås kommune. Bli med og få inspirasjon til å bli mer aktiv! Kampanjeperioden er 24. april - 21. juni. Se oversikt over lokale premier her.
onsdag 24. april Ås kommune
Invitasjon til veterandag og middag på Oscarsborg festning 8. mai
Veteraner, med følge, fra Follo og Hurum inviteres til arrangemetet. Påmeldingsfrist er 1. mai, les mer på neste side. Arrangemetet er gratis. Maksimalt antall deltagere 150.
onsdag 24. april Ås kommune
AKERSHUS

Tilskudd til ladeinfrastruktur i sameier og borettslag i Akershus
Sameier, borettslag og garasjelag i Akershus kan få støtte til ladeinfrastruktur. Formålet er å bidra til at flere får mulighet til hjemmelading av elbiler.
onsdag 24. april Ås kommune
Varme vibber i vinterkulden
Hot music for warm spring days!
tirsdag 23. april Ås kommune
Husk forbud mot å tenne ild i skog og utmark
I sommerhalvåret blir det ofte tørt, og faren for skog- og lyngbrann øker. I forskrift om brannforebygging § 3 er det derfor lagt ned et nasjonalt forbud mot å gjøre opp ild i og i nærheten av skog og annen utmark mellom 15. april og 15.
mandag 15. april Ås kommune
Vi skal sykle til jobben - bli med du også!
Ordførerne i Follo skal delta i årets Sykle til jobben, og oppfordrer alle som kan til å bruke det miljøvennlige framkomstmiddellet til å komme seg på jobben.
mandag 15. april Ås kommune
Operahøgskolen presenterer Tryllefløyten av Mozart
I kveld! **1 time lang familieforestilling, med 13 sangere og et orkester med 25 musikere
fredag 12. april Ås kommune
Servicetorgets åpningstider påsken 2018
Servicetorget er åpent mandag 15. og tirsdag 16. april mellom 09.00-14.30. Onsdag 17. april er det åpent kl. 09.00-12.00. Vi ønsker alle en god påske!
torsdag 11. april Ås kommune
Redusert bemanning ved Ås frivilligsentral
Frivilligsentralen har redusert bemanning frem til påsken.
tirsdag 9. april Ås kommune
Kulturfesten 2019
Welcome to Arts Fest 2019 - an international family day.
tirsdag 9. april Ås kommune
Prinsessen på erten
Den sanne historien.
tirsdag 9. april Ås kommune
Ordførere er lei av å vente på bedre togtilbud
Ordførere langs Østfoldbanen om tog som står stille på dagtid: – Foruroligende, defensivt og oppsiktsvekkende.
mandag 8. april $ Aftenposten
Sykkel- og gådag i Ås sentrum den 25. april 2019
Få gratis vårsjekk av sykkelen, test ut fraktesykler og el-sykler, få gode turforslag, og bli med på sykkelkonkurranse! Torsdag 25. april kl. 15-17 markerer Ås kommune og NMBU starten av årets Sykle til jobben-aksjon med sykkel- og gådag i Ås sentrum.
mandag 8. april Ås kommune
For our international audience ❤
(Ås community and Cultural Centre - winter/spring 2019)
lørdag 6. april Ås kommune
Hvordan få barn og unge til å prøve nye smaker!
Og hvorfor er det så viktig egentlig? Vi ønsker alle foreldre i Ås velkommen til et gratis foredrag om mat og barn i Ås kino mandag 8. april.
torsdag 4. april Ås kommune
Den kulturelle spaserstokken 2019
Her er årets program for den kulturelle spaserstokken i Ås.
torsdag 4. april Ås kommune
R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m – Offentlig ettersyn
Det underrettes om at Hovedutvalg for teknikk og miljø behandlet ovennevnte planforslag i møte 01.11.2018, HTM-sak 76/18.
torsdag 4. april Ås kommune
Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for omsorgsboliger ved Nordbyveien
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av planarbeid for detaljregulering for Omsorgsboliger ved Nordbyveien (gnr/bnr 102/18) i Ås kommune, plan-ID: R-326
onsdag 3. april Ås kommune
Future hits
Morsom konsert som gjør det lettere å forstå alle de merkelige lydene i det engelske språket. Passer for 6 - 9 åringer.
tirsdag 2. april Ås kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ÅS

AKERSHUS

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL