Ås
Sliter du med angst?
Hjem
onsdag 15:26 Ås kommune
Samtalegruppe for pårørende til personer med demenssykdom
Hjem
onsdag 15:21 Ås kommune
Bli med på trim på Ås ungdomsskole!
Treningen er ledet av fysioterapeut. Oppstart mandag 6. januar 2020, men bare å bli med fortløpende utover våren!
tirsdag 14. januar Ås kommune
Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder
Ås kommune har ferdigstilt kartlegging og verdsetting av friluftsområder, som del av et nasjonalt prosjekt. Hovedmålet med prosjektet er å få kunnskap om viktige friluftslivsområder. 
tirsdag 14. januar Ås kommune
Plan for naturmangfold Ås kommune vedtatt
Ås kommune har en viktig rolle med å ivareta naturmangfold i saksbehandling, arealplanlegging, som grunneier og gjennom veiledning og informasjon til innbyggerne. Ås kommunestyre vedtok plan for naturmangfold enstemmig 23.10.2019.
tirsdag 14. januar Ås kommune
Er du foresatt til et barn født i 2014?
Barn som er født i 2014 skal meldes inn på den skolen de etter adresse sogner til.
tirsdag 14. januar Ås kommune
Timeplan Vår 2020
Timeplanen gjelder fra uke 2 tom uke 25 og følger skolerutens ferier og "røde dager".
mandag 13. januar Ås kommune
Bli med på trim på Ås ungdomsskole!
Treningen er ledet av fysioterapeut. Oppstart mandag 6. januar 2020, men bare å bli med fortløpende utover våren!
mandag 13. januar Ås kommune
VIKEN

Varsel om svært høy vannstand langs kysten
Natt til onsdag er det ventet svært høy vannstand i vårt område.
mandag 13. januar Ås kommune
Frokostmøte for næringslivet i Ås 28.01.2020
Hvordan gjøre bærekraft lønnsomt? Ås kommune er i gang med å lage en ny klima- og energiplan, og inviterer i den anledning til frokostmøte. 
fredag 3. januar Ås kommune
Velkommen til Ås læringssenter
1. januar 2020 fikk senteret navnet Ås læringssenter.
20. desember 2019 Ås kommune
Nordby svømmehall åpen igjen
Onsdag 18. desember, åpnet Nordby svømmehall dørene.
17. desember 2019 Ås kommune
Varmtvannstilbudet ved Ås ungdomsskole
Varmtvannstilbudet ved Ås ungdomsskole våren 2020 har nå åpnet for påmelding.
16. desember 2019 Ås kommune
Råd ved brunt vann, stengt vann eller andre avvik i vannforsyningen
Ås kommune får sin vannforsyning fra Oppegård vannverk. Vannet som kommer derfra smaker godt og har god kvalitet. Det tas jevnlige prøver av vannet.
16. desember 2019 Ås kommune
Nytt høydebasseng på Aschjem
I forbindelse med dette arbeidet vil abonnenter kunne oppleve redusert trykk på drikkevannet.
13. desember 2019 Ås kommune
Opptak fra kommunestyremøtet 11.12.2019
Her kan du se opptak fra kommunestyremøtet. Møtet ble gjennomført 11.12.2019 kl. 10.00 i Store sal, Ås kulturhus.
11. desember 2019 Ås kommune
Gratis energirådgivning til boligeiere i desember
Ås kommune tilbyr frem til 31. desember 2019 gratis og uforpliktende ENØK-rådgivning til sine innbyggere.
11. desember 2019 Ås kommune
Avlesning av vannmåler for 2019
Før jul får du brev med informasjon om avlesning av vannmåler for 2019.
11. desember 2019 Ås kommune
Åpningstider i jula 2019
Noen av våre enheter har andre åpningstider enn vanlig i jula.
11. desember 2019 Ås kommune
R-330 Detaljreguleringsplan for vanninfrastruktursenter - Offentlig ettersyn
Det underrettes om at Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) behandlet forslag til detaljreguleringsplan i møte 07.11.2019, sak 2/19. I henhold til utvalgets vedtak oversendes planforslaget til uttalelse.
11. desember 2019 Ås kommune
Direktesending fra dagens kommunestyremøte kl. 10.00
Her kan du se direktesending fra dagens kommunestyremøte. Møtet starter 11.12.2019 kl. 10.00 i Ås kulturhus, store sal.
11. desember 2019 Ås kommune
Helsestasjonene er stengt
Ås og Nordby helsestasjon, samt helsestasjon for ungdom, holder stengt 9. og 10. desember.
6. desember 2019 Ås kommune
Lyttelunsj (desember)
Krag & Kreg duo! (Trombone and Vibraphone)
5. desember 2019 Ås kommune
Dagtilbudets julemesse er fredag 6. desember 10.00-13.00
Velkommen innom til en annerledes og avslappende julehandel! 
3. desember 2019 Ås kommune
Kranselag Nordby barnehage
Kranselag hører med når et bygg er under tak, og to år etter at konseptet for barnehagen ble vedtatt i byggekommiteen, er denne milepælen nådd.
2. desember 2019 Ås kommune
Stort engasjement i barn- og unges kommunestyremøte
Elever fra alle grunnskolene møttes for å fordele penger til skolemiljøtiltak til de enkelte skoler, og å vedta hvem som får Ås kommunes miljøvernpris for barn og unge i 2019.
2. desember 2019 Ås kommune
Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - utlysning for 2020
Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.
2. desember 2019 Ås kommune
Sliter du med depresjon?
Rus og psykisk helsetjeneste i Ås kommune starter nytt KiD- kurs: kurs i mestring av depresjon. Kurset starter i januar 2020.
28. november 2019 Ås kommune
Kunngjøring av kommunestyrevedtak - Midlertidig forbud mot tiltak på Kaja, rundt Gamleveien og Ekornveien, samt østre område på Søråsteigen
Kommunestyret i Ås vedtok midlertidig forbud mot enkelte bygge- og deletiltak på Kaja, rundt Gamleveien og Ekornveien, samt østre område på Søråsteigen den 23.10.2019, K-sak 69/19. Forbudet vil gjelde i maks 4 år.
27. november 2019 Ås kommune
Kunngjøring av vedtatt plan - R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde
Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 23.10.2019, K-sak 65/19, vedtok områdereguleringsplan for Ås sentralområde. Planen omfatter de aller mest sentrale områdene i Ås tettsted, og legger blant annet til rette for om lag 3000 nye boliger innenfor
27. november 2019 Ås kommune
Kunngjøring av vedtatt plan - R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m
Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 23.10.2019, K-sak 66/19, vedtok reguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m. sør for Ås sentrum. Møtebok med saksdokumenter revidert i henhold til vedtaket kan lastes ned nedenfor.
27. november 2019 Ås kommune
Velkommen til Gründercafé i Vestby!
Tirsdag 3. desember ønsker vi velkommen til Gündercafé i Vestby.
27. november 2019 Ås kommune
Kunngjøring av vedtatt plan - R-320 Detaljreguleringsplan for Norderås førerhundskole
Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 23.10.2019, sak 68/19, vedtok overnevnte detaljreguleringsplan slik vedlagte saksutskrift viser.
27. november 2019 Ås kommune
VIKEN

Gravearbeider i sentrum
Denne uken begynner oppgradering av veilysnettet i sentrum
25. november 2019 Ås kommune
Vannlekkasje Holstad
Oppdatering: Feilen er nå utbedret og lekkasjen er reparert.
25. november 2019 Ås kommune
Ås barneverntjenste er stengt tirsdag og onsdag denne uken på grunn av seminar
Ved behov for akutt hjelp, ring 957 39 637 eller Follo Barneverntelefon 917 19 615.
25. november 2019 Ås kommune
Velferdsteknologi skal gi hjelp til å ta medisiner
Ås kommune innfører elektroniske medisindispensere som en del av tilbudet til hjemmeboende. Dette vil gjøre det enklere for brukerne å ta rett medisin til rett tid og samtidig frigjøre tid for hjemmesykepleien til andre oppgaver.
25. november 2019 Ås kommune
Nå kan vi lage kjøtt uten å slakte dyr
23. november 2019 $ Aftenposten
Ås kommune digitaliserer byggesaksarkivet
Ås kommune har inngått avtale med Geomatikk IKT om digitalisering av kommunens tekniske arkiver. Digitaliseringsarbeidet gjennomføres i perioden november 2019 til mars 2020.
20. november 2019 Ås kommune
Direkte overføring av kveldens kommunestyremøte
Her kan du se direkte overføring fra kveldens kommunestyremøte. Møtet starter 20.11.2019 kl. 18.30 i Store sal, Ås kulturhus.
20. november 2019 Ås kommune
Pepperkakebyen i Ås!
Pepperkakebyen avdukkes kl. 14.30 lørdag 30. nov.
18. november 2019 Ås kommune
Åpen Mikrofon i Ås (november)
Possibly Norway s best Open Mic Night!
14. november 2019 Ås kommune
Varsel om lokalt vanskelige kjøreforhold tirsdag morgen
Ås kommune og våre eksterne aktører har alt tilgjengelig materiell klart for været og forholdene som er meldt imorgen tidlig. Ta forbehold og sko deg og bilen etter forholdene.
11. november 2019 Ås kommune
Varsel om oppstart av planarbeid – privat detaljregulering – R300 - Kjærnesveien 2 i Ås kommune.
I medhold av plan- og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for Kjærnesveien 2.
11. november 2019 Ås kommune
SmakÅs jul
Lørdag 23. november kl. 11.00-16.00 inviterer vi til førjulshandel og julestemning på plassen foran Ås rådhus.
11. november 2019 Ås kommune
Varsel om planoppstart for detaljregulering, og framleggelse av forslag til planprogram for Vollskogen boligområde
I medhold av plan- og bygningslovens (PBL) §§ 4-1 og 12-8 varsles det om igangsettelse av detaljregulering, og framleggelse av forslag til planprogram for Vollskogen boligområde, plan-ID 321. 
11. november 2019 Ås kommune
Matrikkel og grunnbok stenges i desember 2019
Er du i gang med en delings-, seksjonerings- eller sammenslåingssak av eiendommen din?
8. november 2019 Ås kommune
Rådmannens julekaffe
Ansatte og pensjonister som har vært ansatt i Ås kommune, inviteres til rådmannens tradisjonelle julekaffe torsdag 19.12 klokken 13.30-15.15 i Ås kulturhus, store sal.
8. november 2019 Ås kommune
Skogsdrift på Vestskogen
Ås kommune er i gang med nødvendig pleie av Vestskogen.
8. november 2019 Ås kommune
Hvordan redusere klimagassutslippene i Ås? Si din mening!
Hvordan redusere klimagassutslippene i Ås? Si din mening! Møte på Sjøskogen skole 28. november kl. 18.00.
8. november 2019 Ås kommune
Søndagsmoro i Rådhusparken
Velkommen til bålkos og enkle aktiviteter for barn og unge i Ås sentrum!
7. november 2019 Ås kommune
Nordby barnehage åpner august 2020
Ås kommune åpner ny barnehage som ligger i Ås Nord helt inntil skogkanten ved Nordby idrettsanlegg i nærheten av Nordby skole. Barnehagen skal ha plass til ca. 150 barn fordelt på 8 avdelinger. Med utgangspunkt i kommunes behov for barnehageplasser i
6. november 2019 Ås kommune
Utsatt - Inspirasjonskveld for frivillige i Ås
Inspirasjonskvelden er utsatt til våren 2020.
4. november 2019 Ås kommune
Fornying av vann og avløpsnettet, søndre Moer
Ås kommune skal legge om og fornye hovedledninger for vann og avløp på store deler av Søndre Moer i løpet av perioden 2019 - 2021.
30. oktober 2019 Ås kommune
Er du forberedt på en krise?
Hva gjør du hvis du mangler strøm og vann? Og mobilnettet ikke virker? Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap anbefaler at du har et beredskapslager hjemme.
29. oktober 2019 Ås kommune
Skal du ringe Ås kommune om fakturaer?
Da må du ta kontakt mellom klokken 08.30 og 11.30 på hverdager.
29. oktober 2019 Ås kommune
Kom på Kulturhack!
Kulturhuset i Ås. Gratis inngang og mat. 
28. oktober 2019 Ås kommune
Synlig syklist markert i Ås
I morges arrangerte Ås kommune, NMBU og SLF Ås kampanjen Synlig syklist.
25. oktober 2019 Ås kommune
VIKEN

Vintersykkelfesten på Ås 12. november!
Ta med deg sykkelen og gjør den klar for vinteren! Få gratis sykkelsjekk, kaffe og boller. Kjøp piggdekk på stedet og få hjelp til dekkskift. Ny påmeldingsfrist!
24. oktober 2019 Ås kommune
Direkte overføring av kveldens kommunestyremøte
Her kan du se direkte overføring av kveldens kommunestyremøte. Møtet starter kl.18.30 i Store sal, Ås kulturhus.
23. oktober 2019 Ås kommune
Direkte overføring av dagens kommunestyremøte
Her kan du se direkte overføring av dagens kommunestyremøte. Møtet starter kl.10.00 i Store sal, Ås kulturhus.
23. oktober 2019 Ås kommune
Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2020-2023
Her er rådmann Trine Christensens forslag Handlingsprogram med økonomiplan og budsjett 2020-2023.
23. oktober 2019 Ås kommune
Hvem fortjener barn og unges miljøvernpris 2019?
Ås kommune leter etter årets mottaker av miljøvernprisen for barn og unge i Ås. Send inn forslag og fortell oss hvem du vil foreslå og hva de har gjort for miljøet som gjør at de fortjener miljøvernprisen innen 6. november 2019.
21. oktober 2019 Ås kommune
Trenger du hjelp med en digital dings?
Sjekk ut datahjelpen på Ås bibliotek!
18. oktober 2019 Ås kommune
Gründerkafé på Ås stasjon
Har du en gründer magen? Velkommen til Ås stasjon 5. november!
17. oktober 2019 Ås kommune
Gratis energirådgivning til boligeiere
Ås kommune tilbyr frem til 31. desember 2019 gratis og uforpliktende ENØK-rådgivning til sine innbyggere.
17. oktober 2019 Ås kommune
Kontakt fastlegen ved behov for influensavaksine
Ta kontakt med din fastlege dersom du har behov for vaksine.
15. oktober 2019 Ås kommune
Redusert åpningstid - helsestasjon for ungdom og studenter
Helsestasjon for ungdom og studenter er stengt mandag 9. desember.
14. oktober 2019 Ås kommune
Samtalegruppe for pårørende til personer med demenssykdom
Er du pårørende til en person med demenssykdom, og ønsker noen å snakke med?
14. oktober 2019 Ås kommune
Høring og åpent møte om ny avgrening for østre linje og togparkering
Bane NOR har lagt ut planprogrammet for ny østre linje og togparkering på høring, og inviterer til åpent møte i Rådhusteatret i Ski 14. oktober kl. 18.00. Fristen for å komme med innspill er 3. november.
10. oktober 2019 Ås kommune
Torsdag 10. oktober har vi åpen Helsestasjon for ungdom og studenter med «Stikk innom kafè»
Vi  serverer kaffe med mer i tidsrommet klokken 10-12, og har quiz med mulighet for å vinne hyggelige premier. Håper mange ungdommer og studenter tar turen innom oss på Verdensdagen for psykisk helse.
9. oktober 2019 Ås kommune
Avduking av historisk opplysningsskilt på Tangen ved Gjersjøen
Lørdag 12. oktober klokken 14:00, vil varaordfører i Ås kommune Jorunn Nakken foreta en avduking av et historisk opplysningsskilt på Tangen ved sydenden av Gjersjøen.
9. oktober 2019 Ås kommune
Mat- og teknologifestivalen SmakÅs
Velkommen til SmakÅs lørdag 12. oktober! Fra klokka 10.00 - 16.00 åpner vi igjen SmakÅs-løypa mellom Ås stasjon i Ås sentrum og Vitenparken på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).
7. oktober 2019 Ås kommune
R-301 Detaljreguleringsplan for Grenseveien/Myrfaret - Offentlig ettersyn
Det underrettes om at Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) behandlet overnevnte planforslag i møte 26.09.2019, sak 57/19.  
7. oktober 2019 Ås kommune
Stengt på grunn av seminar
Ruskonsulentene, samtaletjenesten og aktivitetssenteret i rus og psykisk helse holder stengt 8. og 9. oktober på grunn av seminar.
7. oktober 2019 Ås kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ÅS

VIKEN

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL