Aremark
Informasjon fra barnevernstjenesten i Aremark
Forsiden
torsdag 16:15 Aremark kommune
Endringer i politisk møteplan grunnet koronaviruset
Det har blitt gjort en del endringer i politisk møteplan grunnet koronaviruset. Det oppsatte møtet i kommunestyret 2. april er utsatt til 29. april.
onsdag 15:49 Aremark kommune
Å skape normalitet i det unormale for barna våre
Aremark kommune ønsker å gi foreldre og foresatte i barnehagen og skolen noen råd for å ivareta familiene på best mulig måte i situasjonen vi nå er i.
tirsdag 14:04 Aremark kommune
En person i Aremark er bekreftet smittet av korona-viruset
Fredag kveld fikk vi informasjon om første bekreftede Covid-19-tilfelle i Aremark kommune, melder smittevernlege Mirjam Kilen. 
lørdag 28. mars Aremark kommune
Utsetting og bruk av båter i vassdraget
fredag 27. mars Aremark kommune
Sunds bru på fylkesvei 106 stenges i sommer på grunn av brufornyelse
Brua stenges fra 8. juni og arbeidene er forventet å vare i ni uker. I byggeperioden blir det omkjøring via kommunesenteret Fossby i Aremark.
torsdag 26. mars Aremark kommune
Skogbrannfare
Sol og vind gjør at det kan være fare for skogbrann allerede nå.
torsdag 26. mars Aremark kommune
Aremark kommune forlenger tiltak for å begrense smitte
Aremark kommunes krisestab har i dag bestemt følgende: Aremark kommune fortsetter å holde skole og barnehage stengt. Dette gjelder i første omgang fram til tirsdag 14.april. Vedtaket gjøres gjeldende uavhengig av nasjonale myndigheters konklusjoner rundt dette. Krisestaben vil gjøre...
tirsdag 24. mars Aremark kommune
VIKEN

Det er innført hytteforbud uten mulighet for dispensasjon
Det er nå forbudt å oppholde seg på/overnatte i hytte/fritidseiendom/campingvogn utenfor egen hjemkommune. Kommunen har ikke adgang til å gi dispensasjon fra bestemmelsen i den nye forskriften, og hytteiere oppfordres derfor til ikke å kontakte kommunen
fredag 20. mars Aremark kommune
Kunngjøring om vedtatt forskrift om endring av forskrift om jakt etter elg, hjort og rådyr i Aremark kommune
Aremark kommunestyre har vedtatt forskrift med minsteareal for jakt på hjort.
torsdag 19. mars Aremark kommune
Formannskapsmøtet i dag kl. 15.00 kan følges på nett
Klikk her for å se møtet via Teams Live. Velg Se på nettet for å følge møtet. Sakspapirer til møtet finner du her.
torsdag 19. mars Aremark kommune
Oppdatert informasjon om korona-viruset (Covid-19)
Her er status og praktisk informasjon om korona-viruset (Covid-19), oppdatert fredag 27. mars.
onsdag 18. mars Aremark kommune
Hjemmekarantene etter Sverige-besøk og midlertidig grensekontroll
Fra i dag 17. mars skal alle som har vært i Sverige eller Finland også i hjemmekarantene i 14 dager. I tillegg ble det innført midlertidig grensekontroll 16. mars.
tirsdag 17. mars Aremark kommune
Kontrollutvalgsmøte i dag 17. mars blir holdt som telefonmøte
Her er oppskriften for å koble seg på møtet.
tirsdag 17. mars Aremark kommune
Ikke lov å oppholde seg på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen
En ny forskrift som trådte i kraft 15. mars forbyr personer å oppholde seg på hytter eller fritidseiendommer i en annen kommune enn hjemstedskommunen, altså der man er folkeregistrert.
mandag 16. mars Aremark kommune
Strengere smitteverntiltak i matbutikker
Forsiden
mandag 16. mars Aremark kommune
Søker mannskaper til skogbrannreserven i Aremark og Halden
Brannvesenet i Aremark og Halden kommuner ønsker å rekruttere mannskaper til brannvesenets reservestyrke for håndtering av branner i skog og utmark.
mandag 16. mars Aremark kommune
Innbyggere med helsefaglig bakgrunn, studenter osv
søndag 15. mars Aremark kommune
Helsepersonell ansatt i Aremark som krysser landegrensen
Forsiden
søndag 15. mars Aremark kommune
Betaling av faktura for SFO og barnehage fra Aremark kommune for mars
Som en følge av at SFO og barnehage er stengt, har kommunen fått flere forespørsler om utsendt faktura med forfall 20.mars skal betales.
fredag 13. mars Aremark kommune
Endringer i tilbudet på helsestasjonen
I samråd med rådmann, smittevernslege/helsestasjonslege og kommunelege gjør vi en del endringer i tilbudet på helsestasjonen. Dette for å begrense/hindre smittespredning.
fredag 13. mars Aremark kommune
Ytterligere tiltak fra Helsedirektoratet
torsdag 12. mars Aremark kommune
Aremark kommune setter kriseledelse - stenger skole, barnehage og sykehjem
Vi har i dag besluttet å sette kriseledelse. Dette vil si at ordfører, kommuneoverlege/smittevernlege, virksomhetsleder stab, virksomhetsleder teknisk og rådmannen er de som nå utgjør ledelsen av kommunen.
torsdag 12. mars Aremark kommune
Corona og politiske møter
torsdag 12. mars Aremark kommune
Nye tiltak ved legekontoret i forbindelse med korona-viruset
Som følge av den krevende situasjonen med koronautbrudd i Norge ser vi oss dessverre nødt til å gjøre noen tiltak også på legekontoret for å minske sjansen både for smitte og for å klare å gjennomføre alle oppgaver vi har ansvar for på en...
torsdag 12. mars Aremark kommune
Arrangementer i Aremark kommune - risikovurdering
onsdag 11. mars Aremark kommune
Svømmehallen, Furulund og Aremarkhallen stengt for publikum
Svømmehallen, Furulund og Aremarkhallen er stengt for publikum inntil videre som et forebyggende tiltak i forbindelse med Corona-viruset.
onsdag 11. mars Aremark kommune
Frist for å søke SFO-plass 15. april
Aremark skole informerer om at det er frist 15. april for å søke SFO-plass for nytt skoleår fra august. Du finner mer informasjon og søknadsskjema her.
onsdag 11. mars Aremark kommune
Kommuneplanens arealdel - 2.gangs offentlig ettersyn og høring
I henhold til plan- og bygningsloven § 11-14 har formannskapet vedtatt å legge fram forslag til kommuneplanens arealdel til 2. gangs høring og offentlig ettersyn. Frist for å komme med høringsuttalelse til planforslaget er mandag 20.april 2020.
mandag 9. mars Aremark kommune
Nye anbefalinger rundt restriksjoner av besøkende til sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgn plasser
Forsiden
søndag 8. mars Aremark kommune
Eiendomsskatteliste 2020
     
fredag 28. februar Aremark kommune
Oppdatert informasjon om det nye korona-viruset (Covid-19)
Her er status og praktisk informasjon om det nye koronaviruset (Covid-19), oppdatert mandag 9. mars.
fredag 28. februar Aremark kommune
Søk om kulturtilskudd fra Aremark kommune
Søknadsfrist er 15. mars 2020.
torsdag 20. februar Aremark kommune
VIKEN

Innskriving av elever født 2014 på Aremark skole
Det blir innskriving av elever født 2014 på Aremark skole torsdag 5. mars kl. 17.30 på elevtorget.
mandag 17. februar Aremark kommune
Gult farevarsel for kraftige vindkast i Østfold
Løse gjenstander kan blåse avgårde. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær...
mandag 17. februar Aremark kommune
Varsel om utkjøring av tømmer i området lysløypa/Lillebyåsen
Arbeidet starter mandag 17. februar og vil pågå opp mot 10 dager. Tømmeret kjøres ut med traktor og henger.
mandag 17. februar Aremark kommune
Kommunale avgifter forfaller 20.mars og ikke 20. februar som normalt
Notiser
mandag 3. februar Aremark kommune
Velkommen til vår nye nettside
Nettsiden vår har fått en ansiktsløftning. 
tirsdag 28. januar Aremark kommune
Rådhuset holder stengt i lunsjen
Aremark kommune skal fra nå av holde stengt på rådhuset mellom 11:15 og 12:00 hver dag. 
tirsdag 28. januar Aremark kommune
Rådhuset stenges i lunsjen
Aremark kommune skal fra nå av holde stengt på rådhuset mellom 11:15 og 12:00 hver dag. 
tirsdag 28. januar Aremark kommune
Kino på lørdag 11.januar
Det vises bygdekino på lørdag 11.januar.
tirsdag 7. januar Aremark kommune
Nytt kommunenummer for Aremark
Aremark kommune fikk nytt kommunenummer 3012 gjeldende fra 1.januar 2020.
torsdag 2. januar Aremark kommune
Åpningstider i romjulen
Aremark rådhus holder stengt i romjulen.
19. desember 2019 Aremark kommune
Gir årets julegave til aremarkingene!
Aktiv på dagtid og Aremark Idrettskrets gir årets julegave til innbyggerne i Aremark.
16. desember 2019 Aremark kommune
Gir 100.000 kroner til Åpen barnehage i Aremark
Sparebankstiftelsen DNB har donert 100.000 kroner som skal brukes til innkjøp av leker og utstyr til det nye tilbudet Åpen barnehage i Aremark. 
12. desember 2019 Aremark kommune
- Dette blir et første skritt mot å bli kunstbygda Aremark
Det sier vår lokale kunstnerdronning, Wenche Høidal. Etter nyttår får nemlig lokale kunstnere mulighet til å stille ut sine arbeider på rådhuset.
11. desember 2019 Aremark kommune
Varsel om hogst øst for Fossbyåsen og nord for Lillebyåsen
Det skal henges opp fareskilt, men Glommen Mjøsen skog ønsker å advare elevene ved Aremark skole spesielt.
3. desember 2019 Aremark kommune
Nå får alle husstander egen papirdunk
De nye avfallsbeholderne til papir settes ut i løpet av uke 50. 
2. desember 2019 Aremark kommune
Henriette Jæger og Øivind Strand fikk kulturprisen!
Henriette Jæger og Øivind Strand mottok Aremark kommunes kulturpris på 5000 kroner under juleveiåpningen lørdag.
2. desember 2019 Aremark kommune
Politisk møteplan 2020
Her får du en oversikt over møtene i de fleste politiske ut valg i Aremark kommune. Se egne sider for møter i Kontrollutvalget og Viltnemda.
26. november 2019 Aremark kommune
Har du vannmåler? Da har du fått en SMS fra kommunen
Mange aremarkinger har i dag fått en sms/tekstmelding fra Aremark kommune angående avlesning av vannmåler.
26. november 2019 Aremark kommune
Velkommen til førjulsstemning i Aremark!
Tradisjonen tro foregår Juleveiåpningen på og rundt Furulund allbrukshus lørdag 30.november mellom 13:00 og 16:00.
19. november 2019 Aremark kommune
Høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for Fladebyåsen II
Forslag til detaljregulering for det nye boligfeltet Fladebyåsen II legges med dette ut på høring.
19. november 2019 Aremark kommune
Hvor haster det mest å bygge ut bredbånd i Aremark?
Har du meninger om hvor det haster mest å bygge ut bredbånd i Aremark? Nå har du sjansen til å påvirke. 
14. november 2019 Aremark kommune
Rådmannen har lagt fram sitt forslag til budsjett for 2020
Onsdag la rådmann Andreas Lervik fram sitt forslag til budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023. 
7. november 2019 Aremark kommune
Velkommen til presentasjon av budsjett- og økonomiplan
Onsdag 6.11.19 legger rådmannen fram sitt forslag til budsjett og økonomiplan for 2020-23.
4. november 2019 Aremark kommune
Feil på gate/veilys?
Har du oppdaget feil på vei/gatelys i Aremark kommune?
1. november 2019 Aremark kommune
Viktig melding! Endringer i politisk møteplan 2019
Rådmann Andreas Lervik og ordfører Håkon Tolsby(Sp) har gjort noen endringer i den vedtatte politiske møteplanen for 2019. 
21. oktober 2019 Aremark kommune
VIKEN

Konkurranse vedrørende brøyting og strøing i Aremark kommune
Aremark kommune ønsker å signere kontrakt med entreprenør vedrørende brøyting og strøing av kommunale veier, plasser og boligfelt i  Aremark.
11. oktober 2019 Aremark kommune
Nå er det tid for influensavaksine!
Tirsdag 29.oktober og tirsdag 5.november kan du ta influensavaksine på Aremark helsestasjon. 
7. oktober 2019 Aremark kommune
Nye Viken fylke er først ut i nasjonal undersøkelse om helse og sykdom
Norge ønsker å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer med 30 prosent innen 2030. Hjelp oss med dette arbeidet ved å svare på en SMS!
26. september 2019 Aremark kommune
– Dette vil du ikke gå glipp av!
- Denne markeringen er for alle. Alle har psykisk helse og kan trenge både god underholdning, oppmuntring og tips og triks for å mestre hverdagen, sier arrangementskomiteen i Aremark kommune. 
17. september 2019 Aremark kommune
– Aremark kommune skal stå på egne ben
- Jeg lover innbyggerne stø kurs. Det blir ingen jordskjelv det første året. Det sier Aremarks rådmann Andreas Lervik (49) etter sine første arbeidsdager i kommunen.
13. september 2019 Aremark kommune
Brannvesenet i Aremark inviterer til Åpen brannstasjon
Har du lyst til å vite mer om hvordan det er å være brannmann? Da kan du ta turen til Aremark brannstasjon - rett foran skolen - lørdag 21. september. 
11. september 2019 Aremark kommune
Høstrydding i Aremark i uke 39
Årets høstrydding i Aremark kommune går av stabelen 24,25 og 26 september.
9. september 2019 Aremark kommune
– Velkommen til en spennende kveld
Er du bonde, primærprodusent eller jobber med mat, drikke og opplevelser i Haldenkanalen og områdene rundt? Da ønskes du velkommen til en spennende kveld med faglig og sosialt påfyll.
4. september 2019 Aremark kommune
Her kan du stemme i Aremark
Mandag 9. september og søndag 8. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg.
3. september 2019 Aremark kommune
Gleder seg til å dele ut kulturpris i Aremark
Virksomhetsleder for barnehage og kultur, Ragnfrid Næss og leder for Levekårsutvalget, Jørgen Grønlund håper kommunen får inn mange forslag på flotte kulturkandidater. 
1. september 2019 Aremark kommune
Har du noen i familien som lider av demens?
Da er du velkommen til pårørendeskolen.
27. august 2019 Aremark kommune
26.august kan du stemme på sykehjemmet
Minner om at Aremark kommune arrangerer forhåndsstemming i aktivitetsstua på Fosbykollen sykehjem mandag 26. august.
23. august 2019 Aremark kommune
Svømmehallen i full drift i uke 37
Gladnyhet til alle badeglade aremarkinger. Svømmehallen åpner igjen for høsten i uke 37.
22. august 2019 Aremark kommune
Viktig informasjon om skolestart mandag 19.august
Skolen ønsker alle elever velkommen til et nytt skoleår 2019/20!
14. august 2019 Aremark kommune
Stensbrua holdes stengt i helgen - åpner for trafikk mandag 19.august
Statens Vegvesen varsler at arbeidene på Stensbrua fortsetter gjennom helgen. Det vil si at brua åpnes for trafikk først mandag 19.august. 
13. august 2019 Aremark kommune
Forhåndsstemmegivningen starter 12. august
Mandag 9. september (noen steder også søndag 8. september) er det kommunestyre- og fylkestingsvalg.
12. august 2019 Aremark kommune
Fine badevannsprøver i Aremark på slutten av sesongen
9. august 2019 Aremark kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

AREMARK

VIKEN

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL