Aremark
Pårørendeskolen høsten 2020
Oppstart av pårørendeskolen for personer med demens
09:40 Aremark kommune
Funn av døde harer
Det er funnet 7 døde harer på Aarbu hyttefelt i den senere tiden.
tirsdag 12:17 Aremark kommune
Bygdekinoen - torsdag 24.09.2020
Bygdekinoen i Aremark har 2 visninger denne uken.
mandag 12:21 Aremark kommune
Busstreik fra 20. september - gjelder også skolebussene i Aremark
Forsiden
søndag 17:41 Aremark kommune
FV 21 utbedringstiltak - Fossby Aremark
I perioden 14. september - 30. oktober 2020
fredag 11. september Aremark kommune
Friluftslivets uke
Fra 5. september til 13. september
tirsdag 1. september Aremark kommune
Kandidater til næringsutviklingsprisen 2020
Aremark kommunestyre har vedtatt å dele ut en næringsutviklingspris. Forslag til kandidater sendes kommunen innen 15. oktober.
mandag 31. august Aremark kommune
Båtleden stenges ved Fossebekksundet bru i Marker/Aremark fra 1.september
I forbindelse med rehabilitering av Fossebekksundet bru på fv. 124 Rakkestadveien, vil leden under brua stenges for båttrafikk fra 1. september - og videre i en periode på omtrent 2 uker.
mandag 31. august Aremark kommune
VIKEN

Oppdatering fra kriseledelsen - Covid-19
Fosbykollen sykehjem åpner igjen for besøk 2 ganger i uken fra 26.08.2020. Biblioteket, Åpen barnehage, Kulturskolen og Trivselsgruppa på Furulund åpnes fra mandag 31.08.2020. Furulund åpnes med unntak av svømmehall for allmennheten og vektrom.
torsdag 27. august Aremark kommune
Moderasjonsordninger i SFO
Forsiden
torsdag 27. august Aremark kommune
Høring - Forslag til ny forskrift om politivedtekter for Aremark kommune
onsdag 26. august Aremark kommune
Aremark barnehage
Snart er prosjektet ute på anbud 
fredag 21. august Aremark kommune
Opphevelse av enkelte punkter i vedtak etter smittevernloven §4-1 fattet 12.08.2020
fredag 21. august Aremark kommune
Status for testing og smitte i Aremark kommune 20.08.2020
Det er per i dag totalt testet 102 personer i Aremark kommune. Flere har blitt testet andre steder, for eksempel på sykehus, via arbeidsgiver i andre kommuner, på legevakter og ferie. Siden man startet testingen i mars er det registrert to personer med smitte i kommunen. I tillegg har to personer som er...
fredag 21. august Aremark kommune
Bygdekinoen 27. august er avlyst
Filmene som skulle vært vist torsdag 27. august er avlyst grunnet korona.
tirsdag 18. august Aremark kommune
Badevannskvalitet
Det er oppblomstring av blågrønnalger i Haldenvassdraget.
tirsdag 18. august Aremark kommune
Aktiv på dagtid
Det er igjen klart for å starte opp med aktiv på dagtid i Aremark
torsdag 13. august Aremark kommune
Oppdatering fra kriseledelsen - Covid-19
Vedtak om midlertidig stenging av virksomheter og aktiviteter
onsdag 12. august Aremark kommune
Aremark bibliotek er stengt inntil videre
På grunn av økende og ukontrollert smitte av Covid-19 er det nå bestemt at biblioteket stenges igjen.
onsdag 12. august Aremark kommune
Koronatelefonen
Koronatelefon: 982 12 175 Åpningstid: Mandag til fredag kl. 09.00 - 15.00
onsdag 12. august Aremark kommune
Badevannskvalitet
Det blir tatt ut vannprøver for analyse fra badeplassene på Tripperød, Tolsby Camping og Kirkeng Camping fire ganger i løpet av badesesongen.
onsdag 12. august Aremark kommune
Utlysning av midler til det utvalgte kulturlandskapet Bøensætre med plasser 2020
Forsiden
tirsdag 11. august Aremark kommune
Fylkesvei 106 Bjørkebekkveien åpnes tirsdag 11.august
Forsiden
tirsdag 11. august Aremark kommune
Smittepresset øker og Fosbykollen sykehjem stenges igjen for besøkende
fredag 7. august Aremark kommune
Ny krisepakke for frivilligheten 
En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av
torsdag 30. juli Aremark kommune
Åpningstider ved helsestasjonen i sommer
Forsiden
onsdag 29. juli Aremark kommune
God vannkvalitet på badeplasser i Aremark
Det blir tatt ut vannprøver for analyse fra badeplassene på Tripperød, Tolsby Camping og Kirkeng Camping fire ganger i løpet av badesesongen.
onsdag 29. juli Aremark kommune
Høring - Endring av forskrift om minsteareal på elg og rådyr
Forsiden
torsdag 16. juli Aremark kommune
Helseovervåkning av villsvin
Veterinærinstituttet og Mattilsynet samarbeider om et overvåkningsprogram på villsvin i Norge der målet er å kartlegge forekomst av smittestoff som smitte til andre villsvin, tamsvin og mennesker.
tirsdag 14. juli Aremark kommune
Min renovasjon-app
Få varsel på mobiltelefonen når avfallet skal hentes
mandag 13. juli Aremark kommune
Ny innsynsløsning på hjemmesiden
Aremark kommune har fått en ny digital løsning for å se kommunens postlister og sakspapirer til politiske utvalg.
mandag 29. juni Aremark kommune
Topp badevannskvalitet
fredag 26. juni Aremark kommune
Valg av meddommere og skjønnsmedlemmer - til offentlig ettersyn
fredag 26. juni Aremark kommune
VIKEN

Endelig vedtak om skrivemåte for Fossby, Flateby og Følingen
tirsdag 23. juni Aremark kommune
Invitasjon til åpent møte om bruk og utvikling av Strømfoss - 25.06.20
Møtet vil bli avholdt på «Turisten-Brygga», torsdag den 25.06.20 kl. 1700
fredag 19. juni Aremark kommune
Første måling av kvaliteten på badevannet i Aremark er klar
Forsiden
torsdag 18. juni Aremark kommune
Tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020
Forsiden
torsdag 18. juni Aremark kommune
Møteplass for Drift- og utviklingutvalget 18.06.2020
Møtet skal avholdes på Bjørkebekk grendehus
tirsdag 16. juni Aremark kommune
Kommunen innfører vanningsrestriksjoner fra 1. juni.
Dette gjelder også spredere og andre vanningsanordninger.
onsdag 10. juni Aremark kommune
Frist for å søke plass på kulturskolen 11. juni
Fristen for å søke plass på kulturskolen skoleåret 20/21 er 11. juni. Les mer om hvordan du søker her.
tirsdag 9. juni Aremark kommune
Besøk til beboere i leiligheter ved Fosbykollen servicefløy
Besøk må avtales på tlf 92 28 39 20 senest dagen før og det skal føres besøksprotokoll. 
onsdag 20. mai Aremark kommune
Besøksregler for Fosbykollen sykehjem
Det må avtales på forhånd ved å ringe tlf 98 21 21 75, og det må fylles ut et besøksskjema før man får besøke beboerne. Det understrekes at det IKKE vil bli gjort unntak av besøkstider og antall besøkende. Det er heller ikke lov å ha med...
onsdag 20. mai Aremark kommune
Aremarkhallen åpner opp igjen
Kommunens kriseledelse har bestemt at Aremarkhallen skal åpnes igjen.
onsdag 20. mai Aremark kommune
Bruk av toaletter på offentlige steder, idrettsanlegg, bensinstasjoner mm
Forsiden
fredag 15. mai Aremark kommune
Nye retningslinjer er utarbeidet for søknader om tilskudd til bygging og ombygging av skogsbilveier med mer
Det er kontaktutvalget i skogbruk for Aremark- og Marker kommune som i samråd med Fylkesmannen i Oslo og Viken har utarbeidet nye Retningslinjer for søknader om tilskudd til bygging og ombygging av skogsveger, skogkultur, miljøtiltak og drift med hest
fredag 15. mai Aremark kommune
Oppdatert program for 17. mai og sanger
Her er oppdatert oppdatert program for 17. mai og sanger for dagen.
torsdag 14. mai Aremark kommune
Program for 17. mai i Aremark
Det blir en litt annerledes 17. mai i Aremark i år, med bilkortesje for full musikk og utdeling av is ved rådhuset. 17. mai-komiteen med ordfører Håkon Tolsby i spissen har måttet tenke nytt for å ivareta smittevernhensyn. 
fredag 8. mai Aremark kommune
Har du helserelaterte spørsmål om koronaviruset Covid-19 må du ringe din fastlege. For generelle spørsmål, ring Folkehelseinstituttets koronatelefon 815 55 015 åpent fra kl 08.00 - 20.00.
Forsiden
fredag 8. mai Aremark kommune
Campingplasser/bobilplasser - endring i vedtak om stenging av sanitæranlegg
Forsiden
fredag 8. mai Aremark kommune
Viktig informasjon til deg som er skogeier i Viken
Fylkesmannen i Oslo og Viken oppfordrer skogeiere til å holde aktiviteten i gang i skogen i en presset tid.
mandag 4. mai Aremark kommune
Gjenåpning av helsestasjonen og skolehelsetjenesten
Helsestasjonen og skolehelsetjenesten trapper nå opp imot vanlig drift av sine tjenester, men med noen tilrettelegginger.
tirsdag 28. april Aremark kommune
Fritidsreiser - oppfordring fra Aremark kommune
fredag 24. april Aremark kommune
Vårens søppeluke avlyses!
Forsiden
onsdag 22. april Aremark kommune
NAV Halden og Aremark har opprettet vakttelefon
NAV Halden og Aremark har opprettet vakttelefon for økonomiske nødsituasjoner etter utbruddet av korona-viruset. Brukere som ikke kan søke om tjenester digitalt, kan ringe en av våre vakttelefoner: 412 96 719 eller 412 92 175 for nødsituasjoner.
tirsdag 21. april Aremark kommune
Send søknader direkte til Nav Halden
Nav Halden og Aremark ber publikum som har dokumentasjon/søknader til NAV Halden om å sende dette direkte til NAV Halden, i stedet for å levere på rådhuset for videresending. Dette for at saksbehandlingstiden skal bli så kort som mulig. Adressen er NAV
tirsdag 21. april Aremark kommune
Aremark kommune og Klaretjern
Kommunen får en del henvendelser vedrørende Klaretjern særlig knyttet til økt aktivitet ved tjernet om sommeren.
tirsdag 21. april Aremark kommune
Forlenget søknadsfrist for SFO er 1. mai
Søknadsfristen til å søke SFO plass gikk ut 15.april. Fristen er nå forlenget til 1.mai, så det er fortsatt muligheter til å søke.
tirsdag 21. april Aremark kommune
Oppheving av hytteforbud og åpning av campingplasser fra 20. april
Fra 20. april åpnes det igjen for at folk kan få overnatte på hytta. Campingplasser m.m. åpnes for drift, men felles sanitæranlegg holdes stengt. Folk oppfordres fortsatt til å begrense unødvendige fritidsreiser. Legetjenesten vil tolke bestemmelsene om øyeblikkelig...
fredag 17. april Aremark kommune
VIKEN

Fra 15. april er det generelt bålforbud i skog og utmark
Hva er generelt bålforbud? I Norge må alle vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Dette gjelder alle, hele tiden og over alt. I tillegg har vi et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september hvor det er forbudt å tenne opp bål og grill i,...
torsdag 16. april Aremark kommune
Informasjon om krisepakken til idrett, kultur og frivillighet
Fra 14. april kan frivillige lag og organisasjoner og arrangører i kultursektoren søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer. Merk at det er kort søknadsfrist: 21. april.
tirsdag 14. april Aremark kommune
Påminnelse om skogbrannfare - bål og grilling er forbudt
Brannvesenet får meldinger om at ikke alle respekterer skogbrannfaren. Vi minner derfor om at det er nedlagt forbud mot bål og grilling i utmark.
fredag 10. april Aremark kommune
Innfører totalforbud mot bruk av åpen ild i utmark for kommunene Aremark og Halden
Brannvesenet innfører utvidet forbud mot bruk av åpen ild i utmark i Aremark fra tirsdag 7. april. 
tirsdag 7. april Aremark kommune
En pasient innlagt på Fossbykollen sykehjem har fått påvist covid19-smitte
Vedkommende er sannsynligvis smittet på sykehuset etter å ha vært nærkontakt til et bekreftet tilfelle der. 
tirsdag 7. april Aremark kommune
Campingplasser og bobilplasser stenges i Aremark med umiddelbar virkning
Med hjemmel i smittevernloven § 4-1 bokstav b vedtar Aremark kommune stenging av campingplasser og bobilplasser på grunn av Covid 19, med umiddelbar virkning.
fredag 3. april Aremark kommune
Rådhuset er stengt i påskeuken
Rådhuset i Aremark er stengt i påskeuken fra mandag 6. april til mandag 13. april, åpner igjen tirsdag 14. april.
fredag 3. april Aremark kommune
Vær med på dugnaden i påsken!
Påsken står for tur, og brannvesenet har beredskapen klar. Vi ber likevel om hjelp for at påsken skal være trygg og uten brann for alle. Som en del av den nasjonale dugnaden vi alle er med på, har vi en sterk oppfordring til våre innbyggere: Vær
fredag 3. april Aremark kommune
Barnehage og skole fortsatt stengt i Aremark
Forsiden
fredag 3. april Aremark kommune
Informasjon fra barnevernstjenesten i Aremark
Forsiden
torsdag 2. april Aremark kommune
Endringer i politisk møteplan grunnet koronaviruset
Det har blitt gjort en del endringer i politisk møteplan grunnet koronaviruset. Det oppsatte møtet i kommunestyret 2. april er utsatt til 29. april.
onsdag 1. april Aremark kommune
Å skape normalitet i det unormale for barna våre
Aremark kommune ønsker å gi foreldre og foresatte i barnehagen og skolen noen råd for å ivareta familiene på best mulig måte i situasjonen vi nå er i.
tirsdag 31. mars Aremark kommune
En person i Aremark er bekreftet smittet av korona-viruset
Fredag kveld fikk vi informasjon om første bekreftede Covid-19-tilfelle i Aremark kommune, melder smittevernlege Mirjam Kilen. 
lørdag 28. mars Aremark kommune
Utsetting og bruk av båter i vassdraget
fredag 27. mars Aremark kommune
Sunds bru på fylkesvei 106 stenges i sommer på grunn av brufornyelse
Brua stenges fra 8. juni og arbeidene er forventet å vare til 30.august. I byggeperioden blir det omkjøring via kommunesenteret Fossby i Aremark. 
torsdag 26. mars Aremark kommune
Skogbrannfare
Sol og vind gjør at det kan være fare for skogbrann allerede nå.
torsdag 26. mars Aremark kommune
Aremark kommune forlenger tiltak for å begrense smitte
Aremark kommunes krisestab har i dag bestemt følgende: Aremark kommune fortsetter å holde skole og barnehage stengt. Dette gjelder i første omgang fram til tirsdag 14.april. Vedtaket gjøres gjeldende uavhengig av nasjonale myndigheters konklusjoner rundt dette. Krisestaben vil gjøre...
tirsdag 24. mars Aremark kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

AREMARK

VIKEN

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL