Aremark
Ny innsynsløsning på hjemmesiden
Aremark kommune har fått en ny digital løsning for å se kommunens postlister og sakspapirer til politiske utvalg.
mandag 14:06 Aremark kommune
Topp badevannskvalitet
fredag 26. juni Aremark kommune
Valg av meddommere og skjønnsmedlemmer - til offentlig ettersyn
fredag 26. juni Aremark kommune
Endelig vedtak om skrivemåte for Fossby, Flateby og Følingen
tirsdag 23. juni Aremark kommune
Invitasjon til åpent møte om bruk og utvikling av Strømfoss - 25.06.20
Møtet vil bli avholdt på «Turisten-Brygga», torsdag den 25.06.20 kl. 1700
fredag 19. juni Aremark kommune
Første måling av kvaliteten på badevannet i Aremark er klar
Forsiden
torsdag 18. juni Aremark kommune
Tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020
Forsiden
torsdag 18. juni Aremark kommune
Møteplass for Drift- og utviklingutvalget 18.06.2020
Møtet skal avholdes på Bjørkebekk grendehus
tirsdag 16. juni Aremark kommune
VIKEN

Kommunen innfører vanningsrestriksjoner fra 1. juni.
Dette gjelder også spredere og andre vanningsanordninger.
onsdag 10. juni Aremark kommune
Frist for å søke plass på kulturskolen 11. juni
Fristen for å søke plass på kulturskolen skoleåret 20/21 er 11. juni. Les mer om hvordan du søker her.
tirsdag 9. juni Aremark kommune
Besøk til beboere i leiligheter ved Fosbykollen servicefløy
Besøk må avtales på tlf 92 28 39 20 senest dagen før og det skal føres besøksprotokoll. 
onsdag 20. mai Aremark kommune
Besøksregler for Fosbykollen sykehjem
Det må avtales på forhånd ved å ringe tlf 98 21 21 75, og det må fylles ut et besøksskjema før man får besøke beboerne. Det understrekes at det IKKE vil bli gjort unntak av besøkstider og antall besøkende. Det er heller ikke lov å ha med...
onsdag 20. mai Aremark kommune
Aremarkhallen åpner opp igjen
Kommunens kriseledelse har bestemt at Aremarkhallen skal åpnes igjen.
onsdag 20. mai Aremark kommune
Bruk av toaletter på offentlige steder, idrettsanlegg, bensinstasjoner mm
Forsiden
fredag 15. mai Aremark kommune
Nye retningslinjer er utarbeidet for søknader om tilskudd til bygging og ombygging av skogsbilveier med mer
Det er kontaktutvalget i skogbruk for Aremark- og Marker kommune som i samråd med Fylkesmannen i Oslo og Viken har utarbeidet nye Retningslinjer for søknader om tilskudd til bygging og ombygging av skogsveger, skogkultur, miljøtiltak og drift med hest
fredag 15. mai Aremark kommune
Oppdatert program for 17. mai og sanger
Her er oppdatert oppdatert program for 17. mai og sanger for dagen.
torsdag 14. mai Aremark kommune
Program for 17. mai i Aremark
Det blir en litt annerledes 17. mai i Aremark i år, med bilkortesje for full musikk og utdeling av is ved rådhuset. 17. mai-komiteen med ordfører Håkon Tolsby i spissen har måttet tenke nytt for å ivareta smittevernhensyn. 
fredag 8. mai Aremark kommune
Har du helserelaterte spørsmål om koronaviruset Covid-19 må du ringe din fastlege. For generelle spørsmål, ring Folkehelseinstituttets koronatelefon 815 55 015 åpent fra kl 08.00 - 20.00.
Forsiden
fredag 8. mai Aremark kommune
Campingplasser/bobilplasser - endring i vedtak om stenging av sanitæranlegg
Forsiden
fredag 8. mai Aremark kommune
Viktig informasjon til deg som er skogeier i Viken
Fylkesmannen i Oslo og Viken oppfordrer skogeiere til å holde aktiviteten i gang i skogen i en presset tid.
mandag 4. mai Aremark kommune
Gjenåpning av helsestasjonen og skolehelsetjenesten
Helsestasjonen og skolehelsetjenesten trapper nå opp imot vanlig drift av sine tjenester, men med noen tilrettelegginger.
tirsdag 28. april Aremark kommune
Fritidsreiser - oppfordring fra Aremark kommune
fredag 24. april Aremark kommune
Vårens søppeluke avlyses!
Forsiden
onsdag 22. april Aremark kommune
NAV Halden og Aremark har opprettet vakttelefon
NAV Halden og Aremark har opprettet vakttelefon for økonomiske nødsituasjoner etter utbruddet av korona-viruset. Brukere som ikke kan søke om tjenester digitalt, kan ringe en av våre vakttelefoner: 412 96 719 eller 412 92 175 for nødsituasjoner.
tirsdag 21. april Aremark kommune
Send søknader direkte til Nav Halden
Nav Halden og Aremark ber publikum som har dokumentasjon/søknader til NAV Halden om å sende dette direkte til NAV Halden, i stedet for å levere på rådhuset for videresending. Dette for at saksbehandlingstiden skal bli så kort som mulig. Adressen er NAV
tirsdag 21. april Aremark kommune
Aremark kommune og Klaretjern
Kommunen får en del henvendelser vedrørende Klaretjern særlig knyttet til økt aktivitet ved tjernet om sommeren.
tirsdag 21. april Aremark kommune
Forlenget søknadsfrist for SFO er 1. mai
Søknadsfristen til å søke SFO plass gikk ut 15.april. Fristen er nå forlenget til 1.mai, så det er fortsatt muligheter til å søke.
tirsdag 21. april Aremark kommune
Oppheving av hytteforbud og åpning av campingplasser fra 20. april
Fra 20. april åpnes det igjen for at folk kan få overnatte på hytta. Campingplasser m.m. åpnes for drift, men felles sanitæranlegg holdes stengt. Folk oppfordres fortsatt til å begrense unødvendige fritidsreiser. Legetjenesten vil tolke bestemmelsene om øyeblikkelig...
fredag 17. april Aremark kommune
Fra 15. april er det generelt bålforbud i skog og utmark
Hva er generelt bålforbud? I Norge må alle vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Dette gjelder alle, hele tiden og over alt. I tillegg har vi et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september hvor det er forbudt å tenne opp bål og grill i,...
torsdag 16. april Aremark kommune
Informasjon om krisepakken til idrett, kultur og frivillighet
Fra 14. april kan frivillige lag og organisasjoner og arrangører i kultursektoren søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer. Merk at det er kort søknadsfrist: 21. april.
tirsdag 14. april Aremark kommune
Påminnelse om skogbrannfare - bål og grilling er forbudt
Brannvesenet får meldinger om at ikke alle respekterer skogbrannfaren. Vi minner derfor om at det er nedlagt forbud mot bål og grilling i utmark.
fredag 10. april Aremark kommune
Innfører totalforbud mot bruk av åpen ild i utmark for kommunene Aremark og Halden
Brannvesenet innfører utvidet forbud mot bruk av åpen ild i utmark i Aremark fra tirsdag 7. april. 
tirsdag 7. april Aremark kommune
En pasient innlagt på Fossbykollen sykehjem har fått påvist covid19-smitte
Vedkommende er sannsynligvis smittet på sykehuset etter å ha vært nærkontakt til et bekreftet tilfelle der. 
tirsdag 7. april Aremark kommune
VIKEN

Campingplasser og bobilplasser stenges i Aremark med umiddelbar virkning
Med hjemmel i smittevernloven § 4-1 bokstav b vedtar Aremark kommune stenging av campingplasser og bobilplasser på grunn av Covid 19, med umiddelbar virkning.
fredag 3. april Aremark kommune
Rådhuset er stengt i påskeuken
Rådhuset i Aremark er stengt i påskeuken fra mandag 6. april til mandag 13. april, åpner igjen tirsdag 14. april.
fredag 3. april Aremark kommune
Vær med på dugnaden i påsken!
Påsken står for tur, og brannvesenet har beredskapen klar. Vi ber likevel om hjelp for at påsken skal være trygg og uten brann for alle. Som en del av den nasjonale dugnaden vi alle er med på, har vi en sterk oppfordring til våre innbyggere: Vær
fredag 3. april Aremark kommune
Barnehage og skole fortsatt stengt i Aremark
Forsiden
fredag 3. april Aremark kommune
Informasjon fra barnevernstjenesten i Aremark
Forsiden
torsdag 2. april Aremark kommune
Endringer i politisk møteplan grunnet koronaviruset
Det har blitt gjort en del endringer i politisk møteplan grunnet koronaviruset. Det oppsatte møtet i kommunestyret 2. april er utsatt til 29. april.
onsdag 1. april Aremark kommune
Å skape normalitet i det unormale for barna våre
Aremark kommune ønsker å gi foreldre og foresatte i barnehagen og skolen noen råd for å ivareta familiene på best mulig måte i situasjonen vi nå er i.
tirsdag 31. mars Aremark kommune
En person i Aremark er bekreftet smittet av korona-viruset
Fredag kveld fikk vi informasjon om første bekreftede Covid-19-tilfelle i Aremark kommune, melder smittevernlege Mirjam Kilen. 
lørdag 28. mars Aremark kommune
Utsetting og bruk av båter i vassdraget
fredag 27. mars Aremark kommune
Sunds bru på fylkesvei 106 stenges i sommer på grunn av brufornyelse
Brua stenges fra 8. juni og arbeidene er forventet å vare til 30.august. I byggeperioden blir det omkjøring via kommunesenteret Fossby i Aremark. 
torsdag 26. mars Aremark kommune
Skogbrannfare
Sol og vind gjør at det kan være fare for skogbrann allerede nå.
torsdag 26. mars Aremark kommune
Aremark kommune forlenger tiltak for å begrense smitte
Aremark kommunes krisestab har i dag bestemt følgende: Aremark kommune fortsetter å holde skole og barnehage stengt. Dette gjelder i første omgang fram til tirsdag 14.april. Vedtaket gjøres gjeldende uavhengig av nasjonale myndigheters konklusjoner rundt dette. Krisestaben vil gjøre...
tirsdag 24. mars Aremark kommune
Det er innført hytteforbud uten mulighet for dispensasjon
Det er nå forbudt å oppholde seg på/overnatte i hytte/fritidseiendom/campingvogn utenfor egen hjemkommune. Kommunen har ikke adgang til å gi dispensasjon fra bestemmelsen i den nye forskriften, og hytteiere oppfordres derfor til ikke å kontakte kommunen
fredag 20. mars Aremark kommune
Kunngjøring om vedtatt forskrift om endring av forskrift om jakt etter elg, hjort og rådyr i Aremark kommune
Aremark kommunestyre har vedtatt forskrift med minsteareal for jakt på hjort.
torsdag 19. mars Aremark kommune
Formannskapsmøtet i dag kl. 15.00 kan følges på nett
Klikk her for å se møtet via Teams Live. Velg Se på nettet for å følge møtet. Sakspapirer til møtet finner du her.
torsdag 19. mars Aremark kommune
Oppdatert informasjon om korona-viruset (Covid-19)
Her er status og praktisk informasjon om korona-viruset (Covid-19), oppdatert 08.mai 2020. 
onsdag 18. mars Aremark kommune
Hjemmekarantene etter Sverige-besøk og midlertidig grensekontroll
Fra i dag 17. mars skal alle som har vært i Sverige eller Finland også i hjemmekarantene i 14 dager. I tillegg ble det innført midlertidig grensekontroll 16. mars.
tirsdag 17. mars Aremark kommune
Kontrollutvalgsmøte i dag 17. mars blir holdt som telefonmøte
Her er oppskriften for å koble seg på møtet.
tirsdag 17. mars Aremark kommune
Ikke lov å oppholde seg på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen
En ny forskrift som trådte i kraft 15. mars forbyr personer å oppholde seg på hytter eller fritidseiendommer i en annen kommune enn hjemstedskommunen, altså der man er folkeregistrert.
mandag 16. mars Aremark kommune
Strengere smitteverntiltak i matbutikker
Forsiden
mandag 16. mars Aremark kommune
Søker mannskaper til skogbrannreserven i Aremark og Halden
Brannvesenet i Aremark og Halden kommuner ønsker å rekruttere mannskaper til brannvesenets reservestyrke for håndtering av branner i skog og utmark.
mandag 16. mars Aremark kommune
Innbyggere med helsefaglig bakgrunn, studenter osv
søndag 15. mars Aremark kommune
Helsepersonell ansatt i Aremark som krysser landegrensen
Forsiden
søndag 15. mars Aremark kommune
Betaling av faktura for SFO og barnehage fra Aremark kommune for mars
Som en følge av at SFO og barnehage er stengt, har kommunen fått flere forespørsler om utsendt faktura med forfall 20.mars skal betales.
fredag 13. mars Aremark kommune
Endringer i tilbudet på helsestasjonen
I samråd med rådmann, smittevernslege/helsestasjonslege og kommunelege gjør vi en del endringer i tilbudet på helsestasjonen. Dette for å begrense/hindre smittespredning.
fredag 13. mars Aremark kommune
VIKEN

Ytterligere tiltak fra Helsedirektoratet
torsdag 12. mars Aremark kommune
Aremark kommune setter kriseledelse - stenger skole, barnehage og sykehjem
Vi har i dag besluttet å sette kriseledelse. Dette vil si at ordfører, kommuneoverlege/smittevernlege, virksomhetsleder stab, virksomhetsleder teknisk og rådmannen er de som nå utgjør ledelsen av kommunen.
torsdag 12. mars Aremark kommune
Corona og politiske møter
torsdag 12. mars Aremark kommune
Nye tiltak ved legekontoret i forbindelse med korona-viruset
Som følge av den krevende situasjonen med koronautbrudd i Norge ser vi oss dessverre nødt til å gjøre noen tiltak også på legekontoret for å minske sjansen både for smitte og for å klare å gjennomføre alle oppgaver vi har ansvar for på en...
torsdag 12. mars Aremark kommune
Arrangementer i Aremark kommune - risikovurdering
onsdag 11. mars Aremark kommune
Svømmehallen, Furulund og Aremarkhallen stengt for publikum
Svømmehallen, Furulund og Aremarkhallen er stengt for publikum inntil videre som et forebyggende tiltak i forbindelse med Corona-viruset.
onsdag 11. mars Aremark kommune
Frist for å søke SFO-plass 15. april
Aremark skole informerer om at det er frist 15. april for å søke SFO-plass for nytt skoleår fra august. Du finner mer informasjon og søknadsskjema her.
onsdag 11. mars Aremark kommune
Kommuneplanens arealdel - 2.gangs offentlig ettersyn og høring
I henhold til plan- og bygningsloven § 11-14 har formannskapet vedtatt å legge fram forslag til kommuneplanens arealdel til 2. gangs høring og offentlig ettersyn. Frist for å komme med høringsuttalelse til planforslaget er mandag 20.april 2020.
mandag 9. mars Aremark kommune
Nye anbefalinger rundt restriksjoner av besøkende til sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgn plasser
Forsiden
søndag 8. mars Aremark kommune
Eiendomsskatteliste 2020
     
fredag 28. februar Aremark kommune
Oppdatert informasjon om det nye korona-viruset (Covid-19)
Her er status og praktisk informasjon om det nye koronaviruset (Covid-19), oppdatert mandag 9. mars.
fredag 28. februar Aremark kommune
Søk om kulturtilskudd fra Aremark kommune
Søknadsfrist er 15. mars 2020.
torsdag 20. februar Aremark kommune
Innskriving av elever født 2014 på Aremark skole
Det blir innskriving av elever født 2014 på Aremark skole torsdag 5. mars kl. 17.30 på elevtorget.
mandag 17. februar Aremark kommune
Gult farevarsel for kraftige vindkast i Østfold
Løse gjenstander kan blåse avgårde. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær...
mandag 17. februar Aremark kommune
Varsel om utkjøring av tømmer i området lysløypa/Lillebyåsen
Arbeidet starter mandag 17. februar og vil pågå opp mot 10 dager. Tømmeret kjøres ut med traktor og henger.
mandag 17. februar Aremark kommune
Kommunale avgifter forfaller 20.mars og ikke 20. februar som normalt
Notiser
mandag 3. februar Aremark kommune
Velkommen til vår nye nettside
Nettsiden vår har fått en ansiktsløftning. 
tirsdag 28. januar Aremark kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

AREMARK

VIKEN

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL