Årdal
Sentraliseringa i Helse Førde: – Det er me som får svi for dei store investeringane dei gjer
Trude Klingenberg, fylkesstyremedlem i Senterkvinnene Sogn og Fjordane og kommunestyrerepresentant for Årdal Sp, er kritisk til at tenestetilboda forsvinn frå Indre Sogn.
torsdag 18:08 Porten.no
Veterantreff
Meat Point, Sogndalsfjøra Torsdag 24. januar kl. 19.00. Meld gjerne ifrå om du kjem på event på Facebook/ SMS: 90890713.   Med vennleg helsing NVIO avd. Sogn og Fjordane, v/Kristin Rundsveen
torsdag 12:39 Årdal kommune
Årdal Energi sin vedlikehalds/utskiftingsplan
Prosjektstart og gjennomføring Årdal Energi ønskjer å starte arbeidet i Januar månad. Årdal Energi vil i Januar/Februar, starte med å skifte eksisterande infrastruktur på Moa med tilhøyrande område. Lågspentlinjer og kablar for veglys skal leggast...
torsdag 12:08 Årdal kommune
Har du hugsa å registrere brønnen din?
Registrering kan utførast enkelt frå mobiltelefonen Registreringa er gratis, og Mattilsynet har utvikla eit enkelt mobiltilpassa skjema for registrering av små vassforsyningssystem. I skjemaet registrerar du vassforsyningssystemets plassering ved å markere staden i eit kart,...
onsdag 08:25 Årdal kommune
Ledig stilling: 100% vikariat - Barnevernkonsulent
Me har ledig100 % vikariat som barnevernkonsulent frå snarast og fram til 10. april 2020.ArbeidsoppgåverGenerelt barnevernsarbeid etter lov om barneverntenester.KvalifikasjonskravUtdanning som barnevernspedagog. Det kan vurderast tilsetjing av andre med sosialfagleg utdanning på...
tirsdag 13:03 Årdal kommune
(+) Bil traff gjerde i Årdal, trafikkuhell i Sogndal - slik var politihelga
Glatte vegar, trafikkuhell og ras har prega politihelga i Indre Sogn.
mandag 10:58 Porten.no
Nyopning av Veekiosken, dagleg leiar: – Det har gått over all forventning
Ann-Helen Bukve, dagleg leiar på Veekiosken håpar at oppussinga vil bidra til ein litt anna setting enn den typiske kiosk settingen årdølene er vande med.
søndag 21:10 Porten.no
Innlevering av listeframlegg til kommunevalet 2019
Fristar og skjema 1 april. 2019 - kl 12.00: Siste frist for innlevering av listeforslag.20. april 2019 - kl. 12.00: Frist for å trekke tilbake eit listeforslag.1. juni 2019: Frist for valstyret å godkjenne eit listeforslag. Bruk gjerne malane som Valgdirektoratet har...
fredag 11. januar Årdal kommune
SOGN OG FJORDANE

Kunngjering - Reguleringsplan for Fv. 53 Ljoteli
REGULERING - PLANVEDTAK I samsvar med §12-12 i plan- og bygningslova godkjende Årdal kommunestyre i møte 20. desember 2018 i sak 084/18 Reguleringsplan for Fv. 53 Ljoteli. Formålet med planen er å skredsikkre ei strekning av vegen ved bygging av tunnel.  På heimesidene til...
torsdag 10. januar Årdal kommune
Kunngjering - Detaljreguleringsplan for Fv. 303 Seimsdalsunnelen
REGULERING - PLANVEDTAK I samsvar med §12-12 i plan- og bygningslova godkjende Årdal kommunestyre i møte 20. desember 2018 i sak 084/18 Detaljreguleringsplan for Fv. 303 Seimsdalsunnelen. Føremålet med planen er å betre trafikktryggleiken ved utviding av tunnel og bygging av...
torsdag 10. januar Årdal kommune
Innførar årskort i badeanlegga i Årdal
Det vil gjelda for bassenget i Årdalshallen, samt friluftsbassenga på Årdalstangen og i Øvre Årdal. 
onsdag 9. januar Porten.no
Etablerar felles barnevernvakt
Vaktelefon: Ring 90 21 34 81 dersom du er alvorleg bekymra for eit barn eller ungdom, og du tenkjer at bornet har behov for umiddelbar hjelp frå barnevernstenesta. Vakttelefonen er bemanna heile døgeret. Årdal kommune har felles vakttelefon med Aurland og Lærdal barnevern. Dersom det kan...
mandag 7. januar Årdal kommune
Handballjentene til Jotun starta året med sesongens første siger
Då Jotun møtte Bjørnar i Årdalshallen, gjekk det endeleg dei grøne sin veg.
søndag 6. januar Porten.no
Kommunen ber folk rydda opp fyrverkerirestane: –  Ungar kan koma til skade
Som folk flest, skaut mange årdøler opp fyrverkeri for å ringa inn det nye året nyttårsaftan.
fredag 4. januar Porten.no
Biskopens tegning
I biskop Randulfs kopibok fra 1667 finner du det meste.
fredag 4. januar $ Bergens Tidende
Ledig stilling : Rådmann i Årdal
Då noverande rådmann sluttar i stillinga 1.september 2019, søkjer me etter ny rådmann for fast tilsetjing.Administrativt er kommunen organisert etter to-nivå modell. Administrativ leiing er idag samansett av rådmann og 2 kommunalsjefar.Rådmannen er kommunen sin øvste...
fredag 4. januar Årdal kommune
Svøm deg til Albania i Årdalshallen
Lette krav Reglane er enkle. Det einaste du skal tenka på er å rekka krava innan 1. april. Innan den tid skal vaksne svømma 10.000 meter til saman, og ungar 2.500.  - Dette burde vera lett overkomeleg for dei fleste. Det er berre å setta seg delmål. Enkel registrering Du kan...
fredag 4. januar Årdal kommune
Norstone stopper alle leveranser til Baltikum etter hvitvasking-beskyldninger
Norstone - med åtte avdelinger i Rogaland - risikerer å bli etterforsket av Økokrim etter at selskapet er knyttet til mulig hvitvasking gjennom Nordea. - Vi blir dratt ned i dritten, sier Norstone-sjef Kjell Apeland.
torsdag 3. januar $ Stavanger Aftenblad
Oppatt rydding av fyrverkeri
Fyrverkerirestar som er detonerte kan de kaste i restavfallet. Udetonerte fyrverkeri inneheld ekspolosiver og SKAL leverast tilbake til forhandlar.
onsdag 2. januar Årdal kommune
(+) Karin Myrland (52) har jobba på Veekiosken sidan ho var 16 år
Sumaren 1982 starta Karin Myrland i sumarjobb på Veekiosken i Øvre Årdal. 36 år seinare - står ho framleis bak disken på kiosken.
31. desember 2018 Porten.no
Heidra for aktiv innsats i Årdal Mosjonsskule
Fem personar vart heidra av Årdal Mosjonsskule tidlegare denne månaden.
27. desember 2018 Porten.no
Ledige stillingar: Miljøarbeidarar og miljøterapeutar
Me har ledigGrandane bufellesskap 1 x 100 % vikariat som miljøterapeut frå snarast til og med 01.10.19 1 x 80  % fast stilling som miljøterapeut frå snarart. 1 x 100 % vikariat frå 01.04.19 - 15.08.20 1 x 100 % vikariat frå 01.04.19 - 15.08.20 1 x 80 %  vikariat...
21. desember 2018 Årdal kommune
Ledig stilling: Helsesekretær, 90% fast
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
21. desember 2018 Årdal kommune
Dagsturhytta er open for publikum
Dagsturhytta er no opna slik at publikum har høve til å gå inn i hytta. Hytta er utstyrte med eit minibibliotek med bøker til bruk på staden, for å stimulere til lesing og for å gjere kjent god, nynorsk barnelitteratur. Me vil oppmoda besøkande, som vil inn i...
21. desember 2018 Årdal kommune
Åpningstider symjehallen i jula
Måndag 24. des   Stengt Tysdal 25. des   Stengt Onsdag 26. des   Stengt Torsdag 27. des Familiebading 15:00-18:15     Vaksen 18:30-20:00 Fredag 28. des Familiebading 15:00-18:15     Vaksen 18:30-20:00 Laurdag 29.des Alle ...
21. desember 2018 Årdal kommune
Åpningstider i jula for Kyrkjekontoret
Kyrkjekontoret kjem til å vera stengt for publikum i romjula. Me er på plass att onsdag 2. januar kl. 09:00.​God jul og godt nytt år til alle saman.
21. desember 2018 Årdal kommune
Årets Årdøl 2018 og Kulturprisen 2018
Årets årdøl er ei dame som gjennom mange år har hatt mange verv i IL Jotun. Ho seier aldri nei til ei oppgåve, og har gjennom åra teke på seg mange verv i IL Jotun. Dette har ført til at ho er æresmedlem, og seinast i fjor fekk ho eldsjelprisen for innsatsen....
20. desember 2018 Årdal kommune
Ho er årets årdøl
Ruth Laberg fekk prisen for innsatsen i idretten gjennom ei årrekke.
20. desember 2018 Porten.no
Duoen vart heidra for nær femti års innsats for musikken i Årdal
To overraska prisvinnarar.
20. desember 2018 Porten.no
Grønt lys til barnevernstenesta i Årdal
Modellen Bufdir har brukt for å komma fram til resultatet er basert på følgjande tre indikatorar: Andelen tilsyn i fosterhjem som ikkje er oppfylt. Andelen fristbrot i undersøkingsaker. Andel oppfølging og kontroll i fosterhjem som ikkje er oppfylt. ...
20. desember 2018 Årdal kommune
Ny bok fortel om historia til arbeidarrørsla i Årdal
Dette i samband med at arbeidarrørsla er 100 år i år. «Raude faner mellom høge fjell. Arbeidarrørsla i Årdal 100 år» er tittelen på boka.
19. desember 2018 Porten.no
Geithus forbrenningsanlegg i jula
Geithus forbrenningsanlegg er steng 24.12 (julafta) og 31.12 (nyttårsafta).
19. desember 2018 Årdal kommune
Norsk Folkehjelp: – Denne gåva kan utgjera forskjellen mellom liv og død
Norsk Folkehjelp har fått ei  tidleg julegåve frå Sognefjord Havneservice. Gåva kan bidra til å redda liv i framtida.
19. desember 2018 Porten.no
SOGN OG FJORDANE

Jul for alle
Alle som ynskjer er hjartleg velkomne på Samhold for julefeiring med tradisjonsrik julemiddag og dessert frå kl. 18. Seinare på kvelden vert det og servert 7 sortar på tradisjons vis. Påmelding: Ring/SMS til Henrik: 477 12 654 eller epost: post@ardal-catering.no Plakaten med all...
18. desember 2018 Årdal kommune
Rådmann i Årdal går av
Olve Fossedal (65) har varsla Årdal kommune om at han steppar ned frå stillinga i 2019.
18. desember 2018 Porten.no
Gåvekort på kino
Tenestetorget på Årdalstangen og Blioteket i Øvre Årdal sel gåvekort på kinobillettar.
14. desember 2018 Årdal kommune
Opningstider i jula
Tenestetorget/sentralbordet Stengt 24. desember og 31. desember. Tildelingskontoret.  Tildelingskontoret vil være bemanna torsdag 27. desember mellom kl 0800-1400. LegekontoretHuks å bestille medisin i god tid. Slik er opningstidene i jula: 24, 27, 28 og 31 desember - Legekontoret har...
14. desember 2018 Årdal kommune
Norskkurs for arbeidsinnvardrarar
Det vil vere mogeleg å avlegge skriftleg og munnleg norskprøve fortløpande etter gjennomført kurs. Ved gjennomført prøve vil kursdeltakaren få eit nasjonalt prøvebevis som dokumenterer språknivå. Prøvebeviset kan nyttast som dokumentasjon...
14. desember 2018 Årdal kommune
Pavaljongen barselavdelinga i Lærdal stenger i jula
Vi stenger21. desember 2018, kl 15.30. Avdelingen er åpen for barsel frå2. januar 2019, kl.08.00   Det vil alltid vera ei jordmor på vakt i heile stengingsperioden. Jordmor er å treffa på tlf. 576 40 200 Jordmor på vakt kan tilby: • Vaktberedskap for...
12. desember 2018 Årdal kommune
Informasjon frå Hydro
Grunnen er at vi har fått inn ei aluminiumoksid-last med svært mykje finstoff.. Vi har redusert lossekapasiteteten til eit minimum, for å begrense støvingen.
10. desember 2018 Årdal kommune
Temakafe ÅLA
«Ein uformell møteplass for pasientar, pårørande, venner og etterlatne som er berørt av kreft»
10. desember 2018 Årdal kommune
Opningstider i jula på legekontoret
Huks å bestille medisin i god tid. Slik er opningstidene i jula:
10. desember 2018 Årdal kommune
Jubilantar i Årdal kommune
Ordførar Arild Ingar Lægreid og Olve Fossedal stod for utdeling av påskjønning til desse.25 års jubilantane: Anne Gerd Jevnaker Gunn Helen RudiElin Ottem WoldSigne EndresenAnja BolstadMarit IndrebøGunn Cecilie Avdal SemstrømInger Marie GrytbakkInger KarlsenNina...
7. desember 2018 Årdal kommune
Du er ein del av norges beredskap
Er du forberedt? Kva gjer du viss straumen skulle bli vekke i flere dagar, mobilnettet sluttar å virk, eller det ikkJe er vatn i springen?  Sjølv om Norge er blant verdens tryggaste land, og alt tyder på at vi også vil være det i tida som kjem, er det lurt...
5. desember 2018 Årdal kommune
Varslar fleire promillekontrollar i desember
Magne Knudsen, politioverbetjent og tenesteleiar i Årdal, oppmodar folk om å nytta sunn fornuft når det gjeld alkohol i juletida.
3. desember 2018 Porten.no
2 stillingar på Årdal bibliotek
Årdal Bibliotek er i utvikling og me ønskjer oss medarbeidarar som vil vere med å utvikle biblioteket vidare som ein aktuell, levande møteplass og kunnskapsarena i lokalsamfunnet. Me ser etter personar som har erfaring og interesse for; Litteratur, formidling, arrangement og...
29. november 2018 Årdal kommune
Stilling som kommuneplanleggar
Den som vert tilsett vil få eit særskilt ansvar for arbeid med planar etter Plan og bygningslova. I dette ligg ansvar for kommuneplan, regulerings- og utbyggingsplanar, endringar og dispensasjonssøknadar.  Handsaming etter naturmangfaldslova, arbeid knytt til miljørelaterte...
29. november 2018 Årdal kommune
Synfaring med Blålysetatane i Årdal
Blålys etatane i Årdal kommune vil gjera ein synfaring på tilkomst i gater i kommunen vår torsdag 6. desember  kl. 17:00. Me tar ein runde på visse strekningar med blålysbilane våre for å sjekka status på tilkomst etc. Kortesjen blir som følger: 1....
29. november 2018 Årdal kommune
Vikar dagleg leiar - SognLab AS
SognLab AS ligg i sentrum av Sogndal. Våre aksjonærar er dei 8 kommunane i Indre Sogn.Vi kan tilby :  Ein triveleg arbeidsplass  Spennande og utfordrande oppgåver  Gode moglegheiter for kurs og etterutdanning  Lønn etter avtale og pensjonsordning i KLPArbeidsoppgåver: ...
29. november 2018 Årdal kommune
(+) Revisjon i Årdal viser klar betring i tenestene psykiatri og verna bustader
Samstundes er det rom for betring, konkluderer rapport etter revisjon.
28. november 2018 Porten.no
Kommunestyremøte 29. november
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
26. november 2018 Årdal kommune
(+) Politikarane gav grønt lys –  bustadsprosjektet i Storevegen 13 vert realisert
No ligg alt klart for at bustadsprosjektet i Storevegen 13 vert realisert.
25. november 2018 Porten.no
Heen nummer to, Horpen nummer fem på Vestland Sp-lista
Unge krefter frå Årdal kan bli godt synlege i det nye Vestland.
23. november 2018 Porten.no
Personvernombod
Mona Fykse er frå 1. januar 2019 tilsett i 20 % stilling som personvernombod for kommunane Lærdal, Aurland og Årdal. Ho er til dagleg tilsett som arkivleiar i Årdal kommune. Stillinga er delt likt mellom kommunane.
23. november 2018 Årdal kommune
Høyring: Budsjett 2019
Dokumenta vert lagt ut på fylgjande stader: Tenestetorget, Årdalstangen Årdal bibliotek Årdal kommune si heimeside Ålmenta, dei politiske partia og andre organisasjonar kan sende innspel eller merknader til: postmottak@ardal.kommune.no eller Årdal kommune, Statsråd...
22. november 2018 Årdal kommune
Ledig stilling - 4 sjukepleiarar i eldreomsorgen
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
22. november 2018 Årdal kommune
Temakafe
«Ein uformell møteplass for pasientar, pårørande, venner og etterlatne som er berørt av kreft» i kommunane Aurland, Årdal og Lærdal
22. november 2018 Årdal kommune
Interkomunalt samarbeid ÅLA - møte i styringsgruppa
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
20. november 2018 Årdal kommune
SOGN OG FJORDANE

Vatnet blir stengt i Utladalen i kveld
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
19. november 2018 Årdal kommune
Viga-familien vil investere 800 millioner i Årdal
Viga-familien har planer om et svært postsmoltanlegg i Årdal, skriver Strandbuen.
14. november 2018 $ Stavanger Aftenblad
Vestland Ap inspirert av Årdal-modellen: – Samarbeid mellom næringsliv og skule viktig for nye Vestland
I september vitja medlem frå Vestland Ap Øvre Årdal for å diskutera kraftkrevjande industri, med fokus på samarbeidet mellom næringslivet og yrkesfagleg utdanning.
13. november 2018 Porten.no
Straumstans - periodevis utkopling i Ofredalen
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
13. november 2018 Årdal kommune
Måndag vert M/B Tya sjøsett
Båten er tilbake i Årdal etter nesten 50 år.
11. november 2018 Porten.no
Forelskelse og død i Årdal
To steiner er reist som et anonymt minnesmerke om en tragedie som skjedde i fjellheimen i 1916. Et øyeblikk av lykke som brått ble forandret til smerte og død.
11. november 2018 $ Stavanger Aftenblad
Hjelmeland-rådmannen vil auke eigedomsskatten
– Sjølv om det er klare politiske signaler om ikkje å auka eigedomsskatten vel rådmannen å føreslå dette, heiter det i budsjettframlegget frå Hjelmeland-rådmann Wictor Juul.
7. november 2018 $ Stavanger Aftenblad
Informasjon frå Hydro
Karbonfabrikken skal benytte nødavsug på formiddagen mandag 5. november. Varighet blir ca. 35 minutter.  Bruk av nødavsug er ein del av standard prosedyre ved oppstarten av ovn. Det blir og i to veker framover meir støy enn normalt.
2. november 2018 Årdal kommune
Bu – og miljøtenesta søkjer støtte – og treningskontaktar
Me søkjer etter personar som kan vere med å tilretteleggje for ei aktiv og meiningsfull fritid for andre. Me har fleire ledige oppdrag: følgje til trening og aktivitet, turkamerat til lengre fjellturar, følgje til kino, sjåfør og samtalepartnar i biltur
2. november 2018 Årdal kommune
Informasjon til vaksne innvandrarar om norskprøve vinter 2018
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
1. november 2018 Årdal kommune
Sigrid klar for Vinjerock – sjekk resten av lista
Vinjerock har offentleggjort dei første artistane som er klare for å stå på scena neste sommar.
30. oktober 2018 Porten.no
Hydro Årdal og Høyanger signerte samarbeidsavtale med Vitensenteret
Sogndal: Hydro Årdal og Høyanger Metallverk signerte torsdag ei samarbeidsavtale med Vitensenteret i Sogn og Fjordane, skriv dei i ei pressemelding. Tilstades på signeringa var kommunikasjonsansvarleg Are Indrelid frå Hydro Årdal og prosjektleiar Marianne Jevnaker…
25. oktober 2018 Porten.no
Tre dagsturhytter skulle på plass – vêret stoppa den eine
Kun montering står att før hyttene i Lærdal og Sogndal kan takast i bruk. I Årdal vart helikopterfrakten stoppa av vinden.
13. oktober 2018 Porten.no
Mannen med det store hjertet
Når gjøgler Kjell Arve Hestetun er tilbake på scenen lørdag ettermiddag, er det med nytt hjerte. Han har sett døden - og lever livet.
1. september 2018 $ Stavanger Aftenblad
Ben (17) vart diska, men så kom revansjen
FYLKET: Ben Jeffrey Benert er ein av fleire frå fylket som har edelt metall med seg heim frå Trøndelag.
13. mars 2018 $ Firda
Aluminiumsverka håvar inn millionar
INDUSTRI: Hydro i Høyanger hadde eit overskot på 53 millionar kroner før skatt i fjerde kvartal. For Årdal var overskotet for tilsvarande periode på 172 millionar kroner.
16. februar 2018 Firda
Petter køyrer Porsche med 400 hestar, men kva køyrer dei andre ordførarane?
BIL: Ingen av ordførarane kan matche bilinteressa til Petter Sortland. Eller bilparken hans, for den del. Firda har høyrt med ti ordførarar om kva dei køyrer, og kvifor.
14. februar 2018 $ Firda
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ÅRDAL

SOGN OG FJORDANE

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL