Årdal
Straumutkopling i Ålmennhagen - 19. september
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 07:53 Årdal kommune
Krøllgrasbana er klar til bruk
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 15:07 Årdal kommune
10 nye heiltidsstillingar innan Psykisk helseteneste
Årdal kommune har 10 nye stillingar innan psykisk helsetenestePsykisk helseteneste er per i dag ein eigen avdeling organisert under Helse i Årdal kommune. Me gjev teneste etter vedtak til dei som opplever livskriser, har psykiske plager og lidingar, og-eller rusutfordringar. I dag er det 9 årsverk...
onsdag 13:05 Årdal kommune
Tilsyn med fyringsanlegg
Minner om at feiarane går tilsyn på visse roder i Årdal og Lærdal i vekene 37 og 38.
onsdag 09:17 Årdal kommune
Resultat kommune- og fylkestingvalet 2019
Årdal er no ferdig med oppteljing av kommune- og fylkestingvalet for 2019. Valstyret har i møte kl. 18.00 i kveld godkjent valstyret sine møteprotkollar for kommunevalet og fylkestingvalet.
tirsdag 10. september Årdal kommune
Medarbeidarar i pleie og omsorg
Kvalifikasjonskrav Autorisasjon som sjukepleiar eller helsefagarbeidar. Ufaglærte kan søkje til assistentstillingane. Gyldig politiattest. Du må ha førarkort. Må beherske norsk både munnleg og skriftleg. Personlege eigenskapar Me ynskjer tilsette som ynskjer å...
tirsdag 10. september Årdal kommune
Straumutkobling Moadalen
Straumen kan bli innkopla tidlegare, så nettet må sjåast på som straumførande i heile utkoplingsperioden. For oppdater informasjon følg med i våre straumkart. Me beklagar ulempene dette medfører.
tirsdag 10. september Årdal kommune
Valvake i Årdal: Arbeidarpartiet tilbake på topp
Senterpartiet fekk størst oppslutning i valdagens første måling.
mandag 9. september Porten.no
SOGN OG FJORDANE

Hund død i Årdal, kan ikkje bekrefta samanheng med hundesjukdom
Sundag døydde ein hund i Årdal.
søndag 8. september Porten.no
Hund død av blodig diaré i Årdal: - Hald hundane inne
Sundag vart ein hund sjuk med blodig diaré i Årdal.
søndag 8. september Porten.no
Årdal FK vann 4-2 over Stryn i målrikt oppgjer
Det var eit spennande oppgjer på Jotun Stadion laurdag. Med 2 - 2 til pause kom heimelaget sterkt tilbake i andreomgang.
lørdag 7. september Porten.no
Leiar - NAV Årdal - forlenga søknadsfrist
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 6. september Årdal kommune
Reinhaldar - 53% fast stilling
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 6. september Årdal kommune
Leiar for Grandane bufellesskap - Bu og miljøtenesta
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 6. september Årdal kommune
Kunngjering - valting
Det vert røysting fylgjande stader: Øvre Årdal krins - Årdal kulturhus kl. 09.00 – 19.00 Årdalstangen krins - rådhuset, kl. 09.00 – 19.00 Årdal har elektronisk manntal så du vel sjølv kva krins du vil røyste. Ta gjerne med valkort og...
fredag 6. september Årdal kommune
Opning av bassenget i Årdalshallen
Onsdag 11.09.19 opnar bassenget i Årdalshallen igjen for publikum. Opningstider for publikum finner du under Opningstider på framsida av heimesida til kommunen, direkte link HER. Velkommen til ein ny badesesong.
fredag 6. september Årdal kommune
Skuleval: Overlegen siger til Arbeidarpartiet i Årdal
Fekk over halvparten av stemmene.
torsdag 5. september Porten.no
Ny høyring kommuneplan, samfunnsdel
I medhald av plan- og bygningslova § 11-14 vedtok formannskapet i sak 085/19 den 29.08.2019 å legge ut Kommuneplanen sin samfunnsdel - Årdal kommune, 2019-2030 til offentleg ettersyn med ny høyringsfrist 14. oktober 2019.
tirsdag 3. september Årdal kommune
Helse- og omsorgsplan 2019-2029, ny høyringsfrist
Nytt høyringsutkast av Helse- og omsorgsplan Årdal kommune 2019 - 2029. Høyringsfrist 14. oktober.
tirsdag 3. september Årdal kommune
Kommunestyret torsdag 5. september
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 3. september Årdal kommune
Tangenhallen stengt i veke 36
Dette på grunn av diverse arbeid og montering i taket. 
mandag 2. september Årdal kommune
Straumstans i Ålmenhagen
Straumen kan bli innkopla tidlegare, så nettet må sjåast på som straumførande i heile utkoplingsperioden.  For oppdater informasjon følg med i våre straumkart. Me beklagar ulempene dette medfører. 
mandag 2. september Årdal kommune
Vil du ha ein besøksven?
Me er ein frivillig og uavhengig organisasjon som besøker bebuarar på Åbo og sjukeheimane, samt einslege som bur heime og ønskjer besøk av oss. Me går på besøk omlag ein gong i veka, eller avtalar frå gong til gong. Du kan anten melde i frå til...
mandag 2. september Årdal kommune
Årdal vann 4-1 mot Syril
Årdal ligg framleis på tabelltoppen etter 4 - 1-sigeren mot Syril i dag.
lørdag 31. august Porten.no
Årdal Bilservice fekk ikkje søkarar til mekanikarjobb, avviklar drifta
Det går fram av ei epost fredag.
fredag 30. august Porten.no
Heimerøysting kommuneval
Veljarar som har behov for det, kan be kommunen om å få røyste heimanfrå. 
torsdag 29. august Årdal kommune
Kyrkjeval
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 28. august Årdal kommune
Formannskapsmøte 29. august
Formannskapet har møte 29. august kl. 10.00 - 15.00 i kommunestyresalen og dette er det siste møtet før valet.
onsdag 28. august Årdal kommune
No er det tid for å sjekke hovudlus
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 27. august Årdal kommune
Denne reportasjen handler om et distriktsopprør. Og Arbeiderpartiet taper.
søndag 25. august $ Aftenposten
Kulturmidlar 2019, 2. gongs utlysing
Det vart i kommunestyret 14.02.2019 vedteke at tilskot til arrangement, aktivitet, prosjekt og opplæring skal tildelast to gonger i året.   Søknadsskjema vert lagt ut på Tenestetorget i rådhuset, biblioteket og elektronisk under menyvalet skjema eketronisk. Skjema i Word
torsdag 22. august Årdal kommune
Fagdag om gjerde og gjerdehald
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 21. august Årdal kommune
Søknad om barnehageplass - ny løysing
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 20. august Årdal kommune
SOGN OG FJORDANE

Attgløymd idbrikke
Kan dette vera din!
mandag 19. august Årdal kommune
Steiggjetunnelen open att
Eit køyretøy har dratt med seg nokre kablar inne i Steiggjetunnelen mellom Øvre Årdal og Tangen.
torsdag 15. august Porten.no
Norskkurs for arbeidsinnvandarar
Vaksenopplæringa tilbyr følgande kurs: Nybegynnarkurs, A1/A2 nivå, for personar som ønskjer ei grundig innføring i språket. Målet er du raskt skal bli trygg i å bruke språket og greie deg i kvardagssituasjonar. Kurs for vidarekomne, A2/B1 nivå, for...
onsdag 14. august Årdal kommune
Vinnarar av BlåsGrønt
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 14. august Årdal kommune
Førehandsrøysting i Årdal
Her kan du førehandsrøyste i Årdal: Tenestetorget, rådhuset Mandag til fredag kl. 08.00 - 15.00 Tysdag 3. september ope til kl. 18.00. Eldresenteret, Øvre Årdal Tysdag 13. august kl. 09.00 - 13.00 Tysdag 20. august kl. 14.00 - 18.00 Tysdag 27. august kl. 09.00 -...
tirsdag 13. august Årdal kommune
Moxnes starta valkampen i Årdal
Årdal har både industri og miljøvenleg kraftproduksjon. Difor meiner Raud-leiar Bjørnar Moxnes at Årdal er heilt riktig stad å starta valkampen.
søndag 11. august Porten.no
Målrock utseld for festivalpass for første gang
Etter mange år med varierande besøkstal, har festivalsjefen ei særs god kjensle når festivalen no er utseld for første gang.
søndag 11. august Porten.no
IKT konsulent - 100 % fast stilling
I samsvar med vedteken plan for velferdsteknologi i Årdal kommune (K-sak 075/19) ynskjer vi å styrkje eigne IKT-ressursar.  Me søkjer difor etter IKT konsulent i 100 % stilling. Søknadsfrist 26.08.2019.
torsdag 8. august Årdal kommune
BlåsGrønt på Målrock 2019
Sidan 2010 har Årdal ungdomsråd, i samarbeid med ÅTT, politiet og Stiftinga Målrock, hatt BlåsGrønt-aksjon i samband med Målrock. 
onsdag 7. august Årdal kommune
Tenk tryggleik og klypp hekken før skulestart!
I samband med skulestarten er det mange nye trafikantar på skulevegane i fylket. For å få det tryggast muleg oppmodar Trygg Trafikk alle til å ta ein sjekk på hekker og busker så dei ikkje tek sikten i kryss og liknande. 
onsdag 7. august Årdal kommune
Årdal sikra tre poeng – men fekk hard kamp frå Studentspretten i andreomgang
Trass lag utan toppscorar, tok Årdal FK leiinga tidleg og styrte spelet. Så tok Studentspretten seg saman.
tirsdag 6. august Porten.no
Strømutkopling i Offerdalen
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 6. august Årdal kommune
Valkort
Har du ikkje fått valkortet innan 12.august kan det vere fordi du ikkje lenger bur på din folkeregistrerte bustadsadresse pr. 30.juni 2019, eller at du ikkje har spesifikk bustadsadresse. Du kan i så fall ta kontakt med tenestetorget på telefon 57 66 50 00 for å sjekke om valstyret...
mandag 5. august Årdal kommune
Ledig stilling - Leiar NAV Årdal
NAV Årdal er ein partnarskap mellom NAV Vestland og Årdal kommune. Leiaren skal ha det faglege og administrative ansvaret, og den viktigaste oppgåva blir å sikre gode og heilskaplege tenester for einskildpersonar og næringsliv, og ivareta samfunnet sitt mål om...
fredag 2. august Årdal kommune
Årdølen Hilde Vestheim Nordh er ny konserndirektør i Hydro: – Veldig kjekt
Det seier Vestheim Nordh, som til dagleg er busett i Asker, til Porten.no.
tirsdag 30. juli Porten.no
Tunnel i Årdal open att etter steinras
Finnsåstunnelen vart torsdag stengt grunna eit steinras. 
torsdag 25. juli Porten.no
Elisabeth (83) vart fråstole rullatoren sin: – Veldig dumt at folk tek andre sine ting
Elisabeth hadde vore på ferie i Ungarn, som ho kjem frå, i 14 dagar. Då ho kom att såg ho at det mangla noko på trappa utanfor huset på Farnes i Øvre Årdal.
tirsdag 23. juli Porten.no
Åpningstider Kyrkjekontoret - veke 30, 31 og 32
Det vert redusert bemanning/opningstider på Kyrkjekontoret på Tangen i vekene 30, 31 og 32. Dette er pga ferieavvikling. Opningstidene desse veke vert tysdag, onsdag og torsdag frå 09 - 15.
fredag 19. juli Årdal kommune
Kokepåbudet er oppheva i Vikadalen
Det pågår framleis reinhald/desinfeksjon av høgdebassenget men vatnforsyningane går no direkte frå Årdal kommune. Forventa ferdigstilling av reinhaldet er tidleg i neste veke. Då vert det tekne nye vannprøvar før det koblas på att. Dette opplysar...
onsdag 17. juli Årdal kommune
Sommardrift ved Årdal legekontor.
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 5. juli Årdal kommune
Ergoterapeut - 100% engasjement i ca 1 år
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 4. juli Årdal kommune
Lidvin (14) vil bli Liverpool-proff, denne veka har han spelt med dei beste i landet
Ny Jotun-talent er i ferd med å spela seg inn i landslagsvarmen.
lørdag 29. juni Porten.no
Årsmelding 2018 - Indre Sogn ASVO
Årmeldinga 2018 finn du HER.
fredag 28. juni Årdal kommune
Ruteendringar i Indre Sogn frå 24. juni
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 28. juni Årdal kommune
Ledig stilling - Miljøterapeut i psykisk helseteneste - 100% vikariat
Me har ledig Eit eitt-års vikariat 100% stilling som miljøterapeut i psykisk helseteneste med moglegheit for fast tilsetting. I dag er det 8,3 årsverk i psykisk helseteneste med ein høg grad av tverrfagleg kompetanse. Tenesta gjev tilbod til dei som opplever livskriser, har psykiske plager...
torsdag 27. juni Årdal kommune
SOGN OG FJORDANE

Ny Kommunalsjef Helse
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 27. juni Årdal kommune
Han tek over som dagleg leiar for Gamleskulen
– Det viktigaste for meg blir å prøva å opprettholda alt det gode Steinar har skapt der.
tirsdag 25. juni $ Porten.no
Ledig stilling som Spesialsjukepleiar
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 21. juni Årdal kommune
Ledig 3 sjukepleiarstillingar
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 21. juni Årdal kommune
Ledige stillingar: Helsefagarb. / hjelpepl. /Oms.arb inna Eldreomsorg
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 21. juni Årdal kommune
Friluftsbada opna i dag
Årdal kommune har gleda av å kunngjera at Friluftsbada opna i dag 21. juni og held ope kvar dag fram til og med 18. august.  
fredag 21. juni Årdal kommune
Siste kommunestyret før sommaren
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 20. juni Årdal kommune
Høyring - Helse og omsorgsplan Årdal kommune 2019 -2029
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 18. juni Årdal kommune
En globetrotter vender hjem: - Her løper guttene til fotballtrening rett borti gata. Livet er enklere.
Flyttet tilbake etter mange år i storbyen. Retrorekkehuset er preget av mange reiser og kjærlighet til naturen.
torsdag 13. juni $ Aftenposten
Vil bygge kraftverk i Nilsebu
For tredje gang søker grunneiere i Hjelmeland om vannkraftutbygging ved Nilsebu turisthytte. Kommunen er positiv, men det er ikke Stavanger turistforening.
tirsdag 21. mai $ Stavanger Aftenblad
Første feiring utan janitsjaren sidan 1947: – For tøft å gå og spela samtidig
Stolte tradisjonar vert brotne i Årdal, men korpset håpar å koma sterkare tilbake.
fredag 17. mai Porten.no
Politiet gir opp jakta på svar om Christer
Sidan november har cold case-gruppa i Kripos arbeidd med forsvinninga av Christer Fretheim Flem. Nå legg politiet vekk saka.
tirsdag 30. april $ Bergens Tidende
Strømkrise i Ryfylke kan stoppe milliardinvestering
Investeringer for over 1 milliard kroner kan bli stoppet, fordi strømforsyningen nærmer seg et kritisk nivå flere steder i Ryfylke.
onsdag 6. mars $ Stavanger Aftenblad
Nå taper Hydro penger på Vestlandet
Hydros produksjonsanlegg både i Årdal, Høyanger og på Husnes taper nå penger.
torsdag 7. februar $ Bergens Tidende
Biskopens tegning
I biskop Randulfs kopibok fra 1667 finner du det meste.
fredag 4. januar $ Bergens Tidende
Viga-familien vil investere 800 millioner i Årdal
Viga-familien har planer om et svært postsmoltanlegg i Årdal, skriver Strandbuen.
14. november 2018 $ Stavanger Aftenblad
Forelskelse og død i Årdal
To steiner er reist som et anonymt minnesmerke om en tragedie som skjedde i fjellheimen i 1916. Et øyeblikk av lykke som brått ble forandret til smerte og død.
11. november 2018 $ Stavanger Aftenblad
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ÅRDAL

SOGN OG FJORDANE

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL