Årdal
Barnehagane og skulane går attende til ordinær opningstid 2.juni.
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
13:07 Årdal kommune
Årdal har fått varsel om over 50 prosent sjanse for flaum
No tek kommunen grep for å hindra at vatnet skal gjera skade.
onsdag 14:56 Porten.no
Pressemelding: vårflaum i Årdal
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 13:24 Årdal kommune
Stor sannsynligheit for skadeleg vårflaum
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 14:54 Årdal kommune
Tunnelarbeid kan bli utsett i over eitt år grunna anbodskrangel
Dom frå tingretten får konsekvensar for oppgraderinga av tre tunnelar i Årdal.
tirsdag 14:42 Porten.no
Ekstramidlar til lag og organisasjonar i Årdal
Årdal kommune har fått kr. 400000,- i gåve frå Hydro Årdal og LO Hydro Årdal.  Søknadsfrist 8. juni.
tirsdag 14:26 Årdal kommune
Ferievikarar i bu- og miljøtenesta 2020 og avlastarar
Me har ledig ferievikarar: Bu- og miljøtenesta treng framleis ferievikarar i tida ca.15.06.20 - 17.08.20 i bufellesskapet Grandane. Søknadsfrist 10.06.2020
tirsdag 12:40 Årdal kommune
Straumutkopling -Transformatorkiosk på Årdalstangen og i Seimsdalen
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 07:54 Årdal kommune
VESTLAND

No kan du nytta gratis wifi rundtom i Årdal
Det skriv Årdal kommune i ei pressemelding.
mandag 15:00 Porten.no
Besøk på Årdal og Seimsdal sjukeheim
Etter nasjonale retningslinjer frå Helsedirektoratet vert det no lagt til rette for at pårørande under visse føresetnadar kan få besøkje sine kjære på sjukeheimane att.
mandag 13:29 Årdal kommune
Gratis WiFi i Årdal
I 2017 etablerte EU ei støtteordning for utbygging av offentlege WiFi-soner i kommunane. Støtteordninga fekk namnet: WiFi4EU og inngår i EU sitt program Connecting Europe Facility. Dette for å gje innbyggjarar og besøkande gratis internett med god
mandag 13:12 Årdal kommune
Ferievikarar innan pleie og omsorg 2020
Me har ledige stillingar som ferievikarar i heimesjukepleie og ved sjukeheimane i Årdal kommune. Arbeidsperiode er ca.15.06.20 - 17.08.20. Søknadsfrist 03.06.2020.
mandag 09:50 Årdal kommune
– Ein skal ha rett til å bestemma over sitt eige liv, så langt det let seg gjere.
Det skriv Trude Klingenberg i dette lesarinnlegget.
fredag 22. mai Porten.no
Lærar i vaksenopplæringa
Me har ledig Inntil 150% stilling som lærar ved Vaksenopplæringa skuleåret 2020/2021. Delar av stillingen/-ane kan bli fast. Søknadsfrist 08.06.2020
onsdag 20. mai Årdal kommune
Sluttar i bank, blir rektor: – Har landa draumejobben
Kurt Jevnaker (59) er tilsett som ny rektor på Farnes skule i Årdal.
onsdag 20. mai Porten.no
Kongens Fortenestemedalje til årdølen Hilde Bjørkum
Ho har vore leiar av Førdefestivalen i mange år, og har fått Kongens Fortenestemedalje for innsatsen. Det kjem fram i ei pressemelding frå festivalen.
onsdag 20. mai Porten.no
Tindevegen opnar i dag
I løpet av ettermiddag/kveld opnar Tindevegen.
onsdag 20. mai Årdal kommune
Ny rektor ved Farnes skule
Kurt Jevnaker tilsett som ny rektor på Farnes skule.
onsdag 20. mai Årdal kommune
Minner om forbud mot åpen ild i skog og utmark.
Detta vart rapport til oss i dag, bålbrenning på Ytremoa er forbudt!
tirsdag 19. mai Årdal kommune
Hydro Årdal donerer 400 000 kroner til lokale idretts- og kulturformål
Det kjem fram i ei pressemelding.
tirsdag 19. mai Porten.no
Sjå den digitale feiringa av nasjonaldagen i Årdal
I Årdal er det felles 17. mai-markering for heile kommunen, sjå video nedst i saka.
søndag 17. mai Porten.no
Norskkurs for arbeidsinnvandrarar og andre privatepersonar
Årdal kommune ønskjer å starte norskkurs for arbeidsinnvandrarar og private på bakgrunn av at samfunnet og arbeidslivet stiller strengare krav til norskkunnskapar.
fredag 15. mai Årdal kommune
17. mai helsing frå Ordføraren
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 15. mai Årdal kommune
Straumutkopling i Fardalen
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 15. mai Årdal kommune
Høyring: Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 14. mai Årdal kommune
Straumutkopling - Hydrovegen og Vollevegen
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 14. mai Årdal kommune
17. mai program for Årdal
Kolonne► Ja, vi elsker dette landet Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem furet, vejrbidt over vandet, med de tusen hjem. Elsker, elsker det og tænker på vor far og mor og den saganat, som sænker drømme på vår jord. Norske mand i hus og hytte, tak din store...
tirsdag 12. mai Årdal kommune
Sjukepleiaranes dag - nokon ord frå Ordføraren
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 12. mai Årdal kommune
Straumen utkopla i Utladalen industriområde.
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 12. mai Årdal kommune
Formannskapsmøte 14. mai
Torsdag 14. mai kl. 12.00 er det formannskapsmøte på rådhuset.  Grunna smitteverntiltak er det fortsatt noko redusert tilgang for publikum.
tirsdag 12. mai Årdal kommune
Eit mindre steinras har gått ved Finnåstunnelen i Årdal
Det opplyser Politiet på Twitter.
søndag 10. mai Porten.no
Skulane opnar for alle i Årdal 11. mai
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 8. mai Årdal kommune
Leiar tilflyttarkontor
Kommunestyret i Årdal har vedteke etablering av tilflyttarkontor. Me søkjer etter ein person som skal leie dette kontoret. Som tilsett ved nyetablert kontor vil du få moglegheit til å vera med å utvikle kontoret og innhaldet i stillinga. Stillinga er ledig frå snarast. I fyrste...
onsdag 6. mai Årdal kommune
VESTLAND

Statens vegvesen overtek arbeidet med Rødølstunnelen
Det skriv vegvesenet i ei pressemelding.
mandag 4. mai Porten.no
Vegstenging Fardalen
Vegen blir stengt frå Melheim til Haug frå kl. 08:00 - kl. 20:00 ​ Passering kl. 11:00 - 11:15 og kl. 15:00 - 15:30 Utrykningskøyretøy kjem forbi.  Manuell dirigering
mandag 4. mai Årdal kommune
(+) Støre måtte avlysa Årdal-besøk, tok helsinga på storskjerm
Sterkare satsing på industri i neste periode var blant lovnadane partitleiaren kom med.
fredag 1. mai $ Porten.no
Informasjonstelefon - Korona
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 30. april Årdal kommune
Musikklærar i 50% stilling
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 30. april Årdal kommune
Fagarbeidarar i tekniske tenester
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 29. april Årdal kommune
Overskot i Årdal, trass kutt i produksjonen og låge metallprisar
Hydro-tala i Årdal gir grunn til å smila, men fabrikksjef Wenche Eldegard meiner ein svekka marknad gjer det naudsynt å ta grep framover.
onsdag 29. april Porten.no
Kyrkjegardane
Det er no vatn i alle vasspostane på kyrkjegardane. Det vert ikkje noko organisert vårdugnad på kyrkjegardane i Årdal i år.
tirsdag 28. april Årdal kommune
Til ungdommen i Årdal
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 28. april Årdal kommune
(+) Desse vil bli rektor på Farnes skule
På søkjarlista er det tre kvinner og ein mann, alle med adresse i Øvre Årdal.
mandag 27. april Porten.no
Straumutkopling
På grunn av vedlikehaldsarbeid på Årdal Energi Nett sitt distribusjonsnett, vert straumen utkopla på Moa.  Onsdag 29.04.2020 frå kl: 08.00 til kl:11.00 Straumen kan bli innkopla tidlegare, så nettet må sjåast på som straumførande i heile...
mandag 27. april Årdal kommune
Regjeringa gir konsesjon til to kraftverk i Fortun
Olje- og energidepartementet har gitt Hydro Aluminium AS konsesjon til bygging av Øyane kraftverk og Illvatn pumpekraftverk i Luster kommune. Tiltaka inneber opprusting og utviding av dei alt regulerte Fortun-Grandfastavassdraga.
fredag 24. april Porten.no
Ingen Covid-19 i Årdal no
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 24. april Årdal kommune
Oppmoding frå kommuneoverlegen
Til innbyggarane og helsepersonell - no som det vert letta på restriksjonar
torsdag 23. april Årdal kommune
Kommunestyremøte 23. april - videomøte
Møtet startar kl. 12.00 og har desse sakene til handsaming: 014/20 Godkjenning av innkalling, signering av møteprotokoll 015/20 Referatsak 016/20 Forvaltningsrevisjon Bu- og miljøtenesta - oppfølgjing 017/20 Årsmelding 2019...
onsdag 22. april Årdal kommune
(+) NorSun med nye permitteringar
NorSun slit med å levere produktet sitt til kundar i utlandet, fordi myndigheitene i enkelte land pålegg fabrikkane sine restriksjonar.
onsdag 22. april Porten.no
Informasjon om opning av skulane i Årdal
Opninga 27. april gjeld berre 1.- 4. trinn og SFO. Skulen vil ha ordinær opningstid, SFO er ope frå kl 07.30 før skulen og til kl 14.30 etter skuletid.   Her finn du nasjonal rettleiar, som legg føringar for drifta frå måndag. Informasjon til foreldre finn du her,...
onsdag 22. april Årdal kommune
Korpsøving til 17. mai
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 22. april Årdal kommune
Fysio- og ergoterapitenesta opnar igjen
Viktig informasjon til brukarar av ergo- og fysioterapitenesta.
onsdag 22. april Årdal kommune
Straumutkopling på Tyinlinja
Straumen kan bli innkopla tidlegare, så nettet må sjåast på som straumførande i heile utkoplingsperioden.  For oppdater informasjon følg med i våre straumkart. Me beklaga ulempene dette medfører.
onsdag 22. april Årdal kommune
«Dette treng me svar på NO, ellers vert det truleg stilt rundt om i sognebygdene om fire veker»
Dirigent Oddgeir Øren fortel kva som trengst for at me skal få høyra korpsmusikk på 17. mai, trass koronakrisa.
mandag 20. april Porten.no
Treng du asfalt
Dersom du treng asfalt privat, kan du ta kontakt med Instefjord Asfalt på tlf. nr. 476 67 335.
mandag 20. april Årdal kommune
Informasjon frå legekontoret
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 20. april Årdal kommune
Politiske møter i veke 17
Tysdag 21. april er det møte i formannskapet og torsdag 23. april er det møte i kommunestyret.
mandag 20. april Årdal kommune
Barnehagane opnar opp att måndag 20. april
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 17. april Årdal kommune
VESTLAND

Vegvesenet bryt med spansk firma, tek over Filefjell-tunnel trass manglar
På siste delstrekninga på E16 Filefjell, Øye–Eidsbru, har utfordringane stått i kø. Sjølv om Aldesa ikkje var hundre prosent ferdig med elektroentreprisen, har Statens vegvesen valt å overta arbeidet med mangelliste.
fredag 17. april Porten.no
Informasjon om opning av barnehagane i Årdal
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 16. april Årdal kommune
Mindre steinras stengde veg i Årdal
Det har gått eit mindre steinras utanfor tunnelen.
onsdag 15. april Porten.no
Vis ansvar i skog og mark
Åpen eld i skog og utmark er forbudt frå 15. april til 15. september. Vær med på dugnaden, vis ansvar i skog og mark!  helsing Førebyggande Årdal Brann og Redning.
onsdag 15. april Årdal kommune
Privatistpåmeldinga til norskprøvegjennomføringa
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 15. april Årdal kommune
(+) Årdal for 37 år sidan - arbeidsløyse og flodbølge
Året 1983 var det stor arbeidsløyse, handelslekkasje og nedlegging av fødestova vart eit faktum.
tirsdag 14. april Porten.no
(+) Han hadde sett det meste, men slike syn lokka han til Årdal
Grundige undersøkingar låg bak avgjerda då Michael Kubik frå Slovakia tok med seg bakarjobben og flytta til Sogn.
mandag 13. april $ Porten.no
Sentralbordet stengt
Viktige telefonnummer   Legevakt: 116117 Akutt legehjelp 113Overbefalsvakt brann - 976 48 102 Teknisk vakttelefon - 918 57 966 Informasjonstelefon korona - 90111630 - telefonen er open dagleg frå kl. 10.00 - 15.00, også i påsken.Barnevern vakttelefon - 902...
tirsdag 7. april Årdal kommune
Fyrste koronatilfelle påvist i Årdal
Det skriv Årdal kommune på heimesida si.
lørdag 4. april Porten.no
Fyrste Covid 19 verifisert i Årdal
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
lørdag 4. april Årdal kommune
Fagforbund-topp: – Trengst kraftigare tiltak for å redda industrien gjennom denne krevande tida
Leiar Frode Alfheim i Industri Energi er uroa for framtida til eksportindustrien etter koronakrisa, og etterlyser at norske styresmakter kjem på bana.
fredag 3. april Porten.no
Ringing med kyrkjeklokkene
PÅSKEN ER IKKJE AVLYST! Det vert tradisjonell høgtidsringing laurdag før påske (påskeaftan) frå kl. 17.00-18.00 og 1. påskedag kl. 10.55 for å mArkere Kristi oppståing. I år vert dette kyrkja sin måte å markere påsken på, i...
fredag 3. april Årdal kommune
Omsorgstilbod for born i påskeferien
Dette er gjeldande kvar dag frå og med 4. april og vidare framover. Tilbodet gjeld ôg omsorgsbehov i helgane og dei raude dagane. Tilbodet gjeld for born i barnehage og i klassetrinn 1. – 4. klasse. Ta kontakt direkte med styrar i den barnehagen barnet høyrer til. For elevane i skulen tek...
fredag 3. april Årdal kommune
Lærarar ved grunnskulane
Arbeidsoppgåver Stillingane som lærar har arbeidsoppgåver knytt til undervisning både på barnesteget og ungdomssteget, og oppgåvene kan og vere relatert til særskild miljøarbeid i klassane, i gruppe eller for einskildelevar. Den som vert tilsett må rekne...
fredag 3. april Årdal kommune
Utandørs idrettsanlegg opnar
I praksis betyr det: - at helsedirektoratet sine smittevernreglar skal etterlevast. - aktiviteten skal vere i mindre grupper og med maks 5 personar samstundes - at ein held ein avstand til kvarandre på minst 2 meter, både innanfor treningsgruppa og til andre - at ein ikkje nyttar same...
torsdag 2. april Årdal kommune
Påskehelsing frå ordføraren
Til innbyggarane i Årdal - og dei som har ei tilknytning til denne flotte kommunen.
onsdag 1. april Årdal kommune
Friluftsbassenga
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 1. april Årdal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ÅRDAL

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL