Årdal
Over for Årdal barnehage: – Vi har ikkje nok pengar
JØLSTER: Barnehagen har så få born at dei manglar 630.000 kroner for å få det til å gå rundt.
fredag 16:59 $ Firda
Opningstider i påsken ved Årdal legekontor
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 09:36 Årdal kommune
Barnehagedagen 2018 - LA MEG SKAPE!
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 15:04 Årdal kommune
Forskarfabrikken sin sommarskule
Ein annarleis sommarskule full av morsomme eksperiment for alle som skal opp i 5, 6 og 7 klasse til høsten.Sommarskulen vert arrangert i samarbeid med HYDRO.
onsdag 12:04 Årdal kommune
Ben (17) vart diska, men så kom revansjen
FYLKET: Ben Jeffrey Benert er ein av fleire frå fylket som har edelt metall med seg heim frå Trøndelag.
tirsdag 13. mars $ Firda
Stenging av vatn.
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 12. mars Årdal kommune
Henting av renovasjon i palmeveka
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 12. mars Årdal kommune
Prestavegen tok knekken på prosten
Kva skjedde 2. påskedag 1858 då soknepresten i Hjelmeland fell av hesten på veg til messe i Årdal og ti dager seinare døydde av skadene?
fredag 9. mars $ Stavanger Aftenblad
SOGN OG FJORDANE

Har du tid og omsorg å dele med andre?
Barneverntenesta  har behov for fleire støttekontaktar og besøksheimar. Det er barn og unge som treng deg!
torsdag 8. mars Årdal kommune
Årsmøte i Vest-Jotunheimen villreinutval
Saker: Godkjenning av innkalling og val av styrar, årsmelding, rekneskap, justering av fellingsavgift, kvotevedtak, og valdområder, innkomne saker, val. Det vert middag og føredrag om CWD. Påmelding innan 17. mars. Innkomne saker må være kome til villreinutvalet innan 13....
tirsdag 6. mars Årdal kommune
Kommuneplan for Årdal kommune - Samfunnsdelen 2019 - 2023
I samsvar med plan- og bygningslova § 11-13 vart det den 15.02.2018 i Fsak 020/18 gjort vedtak om å legge planprogram for revisjon av kommuneplanen sin samfunnsdel ut til offentleg ettersyn. Planprogrammet ligg ute til offentleg ettersyn på heimesida til Årdal kommune, på...
tirsdag 6. mars Årdal kommune
Gamle 100- og 200- kronersedlane er snart verdilause
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 2. mars Årdal kommune
Velkommen til kunstutstilling
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 1. mars Årdal kommune
Intensjonsavtale for samarbeid signert
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 26. februar Årdal kommune
Ukm årdal
Billettprisar: Vasne kr. 50,- Born (under 18 år) kr. 30,-Sal av billettar: På Årdal kino sine sider eller reservasjon på tenestetorget og på biblioteket. Kafé v/fritidsklubben. UKM afterparty i Kjedlar’n fra kl.19–22 Arr. Årdal kommune...
mandag 26. februar Årdal kommune
Møte mellom formannskapa i Årdal, Lærdal og Aurland
Formannskapa i  Årdal, Lærdal og Aurland møtest i kommunestyresalen i Årdal 26. februar kl. 12.30
fredag 23. februar Årdal kommune
Kulturmidlar 2018
Årdal kommune deler kvart år ut kulturmidlar til lag og organisasjonar. Søknaden skal skrivast på eige skjema. Søknadsfrist 18. mars 2018.
fredag 23. februar Årdal kommune
Ledige stillingar ved grunnskulane
Det vert ledige lærarstillingar frå 01.08.2018. Årdal kommune har 2 grunnskular, Farnes skule i Øvre Årdal og Tangen skule på Årdalstangen. Søknadsfrist 12.03.2018.
fredag 23. februar Årdal kommune
Rådhuset stengt 23. februar
Grunna gravferd vert rådhuset stengd fredag 23. februar frå kl. 12.30 og ut dagen.
onsdag 21. februar Årdal kommune
Fagdag om Multippel sklerose (MS)
Denne fagdagen er for både tilsette, brukarar, pårørande, MS forening og lag,med eit program som er lagt opp for alle.  Tid: 15.mars 2018 kl. 09.00 – 15.00Stad: Kinosalen, Statsråd Evensensveg 4, 6885 ÅrdalstngenPris: kr. 200,- inkludert lunsj og kaffi. Innbetaling til...
mandag 19. februar Årdal kommune
Millionene renner inn på Hydro-verkene
Hydros aluminiumsproduksjon i Årdal hadde i fjor sitt nest beste år noen gang, og leverte et overskudd før renter og skatt på 659 millioner kroner.
fredag 16. februar $ Bergens Tidende
Aluminiumsverka håvar inn millionar
INDUSTRI: Hydro i Høyanger hadde eit overskot på 53 millionar kroner før skatt i fjerde kvartal. For Årdal var overskotet for tilsvarande periode på 172 millionar kroner.
fredag 16. februar Firda
Ferievikarar i eldreomsorg sommaren 2018
Eldreomsorg treng i tida ca.11.06.18 - 19.08.18 ferievikarar i følgjande stillingar denne sommaren. Heimehjelptenesta, Årdal sjukeheim, produksjonskjøkken, Seimsdal sjukeheim og heimesjukepleien. Søknadsfrist 19.03.2018.  
fredag 16. februar Årdal kommune
Ferievikarar i bu- og miljøtenesta sommaren 2018
Bu- og miljøtenesta treng ferievikarar i tida ca.11.06.18 - 19.08.18 i Grandane bufellesskap, Øvstetunsvegen  bufellesskap, Uravegen bufellesskap, avlastningsbustad, personleg assistansetiltak og i psykisk helseteneste. Søknadsfrist 19.03.2018.  
fredag 16. februar Årdal kommune
Ferievikar i SFO sommaren 2018
Me har ledig stilling som ferievikarar i SFO(skulefritidsordningen). Søknadsfrist 19.03.2018
fredag 16. februar Årdal kommune
Ferievikarar i tekniske tenester og friluftsbada
Me har ledig stillingar som ferievikarar sommaren 2018. Søknadsfrist 19.03.2018.
fredag 16. februar Årdal kommune
Norstone i Årdal må betale to millioner kroner i bot etter dødsulykke
Norstone i Årdal er dømt til å betale både erstatning til etterlatte, bot og saksomkostninger etter ei arbeidsulykke der en mann mistet livet i februar 2015.
torsdag 15. februar $ Stavanger Aftenblad
Petter køyrer Porsche med 400 hestar, men kva køyrer dei andre ordførarane?
BIL: Ingen av ordførarane kan matche bilinteressa til Petter Sortland. Eller bilparken hans, for den del. Firda har høyrt med ti ordførarar om kva dei køyrer, og kvifor.
onsdag 14. februar $ Firda
Nå vil solcelleprodusenten tidoble produksjonen
Solcelleprodusenten Norsun skrur opp ambisjonene for fabrikken i Årdal enda noen hakk, og planlegger investeringer for tre milliarder kroner og tidobling av produksjonen de neste årene.
mandag 12. februar $ Bergens Tidende
Formannskapsmøte 15. februar
Formannskapet har møte torsdag 15. februar kl. 12.00 i kommunestyresalen.
mandag 12. februar Årdal kommune
Må stenge fylkesvegen på grunn av rasfare
ÅRDAL: Stenger fylkesveg 53 frå klokka 17.
fredag 9. februar Firda
Fv 53 Finnsåstunnelen - Kolnostunnelen
 Stengt på grunn av fare for ras. 
fredag 9. februar Årdal kommune
Opningstider Symjehallen i Årdalshallen
Vinterferien 2018.
fredag 9. februar Årdal kommune
SOGN OG FJORDANE

Sjukepleiar - 85% vikariat
Me har ledig 85% vikariat som sjukepleiar i team til brukar som treng døgnkontinuerleg helsehjelp og praktisk bistand. Vikariatet gjeld i tida 01.04.18 - 31.12.18. Søknadsfrist 26.02.2018.
fredag 9. februar Årdal kommune
Sjukepleiar - 85% vikariat
Me har ledig 85% vikariat som sjukepleiar i team til brukar som treng døgnkontinuerleg bistand. Vikariatet gjeld i tida 01.04.18 - 31.12.18. Det er turnusarbeid med til ei kvar tid gjeldande turnus, for tida 3-delt turnus med lange vakter kvar 3.helg.
fredag 9. februar Årdal kommune
Miljøterapeut - 90% vikariat
Me har ledig 90% vikariat som miljøterapeut i bu- og miljøtenesta i tida 01.05.18 - 01.05.19, for tida Øvstetunshagen verna bustad. Det er 3 - delt turnus med til ei kvar tid gjeldande turnus, for tida arbeid kvar 3. helg. Søknadsfrist 26.02.2018   
fredag 9. februar Årdal kommune
Miljøterapeutar - Bu og Miljøtenesta
Me har ledig i Grandane bufellsskap. 1 x 75,5% vikariat frå 02.05.18 t.o.m 20.08.19, verna bustad 1 x 89% fast stilling frå 01.04.18 , avlastningstiltak Søknadsfrist 26.02.18.
fredag 9. februar Årdal kommune
Opning/stenging Fv53 rasområdet ved Finnsåstunnelen, veke 6
0800 - 0855 Stengt 0855 - 0900 Åpen 0900 - 1035 Stengt 1035 - 1040 Åpen 1040 - 1155 Stengt 1155 - 1230 Åpen 1230 - 1335 Stengt 1335 - 1340 Åpen 1340 - 1455 Stengt 1455 - 1500 Åpen 1500 - 1555 Stengt 1555 - 1600 Åpen 1600 - 1635 Stengt 1635 - 1640...
tirsdag 6. februar Årdal kommune
Her riv Vegvesenet ned steinblokk på 40 kubikkmeter
ÅRDAL: Sjå video av kjempesteinen dundre ned fjellsida.
fredag 2. februar Firda
Hjelp oss med å lokalisera vassbrot
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 2. februar Årdal kommune
Lyst til å vere veterinær i Sogn?
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 30. januar Årdal kommune
Vegstenging og kolonnekøyring mellom aust og vest
TRAFIKK: Vikafjellet er stengt grunna fare for snøras. Sjå status for fjellovergangane her.
søndag 28. januar Firda
– Det er mye dyrere å spille inn i Bergen
I Bergen er det ikke laget statlig TV-drama siden 1990-tallet. I Sveriges nummer to-by, Göteborg, er det blitt laget 20 dramaproduksjoner bare de siste ti årene.
lørdag 27. januar $ Bergens Tidende
FV53 Årdal - Fodnes oppdatert info
FV53 Årdal - Fodnes vart fredag kveld stengt grunna ras. Det har i dag vore synfaring av geolog med helikopter.
lørdag 27. januar Årdal kommune
FV53 Årdal - Fodnes er stengt
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
lørdag 27. januar Årdal kommune
Telefonnummer til Veterinærvakta i ÅLA
Veterinærvakta i Årdal, Lærdal og Aurland har omlegging i vaktnummer. Det nye nummeret som vakthavande veterinær vert å treffa på er fylgjande 57006380 - det vert gjeldande frå 29.januar 2018.
torsdag 25. januar Årdal kommune
Straumutkopling i Ofredal
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 25. januar Årdal kommune
Stengt eller kolonne på mange veier over fjellet – uvær og flere snøras
Torsdag morgen kan du kan verken kjøre over Vidda eller Haukelifjell, og i Hemsedalsfjellet er det kolonne. Men det skal bli bedre i løpet av dagen.
torsdag 25. januar $ Bergens Tidende
Demensteamet inviterer til pårørandekveld
Onsdag 7. mars frå kl.18:00 til kl.21:00. Årdal sjukeheim, dagsenteret, 1.etg. Påmeldingsfrist: Seinast måndag 26. februar 2018.
mandag 22. januar Årdal kommune
Endringssøknad tilknyting Offerdal kraftverk. Høyring av konsesjonssøknad
Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har motteke endringssøknad frå Offerdal kraftverk for å knyte kraftverket til nettet. Det vert no søkt om å tilknyting via ein 132 kV sjøkabel over Årdalsfjorden frå Indre Offerdal til Naddvik i staden for
mandag 22. januar Årdal kommune
Tissing på gata, slåsting og for mykje drikking – slikt blir det jobb av
Politiet har hatt litt av kvart å gjere på natt til søndag.
søndag 21. januar Firda
Søknad til barnehage og SFO
Søknadsfrist for endring, eller ny barnehageplass/SFO plass er 1. februar 2018.
onsdag 17. januar Årdal kommune
No er fv. 53 mellom Lærdal og Årdal open igjen
VEG: 4. januar gjekk eit stort steinras mellom Finnsåstunnelen og Kolnostunnelen. Etter 10 dagar med opprydding opna vegen søndag ettermiddag.
søndag 14. januar Firda
FV53 Årdalstangen - Fodnes
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 12. januar Årdal kommune
Avdelingssjukepleiar - 100% fast
Me har ledig 100% fast stilling som avdelingssjukepleiar med ansvar for heimesjukepleien sone 1(ÅBO) og Korttidsavdelingen på ÅBO, frå ca. 1.3.18.  Søknadsfrist 29.01.2018.  
fredag 12. januar Årdal kommune
Ledig stilling som sjåfør/driftsoperatør
100% stilling som sjåfør/driftsoperatør i tekniske tenester på renovasjon. Søknadsfrist 29.01.2018.  
fredag 12. januar Årdal kommune
Opnar truleg vegen til Årdal søndag
ÅRDAL: Kan ikkje starte rydding av vegen før laurdag morgon.
torsdag 11. januar Firda
Opning av bassenget i Årdalshallen
Frå fredag 12.01.2018 er bassenget i Årdalshallen igjen opna for publikum.
torsdag 11. januar Årdal kommune
SOGN OG FJORDANE

Veterinærvakta i ÅLA – nytt telefonnummer
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 11. januar Årdal kommune
Usikkkert om fylkesvegen til Årdal opnar fredag
I dag starta ryddearbeidet på fylkesveg 53.
onsdag 10. januar Firda
Skal spyle fjellet frå helikopter
Samtidig firar klatrarar seg ned for å rydde med spett.
onsdag 10. januar $ Bergens Tidende
Ledige omsorgsbustader på ÅBO
Me har no ledige 2 omsorgsbustader på ÅBO (50 kvm).
tirsdag 9. januar Årdal kommune
Endring av båt og rutetider frå 9. januar
Tysdag 9. januar vert det sett inn ny større båt til passasjertransport mellom Årdalstangen og Fodnes. Det vert og endra rutetider så første avgang frå Årdal vert kl. 05.35.
mandag 8. januar Årdal kommune
FV53 Årdal - Tyin opnar
Vegen opnar klokka i dag måndag 8. januar kl. 11.00.
mandag 8. januar Årdal kommune
NAV Årdal
Tysdag 9. januar stenger NAV Årdal kl 12:00 pga gravferd.
mandag 8. januar Årdal kommune
Rutetider båt og buss i samband med stenging
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
søndag 7. januar Årdal kommune
No er Årdal totalt isolerte frå omverda
Torsdag gjekk eit stort ras som sperra fylkesveg 53 til Årdal. No er også Tyin - Årdal stengt på grunn av uvêr.
søndag 7. januar Firda
Årdal er heilt isolert
ÅRDAL: Etter at fjellovergangen mellom Tyin og Årdal vart stengd i ettermiddag, er Årdals-samfunnet heilt isolert.
søndag 7. januar Firda
5300 årdøler innesperret
Steinraset i Årdal sperrer fortsatt fylkesveien. Omkjøringsveien Årdal-Tyin ble i løpet av søndagen stengt på grunn av snø og vind.
lørdag 6. januar $ Bergens Tidende
Set opp båtrute forbi rasstaden frå måndag
ÅRDAL: Rutetidene er enno ikkje klare, og heller ikkje på- og avstigningsplass. Dette vil komme i løpet av søndagen.
lørdag 6. januar Firda
Mindre hyttepress i Hjelmeland
– Det har stilna av med hytteplanar i Hjelmeland, konstaterer ordførar Bjørn Laugaland.
fredag 5. januar $ Stavanger Aftenblad
Alle bussruter forbi rasområdet på fv. 53 blir innstilt
ÅRDAL: Det melder Kringom etter steinraset på fv. 53 torsdag ettermiddag.
torsdag 4. januar Firda
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ÅRDAL

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
SOGN OG FJORDANE

FAVORITTER

Hordaland Utenriks Telemark Bergen IT Sarpsborg 08 Hedmark Innenriks Næringsliv Troms Akershus Oppland Kjendis Østfold Nordland Vestfold Trøndelag Fotboll Mat Odda
flere?
Båt Buskerud Vest Agder Rogaland Kultur Aust Agder Sport Finnmark Møre og Romsdal Forsvar Mobil Oslo Sogn og Fjordane Get-ligaen Kalmar Skåne Fiske Kvinnherad Ringsaker Bolig Inrikes Elverum Fotball Blekinge Bodø Oskarshamn Haugesund Drammen Landbruk Kongsvinger Sport Økonomi Bamble Porsgrunn Karmøy Trav OL Kragerø Reise Motor Radøy Kryptovaluta Tinn Tromsø Hammerfest Fredrikstad Sandnes Lindås Jul Östra Göinge Vestvågøy Kultur Fauske Risør Kristianstad Svelvik Osterøy Politikk Bærum Landskrona Nedre Eiker Horten Dyr Näringsliv Vestby Skien Odds BK Musikk Øvre Eiker Tolga Stord Meløy Askøy Førde Film Narvik Forskning Tingvoll Salangen Russland Karlskrona Helsingborg Nord-Korea Sykkel Stavanger Sandefjord Sørfold Vær Kristiansand Stockholm Tvedestrand Forskning Lier Kongsberg Tesla Sigdal Helse Svedala Rosenborg BK Eslöv Eliteserien Tynset Sarpsborg Kvænangen Hvaler Kongelig Barn Kunst Drangedal Håndball Evje og Hornnes Askim Frogn Kristiansund Suldal Game of Thrones Nannestad Hadsel Vålerenga Kommunesammenslåing Poker Svalbard Eidsberg Filippinene Vefsn Tour de Ski Sørreisa Løten Åsnes Moss Trysil Friluftsliv Gjøvik FK Haugesund Lenvik Skøyter Fjell Meland Asker Lesja Råde Larvik Øksnes Sande Jakt Mote Hamar Grue Åmot Re Modum Vinje Ålesund Tønsberg Bil Bil Notodden Jølster Jobb Malmö Nore og Uvdal Målselv Farsund Halsa Steigen Stavanger Oilers Ås Google Stryn Tomelilla Skiskyting Austrheim Utsira Våler Friidrett Vestre Slidre Hemne Mörbylånga Rana Vitenskap Vaksdal Norway Cup Hörby Klima Aurdal Masfjorden Øygarden Åmli USA Skjervøy Gjerstad Hässleholm Klippan Nissedal World Series of Poker Dovre Teknik Motorsport Foto NHL OBOS-ligaen Båt Sölvesborg Lillesand Brexit Langrenn Eiker Klepp Halden Grane Svalöv Frankrike Brønnøy Lødingen Harstad Romfart Skisport Eurovision Strand Nittedal Berlevåg Spill Mat Herøy Aurskog-Høland Sortland Hurum Nesseby Fitjar Ekonomi Lyngen Ski VM Eidskog Universet Olofström Porsanger Litteratur Modalen Mandal Fedje Nesodden Kina Åseral Ballangen Ronneby Östergötland Årdal Tydal Vietnam Sør-Varanger Nesna Tana Volda Sande Enebakk Påske Resor Emmaboda Birkenes Træna Karlshamn Russ Rendalen Mönsterås Odal Lomma Bjørnefjorden Herøy Leirfjord Gran Vennesla Turn Froland Halloween Tour of Norway Nesset Menn Ulstein Viking FK Kävlinge Andøy Hockey Klatring Arendal Sverige Lund Syria Seljord Lyngdal Nes Nordkapp Alpint Frosta Voss Jevnaker Snowboard Os Gloppen Svømming Alta Røros Stabæk Bodø/Glimt Evenes Polen Sjakk Fet Nybro E-sport Musik Måsøy Film Tromsø IL Skedsmo Skurup Bremanger Ullensvang Sandøy Hemnes Sund Eidfjord 17. mai Bromölla
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL