Årdal
Årdal FK utvidar styret etter årsmøtet
Heile tre personar melde seg frivillig til å sitja i styret til Årdal FK. Valkomiteen har ikkje opplevd maken.
19:01 Porten.no
Kommunestyremøte 27. februar
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 15:27 Årdal kommune
Miljøterapeutar
Ledig tillingar i Grandane bufellesskap, søknadsfrist 09.03.2020 1 x 100 % fast stilling som miljøterapeut frå 01.04.20 1 x 80 % fast stilling som miljøterapeut frå 01.05.20
onsdag 15:05 Årdal kommune
Leiar for Uravegen bufellesskap - Bu- og miljøtenesta
Uravegen bufellesskap er eit bufellesskap for personar med utviklingshemming. Det er 4 bueiningar i bufellesskapet.  Det er døgnkontinuerleg drift.    Stillinga er ei avdelingsleiarstilling i Bu - og miljøtenesta. Avdelingsleiar arbeidar turnus med arbeidar kvar 3....
onsdag 13:21 Årdal kommune
Sel sportsbutikken: – Me kan ikkje gå her til det kjem mose på oss
Reidar Offerdal har drive Sportshuset i Årdal sidan 1985. No meiner han det er på tide at yngre krefter tek over.
mandag 06:01 Porten.no
Fire tunnelar i Årdal blir oppgraderte dei neste åra – dette er stoda
Rådmannen legg ikkje skjul på at årdølene må bu seg på hyppige tunnelstengingar dei neste åra.
lørdag 11:14 Porten.no
Desentralisert sjukepleiarutdanning
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 14:59 Årdal kommune
Årdal har fått status som Nasjonalparkkommune
Søknaden frå Årdal kommune om å bli ein aktør under merkevara Norges nasjonalparker og få status som nasjonalparkkommune etter nye vilkår er innvilga.
fredag 14:20 Årdal kommune
VESTLAND

Rådmannen informerar
I Årdal vil vi snart merke stor aktivitet i og rundt fire av vegtunellane i kommunen. 
fredag 13:46 Årdal kommune
Sal- og skjenkeløyve i Årdal kommune - ny løyveperiode
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 13:16 Årdal kommune
Symjehallen i Årdalshallen - vinterferien 2020
Opningstider:
torsdag 13. februar Årdal kommune
Motorsag kurs
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 11. februar Årdal kommune
Lyssette Skåri med lommelykt
Vekas foto er teke av Johnny Svåi.
lørdag 8. februar Porten.no
Hydro-tala i Årdal dei verste sidan finanskrisa
Aluminiumsmarknaden er tøff, og utfordringane ser ut til å halda fram i 2020, viser kvartalsrapport.
fredag 7. februar Porten.no
Velkommen til kurs for nye bønder
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 7. februar Årdal kommune
Kulturmidlar 2020
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 5. februar Årdal kommune
KM-kvalik i Årdalshallen: – Eit årleg høgdepunkt
I helga var det kvalifiserings til krinsmeisterskap i Årdalshallen.
søndag 2. februar Porten.no
Politiske møter i veke 6
I veke 6 er det møte i utval for helse, sosial og omsorg og formannskapet. Utvalet har møte på rådhuset, medan formannskapet har flytta møtet til Seimsåsen.
torsdag 30. januar Årdal kommune
– Skrot kraftskattutvalet sine tilrådingar
Aleksander Heen, gruppeleiar for Vestland Senterparti meiner at statsråd Tina Bru må visa veg for den nye regjeringa og stå ved samfunnskontrakten.
tirsdag 28. januar Porten.no
Har funne brannstiftaren i Årdal
Politiet reknar saka om dei to bosdunkbrannane i Årdal i romjula som oppklart.
mandag 27. januar Porten.no
Eigedomsskatt 2020 -offentleg ettersyn
Eigedomsskatt er utlikna med kr. 5,- pr. 1.000,- av takstsummen for vanlege eigedommar / fritidsbustader, kr. 4,- pr. 1.000,- av takstsummen for jordbruk og kr. 7,- pr. 1.000,- for verk og anlegg. Eigedomsskatt og kommunale avgifter er på same fakturaen, og blir fakturert i 4 terminar med forfall 16.02.,...
mandag 27. januar Årdal kommune
Straumutkopling - Offerdalen mandag - 27.01.2020
Straumen kan bli innkopla tidlegare, så nettet må sjåast på som straumførande i heile utkoplingsperioden.  For oppdater informasjon følg med i våre straumkart. Me beklagar ulempene dette medfører.
fredag 24. januar Årdal kommune
Geithus forbrenningsanlegg
Anlegget er no reparert og det er ope for levering av boss.OpningstiderRenovatør
fredag 24. januar Årdal kommune
Ferievikarar i bu- og miljøtenesta sommaren 2020
Bu- og miljøtenesta treng ferievikarar i tida ca.15.06.20 - 17.08.20 i bufellesskapa Grandane, Uravegen og Klyngetunet. Vi ynskjer personar som har erfaring og/eller interesse for å arbeide med menneske med nedsett funksjonsevne.    Det er ulike turnusordningar i avdelingane. Nokon arbeider...
torsdag 23. januar Årdal kommune
Bassenget i Årdalshallen stengt laurdag 25. januar
Oppmoder folk til å støtte opp om stemnet.  
torsdag 23. januar Årdal kommune
Ferievikarar i psykisk helseteneste og Årdal legekontor sommaren 2020
PSYKISK HELSETENESTE treng ferievikarar i tida ca. 01.06.20 - ca. 18.08.20 Me ønsker personar som har erfaring og/eller interesse for å arbeide med menneske med psykisk liding. Me oppmodar spesielt personar som er under utdanning innan helse - og sosialfag til å søka. Arbeidet er i...
torsdag 23. januar Årdal kommune
Straumutkopling - Seimsdalen
På grunn av arbeid på Årdal Energi nett sitt distribusjonsnett, vert straumen utkopla i Seimsdalen. Det vert to utkoplinga på same dag. 1.Utkopling vert i område 1: Torsdag 23. Januar 2020 frå kl: 09:00 til kl: 11:00 2.Utkopling vert i område 2: Torsdag 23....
onsdag 22. januar Årdal kommune
Ledig stilling: Styrar i Haugane barnehage
Me har ledig 100% stilling som styrar i Haugane barnehage.   Haugane barnehage er ein kommunal barnehage i Øvre Årdal med inntil 48 plassar. Barnehagen har funksjonelle, arkitektteikna lokale. Personalet har vore stabilt over mange år.  Styrar har ansvar for den daglege drifta...
onsdag 22. januar Årdal kommune
Ledig stilling - Fagarbeidar i tekniske tenester
Me har ledig 100% stilling som fagarbeidar i tekniske tenester, utedrift.   Arbeidsoppgåver Tekniske tenester har mellom anna ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale vegar, grøntanlegg, leikeplassar, kyrkjegardar, vassforsyning, avløp og renovasjon.  Denne stillingen...
onsdag 22. januar Årdal kommune
Kåra til beste spelar: – Hadde blitt skuffa om eg ikkje hadde blitt det
Årdal FK vant turneringa på Beitostølen og Truls Hovland stakk av med prisen for beste spelar.
tirsdag 21. januar Porten.no
Utdanningsstipend - Barnehagelærar
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 21. januar Årdal kommune
Læreplass 2020
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 21. januar Årdal kommune
– Er det noe vi ikke trenger mer av i Årdal, er det leiligheter og bustader
– Vi trenger arbeidsplasser, noe som viser seg å ikke vokse på trær, dessverre, skriv Gudbrand Ingolfsson i dette lesarinnlegget.
fredag 17. januar Porten.no
VESTLAND

Karrieremessa i Bergen
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 14. januar Årdal kommune
Ledige stillingar - Fagarbeidar/assistent i barnehagane
Me har ledig desse stillingane i barnehagane   Uravegen barnehage: 100% stilling i vikariat som fagarbeidar/assistent i perioden 09.03 - 06.04.21 (med mogeligheit for fast tilsetjing)   Årdalstangen barnehage: 60% stilling i vikariat som fagarbeidar/assistent med tiltreding snarast råd og...
fredag 10. januar Årdal kommune
Ledige stillingar - Barnehagelærar/pedagogisk leiar
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 10. januar Årdal kommune
Barnehage/SFOplass
Søknadsfrist for barnehage/SFO er 1. februar 2020.
fredag 10. januar Årdal kommune
Årdal VGS gjekk til topps i Vestlandsquiz
Torsdag var det ei felles markering for alle dei vidaregåande skulane i Hordaland og Sogn og Fjordane, som no har blitt Vestland fylke.
torsdag 9. januar Porten.no
Ledig stilling: Byggsakshandsamar
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 9. januar Årdal kommune
Ny langstenging i Ljoteli ved månadsskiftet
Vegfarande må på ny smøra seg med tolmod, til gjengjeld er det siste planlagde langstenging.
tirsdag 7. januar Porten.no
FV-53 Ljoteli vil bli stengt igjen
Fylkeskommunen innformerer om at Ljoteli vil bli stengt i nye 3 veker når ein kjem til månadsskiftet januar/februar. Eksakt startdato er enno ikkje bestemt då det gjenstår ein del sikringsarbeid som må gjerast ferdig først. Dei kjem attende med dato om
tirsdag 7. januar Årdal kommune
Juletreet blei teke av vinden
Jula fekk ein brå slutt utanfor kommunehuset i Årdal.
fredag 3. januar Porten.no
Fastlege ut i permisjon
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 3. januar Årdal kommune
Lang ventetid på ordinære legetimar
Årdal legekontor ber om orsaking for at det vert lang ventetid på ordinære legetimar i ein periode framover.
fredag 3. januar Årdal kommune
Juletreet framfor Rådhuset måtte gi tapt for vinden
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 3. januar Årdal kommune
Barseltreff på Årdal helsestasjon våren 2020
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 3. januar Årdal kommune
Sogndøl tilsett som ny kommunalsjef i Årdal: - Gler meg stort
Odd Einar Fimreite er tilsett som kommunalsjef for oppvekst og kultur i Årdal kommune.
onsdag 1. januar Porten.no
Ny brann i bosdunk i Årdal
Måndag brann det i ein bosdunk utanfor Årdalshallen.
31. desember 2019 Porten.no
Geithus bosbrenneri midlertidig stengt
På grunn av tekniske problemer må Årdal kommune stenga Geithus bosbrenneri for publikum.
30. desember 2019 Årdal kommune
Blei mobba kvar dag i elleve år: – Når eg sa ifrå fekk høyra eg «måtte tåle steiken»
Tomas H.V. Mørkrid fekk livet ødelagt etter å ha blitt mobba gjennom heile skulegangen. Etter vel 30 år klarte han å lappe det saman igjen. Les den sterke historia hans her.
28. desember 2019 Porten.no
Usikkert om det blir Målrock 2020
Stiftinga Målrock søkjer nye krefter som kan ta festivalen vidare.
27. desember 2019 Porten.no
NRK: Politiet mistenkjer at nokon kasta brennande fyrverkeri i boset
Har undersøkt spor og leitt etter folk i området.
26. desember 2019 Porten.no
Manglande lys på Farnes nye kyrkjegard
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
23. desember 2019 Årdal kommune
Julehelsing frå Ordføraren
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
23. desember 2019 Årdal kommune
Kommunestyremøtet 19.12 i opptak
Sendinga er no publisert slik at du kan sjå møtet i sak for sak.  Ynskjer du å lese saker med vedlegg så finn du dei på heimesida
20. desember 2019 Årdal kommune
Felles informasjon om alle opnigstider jul og nyttår
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
20. desember 2019 Årdal kommune
Opningstider på kyrkjekontoret i jula.
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
20. desember 2019 Årdal kommune
Januarjakt på hjort og elg i Årdal kommune
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
20. desember 2019 Årdal kommune
VESTLAND

Årets Årdøl og Kulturpris
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
19. desember 2019 Årdal kommune
Opningstider på helsestasjonene i romjula
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
19. desember 2019 Årdal kommune
Ivan Øy kåra til Årets årdøl 2019
Årdal: Før årets siste kommunestyremøte i Årdal vart fotballtrenaren heidra med den gjeve prisen Årets årdøl.  Saka blir oppdatert.
19. desember 2019 Porten.no
Åpningstider jula 2019 i symjehallen
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
19. desember 2019 Årdal kommune
Opningstider NAV
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
18. desember 2019 Årdal kommune
Skeiv på ein liten plass: – Ikkje ver redd for å konfrontera normen!
Iben Storli Øvstetun kom ut av skapet som 13-åring og blei møtt med aksept og kjærleik. Det er ikkje normen i små miljø, meiner han.  Sidan har han kjempa for dei skeive i heimbygda si.
18. desember 2019 Porten.no
Direktesending frå kommunestyremøtet 19. desember
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
18. desember 2019 Årdal kommune
Opningstider for Tildelingskontoret
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
18. desember 2019 Årdal kommune
Opningstider Biblioteket
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
17. desember 2019 Årdal kommune
11 kjappe fjellturer når Ryfast åpner
– Blytungt, men fint, sier de to som får æren å kjøre først gjennom Ryfast etter åpningen. De deler gjerne Barkafjellet med byfolk.
24. november 2019 $ Stavanger Aftenblad
Gulen hadde null dagbøter i 2018, sjekk din kommune
VG si avsløring om Milliardbøtene viser at kommunane har betalt svimlande summar i dagbøter til sjukehusa etter at samhandlingsreforma tredde i kraft i 2012. I Indre og Ytre Sogn er talet dagbøter faktisk redusert.
23. november 2019 Porten.no
Her er beviset: Høg-Jæren huser fortsatt slike kjempeaurer
Ola Mellemstrand henter opp av bøtta hjemme på gården det som kanskje er den største auren som er tatt på Høg-Jæren i nyere tid.
7. november 2019 $ Stavanger Aftenblad
TV-aksjonen: Aurland gav langt over gjennomsnittet
Under TV-aksjonen i går blei det samla inn 219 887 346 kroner. Sogn og Fjordane var fylket som gav mest.
21. oktober 2019 Porten.no
Fleire unge og innvandrarar utan jobb
På eit år har arbeidsløysa i Region Sogn auka, men Sogn og Fjordane har framleis den lågaste arbeidsløysa i landet med kun 1,4 prosent.
28. september 2019 Porten.no
En globetrotter vender hjem: - Her løper guttene til fotballtrening rett borti gata. Livet er enklere.
Flyttet tilbake etter mange år i storbyen. Retrorekkehuset er preget av mange reiser og kjærlighet til naturen.
13. juni 2019 $ Aftenposten
Vil bygge kraftverk i Nilsebu
For tredje gang søker grunneiere i Hjelmeland om vannkraftutbygging ved Nilsebu turisthytte. Kommunen er positiv, men det er ikke Stavanger turistforening.
21. mai 2019 $ Stavanger Aftenblad
Første feiring utan janitsjaren sidan 1947: – For tøft å gå og spela samtidig
Stolte tradisjonar vert brotne i Årdal, men korpset håpar å koma sterkare tilbake.
17. mai 2019 Porten.no
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ÅRDAL

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL