Årdal
Fleire har dumpa søppel her – kommunen håpar å bidra til at det blir rydda
Etter ei synfaring fredag trur Årdal kommune dei kan koma til ei løysing for den omstridde tomta i Seimsdalen.
lørdag 05:55 Porten.no
Badebassenget i Årdalshallen stenger og friluftsbassenget i Årdalshallen opnar
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 14:35 Årdal kommune
Industribygg til sals
Årdal kommune har eit industribygg for sal i Utladalen, Øvre Årdal. Bygget har eit bruttoareal på ca 550 kvm og inneheld mellom anna to produksjonshallar, kontor, spiserom og dusj-/garderobeanlegg. Interesserte kan få ytterlegare informasjon ved å
fredag 07:48 Årdal kommune
Skrot set nok ein gong sinna i kok i Seimsdalen – grunneigar legg seg flat
Bilete av rotete utsikt frå sjukeheimen i Seimsdalen har fått folk til å engasjera seg på Facebook. Grunneigaren orsakar at han ikkje har greidd å gjera noko med saka.
torsdag 16:20 Porten.no
Trekking Årdal ungdomsråd sin BlåsGrønt-aksjon 2018
Årdal Ungdomsråd har saman med lensmannskontoret i mange år hatt ”Blås grønt” aksjon 16. mai. Tiltaket ”Blås grønt” er eit ledd i eit større program (Handlingsplan for folkehelse pkt 1) der eit av måla er å utvikle gode tiltak mot...
torsdag 12:52 Årdal kommune
Samtlege varmerekordar i Indre Sogn kan ryka den neste veka
Tretti plussgrader i Øvre Årdal, og tett opp mot det same over heile fjøla. Slår vêrmeldingane til, går det mot rekordras på målestasjonane i Indre Sogn.
torsdag 06:03 Porten.no
Eigar Line Moen går inn i rolla som dagleg leiar for Fagmøbler Årdal
Etter at to ansette i butikken slutta og flytta frå Årdal i april, såg ein av dei tre eigarane, Line Moen, seg nøydd til å steppa inn.
onsdag 21:04 Porten.no
Farnes skule arrangerte trafikkdag: – viktig for å førebyggja trafikkulukker
Elevar frå 4. til og med 7.klasse på Farnes skule fekk testa sin kunnskap om trafikk tryggleik under skulen sin årlege sykkeldag.
onsdag 13:33 Porten.no
SOGN OG FJORDANE

Åpen eld/bålbrenning i Årdal - generell åtvaring
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 09:25 Årdal kommune
Temakafe ÅLA
«Ein uformell møteplass for pasientar, pårørande, venner og etterlatne som er berørt av kreft»
onsdag 08:43 Årdal kommune
Vart skulda for å ha dumpa bilvrak, no svarar han
Stian Jevnaker skulle berre bygge garasje til bil-hobbyen sin, istaden vart han skulda for å ha dumpa bilvrak i Seimsdalen.
tirsdag 20:14 Porten.no
Oppmodar til sterilisering av katt etter at nær ihelsvolten kattunge blei redda
Ein av to ville kattungar som har halde til på Alme på Hafslo er redda og komen til ein trygg fosterheim.
tirsdag 08:05 Porten.no
Klasseforskjell på Jotun stadion
Årdal FK spelte idag sin tredje heimekamp for sesongen. Det endte til slutt 5-1 til Årdal mot eit nokså tamt Tornado Måløy-lag.
mandag 19:21 Porten.no
Historisk gard i Årdal nær teken av enormt ras
Eit ras på over ein kilometer og 70 meter breitt har rasa ned fjellsidene mot den historiske garden Haugstad.
mandag 10:47 Porten.no
Vegstenging - 22. mai
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 18. mai Årdal kommune
Manheller ferjekai blir stengt i to netter
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 16. mai Årdal kommune
Helsefagarbeidar m.m innan Eldreomsorg
Me har ledig Heimesjukepleien sone 1 og 2, Øvre Årdal: 1 x 98% fast frå snarast 1 x 30% fast frå snarast 1x 52,12 % vikariat frå snarast tom november 2018, kan bli forlenga. I desse stillingane må ein jobbe både i utesona og inne på Åbo. Årdal sjukeheim
tirsdag 15. mai Årdal kommune
Utvida interkommunalt samarbeid ÅLA
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 14. mai Årdal kommune
Formannskapsmøte 15. mai
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 9. mai Årdal kommune
Sjukepleiar, 85% fast - frist 20.05.18
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 8. mai Årdal kommune
14-åring kan bli yngste kvinne til å krysse Grønland
Grå grusveier byttes med en ørken av is og snø. To gamle bildekk skiftes ut med oransje pulk. Årdal i Ryfylke med Grønland. Karen Kyllesø (14) står foran sitt livs lengste skitur – i sporene til den berømte polfareren Fridtjof Nansen.
fredag 4. mai $ Stavanger Aftenblad
Den nasjonale kampanjen Svøm deg til Kos er avslutta
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 3. mai Årdal kommune
Stenging av vatn
Torsdag den 3. mai frå kl. 0830 - 1500 i blir nokon av bebuarar i Kyrfossvegen og Markavegen utan vatn. Dette gjeld bebuarane i:
onsdag 2. mai Årdal kommune
Graving frå krysset Seimsdalsvegen og til Hæreidsvegen 18.
Frå den 7. mai og fram til 1. september. Lågspentlinjer og kablar for veglys skal leggast ned i bakken. I denne perioden vil det bli noko anleggstøy. Normal arbeidstid er frå kl. 07.15 til kl. 15.15. Årdal kommune oppmodar derfor at dei som blir berørte
onsdag 2. mai Årdal kommune
På tide å rydda Årdal!
Ta med ein ven, nabo kollega, mor di eller andre ordensmenneske og bli med på ei skikkeleg våronn, slik at me får rydda bygda for bos.  Søppelsekkar får du utlevert i tenestetorget på rådhuset eller på Gamleskulen i Øvre.
mandag 30. april Årdal kommune
Prosjektleiar
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 30. april Årdal kommune
Her gjør de Sognefjellet klar for sommersesongen
– Synet var så flott at jeg måtte stoppe opp og filme, sier Ole Gudmund Bjørk.
torsdag 26. april Bergens Tidende
Tenestetorget stengt 26. april
Tenestetorget og sentralbordet er stengt torsdag 26. april i tidsrommet kl. 11.00 - 12.00 grunna privat arrangment.
torsdag 26. april Årdal kommune
Kommunestyremøte torsdag 26. april
Kommunestyret har møte i kommunestyresalen torsdag 26. april kl. 12.00.
onsdag 25. april Årdal kommune
Stenging av vatn i Utladalen
Viktig melding til dei som bur i Utladalen. Vatnet blir stengt torsdag 26. april kl. 1900 - fredag 27. april kl. 0700.
onsdag 25. april Årdal kommune
Stenging av vatn
Onsdag den 25. april frå kl. 0830 til 1500 blir vatnet stengt på desse adressene . Utladalsvegen 22 og 26. Storøyni 6A, 7A, 7B, 9, 10 og 11  
tirsdag 24. april Årdal kommune
Vaksenopplæringa - Påmelding for norskeksamen
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 24. april Årdal kommune
Familiedag på Flesland - Kreftforeningen
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 24. april Årdal kommune
SOGN OG FJORDANE

1. mai program for Årdalstangen og Øvre Årdal
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 24. april Årdal kommune
Idekafe 23. april kl. 09.00 - 14.00
Ordføraren har invitert til idekafe om samfunnsplanen i kantina rådhuset måndag 23. april kl. 09.00 - 14.00. Lag og organisasjonar har fått invitasjon til å delta.
mandag 23. april Årdal kommune
Psykiatrisk sjukepleiar, 100% fast
Ledig 100% stilling som psykiatrisk sjukepleiar i psykisk helseteneste. Tilsetjing frå snarast. Tenesta gjev tilbod til dei som opplever livskriser, har psykiske plager og lidingar, og- eller rusutfordringar. Søknadsfrist 06.05.2018.
tirsdag 17. april Årdal kommune
Miljøterapeut/Miljøarbeidar i bu- og miljøtenesta
Ledig i avlastningsbustad til barn med nedsett funksjonsevne treng vi frå snarast:  1 x 50% fast stilling som miljøterapeut, vernepleiar eller anna helsefagleg bakgrunn. 1 x 47% fast stilling. Søknadsfrist 06.05.2018.
tirsdag 17. april Årdal kommune
Kompostering av matavfall
Årdal kommune har opna opp for at den som ønskjer det kan kompostere matavfallet sitt heime. Den som komposterer matavfallet vil få ein reduksjon i renovasjonsavgifta på kr. 625,- inkl. mva.
mandag 16. april Årdal kommune
Formannskapsmøte 17. april
Det er formannskapsmøte tysdag 17. april kl. 12.00 i kommunestyresalen. 
mandag 16. april Årdal kommune
Eigedomsskatt 2018
Liste over utskriven eigedomsskatt for Årdal, året 2018, er utlagt til offentlig ettersyn på Tenestetorget i Rådhuset, Årdalstangen i 3 veker frå 13.04.2018.
fredag 13. april Årdal kommune
Høyring - utbygging av breiband
Eit av krava til søknaden, er at planen for utbygging skal vera lagt ut til offentleg høyring.  Verksemder og innbyggjarar som ønskjer å uttala seg til høyringa, må gjera dette innan 2. mai 2018. Kommunen arbeider for at innbyggjarane skal ha eit godt og...
onsdag 11. april Årdal kommune
Nav Årdal
Kontoret held stengt onsdag 11. april.
tirsdag 10. april Årdal kommune
Søknad om SMIL og NMSK-midlar, søknadsfrist 15. april
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 5. april Årdal kommune
Foreldreførebuing samlingar
Me inviterar kommande og erfarne foreldre til foreldreførebuande samlingar.
tirsdag 3. april Årdal kommune
Feltkontrollørkurs og slaktekurs våren 2018
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 26. mars Årdal kommune
To kjøretøyer har kollidert front-mot-front i Årdal, en person hardt skadet
To personer er skadet, tre biler er involvert.
søndag 25. mars $ Stavanger Aftenblad
Lærar i vaksenopplæringa
Vaksenopplæringa har ledige vikariat/engasjement som lærar for skuleåret 2018/19. Søknadsfrist 09.04.2018.
fredag 23. mars Årdal kommune
Sjåfør/fagarbeidar i tekniske tenester
Ledig 100% stilling som fagarbeidar/sjåfør i tekniske tenester, utedrift. Søknadsfrist 09.04.2018.
fredag 23. mars Årdal kommune
Åpningstider i påsken 2018
Bassenget er ope følgjande dagar:
torsdag 22. mars Årdal kommune
test
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
onsdag 21. mars Årdal kommune
Helsesøster - 100% fast
Ledig 100% stilling som helsesøster med snarleg tiltreding. Søknadsfrist 16.04.2018.
onsdag 21. mars Årdal kommune
Over for Årdal barnehage: – Vi har ikkje nok pengar
JØLSTER: Barnehagen har så få born at dei manglar 630.000 kroner for å få det til å gå rundt.
fredag 16. mars $ Firda
Opningstider i påsken ved Årdal legekontor
Hugs å bestille reseptar i god tid.
fredag 16. mars Årdal kommune
Barnehagedagen 2018 - LA MEG SKAPE!
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 15. mars Årdal kommune
Forskarfabrikken sin sommarskule
Ein annarleis sommarskule full av morsomme eksperiment for alle som skal opp i 5, 6 og 7 klasse til høsten.Sommarskulen vert arrangert i samarbeid med HYDRO.
onsdag 14. mars Årdal kommune
Ben (17) vart diska, men så kom revansjen
FYLKET: Ben Jeffrey Benert er ein av fleire frå fylket som har edelt metall med seg heim frå Trøndelag.
tirsdag 13. mars $ Firda
Stenging av vatn.
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 12. mars Årdal kommune
Henting av renovasjon i palmeveka
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 12. mars Årdal kommune
SOGN OG FJORDANE

Prestavegen tok knekken på prosten
Kva skjedde 2. påskedag 1858 då soknepresten i Hjelmeland fell av hesten på veg til messe i Årdal og ti dager seinare døydde av skadene?
fredag 9. mars $ Stavanger Aftenblad
Har du tid og omsorg å dele med andre?
Barneverntenesta  har behov for fleire støttekontaktar og besøksheimar. Det er barn og unge som treng deg!
torsdag 8. mars Årdal kommune
Årsmøte i Vest-Jotunheimen villreinutval
Saker: Godkjenning av innkalling og val av styrar, årsmelding, rekneskap, justering av fellingsavgift, kvotevedtak, og valdområder, innkomne saker, val. Det vert middag og føredrag om CWD. Påmelding innan 17. mars. Innkomne saker må være kome til villreinutvalet innan 13....
tirsdag 6. mars Årdal kommune
Kommuneplan for Årdal kommune - Samfunnsdelen 2019 - 2023
I samsvar med plan- og bygningslova § 11-13 vart det den 15.02.2018 i Fsak 020/18 gjort vedtak om å legge planprogram for revisjon av kommuneplanen sin samfunnsdel ut til offentleg ettersyn. Planprogrammet ligg ute til offentleg ettersyn på heimesida til Årdal kommune, på...
tirsdag 6. mars Årdal kommune
Gamle 100- og 200- kronersedlane er snart verdilause
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 2. mars Årdal kommune
Velkommen til kunstutstilling
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 1. mars Årdal kommune
Intensjonsavtale for samarbeid signert
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
mandag 26. februar Årdal kommune
Ukm årdal
Billettprisar: Vasne kr. 50,- Born (under 18 år) kr. 30,-Sal av billettar: På Årdal kino sine sider eller reservasjon på tenestetorget og på biblioteket. Kafé v/fritidsklubben. UKM afterparty i Kjedlar’n fra kl.19–22 Arr. Årdal kommune...
mandag 26. februar Årdal kommune
Møte mellom formannskapa i Årdal, Lærdal og Aurland
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 23. februar Årdal kommune
Kulturmidlar 2018
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
fredag 23. februar Årdal kommune
Rådhuset stengd
Fredag 23. februar blir rådhuset stengd frå kl. 1230.
onsdag 21. februar Årdal kommune
Fagdag om Multippel sklerose (MS)
Denne fagdagen er for både tilsette, brukarar, pårørande, MS forening og lag,med eit program som er lagt opp for alle.  Tid: 15.mars 2018 kl. 09.00 – 15.00Stad: Kinosalen, Statsråd Evensensveg 4, 6885 ÅrdalstngenPris: kr. 200,- inkludert lunsj og kaffi. Innbetaling til...
mandag 19. februar Årdal kommune
Millionene renner inn på Hydro-verkene
Hydros aluminiumsproduksjon i Årdal hadde i fjor sitt nest beste år noen gang, og leverte et overskudd før renter og skatt på 659 millioner kroner.
fredag 16. februar $ Bergens Tidende
Aluminiumsverka håvar inn millionar
INDUSTRI: Hydro i Høyanger hadde eit overskot på 53 millionar kroner før skatt i fjerde kvartal. For Årdal var overskotet for tilsvarande periode på 172 millionar kroner.
fredag 16. februar Firda
Ferievikarar i eldreomsorg sommaren 2018
Eldreomsorg treng i tida ca.11.06.18 - 19.08.18 ferievikarar i følgjande stillingar denne sommaren. Heimehjelptenesta, Årdal sjukeheim, produksjonskjøkken, Seimsdal sjukeheim og heimesjukepleien. Søknadsfrist 19.03.2018.  
fredag 16. februar Årdal kommune
Ferievikarar i bu- og miljøtenesta sommaren 2018
Bu- og miljøtenesta treng ferievikarar i tida ca.11.06.18 - 19.08.18 i Grandane bufellesskap, Øvstetunsvegen  bufellesskap, Uravegen bufellesskap, avlastningsbustad, personleg assistansetiltak og i psykisk helseteneste. Søknadsfrist 19.03.2018.  
fredag 16. februar Årdal kommune
Ferievikar i SFO sommaren 2018
Me har ledig stilling som ferievikarar i SFO(skulefritidsordningen). Søknadsfrist 19.03.2018
fredag 16. februar Årdal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ÅRDAL

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
SOGN OG FJORDANE

FAVORITTER

Sarpsborg 08 Hordaland Telemark IT Utenriks Innenriks Hedmark Oppland Næringsliv Nordland Kjendis Bergen Fotboll Østfold Akershus Vestfold Aust Agder Kultur Båt Vest Agder
flere?
Rogaland Mobil Mat Troms Oslo Sport Hässleholm Skåne Buskerud Møre og Romsdal Trøndelag Sogn og Fjordane Odda Kalmar Forsvar Fiske Svedala Kristianstad Finnmark Fotball Oskarshamn Molde FK Molde Skien Kvinnherad Kongelig Fredrikstad Inrikes Tinn Get-ligaen Karlskrona USA Sandnes Kultur Malmö Rendalen Stabæk Karmøy Sport Stavanger Sunndal Bolig Eslöv Musikk Blekinge Poker Barn Kragerø Bodø Lyngdal Sørreisa Lillesand Kongsvinger Steigen Ringsaker Tesla Motor Vestby Aurskog-Høland Näringsliv Fauske Landskrona Sverige Meløy Bil Porsgrunn Askøy Risør Hyllestad Stord Stockholm Politikk Åstorp Grane 17. mai Dyr Haugesund Elverum Kunst Nittedal Android Håndball Hälsa Tynset Bamble Drangedal Tomelilla Tvedestrand Helsingborg Nesodden Svelvik Økonomi Trening Vestvågøy Åsnes Drammen Eliteserien Sjakk Lund Mote IK Start Mandal Salangen Turn Eidskog Vietnam Sund Lindås Lier Bil Hvaler Universet Øksnes Narvik Båt Kristiansand Nordkapp Fedje Russland Kryptovaluta Vefsn Ballangen Osterøy Horten Film Langrenn Sigdal Berlevåg X-games Mörbylånga Vågan Klippan Tranøy Trysil Utsira Vinje Filippinene Tolga Førde Staffanstorp Notodden Karasjok Forskning Sarpsborg Utrikes Nedre Eiker Trav Grue OBOS-ligaen Gloppen Reise Frogn Moss Vadsø FK Haugesund Målselv Radøy Hörby Ålesund Svalbard Sande Tingvoll Larvik Tønsberg Austrheim Askim Menn Eurovision Jakt Russ Kävlinge Bromölla Porsanger Jølster World Series of Poker Kvænangen Skiskyting VM Ski Tana Odds BK Skurup Meland Mat Aurdal Hemnes Båstad Øygarden Vær Kongsberg Ronneby Gausdal Gjøvik Åmot Lyngen Spill Vitenskap Sölvesborg Askvoll Åmli Masfjorden Jevnaker Fitjar Forskning Sogndal Modum Sykkel Jönköping Skiptvet Rana Suldal Bodø/Glimt Skøyter Kommunesammenslåing Stavanger Oilers Moskenes Time Naustdal Alstahaug Sauherad Kvinesdal Østre Toten Brønnøy Valle Re Høyanger Halden Skedsmo Enebakk Stranda Eiker Teknik Selje Nord-Korea Ekonomi Rauma Hamar Lesja Øyer Olofström Tromsø IL Andøy Svømming Spania Friidrett Vålerenga Kviteseid Landbruk Løten Halsa Norway Cup SK Brann Hammerfest Hadsel Våler Eidfjord Sandøy Farsund Nord-Odal Helse Herøy Eidsberg Klatring Forsand Litteratur Foto Råde OL Åseral Stryn Östergötland Boksing Mjölby Påske Torsken Rygge Sørfold Flakstad Asker Værøy NHL Volvo Trollhättan Karlshamn Fræna Giske Flora FA-cupen Sola Arvika Odal Kvæfjord Borgholm Interiør Mjøndalen IF Kristiansund Arendal Hattfjelldal Skodje Surnadal Nybro La liga Skånland Bundesliga Nes Roing Røyken Google Froland Bærum Jobb Svalöv Hockey Vennesla Klima Tour of Norway Tjeldsund Motorsport Os Leirfjord Friluftsliv Sandefjord Ishockey Viking FK Vellinge Trøgstad Modalen Nesna Søgne E-sport Tromsø Evenes Polen Lenvik Skjervøy Øvre Eiker Årdal Alpint Hamarøy Emmaboda Tysvær Birkenes Hole Dovre Aure Flekkefjord Fjaler Voss Liverpool Kvinner Ås Gran Syria Eid Skisport Rømskog Rælingen
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL