Årdal
Må slanke stallen – tre spelarar på veg ut
FOTBALL: Midtbane-strategen vil prioritere arbeid i Nordsjøen.
tirsdag 14:30 $ Firda
Stenging av vatn i Geisdalsvegen, Lauvnesvegen og Kvernavegen
Geisdalsvegen: 18 A og B 28 A og B 30 B 31 B 32 B 33 B 34 B 35 B 37 B 39 A og B 41 B 43 B 45 B 47 B 49 BLauvnesvegen: 1 1 A og B 2 3 Kvernavegen: 3 A  
mandag 15:12 Årdal kommune
Ledig omsorgsbustad
Nærare opplysningar om bustaden kan de få hjå Pasientkoordinator Elin Eldegard tlf 94143120. Søknadskjema for bustaden finn du på heimesida under skjema, eller på tenestetorget på Rådhuset.   Søknad skal sendast til: Årdal...
mandag 13:02 Årdal kommune
Årdølen Ketil Thorbjørnsen er nominert til årets fylkeskulturpris
Desse er nominerte til fylkeskulturprisen 2017•Teaterfestivalen i Fjaler/Torkil Sandsund/ Miriam Prestøy Lie •Eirik Molnes Husabø •Terje Rognsø •Førde volleyballklubb •Finn Loftesnes/Oddleiv Apneseth •Geirr Vetti •Helge Sunde •Erlend...
torsdag 9. november Årdal kommune
Møteinnkalling - Kontrollutvalet
Saker: 14/2017 Godkjenning av møteprotokoll 20.09.2017 15/2017 Drøftingsaker, skriv og meldingar 16/2017 Møteplan 2018   Vedlegg til saka
onsdag 8. november Årdal kommune
Fordobler produksjonen og ansetter 100 nye
– Dette er de nye grønne arbeidsplassene regjeringen snakker så mye om, smiler fabrikksjef Steinar Talle ved solcellefabrikken Norsun i Årdal. Nå skal produksjonen fordobles og nærmere 100 nye personer ansettes.
tirsdag 7. november Bergens Tidende
Raking på kyrkjegardane
Årdal Kyrkje Torsdag 9. november frå kl. 15.00. Enkel servering. Ta med rive, hanskar og arbeidslyst.   Farnes kyrkje Det vert dugnad med raking på kyrkjegardane i Øvre Årdal Farnes gamle kyrkjegard fredag 10. november  Farnes nye kyrkjegard laurdag 11....
mandag 6. november Årdal kommune
Kulturpris/årets årdøl 2017
Kulturpris 1. Årdal kommune kan kvart år dele ut ein kulturpris. Prisen vert gjeve til einskildpersonar eller organisasjonar som har tilknyting til kulturlivet i kommunen. Det kan vera på område som lagsarbeid, utøvande kunstnarleg verksemd, bygningsvern/kulturminnevern eller anna...
torsdag 2. november Årdal kommune
SOGN OG FJORDANE

Den store kinodagen
Kjøp billettar på heimesida til kinoen.  Frå kl.11.00     Gratis ansiktsmåling og Kafè v/ungdomsrådet Kl.1200: Ekspedisjon Knerten. Barne-/familiefilm. Alle. 1t 14min Kl.14.00: A Bad Moms Christmas. Komedie. Alle(for dei litt større). 1t...
torsdag 2. november Årdal kommune
Stenging av symjehallen i Årdalshallen
Det skal monterast nytt ventilasjonsanlegg i symjehallen og det må difor stengast frå og med 15. november 2017. Me forventar at symjehallen med nytt ventilasjonsanlegg kan takast i bruk att i løpet av veke 2 i 2018.
onsdag 1. november Årdal kommune
Politiske møter i november
Kommunestyremøte torsdag 2. november kl. 13.00. Formannskapsmøte tysdag 7. november kl. 12.00. Formannskapsmøte tysdag 28. november kl. 12.00. Kommunestyresmøte 30. november kl. 12.00. Oversikt på saker og møtedatoar finn du i møtekalendaren vår. Sakene...
tirsdag 31. oktober Årdal kommune
NAV Årdal er på kurs torsdag og fredag den 02 og 03 november.
Det er ein felleskonferanse og alle nav kontora i Sogn og Fjordane deltek og har difor stengt desse dagane. Dersom noko hastar kan de ta kontakt på tlf 5555 3333.
mandag 30. oktober Årdal kommune
Opning av aktivitetspark
Etter under eitt år frå idè til fullføring kunne ordføraren i dag gjennomføre formell opning av den nye aktivitetsparken som er plassert mellom kunstgrasbana og Farnes skule, ungdomssteget. Til stades på opninga var born, ungdom og lærarar frå Farnes skule...
onsdag 25. oktober Årdal kommune
Ny stenging av vatn
Dette gjeld dei som er tilknytt: Løytnant Lemsveg 1A og 1B 3A og 3B 5A og 5B 7A og 7B 9A og 9B  og desse i Løytnant Lemsveg 6, 8 10, 12, 14, 16.Kringlevegen 14A og 14B Kringlevegen 11, 15,16,17,18,20,22,24Det blir satt ut ein 1000 liter dunk med vatn på ein tillhengar ved krysset...
tirsdag 24. oktober Årdal kommune
Stenging av vatn
Løytnant Lemsveg 1A og 1B 3A og 3B 5A og 5B 7A og 7B 9A og 9B  og desse i løytnant lemsveg 6, 8 10, 12 14 16.Kringlevegen 14A og 14B
mandag 23. oktober Årdal kommune
Juletre du vil bli kvitt?
Tekniske tenester treng juletre i fleire storleiker, 2 store til torget, nokre små og mellomstore til bygningane. Om du har eit tre du ynskjer å gi vekk ta kontakt med Sven Erik Jevnaker på tlf. 95989343 eller på e-post: sven.erik.jevnaker@ardal.kommune.no Juletreet blir vurdert og fjerna...
mandag 23. oktober Årdal kommune
Teaterframsyning - Gilgamesh
Framsyninga er basert på verdas eldste nedskrivne historie, og går føre seg ved Eufrat si elvebredde i Uruk – noverande Irak.  Den handlar om den ustyrlege Kongen Gilgamesh sitt overmot, ubryteleg venskap og frykt for døden.  Historia er òg gjeve ut i bokform,...
mandag 23. oktober Årdal kommune
Vi opnar anlegget Årdal idrettspark på paviljongtomta
Der er det no komen opp Crossfitanlegg og Klatrejungel. Vi inviterer med dette alle som ønskjer om å delta i denne opninga, og håper mange har høve til å møte.
tirsdag 17. oktober Årdal kommune
Årdal fekk trafikktryggingsprisen 2017
​Godkjenninga som trafikksikker kommune inneberer at alle kommunale sektorar fyller Trygg Trafikk sine kriterium for å bli ein Trafikksikker kommune. Årdal Tenk Tryggleik har gjennom mange år jobba målbevist med trafikksikkerheit og kommunen er på mange måtar eit...
tirsdag 17. oktober Årdal kommune
Kyrkjekontoret stengt tysdag 17. oktober
Kyrkjekontoret er stengt for besøkande tysdag 17. oktober.
mandag 16. oktober Årdal kommune
Høyring: Økonomi- og handlingsplan 2018-2021
I samsvar med kommunelova §43-3 vert dokumentet lagt ut til høyring frå 10. oktober på fylgjande stader; * heimesida til kommunen * Årdal bibliotek * tenestetorget, rådhuset Ålmenta, dei politiske partia, lag og organisasjonar kan sende moglege innspel eller merknader...
tirsdag 10. oktober Årdal kommune
Arbeid på FV303 Årdalstangen - Seimsdalen
Arbeidet vil starte i kveld 20.00 (tysdag) med fresing av tunnelen og etter planen skal det arbeidet vere ferdig i natt. Tunnelen kan bli stengd inntil 2 timar. Neste veke startar arbeidet med asfaltering av parkeringsplass i Seimsdalen før det vert asfaltering i tunnelen. Frå kl. 20.00 tysdag...
tirsdag 10. oktober Årdal kommune
Aktivitet og friluftsliv. Treningskontaktkurs i Årdal
mandag 9. oktober Årdal kommune
Symjehallen er open i haustferien
Opningstider: Mandag 9. oktober til og med fredag 13. oktober. kl 12.00 - 20.00 alle dagane.
mandag 9. oktober Årdal kommune
Lansering «Soga om Sogn og Fjordane»
I Sogndal blir det og lansering: ei kveldsstund der du kan høyre og møte medforfattarane Jan Anders Timberlid og Oddmund Hoel.  Tid:      Onsdag 18. oktober, kl. 19 - 21 Stad:   De Heibergske Samlinger/Sogn folkemuseum,  Kaupanger Sjå Facebook-arrangement
fredag 6. oktober Årdal kommune
Detaljreguleringsplan for Storevegen 67, Øvre Årdal
Planen femnar om eigedommen gnr 18, bnr 5, 17 og 23 samt tilgrensande kommunal veg/fortau. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av samankjeda bueiningar. Arealet sett av til bygg og anlegg utgjer 2,2 daa med ein grad av utnytting på inntil %-BYA = 50, der det kan...
torsdag 5. oktober Årdal kommune
Formannskapsmøte 10. oktober
Saker som skal handsamast er: 101/17 Godkjenning og signering av møteprotokoll 102/17 Referatsaker 103/17 Delegerte skjenke/serveringssaker 104/17 Delegerte landbrukssaker 105/17 Bustader ROP og psykiatri Tangevegen 14 106/17 Deltaking i OFU-prosjekt - tilbod frå...
torsdag 5. oktober Årdal kommune
Influensavaksinering i Årdal kommune
Mandag 23. oktober Tysdag 24. oktober Torsdag 26. oktober Fredag 27. oktober Mandag 30. oktober   Ta med personnummer og kontant betaling. Influensavaksine  kr. 120,-. Pneumokokkvaksine kr. 250,-   Influensavaksine anbefalast  for:  • Alle fra fylte 65 år •...
onsdag 4. oktober Årdal kommune
Feil på avtalegiro frå kommunen
Det er no sendt ut ordinær giro pr. post til alle dette gjeld og me ber dykk betale giroen som kjem. Det vil ikkje komme varsel eller trekk på avtalegiro i banken for oktober.  Gjeld alle faktura med forfall 15. og 20. oktober dvs. barnehage, husleige og omsorgstenester. Gjeld ikkje...
tirsdag 3. oktober Årdal kommune
Hovudinngangen til Årdal kyrkje er stengt inntil vidare
Stengd port ved kyrkja på Årdalstangen På grunn av uveret som var i natt har det kome ein del skade på det store treet ved hovudporten ved Årdal kyrkje. For å unngå farlege situasjonar har vi valgt å stenge denne porten inntil vidare. Vi ber om at besøkande...
mandag 2. oktober Årdal kommune
Ledig stilling - Miljøarbeidar Bu- og miljøtenesta
Me har ledigNy avlastningsbustad til barn med nedsett funksjonsevne frå 1.11.17: 1 x 96,5% fast stilling som miljøterapeut1 x 76% fast stilling som miljøarbeidar Det er turnusarbeid med til ei kvar tid gjeldande turnus. I avlastningstiltaket er det for tida turnus med lange vakter i kombinasjon...
fredag 29. september Årdal kommune
Borgarleg vigsel
Stortinget har nyleg vedteke lovendringar i ekteskapslova og planen er at endringane skal tre i kraft frå 1. januar 2018.  Frå 1. januar pliktar kommunane seg til å ha eit kommunalt vigsletilbod for eigne innbyggarar og for personar som ikkje er busette i Norge. Av lovproposisjonen...
fredag 29. september Årdal kommune
Kommunestyremøte 28. september
Saker som skal handsamast er: 052/17 Godkjenning og signering av møteprotokoll 053/17 Referatsak - Prosjekt sau og utmark i ÅLA - sluttrapport 054/17 Økonomisk rapportering - halvårsrapport pr 30. juni 2017 055/17 Detaljreguleringsplan for Storevegen 67, Øvre...
torsdag 28. september Årdal kommune
SOGN OG FJORDANE

Vil du vere bøssebærar?
NRK sin TV-aksjon Hvert barn er en mulighet går i år til UNICEF. Når barn i krig og konflikt ikkje får utdanning, står eit heilt lands framtid på spel. Årets TV-aksjon skal gje skulegang og håp til barn der krigen rasar. Me treng bøssebærarar...
tirsdag 26. september Årdal kommune
Innvitasjon og program Eldredagen
Innvitasjon og program.
mandag 25. september Årdal kommune
Fotokonkurranse med klimaomstilling som tema.
Dei innsende bileta skal syne eitt eller fleire motiv ein meiner fortel noko om korleis vi best bur oss på dei klimatiske endringane som kan kome. Korleis vi kan omstille oss til eit grønare, smartare og betre samfunn?Fristen for å sende inn bilete er 6. november.  Kva er...
mandag 25. september Årdal kommune
Fornying av konsesjon, Fortun - Grandfasta
Søknaden blir handsama etter reglane i vassdragsreguleringslova § 6. NVE vil halde eit ope møte i løpet av høyringsperioden. Tid og stad blir kunngjort av NVE seinare. På møtet vil NVE orientere om sakshandsaminga, og søkjar vil gjere greie for...
torsdag 21. september Årdal kommune
Stenging av vatn
Vatnet blir sengt frå ca. 0830 - 1500 i Løytnant Lemsveg. Det gjeld desse hustandane nr. 1 A og B, 3 A og B, 5 A og B, 6, 8, 10, 12, 14 A og B og 16. Hugs på å la kalt vatn renna i kranane når vatnet er tilbake, slik at de ikkje får grums i varmtvannstanken.
tirsdag 19. september Årdal kommune
Influensavaksine
Årets influensavaksine får me ikkje før i veke 42, så influensavaksineringa vil gå føre seg i veke 43.Utsending av influensavaksine.mht  
mandag 18. september Årdal kommune
Samling for føresette og hørselshemma barn og unge
HLF Sogn og Fjordane inviterer til samling for føresette og hørselshemma barn og unge. Ta med familien på ei lærerik helg med fagleg innhald, sosialt fellesskap, og kjekk aktivitet for både vaksne og barn Hørsell - Program foreldre barn samling
mandag 18. september Årdal kommune
Endringar i legetenesta og dei private fysioterapeutane
Fastlegar Frå 1. september har Årdal fått ny fastlegeheimel som ALIS (allmennlege i spesialisering) der Sameha Aslam er tilsett, ho er tidlegare turnuslege i kommunen. Rosa Sayed har permisjon og Walther Redisch som har vore turnuslege har avtale som vikar i hennar praksis. Hicham Safiani har...
fredag 15. september Årdal kommune
Veterinærvakt - vakanse
fredag 15. september Årdal kommune
Bassenget i Årdalshallen opnar for sesongen
Bassenget i Årdalshallen og på Tangen skule vert opna måndag 18. september. Til glede for dei stupeglade, kan kommunen meddela at skadane på stupetårnet i Årdalshallen no er utbetra og tårnet kan nyttast frå mandag av. Opningsider i Årdalshallen fin...
fredag 15. september Årdal kommune
Arbeidet på Fv 53 Midnestunnelen - Steiggjetunnelen vert forlenga
  Fv 53 Midnestunnelen - Steiggjetunnelen Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Rassikring Eldegardsberget. Passering på heil og halv time.Følg...
fredag 15. september Årdal kommune
Formannskapsmøte 19. september i Årdalshallen
Dagen startar med møte i finansutvalet kl. 08.00 og før formannskapsmøtet er det lagt opp til synfaring i samband med formannskapssak 097/17. Saker som skal handsamast er: 091/17 Godkjenning og signering av møteprotokoll 092/17 Delegerte landbrukssaker 093/17 Delegerte...
onsdag 13. september Årdal kommune
Norskprøve i 2017/18
Her finn du informasjon til prøvestadar, oppllæringstadar og lærara om norskprøva for vaksne innvandrara.  
torsdag 7. september Årdal kommune
Temakafe ÅLA
Stad:Doktarheimen, LærdalTid: Torsdag 07.09.17 kl 18.30-20.30.Tema: Fysisk aktivitet og rehabilitering v/ fysioterapeut MoniqueHuetink Enkel servering Vel møtt!
onsdag 6. september Årdal kommune
Fv 53 Midnestunnelen - Steiggjetunnelen
 I periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Rassikring Eldegardsberget. Passering på heil og halv time.GJELDER FRA: 07 sep 2017 kl. 07:00GJELDER TIL: 14 sep 2017 kl. 19:00  
onsdag 6. september Årdal kommune
Avgrensa høyring, detaljerte planar for miljø og landskap Indre og Ytre Offerdal kraftverk
Indre og ytre Offerdal kraftverk har tidlegare vore handsama i kommunen i k-sak 023/09, Ksak 060/12, k-sak 031/15 og f-sak 013/16. Vidare har ordføraren i eige brev til Olje- og energidepartementet bedt om at vilkåra i k-sakene, 060/12 og 031/15 vert tekne inn i konsesjonsvilkåra. Vedtaka i...
mandag 4. september Årdal kommune
Formannskapsmøte 5. september
Saker som skal handsamast er: 081/17 Godkjenning og signering av møteprotokoll 082/17 Delegerte skjenke/serveringssaker 083/17 Delegerte landbrukssaker 084/17 Delegerte saker 085/17 Økonomisk rapportering - halvårsrapport pr 30. juni 2017 086/17 Avslag på søknad om...
mandag 4. september Årdal kommune
Kunngjering valting i Årdal
Det vert røysting fylgjande stader: Årdal kulturhus, Øvre Årdal kl. 09.00 – 20.00 Rådhuset, Årdalstangen kl. 09.00 – 20.00 Me har i år elektronisk manntal så du vel sjølv kvar du vil røyste. Alle som har røysterett og står...
mandag 4. september Årdal kommune
Nyhendebrev frå Fylkesspegelen
Du kan no melde deg på nyhendebrev frå Fylkesspegelen. Breva vil innehalde oppdatert statistikk om blant anna folketalsutvikling, næringsstruktur, bu- og levekår, helse, arbeidsmarknad, kommunal tenesteyting, samferdsle og miljø.  Fylkesspegelen inneheld tal for fylket og...
fredag 1. september Årdal kommune
Ledig stilling - 100% stilling som lærar i Vaksenopplæringa
Me har ledig100% fast stilling som lærar i Vaksenopplæriga ArbeidsoppgåverI hovudsak spesialundervising for vaksne etter opplæringslova §4A-2.Samarbeid med PPT/ ansvarsteam.Det kan også vere behov for undervisning av vaksne innvandrarar i norsk og samfunnskunnskap etter...
fredag 1. september Årdal kommune
Frisklivssentralen
fredag 1. september Årdal kommune
Friluftsbadet stengt for sesongen
Friluftsbassenget er nor stengt. Skulane vil nytte bassenget nokre dagar til i denna veka, før bassenget blir tømt, og da startar klargjeringa av bassenget i Årdalshallen, og det vil ta ca 3 veker til Årdalshallen kan ta i mot dei badeglada.   Opningstider i...
mandag 28. august Årdal kommune
FV 53 mellom Årdalstangen og Øvre Årdal blir nattestengt i helga
Arbeidet består seg i stabilisering og fjerning av stein i røys over vegen. Dette arbeidet blir utført med Menzi Muck som er ei gravemaskin tilpassa slikt arbeid. Reinsk og stabilisering fører til at me får mykje stein i vegbane, og då må me stenge vegen for å...
fredag 25. august Årdal kommune
Ledig stilling - Sjukepleiarar
Me har ledigSeimsdal sjukeheim:1 x 100% fast stilling frå snarast Heimesjukepl. Årdalstangen/Årdal sjukeheim 1. etg.:1 x 100% vikariat frå snarast til ca. 1.sept. 2018 Den som vert tilsett må kombinere å vere ute i heimesjukepleien og inne på avdelinga der det er 12...
fredag 25. august Årdal kommune
Ledig stilling - Helsefagarbeidar/hjelpepleiar/omsorgsarbeidar i eldreomsorg
Me har ledigHeimesjukepleien Årdalstangen/Årdal sjukeheim 1.etg:1 x 45% fast frå snarastHer kombinerer ein mellom å jobbe ute i heimesjukepleien og inne på avdelinga på sjukeheimen. Heimesjukepleien Øvre:1 x 52,12% fast frå snarast1 x 52,12% vikariat frå...
fredag 25. august Årdal kommune
SOGN OG FJORDANE

Held friluftsbadet ope i Øvre Årdal
Kommunen har bestemt at friluftsbadet blir ope litt lenger. Desse opningtidene gjelder da på kvardagar frå kl. 1400 - 1900 laurdag og søndag frå kl. 1130 - 1900. Det er kansje muligheit for at det og blir ope i veke 35. Årdalshallen blir åpna ca. 3 veker etter at...
torsdag 24. august Årdal kommune
Sykkel-VM i Bergen 16 - 24. september
Bring er den offisielle logistikkleverandøren for Sykkel-VM 2017 i Bergen som går fra 16. til 24. september. Sammen Bergen 2017 skal vi sørge for at Sykkel-VM 2017 blir en suksess, som alle i Norge kan være stolte av.  Før, under og etter Sykkel-VM 2017 vil fremkommeligheten i...
torsdag 24. august Årdal kommune
Pressemelding frå Sogn og Fjordane fylkeskommune
Utkastet til Regional transportplan 2018–2027 vart lagt ut på høyring før sommaren. Saman med utkastet til transportplan er også ein rapport om framtidig trasé for Kystvegen lagt ut til offentleg ettersyn. Her ber fylkesutvalet spesielt om innspel på strekninga...
torsdag 24. august Årdal kommune
Ledig stilling - Sjåfør/fagarbeidar i tekniske tenester
Me har ledig100% stilling som fagarbeidar/sjåfør i tekniske tenester, utedrift. ArbeidsoppgåverTekniske tenester har mellom anna ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale vegar, grøntanlegg, leikeplassar, kyrkjegardar, vassforsyning, avløp og renovasjon. Denne stillinga...
onsdag 23. august Årdal kommune
Nundalsdrapet 27. august
Filmen tek føre seg det såkalla «nundalsdrapet» frå 1817. Historia fortel at driftekaren Eirik Høyum var på veg frå Valdres til Luster med ein god slump pengar då han etter eit uheldig møte i Nundalen miste både pengane og livet. Handlinga i...
tirsdag 22. august Årdal kommune
Rekneskapskontrollør - 100% fast
Me har ledig 100% fast stilling som rekneskapskontrollør frå snarast . Skatteoppkrevjaren i kvar kommune har ansvar for å kontrollere at arbeidsgjevarane utfører lovpålagde oppgåver i  samsvar med lover og regelverk. Det er eit samarbeid om felles arbeidsgjevarkontroll...
fredag 18. august Årdal kommune
Hydro med overskot på 202 millionar
NÆRINGSLIV: Hydro sine tal for andre kvartal viser sterke resultat for aluminiumsverket i Årdal.
tirsdag 25. juli Firda
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ÅRDAL

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
SOGN OG FJORDANE

FAVORITTER

Hordaland IT Telemark Innenriks Utenriks Bergen Akershus Næringsliv Fotboll Aust Agder Get-ligaen Rogaland Kjendis Båt Vestfold Nordland Sport Oppland Hedmark Buskerud
flere?
Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Troms Kultur Skåne Vest Agder Oslo Østfold Økonomi Mobil Fiske Halloween Reise Kvinnherad Game of Thrones Helse Oskarshamn Mat Kalmar Finnmark Grue Svalbard Sport Fotball Bolig Tesla Landbruk Östra Göinge Vær Jul Film Sverige Håndball Båt Suldal Litteratur Kultur Inrikes Vestby Spill Bil Kunst Helsingborg Forsvar Hässleholm Forskning Boksing Malmö Motor Tour of Norway Musikk Masfjorden Landskrona Odda Kongsvinger Arendal Ishockey Hockey Trening Valg Holmestrand Sykkel Mote Russland Brexit Svelvik Trav Bærum Osterøy Odds BK Seljord Kongelig Polen Nord-Korea Risør Stavanger Lillesand Lund NM Trondheim Kristianstad Os Sørreisa Musik Jobb Eidfjord Langrenn Sjakk Øvre Eiker Verdal Skiskyting OL Askøy Molde Fedje Agdenes Astronomi VM Fjell Tinn Vestre Slidre Stockholm Barn Svømming Stord Voss Skellefteå Karmøy Selje Mandal Moss Kommunesammenslåing Vinje Jakt Vellinge Norway Cup Ledare Nedre Eiker Radøy Politikk Gloppen Kävlinge Emmaboda Fredrikstad Tyskland Premier League Tvedestrand Tønsberg Harry Potter Poker Israel NHL Menn Sandnes Tjøme Kristiansand Snowboard Hopp Lenvik USA Fitjar OBOS-ligaen Halden Tromsø IL Steinkjer Narvik Skien Vevelstad Viking FK Lyngdal Nissedal Klima Aurdal Streik Midsund Sund Europa League Mercedes-Benz Kina Porsanger Universet Skøyter Jevnaker Tomelilla Meland Evenes Eidsberg Nannestad Bremanger Drammen Frankrike Ullensvang Alpint Rauma Tingvoll Tana Røros Åstorp Ås Vitenskap Haugesund Nybro Holtålen Andøy Klatring Lier Trysil Måsøy Gjøvik SK Brann Kvænangen Austrheim Svedala Android Volda Dovre Näringsliv Motorsport Eslöv
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL