Årdal
Redusert kapasitet på legekontoret
Ein av fastlegane er for tida sjukmeld. Grunna ferieavvikling hjå dei andre legane er det begrensa med tilgang til ordinære legetimar.  Dette fører til ventetid på ordinære legetimar, akutt helsehjelp må prioriterast.    
tirsdag 13:49 Årdal kommune
Ledig stilling. Seksjonsleiar - Tekniske tenester
                  Me har ledig 100% stilling som seksjonsleiar på utedrift. Stillinga inngår i Tekniske tenester si leiargruppe Arbeidsoppgåver Fagansvarlig for : Vegar, gatelys, ras og flaumsikring, parkar,...
fredag 14. juli Årdal kommune
Ledig stilling. Branninspektør/branningeniør
                  Me har ledig 100% stilling som branningeniør/branninspektør i Årdal kommune. Årdal og Lærdal kommunar har inngått samarbeid innan brann og redning, så arbeidet vil...
fredag 14. juli Årdal kommune
Ledig stilling. Lærar med spesialpedagogisk utdanning - Farnes skule
                  Me har ledig På Farnes skule er det ledig 100% stilling som lærar, med tiltreding snarast råd. Arbeidsoppgåver Undervise elev med spesialpedagogiske utfordringar. Vere koordinator i...
fredag 14. juli Årdal kommune
ID-kontroll for utanlandske arbeidstakarar
Informasjon om ID-kontroll
onsdag 12. juli Årdal kommune
Gamleskulen brukthandel
Gamleskulen brukthandel og aktivitetssenter minnar alle om at dei tek i mot alt av ting de ikkje har bruk for lenger,  som  td møblar, koppar, kar, glas, gamle blader, plater , hagemøbler, verkty, syklar mm. Gamleskulen kan og hente dersom de ikkje har anledning til å levere...
tirsdag 11. juli Årdal kommune
Midlertidig tilskotsordning for tiltak til romanifolket/taterne
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lyst ut ein ny, midlertidig tilskotsordning for tiltak til romanifolket/taterne. Tilskotsordninga har som formål å bidra til å gjenreise, utvikla og synleggjera romanifolket/taternes kultur, språk og historie. Over tilskotsordninga kan frivillige...
torsdag 6. juli Årdal kommune
Selskapet fekk 25.000 kroner i døgnet for å passe på Christer (37). No slår Fylkesmannen fast at dei ikkje gav han forsvarleg helsehjelp då han forsvann.
Det private omsorgsselskapet Melås Helse AS braut lova på fleire punkt, meiner Fylkesmannen i ein fersk tilsynsrapport.
mandag 3. juli Bergens Tidende
SOGN OG FJORDANE

Vegarbeid ved Seimsdaltunnelen
Kan bli stengt i periodar på inntil 30 minuttar på grunn av vegarbeid i periodane: Måndag frå 11:00 til 21:00. Tyrsdag til fredag fra 08:00 til 21:00. Utrykningskjøretøy og rutegåande trafikk kan passera. Vegen er open kvar heile og halve klokketime.Vegen er stengt...
mandag 3. juli Årdal kommune
Endring - Reguleringsplan for Torgkvartalet, Øvre Årdal
I samsvar med § 1-9 i plan- og bygningslova og § 16 i forvaltningslova vert det førehandsvarsla at Årdal kommunen vurderer mindre endring av Områdereguleringsplan for Torgkvartalet, Øvre Årdal (Planid.: 1424-2011002). Planen vart vedteken av Årdal kommunestyre den 8....
mandag 3. juli Årdal kommune
Detaljreguleringsplan for Storevegen 26/28 og Fridtjof Nansensveg 1
I samsvar med §12-10 i plan- og bygningslova vedtok formannskapet i møte 15. juni 2017, sak 177/17, å legge framlegg til Detaljreguleringsplan for Storevegen 67, Øvre Årdal ut til offentleg ettersyn. Planen femnar om eigedommen gnr 18, bnr 5, 17 og 23 samt tilgrensande kommunal...
mandag 3. juli Årdal kommune
Detaljreguleringsplan for Storevegen 67, Øvre Årdal
I samsvar med §12-10 i plan- og bygningslova vedtok formannskapet i møte 15. juni 2017, sak 177/17, å legge framlegg til Detaljreguleringsplan for Storevegen 67, Øvre Årdal ut til offentleg ettersyn. Planen femnar om eigedommen gnr 18, bnr 5, 17 og 23 samt tilgrensande kommunal...
mandag 3. juli Årdal kommune
Ledige stillingar. Miljøterapeutar - Bu og miljøtenesta
ArbeidsoppgåverI avlastningsbustaden skal teamet arbeide rundt eit barn med behov for tenester. Arbeidsoppgåvene er å gje omsorg i det daglege, grensesetje og aktivisere barnet når det er i avlastning. I høve barnet sin alder er det viktig at dei som vert tilsett er stabile vaksne som...
onsdag 28. juni Årdal kommune
Ledig stilling. Driftstilskot fysioterapi
Kvalifikasjonskrav- Autorisert fysioterapeut- Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner- Fleksibel- Brei behandlingserfaring- Stabilitet i tenesta blir vektlagt- Personlege eigenskapar bkir og vektlagt- Gode kunnskapar i norsk skriftleg og munnleg Andre opplysningarLokalisering av praksis er i Øvre Årdal...
onsdag 28. juni Årdal kommune
Reparasjon og djupreins på kunstgrasbana
Kunstgrasbana på Jotun Stadion blir stengt for all bruk denne dagen da ein ikkje veit kor lang tid arbeidet tek.
mandag 26. juni Årdal kommune
Tildeling av fellingsløyve i Årdal kommune 2017
Saksutgreiing i samband med tildeling av fellingsløyve for hjort og elg i Årdal i 2017. Hjort 2017Elg 2017 Anna informasjon:Anbefaling til kommuner om å vurdere bestandsreduksjon av hjorteviltSkrantesjuke og reduksjon av hjorteviltbestanden i Nordfjella og Selbu
fredag 23. juni Årdal kommune
Trafikktryggingspris Sogn og Fjordane 2017 - Framlegg til kandidatar
Aktuelle kandidatar til prisen er personar, grupper, lag/organisasjonar som har gjort ein særskilt innsats for trafikktrygging i Sogn og Fjordane. Framlegget må vera grunngjeve. Prisen er på kr. 25.000,- og diplom, og vert delt ut på fylkestinget 17. oktober 2017. Frist for innsending av...
torsdag 22. juni Årdal kommune
Fv 53 Steiggjetunnelen vil bli stengt onsdag kl. 11.30 - 14.30
Stengt på grunn av øvelse. GJELDER FRA: 21 jun 2017 kl. 11:30 GJELDER TIL: 21 jun 2017 kl. 14:30  
mandag 19. juni Årdal kommune
Periodevis stenging av veg mellom Årdalstangen - Seimsdalen
303  Fv 303 Seimsdaltunnelen, på strekningen Årdalstangen - Seimsdalen Kan bli stengt i periodar på inntil 30 min på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag fra 11:00 til 21:00. Tirsdag til fredag fra 08:00 til 21:00. Vegen er open kvar heile og halve klokketime. GJELDER FRA:...
fredag 16. juni Årdal kommune
Sommarruter - Kringom
fredag 16. juni Årdal kommune
Periodevis stenging på strekninga mellom Årdalstangen - Øvre Årdal
53  Fv 53 Geithusberget, på strekningen Fodnes - Årdal Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 21:00. Lørdag fra 08:00 til 17:00. Opning av vegen kvar heile og halve time. Gjelder strekningen ved...
fredag 16. juni Årdal kommune
Friluftsbada i Øvre Årdal og på Årdalstangen opnar i dag
Opningstider i Øvre vil vera klokka 11.30-19.00 kvar dag. Opningstider på Tangen er klokka 12.00-18.00 kvar dag.  Prisar er kr. 75,- for vaksne, og kr. 35,- for barn. Ungar under 6 år gratis. Du kan kjøpa klippekort, desse kan også brukast inne i bassenget i...
fredag 16. juni Årdal kommune
Årdal godkjend som trafikksikker kommune
Trafikksikker kommune bygger på ei godkjenningsordning. At kommunen blir godkjend, betyr ikkje at det ikkje lenger vil skje trafikkulykker, men godkjenninga er eit kvalitetsstempel for godt, målbevisst og samordna arbeid med trafikktryggleik. Årdal har eit systematisk og godt arbeid med...
onsdag 14. juni Årdal kommune
Snart ferietid på legekontoret
Det er snart ferietid, og legekontoret vil ha redusert drift frå veke 25 til veke 33 (19/6- 11/8). Det vil vere færrre fastlegar og legevakt på dagtid må prioriterast. Vanlege årskontrollar vert utsette til etter ferien. Laboratoriet har mindre personale og det kan bli lengre...
mandag 12. juni Årdal kommune
Frivillige lag- og organisasjonar kan no søkje om momskompensasjon
Mange som ikkje søkjer Erfaring frå tidligare år viser at det finns mange lag og organisasjonar som ikkje søkjer om momskompensasjon.  Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjonar som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge, Norges...
mandag 12. juni Årdal kommune
Prøveringing med kyrkjeklokkene
I samband med service av ringeanlegget vil det verte prøveringing med kyrkjeklokkene både i Farnes- og  Årdal kyrkje tysdag 13. og onsdag 14. juni.
fredag 9. juni Årdal kommune
Formannskap og kommunestyremøte 15. juni
Formannskapet skal handsame reguleringssaker for utlegging til gjennomsyn:075/17 Godkjenning og signering av møteprotokoll 076/17 Detaljreguleringsplan Storevegen 26 og 28 samt Fridtjof Nansensveg 1 077/17 Detaljreguleringsplan for Storevegen 67, Øvre Årdal Kommunestyret har fylgjande...
torsdag 8. juni Årdal kommune
SOGN OG FJORDANE

Lærar i vaksenopplæringa
Arbeidsoppgåver Undervisning av vaksne innvandrarar i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonslova, i samsvar med Læreplan i  norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar. Undervising i grunnskule for vaksne etter opplæringslova §4A-1 i samsvar med Læreplanverket for...
onsdag 7. juni Årdal kommune
Vinnarar av billotteri 2017 - Fjord- til Fjelldagane
Dei heldige tilsette i Årdal kommune er: Dag Rune Stedje - lodd nr. 1615 Liv Inger Åberge - lodd nr. 1616 Synnøve Sunndal - lodd nr. 1617 Laila Helen Øren - lodd nr. 1618 Irene Sanden - lodd nr. 1619 Laila Asperheim - lodd nr. 1620 Heidi Svori - lodd nr. 1621 Stine Gruben...
fredag 2. juni Årdal kommune
Flott tur med politikameratane
Dette er eit prosjekt der elevane skal bli kjende med lokal politi i tillegg skal dei kjenna til dei andre nødetatane. Prosjektet er delt opp i fire tema:  Politiet - ein fortroleg samtale Politiet - UP med laserkontroll Brann beredskapen på Hydro - sløkking av brann Norsk...
fredag 2. juni Årdal kommune
Kyrkjeklokkene i Farnes kyrkje er for tida ute av drift
Det vert jobba med saken og ein håpar at problemet snart er løyst. Inntil vidare vert det ikkje ringt inn til gudsteneste slik det plar. Ein håpar likevel at kyrkjegjengarane finn vegen til Farnes.  Informasjon om når det er gudsteneste finn ein i laurdagsutgåva av Sogn Avis, i...
tirsdag 30. mai Årdal kommune
Formannskapsmøte tysdag 30. mai
Saker som skal handsamast er: 058/17 Godkjenning og signering av møteprotokoll 059/17 Referatsaker 060/17 Delegerte skjenke/serveringssaker 061/17 Delegerte saker  062/17 Revidert budsjett 2017 063/17 Allment skjenkeløyve - Indre Ofredals...
torsdag 25. mai Årdal kommune
Overgang til DAB+ nærmar seg
Stortinget har bestemt at radio i Norge skal digitaliserast. I 2017 blir derfor riksdekkande radio heildigital.  Når det digitale radioskiftet er ferdigstilt, vil du kunne lytte til riksdekkjande kanalar via DAB-nettet, nettradio, appar på mobil eller tv. Mange lokalradioar vil framleis sende...
mandag 22. mai Årdal kommune
BlåsGrønt-aksjonen til Årdal Ungdomsråd 2017
Vi takker våre sponsorar som gjev gåvene til dette formål og nemner spesielt hovedsponsorane våre: HYDRO-ÅRDAL VERK, som i alle år har støtta BlåsGrønt-aksjonen vår med hovedgevinsten, PC eller nettbrett. Dei er glade for alle som bles grønt og...
fredag 19. mai Årdal kommune
Prosjektleiar/assisterande kommunalsjef
Vi søkjer ein handlekraftig og tillitsbyggjande toppleiar som skal leia helse- og omsorgsektoren. Kommunalsjefen har eit heilskapleg leiaransvar, herunder økonomiansvar, personalansvar, fagansvar og utviklingsansvar. Det skal gjennomførast ei utvikling av organisasjonen for å sikre...
fredag 19. mai Årdal kommune
Straumutkopling
På grunn av arbeid på Årdal Energi KF sitt straumnett, vert straumen utkopla hjå dykk; Fredag 19. mai frå kl. 0900 - 1400. Straumen kan bli innkopla tidlegare, så straumnettet må sjåast på som straumfarande i heile utkoplingsperioden.
tirsdag 16. mai Årdal kommune
Vegstenging Ofredalstunnelen
I samband med spyling og sikring av Ofredalstunnelen, blir tunnelen stengd i tidsrommet kl.22:00 – 06:00 frå 23. mai 2017 – 26. mai 2017 Alt arbeid blir utført på natt, i perioden.
tirsdag 16. mai Årdal kommune
Kommunestyremøte 18. mai
Sakliste: 035/17 Godkjenning og signering av møteprotokoll 036/17 Referatsak 037/17 Årsrekneskap og årsmelding 2016 - Årdal kommune 038/17 Årsmelding og rekneskap 2016 - Årdal Energi KF 039/17 Melding om grunnskulen 2016 040/17 Økonomisk...
tirsdag 16. mai Årdal kommune
Stenging av bassenget i Årdalshallen for sommaren
Etter det vert alle ressursar sett inn mot opning av friluftsbassenga. Desse er planlagt opna fredag 16. juni. Velkomen til ein fin badesesong ute.
tirsdag 16. mai Årdal kommune
Papiravfall
Årdal kommune oppmodar abonnentane om å sortere papiravfallet og eventuelt setje fram ein ekstra sekk eller øskje  ved neste tømming. Vi gjer og merksam på at alle abonnentane fritt kan levere papiravfall til Sunde Resirk AS sitt anlegg i Utladalen.
torsdag 11. mai Årdal kommune
Utdeling av sykkelhjelmar til 4. klasse
Elevane har hatt teorikurs om korleis dei skal oppføra seg på sykkel i trafikken. Politiet tek og ein sjekk på syklane deira for å sjekke at alt er i orden. 10. klassingane lagar løyper rundt på Tangen som dei må sykla. Når dei er ferdige deler dei ut...
torsdag 11. mai Årdal kommune
Temakafe ÅLA
Stad: Kulturhuset 1 etg Øvre Årdal Tid: Torsdag 11.05.17 kl 18.30-20.30 Tema: Humor og Helse Det vert enkel servering.
tirsdag 9. mai Årdal kommune
Flagging ved Rådhuset
Me beklagar at det ikkje vert flagga ved rådhuset på frigjeringsdagen i dag pga problemer med flaggsnora. Flagget blir derfor heisa på Tangen skule.
mandag 8. mai Årdal kommune
Gratis barnefilm 1. mai
"Noe motvillig tilbringer ti år gamle Oskar sommerferien på gården til bestefaren. Sommeren skal likevel vise seg å bli innholdsrik når han møter Levi som bor i nærheten med den nærsynte hesten sin. Sammen legger de en vill plan om å ro til Amerika."
fredag 28. april Årdal kommune
Fastlege - Utdanningsstilling i allmennmedisin
Stillinga er knytt til Årdal legekontor som i dag har 6 fastlegeheimlar og tilknytt turnuslege. 1 fastlege er fastløna medan  dei andre driv privatpraksis. Alle er lokalisert ved Årdal legekontor. Legekontoret er nyrenovert, velutstyrt og har svært kompetente helsesekretærar,...
onsdag 26. april Årdal kommune
Kunngjering - utbyggingsavtale
I samsvar med § 17-4 i plan- og bygningslova er utbyggingsavtale for detaljreguleringsplan Jens Davidsons veg og Verksvegen (Planid.: 1424-20150001) mellom Årdal kommune og Handelsbygg 5 AS godkjendt.
torsdag 20. april Årdal kommune
SOGN OG FJORDANE

Kunngjering - planvedtak Sløbakken
Planvedtaket kan påklagast i samsvar med §§ 12-12 og 1-9 i plan- og bygningslova jf. kap. VI i forvaltningslova. Klage må vere sett fram skriftleg til Årdal kommune innan 3 veker. Krav om erstatning eller innløysing må vere sett fram skriftleg til Årdal kommune innan 3...
torsdag 20. april Årdal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ÅRDAL

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
FAVORITTER

SOGN OG FJORDANE

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL