Årdal
Demensteamet inviterer til pårørandekveld
Onsdag 7. mars frå kl.18:00 til kl.21:00. Årdal sjukeheim, dagsenteret, 1.etg. Påmeldingsfrist: Seinast måndag 26. februar 2018.
mandag 10:50 Årdal kommune
Endringssøknad tilknyting Offerdal kraftverk. Høyring av konsesjonssøknad
Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har motteke endringssøknad frå Offerdal kraftverk for å knyte kraftverket til nettet. Det vert no søkt om å tilknyting via ein 132 kV sjøkabel over Årdalsfjorden frå Indre Offerdal til Naddvik i staden for
mandag 10:21 Årdal kommune
Tissing på gata, slåsting og for mykje drikking – slikt blir det jobb av
Politiet har hatt litt av kvart å gjere på natt til søndag.
søndag 08:23 Firda
Søknad til barnehage og SFO
Søknadsfrist for endring, eller ny barnehageplass/SFO plass er 1. februar 2018.
onsdag 12:53 Årdal kommune
No er fv. 53 mellom Lærdal og Årdal open igjen
VEG: 4. januar gjekk eit stort steinras mellom Finnsåstunnelen og Kolnostunnelen. Etter 10 dagar med opprydding opna vegen søndag ettermiddag.
søndag 14. januar Firda
FV53 Årdalstangen - Fodnes
Siste statusmelding frå Statens Vegvesen er at det er forventa opning ved FV53 Finnsåstunellen søndag 14. januar kl. 17.00. Skyssbåten mellom Årdalstangen og Fodnes vil gå etter oppsett rutetid fram til vegen opnar. Dette gjeld òg bussrutene som er
fredag 12. januar Årdal kommune
Avdelingssjukepleiar - 100% fast
Me har ledig 100% fast stilling som avdelingssjukepleiar med ansvar for heimesjukepleien sone 1(ÅBO) og Korttidsavdelingen på ÅBO, frå ca. 1.3.18.  Søknadsfrist 29.01.2018.  
fredag 12. januar Årdal kommune
Ledig stilling som sjåfør/driftsoperatør
100% stilling som sjåfør/driftsoperatør i tekniske tenester på renovasjon. Søknadsfrist 29.01.2018.  
fredag 12. januar Årdal kommune
SOGN OG FJORDANE

Opnar truleg vegen til Årdal søndag
ÅRDAL: Kan ikkje starte rydding av vegen før laurdag morgon.
torsdag 11. januar Firda
Opning av bassenget i Årdalshallen
Frå fredag 12.01.2018 er bassenget i Årdalshallen igjen opna for publikum.
torsdag 11. januar Årdal kommune
Veterinærvakta i ÅLA – nytt telefonnummer
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 11. januar Årdal kommune
Usikkkert om fylkesvegen til Årdal opnar fredag
I dag starta ryddearbeidet på fylkesveg 53.
onsdag 10. januar Firda
Skal spyle fjellet frå helikopter
Samtidig firar klatrarar seg ned for å rydde med spett.
onsdag 10. januar $ Bergens Tidende
Ledige omsorgsbustader på ÅBO
Me har no ledige 2 omsorgsbustader på ÅBO (50 kvm).
tirsdag 9. januar Årdal kommune
Endring av båt og rutetider frå 9. januar
Tysdag 9. januar vert det sett inn ny større båt til passasjertransport mellom Årdalstangen og Fodnes. Det vert og endra rutetider så første avgang frå Årdal vert kl. 05.35.
mandag 8. januar Årdal kommune
FV53 Årdal - Tyin opnar
Vegen opnar klokka i dag måndag 8. januar kl. 11.00.
mandag 8. januar Årdal kommune
NAV Årdal
Tysdag 9. januar stenger NAV Årdal kl 12:00 pga gravferd.
mandag 8. januar Årdal kommune
Rutetider båt og buss i samband med stenging
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
søndag 7. januar Årdal kommune
No er Årdal totalt isolerte frå omverda
Torsdag gjekk eit stort ras som sperra fylkesveg 53 til Årdal. No er også Tyin - Årdal stengt på grunn av uvêr.
søndag 7. januar Firda
Årdal er heilt isolert
ÅRDAL: Etter at fjellovergangen mellom Tyin og Årdal vart stengd i ettermiddag, er Årdals-samfunnet heilt isolert.
søndag 7. januar Firda
5300 årdøler innesperret
Steinraset i Årdal sperrer fortsatt fylkesveien. Omkjøringsveien Årdal-Tyin ble i løpet av søndagen stengt på grunn av snø og vind.
lørdag 6. januar $ Bergens Tidende
Set opp båtrute forbi rasstaden frå måndag
ÅRDAL: Rutetidene er enno ikkje klare, og heller ikkje på- og avstigningsplass. Dette vil komme i løpet av søndagen.
lørdag 6. januar Firda
Vegen blir ikkje opna før tidlegast torsdag
ÅRDAL: I tillegg er det venta dårleg vêr på vegen over Tyin, så Vegtrafikksentralen rår folk som skal inn eller ut av kommunen om å gjere det raskt.
lørdag 6. januar Firda
Bussruter Årdalstangen - Lærdal via Tyin
Ruter via Tyin ettermiddag/kveld 05.02.18. Tlf. 05505 tide.no  
fredag 5. januar Årdal kommune
Ordfører: – Det er skremmende
Et stort ras stenger fylkesvei 53 mellom Årdal og Fodnes. Veien vil bli stengt i lengre tid.
fredag 5. januar $ Bergens Tidende
Legevakt i Årdal
Det er etablert legevakt i Årdal på kveldstid og natt. Ordninga gjeld så lenge FV53 er stengd mellom Årdalstangen og Fodnes. Telefonnummer til legevakt er 116 117.  
fredag 5. januar Årdal kommune
Mindre hyttepress i Hjelmeland
– Det har stilna av med hytteplanar i Hjelmeland, konstaterer ordførar Bjørn Laugaland.
fredag 5. januar $ Stavanger Aftenblad
Alle bussruter forbi rasområdet på fv. 53 blir innstilt
ÅRDAL: Det melder Kringom etter steinraset på fv. 53 torsdag ettermiddag.
torsdag 4. januar Firda
Stort ras ved Årdal, dykkarsøk ved rasstaden
Eit stort ras stengjer fylkesveg 53 mellom Årdal og Fodnes. Dykkarar er på veg frå Bergen for å gjennomføra søk i fjorden ved rasstaden.
torsdag 4. januar $ Bergens Tidende
Steinras stengjer FV53 Årdal - Fodnes
Det er gått eit stort steinras på FV53 ved Finnsåstunellen mot Kolnostunellen (retning Fodnes). Vegen er heilt stengd og vert ikkje opna i dag.
torsdag 4. januar Årdal kommune
Steinras sperrar fylkesveg mellom Lærdal og Årdal
ÅRDAL: Eit stort steinras sperrar vegen mellom Finnsåstunnelen og Kolnostunnelen på fylkesveg 53.
torsdag 4. januar Firda
Elektroniske søknadsskjema er ute av drift
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
torsdag 4. januar Årdal kommune
Framdrift utskifting av ventilasjonsanlegg i Årdalshallen!
Arbeidet med utskifting av ventilasjonsanlegget i symjehallen går som planlagt.
onsdag 3. januar Årdal kommune
SOGN OG FJORDANE

Pianoet har et ytre og et indre. Jens holder dem begge i live
I et lokale i Florvåg restaurerer Jens Schumann gamle piano som folk flest har gitt opp.
30. desember 2017 Askøyværingen
LEDER: Frykt ikke forskjeller
Når bedehus og kirke går hver sin vei, kan det være klokt å møtes i en liten stall.
28. desember 2017 $ Stavanger Aftenblad
Fyrverkeri nyårsaftan
Me vil sterkt oppmoda folk om å visa aktsemd! Fyrverkeri kan gjera stor skade.
27. desember 2017 Årdal kommune
Julehelsing frå ordføraren
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
22. desember 2017 Årdal kommune
Årets kulturpris og årdøl
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
21. desember 2017 Årdal kommune
Treng ikkje lenger tilvisning til fysioterapi
Frå 1. januar
19. desember 2017 Årdal kommune
Jubilantar i Årdal kommune
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
19. desember 2017 Årdal kommune
Kommunestyremøte torsdag 21. desember
Siste møte for kommunestyret i 2017 vert torsdag 21. desember kl. 12.00 i kommunestyresalen. Kommunestyret startar med lunsj kl. 11.00 og utdeling av kulturpris og årets årdøl.
15. desember 2017 Årdal kommune
Opningstider i romjula
Tenestetorget/sentralbordet og arkivet tlf. nr.: 57665000 Onsdag 27. des.: kl. 9.00 – 14.00 Torsdag 28. des: kl. 9.00 – 14.00 Fredag 29. des: kl. 9.00 – 14.00 Rådhuset er ope for publikum i tida 09.00 - 14.00 alle dagane. Legekontoret tlf. nr.: 57665390 Onsdag 27....
15. desember 2017 Årdal kommune
Detaljreguleringsplan for Storevegen 28
I samsvar med §12-12 i plan- og bygningslova godkjende Årdal kommunestyre i møte 30. november 2017 i sak 072/17. Detaljreguleringsplan for Storevegen 28, Øvre Årdal. Planen femnar om eigedommen gnr 18, bnr 17 samt tilgrensande kommunal veg/fortau.
14. desember 2017 Årdal kommune
Stenging av vatn i Kringlevegen og Løytnant Lemsveg
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
12. desember 2017 Årdal kommune
Familievernkontoret har kontordagar på helsestasjonen i Årdal
Familievernkontoret tilbyr hjelp til alle typar utfordringar i familiar. Hjelpa er gratis.  I 2018 blir familievernkontoret å treffa annakvar mandag i partalsveker.
7. desember 2017 Årdal kommune
Formannskapsmøte 12. desember
Tysdag 12. desember kl. 12.00 har formannskapet sitt siste møte i år. Møtet er i kommunestyresalen.
7. desember 2017 Årdal kommune
Ein person sendt til sjukehus etter husbrann
ÅRDAL: Branntilløp i Årdalstangen.
30. november 2017 Firda
Høyring: Budsjett 2018, Økonomi- og handlingsplan 2018-2021
Dokumenta vert lagt ut på fylgjande stader: Tenestetorget, rådhuset Årdalstangen Årdal bibliotek Årdal kommune si heimeside Ålmenta, dei politiske partia og andre organisasjonar kan sende innspel eller merknader til: postmottak@ardal.kommune.no eller Årdal kommune,...
29. november 2017 Årdal kommune
Psykisk helseteneste, Tangavegen 14
Stengt torsdag 30 november
27. november 2017 Årdal kommune
Sogning vann 1 million i Eurojackpot – feirar med juleakevitt
ÅRDAL: I tillegg fekk mannen eit reisegåvekort på 100.000 kroner.
25. november 2017 Firda
NAV Årdal stengt måndag
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
24. november 2017 Årdal kommune
Sjukepleiar - 100% vikariat
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
24. november 2017 Årdal kommune
Hjelpepersonell Årdal legekontor - 90% vikariat
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
24. november 2017 Årdal kommune
Ledig stilling - Helsefagarb./hjelpepleiar/omsorgsarb. i eldreomsorg
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
24. november 2017 Årdal kommune
Tilsyn - Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
24. november 2017 Årdal kommune
Politiske møter 28. og 30. november
Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste.
23. november 2017 Årdal kommune
Må slanke stallen – tre spelarar på veg ut
FOTBALL: Midtbane-strategen vil prioritere arbeid i Nordsjøen.
14. november 2017 $ Firda
Fordobler produksjonen og ansetter 100 nye
– Dette er de nye grønne arbeidsplassene regjeringen snakker så mye om, smiler fabrikksjef Steinar Talle ved solcellefabrikken Norsun i Årdal. Nå skal produksjonen fordobles og nærmere 100 nye personer ansettes.
7. november 2017 Bergens Tidende
SOGN OG FJORDANE

Raking på kyrkjegardane
Årdal Kyrkje Torsdag 9. november frå kl. 15.00. Enkel servering. Ta med rive, hanskar og arbeidslyst.   Farnes kyrkje Det vert dugnad med raking på kyrkjegardane i Øvre Årdal Farnes gamle kyrkjegard fredag 10. november  Farnes nye kyrkjegard laurdag 11....
6. november 2017 Årdal kommune
Kulturpris/årets årdøl 2017
Kulturpris 1. Årdal kommune kan kvart år dele ut ein kulturpris. Prisen vert gjeve til einskildpersonar eller organisasjonar som har tilknyting til kulturlivet i kommunen. Det kan vera på område som lagsarbeid, utøvande kunstnarleg verksemd, bygningsvern/kulturminnevern eller anna...
2. november 2017 Årdal kommune
Den store kinodagen
Kjøp billettar på heimesida til kinoen.  Frå kl.11.00     Gratis ansiktsmåling og Kafè v/ungdomsrådet Kl.1200: Ekspedisjon Knerten. Barne-/familiefilm. Alle. 1t 14min Kl.14.00: A Bad Moms Christmas. Komedie. Alle(for dei litt større). 1t...
2. november 2017 Årdal kommune
Stenging av symjehallen i Årdalshallen
Det skal monterast nytt ventilasjonsanlegg i symjehallen og det må difor stengast frå og med 15. november 2017. Me forventar at symjehallen med nytt ventilasjonsanlegg kan takast i bruk att i løpet av veke 2 i 2018.
1. november 2017 Årdal kommune
Politiske møter i november
Kommunestyremøte torsdag 2. november kl. 13.00. Formannskapsmøte tysdag 7. november kl. 12.00. Formannskapsmøte tysdag 28. november kl. 12.00. Kommunestyresmøte 30. november kl. 12.00. Oversikt på saker og møtedatoar finn du i møtekalendaren vår. Sakene...
31. oktober 2017 Årdal kommune
NAV Årdal er på kurs torsdag og fredag den 02 og 03 november.
Det er ein felleskonferanse og alle nav kontora i Sogn og Fjordane deltek og har difor stengt desse dagane. Dersom noko hastar kan de ta kontakt på tlf 5555 3333.
30. oktober 2017 Årdal kommune
Opning av aktivitetspark
Etter under eitt år frå idè til fullføring kunne ordføraren i dag gjennomføre formell opning av den nye aktivitetsparken som er plassert mellom kunstgrasbana og Farnes skule, ungdomssteget. Til stades på opninga var born, ungdom og lærarar frå Farnes skule...
25. oktober 2017 Årdal kommune
Ny stenging av vatn
Dette gjeld dei som er tilknytt: Løytnant Lemsveg 1A og 1B 3A og 3B 5A og 5B 7A og 7B 9A og 9B  og desse i Løytnant Lemsveg 6, 8 10, 12, 14, 16.Kringlevegen 14A og 14B Kringlevegen 11, 15,16,17,18,20,22,24Det blir satt ut ein 1000 liter dunk med vatn på ein tillhengar ved krysset...
24. oktober 2017 Årdal kommune
Stenging av vatn
Løytnant Lemsveg 1A og 1B 3A og 3B 5A og 5B 7A og 7B 9A og 9B  og desse i løytnant lemsveg 6, 8 10, 12 14 16.Kringlevegen 14A og 14B
23. oktober 2017 Årdal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ÅRDAL

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
SOGN OG FJORDANE

FAVORITTER

Hordaland Bergen IT Utenriks Innenriks Telemark Hedmark Næringsliv Troms Vestfold Kjendis Akershus Kultur Odda Trøndelag Nordland Sport Båt Oppland Aust Agder
flere?
Rogaland Buskerud Fotboll Østfold Møre og Romsdal Mat Finnmark Jul Kvinnherad Get-ligaen Oslo Vest Agder Sogn og Fjordane Mobil Bolig Økonomi Halloween Fiske Sport Forsvar Landbruk Fotball Skåne Reise Sarpsborg 08 Blekinge Motor Russland Trav Kalmar Östra Göinge Inrikes Kultur Helse Osterøy Vær Risør Øvre Eiker Bærum Oskarshamn Odds BK Tinn Helsingborg Kryptovaluta Haugesund Vestby Håndball Tesla Svalbard Forskning Ringsaker Kristiansand Suldal Näringsliv Sigdal Game of Thrones Malmö Musikk Trondheim Indonesia Trysil Porsgrunn Drammen Litteratur Kristianstad Kristiansund Narvik Bodø Hammerfest Gjøvik Kongsvinger Tingvoll Sykkel Stockholm Hadsel Meland Askøy Elverum Bamble Moss Klippan Kunst Eliteserien Kongelig Fauske Førde Mote Sørfold Hockey Evje og Hornnes Tromsø Fedje Svelvik Løten Hemne Karmøy Landskrona Seljord Politikk Radøy Tvedestrand Hamar NHL Vestre Slidre Sortland Jakt Film Tour de Ski Polen Barn Trening Sandnes OL Nannestad Masfjorden Kragerø Vaksdal Brexit Os Skøyter Kommunesammenslåing Orkdal Sandefjord Tønsberg Lund Horten Ås Ishockey Porsanger Bil Alpint Nybro Hässleholm Holmestrand Langrenn Kina Våler Spill Nedre Eiker Nord-Korea Snowboard Alta Lødingen FK Haugesund Tour of Norway Poker Mandal Sarpsborg Stavanger Ørsta Klima Aurdal Tour de France Astronomi Tromsø IL Rosenborg BK Bil Sjakk Friidrett Røros Vestvågøy Hälsa Salangen Frankrike Eid Harry Potter Andøy Re Kongsberg E-sport Lesja Farsund Askim Steigen Premier League Brønnøy Eidfjord Israel Nesseby Skisport Stryn Sund Fitjar Finnøy Selje Valg Utsira Fjell Selbu Google Fet Harstad Åsnes Viking FK Fredrikstad OBOS-ligaen Sverige Modum Asker Nissedal Ullensvang Bremanger Øygarden Voss Universet Lier Lyngdal Vinje Målselv Notodden SK Brann World Series of Poker Foto Eidsberg Dyr Gloppen Volda Gjerstad Skiskyting Dovre Telenorligaen Båt Åmot Romfart Vålerenga Båstad Russ Mörbylånga Teknik Hörby Nes Klepp Evenes Tydal La liga Europa League Streik Lenvik Bjørnefjorden Frosta Filippinene Vietnam Råde Sør-Varanger Svømming Lindesnes Vefsn Flora Rana Karlskrona Årdal Frogn Tomelilla VM Alstahaug Emmaboda Halden Kvænangen Tana Skien Jevnaker Vitenskap Jobb Nore og Uvdal Tynset Rauma Syria Skurup Musik Lindås Ålesund Stord Motorsport Kvinner Eslöv Jølster Skellefteå Svalöv Holtålen Sande Menn Grue Staffanstorp Klatring Resor NM Midsund Modalen Arendal Film Røyken Kampsport Larvik Ulstein Mercedes-Benz
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL