Åmot
Svømmebassenget i Rena Leir stengt fra 3.-20. oktober
onsdag 9. oktober Åmot Kommune
Detaljregulering Birkenåsen - Varsel om oppstart av planarbeid og planprogram til offentlig ettersyn
​Formål: En mer helhetlig og markedstilpasset utvikling av hele destinasjonen, følgende foreslås:• Byggeområdene økes med ca. 8,6 % (ca. 240 daa).• Nye byggeområder med spektakulær utsikt inkl. mulig næringsbygg på toppen.• Flytting av...
onsdag 9. oktober Åmot Kommune
Influensavaksinering
torsdag 3. oktober Åmot Kommune
Registrering av små vannforsyningssystem
​​I januar 2017 kom en ny drikkevannsforskrift som satte tydeligere krav til trygt drikkevann, også fra små vannforsyningssystem. De systemene som forsyner mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig med drikkevann kalles et vannforsyningssystem. Et vannforsyningssystem kan for eksempel blant annet...
onsdag 2. oktober Åmot Kommune
Tilskudd til løypekjøring 2019
​Det kan nå søkes om tilskudd til løypekjøring i Åmot. Søknad  sendes til: Åmot kommune, Torget 1, 2450 Rena Mrk: Løypemidler. Søknadsfrist 20.januar Vennligst påfør søknaden riktig adressat og laget/foreningens kontonummer
mandag 23. september Åmot Kommune
Her er Åmots nye kommunestyre
​Senterpartiet: Ole Gustav Narud Anne Chatrine Lunde Stenseth Gry Bente Eliassen Nyberg Bjørg Steine Halvor Dahle Meland Vidar Helgesen Åse Forbord Tore Runeberg ​ Arbeiderpartiet: Espen André Kristiansen Tove Brenna Holmen Morten Sundal Gunvor Amundsveen Stormoen Berit Stormoen ...
tirsdag 10. september Åmot Kommune
Nytt flomvarsel
fredag 6. september Åmot Kommune
Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for 2020
​Første gangs søkere:Anlegg det søkes om midler på må være idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjent før det søkes om tilskudd fra spillemidlene. Nærmere informasjon angående kravet om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning kan fås hos...
fredag 6. september Åmot Kommune
HEDMARK

Varsel om alminnelig taksering
Når det gjelder boligeiendommer er det bestemt at kommunen skal legge Skatteetatens boligverdi til grunn for utskrivning av eiendomsskatten. Det betyr at for boligeiendommer der det foreligger boligverdi fra Skatteetaten, vil det ikke bli noen besiktigelse og taksering på vegne av...
onsdag 4. september Åmot Kommune
Fare for flom
onsdag 4. september Åmot Kommune
Hvem fortjener Åmotprisen 2019?
Prisen er på kr 10 000,- + diplom. Forslag til kandidat med begrunnelse, sendes innen 1.10 til: postmottak@amot.kommune.no mrk. Åmotprisen 2019   evt postadresse: Åmot kommune Torget 1 2450 Rena mrk: Åmotprisen 2019   Les mer: Om Åmotprisen
tirsdag 3. september Åmot Kommune
Forhåndsstemming i Åmot
lørdag 31. august Åmot Kommune
Gatelys Rena sentrum
onsdag 28. august Åmot Kommune
Hvordan er beredskapen hjemme hos deg?
​-Når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, må hjelpen først ut til de som trenger det aller mest. Jo flere av oss som er i stand til å ta vare på oss selv og hjelpe de rundt oss ved en hendelse, jo bedre rustet står vi som samfunn. Sammen er vi forberedt, sier...
onsdag 28. august Åmot Kommune
Tid for mammografiundersøkelse
​Mammografibussen vil stå på plassen vest for biblioteket mellom Åmot kulturhus og Ryslingmoen sykehjem.Om timen du har fått, ikke passer, eller du ikke har fått brev fra mammografiprogrammet, eller du ikke vil gjennomføre undersøkelsen, gir du beskjed på tlf. 62 53...
mandag 26. august Åmot Kommune
Vedtatt reguleringsplan Furutangen hyttetun
​Klage/krav om innløsning:Kommunestyrets planvedtak kan iht. plan- og bygningslovens § 1-9 samt forvaltningslovens kap. VI påklages. Eventuell klage framsettes skriftlig til postmottak@amot.kommune.no eller Åmot kommune, Samfunnsutvikling, Torget 1, 2450 Rena, innen 3 uker etter...
torsdag 22. august Åmot Kommune
Åmot folkebibliotek har nye åpningstider
​​
mandag 19. august Åmot Kommune
Åpningstider på Servicesenteret
​Fra og med mandag 2.juli er åpningstiden på Servicekontoret/sentralbordet i Åmot kommune fra kl.10.00 til 14.00 mandag, onsdag, torsdag og fredag. Tirsdager har Servicesenteret åpent fra kl.10.00 til 18.00. Unntaket er i skoleferier. Da holder vi åpent fra kl.10.00 til...
mandag 19. august Åmot Kommune
Ledige elevplasser ved Åmot kulturskole
torsdag 15. august Åmot Kommune
Gå en tur i pilegrimsleden og natur- og kulturleden
​Her kan du lese mer
fredag 9. august Åmot Kommune
Skolestart høsten 2019
Osen oppvekstsenter:Oppmøte på skoleplassen kl.08.30, slutt kl.13.50 Rena skole:Oppmøte 2.-7.trinn utenfor hovedinngangen kl.08.30, slutt kl.14.30Oppmøte 1.trinn utenfor hovedinngangen kl. 09.30, slutt kl.12.30 Åmot ungdomsskole:Oppmøte kl.08.30, slutt kl.14.30Sjekk mer info...
fredag 9. august Åmot Kommune
Informasjon om Harepest
​I år med mye lemen og mus i naturen, bør du være ekstra forsiktig med å drikke vann direkte fra naturen og ved håndtering av muselort og avføring fra andre smågnagere. Smågnagere kan overføre harepest (tularemi).Harepest (tularemi) er en infeksjonssykdom som...
søndag 28. juli Åmot Kommune
Rådmannens forslag til budsjett for 2018
​- Som rådmann har jeg ikke sett det mulig å ha utelukkende fokus på utgiftssiden for å finne dekning for 20 millioner kroner, og har derfor sett meg nødt til å innarbeide tiltak som går ut på å innføre eiendomsskatt for hele kommunen. Effekt av dette vil...
søndag 28. juli Åmot Kommune
Nytt søknadsskjema for barnehageplass
​Vi beklager eventuelle ulemper det måtte medføre.Gjeldende søknadsskjema Skal du søke om barnehageplass for inneværende barnehageår før nyttår, uavhengig av om det er i kommunal eller privat barnehage, bruker du skjemaet nedenfor. Utfylt søknadsskjema...
søndag 28. juli Åmot Kommune
Forutsigbarhetsvedtak om bruk av utbyggingsavtaler - Offentlig høring
​I forbindelse med forutsigbarhetsvedtaket legges det til rette for medvirkning av berørte grupper og interesser. Saken legges derfor ut på høring i 6 uker. Innspill sendes til Åmot kommune innen 16. august. Les mer her: Særutskrift
fredag 5. juli Åmot Kommune
Trenger flere tilbakemeldinger fra bygdene
Åmot kommune ønsker med denne kartleggingen å lage en database som viser det totale behovet for høyhastighetsbredbånd i kommunen. Kommunens rolle er å søke Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKOM) om økonomiske midler i form av tilskudd, slik at leverandørene...
fredag 21. juni Åmot Kommune
Rockabilly med Bullet Proof
​Dørene åpner kl. 20:00, så vi får varmet opp til Bullet Proof går på scenen kl. 21:00. Billetter kan kjøpes på www.amotkulturhus.no i kommunens serviceskranke, og i døra.
søndag 16. juni Åmot Kommune
Robotgressklipper i Rena park
fredag 14. juni Åmot Kommune
Er du bekymret for brannsikkerheten?
Hvordan bruker du Branntips.no : Er du bekymret for din eller andres brannsikkerhet og ønsker å melde fra gå inn på Branntips.no på PC, nettbrett eller mobil og trykk på «Meld din bekymring her»:1. Skriv inn din bekymring, navn på kommune bekymringen...
fredag 7. juni Åmot Kommune
Bruk Åmot kulturhus egen nettside
www.amotkulturhus.no  ​Utforske Åmot kulturhus' hjemmeside! Her skal du finne alt det du forventer av et kulturhus, og litt til. Hver uke er det mellom 500 og 1000 personer som er innom Åmot kulturhus. Disse personene skal alle kunne finne informasjon om sin aktivitet på...
tirsdag 4. juni Åmot Kommune
Ung sommer i Åmot
fredag 31. mai Åmot Kommune
Har du forslag på kandidater til Martha-prisen?
torsdag 23. mai Åmot Kommune
Anniken Baksjøberget ny økonomisjef i Åmot kommune
torsdag 23. mai Åmot Kommune
HEDMARK

Linn Wold Miniature - Utstilling
​For tre år siden ble Linn mor og ble inspirert til å tegne noe helt annet enn det hun hadde gjort tidligere. Som den interiørentusiasten hun er, merket hun fort at markedet manglet dekorative kunstplakater for det moderne barnerommet, og heldigvis for oss - så kunne hun ta den saken i egne...
mandag 20. mai Åmot Kommune
Innsamling av landbruksplast i Åmot kommune 2019
​Plasten leveres på anvist plass ved Haugedalen gjenvinningsstasjon, i gjenvinningsstasjonens åpningstider. Plasten leveres løst eller presset gratis i innsamlingsperioden. Husk kvittering ifm. KSL!Krav til plasten:Plast og folie må være sortert og ikke inneholde fremmedelementer som...
onsdag 15. mai Åmot Kommune
Sandbeckdagene 2019
onsdag 15. mai Åmot Kommune
Informasjon om bålforbud og skogbrannfare
tirsdag 14. mai Åmot Kommune
Ny besøksadresse Elverum interkommunale legevakt fra 3. juni
​Les mer her: Legevakta får ny besøksadresse fra 3.juni
tirsdag 14. mai Åmot Kommune
Vedtatt reguleringsplan Fv. 546 Blikkberget-Elverum grense
​Klage/krav om innløsning:Kommunestyrets planvedtak kan iht. plan- og bygningslovens § 1-9 samt forvaltningslovens kap. VI påklages. Eventuell klage framsettes skriftlig til postmottak@amot.kommune.no eller Åmot kommune, Samfunnsutvikling, Torget 1, 2450 Rena, innen 3 uker etter...
tirsdag 14. mai Åmot Kommune
Varsel om planoppstart for fv. 215 Osvoll bru
​Detaljregulering for fv. 215 Osvoll bru utarbeides for å gi grunnlag for utskifting av dagens bru med en ny bru. Gjentakende flommer i Osvollbekken har skadet eksisterende bru. Det er behov for ny bru fordi eksisterende bru er sårbar ved ny flom.Ny bru vil ha samme plassering som eksisterende bru, men...
tirsdag 14. mai Åmot Kommune
17. mai på Rena
​   Oppstilling av 17.maitoget finner du her.
fredag 10. mai Åmot Kommune
Vi rydder til 17. mai
​Rena sentrum ryddes i forbindelse med Verdens Aktivitetsdag 10.mai.Når det gjelder behov for henting av avfall etter rydding i grendene så ta kontakt med servicekontoret i Åmot kommune som videreformidler beskjed.Første dag vi henter er formiddagen torsdag 9.mai, og så på...
torsdag 2. mai Åmot Kommune
Åmot kommune søker ny driver til Kafé Sandbeck
​Kafe Sandbeck er et naturlig samlingspunkt midt i Åmot Kulturhus i Rena sentrum. Et trivelig møtepunkt for befolkningen og ramme rundt arrangementer, kino og konserter. Driver skal tilby bedriftskantine for kommunalt ansatte, og kommunen er kunde i forbindelse med møter og samlinger. ...
onsdag 24. april Åmot Kommune
Vannkvalitet i Osensjøen og Prestsjøen
​Åmot Kommune foretar jevnlig kvalitetsprøver av vannet i Osensjøen og Prestsjøen.Ved siste prøvetaking var det fine resultater begge steder. Nye kvalitetsprøver vil bli gjennomført i uke 31.Åmot Kommune vil informere fortløpende hvis vannprøvene...
onsdag 24. april Åmot Kommune
Endrede åpningstider for bibliotek og servicesenter
​Åmot folkebibliotek vil fra og med 10.september ha følgende åpningstider: Mandag kl.09.00-15.00 Tirsdag kl.09.00-21.00 (biblioteket vil være ubetjent fra kl.09.00-14.00) Onsdag kl.09.00-15.00 Torsdag kl.09.00-15.00 Fredag kl.09.00-15.00 Lørdag kl.11.00-14.00   Åmot...
onsdag 24. april Åmot Kommune
Tilskudd til drenering av jordbruksjord 2019
​Nytt for 2019 er at søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord skal sendes digitalt med innlogging via ID porten/ Altinn: SøknadsskjemaÅmot kommune har for 2019 fått tildelt kr 200.000,-, og har dette disponibelt til formålet.Jfr. Åmot kommunes tiltaksstrategier for...
mandag 15. april Åmot Kommune
Vennebyen til Rena i juni
​Apa, Ted og Elfie er kjente og kjære for mange barn som har et forhold til Vennebyen, enten gjennom bøkene eller tv-serien. Nå kommer de mest kjente figurene derfra til Rena, og vi gleder oss til show i parken lørdag 1.juni kl.15.00. I forkant av showet, som varer i 20...
fredag 12. april Åmot Kommune
Åmot kulturskole – søknadsfrist for skoleår 2019/20 – 1.mai
fredag 12. april Åmot Kommune
Bli med på Hakkihæl-stafetten 2019
​Alle kan delta- bare se på premieringen : Raskeste lag: 1. 2. og 3. plass Morsomste kostyme Mest kreative stafettpinne Beste supportergjeng Det mest internasjonale laget Idealtid Medaljer til alle deltakere Ivos grillmat selges i tidsrommet kl. 17.00-18.30. Konsert med «The Ron Jeremy...
torsdag 11. april Åmot Kommune
Dine30 - hver bevegelse teller!
​#Fysisk arbeid ute og inne, eller gå/sykle til jobben. "Alt" teller som fysisk aktivitet. #Bli med i FYSAK lav-terskel gå-grupper. #Gjør husvasken med musikk. #Gå av bussen et par stopp før eller parker bilen lengre unna. #Utforsk nye 30 minutters-turer i...
torsdag 11. april Åmot Kommune
NAV Åmot stengt 10.april
​Personer som befinner seg i en nødsituasjon med akutt behov for det aller nødvendigste kan kontakte vakttelefon via telefonnummer 55553333. Vedkommende må oppgi at det er en nødsituasjon.
mandag 8. april Åmot Kommune
Øystein Sunde - Utsolgt!
​Konserten blir i Åmot kulturhus, Storsalen søndag 15. september! Sikre deg billetter nå! Følg lenken: www.amotkulturhus.no Etter et meget inspirerende samarbeid med Ingrid Bjørnov de siste årene, har det kommet trillende nye sanger,  som nå er innspilt og gitt ut...
søndag 7. april Åmot Kommune
Informasjon om psykososialt kriseteam
​Vi kan kontaktes den 5. april fra 08:00-15:30 på telefon 489 53 374. Utover dette henvises det til kontakt med fastlege eller avd. for psykisk helse og rus for ordinær kontakt. Vi vil samtidig benytte anledningen til å påpeke på et generelt grunnlag at ingen ungdommer i seg selv...
fredag 5. april Åmot Kommune
Ny fagleder jordbruk
onsdag 3. april Åmot Kommune
Avdeling for psykisk helse har flyttet
onsdag 3. april Åmot Kommune
Åmot kommune har ny kartløsning
​Les mer her: Velkommen til Åmot kommunes kartportal
tirsdag 2. april Åmot Kommune
Sandbeckpris til treskjærer Ragnar Nysæther
​Av Erik Larsen   Prisen deles ut under Sandbeckdagene på Rena lørdag 1. juni. Leder for Sandbeckstiftelsen, Synnøve Sakura Heggem opplyser at juryen for Sandbeckprisen ønsker å vektlegge en side ved multikunstneren Vidar Sandbeck som ikke tidligere har vært fokusert...
mandag 1. april Åmot Kommune
Reguleringsplan Furutangen hyttetun til offentlig ettersyn
​Formålet med planforslaget er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse for utleie kombinert med mulighet for salg. Området er i dag en del av reguleringsplan Furutangen hytteområder (planID 0429 2015 0200). Vedlegg til saken: Flomrapport MU-rapport Planbeskrivelse med konsekvensutredning ...
mandag 1. april Åmot Kommune
HEDMARK

Nyhetsarkiv
​​​
søndag 24. mars Åmot Kommune
Kunngjøring av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
​Til politiske partier og andre som stiller liste ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019:Listeforslaget må ha kommet frem til kommunen/fylkeskommunen innen kl.12.00(dagtid) den 1.april 2019. NB! Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen. Listeforslag vil bli lagt...
onsdag 20. mars Åmot Kommune
Midlertidige kapasitetsutfordringer på Landbrukskontoret
onsdag 13. mars Åmot Kommune
Utstillingen "Birkebeinerrennet - fra saga til styrkeprøve"
Birkebeinerrennet er Norges mest tradisjonsrike turrenn på ski og går hvert år fra Rena til Lillehammer. I utstillingen trekkes historiske linjer tilbake til birkebeinernes flukt fra baglerne, over fjellet fra Gudbrandsdalen til Østerdalen i 1206, med kongssønnen Håkon...
tirsdag 12. mars Åmot Kommune
Barne- og ungdomsmidler til fordeling 2019
Det kan søkes på støtte til investeringer for barn og ungdom i nærmiljøet eller til åpne enkeltarrangementer utenom skoletiden. Det blir ikke gitt støtte til skoleturer eller skolemateriell og drift. Ungdomsrådet vil normalt prioritere støtte til tiltak og...
torsdag 28. februar Åmot Kommune
Eiendomsskattelisten 2019 for Åmot kommune - offentlig ettersyn
​Skattelista legges ut i papirversjon på Åmot folkebibliotek og digitalt her på våre nettsider fra og med 28. februar til 31. mars 2019. Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av skattesats og utregnede eiendomsskattebeløp. Takstlisten for eiendommer med nye og...
torsdag 28. februar Åmot Kommune
Åmot styrker brannberedskapen
​- Bilen erstatter en bil fra 1982 uten nødvendige sikkerhetssystemer som air bager og sikkerhetsseler. Den nye bilen har også et skumsystem som vi ikke har på de andre bilene våre, fortsetter brannsjefen. Det er 12 år siden forrige utskiftning av brannbil i Åmot brann og...
mandag 25. februar Åmot Kommune
Eiendomsskattelisten 2019 for Åmot kommune – offentlig ettersyn
​Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av skattesats og utregnede eiendomsskattebeløp. Skattelisten legges ut på Åmot folkebibliotek og på kommunens internettside. Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den...
fredag 22. februar Åmot Kommune
Hannah (13) vant pianopris
​Hannah er 13 år, og vant over mange som var 15! Hun spilte to krevende stykker; Tostemt Invensjon av Bach og Rensdyr av David Monrad Johansen. Pianolærer Anna Naglic forteller at Hannah har jobbet mye, og at det har gitt store resultater. Alle ved Åmot kulturskole heier på Hannah og...
torsdag 14. februar Åmot Kommune
Ledige plasser på Kulturskolen
onsdag 13. februar Åmot Kommune
Varsel om utvidet planavgrensning for det oppstartede planarbeidet for høgskoleområdet på Rena (planID 20180400)
​Hensikten med å varsle endring av plangrensen, er å informere om nye arealer som inkluderes i planarbeidet. Opprinnelig varsel om oppstart av planarbeidet ble kunngjort høsten 2018. I etterkant av dette har det dukket opp problemstillinger knyttet til bl.a. parkering, som gjør at...
onsdag 13. februar Åmot Kommune
Vedtatt mindre endring av reguleringsplan Vika hyttefelt og småbåthavn
​I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-14, har Hovedutvalg for kommunalteknikk og arealplanlegging i møte den 31.01.2019 vedtatt en mindre endring av reguleringsplan Vika hyttefelt og småbåthavn. Endringen innebærer en justering av § 2.4 der første setning endres til...
onsdag 13. februar Åmot Kommune
Frivillig vern av skog - forslag til opprettelse av Gitvola-Kletten naturreservat i Åmot kommune - anmodning om uttalelse
fredag 8. februar Åmot Kommune
Reguleringsplan til offentlig ettersyn
​Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn med bakgrunn i vedtak fattet i Hovedutvalg for kommunalteknikk og arealplanlegging 31.01.2019 .​ Eventuelle merknader kan sendes innen 01.04.2019 pr. post til Åmot kommune, Torget 1 2450 Rena eller pr. e-post til postmottak@amot.kommune.no Vedlegg som...
fredag 8. februar Åmot Kommune
Fastsatt planprogram for reguleringsplan for Skramstadsætra – Rostadsæterveien
​Vedlegg som følger saken: Planprogram Innkomne innspill
torsdag 7. februar Åmot Kommune
Vinterferietilbud 2019
​For påmelding og mer informasjon : Ungdomsklubben
tirsdag 5. februar Åmot Kommune
Varslingstjeneste om luftkvalitet
​På Luftkvalitet i Norge finner du varsling av lokal luftkvalitet for hele Norge akkurat nå, resten av dagen og i morgen. I tillegg finner du informasjon om lokal luftkvalitet.Luftkvalitet i Norge skal bidra til at publikum får vite hvordan luftkvaliteten er der de bor og ferdes, det blir enklere...
fredag 1. februar Åmot Kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ÅMOT

HEDMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL