Åmot
NAV Åmot stengt 10.april
​Personer som befinner seg i en nødsituasjon med akutt behov for det aller nødvendigste kan kontakte vakttelefon via telefonnummer 55553333. Vedkommende må oppgi at det er en nødsituasjon.
mandag 8. april Åmot Kommune
Øystein Sunde - Billettsalget har startet
​Konserten blir i Åmot kulturhus, Storsalen søndag 15. september, og billettsalget er i gang! Følg lenken: www.amotkulturhus.no
søndag 7. april Åmot Kommune
Informasjon om psykososialt kriseteam
​Vi kan kontaktes den 5. april fra 08:00-15:30 på telefon 489 53 374. Utover dette henvises det til kontakt med fastlege eller avd. for psykisk helse og rus for ordinær kontakt. Vi vil samtidig benytte anledningen til å påpeke på et generelt grunnlag at ingen ungdommer i seg selv...
fredag 5. april Åmot Kommune
Ny fagleder jordbruk
onsdag 3. april Åmot Kommune
Avdeling for psykisk helse har flyttet
onsdag 3. april Åmot Kommune
Åmot kommune har ny kartløsning
​Les mer her: Velkommen til Åmot kommunes kartportal
tirsdag 2. april Åmot Kommune
Sandbeckpris til treskjærer Ragnar Nysæther
​Av Erik Larsen   Prisen deles ut under Sandbeckdagene på Rena lørdag 1. juni. Leder for Sandbeckstiftelsen, Synnøve Sakura Heggem opplyser at juryen for Sandbeckprisen ønsker å vektlegge en side ved multikunstneren Vidar Sandbeck som ikke tidligere har vært fokusert...
mandag 1. april Åmot Kommune
Reguleringsplan Furutangen hyttetun til offentlig ettersyn
​Formålet med planforslaget er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse for utleie kombinert med mulighet for salg. Området er i dag en del av reguleringsplan Furutangen hytteområder (planID 0429 2015 0200). Vedlegg til saken: Flomrapport MU-rapport Planbeskrivelse med konsekvensutredning ...
mandag 1. april Åmot Kommune
HEDMARK

Nyhetsarkiv
​​​
søndag 24. mars Åmot Kommune
Kunngjøring av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
​Til politiske partier og andre som stiller liste ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019:Listeforslaget må ha kommet frem til kommunen/fylkeskommunen innen kl.12.00(dagtid) den 1.april 2019. NB! Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen. Listeforslag vil bli lagt...
onsdag 20. mars Åmot Kommune
Midlertidige kapasitetsutfordringer på Landbrukskontoret
onsdag 13. mars Åmot Kommune
Utstillingen "Birkebeinerrennet - fra saga til styrkeprøve"
Birkebeinerrennet er Norges mest tradisjonsrike turrenn på ski og går hvert år fra Rena til Lillehammer. I utstillingen trekkes historiske linjer tilbake til birkebeinernes flukt fra baglerne, over fjellet fra Gudbrandsdalen til Østerdalen i 1206, med kongssønnen Håkon...
tirsdag 12. mars Åmot Kommune
Barne- og ungdomsmidler til fordeling 2019
Det kan søkes på støtte til investeringer for barn og ungdom i nærmiljøet eller til åpne enkeltarrangementer utenom skoletiden. Det blir ikke gitt støtte til skoleturer eller skolemateriell og drift. Ungdomsrådet vil normalt prioritere støtte til tiltak og...
torsdag 28. februar Åmot Kommune
Eiendomsskattelisten 2019 for Åmot kommune - offentlig ettersyn
​Skattelista legges ut i papirversjon på Åmot folkebibliotek og digitalt her på våre nettsider fra og med 28. februar til 31. mars 2019. Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av skattesats og utregnede eiendomsskattebeløp. Takstlisten for eiendommer med nye og...
torsdag 28. februar Åmot Kommune
Åmot styrker brannberedskapen
​- Bilen erstatter en bil fra 1982 uten nødvendige sikkerhetssystemer som air bager og sikkerhetsseler. Den nye bilen har også et skumsystem som vi ikke har på de andre bilene våre, fortsetter brannsjefen. Det er 12 år siden forrige utskiftning av brannbil i Åmot brann og...
mandag 25. februar Åmot Kommune
Eiendomsskattelisten 2019 for Åmot kommune – offentlig ettersyn
​Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av skattesats og utregnede eiendomsskattebeløp. Skattelisten legges ut på Åmot folkebibliotek og på kommunens internettside. Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den...
fredag 22. februar Åmot Kommune
Hannah (13) vant pianopris
​Hannah er 13 år, og vant over mange som var 15! Hun spilte to krevende stykker; Tostemt Invensjon av Bach og Rensdyr av David Monrad Johansen. Pianolærer Anna Naglic forteller at Hannah har jobbet mye, og at det har gitt store resultater. Alle ved Åmot kulturskole heier på Hannah og...
torsdag 14. februar Åmot Kommune
Ledige plasser på Kulturskolen
onsdag 13. februar Åmot Kommune
Varsel om utvidet planavgrensning for det oppstartede planarbeidet for høgskoleområdet på Rena (planID 20180400)
​Hensikten med å varsle endring av plangrensen, er å informere om nye arealer som inkluderes i planarbeidet. Opprinnelig varsel om oppstart av planarbeidet ble kunngjort høsten 2018. I etterkant av dette har det dukket opp problemstillinger knyttet til bl.a. parkering, som gjør at...
onsdag 13. februar Åmot Kommune
Vedtatt mindre endring av reguleringsplan Vika hyttefelt og småbåthavn
​I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-14, har Hovedutvalg for kommunalteknikk og arealplanlegging i møte den 31.01.2019 vedtatt en mindre endring av reguleringsplan Vika hyttefelt og småbåthavn. Endringen innebærer en justering av § 2.4 der første setning endres til...
onsdag 13. februar Åmot Kommune
Frivillig vern av skog - forslag til opprettelse av Gitvola-Kletten naturreservat i Åmot kommune - anmodning om uttalelse
fredag 8. februar Åmot Kommune
Reguleringsplan til offentlig ettersyn
​Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn med bakgrunn i vedtak fattet i Hovedutvalg for kommunalteknikk og arealplanlegging 31.01.2019 .​ Eventuelle merknader kan sendes innen 01.04.2019 pr. post til Åmot kommune, Torget 1 2450 Rena eller pr. e-post til postmottak@amot.kommune.no Vedlegg som...
fredag 8. februar Åmot Kommune
Fastsatt planprogram for reguleringsplan for Skramstadsætra – Rostadsæterveien
​Vedlegg som følger saken: Planprogram Innkomne innspill
torsdag 7. februar Åmot Kommune
Vinterferietilbud 2019
​For påmelding og mer informasjon : Ungdomsklubben
tirsdag 5. februar Åmot Kommune
Varslingstjeneste om luftkvalitet
​På Luftkvalitet i Norge finner du varsling av lokal luftkvalitet for hele Norge akkurat nå, resten av dagen og i morgen. I tillegg finner du informasjon om lokal luftkvalitet.Luftkvalitet i Norge skal bidra til at publikum får vite hvordan luftkvaliteten er der de bor og ferdes, det blir enklere...
fredag 1. februar Åmot Kommune
Nye bøker du kanskje ikke har hørt om
​Åmot folkebibliotek og Åmot leseforening samarbeider om litteraturarrangementet. Denne kvelden får vi besøk av de erfarne og dyktige litteraturformidlerne Merete Byrøygard fra Lom folkebibliotek og Linn T. Sunne fra Oppland fylkesbibliotek. De vil presentere nye, spennende, kjente og...
fredag 25. januar Åmot Kommune
Høring av revisjonsdokument for regulering av Savalen, Fundinmagasinet mv. og for delvis overføring av Glomma til Rendalen, Hedmark
Revisjonsdokumentet legges nå ut til offentlig høring. Revisjonsdokumentet og høringsuttalelsene til dette vil utgjøre en viktig del av grunnlaget for å fastsette reviderte vilkår.Det vil ligge ett dokument i Servicesenteret til gjennomlesning og ett dokument på...
torsdag 24. januar Åmot Kommune
Vedrørende barnehageopptak 2019-2020
tirsdag 22. januar Åmot Kommune
Ny bredbåndskartlegging i Åmot
​Det er svært viktig med tilbakemeldinger fra innbyggerne våre i de aktuelle områdene, sier saksbehandler Tom Løvlien. Han forklarer:Jo flere som svarer, jo bedre grunnlag får vi når vi skal sende inn søknadene våre til NKOM og HFK. Tidligere års besvarelser...
mandag 21. januar Åmot Kommune
Søknad om midler fra det lokale vilt- og fiskefondet for 2019
​Statuttene for lokalt vilt- og fiskefond finner du her: Retningslinjer for kommunalt viltfond
lørdag 19. januar Åmot Kommune
Drømmestipendet 2019
​Drømmestipendet er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping, der man ønsker å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge. Håpet er at Drømmestipendet skal være en verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange...
tirsdag 15. januar Åmot Kommune
Mer penger til bredbånd i Åmot
torsdag 10. januar Åmot Kommune
Nye åpningstider i biblioteket
​De nye åpningstidene blir: Mandag:           10.00 - 15.00 Tirsdag:            10.00 - 19.00 Onsdag:            10.00 - 17.00 ...
mandag 7. januar Åmot Kommune
HEDMARK

Tilskudd til løypekjøring 2019
​Søknad sendes til Åmot kommune, Torget 1, 2450 Rena. Merkes med "Løypemidler". Søknadsfrist 20.januar. Vennligst påfør søknaden riktig adressat og laget/foreningens kontonummer.
mandag 7. januar Åmot Kommune
Pepperkakehus-kåring og knusing på lørdag
Åmot folkebibliotek har hatt Desemberbingo og det er siste frist for innlevering denne lørdagen. Vinnerne trekkes neste uke. Velkommen til Åmot folkebibliotek lørdag 5. januar kl. 12.00.
fredag 4. januar Åmot Kommune
Tilskudd til løypekjøring 2019
​Det kan nå søkes om tilskudd til løypekjøring i Åmot. Søknad  sendes til: Åmot kommune, Torget 1, 2450 Rena Mrk: Løypemidler. Søknadsfrist 20.januar Vennligst påfør søknaden riktig adressat og laget/foreningens kontonummer
torsdag 3. januar Åmot Kommune
Fare for kraftig vind
​Det anbefales å feste alle løse gjenstander, og unngå unødvendig ferdsel i utsatte områder. Så sterk vind kan blant annet føre til trefall samt skader på bygninger og infrastruktur. Det er ventet at vinden vil avta onsdag 2.januar. Følg med på...
31. desember 2018 Åmot Kommune
Åpningstider i romjulen
​Lørdag 22.desember: Stengt Mandag 24.desember (julaften): Stengt Tirsdag 25.desember (1.dag): Stengt Onsdag 26.desember (2.dag): Stengt Torsdag 27.desember (3.dag): Kl.10.00-14.00 Fredag 28.desember (4.dag): Kl.10.00-14.00 Lørdag 29.desember (5.dag): Stengt Mandag 31.desember...
20. desember 2018 Åmot Kommune
Tid for vannmåleravlesning
​Hvis vi ikke mottar avlest målerstand, vil forbruket bli stipulert på bakgrunn av forrige års forbruk. Endringer vil først bli gjort ved neste års avlesning. Manglende innrapportering av målerstand for de tre siste årene eller mer, betyr at kommunen vil beregne forbruket...
19. desember 2018 Åmot Kommune
Åmot ungdomsskoles Nobelprosjekt
​Elevene produserte en rekke veldig gode artikler. Mest oppmerksomhet fikk likevel to 8.klassejenter, som begge fikk nærkontakt med fredsprisvinnerne. Elevene intervjuet Mukwege på Grand Hotel før han dro på pressekonferansen på Nobelinstituttet, men de fikk også anledning til...
19. desember 2018 Åmot Kommune
Juleavslutning Osen oppvekstsenter 12.12.18
​​​Alle elevene på skolen deltok, og sannelig var ikke barnehagebarna med også! I følge lærer Vidar Endal har de i ukesvis øvd, og øvd, og øvd og øvd. Dette ga resultater og i tillegg har de ordnet med pynting og utsmykning, unga fikk godteposer sponset av den...
19. desember 2018 Åmot Kommune
Åpningstider for Kafé Sandbeck jul 2018
​I uke 51 (mandag 17.12 - fredag 21.12) holder kafeen stengt.   I romjula er Kafé Sandbeck åpen til følgende tider: Torsdag 27.12 fra kl.09.00-15.00 Fredag 28.12 fra kl.09.00-15.00 Lørdag 29.12 fra kl.09.00-15.00   Kafé Sandbeck åpner igjen etter...
14. desember 2018 Åmot Kommune
Trygt hjem for 50 kroner i desember
​– Herlig! synes nestleder i Ungdommens fylkesting, Isak Formoe. Retningslinjene ble skjerpet og egenandelen økt fra 50 til 69 kroner før påske i år, da hele ordningen sto i fare etter flere år med overforbruk. Bortsett fra dette året og en periode fra 2010 til 2013 da...
14. desember 2018 Åmot Kommune
Morskjærlighet - I Lenny Alidas famn
Ingrid Andersson Åkerblom, Tekstil og jerntråd. Utstilling i Galleri Alida, Åmot kulturhus 13. til 16. desember  MORSKJÆRLIGHET: Tekstilarbeidene som den svenske kunstneren Ingrid Andersson Åkerblom stiller ut i Galleri Alida i Åmot kulturhus i forbindelse med Vidar Sandbeck...
8. desember 2018 Åmot Kommune
Åmot folkebibliotek har laget reklamefilm
8. desember 2018 Åmot Kommune
Høringsfristen for Beitebruksplanen for Åmot kommune forlenges til 10.desember 2018
3. desember 2018 Åmot Kommune
Høring av formannskapets innstilling til budsjett 2019
​Formannskapets innstilling til kommunestyret 13.desember finner dere her:  Årsbudsjett 2019 - økonomiplan 2019-2022_Formannskapets innstilling.pdf​ Eventuelle kommentarer sendes innen 11.desember til postmottak@amot.kommune.no    
30. november 2018 Åmot Kommune
Legevakten i Åmot flytter
​Fra torsdag 29. november vil alle oppkall til legevakt 116117 besvares av Elverum interkommunale legevakt.I tidsrommet 08.00 til 16.00 på hverdager vil Kommunelegekontoret på Rena være åpent og legene vil ta i mot både ordinære pasienter og alle øyeblikkelig hjelp...
22. november 2018 Åmot Kommune
Familieforestillingen Jul i Myra
​Om lag hundre sterke, lokale Rena-krefter står bak forestillingen. De profesjonelle er manusforfatter og låtskriver Ivar Nergaard, scenograf Kristine Gjems, Carl-Henrik Wahl fra Ontrack studio som har produsert musikken og regissør er Caroline Rolstad - leder for Sandbeck-jubileet og til daglig...
21. november 2018 Åmot Kommune
Beitebruksplanen for Åmot kommune på høring
​Enhet for Landbruk legger nå ut Beitebruksplanen for Åmot kommune på høring. Det er ønskelig med tilbakemeldinger fra alle som har kommentarer og meninger om planen. Høringsfrist forlenges til 10.desember 2018, og høringssvar kan sendes til Leif Peder Hafsal på...
16. november 2018 Åmot Kommune
Inkludering av barn i lavinntektstfamilier - utlysning for 2019
​Målet er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Mållgruppen for ordningen er barn og unge berørt av fattigdomsproblemer. Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte. Søknadsfristen...
16. november 2018 Åmot Kommune
Hvordan er beredskapen hjemme hos deg?
​-Når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, må hjelpen først ut til de som trenger det aller mest. Jo flere av oss som er i stand til å ta vare på oss selv og hjelpe de rundt oss ved en hendelse, jo bedre rustet står vi som samfunn. Sammen er vi forberedt, sier...
13. november 2018 Åmot Kommune
Endringer ved Enhet for Landbruk
​Fra 1. oktober 2018 har Jens Martin Persson fått endret sin stilling fra 100 % saksbehandler Landbruk i Enhet for Landbruk til 50 % saksbehandler Landbruk og 50 % saksbehandler Kart- og Oppmåling ved Enhet for Plan, byggesak og geodata. Jens Martin vil i utgangspunktet jobbe to dager med...
12. november 2018 Åmot Kommune
Vedtatt reguleringsplan Sagbakken hyttegrend
​Den tidligere reguleringsplanen for Sagbakken hyttegrend (planID 0429 20100900) ble vedtatt opphevet samtidig med vedtaket av den nye reguleringsplanen, jf. pbl §§ 12-12 og 12-14. Formålet med den nye planen er å legge til rette for høyere utnytting pr. tomt, justere byggegrense mot...
9. november 2018 Åmot Kommune
Innspill ønskes
​Hvilke samfunnsutfordringer knyttet til psykisk uhelse og rus ser du i Åmotsamfunnet? Hvilke områder bør prioriteres? Har du en formening om hva som ville være effektive tiltak i forbindelse med utfordringene du ser? Ved ferdig forslag til handlingsplan er det også ønskelig...
9. november 2018 Åmot Kommune
Tysk avskjedsmottakelse
​NATO-øvelsen Trident Juncture er nå over. De neste ukene skal alt det utenlandske militærutstyret fraktes ut igjen av Norge. Torsdag 8.november takket de tyske soldatene, som har holdt til her i Åmot under Trident Juncture, for seg gjennom en seremoni i Åmot...
8. november 2018 Åmot Kommune
Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Furutangen hyttetun
Formålet er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse for utleie kombinert med mulighet for salg. Området er i dag en del av reguleringsplan Furutangen hytteområder.Ytterligere informasjon finnes i vedleggene: Grunnkart m/reguleringsplanområdet Oversiktskart 1 Oversiktskart 2 ...
2. november 2018 Åmot Kommune
Biblioteket stengt torsdag 8. november
1. november 2018 Åmot Kommune
HEDMARK

Åpningstider på Servicesenteret
​Fra og med mandag 2.juli er åpningstiden på Servicekontoret/sentralbordet i Åmot kommune fra kl.10.00 til 14.00 mandag, onsdag, torsdag og fredag. Tirsdager har Servicesenteret åpent fra kl.10.00 til 18.00. Unntaket er i skoleferier. Da holder vi åpent fra kl.10.00 til...
31. oktober 2018 Åmot Kommune
Nytt søknadsskjema for barnehageplass
​Vi beklager eventuelle ulemper det måtte medføre.Gjeldende søknadsskjema Skal du søke om barnehageplass for inneværende barnehageår før nyttår, uavhengig av om det er i kommunal eller privat barnehage, bruker du skjemaet nedenfor. Utfylt søknadsskjema...
29. oktober 2018 Åmot Kommune
Svært gode seertall
​​Seertallene for Sommeråpent sendt fra Rena stasjon torsdag er svært gode. 549.000 seere så sendingen, noe som utgjør en markedsandel på 49,9 prosent. Det betyr i praksis at 49,9 prosent av alle som så på TV torsdag, så på Sommeråpent fra Rena. Det er...
29. oktober 2018 Åmot Kommune
Bredbånd: Prosjektområder lagt ut på anbud
​9.mars kl.12.00 er fristen utbyggerne har fått i anbudsrunden. Åmot kommune har lagt ut to prosjektområder nå i januar, og dette kan på sikt gi tilbud om høyhastighetsbredbånd til omlag 350 husstander. Områdene det gjelder er Osdalen og Rena sør på begge...
29. oktober 2018 Åmot Kommune
Endrede åpningstider på biblioteket
​Fra og med 17.januar har Åmot folkebibliotek følgende åpningstider:Mandager: 09.00 - 15.00Tirsdager: 09.00 - 15.00Onsdager: 09.00 - 20.00Torsdager:09.00 - 15.00Fredager: 09.00 - 15.00Lørdager: 11.00 - 14.00 Biblioteket er selvbetjent man. - fre. til kl. 12.00.
29. oktober 2018 Åmot Kommune
Alminnelig ettersyn: Årsbudsjett 2018
​Årsbudsjett 2018 - økonomiplan 2018-2021 Møteprotokoll fra formannskapsmøte 29.11.17
29. oktober 2018 Åmot Kommune
Rådmannens forslag til budsjett for 2018
​- Som rådmann har jeg ikke sett det mulig å ha utelukkende fokus på utgiftssiden for å finne dekning for 20 millioner kroner, og har derfor sett meg nødt til å innarbeide tiltak som går ut på å innføre eiendomsskatt for hele kommunen. Effekt av dette vil...
29. oktober 2018 Åmot Kommune
Åmot kommune tildelt bredbåndsmidler fra Fylkeskommunen
​Nyheten om tildeling av 1,7 millioner kroner fra Hedmark Fylkeskommune ble mottatt med glede av prosjektgruppa som har arbeidet med bredbånd i Åmot kommune det siste året.Totalt ble det sendt inn fire søknader til Norsk kommunikasjonsmyndighet (NKOM) i begynnelsen av mai i...
29. oktober 2018 Åmot Kommune
Åmot kommune tildelt bredbåndsmidler fra NKOM
​Åmot kommune har blitt tildelt bredbåndsmidler for området Osdalen fra NKOM. Osdalen er en av fire områder Åmot kommune sendte inn søknad for i mai. På fredag kom altså den gledelige nyheten om at en av søknadene hadde gått igjennom...
29. oktober 2018 Åmot Kommune
Åmot ungdomsskole med stor framgang på skoleresultater
Skolen ligger med 43,2 i grunnskolepoeng (Se fakta nedenfor) på 4.plass i Hedmark. For to år siden var skolen blant de dårligste i Hedmark. Elevene sjøl uttaler at de mener dette har sammenheng med et godt læringsmiljø for å kunne prestere. Skoleresultatene ved...
29. oktober 2018 Åmot Kommune
Nye åpningstider på Åmot folkebibliotek
​Åmot folkebibliotek har endrede åpningstider fra og med mandag 28.08.De nye tidene er: Mandag    09.00 – 15.00Tirsdag    09.00 – 15.00Onsdag    09.00 – 18.00Torsdag   09.00 – 18.00Fredag    09.00...
29. oktober 2018 Åmot Kommune
Besøk portalen til Birkebeinerriket
​Portalen/tidsrammen er en av næringssjefens mange idéer i forbindelse med utarbeidelsen av merkevaren "Birkebeinerriket". Et prosjekt hun har jobbet med i godt over et år, og som stadig antar nye former og muligheter. Torsdag 13.juli stopper NRKs sommertog på Rena stasjon,...
29. oktober 2018 Åmot Kommune
Hvordan søke tilskudd fra næringsfondet?
​Fylkeskommunen krever at alle søknader til kommunalt næringsfond skal gjøres via Regional Forvaltning. NB! Husk å opprette egen bruker, og å velge "støtteordninger fra Åmot kommune". Les mer om næringsutvikling i Åmot kommune her, og om...
29. oktober 2018 Åmot Kommune
Fantastisk folkefest på Rena
​Mye planlegging og mange detaljerte forberedelser var lagt ned i forkant, da NRKs sommertog rullet inn på Rena stasjon torsdag 13.juli. Det lå en forventningsfull stemning i lufta blant de mange hundre som hadde møtt opp for å hilse Sommertoget velkommen til Åmot og Rena. ...
29. oktober 2018 Åmot Kommune
Digital post fra Fylkesmannen i 2018
​På landsbasis sender det offentlige ut rundt åtte brev per innbygger i året. Det tilsvarer 40 millioner brev. Å sende disse brevene koster 400 millioner kroner årlig. Dette er penger som kan brukes til andre viktige ting. Så langt har fylkesmennene sendt ut brev til...
29. oktober 2018 Åmot Kommune
Fortsatt mulig å gjøre energianalyse
29. oktober 2018 Åmot Kommune
NAV - endret åpningstider
​Personer oppfordres til å bruke nav.no til å orientere seg om regelverk, fremsette søknader, sjekke utbetalingsdatoer m.m.   Timebestillinger kan gjøres via kontaktsentret på telefon 55 55 33 33, i "funksjonen skriv til oss" på nav.no eller eventuelt i...
29. oktober 2018 Åmot Kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ÅMOT

HEDMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL