Åmot
Salgsutstilling - Glesaaen og Kronborg
Utstillingen åpner i Galleri Alida torsdag 3. september kl. 12:00, og vises i perioden 3. til 21. september.LAILA GLESAAEN (76) – Oljemaling på treStartet å male i 2003 etter sykdomsperiode fordi dagene ble lange uten helt å ha noe spesielt å gjøre. Dette var ikke lett, men...
mandag 31. august Åmot kommune
Vi søker ny toppleder!
​I Åmot lever vi etter visjonen "Vilje til vekst" og ønsker å utnytte all den kompetansen og de ressursene vi sitter på, til å skape en framover lent​ og framtidsrettet kommune. Til å lede dette arbeidet, søker vi nå en ny...
torsdag 27. august Åmot kommune
TV-aksjonen 2020 blir digital
​Vi kommer tilbake med hvilke muligheter som etterhvert blir etablert for å kunne støtte aksjonen.   Med hilsen Tove Brenna Holmen Innsamlingsansvarlig i Åmot
onsdag 26. august Åmot kommune
Det bekreftes et nytt smittetilfelle av Covid-19 i Åmot kommune
tirsdag 25. august Åmot kommune
Informasjon til foresatte og ansatte i barnehager og skoler om luftveisinfeksjon og korona
​               Til foresatte i Åmot kommune                                Rena, 21.8.2020 Barnehagebarn, elever og...
tirsdag 25. august Åmot kommune
Velkomsttilbud til forsvarsansatte og studenter
Velger du å melde flytting til Åmot, har vi en hel rekke tilbud å friste med: ÅK Flyttemeldingkampanje følgeskriv.pdf   Vi er rett og slett ganske stolte av valget ditt og vi setter veldig stor pris på at du skal tilbringe dine neste år her i Åmot. Er du...
mandag 24. august Åmot kommune
Vannkvalitet i Osensjøen og Prestsjøen
​Åmot Kommune foretar jevnlig kvalitetsprøver av vannet i Osensjøen og Prestsjøen.Ved siste prøvetaking var det fine resultater begge steder. Nye kvalitetsprøver vil bli gjennomført i uke 31.Åmot Kommune vil informere fortløpende hvis vannprøvene...
mandag 24. august Åmot kommune
Redusert foreldrebetaling SFO
​​​​​Kunnskapsdepartementet har vedtatt en ny forskrift for foreldrebetalingen for plass i skolefritidsordningen (SFO) for elever på 1. og 2.årstrinn. Maksimalt skal foreldrebetalingen utgjøre seks prosent av husholdningens samlede kapital- og personinntekt. Endringene er gjeldende fra...
fredag 21. august Åmot kommune
INNLANDET

Smittestatus uke 28
​Tester: I Åmot har vi så langt tatt over 200 tester. Testaktiviteten er stabil, og vi tester alle med symptom ut etter kapasitet. Kapasiteten er for nåværende god. Vi tester nå også de som i en smitteoppsporingssituasjon defineres som kontakt men som ikke trenger å...
fredag 21. august Åmot kommune
Helsestasjon for ungdom starter 29. januar
Snakk med oss om:- Prevensjon og seksuell helse- Psykisk helse- Rusmidler- Kjønn og identitet- Mat, kropp og selvfølelse- Graviditet og abortDu kan få:- testet deg for kjønnssykdommer- resept på p-piller- satt inn implantat (p-stav) og spiral- hente gratis kondomerTilbudet er gratis...
fredag 21. august Åmot kommune
Reguleringsplan fv. 215 Osvoll bru - høring og offentlig ettersyn
​Planforslaget omfatter: *Skifte ut eksisterende Osvoll bru med ny bru i betong. *Endre tre avkjøringer på begge sider av brua. Plandokumenter og ytterligere informasjon finner du her: Innlandet fylkeskommune.   Du kan sende innspill til planen til post@innlandetfylke.no eller per post til...
søndag 16. august Åmot kommune
Smittestatus uke 33
​Te​ster: I Åmot har vi så langt tatt 384 tester. Testaktiviteten er stabil, og vi tester alle med symptom ut etter kapasitet. Kapasiteten er for nåværende god. Vi tester nå også alle de som selve mener at de kan være smittede/eksponerende for korona. Antall positive: I...
torsdag 13. august Åmot kommune
Nye åpningstider for avtalt testing
​Koronatelefonen vil være åpen fra kl 9.00-12.00 lørdag og søndag, og eventuell avtalt testing gjennomføres kl 13.00Koronatelefonen på helg vil ikke fungere som en rådgiver, den er kun for de som har behov for å få gjennomført en...
onsdag 12. august Åmot kommune
JOB:U - sommerjobb i Åmotskogen
​I Åmot er det 9 ungdommer og 2 arbeidsledere fordelt på to lag i gang med ungskogpleie i Åmot skogen. Det er Åmot kommune i samarbeid med Skogselskapet i Hedmark som gjennomføre prosjektet på andre år og Åmot kommune er arbeidsgiver. Ungdommene har gjennomført...
mandag 10. august Åmot kommune
Retningslinjer besøk på sykehjem etter utenlandsopphold
​​De fleste smittetilfeller i Norge er for øyeblikket importsmitte, sier kommuneoverlege i Ole LohmannMå ta koronatestAlle som ønsker å besøke beboere på sykehjemmene Ryslingmoen og Deset tunet og som har vært i utlandet de siste 10 dagene, må teste seg og ha...
torsdag 6. august Åmot kommune
Kunngjøring av vedtatt detaljreguleringsplan Furutangen Aktivitetsområde
​I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 har Åmot kommunestyre i møte den 17.06.2020 vedtatt detaljreguleringsplan for Furutangen aktivitetsområde (planID 20190300). Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for nærings- og fritidsbebyggelse.Klage/krav om...
torsdag 6. august Åmot kommune
Villreinjakt Åmot kommune 2020
torsdag 6. august Åmot kommune
Nye regler for helsepersonell og utenlandsreiser
​Dette innebærer at helsepersonell ikke lenger kan reise til Sverige for å handle uten å måtte teste seg og avvente negativt svar før de utfører pasientrettet arbeid. De nye reglene får ikke tilbakevirkende kraft.Les mer her: Reiseråd knyttet til koronavirus
onsdag 5. august Åmot kommune
Kunngjøring av vedtatt detaljreguleringsplan FV 215 Osvoll bru
​I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, har Åmot kommunestyre i møte den 17.06.2020 vedtatt detaljreguleringsplan for fv. 215 Osvoll bru (planID 20190100). Reguleringsplanen er utarbeidet bl.a. for å gi grunnlag for utskifting av dagens bru med en ny bru.Klage/krav om...
onsdag 5. august Åmot kommune
Vedrørende besøk ved Ryslingmoen og Deset-tunet sykehjem
Vi har ikke åpnet for at pårørende/besøkende kan ta med seg pasienter utenfor sykehjemmets areal. Det vil bli gjort ny vurdering av rutiner/retningslinjer i uke 32/33. Dersom det er spørsmål knyttet til besøksordningen, så er du som...
onsdag 5. august Åmot kommune
Smittestatus uke 27
Tester: I Åmot har vi så langt tatt over 200 tester. Testaktiviteten er stabil, og vi tester alle med symptomer ut i fra  kapasitet. Kapasiteten er på nåværende tidspunkt god. Vi tester nå også de som i en smitteoppsporingssituasjon defineres som kontakt, men som ikke...
onsdag 5. august Åmot kommune
Åpning av ny informasjonstavle på Østre Æra!
​Informasjonstavla som forteller om kampene 1. og 2. mai 1940, er laget i regi av Åmot Forsvarsforening.Forsvarsforeninga som ble etablert i 1991, ønsket velkommen til arrangementet ved leder Per Ola Brevik. Finn Nygård har hatt det praktiske ansvaret for å få laget...
onsdag 5. august Åmot kommune
Fastsatt planprogram for detaljreguleringsplan for Birkenåsen
​​Vedlagt følger planprogrammet, særutskrift og øvrige saksdokumenter:SærutskriftPlanprogramOversendelsesbrevInnspill til oppstartsvarseletArkitektbuas oppsummering av innspill
onsdag 5. august Åmot kommune
30 km sone på Midtre og Nordre Kirkeberget
​Les mer her: Midlertidig skiltvedtak
onsdag 1. juli Åmot kommune
Nyhetsarkiv
​​​
onsdag 1. juli Åmot kommune
Digital post til barneverntjenestene i SÅTE
Fra 25.06.20 er det mulig for samarbeidspartnere å sende post digitalt til barneverntjenestene i SÅTE. Digital post betyr at post sendes til en digital postkasse. For barneverntjenesten sin del er dette koblet til SvarInn-tjeneste fra KS som sender posten direkte til barneverntjenestens fagsystem. Skal...
tirsdag 30. juni Åmot kommune
Nye åpningstider for kommunens sentralbord
tirsdag 30. juni Åmot kommune
Vinnere av fotokonkurransen 17. mai 2020
​   Tredjeplassen gikk til:Randi Johansen Wernberg, med bildet; «Diesel 12 år og Louisiana 13 år»     Vi GRATULERER så mye!   Premier:premie: 3 store sjokoladeplaterpremie: 2 store sjokoladeplaterpremie: 1 stor sjokoladeplate.   Premiene kan hentes i...
tirsdag 30. juni Åmot kommune
Smittestatus uke 26
Antall positive: I Åmot har vi inntil nå fortsatt både registrert 4 som har testet positivt. Ingen har testet positivt den seneste måneden. Vurdert smittestatus: Ingen sitter i smittekaratene i Åmot men vi ser at det oppstår smitte sporadisk i hele landet. R verdier er nå...
fredag 26. juni Åmot kommune
Ny bredbåndskartlegging i Åmot
​Det er svært viktig med tilbakemeldinger fra innbyggerne våre i de aktuelle områdene, sier saksbehandler Tom Løvlien. Han forklarer:Jo flere som svarer, jo bedre grunnlag får vi når vi skal sende inn søknadene våre til NKOM og HFK. Tidligere års besvarelser...
fredag 26. juni Åmot kommune
Nytt søknadsskjema for barnehageplass
​Vi beklager eventuelle ulemper det måtte medføre.Gjeldende søknadsskjema Skal du søke om barnehageplass for inneværende barnehageår før nyttår, uavhengig av om det er i kommunal eller privat barnehage, bruker du skjemaet nedenfor. Utfylt søknadsskjema...
fredag 26. juni Åmot kommune
Åpningstider på Servicesenteret
​Fra og med mandag 2.juli er åpningstiden på Servicekontoret/sentralbordet i Åmot kommune fra kl.10.00 til 14.00 mandag, onsdag, torsdag og fredag. Tirsdager har Servicesenteret åpent fra kl.10.00 til 18.00. Unntaket er i skoleferier. Da holder vi åpent fra kl.10.00 til...
fredag 26. juni Åmot kommune
Vedrørende barnehageopptak 2019-2020
fredag 26. juni Åmot kommune
INNLANDET

Utstillingen "Birkebeinerrennet - fra saga til styrkeprøve"
Birkebeinerrennet er Norges mest tradisjonsrike turrenn på ski og går hvert år fra Rena til Lillehammer. I utstillingen trekkes historiske linjer tilbake til birkebeinernes flukt fra baglerne, over fjellet fra Gudbrandsdalen til Østerdalen i 1206, med kongssønnen Håkon...
fredag 26. juni Åmot kommune
Hvem fortjener Åmotprisen 2019?
Prisen er på kr 10 000,- + diplom. Forslag til kandidat med begrunnelse, sendes innen 1.10 til: postmottak@amot.kommune.no mrk. Åmotprisen 2019   evt postadresse: Åmot kommune Torget 1 2450 Rena mrk: Åmotprisen 2019   Les mer: Om Åmotprisen
fredag 26. juni Åmot kommune
Tid for å måle radon
​Det er flere firma som selger radonmålinger. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet anbefaler at du stiller noen kontrollspørsmål før du bestiller. Kontrollspørsmål:Tilbyr dere radonmålinger som følger DSAs måleprosedyrer for radon i...
fredag 26. juni Åmot kommune
Fortsatt mulig å gjøre energianalyse
fredag 26. juni Åmot kommune
Hvordan søke tilskudd fra næringsfondet?
​Fylkeskommunen krever at alle søknader til kommunalt næringsfond skal gjøres via Regional Forvaltning. NB! Husk å opprette egen bruker, og å velge "støtteordninger fra Åmot kommune". Les mer om næringsutvikling i Åmot kommune her, og om...
fredag 26. juni Åmot kommune
Åmot kommune tildelt bredbåndsmidler fra NKOM
​Åmot kommune har blitt tildelt bredbåndsmidler for området Osdalen fra NKOM. Osdalen er en av fire områder Åmot kommune sendte inn søknad for i mai. På fredag kom altså den gledelige nyheten om at en av søknadene hadde gått igjennom...
fredag 26. juni Åmot kommune
Rådmannens forslag til budsjett for 2018
​- Som rådmann har jeg ikke sett det mulig å ha utelukkende fokus på utgiftssiden for å finne dekning for 20 millioner kroner, og har derfor sett meg nødt til å innarbeide tiltak som går ut på å innføre eiendomsskatt for hele kommunen. Effekt av dette vil...
fredag 26. juni Åmot kommune
Åmotprisen til Åse og Vivi
Prisvinnerne mottar prisen på grunnlag av deres arbeid for å løfte Vidar Sandbeck og ​realiseringen av kulturhus på Rena Høsten 2019 markeres 20 års jubileum for Åmot kulturhus. Prisvinnere var sentrale fra idé til planlegging, vedtak og etablering av Åmot...
fredag 26. juni Åmot kommune
Vedtatt detaljreguleringsplan Friområde Rena skole
​Eventuell klage framsettes skriftlig innen 3 uker etter kunngjøring til Åmot kommune, Samfunnsutvikling, Torget 1, 2450 Rena eller til postmottak@amot.kommune.no Vedlegg:PlanbeskrivelseBestemmelserSærutskriftPlankart  
fredag 26. juni Åmot kommune
Vedrørende barnehageopptak 2020-2021
fredag 26. juni Åmot kommune
Detaljreguleringsplan Rødsmoen øvingsområde – Offentlig ettersyn
​Formålet med sammenslåingen av reguleringsplanene er å utarbeide én helhetlig reguleringsplan for planområdet og oppdatere planen iht. Forsvarets behov, og formalkrav i plan- og bygningsloven. Det er gjort en rekke endringer i reguleringsplanen for å imøtekomme Forsvarets...
onsdag 24. juni Åmot kommune
Endring av detaljreguleringsplan Regionfelt Østlandet – Offentlig ettersyn
Formålet med endring av reguleringsplanen er blant annet å redusere antallet dispensasjoner, samt at Forsvarets arealbehov ser noe annerledes ut i dag enn det gjorde da gjeldende reguleringsplan for Regionfelt Østlandet ble vedtatt. Det er gjort en rekke endringer i reguleringsplanen for å...
onsdag 24. juni Åmot kommune
Reguleringsplan Høgskoleområdet Rena - Offentlig ettersyn
​ Hensikten med planen er å legge til rette for en videre utvikling av høgskoleområdet med nye arealer for undervisning, næringsutvikling og boliger både for Høgskolen i Innlandet og Forsvaret....
fredag 19. juni Åmot kommune
Midlertidig ordning for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket i 2020
fredag 19. juni Åmot kommune
SommerBirken 2020
onsdag 17. juni Åmot kommune
Sending fra Kommunestyremøtet 17. juni
​På grunn av restriksjoner knyttet til covid 19 kan ikke kommunestyremøtet avholdes som vanlig i kommunestyresalen. Videooverføring fra møtet kan ikke gjøres på tradisjonell måte. Møtet blir overført via Radio Midt-Østerdals sine hjemmesider....
onsdag 17. juni Åmot kommune
Forhåndsstemming i Åmot
tirsdag 16. juni Åmot kommune
Åmot folkebibliotek åpner igjen
​Kun utlån og innlevering foreløpigDerfor tilbyr vi foreløpig bare utlån og innlevering av bøker og annet bibliotekmateriale, og åpningstiden vil være redusert. Du må ha med lånekort og bruke utlånsautomaten inntil videre. Innleveringer av bøker...
tirsdag 16. juni Åmot kommune
Spørreundersøkelse om kommunens hjemmeside
Det gjør du ved å svare på noen raske, enkle spørsmål. Det tar maksimum tre minutter. Vi ønsker å få innspill på hva som er viktig for deg når du oppsøker hjemmesida vår, hvilken informasjon du er ute etter, om du finner det du leter etter...
fredag 12. juni Åmot kommune
8. mai på Rena - 75 år siden frigjøringen
​Se opptaket her: www.youtube.com Program:- «Fagert er landet» - ved Esten Sørhus- Tale ved ordfører Ole Erik Hørstad- Kransenedleggelse ved sersjantmajor Eldorhagen FSK- Tale og kransenedleggelse ved oberst Søyland- «Gud signe vårt dyre fedreland»...
fredag 12. juni Åmot kommune
Sandbeckdagene 2020 - Her kan du se alle arrangementene
søndag 7. juni Åmot kommune
Informasjon fra Enhet for landbruk i forbindelse med koronasituasjonen
søndag 7. juni Åmot kommune
Møte med bjørn i området rundt Rena leir
​Den såkalte «8-kilometeren» og O-løype rundt Rena leir i den sørlige del av Rødsmoen øvingsområde er ofte besøkt av publikum – både lokale, tilreisende og av personale i Rena leir.Den siste observasjonen var av binne med to unger, trolig var det...
fredag 5. juni Åmot kommune
Endringer i smitteverntiltak i barnehager og skoler
tirsdag 2. juni Åmot kommune
Informasjon om foreldrebetaling i mai
​Når det gjelder faktura for mai, må det gjøres tilpasninger i fakturagrunnlaget for regningen som nå kommer. Det vil med andre ord si at det faktureres for dagene i april + hele mai. Deretter vil beløpet som ble betalt inn for mye i mars bli trukket fra igjen. Så lenge man...
onsdag 6. mai Åmot kommune
INNLANDET

Anniken Baksjøberget ny økonomisjef i Åmot kommune
onsdag 6. mai Åmot kommune
Gode KOSTRA-tall for Åmot kommune
​KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering, og er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. KOSTRA gir statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringene og måloppnåelsen rundt om i landets kommuner. Dette kan for eksempel dreie seg om pleie- og...
onsdag 6. mai Åmot kommune
Informasjon fra Sparebank 1 Østlandet
​Banken opplyser at de kundene som ikke har tilgang til nettbank, og som vanligvis henvender seg i banken for betalinger, nå kan legge giroen i en konvolutt og putte den i postkassen utenfor bankfilialen på Rena. Henvendelser til Sparebank 1 Østlandet kan forøvrig...
onsdag 6. mai Åmot kommune
Tiltak for næringslivet
​Regjering kom i går, 2.april,med flere detaljer rundt tiltakene for næringslivet. Bedrifter med mer enn 30% omsetningsfall kan søke om kompensasjon (20% for mars). Regjeringen har temasider vedrørende koronasituasjonen der man finner oppdatert informasjon. Fylkeskommunen kom...
onsdag 6. mai Åmot kommune
Nødtelefon for barn og unge
onsdag 6. mai Åmot kommune
Påvist nytt tilfelle av koronavirus i Åmot
​Kommuneoverlege Ole Lohmann har vært i kontakt med pasienten på telefon, og vedkomne har milde symptomer. Pasienten vil få oppfølging av Åmot kommune. Kommuneoverlegen har også vært i kontakt med og gitt veiledning til personer som har vært i kontakt med den...
onsdag 6. mai Åmot kommune
Innføring av digital kommunikasjon på institusjonene i Åmot
​Både på Ryslingmoen sykehjem (både 2. og 3.etasje), Desettunet sykehjem, Osen pensjonistheim og i Karroa bofellesskap blir det nå tilrettelagt for digital kommunikasjon via skype mellom pårørende og pasienter.Institusjonene blir bebodd av mennesker i ulike risikogrupper, og...
onsdag 6. mai Åmot kommune
Nå kan du søke som sosialhjelp digitalt
onsdag 6. mai Åmot kommune
Vedørende foreldrebetaling av barnehage og SFO i april
​Det sendes ikke ut faktura for april​ måned. Når det gjelder mars måned, vil det kommer fratrekk for 13.-31.mars på neste faktura som sendes ut når barnehagene og SFO åpner igjen. Regjeringen har som kjent besluttet at foreldre ikke skal betale for barnehage og SFO i den perioden...
onsdag 6. mai Åmot kommune
Retningslinjer i forbindelse med servering av mat
fredag 1. mai Åmot kommune
Koronastatus i Åmot
​Med bakgrunn i at vi fortsatt bare har ett smittetilfelle her i Åmot, oppfordrer kommuneoverlegen og resten av kriseledelsen alle til å fortsette å opprettholde innførte smitteverntiltak. Kriseledelsen understreker også at det er viktig å følge de nasjonale...
fredag 1. mai Åmot kommune
Testing for koronavirus
torsdag 30. april Åmot kommune
Robotgressklipper i Rena park
torsdag 30. april Åmot kommune
Koronastatus i Åmot per 29.april
​Kriseledelsen i Åmot understreker viktigheten av å opprettholde innførte smitteverntiltak. Det er svært viktig å fortsette den nasjonale dugnaden mot smittespredning. Slipper vi opp og tar for lett på smitteverntiltakene, kan smittesituasjonen igjen eskalere raskt.Vask hender...
onsdag 29. april Åmot kommune
Dagavdelingen åpner igjen
​- De siste tre ukene har det ikke forekommet nye tilfeller av koronavirus i Åmot. Åmot kommune har derfor besluttet å åpne for et begrenset tilbud i Dagavdelingen ved Ryslingmoen sykehjem fra 4. mai - under forutsetning av at smittesituasjonen ikke endres, sier kommuneoverlege Ole...
tirsdag 28. april Åmot kommune
Informasjon om bålforbud og skogbrannfare
mandag 27. april Åmot kommune
Vedrørende spørsmål om bobiler og camping i Åmot
​Enhver form for overnatting i tilknytning til hytte i kommunen er ifølge forskriften ulovlig. Dette gjelder uansett om man overnatter i hytta eller i tilknytning til hytta i telt, campingvogn eller bobil. Der er ikke mulighet for å gi dispensasjon. Forskriften forvaltes av politiet, ikke av...
mandag 27. april Åmot kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ÅMOT

INNLANDET

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL