Åmot
To nye smittetilfeller i Åmot
fredag 6. november Åmot kommune
Informasjon om koronasituasjonen i Åmot kommune, torsdag 5. november 2020
​Forøvrig gjennomføres det mye testing i Åmot og det er totalt utført 1102 koronatester siden mars. Nye nasjonale tiltak ble annonsert i dag, 5. novemberI dag ble det presentert en rekke nye nasjonale tiltak for å begrense smitten av korona, da man nasjonalt har opplevd en...
torsdag 5. november Åmot kommune
Kommunestyremøter avholdes i storsalen
Ønsker du heller å følge møtet på nett, kan du koble deg opp via Radio Midt Østerdals hjemmeside.
onsdag 4. november Åmot kommune
Ytterligere 5 personer med påvist covid-19-smitte i Åmot
 Nye smittetilfeller i ÅmotI Rena Leir har siste uke totalt 10 personer testet positivt. Alle tilfeller tilhører samme smittehendelse. Det har siden lørdag ikke vært tilfeller utenfor den gruppe som allerede er satt i karantene. Utbruddet anses derfor som under kontroll. Personer som...
tirsdag 3. november Åmot kommune
Gangveien i Buggebratta vil bli stengt i en lengre periode
​Rasområdet er ustabilt og det er forbundet med fare å bevege seg innenfor sperringene. Vi ber folk følge den alternative ruten merket med grønt på kartet
mandag 2. november Åmot kommune
Informasjon om klimatilskudd i skog 2020
Det gjøres ingen endringer med søknadsfrister, retningslinjer, forutsetninger og vilkår for tilskuddene i 2020. Tilskuddssatsene fastsettes for 2020 som følger for de ulike tiltakene:  Gjødsling:Inntil 40 % tilskuddLes mer om søknadsfrist, retningslinjer,...
mandag 2. november Åmot kommune
Terapibassenget ved Ryslingmoen er stengt inntil videre
mandag 2. november Åmot kommune
Kemneren overført til staten
​Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.Mer informasjon vil bli lagt ut på våre nettsider og på skatteetaten.no​.Oppgavene som overføres...
mandag 2. november Åmot kommune
INNLANDET

Ytterligere fem av Forsvarets ansatte i Rena Leir har fått påvist covid-19
​Som følge av de ytterligere fem tilfellene med påvist smitte er 35-40 personer nå satt i karantene og smittesporing pågår.Kommuneoverlege Ole Lohmann uttaler: «De nye tilfellene var forventet med tanke på den smittesporingen som er gjennomført. Jeg er...
lørdag 31. oktober Åmot kommune
Verdensdagen for psykisk helse
HC Medlien, krusedullfilosof, sjøllært multikunstner og mange-slags foredragsholder som vil fabulere rundt dagens tema – poetisk og i fritt fall. Vi har også gleden om å introdusere Beate Glenne, en lokal sangerinne med mange års erfaring og utdanning i musikk. Påmelding...
lørdag 31. oktober Åmot kommune
En av Forsvarets ansatte med arbeidssted i Rena Leir har fått påvist covid-19
Som følge av den påviste smitten er 23 personer satt i karantene og smittesporing pågår. Smittetilfellet har ikke relasjon til utbruddet i hverken Hamarregionen eller Setermoen militærleir. Kommuneoverlege Ole Lohmann uttaler: «Vi har god oversikt over smittesituasjonen og...
fredag 30. oktober Åmot kommune
Skatteetaten overtar ansvaret for skatteoppkreveroppgavene i kommunen
​Oppgavene som overføres til Skatteetaten er blant annet:innkreving av restskattutbetaling av skatt til godetilleggsforskuddforskuddstrekk/arbeidsgiveravgiftutleggstrekk vedr. skattekravmotregningkonto-/saldoutskrift for skatt og avgiftSaker under behandling kan bli tildelt ny saksbehandler/kontaktperson...
fredag 30. oktober Åmot kommune
Vedtatt mindre endring av reguleringsplan for Bruvang Hytteområde
​Endringen omfatter en oppdatering av planen til gjeldende plan- og bygningslov, økt utnyttelsesgrad, samt mindre korrigeringer av bestemmelsene i tråd med dagens standard og byggemåte for fritidsbebyggelse.Hovedutvalgets vedtak kan iht. plan- og bygningslovens § 1-9 samt forvaltningslovens...
torsdag 29. oktober Åmot kommune
Åmot Familie- og sosiallegat
Søknadsskjema finner du her​
torsdag 29. oktober Åmot kommune
Åmotprisen til Åmot ungdomsskole
​Geir og Arne Vegard satte det hele i gang i 1996; Birkebeinerprosjektet siden 1996 og Nobelprosjektet siden 2001. Da Arne Vegard ble pensjonist i 2013, tok Kristine Gaarder over hans plass. De siste to årene har Gry Nyberg vært Geir Hjermstads samarbeidspartner.Åmotprisen ble delt ut i...
onsdag 28. oktober Åmot kommune
Informasjon knyttet til feiring av Halloween
I år er det dessverre slik at sosiale sammenkomster som Halloweenfester med mange deltakere ikke anbefales.Det er imidlertid ingenting i veien for å gjennomføre den tradisjonelle “knask eller knep”-runden. Når små grupper med barn beveger seg ute er smitterisikoen lav,...
mandag 26. oktober Åmot kommune
Ingen nye smittetilfeller i Åmot
mandag 26. oktober Åmot kommune
Statlige midler til kommuner med ulverevir
​Hovedutvalg for landbruk og utmark vedtok retningslinjer for tildeling og bruk av midlene den 8. september 2020.Søknadsfrist er i år den 1. november.Spørsmål om ordningen rettes til enhetsleder landbruk Jesper Engel – jen@amot.kommune.no eller telefon 41424115.​​•...
fredag 23. oktober Åmot kommune
Nå blir det bredbåndsfiber på "Rena sør"
​Tirsdag var det klart for kontraktsignering på Rena mellom Telenor og Åmot kommune. Tilstede var både Erik Bakken og tilbudsansvarlig Kjell Stene i Telenor samt ordfører Ole Gustav Narud og fungerende rådmann Dag Hoffmann.- Telenor er allerede ganske tungt inne i Hedmark fylke med...
torsdag 22. oktober Åmot kommune
Forslag til oppheving av reguleringsplaner og bebyggelsesplaner
​Hovedutvalg for kommunalteknikk og arealplanlegging vedtok 2.februar 2017 at 45 reguleringsplaner og 7 bebyggelsesplaner foreslås opphevet i henhold til plan- og bygningslovens § 12-14. Fullstendig oversikt og mer informasjon over hvilke planer som foreslås opphevet finnes her:...
torsdag 22. oktober Åmot kommune
Bruk Åmot kulturhus egen nettside
www.amotkulturhus.no  ​Utforske Åmot kulturhus' hjemmeside! Her skal du finne alt det du forventer av et kulturhus, og litt til. Hver uke er det mellom 500 og 1000 personer som er innom Åmot kulturhus. Disse personene skal alle kunne finne informasjon om sin aktivitet på...
torsdag 22. oktober Åmot kommune
Endring på egenerklæringsskjema for konsesjonsfrihet
​Informasjon om det nye skjemaet finner du her
onsdag 21. oktober Åmot kommune
Åmot kommune skal skifte ut eksisterende VA-ledninger i Storveien
​Utførende entreprenør er M Dobloug AS. Linn-Anita Lund-Skogen er engasjert som byggeleder, og skal følge opp prosjektet på vegne av Åmot kommune.Planlagt oppstart av anleggsarbeidene er fra og med uke 43, med oppstart langs Åsbygdsveien.Omkjøring av biltrafikk og...
onsdag 21. oktober Åmot kommune
Kommunale avgifter – Endring av forfallsdato 3. termin 2020
Det vil si at faktura for 3. termin vil bli sendt ut i begynnelsen av november, og da med forfallsdato 20.11.2020.
tirsdag 20. oktober Åmot kommune
Hvem fortjener Åmotprisen 2020
Åmotprisen er Åmot kommunes kulturpris og er opprettet for å gi honnør til personer eller foreninger som innenfor kultursektoren har gjort en særdeles betydningsfull innsats for kommunen.   STATUTTER FOR ÅMOTPRISEN.pdf   Send ditt forslag med begrunnelse til...
tirsdag 20. oktober Åmot kommune
Ungdommens Kulturhus - Årsplan
 
fredag 16. oktober Åmot kommune
Regjeringen viderefører smitteverntiltak til over påske
​Barnehager, skoler og universiteter forblir stengt til over påske, og det vil fortsatt være forbudt å gjennomføre kultur- og idrettsarrangementer i tidsperioden For øvrig vil det også i tiden fremover være svært viktig å opprettholde alle...
fredag 16. oktober Åmot kommune
Kartlegging av kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag
​Det er kun et utvalg av våre mindre vassdrag i forskjellige nedbørsfelt som vil være en del av denne kartleggingen, herunder Deia og Kvernbekken på Deset, Blekua i Osdalen, Julussa og Åsta elv. Det orienteres i denne sammenheng om at SKRED AS vil gjennomføre feltarbeid/...
fredag 16. oktober Åmot kommune
TV-aksjonen 2020
Åmot Kommune har opprettet en digital bøsse og du kan støtte den ved å gi ett beløp i den. Klikk på bildet/lenken her: TV-aksjonen - Åmots digitale bøsseDu kan vipse ett valgfritt beløp til 2133.Vil du opprette din egen digitale bøsse kan du...
onsdag 14. oktober Åmot kommune
Se Kommunestyremøtet 9. september
www.facebook.com/amotkommune  Opptak/Streaming: Radio Midt-Østerdal
onsdag 14. oktober Åmot kommune
Ekstraordinært kommunalt næringsfond COVID-19 - Åmot kommune
​Det er nå åpnet for søknader til støtteordningen Ekstraordinært kommunalt næringsfond COVID-19 - Åmot kommune. Ordningen faller inn under Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet. Målgrupper for...
onsdag 14. oktober Åmot kommune
Velkommen til grûndertreff på Rena
​Kveldens program: Kll.18.00:- Velkommen og presentasjonsrunde- Marianne Haglund – Bakerigården, MIM interiør og mye mer - Innovasjon Norge – Hva kan vi hjelpe gründere med? - Etablereropplæringen – For deg som skal starte opp egen bedriftPAUSE - Jeanette Harviken –...
onsdag 14. oktober Åmot kommune
Åmot kommune er nå tilsluttet nasjonal portal for bekymringsmeldinger
​Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra. Når du har sagt fra, er det er barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp. De aller fleste som får hjelp av barnevernet, får hjelpen hjemme. Omsorgsovertakelse skjer bare i de mest...
søndag 11. oktober Åmot kommune
INNLANDET

Vedrørende ansatte i helsesektoren og bruk av arbeidstøy
​- Jeg har blitt gjort oppmerksom på at innbyggere i Åmot har observert ansatte i sektor Helse og velferd på apoteket og i butikker iført arbeidstøy, sier kommuneoverlege Ole Lohmann, og fortsetter:- Det er viktig å presisere at ansatte i Hjemmetjenesten er pålagt å...
søndag 11. oktober Åmot kommune
Søknad - Spillemidler
Søknadsrunden for spillemidler skjer en gang i året. Før det søkes midler må kommunen registrere anlegget i anleggsregisteret. Husk at tidligere søknader som ikke har fått tilsagn, må fornyes. Veiledning, og søknadsskjema, finnes på...
torsdag 8. oktober Åmot kommune
Covid-19 - Forenklet flytskjema for barn
​Last ned her: Covid-19-forenklet-flytskjema-barn.pdf   
fredag 2. oktober Åmot kommune
Influensavaksinering høsten 2020
Ledige timer for influensavaksinering mandag 26. oktoberTime kan bestilles på tlf.969 43 890. Det blir ikke vaksinering i Osen, men beboere på Pensjonistheimen vil få eget vaksinetilbud.Helsedirektoratet har bestemt at kun helsepersonell, alle over 65 år samt folk i risikogrupper...
torsdag 1. oktober Åmot kommune
Salgsutstilling - Glesaaen og Kronborg
Utstillingen åpner i Galleri Alida torsdag 3. september kl. 12:00, og vises i perioden 3. til 21. september.LAILA GLESAAEN (76) – Oljemaling på treStartet å male i 2003 etter sykdomsperiode fordi dagene ble lange uten helt å ha noe spesielt å gjøre. Dette var ikke lett, men...
mandag 31. august Åmot kommune
Vi søker ny toppleder!
​I Åmot lever vi etter visjonen "Vilje til vekst" og ønsker å utnytte all den kompetansen og de ressursene vi sitter på, til å skape en framover lent​ og framtidsrettet kommune. Til å lede dette arbeidet, søker vi nå en ny...
torsdag 27. august Åmot kommune
TV-aksjonen 2020 blir digital
​Vi kommer tilbake med hvilke muligheter som etterhvert blir etablert for å kunne støtte aksjonen.   Med hilsen Tove Brenna Holmen Innsamlingsansvarlig i Åmot
onsdag 26. august Åmot kommune
Det bekreftes et nytt smittetilfelle av Covid-19 i Åmot kommune
tirsdag 25. august Åmot kommune
Informasjon til foresatte og ansatte i barnehager og skoler om luftveisinfeksjon og korona
​               Til foresatte i Åmot kommune                                Rena, 21.8.2020 Barnehagebarn, elever og...
tirsdag 25. august Åmot kommune
Velkomsttilbud til forsvarsansatte og studenter
Velger du å melde flytting til Åmot, har vi en hel rekke tilbud å friste med: ÅK Flyttemeldingkampanje følgeskriv.pdf   Vi er rett og slett ganske stolte av valget ditt og vi setter veldig stor pris på at du skal tilbringe dine neste år her i Åmot. Er du...
mandag 24. august Åmot kommune
Vannkvalitet i Osensjøen og Prestsjøen
​Åmot Kommune foretar jevnlig kvalitetsprøver av vannet i Osensjøen og Prestsjøen.Ved siste prøvetaking var det fine resultater begge steder. Nye kvalitetsprøver vil bli gjennomført i uke 31.Åmot Kommune vil informere fortløpende hvis vannprøvene...
mandag 24. august Åmot kommune
Redusert foreldrebetaling SFO
​​​​​Kunnskapsdepartementet har vedtatt en ny forskrift for foreldrebetalingen for plass i skolefritidsordningen (SFO) for elever på 1. og 2.årstrinn. Maksimalt skal foreldrebetalingen utgjøre seks prosent av husholdningens samlede kapital- og personinntekt. Endringene er gjeldende fra...
fredag 21. august Åmot kommune
Smittestatus uke 28
​Tester: I Åmot har vi så langt tatt over 200 tester. Testaktiviteten er stabil, og vi tester alle med symptom ut etter kapasitet. Kapasiteten er for nåværende god. Vi tester nå også de som i en smitteoppsporingssituasjon defineres som kontakt men som ikke trenger å...
fredag 21. august Åmot kommune
Helsestasjon for ungdom starter 29. januar
Snakk med oss om:- Prevensjon og seksuell helse- Psykisk helse- Rusmidler- Kjønn og identitet- Mat, kropp og selvfølelse- Graviditet og abortDu kan få:- testet deg for kjønnssykdommer- resept på p-piller- satt inn implantat (p-stav) og spiral- hente gratis kondomerTilbudet er gratis...
fredag 21. august Åmot kommune
Reguleringsplan fv. 215 Osvoll bru - høring og offentlig ettersyn
​Planforslaget omfatter: *Skifte ut eksisterende Osvoll bru med ny bru i betong. *Endre tre avkjøringer på begge sider av brua. Plandokumenter og ytterligere informasjon finner du her: Innlandet fylkeskommune.   Du kan sende innspill til planen til post@innlandetfylke.no eller per post til...
søndag 16. august Åmot kommune
Smittestatus uke 33
​Te​ster: I Åmot har vi så langt tatt 384 tester. Testaktiviteten er stabil, og vi tester alle med symptom ut etter kapasitet. Kapasiteten er for nåværende god. Vi tester nå også alle de som selve mener at de kan være smittede/eksponerende for korona. Antall positive: I...
torsdag 13. august Åmot kommune
Covid-19 testing syv dager i uka
​Koronatelefonen vil være åpen fra kl. 9.00-12.00 lørdag og søndag, og eventuell avtalt testing gjennomføres kl. 13.00Koronatelefonen på helg vil ikke fungere som en rådgiver, den er kun for de som har behov for å få gjennomført en...
onsdag 12. august Åmot kommune
JOB:U - sommerjobb i Åmotskogen
​I Åmot er det 9 ungdommer og 2 arbeidsledere fordelt på to lag i gang med ungskogpleie i Åmot skogen. Det er Åmot kommune i samarbeid med Skogselskapet i Hedmark som gjennomføre prosjektet på andre år og Åmot kommune er arbeidsgiver. Ungdommene har gjennomført...
mandag 10. august Åmot kommune
Retningslinjer besøk på sykehjem etter utenlandsopphold
​​De fleste smittetilfeller i Norge er for øyeblikket importsmitte, sier kommuneoverlege i Ole LohmannMå ta koronatestAlle som ønsker å besøke beboere på sykehjemmene Ryslingmoen og Deset tunet og som har vært i utlandet de siste 10 dagene, må teste seg og ha...
torsdag 6. august Åmot kommune
Kunngjøring av vedtatt detaljreguleringsplan Furutangen Aktivitetsområde
​I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 har Åmot kommunestyre i møte den 17.06.2020 vedtatt detaljreguleringsplan for Furutangen aktivitetsområde (planID 20190300). Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for nærings- og fritidsbebyggelse.Klage/krav om...
torsdag 6. august Åmot kommune
Villreinjakt Åmot kommune 2020
torsdag 6. august Åmot kommune
Nye regler for helsepersonell og utenlandsreiser
​Dette innebærer at helsepersonell ikke lenger kan reise til Sverige for å handle uten å måtte teste seg og avvente negativt svar før de utfører pasientrettet arbeid. De nye reglene får ikke tilbakevirkende kraft.Les mer her: Reiseråd knyttet til koronavirus
onsdag 5. august Åmot kommune
Kunngjøring av vedtatt detaljreguleringsplan FV 215 Osvoll bru
​I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, har Åmot kommunestyre i møte den 17.06.2020 vedtatt detaljreguleringsplan for fv. 215 Osvoll bru (planID 20190100). Reguleringsplanen er utarbeidet bl.a. for å gi grunnlag for utskifting av dagens bru med en ny bru.Klage/krav om...
onsdag 5. august Åmot kommune
Vedrørende besøk ved Ryslingmoen og Deset-tunet sykehjem
Vi har ikke åpnet for at pårørende/besøkende kan ta med seg pasienter utenfor sykehjemmets areal. Det vil bli gjort ny vurdering av rutiner/retningslinjer i uke 32/33. Dersom det er spørsmål knyttet til besøksordningen, så er du som...
onsdag 5. august Åmot kommune
Smittestatus uke 27
Tester: I Åmot har vi så langt tatt over 200 tester. Testaktiviteten er stabil, og vi tester alle med symptomer ut i fra  kapasitet. Kapasiteten er på nåværende tidspunkt god. Vi tester nå også de som i en smitteoppsporingssituasjon defineres som kontakt, men som ikke...
onsdag 5. august Åmot kommune
INNLANDET

Åpning av ny informasjonstavle på Østre Æra!
​Informasjonstavla som forteller om kampene 1. og 2. mai 1940, er laget i regi av Åmot Forsvarsforening.Forsvarsforeninga som ble etablert i 1991, ønsket velkommen til arrangementet ved leder Per Ola Brevik. Finn Nygård har hatt det praktiske ansvaret for å få laget...
onsdag 5. august Åmot kommune
Fastsatt planprogram for detaljreguleringsplan for Birkenåsen
​​Vedlagt følger planprogrammet, særutskrift og øvrige saksdokumenter:SærutskriftPlanprogramOversendelsesbrevInnspill til oppstartsvarseletArkitektbuas oppsummering av innspill
onsdag 5. august Åmot kommune
30 km sone på Midtre og Nordre Kirkeberget
​Les mer her: Midlertidig skiltvedtak
onsdag 1. juli Åmot kommune
Nyhetsarkiv
​​​
onsdag 1. juli Åmot kommune
Digital post til barneverntjenestene i SÅTE
Fra 25.06.20 er det mulig for samarbeidspartnere å sende post digitalt til barneverntjenestene i SÅTE. Digital post betyr at post sendes til en digital postkasse. For barneverntjenesten sin del er dette koblet til SvarInn-tjeneste fra KS som sender posten direkte til barneverntjenestens fagsystem. Skal...
tirsdag 30. juni Åmot kommune
Nye åpningstider for kommunens sentralbord
tirsdag 30. juni Åmot kommune
Vinnere av fotokonkurransen 17. mai 2020
​   Tredjeplassen gikk til:Randi Johansen Wernberg, med bildet; «Diesel 12 år og Louisiana 13 år»     Vi GRATULERER så mye!   Premier:premie: 3 store sjokoladeplaterpremie: 2 store sjokoladeplaterpremie: 1 stor sjokoladeplate.   Premiene kan hentes i...
tirsdag 30. juni Åmot kommune
Smittestatus uke 26
Antall positive: I Åmot har vi inntil nå fortsatt både registrert 4 som har testet positivt. Ingen har testet positivt den seneste måneden. Vurdert smittestatus: Ingen sitter i smittekaratene i Åmot men vi ser at det oppstår smitte sporadisk i hele landet. R verdier er nå...
fredag 26. juni Åmot kommune
Ny bredbåndskartlegging i Åmot
​Det er svært viktig med tilbakemeldinger fra innbyggerne våre i de aktuelle områdene, sier saksbehandler Tom Løvlien. Han forklarer:Jo flere som svarer, jo bedre grunnlag får vi når vi skal sende inn søknadene våre til NKOM og HFK. Tidligere års besvarelser...
fredag 26. juni Åmot kommune
Nytt søknadsskjema for barnehageplass
​Vi beklager eventuelle ulemper det måtte medføre.Gjeldende søknadsskjema Skal du søke om barnehageplass for inneværende barnehageår før nyttår, uavhengig av om det er i kommunal eller privat barnehage, bruker du skjemaet nedenfor. Utfylt søknadsskjema...
fredag 26. juni Åmot kommune
Åpningstider på Servicesenteret
​Fra og med mandag 2.juli er åpningstiden på Servicekontoret/sentralbordet i Åmot kommune fra kl.10.00 til 14.00 mandag, onsdag, torsdag og fredag. Tirsdager har Servicesenteret åpent fra kl.10.00 til 18.00. Unntaket er i skoleferier. Da holder vi åpent fra kl.10.00 til...
fredag 26. juni Åmot kommune
Vedrørende barnehageopptak 2019-2020
fredag 26. juni Åmot kommune
Utstillingen "Birkebeinerrennet - fra saga til styrkeprøve"
Birkebeinerrennet er Norges mest tradisjonsrike turrenn på ski og går hvert år fra Rena til Lillehammer. I utstillingen trekkes historiske linjer tilbake til birkebeinernes flukt fra baglerne, over fjellet fra Gudbrandsdalen til Østerdalen i 1206, med kongssønnen Håkon...
fredag 26. juni Åmot kommune
Hvem fortjener Åmotprisen 2019?
Prisen er på kr 10 000,- + diplom. Forslag til kandidat med begrunnelse, sendes innen 1.10 til: postmottak@amot.kommune.no mrk. Åmotprisen 2019   evt postadresse: Åmot kommune Torget 1 2450 Rena mrk: Åmotprisen 2019   Les mer: Om Åmotprisen
fredag 26. juni Åmot kommune
Tid for å måle radon
​Det er flere firma som selger radonmålinger. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet anbefaler at du stiller noen kontrollspørsmål før du bestiller. Kontrollspørsmål:Tilbyr dere radonmålinger som følger DSAs måleprosedyrer for radon i...
fredag 26. juni Åmot kommune
Fortsatt mulig å gjøre energianalyse
fredag 26. juni Åmot kommune
Hvordan søke tilskudd fra næringsfondet?
​Fylkeskommunen krever at alle søknader til kommunalt næringsfond skal gjøres via Regional Forvaltning. NB! Husk å opprette egen bruker, og å velge "støtteordninger fra Åmot kommune". Les mer om næringsutvikling i Åmot kommune her, og om...
fredag 26. juni Åmot kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ÅMOT

INNLANDET

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL