Åmot
30 km sone på Midtre og Nordre Kirkeberget
​Les mer her: Midlertidig skiltvedtak
onsdag 1. juli Åmot kommune
Nyhetsarkiv
​​​
onsdag 1. juli Åmot kommune
Digital post til barneverntjenestene i SÅTE
Fra 25.06.20 er det mulig for samarbeidspartnere å sende post digitalt til barneverntjenestene i SÅTE. Digital post betyr at post sendes til en digital postkasse. For barneverntjenesten sin del er dette koblet til SvarInn-tjeneste fra KS som sender posten direkte til barneverntjenestens fagsystem. Skal...
tirsdag 30. juni Åmot kommune
Nye åpningstider for kommunens sentralbord
tirsdag 30. juni Åmot kommune
Vinnere av fotokonkurransen 17. mai 2020
​   Tredjeplassen gikk til:Randi Johansen Wernberg, med bildet; «Diesel 12 år og Louisiana 13 år»     Vi GRATULERER så mye!   Premier:premie: 3 store sjokoladeplaterpremie: 2 store sjokoladeplaterpremie: 1 stor sjokoladeplate.   Premiene kan hentes i...
tirsdag 30. juni Åmot kommune
Smittestatus uke 26
Antall positive: I Åmot har vi inntil nå fortsatt både registrert 4 som har testet positivt. Ingen har testet positivt den seneste måneden. Vurdert smittestatus: Ingen sitter i smittekaratene i Åmot men vi ser at det oppstår smitte sporadisk i hele landet. R verdier er nå...
fredag 26. juni Åmot kommune
Ny bredbåndskartlegging i Åmot
​Det er svært viktig med tilbakemeldinger fra innbyggerne våre i de aktuelle områdene, sier saksbehandler Tom Løvlien. Han forklarer:Jo flere som svarer, jo bedre grunnlag får vi når vi skal sende inn søknadene våre til NKOM og HFK. Tidligere års besvarelser...
fredag 26. juni Åmot kommune
Nytt søknadsskjema for barnehageplass
​Vi beklager eventuelle ulemper det måtte medføre.Gjeldende søknadsskjema Skal du søke om barnehageplass for inneværende barnehageår før nyttår, uavhengig av om det er i kommunal eller privat barnehage, bruker du skjemaet nedenfor. Utfylt søknadsskjema...
fredag 26. juni Åmot kommune
INNLANDET

Åpningstider på Servicesenteret
​Fra og med mandag 2.juli er åpningstiden på Servicekontoret/sentralbordet i Åmot kommune fra kl.10.00 til 14.00 mandag, onsdag, torsdag og fredag. Tirsdager har Servicesenteret åpent fra kl.10.00 til 18.00. Unntaket er i skoleferier. Da holder vi åpent fra kl.10.00 til...
fredag 26. juni Åmot kommune
Vedrørende barnehageopptak 2019-2020
fredag 26. juni Åmot kommune
Utstillingen "Birkebeinerrennet - fra saga til styrkeprøve"
Birkebeinerrennet er Norges mest tradisjonsrike turrenn på ski og går hvert år fra Rena til Lillehammer. I utstillingen trekkes historiske linjer tilbake til birkebeinernes flukt fra baglerne, over fjellet fra Gudbrandsdalen til Østerdalen i 1206, med kongssønnen Håkon...
fredag 26. juni Åmot kommune
Hvem fortjener Åmotprisen 2019?
Prisen er på kr 10 000,- + diplom. Forslag til kandidat med begrunnelse, sendes innen 1.10 til: postmottak@amot.kommune.no mrk. Åmotprisen 2019   evt postadresse: Åmot kommune Torget 1 2450 Rena mrk: Åmotprisen 2019   Les mer: Om Åmotprisen
fredag 26. juni Åmot kommune
Tid for å måle radon
​Det er flere firma som selger radonmålinger. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet anbefaler at du stiller noen kontrollspørsmål før du bestiller. Kontrollspørsmål:Tilbyr dere radonmålinger som følger DSAs måleprosedyrer for radon i...
fredag 26. juni Åmot kommune
Fortsatt mulig å gjøre energianalyse
fredag 26. juni Åmot kommune
Hvordan søke tilskudd fra næringsfondet?
​Fylkeskommunen krever at alle søknader til kommunalt næringsfond skal gjøres via Regional Forvaltning. NB! Husk å opprette egen bruker, og å velge "støtteordninger fra Åmot kommune". Les mer om næringsutvikling i Åmot kommune her, og om...
fredag 26. juni Åmot kommune
Åmot kommune tildelt bredbåndsmidler fra NKOM
​Åmot kommune har blitt tildelt bredbåndsmidler for området Osdalen fra NKOM. Osdalen er en av fire områder Åmot kommune sendte inn søknad for i mai. På fredag kom altså den gledelige nyheten om at en av søknadene hadde gått igjennom...
fredag 26. juni Åmot kommune
Rådmannens forslag til budsjett for 2018
​- Som rådmann har jeg ikke sett det mulig å ha utelukkende fokus på utgiftssiden for å finne dekning for 20 millioner kroner, og har derfor sett meg nødt til å innarbeide tiltak som går ut på å innføre eiendomsskatt for hele kommunen. Effekt av dette vil...
fredag 26. juni Åmot kommune
Åmotprisen til Åse og Vivi
Prisvinnerne mottar prisen på grunnlag av deres arbeid for å løfte Vidar Sandbeck og ​realiseringen av kulturhus på Rena Høsten 2019 markeres 20 års jubileum for Åmot kulturhus. Prisvinnere var sentrale fra idé til planlegging, vedtak og etablering av Åmot...
fredag 26. juni Åmot kommune
Vedtatt detaljreguleringsplan Friområde Rena skole
​Eventuell klage framsettes skriftlig innen 3 uker etter kunngjøring til Åmot kommune, Samfunnsutvikling, Torget 1, 2450 Rena eller til postmottak@amot.kommune.no Vedlegg:PlanbeskrivelseBestemmelserSærutskriftPlankart  
fredag 26. juni Åmot kommune
Vedrørende barnehageopptak 2020-2021
fredag 26. juni Åmot kommune
Detaljreguleringsplan Rødsmoen øvingsområde – Offentlig ettersyn
​Formålet med sammenslåingen av reguleringsplanene er å utarbeide én helhetlig reguleringsplan for planområdet og oppdatere planen iht. Forsvarets behov, og formalkrav i plan- og bygningsloven. Det er gjort en rekke endringer i reguleringsplanen for å imøtekomme Forsvarets...
onsdag 24. juni Åmot kommune
Endring av detaljreguleringsplan Regionfelt Østlandet – Offentlig ettersyn
Formålet med endring av reguleringsplanen er blant annet å redusere antallet dispensasjoner, samt at Forsvarets arealbehov ser noe annerledes ut i dag enn det gjorde da gjeldende reguleringsplan for Regionfelt Østlandet ble vedtatt. Det er gjort en rekke endringer i reguleringsplanen for å...
onsdag 24. juni Åmot kommune
Reguleringsplan Høgskoleområdet Rena - Offentlig ettersyn
​ Hensikten med planen er å legge til rette for en videre utvikling av høgskoleområdet med nye arealer for undervisning, næringsutvikling og boliger både for Høgskolen i Innlandet og Forsvaret....
fredag 19. juni Åmot kommune
Midlertidig ordning for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket i 2020
fredag 19. juni Åmot kommune
SommerBirken 2020
onsdag 17. juni Åmot kommune
Sending fra Kommunestyremøtet 17. juni
​På grunn av restriksjoner knyttet til covid 19 kan ikke kommunestyremøtet avholdes som vanlig i kommunestyresalen. Videooverføring fra møtet kan ikke gjøres på tradisjonell måte. Møtet blir overført via Radio Midt-Østerdals sine hjemmesider....
onsdag 17. juni Åmot kommune
Forhåndsstemming i Åmot
tirsdag 16. juni Åmot kommune
Åmot folkebibliotek åpner igjen
​Kun utlån og innlevering foreløpigDerfor tilbyr vi foreløpig bare utlån og innlevering av bøker og annet bibliotekmateriale, og åpningstiden vil være redusert. Du må ha med lånekort og bruke utlånsautomaten inntil videre. Innleveringer av bøker...
tirsdag 16. juni Åmot kommune
Spørreundersøkelse om kommunens hjemmeside
Det gjør du ved å svare på noen raske, enkle spørsmål. Det tar maksimum tre minutter. Vi ønsker å få innspill på hva som er viktig for deg når du oppsøker hjemmesida vår, hvilken informasjon du er ute etter, om du finner det du leter etter...
fredag 12. juni Åmot kommune
8. mai på Rena - 75 år siden frigjøringen
​Se opptaket her: www.youtube.com Program:- «Fagert er landet» - ved Esten Sørhus- Tale ved ordfører Ole Erik Hørstad- Kransenedleggelse ved sersjantmajor Eldorhagen FSK- Tale og kransenedleggelse ved oberst Søyland- «Gud signe vårt dyre fedreland»...
fredag 12. juni Åmot kommune
Sandbeckdagene 2020 - Her kan du se alle arrangementene
søndag 7. juni Åmot kommune
Informasjon fra Enhet for landbruk i forbindelse med koronasituasjonen
søndag 7. juni Åmot kommune
Møte med bjørn i området rundt Rena leir
​Den såkalte «8-kilometeren» og O-løype rundt Rena leir i den sørlige del av Rødsmoen øvingsområde er ofte besøkt av publikum – både lokale, tilreisende og av personale i Rena leir.Den siste observasjonen var av binne med to unger, trolig var det...
fredag 5. juni Åmot kommune
INNLANDET

Endringer i smitteverntiltak i barnehager og skoler
tirsdag 2. juni Åmot kommune
Informasjon om foreldrebetaling i mai
​Når det gjelder faktura for mai, må det gjøres tilpasninger i fakturagrunnlaget for regningen som nå kommer. Det vil med andre ord si at det faktureres for dagene i april + hele mai. Deretter vil beløpet som ble betalt inn for mye i mars bli trukket fra igjen. Så lenge man...
onsdag 6. mai Åmot kommune
Anniken Baksjøberget ny økonomisjef i Åmot kommune
onsdag 6. mai Åmot kommune
Gode KOSTRA-tall for Åmot kommune
​KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering, og er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. KOSTRA gir statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringene og måloppnåelsen rundt om i landets kommuner. Dette kan for eksempel dreie seg om pleie- og...
onsdag 6. mai Åmot kommune
Informasjon fra Sparebank 1 Østlandet
​Banken opplyser at de kundene som ikke har tilgang til nettbank, og som vanligvis henvender seg i banken for betalinger, nå kan legge giroen i en konvolutt og putte den i postkassen utenfor bankfilialen på Rena. Henvendelser til Sparebank 1 Østlandet kan forøvrig...
onsdag 6. mai Åmot kommune
Tiltak for næringslivet
​Regjering kom i går, 2.april,med flere detaljer rundt tiltakene for næringslivet. Bedrifter med mer enn 30% omsetningsfall kan søke om kompensasjon (20% for mars). Regjeringen har temasider vedrørende koronasituasjonen der man finner oppdatert informasjon. Fylkeskommunen kom...
onsdag 6. mai Åmot kommune
Nødtelefon for barn og unge
onsdag 6. mai Åmot kommune
Påvist nytt tilfelle av koronavirus i Åmot
​Kommuneoverlege Ole Lohmann har vært i kontakt med pasienten på telefon, og vedkomne har milde symptomer. Pasienten vil få oppfølging av Åmot kommune. Kommuneoverlegen har også vært i kontakt med og gitt veiledning til personer som har vært i kontakt med den...
onsdag 6. mai Åmot kommune
Innføring av digital kommunikasjon på institusjonene i Åmot
​Både på Ryslingmoen sykehjem (både 2. og 3.etasje), Desettunet sykehjem, Osen pensjonistheim og i Karroa bofellesskap blir det nå tilrettelagt for digital kommunikasjon via skype mellom pårørende og pasienter.Institusjonene blir bebodd av mennesker i ulike risikogrupper, og...
onsdag 6. mai Åmot kommune
Nå kan du søke som sosialhjelp digitalt
onsdag 6. mai Åmot kommune
Vedørende foreldrebetaling av barnehage og SFO i april
​Det sendes ikke ut faktura for april​ måned. Når det gjelder mars måned, vil det kommer fratrekk for 13.-31.mars på neste faktura som sendes ut når barnehagene og SFO åpner igjen. Regjeringen har som kjent besluttet at foreldre ikke skal betale for barnehage og SFO i den perioden...
onsdag 6. mai Åmot kommune
Retningslinjer i forbindelse med servering av mat
fredag 1. mai Åmot kommune
Koronastatus i Åmot
​Med bakgrunn i at vi fortsatt bare har ett smittetilfelle her i Åmot, oppfordrer kommuneoverlegen og resten av kriseledelsen alle til å fortsette å opprettholde innførte smitteverntiltak. Kriseledelsen understreker også at det er viktig å følge de nasjonale...
fredag 1. mai Åmot kommune
Testing for koronavirus
torsdag 30. april Åmot kommune
Robotgressklipper i Rena park
torsdag 30. april Åmot kommune
Koronastatus i Åmot per 29.april
​Kriseledelsen i Åmot understreker viktigheten av å opprettholde innførte smitteverntiltak. Det er svært viktig å fortsette den nasjonale dugnaden mot smittespredning. Slipper vi opp og tar for lett på smitteverntiltakene, kan smittesituasjonen igjen eskalere raskt.Vask hender...
onsdag 29. april Åmot kommune
Dagavdelingen åpner igjen
​- De siste tre ukene har det ikke forekommet nye tilfeller av koronavirus i Åmot. Åmot kommune har derfor besluttet å åpne for et begrenset tilbud i Dagavdelingen ved Ryslingmoen sykehjem fra 4. mai - under forutsetning av at smittesituasjonen ikke endres, sier kommuneoverlege Ole...
tirsdag 28. april Åmot kommune
Informasjon om bålforbud og skogbrannfare
mandag 27. april Åmot kommune
Vedrørende spørsmål om bobiler og camping i Åmot
​Enhver form for overnatting i tilknytning til hytte i kommunen er ifølge forskriften ulovlig. Dette gjelder uansett om man overnatter i hytta eller i tilknytning til hytta i telt, campingvogn eller bobil. Der er ikke mulighet for å gi dispensasjon. Forskriften forvaltes av politiet, ikke av...
mandag 27. april Åmot kommune
Trenger flere tilbakemeldinger fra bygdene
Åmot kommune ønsker med denne kartleggingen å lage en database som viser det totale behovet for høyhastighetsbredbånd i kommunen. Kommunens rolle er å søke Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKOM) om økonomiske midler i form av tilskudd, slik at leverandørene...
søndag 26. april Åmot kommune
Økonomisk veiledning i koronasituasjonen
søndag 26. april Åmot kommune
Hvilke smitteverntiltak gjelder egentlig nå?
​12.mars stengte Norge ned for å forsøke å få bukt med smittespredningen av koronaviruset. De siste fem-seks ukene har oppfordringene fra myndighetene handlet om å vaske hender, holde seg hjemme og å holde seg unna alle man ikke bor sammen med.Dette har gitt positive...
fredag 24. april Åmot kommune
Regjeringen viderefører smitteverntiltak til over påske
​Barnehager, skoler og universiteter forblir stengt til over påske, og det vil fortsatt være forbudt å gjennomføre kultur- og idrettsarrangementer i tidsperioden For øvrig vil det også i tiden fremover være svært viktig å opprettholde alle...
fredag 24. april Åmot kommune
Oppfordring til Åmots hytteeiere og andre besøkende
I Åmot kommune har vi kun hatt fire tilfeller av koronavirus så langt, og det vil i praksis si at vi per 23.april er en kommune så å si uten påvist smitte. Slik vil vi gjerne ha det lengst mulig, og kriseledelsen i kommunen oppfordrer derfor alle tilreisende til å ta hensyn, holde...
torsdag 23. april Åmot kommune
Søknadsfrist for kulturmidler for 2020
​Søknadsskjema finnes her. Søknadsskjema fylles ut og sendes inn elektronisk. Retningslinjer finnes her. Frist for innsending av søknad er 15.mai 2020. Ved spørsmål:Kontakt Guri Helseth på telefon 48 88 33 05 eller epost ghe@amot.kommune.no  
torsdag 23. april Åmot kommune
INNLANDET

Nå åpner SFO og barneskolene (1.-4.trinn) igjen
​Veilederen for smittevern i skolene og SFO kom i begynnelsen av denne uka. I den har skolene fått klare råd og anbefalinger om hva som skal gjøres før gjenåpning og barna kommer tilbake. Ved barneskolene er de nå godt i gang med forberedelsesarbeidet. Alle tiltak vil bli...
torsdag 23. april Åmot kommune
Koronastatus i Åmot per 22.april
​Kriseledelsen i Åmot understreker viktigheten av å opprettholde innførte smitteverntiltak. Det er svært viktig å fortsette den nasjonale dugnaden mot smittespredning. Slipper vi opp og tar for lett på smitteverntiltakene nå, kan smittesituasjonen igjen eskalere.Vask hender...
onsdag 22. april Åmot kommune
Informasjon fra Helsestasjonen
​Ta kontakt på telefon 48 88 40 03 for å avtale time mellom klokken 15.30 og 18.00 på onsdager.Helsestasjonen har, på grunn av smitteverntiltak, foreløpig ikke mulighet for å åpne for drop-in-tjenester.
onsdag 22. april Åmot kommune
Til næringsdrivende i Åmot kommune
tirsdag 21. april Åmot kommune
Velkommen til grûndertreff på Rena
​Kveldens program: Kll.18.00:- Velkommen og presentasjonsrunde- Marianne Haglund – Bakerigården, MIM interiør og mye mer - Innovasjon Norge – Hva kan vi hjelpe gründere med? - Etablereropplæringen – For deg som skal starte opp egen bedriftPAUSE - Jeanette Harviken –...
mandag 20. april Åmot kommune
Velkommen tilbake til barnehagene
​De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er: #Syke personer skal ikke være i barnehagene – verken barn eller voksne#God hygiene#Redusert kontakthyppighet mellom personer Når barna kommer tilbake i barnehagen, skal de, som i en normal situasjon, oppleve trygghet og omsorg med...
fredag 17. april Åmot kommune
Vedrørende ansatte i helsesektoren og bruk av arbeidstøy
​- Jeg har blitt gjort oppmerksom på at innbyggere i Åmot har observert ansatte i sektor Helse og velferd på apoteket og i butikker iført arbeidstøy, sier kommuneoverlege Ole Lohmann, og fortsetter:- Det er viktig å presisere at ansatte i Hjemmetjenesten er pålagt å...
fredag 17. april Åmot kommune
Kommuneoverlegen bekymret for beboerne på Osen pensjonistheim
​Vanligvis er slike besøk både hyggelige og viktige bidrag til å sikre trivsel for beboere i Osen, men tatt situasjonen hele samfunnet står midt oppe i akkurat nå i betraktning kan besøk medføre økt risiko for beboerne, forteller kommuneoverlegen. Han...
torsdag 16. april Åmot kommune
Nå åpner snart barnehagene igjen
​I veilederen har barnehagene fått klare råd og anbefalinger om hva som skal gjøres før åpning. Våre barnehager er godt i gang med å gjennomføre dette arbeidet. Alle tiltak vil bli gjort og alle anbefalinger vil bli fulgt slik at det blir så trygt og...
torsdag 16. april Åmot kommune
Koronastatus i Åmot per 15.april
​Kriseledelsen i Åmot understreker viktigheten av å opprettholde innførte smitteverntiltak. Selv om regjeringen har varslet endringer i noen av tiltakene fra 20.april, er det likevel svært viktig å fortsette den nasjonale dugnaden mot smittespredning. Slipper vi opp og...
onsdag 15. april Åmot kommune
Biblioteket fortsetter med utlån
​Publikum kan derfor bestille bøker, og hente dem utenfor biblioteket på fredager mellom kl.12.00 og 13.00. Bestill via app, Facebook, på telefon 48 88 30 33 eller via epost til: biblioteket@amot.kommune.no Fjernlån er dessverre fortsatt stengt, men biblioteket låner ut eget...
tirsdag 14. april Åmot kommune
Terapibassenget ved Ryslingmoen er stengt inntil videre
lørdag 7. mars Åmot kommune
Har du en REODOR i magen - eller på rommet
​I år feirer vi at det er 100 år siden Kjell Aukrust ble født. I den anledning ønsker vi å markere dette i Galleri Alida med utstilling om forfatteren, tegneren og humoristens liv og levnet. Utstillingen åpner den 30. mars – og vil stå til 25. april.   Det vil...
fredag 6. mars Åmot kommune
Lurer du på noe om coronaviruset?
​Slik forholder du deg: Viruset har sitt utspring i Kina, og det er ikke rapport om tilfeller av viruset i Norge. Hvis du blir syk og ikke har vært på reise i Wuhan by eller Hubei-provinsen de siste 14 dagene, er det liten grunn til å mistenke coronaviruset. I Norge pågår det nå...
fredag 6. mars Åmot kommune
Informasjon om koronavirus til barn og unge
​Det har vært massiv mediedekning vedrørende koronavirus de siste ukene, og dette kan virke skremmende for barn og unge. Mange foreldre har kanskje fått spørsmål om hva denne sykdommen egentlig er for noe, og ikke minst om hvor farlig den er. Nå har Helsedirektoratet...
onsdag 4. mars Åmot kommune
Rena Idrettspark midlertidig stengt
onsdag 4. mars Åmot kommune
BRA MAT - For bedre helse
​Kurset skal bidra til å øke bevisstheten om matmønster, øke motivasjonen til å endre noen vaner, få praktiske råd til hverdagen og utveksle erfaringer. Kostnad; 250 kr/personPåmeldingsfrist: mandag 23. marsEpost; frisklivssentralen@amot.kommune.noMobil; 47 47 58...
tirsdag 3. mars Åmot kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ÅMOT

INNLANDET

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL