Åmot
Mer penger til bredbånd i Åmot
torsdag 10. januar Åmot Kommune
Nye åpningstider i biblioteket
​De nye åpningstidene blir: Mandag:           10.00 - 15.00 Tirsdag:            10.00 - 19.00 Onsdag:            10.00 - 17.00 ...
mandag 7. januar Åmot Kommune
Tilskudd til løypekjøring 2019
​Søknad sendes til Åmot kommune, Torget 1, 2450 Rena. Merkes med "Løypemidler". Søknadsfrist 20.januar. Vennligst påfør søknaden riktig adressat og laget/foreningens kontonummer.
mandag 7. januar Åmot Kommune
Pepperkakehus-kåring og knusing på lørdag
Åmot folkebibliotek har hatt Desemberbingo og det er siste frist for innlevering denne lørdagen. Vinnerne trekkes neste uke. Velkommen til Åmot folkebibliotek lørdag 5. januar kl. 12.00.
fredag 4. januar Åmot Kommune
Tilskudd til løypekjøring 2019
​Det kan nå søkes om tilskudd til løypekjøring i Åmot. Søknad  sendes til: Åmot kommune, Torget 1, 2450 Rena Mrk: Løypemidler. Søknadsfrist 20.januar Vennligst påfør søknaden riktig adressat og laget/foreningens kontonummer
torsdag 3. januar Åmot Kommune
Fare for kraftig vind
​Det anbefales å feste alle løse gjenstander, og unngå unødvendig ferdsel i utsatte områder. Så sterk vind kan blant annet føre til trefall samt skader på bygninger og infrastruktur. Det er ventet at vinden vil avta onsdag 2.januar. Følg med på...
31. desember 2018 Åmot Kommune
Åpningstider i romjulen
​Lørdag 22.desember: Stengt Mandag 24.desember (julaften): Stengt Tirsdag 25.desember (1.dag): Stengt Onsdag 26.desember (2.dag): Stengt Torsdag 27.desember (3.dag): Kl.10.00-14.00 Fredag 28.desember (4.dag): Kl.10.00-14.00 Lørdag 29.desember (5.dag): Stengt Mandag 31.desember...
20. desember 2018 Åmot Kommune
Tid for vannmåleravlesning
​Hvis vi ikke mottar avlest målerstand, vil forbruket bli stipulert på bakgrunn av forrige års forbruk. Endringer vil først bli gjort ved neste års avlesning. Manglende innrapportering av målerstand for de tre siste årene eller mer, betyr at kommunen vil beregne forbruket...
19. desember 2018 Åmot Kommune
HEDMARK

Åmot ungdomsskoles Nobelprosjekt
​Elevene produserte en rekke veldig gode artikler. Mest oppmerksomhet fikk likevel to 8.klassejenter, som begge fikk nærkontakt med fredsprisvinnerne. Elevene intervjuet Mukwege på Grand Hotel før han dro på pressekonferansen på Nobelinstituttet, men de fikk også anledning til...
19. desember 2018 Åmot Kommune
Juleavslutning Osen oppvekstsenter 12.12.18
​​​Alle elevene på skolen deltok, og sannelig var ikke barnehagebarna med også! I følge lærer Vidar Endal har de i ukesvis øvd, og øvd, og øvd og øvd. Dette ga resultater og i tillegg har de ordnet med pynting og utsmykning, unga fikk godteposer sponset av den...
19. desember 2018 Åmot Kommune
Åpningstider for Kafé Sandbeck jul 2018
​I uke 51 (mandag 17.12 - fredag 21.12) holder kafeen stengt.   I romjula er Kafé Sandbeck åpen til følgende tider: Torsdag 27.12 fra kl.09.00-15.00 Fredag 28.12 fra kl.09.00-15.00 Lørdag 29.12 fra kl.09.00-15.00   Kafé Sandbeck åpner igjen etter...
14. desember 2018 Åmot Kommune
Trygt hjem for 50 kroner i desember
​– Herlig! synes nestleder i Ungdommens fylkesting, Isak Formoe. Retningslinjene ble skjerpet og egenandelen økt fra 50 til 69 kroner før påske i år, da hele ordningen sto i fare etter flere år med overforbruk. Bortsett fra dette året og en periode fra 2010 til 2013 da...
14. desember 2018 Åmot Kommune
Morskjærlighet - I Lenny Alidas famn
Ingrid Andersson Åkerblom, Tekstil og jerntråd. Utstilling i Galleri Alida, Åmot kulturhus 13. til 16. desember  MORSKJÆRLIGHET: Tekstilarbeidene som den svenske kunstneren Ingrid Andersson Åkerblom stiller ut i Galleri Alida i Åmot kulturhus i forbindelse med Vidar Sandbeck...
8. desember 2018 Åmot Kommune
Åmot folkebibliotek har laget reklamefilm
8. desember 2018 Åmot Kommune
Høringsfristen for Beitebruksplanen for Åmot kommune forlenges til 10.desember 2018
3. desember 2018 Åmot Kommune
Høring av formannskapets innstilling til budsjett 2019
​Formannskapets innstilling til kommunestyret 13.desember finner dere her:  Årsbudsjett 2019 - økonomiplan 2019-2022_Formannskapets innstilling.pdf​ Eventuelle kommentarer sendes innen 11.desember til postmottak@amot.kommune.no    
30. november 2018 Åmot Kommune
Reguleringsplan til offentlig ettersyn
​Eventuelle merknader kan sendes innen 18.01.2019 pr. post til Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer eller pr. e-post til firmapost-ost@vegvesen.no Vedlegg til saken: Brev Planbeskrivelse Planhefte Reguleringsbestemmelser Reguleringsplankart Har du spørsmål til...
26. november 2018 Åmot Kommune
Biblioteket har redusert åpningstid torsdag 29.november
De ansatte ved Åmot folkebibliotek skal på kurs, og derfor holder biblioteket stengt fra kl. 12.00 torsdag 29.november. Åpningstida blir da fra kl. 09.00 - 12.00 denne dagen.  
26. november 2018 Åmot Kommune
Legevakten i Åmot flytter
​Fra torsdag 29. november vil alle oppkall til legevakt 116117 besvares av Elverum interkommunale legevakt.I tidsrommet 08.00 til 16.00 på hverdager vil Kommunelegekontoret på Rena være åpent og legene vil ta i mot både ordinære pasienter og alle øyeblikkelig hjelp...
22. november 2018 Åmot Kommune
Familieforestillingen Jul i Myra
​Om lag hundre sterke, lokale Rena-krefter står bak forestillingen. De profesjonelle er manusforfatter og låtskriver Ivar Nergaard, scenograf Kristine Gjems, Carl-Henrik Wahl fra Ontrack studio som har produsert musikken og regissør er Caroline Rolstad - leder for Sandbeck-jubileet og til daglig...
21. november 2018 Åmot Kommune
Beitebruksplanen for Åmot kommune på høring
​Enhet for Landbruk legger nå ut Beitebruksplanen for Åmot kommune på høring. Det er ønskelig med tilbakemeldinger fra alle som har kommentarer og meninger om planen. Høringsfrist forlenges til 10.desember 2018, og høringssvar kan sendes til Leif Peder Hafsal på...
16. november 2018 Åmot Kommune
Inkludering av barn i lavinntektstfamilier - utlysning for 2019
​Målet er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Mållgruppen for ordningen er barn og unge berørt av fattigdomsproblemer. Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte. Søknadsfristen...
16. november 2018 Åmot Kommune
Hvordan er beredskapen hjemme hos deg?
​-Når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, må hjelpen først ut til de som trenger det aller mest. Jo flere av oss som er i stand til å ta vare på oss selv og hjelpe de rundt oss ved en hendelse, jo bedre rustet står vi som samfunn. Sammen er vi forberedt, sier...
13. november 2018 Åmot Kommune
Endringer ved Enhet for Landbruk
​Fra 1. oktober 2018 har Jens Martin Persson fått endret sin stilling fra 100 % saksbehandler Landbruk i Enhet for Landbruk til 50 % saksbehandler Landbruk og 50 % saksbehandler Kart- og Oppmåling ved Enhet for Plan, byggesak og geodata. Jens Martin vil i utgangspunktet jobbe to dager med...
12. november 2018 Åmot Kommune
Vedtatt reguleringsplan Sagbakken hyttegrend
​Den tidligere reguleringsplanen for Sagbakken hyttegrend (planID 0429 20100900) ble vedtatt opphevet samtidig med vedtaket av den nye reguleringsplanen, jf. pbl §§ 12-12 og 12-14. Formålet med den nye planen er å legge til rette for høyere utnytting pr. tomt, justere byggegrense mot...
9. november 2018 Åmot Kommune
Innspill ønskes
​Hvilke samfunnsutfordringer knyttet til psykisk uhelse og rus ser du i Åmotsamfunnet? Hvilke områder bør prioriteres? Har du en formening om hva som ville være effektive tiltak i forbindelse med utfordringene du ser? Ved ferdig forslag til handlingsplan er det også ønskelig...
9. november 2018 Åmot Kommune
Tysk avskjedsmottakelse
​NATO-øvelsen Trident Juncture er nå over. De neste ukene skal alt det utenlandske militærutstyret fraktes ut igjen av Norge. Torsdag 8.november takket de tyske soldatene, som har holdt til her i Åmot under Trident Juncture, for seg gjennom en seremoni i Åmot...
8. november 2018 Åmot Kommune
Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Furutangen hyttetun
Formålet er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse for utleie kombinert med mulighet for salg. Området er i dag en del av reguleringsplan Furutangen hytteområder.Ytterligere informasjon finnes i vedleggene: Grunnkart m/reguleringsplanområdet Oversiktskart 1 Oversiktskart 2 ...
2. november 2018 Åmot Kommune
Biblioteket stengt torsdag 8. november
1. november 2018 Åmot Kommune
Åpningstider på Servicesenteret
​Fra og med mandag 2.juli er åpningstiden på Servicekontoret/sentralbordet i Åmot kommune fra kl.10.00 til 14.00 mandag, onsdag, torsdag og fredag. Tirsdager har Servicesenteret åpent fra kl.10.00 til 18.00. Unntaket er i skoleferier. Da holder vi åpent fra kl.10.00 til...
31. oktober 2018 Åmot Kommune
Nytt søknadsskjema for barnehageplass
​Vi beklager eventuelle ulemper det måtte medføre.Gjeldende søknadsskjema Skal du søke om barnehageplass for inneværende barnehageår før nyttår, uavhengig av om det er i kommunal eller privat barnehage, bruker du skjemaet nedenfor. Utfylt søknadsskjema...
29. oktober 2018 Åmot Kommune
Svært gode seertall
​​Seertallene for Sommeråpent sendt fra Rena stasjon torsdag er svært gode. 549.000 seere så sendingen, noe som utgjør en markedsandel på 49,9 prosent. Det betyr i praksis at 49,9 prosent av alle som så på TV torsdag, så på Sommeråpent fra Rena. Det er...
29. oktober 2018 Åmot Kommune
Bredbånd: Prosjektområder lagt ut på anbud
​9.mars kl.12.00 er fristen utbyggerne har fått i anbudsrunden. Åmot kommune har lagt ut to prosjektområder nå i januar, og dette kan på sikt gi tilbud om høyhastighetsbredbånd til omlag 350 husstander. Områdene det gjelder er Osdalen og Rena sør på begge...
29. oktober 2018 Åmot Kommune
HEDMARK

Endrede åpningstider på biblioteket
​Fra og med 17.januar har Åmot folkebibliotek følgende åpningstider:Mandager: 09.00 - 15.00Tirsdager: 09.00 - 15.00Onsdager: 09.00 - 20.00Torsdager:09.00 - 15.00Fredager: 09.00 - 15.00Lørdager: 11.00 - 14.00 Biblioteket er selvbetjent man. - fre. til kl. 12.00.
29. oktober 2018 Åmot Kommune
Alminnelig ettersyn: Årsbudsjett 2018
​Årsbudsjett 2018 - økonomiplan 2018-2021 Møteprotokoll fra formannskapsmøte 29.11.17
29. oktober 2018 Åmot Kommune
Rådmannens forslag til budsjett for 2018
​- Som rådmann har jeg ikke sett det mulig å ha utelukkende fokus på utgiftssiden for å finne dekning for 20 millioner kroner, og har derfor sett meg nødt til å innarbeide tiltak som går ut på å innføre eiendomsskatt for hele kommunen. Effekt av dette vil...
29. oktober 2018 Åmot Kommune
Åmot kommune tildelt bredbåndsmidler fra Fylkeskommunen
​Nyheten om tildeling av 1,7 millioner kroner fra Hedmark Fylkeskommune ble mottatt med glede av prosjektgruppa som har arbeidet med bredbånd i Åmot kommune det siste året.Totalt ble det sendt inn fire søknader til Norsk kommunikasjonsmyndighet (NKOM) i begynnelsen av mai i...
29. oktober 2018 Åmot Kommune
Åmot kommune tildelt bredbåndsmidler fra NKOM
​Åmot kommune har blitt tildelt bredbåndsmidler for området Osdalen fra NKOM. Osdalen er en av fire områder Åmot kommune sendte inn søknad for i mai. På fredag kom altså den gledelige nyheten om at en av søknadene hadde gått igjennom...
29. oktober 2018 Åmot Kommune
Åmot ungdomsskole med stor framgang på skoleresultater
Skolen ligger med 43,2 i grunnskolepoeng (Se fakta nedenfor) på 4.plass i Hedmark. For to år siden var skolen blant de dårligste i Hedmark. Elevene sjøl uttaler at de mener dette har sammenheng med et godt læringsmiljø for å kunne prestere. Skoleresultatene ved...
29. oktober 2018 Åmot Kommune
Nye åpningstider på Åmot folkebibliotek
​Åmot folkebibliotek har endrede åpningstider fra og med mandag 28.08.De nye tidene er: Mandag    09.00 – 15.00Tirsdag    09.00 – 15.00Onsdag    09.00 – 18.00Torsdag   09.00 – 18.00Fredag    09.00...
29. oktober 2018 Åmot Kommune
Besøk portalen til Birkebeinerriket
​Portalen/tidsrammen er en av næringssjefens mange idéer i forbindelse med utarbeidelsen av merkevaren "Birkebeinerriket". Et prosjekt hun har jobbet med i godt over et år, og som stadig antar nye former og muligheter. Torsdag 13.juli stopper NRKs sommertog på Rena stasjon,...
29. oktober 2018 Åmot Kommune
Hvordan søke tilskudd fra næringsfondet?
​Fylkeskommunen krever at alle søknader til kommunalt næringsfond skal gjøres via Regional Forvaltning. NB! Husk å opprette egen bruker, og å velge "støtteordninger fra Åmot kommune". Les mer om næringsutvikling i Åmot kommune her, og om...
29. oktober 2018 Åmot Kommune
Fantastisk folkefest på Rena
​Mye planlegging og mange detaljerte forberedelser var lagt ned i forkant, da NRKs sommertog rullet inn på Rena stasjon torsdag 13.juli. Det lå en forventningsfull stemning i lufta blant de mange hundre som hadde møtt opp for å hilse Sommertoget velkommen til Åmot og Rena. ...
29. oktober 2018 Åmot Kommune
Digital post fra Fylkesmannen i 2018
​På landsbasis sender det offentlige ut rundt åtte brev per innbygger i året. Det tilsvarer 40 millioner brev. Å sende disse brevene koster 400 millioner kroner årlig. Dette er penger som kan brukes til andre viktige ting. Så langt har fylkesmennene sendt ut brev til...
29. oktober 2018 Åmot Kommune
Fortsatt mulig å gjøre energianalyse
29. oktober 2018 Åmot Kommune
NAV - endret åpningstider
​Personer oppfordres til å bruke nav.no til å orientere seg om regelverk, fremsette søknader, sjekke utbetalingsdatoer m.m.   Timebestillinger kan gjøres via kontaktsentret på telefon 55 55 33 33, i "funksjonen skriv til oss" på nav.no eller eventuelt i...
29. oktober 2018 Åmot Kommune
Ny fastlege på legekontoret
​Kristin Molven tiltrer som fastlege i 100 % stilling på Kommunelegekontoret på Rena 1. april. Kristin Molven har vært turnuslege i kommunen fra 1. september 2016-1. mars 2017. Samtidig med at Kristin Molven er blitt ansatt, har Tore Busterud redusert sin pasientliste. Pasienter som...
29. oktober 2018 Åmot Kommune
Gode KOSTRA-tall for Åmot kommune
​KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering, og er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. KOSTRA gir statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringene og måloppnåelsen rundt om i landets kommuner. Dette kan for eksempel dreie seg om pleie- og...
29. oktober 2018 Åmot Kommune
Trenger flere tilbakemeldinger fra bygdene
Åmot kommune ønsker med denne kartleggingen å lage en database som viser det totale behovet for høyhastighetsbredbånd i kommunen. Kommunens rolle er å søke Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKOM) om økonomiske midler i form av tilskudd, slik at leverandørene...
29. oktober 2018 Åmot Kommune
Åmot øker mest
​Siste beregning viser at det nå bor 4.518 personer i Åmot kommune, mot 4.429 ved forrige beregning i 2016. Det vi si at kommunen har økt antallet innbyggere med 89 personer, noe som utgjør 2 prosent. Dette gjør at vi ligger helt på topp prosentmessig i forhold til...
29. oktober 2018 Åmot Kommune
Forslag til oppheving av reguleringsplaner og bebyggelsesplaner
​Hovedutvalg for kommunalteknikk og arealplanlegging vedtok 2.februar 2017 at 45 reguleringsplaner og 7 bebyggelsesplaner foreslås opphevet i henhold til plan- og bygningslovens § 12-14. Fullstendig oversikt og mer informasjon over hvilke planer som foreslås opphevet finnes her: ...
29. oktober 2018 Åmot Kommune
Rena får NRK-Sommertoget!
29. oktober 2018 Åmot Kommune
Bruk Åmot kulturhus egen nettside
www.amotkulturhus.no -  Kulturhusbrosjyren er nå historie. Den fulgte oss fra starten av Åmot kulturhus september 1999 til februar 2018. Selv om vårt publikum likte å ha en brosjyre å holde i, er de aller fleste på nett. Når vi...
29. oktober 2018 Åmot Kommune
Ytringsfrihet i Åmot kommune
​Det som derimot er vanlig praksis i Åmot kommune, slik som i andre kommuner rundt om i landet, er at korrekt tjenestevei for politikerne når de lurer på noe vedrørende en sak – er å henvende seg til rådmannen som delegerer til fagansvarlige nedover i organisasjonen.Dette...
29. oktober 2018 Åmot Kommune
Flotte resultater for Åmotskolen
​Mandag 12.februar 2018 presenterte Hedmark Fylkeskommune resultater for videregående opplæring. Resultatene viser svært gode tall for Åmot kommune: Alle elevene fra kommunen som startet på videregående høsten 2016 har fullført og bestått, og det er et flott...
29. oktober 2018 Åmot Kommune
173 bredbåndstilbakemeldinger
​Følgende områder er under vurdering som potensielle søknadsområder for 2018: DesetSlemdalenHaugedalen – Oset – UlvåaKilde – Kåsa (Kåsmoen og Øgle Viken)Åsbygda og SkramstadbergetValmen – Osneset – Fuglesanden Arbeidet med...
29. oktober 2018 Åmot Kommune
Vannlekkasje Osen vannverk
29. oktober 2018 Åmot Kommune
Ny jordbruksbrosjyre fra Åmot kommune
​Åmot kommune ved Enhet for Landbruk har utarbeidet en jordbruksbrosjyre som viser hvordan jordas funksjon og posisjon i Åmot kommune er. Den sendes ut til alle husstander i kommunen, og produksjonen er støttet med økonomiske midler fra Hedmark Landbruksselskap og Hedmark...
29. oktober 2018 Åmot Kommune
HEDMARK

Kunngjøring offentlig ettersyn og varsel om oppstart av planarbeid
​Her kan du lese mere:Brev- Forslag planprogram for Klima- og energi 2019-2023Høringsbrev med adresselisteForslag til planprogram for Kommunedelplan klima- og energi 2019-2023Kommunedelplan for klima- og energi 2009-2014 Eventuelle spørsmål kan stilles til enhetsleder landbruk Jesper Engel
29. oktober 2018 Åmot Kommune
Invitasjon til dialogkonferanse vedrørende ny rammeavtale på Matvarer storhusholdning
​Les mer her: Invitasjon til dialogkonferanse vedrørende ny rammeavtale på Matvarer storhusholdning
29. oktober 2018 Åmot Kommune
Mørklagte gatelys på Tallmoen og deler av Søndre Kirkeberget
29. oktober 2018 Åmot Kommune
NAV Åmot redusert åpningstid 31. oktober 2018
29. oktober 2018 Åmot Kommune
Frivillig vern av skog - opprettelse av Kildeøyene naturreservat i Åmot kommune
​I et eventuelt reservat vil blant annet hogst, motorferdsel til lands, bålbrenning, sykling, ridning og tekniske inngrep bli forbudt, mens jakt, fangst, fiske, beiting, bærsanking, uttransport av vilt og motorisert ferdsel til vanns vil bli tillatt.Verneforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i...
29. oktober 2018 Åmot Kommune
Rødsmoen øvingsområde midlertidig stengt for sivil ferdsel
​Rødsmoen øvingsområde i Åmot kommune stenges for sivil ferdsel. Ferdselsforbudet gjelder fra 19. oktober til 16.november på grunn av Trident Juncture.Rødsmoen øvingsområde er et skyte- og øvingsfelt som har vært åpent for sivil ferdsel helt...
29. oktober 2018 Åmot Kommune
Informasjon fra Statens vegvesen om NATO-øvelsen Trident Juncture 2018
​Les mer her:Informasjon fra Statens vegvesen om Trident Juncture 2018 Her er en film om militære kolonner produsert av Forsvaret i samarbeid med Statens vegvesen Militær kolonne  
29. oktober 2018 Åmot Kommune
Nye retningslinjer for praktisering av søknadsfristene i 2018 - produksjonstilskudd i jordbruket
​Landbruksdirektoratet har i den forbindelse publisert Rundskriv 2018-42 med nye retningslinjer for praktisering av søknadsfristene i 2018.Les mer her: Nye muligheter for bønder som søkte produksjonstilskudd for sent
29. oktober 2018 Åmot Kommune
Nå blir det bredbåndsfiber på "Rena sør"
​Tirsdag var det klart for kontraktsignering på Rena mellom Telenor og Åmot kommune. Tilstede var både Erik Bakken og tilbudsansvarlig Kjell Stene i Telenor samt ordfører Ole Gustav Narud og fungerende rådmann Dag Hoffmann.- Telenor er allerede ganske tungt inne i Hedmark fylke med...
29. oktober 2018 Åmot Kommune
Økt trafikk med Trident Juncture
​Derfor: - Bruk refleks!- Vær godt synlig!- Gå flere sammen!- Vær oppmerksom!- Gå eller sykle sammen med barna.- Vurder om du kan ta turen når det er mindre trafikk.- Hold deg langt unna militære kjøretøy. Tenk på blindsoner, og at kjøretøyet...
29. oktober 2018 Åmot Kommune
Igangsetting av planarbeid - detaljregulering høgskoleområdet Rena
​Hensikten med planen er å legge til rette for en videre utvikling av høgskoleområdet med nye arealer for undervisning, næringsutvikling og boliger både for høgskolen og Forsvaret. Utviklingsarbeidet ledes av Åmot kommune ved næringssjefen sammen med kommunens...
29. oktober 2018 Åmot Kommune
Anniken Baksjøberget ny økonomisjef i Åmot kommune
29. oktober 2018 Åmot Kommune
Åmot familie- og sosiallegat
Åmot familie- og sosiallegat er en offentlig stiftelse med formål med å gi økonomisk hjelp til mennesker i Åmot kommune som er i en vanskelig livssituasjon, og for å medvirke til at barn- og ungdom får en sunn og meningsfylt oppvekst og utdannelse. Søknadskjema...
29. oktober 2018 Åmot Kommune
Rekvirering av øvingsområde i Hedmark - øvelse Trident Juncture 2018
​Les mer her: Kunngjøring fra Fylkesmannen i Hedmark
29. oktober 2018 Åmot Kommune
Nå får du digitale fakturaer fra oss
​Dere som allerede har opprettet avtalegiro eller eFaktura for regninger fra Åmot kommune, vil ikke merke noen endring. Dere får fakturaene fra oss som før. Dette gjelder også for bedrifter som har EHF (elektronisk fakturering for bedrifter). VippsDe som ikke har avtalegiro eller eFaktura,...
29. oktober 2018 Åmot Kommune
Endrede åpningstider for bibliotek og servicesenter
​Åmot folkebibliotek vil fra og med 10.september ha følgende åpningstider: Mandag kl.09.00-15.00 Tirsdag kl.09.00-21.00 (biblioteket vil være ubetjent fra kl.09.00-14.00) Onsdag kl.09.00-15.00 Torsdag kl.09.00-15.00 Fredag kl.09.00-15.00 Lørdag kl.11.00-14.00   Åmot...
29. oktober 2018 Åmot Kommune
Terapibassenget ved Ryslingmoen er stengt inntil videre
29. oktober 2018 Åmot Kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ÅMOT

HEDMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL