Åmot
Endringer ved Enhet for Landbruk
​Fra 1. oktober 2018 har Jens Martin Persson fått endret sin stilling fra 100 % saksbehandler Landbruk i Enhet for Landbruk til 50 % saksbehandler Landbruk og 50 % saksbehandler Kart- og Oppmåling ved Enhet for Plan, byggesak og geodata. Jens Martin vil i utgangspunktet jobbe to dager med...
mandag 13:39 Åmot Kommune
Vedtatt reguleringsplan Sagbakken hyttegrend
​Den tidligere reguleringsplanen for Sagbakken hyttegrend (planID 0429 20100900) ble vedtatt opphevet samtidig med vedtaket av den nye reguleringsplanen, jf. pbl §§ 12-12 og 12-14. Formålet med den nye planen er å legge til rette for høyere utnytting pr. tomt, justere byggegrense mot...
fredag 13:49 Åmot Kommune
Innspill ønskes
​Hvilke samfunnsutfordringer knyttet til psykisk uhelse og rus ser du i Åmotsamfunnet? Hvilke områder bør prioriteres? Har du en formening om hva som ville være effektive tiltak i forbindelse med utfordringene du ser? Ved ferdig forslag til handlingsplan er det også ønskelig...
fredag 13:49 Åmot Kommune
Tysk avskjedsmottakelse
​NATO-øvelsen Trident Juncture er nå over. De neste ukene skal alt det utenlandske militærutstyret fraktes ut igjen av Norge. Torsdag 8.november takket de tyske soldatene, som har holdt til her i Åmot under Trident Juncture, for seg gjennom en seremoni i Åmot...
torsdag 16:25 Åmot Kommune
Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Furutangen hyttetun
Formålet er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse for utleie kombinert med mulighet for salg. Området er i dag en del av reguleringsplan Furutangen hytteområder.Ytterligere informasjon finnes i vedleggene: Grunnkart m/reguleringsplanområdet Oversiktskart 1 Oversiktskart 2 ...
fredag 2. november Åmot Kommune
Biblioteket stengt torsdag 8. november
torsdag 1. november Åmot Kommune
Åpningstider på Servicesenteret
​Fra og med mandag 2.juli er åpningstiden på Servicekontoret/sentralbordet i Åmot kommune fra kl.10.00 til 14.00 mandag, onsdag, torsdag og fredag. Tirsdager har Servicesenteret åpent fra kl.10.00 til 18.00. Unntaket er i skoleferier. Da holder vi åpent fra kl.10.00 til...
onsdag 31. oktober Åmot Kommune
Nytt søknadsskjema for barnehageplass
​Vi beklager eventuelle ulemper det måtte medføre.Gjeldende søknadsskjema Skal du søke om barnehageplass for inneværende barnehageår før nyttår, uavhengig av om det er i kommunal eller privat barnehage, bruker du skjemaet nedenfor. Utfylt søknadsskjema...
mandag 29. oktober Åmot Kommune
HEDMARK

Svært gode seertall
​​Seertallene for Sommeråpent sendt fra Rena stasjon torsdag er svært gode. 549.000 seere så sendingen, noe som utgjør en markedsandel på 49,9 prosent. Det betyr i praksis at 49,9 prosent av alle som så på TV torsdag, så på Sommeråpent fra Rena. Det er...
mandag 29. oktober Åmot Kommune
Bredbånd: Prosjektområder lagt ut på anbud
​9.mars kl.12.00 er fristen utbyggerne har fått i anbudsrunden. Åmot kommune har lagt ut to prosjektområder nå i januar, og dette kan på sikt gi tilbud om høyhastighetsbredbånd til omlag 350 husstander. Områdene det gjelder er Osdalen og Rena sør på begge...
mandag 29. oktober Åmot Kommune
Endrede åpningstider på biblioteket
​Fra og med 17.januar har Åmot folkebibliotek følgende åpningstider:Mandager: 09.00 - 15.00Tirsdager: 09.00 - 15.00Onsdager: 09.00 - 20.00Torsdager:09.00 - 15.00Fredager: 09.00 - 15.00Lørdager: 11.00 - 14.00 Biblioteket er selvbetjent man. - fre. til kl. 12.00.
mandag 29. oktober Åmot Kommune
Alminnelig ettersyn: Årsbudsjett 2018
​Årsbudsjett 2018 - økonomiplan 2018-2021 Møteprotokoll fra formannskapsmøte 29.11.17
mandag 29. oktober Åmot Kommune
Rådmannens forslag til budsjett for 2018
​- Som rådmann har jeg ikke sett det mulig å ha utelukkende fokus på utgiftssiden for å finne dekning for 20 millioner kroner, og har derfor sett meg nødt til å innarbeide tiltak som går ut på å innføre eiendomsskatt for hele kommunen. Effekt av dette vil...
mandag 29. oktober Åmot Kommune
Åmot kommune tildelt bredbåndsmidler fra Fylkeskommunen
​Nyheten om tildeling av 1,7 millioner kroner fra Hedmark Fylkeskommune ble mottatt med glede av prosjektgruppa som har arbeidet med bredbånd i Åmot kommune det siste året.Totalt ble det sendt inn fire søknader til Norsk kommunikasjonsmyndighet (NKOM) i begynnelsen av mai i...
mandag 29. oktober Åmot Kommune
Åmot kommune tildelt bredbåndsmidler fra NKOM
​Åmot kommune har blitt tildelt bredbåndsmidler for området Osdalen fra NKOM. Osdalen er en av fire områder Åmot kommune sendte inn søknad for i mai. På fredag kom altså den gledelige nyheten om at en av søknadene hadde gått igjennom...
mandag 29. oktober Åmot Kommune
Åmot ungdomsskole med stor framgang på skoleresultater
Skolen ligger med 43,2 i grunnskolepoeng (Se fakta nedenfor) på 4.plass i Hedmark. For to år siden var skolen blant de dårligste i Hedmark. Elevene sjøl uttaler at de mener dette har sammenheng med et godt læringsmiljø for å kunne prestere. Skoleresultatene ved...
mandag 29. oktober Åmot Kommune
Nye åpningstider på Åmot folkebibliotek
​Åmot folkebibliotek har endrede åpningstider fra og med mandag 28.08.De nye tidene er: Mandag    09.00 – 15.00Tirsdag    09.00 – 15.00Onsdag    09.00 – 18.00Torsdag   09.00 – 18.00Fredag    09.00...
mandag 29. oktober Åmot Kommune
Besøk portalen til Birkebeinerriket
​Portalen/tidsrammen er en av næringssjefens mange idéer i forbindelse med utarbeidelsen av merkevaren "Birkebeinerriket". Et prosjekt hun har jobbet med i godt over et år, og som stadig antar nye former og muligheter. Torsdag 13.juli stopper NRKs sommertog på Rena stasjon,...
mandag 29. oktober Åmot Kommune
Hvordan søke tilskudd fra næringsfondet?
​Fylkeskommunen krever at alle søknader til kommunalt næringsfond skal gjøres via Regional Forvaltning. NB! Husk å opprette egen bruker, og å velge "støtteordninger fra Åmot kommune". Les mer om næringsutvikling i Åmot kommune her, og om...
mandag 29. oktober Åmot Kommune
Fantastisk folkefest på Rena
​Mye planlegging og mange detaljerte forberedelser var lagt ned i forkant, da NRKs sommertog rullet inn på Rena stasjon torsdag 13.juli. Det lå en forventningsfull stemning i lufta blant de mange hundre som hadde møtt opp for å hilse Sommertoget velkommen til Åmot og Rena. ...
mandag 29. oktober Åmot Kommune
Digital post fra Fylkesmannen i 2018
​På landsbasis sender det offentlige ut rundt åtte brev per innbygger i året. Det tilsvarer 40 millioner brev. Å sende disse brevene koster 400 millioner kroner årlig. Dette er penger som kan brukes til andre viktige ting. Så langt har fylkesmennene sendt ut brev til...
mandag 29. oktober Åmot Kommune
Fortsatt mulig å gjøre energianalyse
mandag 29. oktober Åmot Kommune
NAV - endret åpningstider
​Personer oppfordres til å bruke nav.no til å orientere seg om regelverk, fremsette søknader, sjekke utbetalingsdatoer m.m.   Timebestillinger kan gjøres via kontaktsentret på telefon 55 55 33 33, i "funksjonen skriv til oss" på nav.no eller eventuelt i...
mandag 29. oktober Åmot Kommune
Ny fastlege på legekontoret
​Kristin Molven tiltrer som fastlege i 100 % stilling på Kommunelegekontoret på Rena 1. april. Kristin Molven har vært turnuslege i kommunen fra 1. september 2016-1. mars 2017. Samtidig med at Kristin Molven er blitt ansatt, har Tore Busterud redusert sin pasientliste. Pasienter som...
mandag 29. oktober Åmot Kommune
Gode KOSTRA-tall for Åmot kommune
​KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering, og er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. KOSTRA gir statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringene og måloppnåelsen rundt om i landets kommuner. Dette kan for eksempel dreie seg om pleie- og...
mandag 29. oktober Åmot Kommune
Trenger flere tilbakemeldinger fra bygdene
Åmot kommune ønsker med denne kartleggingen å lage en database som viser det totale behovet for høyhastighetsbredbånd i kommunen. Kommunens rolle er å søke Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKOM) om økonomiske midler i form av tilskudd, slik at leverandørene...
mandag 29. oktober Åmot Kommune
Åmot øker mest
​Siste beregning viser at det nå bor 4.518 personer i Åmot kommune, mot 4.429 ved forrige beregning i 2016. Det vi si at kommunen har økt antallet innbyggere med 89 personer, noe som utgjør 2 prosent. Dette gjør at vi ligger helt på topp prosentmessig i forhold til...
mandag 29. oktober Åmot Kommune
Forslag til oppheving av reguleringsplaner og bebyggelsesplaner
​Hovedutvalg for kommunalteknikk og arealplanlegging vedtok 2.februar 2017 at 45 reguleringsplaner og 7 bebyggelsesplaner foreslås opphevet i henhold til plan- og bygningslovens § 12-14. Fullstendig oversikt og mer informasjon over hvilke planer som foreslås opphevet finnes her: ...
mandag 29. oktober Åmot Kommune
Rena får NRK-Sommertoget!
mandag 29. oktober Åmot Kommune
Bruk Åmot kulturhus egen nettside
www.amotkulturhus.no -  Kulturhusbrosjyren er nå historie. Den fulgte oss fra starten av Åmot kulturhus september 1999 til februar 2018. Selv om vårt publikum likte å ha en brosjyre å holde i, er de aller fleste på nett. Når vi...
mandag 29. oktober Åmot Kommune
Ytringsfrihet i Åmot kommune
​Det som derimot er vanlig praksis i Åmot kommune, slik som i andre kommuner rundt om i landet, er at korrekt tjenestevei for politikerne når de lurer på noe vedrørende en sak – er å henvende seg til rådmannen som delegerer til fagansvarlige nedover i organisasjonen.Dette...
mandag 29. oktober Åmot Kommune
Flotte resultater for Åmotskolen
​Mandag 12.februar 2018 presenterte Hedmark Fylkeskommune resultater for videregående opplæring. Resultatene viser svært gode tall for Åmot kommune: Alle elevene fra kommunen som startet på videregående høsten 2016 har fullført og bestått, og det er et flott...
mandag 29. oktober Åmot Kommune
173 bredbåndstilbakemeldinger
​Følgende områder er under vurdering som potensielle søknadsområder for 2018: DesetSlemdalenHaugedalen – Oset – UlvåaKilde – Kåsa (Kåsmoen og Øgle Viken)Åsbygda og SkramstadbergetValmen – Osneset – Fuglesanden Arbeidet med...
mandag 29. oktober Åmot Kommune
HEDMARK

Vannlekkasje Osen vannverk
mandag 29. oktober Åmot Kommune
Ny jordbruksbrosjyre fra Åmot kommune
​Åmot kommune ved Enhet for Landbruk har utarbeidet en jordbruksbrosjyre som viser hvordan jordas funksjon og posisjon i Åmot kommune er. Den sendes ut til alle husstander i kommunen, og produksjonen er støttet med økonomiske midler fra Hedmark Landbruksselskap og Hedmark...
mandag 29. oktober Åmot Kommune
Kunngjøring offentlig ettersyn og varsel om oppstart av planarbeid
​Her kan du lese mere:Brev- Forslag planprogram for Klima- og energi 2019-2023Høringsbrev med adresselisteForslag til planprogram for Kommunedelplan klima- og energi 2019-2023Kommunedelplan for klima- og energi 2009-2014 Eventuelle spørsmål kan stilles til enhetsleder landbruk Jesper Engel
mandag 29. oktober Åmot Kommune
Invitasjon til dialogkonferanse vedrørende ny rammeavtale på Matvarer storhusholdning
​Les mer her: Invitasjon til dialogkonferanse vedrørende ny rammeavtale på Matvarer storhusholdning
mandag 29. oktober Åmot Kommune
Mørklagte gatelys på Tallmoen og deler av Søndre Kirkeberget
mandag 29. oktober Åmot Kommune
NAV Åmot redusert åpningstid 31. oktober 2018
mandag 29. oktober Åmot Kommune
Frivillig vern av skog - opprettelse av Kildeøyene naturreservat i Åmot kommune
​I et eventuelt reservat vil blant annet hogst, motorferdsel til lands, bålbrenning, sykling, ridning og tekniske inngrep bli forbudt, mens jakt, fangst, fiske, beiting, bærsanking, uttransport av vilt og motorisert ferdsel til vanns vil bli tillatt.Verneforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i...
mandag 29. oktober Åmot Kommune
Rødsmoen øvingsområde midlertidig stengt for sivil ferdsel
​Rødsmoen øvingsområde i Åmot kommune stenges for sivil ferdsel. Ferdselsforbudet gjelder fra 19. oktober til 16.november på grunn av Trident Juncture.Rødsmoen øvingsområde er et skyte- og øvingsfelt som har vært åpent for sivil ferdsel helt...
mandag 29. oktober Åmot Kommune
Informasjon fra Statens vegvesen om NATO-øvelsen Trident Juncture 2018
​Les mer her:Informasjon fra Statens vegvesen om Trident Juncture 2018 Her er en film om militære kolonner produsert av Forsvaret i samarbeid med Statens vegvesen Militær kolonne  
mandag 29. oktober Åmot Kommune
Nye retningslinjer for praktisering av søknadsfristene i 2018 - produksjonstilskudd i jordbruket
​Landbruksdirektoratet har i den forbindelse publisert Rundskriv 2018-42 med nye retningslinjer for praktisering av søknadsfristene i 2018.Les mer her: Nye muligheter for bønder som søkte produksjonstilskudd for sent
mandag 29. oktober Åmot Kommune
Nå blir det bredbåndsfiber på "Rena sør"
​Tirsdag var det klart for kontraktsignering på Rena mellom Telenor og Åmot kommune. Tilstede var både Erik Bakken og tilbudsansvarlig Kjell Stene i Telenor samt ordfører Ole Gustav Narud og fungerende rådmann Dag Hoffmann.- Telenor er allerede ganske tungt inne i Hedmark fylke med...
mandag 29. oktober Åmot Kommune
Økt trafikk med Trident Juncture
​Derfor: - Bruk refleks!- Vær godt synlig!- Gå flere sammen!- Vær oppmerksom!- Gå eller sykle sammen med barna.- Vurder om du kan ta turen når det er mindre trafikk.- Hold deg langt unna militære kjøretøy. Tenk på blindsoner, og at kjøretøyet...
mandag 29. oktober Åmot Kommune
Igangsetting av planarbeid - detaljregulering høgskoleområdet Rena
​Hensikten med planen er å legge til rette for en videre utvikling av høgskoleområdet med nye arealer for undervisning, næringsutvikling og boliger både for høgskolen og Forsvaret. Utviklingsarbeidet ledes av Åmot kommune ved næringssjefen sammen med kommunens...
mandag 29. oktober Åmot Kommune
Anniken Baksjøberget ny økonomisjef i Åmot kommune
mandag 29. oktober Åmot Kommune
Åmot familie- og sosiallegat
Åmot familie- og sosiallegat er en offentlig stiftelse med formål med å gi økonomisk hjelp til mennesker i Åmot kommune som er i en vanskelig livssituasjon, og for å medvirke til at barn- og ungdom får en sunn og meningsfylt oppvekst og utdannelse. Søknadskjema...
mandag 29. oktober Åmot Kommune
Rekvirering av øvingsområde i Hedmark - øvelse Trident Juncture 2018
​Les mer her: Kunngjøring fra Fylkesmannen i Hedmark
mandag 29. oktober Åmot Kommune
Nå får du digitale fakturaer fra oss
​Dere som allerede har opprettet avtalegiro eller eFaktura for regninger fra Åmot kommune, vil ikke merke noen endring. Dere får fakturaene fra oss som før. Dette gjelder også for bedrifter som har EHF (elektronisk fakturering for bedrifter). VippsDe som ikke har avtalegiro eller eFaktura,...
mandag 29. oktober Åmot Kommune
Endrede åpningstider for bibliotek og servicesenter
​Åmot folkebibliotek vil fra og med 10.september ha følgende åpningstider: Mandag kl.09.00-15.00 Tirsdag kl.09.00-21.00 (biblioteket vil være ubetjent fra kl.09.00-14.00) Onsdag kl.09.00-15.00 Torsdag kl.09.00-15.00 Fredag kl.09.00-15.00 Lørdag kl.11.00-14.00   Åmot...
mandag 29. oktober Åmot Kommune
Terapibassenget ved Ryslingmoen er stengt inntil videre
mandag 29. oktober Åmot Kommune
Oppheving av vedtak om totalforbud mot bruk av åpen ild i Åmot kommune
mandag 29. oktober Åmot Kommune
Vannkvalitet i Osensjøen og Prestsjøen
​Åmot Kommune foretar jevnlig kvalitetsprøver av vannet i Osensjøen og Prestsjøen.Ved siste prøvetaking var det fine resultater begge steder. Nye kvalitetsprøver vil bli gjennomført i uke 31.Åmot Kommune vil informere fortløpende hvis vannprøvene...
mandag 29. oktober Åmot Kommune
Informasjon om høstens NATO-øvelse
​Nyhetssak fra  Fylkesmannen i Hedmark om informasjonsmøtene i Østerdalen. HV's presentasjon fra møtene. Informasjonsfolder om Trident Juncture.
mandag 29. oktober Åmot Kommune
Invitasjon til orienteringsmøte
​Åmot kommune planlegger å anskaffe en samarbeidspartner som sammen med kommunen skal søke å forestå utvikling, utbygging, utleie/salg og drift av nye utvidede lokaler til høgskolen, mulige nye studentboliger og overnattingsfasiliteter samt næringsarealer. Formålet...
mandag 29. oktober Åmot Kommune
The Power of bygda - invitasjon til foredrag og workshop
​Åmot ligger kanskje ikke i det aller mest urbane strøket, enda vi har både høgskole og forsvar som gir oss noen urbane trekk. Men her finnes også andre muligheter! Ser vi de mulighetene, og klarer vi å utnytte potensialet? Hvordan kan næringslivet i Åmot utnytte...
mandag 29. oktober Åmot Kommune
Nyhetsarkiv
​​​
mandag 29. oktober Åmot Kommune
HEDMARK

Endrede åpningstider på biblioteket
​Fra og med 17.januar har Åmot folkebibliotek følgende åpningstider:Mandager: 09.00 - 15.00Tirsdager: 09.00 - 15.00Onsdager: 09.00 - 20.00Torsdager:09.00 - 15.00Fredager: 09.00 - 15.00Lørdager: 11.00 - 14.00 Biblioteket er selvbetjent man. - fre. til kl. 12.00.
søndag 28. oktober Åmot Kommune
Anniken Baksjøberget ny økonomisjef i Åmot kommune
søndag 28. oktober Åmot Kommune
Rekvirering av øvingsområde i Hedmark - øvelse Trident Juncture 2018
​Les mer her: Kunngjøring fra Fylkesmannen i Hedmark
søndag 28. oktober Åmot Kommune
Invitasjon til orienteringsmøte
​Åmot kommune planlegger å anskaffe en samarbeidspartner som sammen med kommunen skal søke å forestå utvikling, utbygging, utleie/salg og drift av nye utvidede lokaler til høgskolen, mulige nye studentboliger og overnattingsfasiliteter samt næringsarealer. Formålet...
søndag 28. oktober Åmot Kommune
Nytt søknadsskjema for barnehageplass
​Vi beklager eventuelle ulemper det måtte medføre.Gjeldende søknadsskjema Skal du søke om barnehageplass for inneværende barnehageår før nyttår, uavhengig av om det er i kommunal eller privat barnehage, bruker du skjemaet nedenfor. Utfylt søknadsskjema...
fredag 26. oktober Åmot Kommune
Vannlekkasje Osen vannverk
fredag 26. oktober Åmot Kommune
Kunngjøring offentlig ettersyn og varsel om oppstart av planarbeid
​Her kan du lese mere:Brev- Forslag planprogram for Klima- og energi 2019-2023Høringsbrev med adresselisteForslag til planprogram for Kommunedelplan klima- og energi 2019-2023Kommunedelplan for klima- og energi 2009-2014 Eventuelle spørsmål kan stilles til enhetsleder landbruk Jesper Engel
onsdag 24. oktober Åmot Kommune
Invitasjon til dialogkonferanse vedrørende ny rammeavtale på Matvarer storhusholdning
​Les mer her: Invitasjon til dialogkonferanse vedrørende ny rammeavtale på Matvarer storhusholdning
onsdag 24. oktober Åmot Kommune
Forslag til oppheving av reguleringsplaner og bebyggelsesplaner
​Hovedutvalg for kommunalteknikk og arealplanlegging vedtok 2.februar 2017 at 45 reguleringsplaner og 7 bebyggelsesplaner foreslås opphevet i henhold til plan- og bygningslovens § 12-14. Fullstendig oversikt og mer informasjon over hvilke planer som foreslås opphevet finnes her: ...
onsdag 24. oktober Åmot Kommune
Mørklagte gatelys på Tallmoen og deler av Søndre Kirkeberget
tirsdag 23. oktober Åmot Kommune
NAV Åmot redusert åpningstid 31. oktober 2018
tirsdag 23. oktober Åmot Kommune
Frivillig vern av skog - opprettelse av Kildeøyene naturreservat i Åmot kommune
​I et eventuelt reservat vil blant annet hogst, motorferdsel til lands, bålbrenning, sykling, ridning og tekniske inngrep bli forbudt, mens jakt, fangst, fiske, beiting, bærsanking, uttransport av vilt og motorisert ferdsel til vanns vil bli tillatt.Verneforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i...
fredag 19. oktober Åmot Kommune
Rødsmoen øvingsområde midlertidig stengt for sivil ferdsel
​Rødsmoen øvingsområde i Åmot kommune stenges for sivil ferdsel. Ferdselsforbudet gjelder fra 19. oktober til 16.november på grunn av Trident Juncture.Rødsmoen øvingsområde er et skyte- og øvingsfelt som har vært åpent for sivil ferdsel helt...
torsdag 18. oktober Åmot Kommune
Informasjon fra Statens vegvesen om NATO-øvelsen Trident Juncture 2018
​Les mer her:Informasjon fra Statens vegvesen om Trident Juncture 2018 Her er en film om militære kolonner produsert av Forsvaret i samarbeid med Statens vegvesen Militær kolonne  
torsdag 18. oktober Åmot Kommune
Bør Børson Jr. - Teater Innlandet
​Åmot kulturhus, Storsalen søndag 28. okt. kl. 19:00 Teater Innlandet har flyttet den folkekjære komedien om Bør Børson jr. til Innlandet og 50-tallet. Tom Styve er Bør og synger «Ælt i væla det har je» på klingende hedmarksdialekt til...
onsdag 17. oktober Åmot Kommune
The Power of bygda - invitasjon til foredrag og workshop
​Åmot ligger kanskje ikke i det aller mest urbane strøket, enda vi har både høgskole og forsvar som gir oss noen urbane trekk. Men her finnes også andre muligheter! Ser vi de mulighetene, og klarer vi å utnytte potensialet? Hvordan kan næringslivet i Åmot utnytte...
onsdag 17. oktober Åmot Kommune
Helsestasjonen er stengt onsdag 17. oktober
mandag 15. oktober Åmot Kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ÅMOT

HEDMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL