Åmot
Seminar om Vidar Sandbecks lyrikk
fredag 12:20 Åmot Kommune
The Power of bygda - invitasjon til foredrag og workshop
​Åmot ligger kanskje ikke i det aller mest urbane strøket, enda vi har både høgskole og forsvar som gir oss noen urbane trekk. Men her finnes også andre muligheter! Ser vi de mulighetene, og klarer vi å utnytte potensialet? Hvordan kan næringslivet i Åmot utnytte...
torsdag 14:02 Åmot Kommune
Totalforbud mot bruk av åpen ild i Åmot
Med hjemmel i Brann- og eksplosjonsvernlovens § 37, samt Forskrift om brannforebygging §3 har følgende vedtak blitt fattet i dag:Åmot kommune ved Brann og redning nedlegger forbud mot bruk av alle typer åpen ild i hele Åmot kommune. Forbudet gjelder både i og i nærheten...
onsdag 15:48 Åmot Kommune
Skog- og gressbrannfare
​Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann, for eksempel der det er snø på bakken, eller at det har vært nedbør over lengere tid. Brann- og redningsvesenet er årlig ute for å slokke gress-, kvist- og avfallsbranner...
tirsdag 09:14 Åmot Kommune
173 bredbåndstilbakemeldinger
​Følgende områder er under vurdering som potensielle søknadsområder for 2018: DesetSlemdalenHaugedalen – Oset – UlvåaKilde – Kåsa (Kåsmoen og Øgle Viken)Åsbygda og SkramstadbergetValmen – Osneset – Fuglesanden Arbeidet med...
tirsdag 02:39 Åmot Kommune
Bredbånd: Prosjektområder lagt ut på anbud
​9.mars kl.12.00 er fristen utbyggerne har fått i anbudsrunden. Åmot kommune har lagt ut to prosjektområder nå i januar, og dette kan på sikt gi tilbud om høyhastighetsbredbånd til omlag 350 husstander. Områdene det gjelder er Osdalen og Rena sør på begge...
tirsdag 15. mai Åmot Kommune
Utfordrende organisasjonstilpasning i Åmot kommune
​- Jeg har stor forståelse for at ansatte føler frustrasjon når de står i en situasjon der både arbeidsoppgaver og oppmøtested kan bli endret, sier rådmann Randi Dørum. Hun fortsetter: - Mange av tiltakene i organisasjonstilpasningen må på plass i...
mandag 14. mai Åmot Kommune
Oppdatering om flom i Åmot
​Beredskapsledelsen i Åmot kommune følger fortsatt vannføringen nøye, men det antas lørdag morgen at flomtoppen ble nådd fredag kveld. Etter måling kl.23.00 fredag kveld, har vannføringen blitt mindre og vannet har krøpet noe tilbake. Det oppfordres...
lørdag 12. mai Åmot Kommune
HEDMARK

Stengte veier - oppdatering
​Følgende veier i Hedmark er nå stengt på grunn av flom (søndag kl.12.00): Fv.283 Ringåsvegen Fv. 719 stengt - Auma Rv.2 ved Hov E 16 stengt mellom Hov x rv.2 – x fv. 367 (omkjøring er skiltet) Fv 533 stengt ved Rustad   Fv 606 stengt mellom Stai og Evenstad...
fredag 11. mai Åmot Kommune
Program - 17. mai på Rena
​Kl.08.00: Salutt og flaggheisingKl.09.00: Bekransing av bauta på Åsta og HovdmoenKl.10.00: Rena Janitsjar spiller på RyslingmoenKl.10.45: Oppstilling av 17.mai-toget ved HøgskolenKl.11.00: Salutt - 17.mai-toget starter Toget avsluttes i Rena Park med barnas tale v/elever på 7....
torsdag 10. mai Åmot Kommune
Lunsjkonsert med Benjamin Kippersund
Han er spesialist på populærmusikk fra før 1960, og han akkompagnerer seg selv med bla. ukulele, mandolin og banjoukulele. Han fremfører også viser av Vidar Sandbeck og Alf Prøysen!   Dato: Mandag 7. mai Kl. 1130 i Kafè Sandbeck Varighet ca. 45 minutter Fri...
søndag 6. mai Åmot Kommune
Endrede åpningstider på biblioteket
​Fra og med 17.januar har Åmot folkebibliotek følgende åpningstider:Mandager: 09.00 - 15.00Tirsdager: 09.00 - 15.00Onsdager: 09.00 - 20.00Torsdager:09.00 - 15.00Fredager: 09.00 - 15.00Lørdager: 11.00 - 14.00 Biblioteket er selvbetjent man. - fre. til kl. 12.00.
lørdag 5. mai Åmot Kommune
Vedtatt reguleringsplan Furutangen Syd Panorama
​Klage/krav om innløsning:Kommunestyrets planvedtak kan iht. Plan- og bygningslovens § 1-9 samt Forvaltningslovens kap. VI påklages. Eventuell klage framsettes skriftlig til Åmot kommune, Samfunnsutvikling, Torget 1, 2450 Rena eller på epost til postmottak@amot.kommune.no innen 3...
fredag 4. mai Åmot Kommune
Oppheving av regulerings- og bebyggeksesplaner
​Oppheving av regulerings- og bebyggelsesplaner er gjennomgått og vurdert i forbindelse med arbeidet med kommuneplanens arealdel. Planer som oppheves er i all hovedsak planer som tidligere er erstattet ved at området har blitt omregulert. I tillegg oppheves gamle planer som i dag anses som ikke...
fredag 4. mai Åmot Kommune
Kunngjøring av vedtak - kommuneplanens arealdel
​Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk for området, og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i Plan- og bygningslovens § 1-6. Tiltak etter § 1-6 må ikke være i strid med planens arealformål og generelle...
torsdag 3. mai Åmot Kommune
Kunngjøring - Kommunedelplan kulturminner
​Kommunestyrets vedtak om kommunedelplan kan ikke påklages, jfr. Plan- og bygningslovens § 11-15. Plandokumenter: Kulturminneplan Kulturminnekart Høringsbrev, begrenset høring Høringsuttalelse, begrenset høring Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø ble...
torsdag 3. mai Åmot Kommune
Markering av 8.mai - veterandagen i Åmot
onsdag 2. mai Åmot Kommune
Velkommen til frokostmøte
Her vil det bli orientering om muligheter for støtte og finansiering for eksisterende bedrifter med vekstambisjoner. Vurderer du å starte egen bedrift, og trenger hjelp til å komme i gang, bør du møte opp for å få informasjon om hvilke støtteordninger og hjelp som...
onsdag 2. mai Åmot Kommune
Den Store Ryddedagen - 3. mai
Bli med på å gjøre Åmot renere! Vi oppfordrer barn, unge og voksne til å bli med på å plukke søppel 3. mai.   Vil du/dere - lag og foreninger, organisere rydding; gi tilbakemelding til Åmot Frivilligsentral tlf. 47971763 el. til Hjemmesonen...
mandag 30. april Åmot Kommune
Pågående varslersak i kommunen - Formannskapets behandling
​Kommunens advokat, Geir S Winters fra KS, har gjennomført intervjuer med rådmannen og en rekke medarbeidere og er i ferd med å ferdigstille innholdet i en rapport. De som har blitt intervjuet har nå anledning til å korrigere eller utdype sine bidrag til rapporten. Rådmannen har...
mandag 30. april Åmot Kommune
Produksjonstilskudd i jordbruket – presiseringer av regelverk
mandag 30. april Åmot Kommune
Velkommen til arrangementstreff onsdag 2. mai
​Velkommen til arrangementstreff i Veslesalen onsdag 2. mai kl. 17.00. Vårt mål er at vi sammen kan vi løfte hverandre og bidra med god kunnskap, styrke nettverker og erfaringer på tvers av idretter, kulturer og møteplasser. Agenda for møtet blir arrangementene fremover og...
torsdag 26. april Åmot Kommune
Fossil fyringsolje blir forbudt fra 2020. Vi vil hjelpe deg å bli oljefri!
​Formålet med kampanjen er å gi innbyggerne mer informasjon om overgangen fra fossil oljefyring til fornybar energi og forurensningsfaren tilknyttet den nedgravde oljetanken.Derfor inviterer vi til åpent informasjonsmøte mandag 7. mai i Elverum. Møtet er kl. 18.30 og arrangeres...
torsdag 26. april Åmot Kommune
Sannsynlighet for størrelsen på vårflom i Glomma pr. 24. april.
​Du kan lese mere om NVE sin flomanalyse på varsom.noNVE gjør også oppmerksom på at det kan gå isganger i elver som fortsatt er helt eller delvis islagt.NVE anbefaler å holde avstand til elver nedenfor ispropper eller der det fortsatt ligger is. Isen kan løsne brått....
onsdag 25. april Åmot Kommune
Nå situasjonen i Glomma
​Kommunen har fulgt situasjonen i Glomma nøye etter at det oppsto ispropper nord for Rena Bru over Glomma og nordover opp til Kåsmoen.​Kommunen har i dag hatt løpende kontakt med NVE (Norges Vassdrags- og energidirektorat) og politiet om situasjonen i Glomma. Siste informasjon fra NVE nå...
tirsdag 24. april Åmot Kommune
Anniken Baksjøberget ny økonomisjef i Åmot kommune
mandag 23. april Åmot Kommune
Kommunal drift varsler om umiddelbar stenging av kommunalt vann i Rena sentrum
​Vannet blir umiddelbart avstengt i Brugatekrysset, grunnet skade på hovedvannledningen i Tollef Kildes gate.Dette vil berøre Rena sentrum og beboere nord for sentrum. Teknisk drift vet, på nåværende tidspunkt, ikke omfanget av skaden og vil derfor komme med ytterligere informasjon da...
mandag 23. april Åmot Kommune
Digital post fra Fylkesmannen i 2018
​På landsbasis sender det offentlige ut rundt åtte brev per innbygger i året. Det tilsvarer 40 millioner brev. Å sende disse brevene koster 400 millioner kroner årlig. Dette er penger som kan brukes til andre viktige ting. Så langt har fylkesmennene sendt ut brev til...
søndag 22. april Åmot Kommune
Varsel om stor isgang nord i Glomma som kan medføre stor vannføring
​​Åmot kommune har mottatt varsel om svært stor isgang nord i Glomma. Dette kan medføre store ispropper med store mengder vann på baksiden. Dersom isproppene løsner så kan dette medføre en vannføring som kan påføre skader på nærliggende...
søndag 22. april Åmot Kommune
Høringsfrist for bredbåndsøknader 2018
- Bredbåndsarbeidet i Åmot kommune har pågått i hele vinter. Blant annet gjennom kartleggingen som innbyggerne våre har bidratt til, sier Tom Løvlien, saksbehandler i Sektor Samfunnsutvikling. Han fortsetter: -Når høringsfristen er over, skal Åmot kommune...
fredag 20. april Åmot Kommune
Klart for UKM Hedmarks fylkesmønstring
​Les mer om UKM Hedmarks fylkesmønstring her.
fredag 20. april Åmot Kommune
Bli med på Hakkihælstafetten
fredag 20. april Åmot Kommune
Søknadsfrist for Kulturskolen 2018-2019
Søknadsfrist for hovedopptak til Kulturskolen for 2018/2019 er 1. mai. Søknadskjema (elektronisk) finnes her.Det kan ellers søke kontinuerlig hele året. Kulturskolen følger grunnskolens skolerute.Frist for utmelding fra høsten er 1. juni. Mer informasjon om Kulturskolen.
tirsdag 17. april Åmot Kommune
HEDMARK

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2018
​Det kan søkes om tilskudd til tiltak på eiendommer tilknyttet en registrert landbrukseiendom. Ved tiltak på andres eiendom, må det foreligge tillatelse fra landbrukseiendommens eier.Det kan gis tilskudd til tiltak som fremmer natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, eller...
mandag 16. april Åmot Kommune
Ny bankavtale for Åmot kommune
​ Åmot kommune har i dag forlenget sitt kundeforhold til Sparebank 1, og inngått ny hovedbankavtale. Avtalen har en gyldighet på tre år og opsjon på ytterligere ett år.- Vi valgte Sparebank 1 fordi deres tilbud totalt sett var best. Banken la i sitt tilbud vekt...
mandag 16. april Åmot Kommune
Flotte resultater for Åmotskolen
​Mandag 12.februar 2018 presenterte Hedmark Fylkeskommune resultater for videregående opplæring. Resultatene viser svært gode tall for Åmot kommune: Alle elevene fra kommunen som startet på videregående høsten 2016 har fullført og bestått, og det er et flott...
lørdag 14. april Åmot Kommune
Informasjon om flom i Åmot
Beredskapsledelsen i Åmot kommune følger situasjonen nøye. Det forventes at vi i Åmot kan nå 20 års flom i løpet av de neste dagene. Utviklingen avhenger av hvor mye nedbør som kommer og hvor høye temperaturene blir i høyereliggende...
fredag 13. april Åmot Kommune
Barne- og ungdomsmidler til fordeling
Det kan søkes på støtte til investeringer for barn og ungdom i nærmiljøet eller til åpne enkeltarrangementer utenom skoletiden. Det blir ikke gitt støtte til skoleturer eller skolemateriell og drift. Ungdomsrådet vil normalt prioritere støtte til tiltak og...
fredag 13. april Åmot Kommune
Øvelser i Rena sentrum
​Begge øvelsene avholdes ettermiddag/kveld. Under øvelsene vil det være mange utrykningskjøretøyer i Rena sentrum og i området rundt. Utrykningskjørtøyne vil benytte blålys under øvelsene. Det må også påregnes at det en del...
torsdag 12. april Åmot Kommune
Velkommen til Hobbykafé
​Vil du lære å lage den afghanske retten Kabuli? Påmelding innen 12. april til tlf. 45 97 11 16 NB! Plass til 5 personer. Vil du kjøpe den afghanske lunsjretten til kr. 50,-?Meld deg på innen 12. april til tlf. 47 97 17 63 Har du behov for å komme i kontakt med turvenner,...
torsdag 12. april Åmot Kommune
Bruk Åmot kulturhus egen nettside
www.amotkulturhus.no -  Kulturhusbrosjyren er nå historie. Den fulgte oss fra starten av Åmot kulturhus september 1999 til februar 2018. Selv om vårt publikum likte å ha en brosjyre å holde i, er de aller fleste på nett. Når vi...
mandag 9. april Åmot Kommune
Først par viet i rådhuset
​Brudeparet Tone Gillerholtmoen og Ole André Rødsåsen ble viet i kommunestyresalen i rådhuset på Rena fredag 6.april kl.13.00. Dermed ble også vielsen deres historisk, siden det er den første i sitt slag etter at de nye reglene trådte i kraft 1.01.18. Rådmann...
mandag 9. april Åmot Kommune
Generøs gave fra Lions Club Rena til Åmot Kommune
​På vegne av Åmot kommune takker enhetsledere Astrid Bekken og Rita Pettersen i sektor for helse og velferd for gaven som ble gitt. Gaven besto av tre fallmatter til institusjonstjenesten i Åmot og kr 25 000,- til frivillighetssentralen. Den rause gaven vil komme innbyggerne i Åmot Kommune...
lørdag 31. mars Åmot Kommune
Alminnelig ettersyn: Årsbudsjett 2018
​Årsbudsjett 2018 - økonomiplan 2018-2021 Møteprotokoll fra formannskapsmøte 29.11.17
lørdag 31. mars Åmot Kommune
Forslag til oppheving av reguleringsplaner og bebyggelsesplaner
​Hovedutvalg for kommunalteknikk og arealplanlegging vedtok 2.februar 2017 at 45 reguleringsplaner og 7 bebyggelsesplaner foreslås opphevet i henhold til plan- og bygningslovens § 12-14. Fullstendig oversikt og mer informasjon over hvilke planer som foreslås opphevet finnes her: ...
lørdag 31. mars Åmot Kommune
Øgle-Viken-ulykken går som tilståelsessak i tingretten
Fem måneder etter den fatale utforkjøringen på Øgle-Vikenvegen, hvor hele sju ungdommer satt i ulykkesbilen, kommer saken opp i Sør-Østerdal tingrett på onsdag – som tilståelsessak.
tirsdag 20. mars $ Østlendingen
Her gjør Northug seg klar til Birken-start
Det var en løper som var på alles lepper ved Birken-starten lørdag morgen. - Hvor er Northug? Kommer han til å starte? Northug kom og forsvant midt i eliteklassen.
lørdag 17. mars $ Østlendingen
– Kom ikke og fortell at to stålplater med noe isolasjon imellom er bedre enn dette
Morten Leander Johansen har tatt på seg vernehatten for å inspisere første del av Splitkons nye fabrikkbygg i Åmot.
torsdag 15. mars $ Bygdeposten
Åmot først for å unngå full krig
Hvordan blir framtidens skolestruktur i Modum? Det enkleste er å rydde opp i Åmot først for å unngå full krig i bygda.
tirsdag 13. mars $ Bygdeposten
Bella har kommet til rette
Hunden Bella ble fanget inn i ettermiddag etter å ha vært på rømmen siden 7. mars.
tirsdag 13. mars $ Bygdeposten
Ramsalte opplevelser i bokform
Han har vært i 225 havner i 70 land og i alle fem verdensdeler. Takket være hjelp fra tidligere Bygdeposten-redaktør Birger Moen, er Leif O. Egedahls tøffe opplevelser til havs blitt bok.
tirsdag 13. mars $ Bygdeposten
Gir 10.000 til den som finner Bella
Trekkhunden Bella vred seg ut av halsbåndet og stakk ut i natten 7. mars. Eieren har utlovet dusør på 10.000 til den som finner Bella i live, men frykter at hun er skutt.
tirsdag 13. mars $ Bygdeposten
Milliontomter på toppen av Åmot klare for salg
20. mars er det salgsstart for de siste 14 eneboligtomtene i Melumenga i Åmot.
tirsdag 13. mars $ Bygdeposten
Om kort tid skal de første Nato-kontraktene undertegnes
Kampen om Nato-kontrakter i 100-millionersklassen tilspisser seg nå for næringslivet i Østerdalen.
tirsdag 13. mars $ Østlendingen
Ola Brenden har tatt av 30 kilo og er klar for Birken
Da sønnen Erik ga faren Birken-nummer i 50 årsgave, viste vekta 127 kilo. Nå er den på 97 kilo. Førstkommende fredag er Sundet-legenden Ola Brenden klar for Birken for første gang.
mandag 12. mars $ Østlendingen
Midt i Rena sentrum skal det bygges 15 nye leiligheter
Det skal bygges 15 leiligheter i Trudvanggata/Torggata på Rena. Glenn Westbye i Wigdahl Eiendom AS håper det nye leilighetsbygget kan være ferdig i løpet av 2018.
søndag 11. mars $ Østlendingen
Knakk staven og dermed var utstillingen åpnet
Hans Petter Wahl Adolfsen fikk hjelp av visesanger Guren Hagen umiddelbart etter konserten han holdt i Kafé Sandbeck i Kulturhuset på Rena lørdag, til å knekke en gammel stav. Dermed erklærte de Birkebeinerutstillingen for åpnet.
lørdag 10. mars Østlendingen
Målfrid fikk eget hjørne
På 91-årsdagen lørdag fikk Målfrid Sandbeck sitt «eget» hjørne i Kafé Sandbeck i Kulturhuset på Rena. Gaven var en overraskelse fra Enhet Kultur i Åmot…
lørdag 10. mars Østlendingen
HEDMARK

100 på Sandbeck 100 år
Guren Hagen leverte både Sandbeck- og Hagen låter som traff rett i hjertet på de mer enn hundre i Kafé Sandbeck i kulturhuset på Rena lørdag formiddag.
lørdag 10. mars Østlendingen
Ola (78) fikk Kongens fortjenstmedalje for livslang innsats for skyttersaken
78-åringen Ola Petter Holm mottok lørdag Kongens fortjenstmedalje for sin langvarige innsats for skyttersaken. Han har også bidratt i Lions i 46 år og deltatt…
lørdag 10. mars Østlendingen
Du kan vinne platekontrakt
Elsker du å synge? Da er det kanskje deg vi leter etter, nå som Ontrack Studio og Østlendingen sammen inviterer til sangkonkurransen Hele Hedmark synger. Vinneren får en platekontrakt!
fredag 9. mars Østlendingen
Johnny takker av etter 43 år
Et kjent fjes gikk på kvinnedagen over i pensjonistenes rekker. Nå er yrkeslivet over for Johnny Knutsen, hos Thon & Co i Åmot
torsdag 8. mars $ Bygdeposten
Oops – Barnehagetomta var litt for «liten»
Modum kommune var for rause i anslaget da de solgte Strand barnehage i Åmot til Læringsverkstedet AS i 2016.
fredag 2. mars $ Bygdeposten
Hong har ikke stengt døra én gang på 20 år
Fredag blir det fest på Modumstua – én dag etter 20-årsjubileet for Hong Gu som driver.
tirsdag 27. februar $ Bygdeposten
Blått lys for Sysle og Buskerud skoler
I ytterste konsekvens kan også Stalsberg, Enger og begge ungdomsskolene ryke.
mandag 19. februar $ Bygdeposten
To nye ulverevir registrert i januar
Rovdatas ulveovervåking har registrert to nye ulverevir i Norge i januar. Ett av dem er helnorsk, mens det andre er et svensk ulvepar i grensetraktene.
torsdag 8. februar $ Østlendingen
Lars lever ut OL-drømmen
I dag setter brødrene Lars Olaussen og Ole Jakob Hollerud seg på flyet til Korea for å leve ut OL-drømmen.
torsdag 8. februar $ Bygdeposten
Nå er det «Elverum først» som skal gjelde
Omstillingsprogrammet for Elverumregionen avsluttes til sommeren. Heretter åpnes det for mer egoisme i arbeidet med lokal næringsutvikling.
lørdag 27. januar $ Østlendingen
Narud om at befalsskolen flyttes fra Rena leir: – Ikke nødvendigvis negativt
Åmot-ordfører Ole Gustav Narud (Sp) sier det ikke nødvendigvis er negativt at befalsskolen i Rena leir legges ned. Han håper og tror det betyr andre satsinger i leiren. Det er alt klart at det opprettes en lagførerskole med flere elever årlig enn på befalsskolen.
1. desember 2017 $ Østlendingen
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ÅMOT

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
HEDMARK

FAVORITTER

Sarpsborg 08 Hordaland Telemark IT Utenriks Innenriks Hedmark Oppland Næringsliv Nordland Bergen Kjendis Fotboll Østfold Akershus Vestfold Aust Agder Kultur Båt Vest Agder
flere?
Rogaland Mobil Mat Troms Sport Oslo Hässleholm Skåne Buskerud Møre og Romsdal Trøndelag Sogn og Fjordane Odda Kalmar Forsvar Fiske Svedala Kristianstad Finnmark Fotball Oskarshamn Molde FK Molde Skien Kvinnherad Kongelig Fredrikstad Tinn Inrikes Get-ligaen Karlskrona USA Malmö Sandnes Kultur Karmøy Stabæk Rendalen Sport Sunndal Stavanger Blekinge Eslöv Bolig Musikk Barn Poker Kongsvinger Steigen Tesla Bodø Ringsaker Lillesand Sørreisa Kragerø Näringsliv Lyngdal Landskrona Hyllestad Grane Fauske Stord Risør Sverige Aurskog-Høland Meløy Askøy Porsgrunn Bil Stockholm Åstorp Motor Politikk Vestby Hälsa Dyr Kunst Drangedal Tomelilla Bamble Android Haugesund 17. mai Håndball Elverum Nittedal Tvedestrand Helsingborg Vestvågøy Trening Osterøy Åsnes Nesodden Lund Sjakk Eliteserien Mote Drammen Tynset Økonomi Svelvik IK Start Mandal Eidskog Universet Lier Hvaler Øksnes Narvik Turn Lindås Vietnam Sund Salangen Bil Båt Fedje Kryptovaluta Kristiansand Ballangen Reise Film Russland Vefsn Horten Nordkapp Tolga Filippinene Utrikes Vågan X-games Klippan Berlevåg Staffanstorp Sigdal Førde Karasjok Vinje Utsira Mörbylånga Gloppen Friluftsliv Trav Tranøy Langrenn OBOS-ligaen Forskning Sarpsborg Nedre Eiker Trysil Notodden Grue Radøy Askim Frogn Vadsø Ålesund Austrheim Bromölla Hörby Eurovision Porsanger Tønsberg Moss Målselv Menn Kävlinge Russ Tingvoll Sande Jakt Larvik Svalbard Åmot World Series of Poker Kvænangen Ski Øygarden VM Gausdal Skiskyting Skurup Hemnes Mat FK Haugesund Odds BK Kongsberg Ronneby Tana Spill Masfjorden Lyngen Sölvesborg Fitjar Jevnaker Vær Forskning Åmli Askvoll Vitenskap Båstad Gjøvik Modum Sogndal Jølster Aurdal Meland Bodø/Glimt Rana Sykkel Skiptvet Skøyter Kommunesammenslåing Jönköping Stavanger Oilers Moskenes Alstahaug Time Naustdal Sauherad Østre Toten Kvinesdal Øyer Brønnøy Valle Høyanger Teknik Suldal Halden Skedsmo Enebakk Stranda Eiker Selje Nord-Korea Re Ekonomi Rauma Hamar Tromsø IL Vålerenga Halsa Norway Cup Spania Eidfjord Lesja Svømming Friidrett Andøy Herøy Løten Sandøy Hammerfest Hadsel Helse Olofström Nord-Odal SK Brann Kviteseid Landbruk Våler Farsund Forsand OL Klatring Litteratur Råde Google Flakstad Stryn Eidsberg Boksing Foto Mjölby Hattfjelldal Rygge Åseral Påske Sørfold Asker Mjøndalen IF Fræna Karlshamn Kristiansund Giske Borgholm Volvo Trollhättan Odal Arvika Kvæfjord FA-cupen Flora Interiør La liga Rælingen NHL Arendal Skodje Roing Surnadal Nybro Nes Skånland Bundesliga Sola Östergötland Emmaboda Jobb Bærum Svalöv Os Leirfjord Froland Hockey Liverpool Tour of Norway Tjeldsund Motorsport Vennesla Klima Ishockey Viking FK Modalen Hamarøy Sandefjord Trøgstad Tromsø Nesna Søgne E-sport Evenes Flekkefjord Røyken Vellinge Skjervøy Lenvik Øvre Eiker Alpint Dovre Birkenes Værøy Torsken Hole Årdal Aure Fjaler Voss Kvinner Polen Ås Gran Syria Eid Skisport Rømskog Tysvær
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL