Åmli
Kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem
Åmli kommune sender med dette på høring kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem. Forskriften er utarbeidet i tråd med endringene i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven som trådte i kraft 1.jaunar 2017.07.20
mandag 12:37 Åmli kommune
Står du i manntalet?
For å kunne røyste ved stortingsvalet må du stå i manntalet. Du kan berre røyste på valdagen i den kommunen du står manntalsført i pr 30. juni i år. Manntalet for Åmli kommune ligg nå til gjennomsyn på rådhuset, og vil ligge ute fram...
mandag 3. juli Åmli kommune
Varsel om oppstart reg.plan Gaupeli hytteområde
På oppdrag fra Terje Ramse skal AT skog utarbeide reguleringsplan for Gaupeli. Oppstart av planarbeid varsles i samsvar med 12-3 og 12-8 i Plan- og bygningsloven.
fredag 30. juni Åmli kommune
Kommunepsykolog
Åmli kommune har ledig 100 % stilling som psykolog, foreløpig ut 2017, men med mulighet for fast ansettelse. Vi ser etter deg som er interessert i å arbeide i en liten kommune med tett samarbeid med andre kommunale tjenester. Stillingen er organisert i Enhet for habilitering og ressurs. Kommunen...
fredag 30. juni Åmli kommune
Mindre bemanning på legekontoret
Åmli legekontor har i uke 26 31 mindre bemanning ifht helsestrekretær pga sykdom og ferieavikling. Siden det bare er ei på jobb til enhver tid, kan det medføre noe mer venting når du ringer inn til kontoret. Kontoret har 4-5 ukeres ventetid på time hos lege nå i sommer. Vi...
torsdag 29. juni Åmli kommune
Brudd på lov om offentlige anskaffelser
Åmli kommune har ikke fulgt anskaffelsesregelverket. For 12 år siden inngikk kommunen avtaler med Åmli aktivitet og fritid DA. Det handlet om kjøp av tjenester til ressurskrevende brukere. Siden har bare avtalen blitt videreført, uten anbudskonkurranse. Nå må kommunen...
torsdag 29. juni Åmliavisa
Skjenkeløyve i sommar?
Dersom du treng skjenkeløyve for enkeltanledning (eller ambulerande) i perioden 1.-23. juli må du søke om dette innan onsdag 28. juni. Dette fordi vi pga ferieavvikling ikkje kan behandle slike søknader i denne perioden.
mandag 26. juni Åmli kommune
Åpningstid på rådhuset uke 28, 29 og 30
I kommunestyret 22.06.2017 ble det fattet følgende vedtak: Ekspedisjonstiden, og åpningstiden for rådhuset, reduseres de tre siste ukene i juli, til: Mandag fredag: åpent 09.00-14.00
fredag 23. juni Åmli kommune
AUST-AGDER

Sommeropningstider i kommunen
Nokre kommunale kontor har endra opningstider i sommarmånadane, eller er stengt ein kort periode i løpet av sommaren. Her finn du samla oversikt over dette.
torsdag 22. juni Åmli kommune
Full kommers i betent ansettelsessak
Klagerne hevder kommunen lyver i sitt svar til Sivilombudsmannen. ”Vi mener vi er usaklig forbigått av dårligare kvalifisert søkar til denne stillinga”. Slik lød klagen da tre av søkerne gikk sammen om klagen til Sivilombudsmannen som påla Åmli kommune...
torsdag 22. juni Åmliavisa
Tidlegstemmegivning frå 1. juli
Dersom du ikkje har høve til å røyste innanfor den ordinære perioden for førehandsrøysting (10. august - 8. september), og heller ikkje på valdagane, 10 og 11. september, kan du i perioden1. juli t.o.m. 9. august få røsyste likevel. Om du ønsker dette...
tirsdag 20. juni Åmli kommune
Nelaug vannverk friskmeldt
Til opplysning så er drikkevannet for Nelaug vannverk friskmeldt, og kokeforbudet er derfor opphevet. Abonnentene har fått beskjed via sms varsling. Pga ferieavvikling er dessverre ikke denne nyheten kommetut på vår heimeside før nå.
mandag 19. juni Åmli kommune
Sommerope på Åmli Bibliotek
I perioden 21. juni - 12. augusthar biblioteket slike opningstider: Tysdag og torsdag: 10.00 - 16.00 Onsdag og fredag: 10.00 - 15.00.
onsdag 14. juni Åmli kommune
FM-sendingar avviklast 21. juni
21. juni skal NRK slutte med sendingane sine på FM i Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Dei kommersielle riksdekkjande kanalane og einskilde lokalradioar følgjer etter med å avvikle sine sendingar på FM 15. september.
onsdag 14. juni Åmli kommune
Protokoll frå kommunestyret 22. juni
Protokoll frå kommunestyremøtet 22. juni, ligg nå ute i innsynsmodulen. Klikk inn på Politikk og Møteinnkalling/protokoll og vidare til den møtedatoen og det utvalet du er interessert i.
tirsdag 13. juni Åmli kommune
Lerche leverte
– Dette kommer til å bli en konsert dere kanskje aldri vil glemme. Nå må dere bare kose dere og nyte hvert minutt. Klem litt på naboen, eller han eller ho foran dere. Let the love flow, og ønsk velkommen til mannen som har fått skylda for været;  Sondre Lerche,...
lørdag 10. juni Åmliavisa
Silkebløt åpning av Heimover
Marit Larsen åpnet Heimover mens regnet strømmet ned, men det la overhode ikke en demper på stemningen i Åmli. – Vi har hatt lyst til å komme hit siden festivalen startet, alle forteller at dette er stedet å være og vi kommer til å fortsette å komme. Det...
fredag 9. juni Åmliavisa
– Han reddet livet mitt
Drittlei var hun, så utrolig lei. Ville bare snu ryggen til alt og forsvinne, så hun kunne slippe følelsen av å sitte der sammen med alle som forsto. Hun visste nok hva de tenkte alle sammen; hun der nytter det ikke å gjøre noe mer med, det blir aldri noe av henne… Slik...
torsdag 8. juni Åmliavisa
Sommermarked
Alle er hjertelig velkomne til sommermarked på Trogstoga aktivitetssenter lørdag 10. juni kl. 11.00-14.00. Vi holder til i underetasjen på menighetssenteret. Vi vil ha salg av litt av de tingene som vi lager på aktivitetsstoga og vi selger litt å bite i. Vi håper flest...
onsdag 7. juni Åmli kommune
Åmli Kulturskole presenterer "Dansefeber"
Åmli kulturskolepresenterer forestillingen Dansefeber torsdag 8. juni, kl 18.15 i Speilsalen på Åmli VGS.
tirsdag 6. juni Åmli kommune
Smell under Trogfjell
Fredag 9. og lørdag 10.juni er det duket for årets sjette festivalopplevelse litt utenom det vanlige. Her skal nære og fjerne, få servert ekte greier i raust monn under Heimoverfestivalen. Festivalsjef Trond Aslaksen er du klar?? Om jeg er klar? Klarere enn noen gang! Forhåndssalget...
fredag 2. juni Åmliavisa
Innkalling til kommunestyret 22. juni
Inkalling tilkommunestyret 22. juniligg nåute i innsynsmodulen under Politikk og Møteinnkalling/protokoll.
torsdag 1. juni Åmli kommune
NAV-Åmli - åpningstider sommeren 2017
Åpningstider fra 19. juni 13. august (veke 25-32) 2017: Kontoret betjener timeavtaler alle dager mellom 09.00-15.00. Åpningstider uten timeavtale: tirsdag og torsdag kl 12.00 til kl. 14.30
mandag 29. mai Åmli kommune
Skaterampe på Engenes
Åmli kommune har fått henvendelser fra publikum om skaterampa på Engenes. Den bør fjernes. Den er ubrukelig og kan være farlig for mindre barn. Den ble bygget på privat initiativ, men står på kommunal grunn. Kommunen er innstilt på å få den fjernet,...
onsdag 24. mai Åmli kommune
Tid og stad for ordinær førehandsrøysting
I Åmli kommune kan du avgje ordinær førehandsrøyst frå torsdag 10. august til og med fredag 8. september i rådhuset i tidsromet frå kl. 08.30 til 15.00 (måndag fredag).
mandag 22. mai Åmli kommune
Røystekretsar og opningstider på valdagane
I Åmli kommune har vi fire røystekretsar med eigne røystelokale. På valkortet står det kva for røystekrets du tilhøyrer, og kor og når du kan røyste på valdagen. Vi har og laga ein oversikt over det her:
mandag 22. mai Åmli kommune
Velkommen til sommarforestilling
Onsdag 14. juni kl. 18.00 blir det sommarforestilling med alle musikkelevane i kulturskulen på Menighetssenteret.
mandag 22. mai Åmli kommune
AUST-AGDER

River ned homohat
Klistremerker med teksten «Stopp invasjonen og knus homolobbyen» er hengt opp i store deler av sentrum. Det høyreekstreme nettstedet frihetskamp hyller Adolf Hitler, og vil forby homoseksualitet i det offentlige rom. Ungdommen i Åmli blir kraftig provosert og  aksjonerte ved å...
mandag 22. mai Åmliavisa
Menighetssenter fjernet asbest ulovlig
Menighetssenteret i Åmli hverken søkte eller meldte ifra til Arbeidstilsynet at de skulle fjerne asbestplater fra taket. Fredag ringer kommunelegen avdelingsingeniør på byggesak, Kjetil Nese i kommunen. Ikke lov -Hun hadde fått bekymringsmeldinger angående riving av asbest...
fredag 12. mai Åmliavisa
Grisefosterfar
Denne kule karen her heter Stian Finsrud, og i favnen har han en vilter ”sønn” som har fått det treffende navnet; ”Fleskeberget”. Vennegjengen kjøpte en gris hver, 13 stykk skal vokse seg fete her på Gjeruldstad. Formålet er å fostre opp fremtidig...
torsdag 11. mai Åmliavisa
Kemnerkontoret ubemannet torsdag og fredag
Kemneren i Østregionen(lokalisert i Tvedestrand kommunehus)blir ubemannet på grunn av felles, ekstern fagsamling torsdag 11. mai fra. kl. 12.00 til fredag 12. mai kl. 15.00. Tilbake mandag 15. mai fra. kl. 08.00.
torsdag 11. mai Åmli kommune
Våg å vere kjip!
Kommunen vår er ein AV-OG-TIL-kommune, dermed er vi ekstra opptekne av alkoholførebygging og haldningsskapande arbeid. Derfor vil vi no, saman med alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL, setje søkjelyset på den nokre gonger kjipe jobben med å vere tenåringsforelder.
tirsdag 9. mai Åmli kommune
Lærer norsk og hogger ved
6 syriske flyktninger har fått kjenne på hva det vil si å bo på bygda, da må man pent ta i et tak. Foruten språkopplæringen på skolen, har de to dager  i uka fått både arbeidstrening og språkpraksis med Ole Harald Engenes ved roret. Vi dro...
torsdag 4. mai Åmliavisa
Åmland kan bli tvangssolgt
Den årelange konsesjonssaken har vært en seiglivet boksekamp mellom privat eier, kommune og Fylkesmannen. Nå retter Landbruksdirektoratet et nytt nei-dask i striden om Åmland i Åmli. Brudd på boplikt kan til syvende og sist føre til tvangssalg.   Les tidligere...
fredag 28. april Åmliavisa
Ledige stillingar i kommunen
Per i dag har vi følgjande ledige stillingar: konsulent merkantile oppgåver ved Samfunn, helsesekretær ved legekontoret ogprosjektstilling forframtidig bruk av Åmli vgs. Dersom du er interresert i stillingane kan du sjå heile utlysingsteksta og finne elektronisk søknadsskjema...
fredag 28. april Åmli kommune
Føler seg glemt i drapssaken
Kjell Arild Risholt er skuffet over at ikke kommunen plukket opp telefonen og ringte barnefamiliene på Simonstad og fulgte opp på skolen. – Kunne de ikke bare spurt; Er det noe vi kan gjøre? Han får støtte av naboer til drapsgården, de føler seg glemt av kommunen. ...
torsdag 2. mars Åmliavisa
Tenner lys ved drapsgården
14.februar 2017. Politiet pågriper et ektepar i Åmli. Begge blir siktet for forsettlig drap. Den drepte er kvinnens bror, og har vært savnet en stund. Vi skal tilbake til november 2015. Åmliavisa får en epost av den nå siktede kvinnen. «Vet du noe om dronene som flyr rundt...
lørdag 25. februar Åmliavisa
Drapet i Åmli
Tirsdag formiddag pågrep politiet et ektepar i Åmli. Begge er siktet for forsettlig drap. Kilder i nærmiljøet forteller om narkotikabruk, skyting om natta og høylydt krangel. For mange i Åmli kom nyheten om drapet som et sjokk, og flere beskriver den siktede kvinnen som hyggelig...
onsdag 15. februar Åmliavisa
Ektepar siktet for drap
Et ektepar fra Åmli er pågrepet og siktet for forsettelig drap på et familiemedlem, det skriver Agderposten.   Agder politidistrikt har invitert media til pressekonferanse i forbindelse med etterforskning av en drapssak i Aust Agder. Pressemøtet skal finne sted på Arendal...
onsdag 15. februar Åmliavisa
Heim til festival
De første regndråpene henger i lufta sammen med duften av nystekte vafler og eim av ekte matgreier som raust løftes over på papp-posjoner til sultne festivaldeltagere. Sola glimter plutselig inn gjennom snekra vinduer som henger som skulpturer fra tretoppene. Løvverket har begynt...
18. juni 2016 Åmliavisa
Nabofeide fører til overvåking
Hun satt opp viltkamera  for å overvåke oss. Det finner jeg meg ikke i, nå anmelder jeg henne, sier Steffen Moe. Nabo Signe Engenes sier han bare kan anmelde i vei. Hun er sikker på at han også overvåker henne. Nabo-feiden regjerer på Engenes. TRIST – Det er...
7. januar 2016 Åmliavisa
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ÅMLI

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
FAVORITTER

AUST-AGDER

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL