Alver
Lesarbrev: Natur- og kulturskulen på Håøy
Det vil derimot ikkje finnast appar som syner deg korleis du samarbeider med andre i naturen, eller som vidarefører kulturarv, skriv Eivind Namdal i Alver MDG.
16:04 $ Strilen
Lesarbrev: Vi skal spele på lag med næringslivet i Alver kommune
Eit sterkt og godt næringsliv gjer kommunen til eit berekraftig og godt samfunn, meiner Øyvind H Oddekalv i Alver Arbeidarparti.
15:50 $ Strilen
Lesarbrev: Fordi fellesskapet fungerer
Etter seks år med ei regjering langt til høgre i politisk ideologi, ser me altfor tydelege teikn på at utviklinga går i feil retning, skriv Toril Monstad i Raudt.
fredag 10:00 $ Strilen
Lesarbrev: Alver kommune - fart og retning?
Alver kommune blir ein realitet 1.1.2020, men kva med dei store prosjekta som på mange måtar skal representera Alver kommune og dei forventningane som er lagt i intensjonsavtalen, spør Øyvind Bratshaug i Frp.
fredag 09:50 $ Strilen
Lesarbrev: Hvor er fundamentet FNB?
.
fredag 09:43 $ Strilen
Lesarbrev: Kan ein «skuletapar» vera med å styra Alver Kommune?
fredag 09:42 $ Strilen
27 prosent vil ha Astrid som ordførar
.
torsdag 15:24 $ Strilen
Respons Analyse overraska over ny meiningsmåling
At Folkeaksjonen nei til mer bompenger held god stand er ganske overraskande, meiner Respons Analyse.
torsdag 15:24 $ Strilen
HORDALAND

Lesarbrev: Alver Krf vil ha eit aktivt landbruk
Me ynskjer fortgang i arbeidet med å utarbeide ein ny strategisk landbruksplan for heile Alver kommune, skriv Chadi Badra og Astrid Aarhus Byrknes i Alver KrF.
torsdag 13:13 $ Strilen
Valdebatt i Knarvik: – Det blir utruleg spennande
.
torsdag 08:10 $ Strilen
FNB: – Dette er strålande!
– Dette viser at me «står han av», seier Morten Klementsen i FNB. Han er strålande fornøgd med siste valmåling.
onsdag 20:16 $ Strilen
Fem partier kjemper om ordførerkjedet i nye Alver
Fire ess og én joker. Slik fremstår den politiske situasjonen i nye Alver kommune på en ny BT-måling. Hvem som blir ordfører, er helt uvisst.
onsdag 20:13 $ Bergens Tidende
Listetoppdebatt i Knarvik 2019
Kven skal samarbeide etter valet? Kven blir ordførar? Kva skal skje med Lonene. Og blir Nordhordlandspakken stoppa? Her kan du følgje listetoppdebatten i Knarvik!
onsdag 18:43 $ Strilen
Lesarbrev: Vi skal skape eit bærekraftig velferdssamfunn i Alver
Eit berekraftig velferdssamfunn er avhengig av at det blir skapt verdiar og arbeidsplassar i heile kommunen, skriv Astrid Aarhus Byrknes.
tirsdag 21:15 $ Strilen
– Alver må satse på det førebyggande arbeidet
.
tirsdag 11:44 $ Strilen
– Følgjer berre retningslinjer
– Det er ikkje slik at alt kan harmoniserast frå første dag, svarer rådmann Ørjan Raknes Forthun.
tirsdag 08:07 $ Strilen
Sjekk alle eigedomar som blei selde i juli
.
lørdag 17. august $ Strilen
Velkomen til vetle julaftan i lokaldemokratiet
.
torsdag 15. august Strilen
Lesarbrev: Hva er engasjerende med et kommunevalg?
søndag 11. august $ Strilen
Lesarbrev: Kommunen må få større handlefridom i strandsona
.
søndag 11. august $ Strilen
Historisk dugnad: Pakka 12.200 konvoluttar på fem timar
.
fredag 9. august $ Strilen
Lesarbrev: Meir tillit, mindre detaljstyring av tilsette
.
torsdag 8. august $ Strilen
Synspunkt: Men so gjer noko med det, då vel!
Synspunkt: Politiske initiativ utanfor dei etablerte partia er ei gåve til demokratiet.
onsdag 7. august $ Strilen
SFO-prisane: Dyrt på Radøy, billig i Modalen
Ei nasjonal oversikt over prisen på SFO-ordninga viser at Radøy er dyrast i regionen.
søndag 4. august $ Strilen
Lesarbrev: Alver-skulen – Der draumar vert røyndom (for nokre)
.
lørdag 3. august $ Strilen
Leserbrev: Hauk over FNB
Hauken mener å vite hvordan Alver kommune skal styres. Vil han da at de etablerte partiene skal fortsette med å styre med demokratisk underskudd?, skriver Morten Klementsen i FNB Alver.
torsdag 1. august $ Strilen
Til urnene, folkens!
For mange er det no sommarferie - og på andre sida av sommaren ventar valkamp og kommune- og fylkestingsvalet.
mandag 22. juli $ Strilen
Lesarbrev: Frivilligheten er gullet vårt!
.
søndag 21. juli $ Strilen
Lesarbrev: Dugnad = limet i samfunnet!
Me må heie på alle eldsjelene rundt om i bygdene våre, dei som gjer ein stor innsats for at me har levande bygder, skriv Astrid Namtvedt Sylta i Alver Ap.
torsdag 18. juli $ Strilen
Lesarbrev: Utstyrsbibliotek i Alver kommune
Vi ønskjer at Alver kommune skal oppretta eit utstyrsbibliotek der alle kan låne utstyr for aktivitetar heilt gratis, skriver Øyvind H Oddekalv, ordførarkandidat Alver Arbeidarparti, og Ole Christian Valdersnes, Nordhordland AUF.
onsdag 17. juli $ Strilen
Lesarbrev: Alver kommune skal vera i front på digitalisering
Målet er at kvardagen til innbyggjarar og bedrifter i Alver kommune blir enklare og betre, skriv Nils Marton Aadland (H).
tirsdag 16. juli $ Strilen
Nei til EU har starta nytt lokallag
.
søndag 14. juli $ Strilen
Brukar Facebook for å byggje Alver kommune
.
onsdag 10. juli $ Strilen
HORDALAND

Lesarbrev: Slik skapar vi fleire arbeidsplassar i Alver kommune
Alver kommune må vera ein JA-kommune som spelar på lag med dei som ønskjer å skapa noko positivt, skriv Nils Marton Aadland (H).
onsdag 10. juli $ Strilen
Lesarbrev: Alver og arbeid
Ei svært viktig sak i neste kommunestyreperiode vil vere kampen for heile og faste stillingar i kommunen, skriv Øyvind H. Oddekalv og Pål Inge Fosse Hopland i Alver Ap.
tirsdag 9. juli $ Strilen
Millionsatsing til grøn næringsutvikling på Mongstad
.
tirsdag 9. juli $ Strilen
Lesarreportasje: Sommaraktivitetane for ungdom er i full gang
.
mandag 8. juli $ Strilen
God deltaking på førstemøtet i ny næringsarena
Norwegian Weather Protection ønsker å skape ein ny møteplass for næringslivet i regionen.
lørdag 6. juli $ Strilen
Alver eller ingenting for Lindås
.
mandag 1. juli $ Strilen
Feira søsterbyen og ungdomsengasjement under utvandringsfestivalen
Amerikanaren har lært mykje av Nordhordland.
mandag 1. juli $ Strilen
På leit etter Austrheims høgaste punkt
.
lørdag 29. juni $ Strilen
– Tar inga avgjerd før folket har talt
.
lørdag 29. juni $ Strilen
Lindås-ordføraren sin tale ved statsministerbesøket
.
tirsdag 25. juni Strilen
Solberg mektig imponert over det strileskapte prosjektet
– Me skal markere pågangsmot, vekst og arbeidsplassar. Norske Elementfabrikker er alt dette, sa Erna Solberg frå trescena på Frekhaug måndag.
mandag 24. juni $ Strilen
Seks kyrkjer blir til to sokn
.
søndag 23. juni $ Strilen
– Me kan ikkje ofra Midtmarka
.
lørdag 22. juni $ Strilen
Lesarbrev: Midtmarka må ikkje byggast ut!
.
torsdag 20. juni $ Strilen
Spent og klar for NM i Stavanger
.
torsdag 20. juni $ Strilen
Lesarbrev: Frå spøk til Alver
.
onsdag 19. juni $ Strilen
Lesarbrev: JA til ny ungdomsskule på Frekhaug
.
onsdag 19. juni $ Strilen
Stort trøkk på folkemøte: - Ta vare på naturen rundt Lonane!
.
mandag 17. juni $ Strilen
Lesarbrev: Bompartiet, bom eller blink?
.
søndag 16. juni $ Strilen
Slik er drikkevatnet i dei åtte kommunane våre
.
fredag 14. juni $ Strilen
– Flott at ungdommen seier frå når dei ikkje er nøgd
.
fredag 14. juni $ Strilen
Ungdommen føler at dei ikkje blir høyrt
.
fredag 14. juni $ Strilen
Lesarbrev: Bybane til Åsane: Det er inga skam å snu, alternativa må vurderast
.
torsdag 13. juni $ Strilen
Set av 400.000 kr til nye stolar
.
torsdag 13. juni $ Strilen
Fotballfest for førskuleborna
.
lørdag 8. juni $ Strilen
HORDALAND

Lesarbrev: FNB Alver vil byggja regionmuseum
Sogelaga i denne nye kommunen har allereie samla inn uhorveleg mange gjenstandar som kan fylla eit slikt museum. Det er såleis berre bygningen ein manglar, skriv Morten Klementsen og Ture Andersen i dette lesarbrevet.
torsdag 6. juni $ Strilen
Fellesnemnda seier tydeleg nei til bomflytting
Fellesnemnda i Alver sender ein uttale til fylkespolitikarane for å visa at dei er sterkt imot flytting av bomstasjonar.
onsdag 5. juni $ Strilen
– Planane i Midtmarka, gjer at ein kan byggja mindre i Lonane
Midtmarka på Flatøy bør prioriterast. Området ligg sentralt til og ei utbygging her vil vera bra for heile Alver, meiner Høgre.
mandag 3. juni $ Strilen
Lesarbrev: Dette er Alver Høgre sin 100-dagars plan for Alver
Det er nokre område der vi ser felles utfordringar i alle tre kommunane som no blir ein. Det må vi som politikarar levera konkret politikk på, skriv Nils Marton Aadland i dette lesarbrevet.
mandag 3. juni $ Strilen
Lesarbrev: Fjella vann på MDG sitt landsmøte
.
lørdag 1. juni $ Strilen
Lesarbrev: Takk til FAU ved Meland ungdomskule 
.
fredag 31. mai Strilen
Stor oversikt: Desse bustadane vert bygde no
Det manglar ikkje på sentrale bustadprosjekt rundt Frekhaug, Knarvik, Seim og Alversund. Her er ein oversikt over prosjekt som er under bygging no.
fredag 31. mai $ Strilen
Med høg gjeld inn i Alver
.
onsdag 29. mai $ Strilen
Kulturskulerektor: – Viktig å gjera ting ilag
.
mandag 27. mai $ Strilen
Kommunen innfører «smart» kantslått
Insektsdød uroar. Meland kommune vil slutta å bruka sprøytemiddel og innføra smart kantslått.
søndag 26. mai $ Strilen
På jakt etter pinnemenn
.
søndag 26. mai $ Strilen
Lesarbrev: Rapporten frå Hjelmengutvalet må fram i valkampen
– Eg ropar eit varsko, høgt og tydeleg, skriv Toril Mongstad i partiet Raudt.
fredag 24. mai $ Strilen
No kan du søkja om bustad på Lindås
I Fonnebostvegen på Lindås kan folk som vanlegvis ikkje kjem seg inn på bustadmarknaden, få ein sjeldan sjanse.
fredag 24. mai $ Strilen
Skulane i Meland skal vaskast av kommunalt tilsette
Meland kommune endrar praksis i det dei går inn i den nye kommunen. Frå nyttår vil politikarane at alle bygg skal vaskast av kommunalt tilsette.
torsdag 23. mai $ Strilen
Meland har framleis intensjonar om å byggja kyrkje
Meland kommune inngår avtale med soknerådet, slik at dei kan sikra seg kyrkjetomt og starta arbeidet for eiga rekning.
torsdag 23. mai $ Strilen
Val 2019: Astrid er den mest populære ordførar-kandidaten
.
onsdag 22. mai $ Strilen
Søviknes vender ryggen til egen regjering
Os og Terje Søviknes (Frp) sier nei til en ny byvekstavtalen med staten. Han mener Bergen og Bybanen får for mye av potten. – Dropp Åsane-traseen, sier Os-ordføreren.
onsdag 22. mai $ Bergens Tidende
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL