Alver
Kvinne sakna etter brann: – Ei tragisk hendig
Ei eldre kvinne er sakna etter brann i ein kommunal tomannsbustad på Frekhaug. Ordførar Sara Hamre Sekkingstad fortel at kommunen sitt kriseteam er varsla og vil følge opp dei pårørande.
søndag 19:45 $ Avisa Nordhordland
Skal skuleborn på Hestdal stå i stummande mørker?
Er det ikkje mogleg å få ljos på busstoppet på Hestdal? Kommunen hadde lova at det skulde verta betre og ikkje verre med den nye vegen frå Myrvollane til Hestdal. Dette må gjelda mjuke trafikantar med, særskilt dei minste.
lørdag 16:00 $ Avisa Nordhordland
Friluftsrådet vil at alle skal kunne parkere her. Naboane er sterkt imot
Stenginga av parkeringsplassen ved eitt av dei mest populære friluftsområda på Frekhaug skapte debatt i sommar. No vil Bergen og omland friluftsråd opne parkeringsplassen. Naboane kunne ikkje vore mindre einige.
lørdag 05:31 $ Avisa Nordhordland
Storfint besøk då Epos la til kai for siste gong
Onsdag kom bokbåten Epos til Åsgard i Alver. Det var den aller siste hamna for bokbåten som har reist mellom små bygder på Vestlandet i 58 år.
lørdag 05:30 $ Avisa Nordhordland
Bad den ferske Nav-direktøren om klarare språk: – Eit problem på mange vis
Då den nye direktøren i NAV tok turen innom NAV Nordhordland, gjorde dei det klart at uklart språk er ei utfordring for etaten.
fredag 19:00 $ Avisa Nordhordland
Naboane går til opprør mot samanslåinga av oppdrettsanlegg: – Eg blei skaka
Blom Fiskeoppdrett har søkt om å få slå saman to oppdrettsanlegg utanfor Kippevika på Holsnøy. Det får folk i området til å reagere.
fredag 17:00 $ Avisa Nordhordland
Alver-politikarane ventar at kollegaane i sør sikrar Nordhordlandstunnelen
Bystyret sitt vedtak kan føre til utsetjing av Nordhordlandstunnelen. No er Alver-politikarar uroa for vegen, og ventar at nabokommunen sikrar framdrifta.
fredag 11:58 $ Avisa Nordhordland
Dei neste dagane kjem minstemann heim med koronatestar i sekken
No har koronasenteret i Alver nok hurtigtestar til å sende heim med barnehagebarn og elevar på barne- og ungdomsskular i kommunen.
torsdag 19:00 $ Avisa Nordhordland
VESTLAND

Ordførarar i bergensregionen vil ha nasjonale koronatiltak
Med stadig aukande smittetal, ønskjer fleire kommunar i bergensregionen nasjonale koronatiltak.
torsdag 17:33 $ Avisa Nordhordland
Hamna i trafikkaos på Lindås: – Kø herifrå til månen
Fleire reagerer på handteringa av trafikken då politiet sperra av fylkesveg 57 for å rekonstruere ei dødsulykke. Politiet innrømmer at ikkje alt gjekk som planlagt.
torsdag 15:46 $ Avisa Nordhordland
Hadde med seg den sikta under rekonstruksjonen: – Har håp om ei avslutning før jul
Etter nesten ni månader med venting, kan politiet no fullføre etterforskinga av dødsulykka. Både den sikta og forsvararen var til stades under rekonstruksjonen onsdag kveld.
torsdag 15:46 $ Avisa Nordhordland
Understrekar misnøya med kostnadssprekkane: Skal gjennomgå Hestdalsprosjektet
Så fort det nye vassreinseanlegget er ferdig og rekneskapet ligg klart, vil det bli grundig gjennomgått. – Saka er ikkje bra for omdømmet til kommunen, seier Nils-Marton Aadland.
torsdag 14:22 $ Avisa Nordhordland
Går for kloakkanlegg i Hagelsundet, men vil få ned kostnadane
Eit stort fleirtal i kommunestyret røysta for at det store kloakkreinseanlegget i Knarvik bør plasserast i Hagelsundet. Ekstrakostnadane ved alternativet er høgst usikre, meiner samarbeidspartia.
torsdag 13:33 $ Avisa Nordhordland
Maren (13) fann fleire pilspissar frå steinalderen
– Her har vi ei framtidig arkeologspire, seier fagleiar for feltarkeologi, Glenn Heine Orkelbog.
torsdag 05:31 $ Avisa Nordhordland
Therese hadde lite motivasjon til å halde fram i jobben. Så fekk ho gjev pris: – Eit lyspunkt i haustmørket
Therese Skjønhaug Bakke har alltid elska å arbeide med dyr. Denne månaden vart ho heidra for innsatsen sin.
onsdag 21:25 $ Avisa Nordhordland
Barnehagen får støtte frå foreldre – SV meiner aksjonane kan vere ulovlege
Då barnehageforeldra kom for å levere ungane i dag tidleg, stod dei klar utanfor døra. Målet? At foreldre skulle få høyre om korleis kutta i statsbudsjettet vil råke private barnehagar.
onsdag 15:52 $ Avisa Nordhordland
Øyvind og Sara legg ut på juleturné med samfunnsplanen: – Håpar mange vil slå av ein prat med oss
Alver sin samfunnsplan skal slå fast kommunen sine mål og ambisjonar for dei neste 19 åra. No skal den på høyring, og kommunen tek den med på rundtur.
onsdag 15:11 $ Avisa Nordhordland
I over 30 år har det vore planar om kloakkreinseanlegg på Kvassneset
Når politikarane torsdag skal behandle saka om kloakkreinseanlegg i Knarvik, er det langt frå første gong. Om det ikkje vert nye omkampar er det kanskje for siste gong.
onsdag 12:45 $ Avisa Nordhordland
Har starta gruppe for å hjelpe vanskelegstilte året rundt
– Det er veldig mange aksjonar rundt juletider, men kva med resten av året, då? Dei menneska som har det vanskeleg i jula, har det også vanskeleg når kvardagen kjem.
onsdag 05:31 $ Avisa Nordhordland
No skal dødsulykka rekonstruerast: Fylkesveg 57 blir stengd
Etter nesten ni månader med venting skal politiet rekonstruere trafikkulykka der Jarle Sanden (62) mista livet.
tirsdag 14:57 $ Avisa Nordhordland
Arild trassa kreftsjukdomen og gjekk opp på Eldsfjellet for å få med seg opninga av hytta han har bygd
Han har sjølv vore med å byggje dagshytta som kom på plass etter sommaren. I helga var den offisielle opninga.
tirsdag 14:08 $ Avisa Nordhordland
Her besøker dei Sletta – det er truleg siste gong
Dei siste par månadane har bokbåten Epos turnert Vestlandet for det som truleg er siste gong. Måndag var det born og vaksne på Sletta som fekk besøk av det flytande litteraturhuset.
tirsdag 23. november $ Avisa Nordhordland
Rykte ut til Frekhaug etter melding om røyk frå ei leilegheit
Det vert rapportert om røyklukt frå eit bygg med seks leilegheiter.
mandag 22. november $ Avisa Nordhordland
Folk følger råda frå kommunen: – Kundane er flinke til å bruke munnbind
Medan fleire brukar munnbind no enn tidlegare, er det tydeleg at folk er lei av pandemien, meiner Elisabeth Solberg.
mandag 22. november $ Avisa Nordhordland
Rekordsmitta held fram: 112 smitta så langt i november
Månaden er dermed allereie den med dei høgaste smittetala sidan pandemien starta. Aldri før har meir enn 100 personar fått påvist smitte på ein månad.
mandag 22. november $ Avisa Nordhordland
Jenter i Alver opplever meir mobbing på skulen
Jentene i Alver sine tiandeklassar opplever ikkje berre meir mobbing enn gutane. Dei opplever også meir mobbing enn jamaldrande jenter på landsbasis.
mandag 22. november $ Avisa Nordhordland
Skitdårleg styring
Politisk prioritering i Alver heldt fram i same spor som i dei tre kommunane før samanslåinga: JA til bruk av meir pengar enn me har råd til, NEI til det som er økonomisk mest framtidsretta og mest berekraftig.
søndag 21. november $ Avisa Nordhordland
Difor grev dei over Knarvik senter
Det er ikkje berre E39 som blir ny i arbeidet med den ovale rundkøyringa. No skal Lonelva leggjast om.
lørdag 20. november $ Avisa Nordhordland
Alver og Austrheim følger Bergen sine tiltak: Påbod om munnbind
Strammar inn koronatiltaka i alle kommunane rundt Bergen.
fredag 19. november $ Avisa Nordhordland
Slår fast at Knarvik treng kulturhus og svømmehall: – Dette er på ein måte kongen blant planane
Politikarane var samstemte om at det var bra at dei hadde brukt meir tid enn planlagt, då dei la Alver kommune sin samfunnsplan ut på høyring torsdag.
tirsdag 16. november $ Avisa Nordhordland
Aldri før har så mange i Alver blitt smitta på berre éi veke
Smittetala i Alver kommune har auka den siste tida. Kommunen rår framleis alle over 12 år å bruke munnbind.
mandag 15. november $ Avisa Nordhordland
Høyrde ikkje på fylkesdirektøren – vil undersøke moglegheitene for nullutsleppsdrift og korleis ein kan få fleire til å ta båten
Politikarane var ikkje nøgd med fylkesadministrasjonen sitt ambisjonsnivå for båtruta til Nordhordland. No har administrasjonen fått i oppgåve å undersøke korleis båttilbodet kan styrkast.
mandag 15. november $ Avisa Nordhordland
Fekk spørsmål om tilsetting av prosjektleiar: – Vi meiner at dette er tvingande nødvendig
Fleire politikarar stilte torsdag spørsmål ved at rådmannen vil tilsette ein prosjektleiar, for å gjennomføre vedtatte innsparingar innan helse og omsorg i økonomiplanen for 2021–2024.
søndag 14. november $ Avisa Nordhordland
VESTLAND

Skal dele ut nær 3,5 millionar kroner til lokalt næringsliv
Alver kommune har fått tildelt 3 495 000 kroner som skal fordelast vidare til lokalt næringsliv som er råka av smitteverntiltak som følge av koronapandemien.
søndag 14. november $ Avisa Nordhordland
Fem nye millionar til vassbehandlingsanlegg: – Er dette siste gang vi får opp saka? Eg tør no å seie ja
Fleire politikarar meinte at dei mange kostnadssprekkane under bygginga av nytt vassbehandlingsanlegg på Hestdal får konsekvensar for omdømmet til Alver kommune.
søndag 14. november $ Avisa Nordhordland
Eit steg nærmare vinmonopol på Lindås
Torsdag vende politikarane i formannskapet tommelen opp og sende søknaden om vinmonopol på Lindås vidare til kommunestyret.
fredag 12. november $ Avisa Nordhordland
Her får politikarane ei dårleg nyheit – Alver ligg an til å gå 40 millionar i minus i 2022
Mot slutten av formannskapsmøtet torsdag kom økonomisjef Janne Sund med dårlege nyheiter til politikarane.
fredag 12. november $ Avisa Nordhordland
Politiet i Nordhordland må stadig oftare ta oppdrag i Bergen: Innimellom er det ingen patruljar igjen
Ferske tal viser at politifolk frå Nordhordland i aukande grad må trø til for å løysa behov på den andre sida av Nordhordlandsbrua. – Det vert heilt feil. Den einaste løysinga er å bemanna opp, meiner ordførar.
fredag 12. november $ Avisa Nordhordland
Ville bruka 100 millionar kroner på golfbana – no er alt sett på vent
For fem år sidan lanserte Wing Wah Hui storstilte utviklingsplanar for golfbana på Meland. Ein bitter konflikt med golfklubben har gjort at han manglar motivasjon til å fortsetje.
torsdag 11. november $ Avisa Nordhordland
Politikarane vil samarbeide med næringslivet om svømmebasseng i Knarvik
Formannskapet i Alver takka torsdag ja til invitasjonen frå Nordhordland næringslag om å samarbeide for å realisere eit svømmebasseng i Knarvik.
torsdag 11. november $ Avisa Nordhordland
Går mot rådmannen – vil ha hovudreinseanlegg ved Hagelsundet
Ein presentasjon frå administrasjonen midt i debatten stilna nesten politikarane, men fleirtalspartia heldt på sitt og vil ha nytt hovudreinseanlegg ved Hagelsundet.
torsdag 11. november $ Avisa Nordhordland
Full konflikt i Me­land golfklubb: – Eg veit ikkje om eg skal le el­ler grina
Funn av forureinande masser har ført til ein bitter konflikt mellom grunneigar og golfklubben.
torsdag 11. november $ Avisa Nordhordland
Enormt engasjement for Stolpejakten: Har nådd alle mål
– Eg er heilt overvelda, seier Trond Andal. Aldri før har så mange deltatt i turkonkurransen.
onsdag 10. november $ Avisa Nordhordland
Før kloakkrøyra kom, var dette ein flott badeplass. Det kan det bli igjen
Ein av grunneigarane rundt Mangerspollen, Andreas Valdersnes, er takksam for at Alver kommune no har byrja arbeidet på den nye kloakkleidningen i området.
onsdag 10. november $ Avisa Nordhordland
Alver kommune tilrår: Alle over 12 år bør bruke munnbind
Så langt i november har kring 60 personar i Alver testa positivt for korona. Austrheim har påvist 26 nye smittetilfelle dei siste to vekene.
onsdag 10. november $ Avisa Nordhordland
Har funne ei ny løysing for Nordhordland Awards: – Det blir full fest
Endeleg kan næringslivet gå saman om ein skikkeleg fest igjen. Men prisutdelinga blir ikkje heilt som den har vore tidlegare, seier arrangør Baste Tveito.
onsdag 10. november $ Avisa Nordhordland
Har sett seg store ambisjonar om folkevekst
40.000 innbyggjarar i Alver innan 2040 var målet politikarane ville setje ned. Rådmannen måtte dra dei ned på jorda att.
onsdag 10. november $ Avisa Nordhordland
Ordføraren vil kjempe for nynorsken i nytt verv: – Ein viktig del av kulturen vår
Tidlegare i haust blei Sara Sekkingstad (Sp) styreleiar i ei organisasjon som frontar målforma i landet.
onsdag 10. november $ Avisa Nordhordland
Får 14,5 millionar meir av staten: No tener Alver på å ha mange skular
Vert Støre-regjeringa si gåvepakke til kommunane vedtatt, kan Alver håve inn millionar på å ha mange små skular.
tirsdag 9. november $ Avisa Nordhordland
Lei av å vera ansvarleg for utrykkingstid på opp mot to timar: Krev å få styra politiressursane lokalt
Politistasjonssjef Kjell Idar Vangberg har mista trua på korleis politiet i distriktet er organisert, og krev at eit utvida Nordhordland vert ei eiga geografisk eining i politiet.
tirsdag 9. november $ Avisa Nordhordland
Følgjer politikarane sine ønskjer: Legg opp til tre nye nærsenter i Alver
Då samfunnsplanen kom på bordet i september, var ikkje politikarane nøgde. Ein av tinga som vart kritisert var at det vart lagt opp til få nærsenter i kommunen.
tirsdag 9. november $ Avisa Nordhordland
Difor har Hestdal-anlegget stadig blitt dyrare
Politikarane har fleire gonger måtta løyve nye midlar til vassbehandlingsanlegget på Hestdal. Det kunne dei ha vore spart for, om budsjettet hadde følgt dagens reglar.
mandag 8. november $ Avisa Nordhordland
Alver får stadig telefonar frå folk som vil ha vaksinen: – Nokre har ønska å vente
Massevaksineringa er over, men kommunen vaksinerer framleis innbyggjarar med både første og andre dose.
mandag 8. november $ Avisa Nordhordland
Har inngått samarbeid: Oljesølekspertar skal undersøke korleis ein kan heve dekka
Innovasjonsklynga NOSCA Clean Oceans har inngått eit samarbeid med Alver kommune om å undersøke korleis ein kan heve dekka på Hjelmås.
mandag 8. november $ Avisa Nordhordland
Hasta til legevakta då ho reagerte på parfyme. Vart møtt av parfymert sjukepleiar
Det gjekk alvorleg gale då 38-åringen fekk ein kraftig allergisk reaksjon mot parfyme og trong akutt helsehjelp. Både på Nordhordland legevakt og Haraldsplass Diakonale Sykehus vart ho møtt av tilsette med parfyme på seg.
mandag 8. november $ Avisa Nordhordland
For tredje gong skal politikarane ta stilling til kloakkreinseanlegget på Kvassneset
Nye vurderingar endrar lite, og rådmannen sin konklusjon er den same no som den var i fjor sommar og i juni i år. Eitt nytt kloakkreinseanlegg for Knarvik bør plasserast ved Kvassnesstemma.
søndag 7. november $ Avisa Nordhordland
Full korpsjubel for Manger i første konkurranse på nær to år
Det er liten tvil om at Alver har nokre av landets beste korps. Det viste seg også på pallen då Siddis Brass gjekk av stabelen i Stavanger i helga. Denne gongen var det korpset med dei grøne kragane som kom ut på topp.
søndag 7. november $ Avisa Nordhordland
Vannrenseanlegget i Hestdal, marerittet som aldri forsvinner
Det vil liksom ingen ende ta for hvor mange overskridelser det kobberkledde kunstverket i Hestdal på Holsnøy.
søndag 7. november $ Avisa Nordhordland
VESTLAND

Maria (85) er lut lei av lange telefonkøar hjå legesenteret
Kvar gong Maria Torkildsen treng ny resept på medisinane sine, opplever ho å måtte sitje i telefonkø i det ho meiner er uforsvarleg lang tid.
søndag 7. november $ Avisa Nordhordland
Modalen og Masfjorden støttar utgreiing av grensejustering
Nabokommunane vil ikkje seie ja til sjølve grensejusteringa no, men støttar Romarheim-Urdal i at ei utgreiing av grensejustering er på sin plass.
lørdag 6. november $ Avisa Nordhordland
Blom Fiskeoppdrett vil slå saman to oppdrettsanlegg i Alver
No som Alver kommune har fått løyve til å endre planen for sjøareala i kommunen, har Blom søkt om å slå saman to oppdrettsanlegg.
fredag 5. november $ Avisa Nordhordland
Vil få Vinmonopolet til Lindås Nærsenter
I haust opna endeleg det etterlengta apoteket på Lindås Nærsenter. No kan eit anna sterkt ønskje snart bli realisert, om politikarane seier ja.
fredag 5. november $ Avisa Nordhordland
Nye bustadblokker dominerer topplista for bustadsal i Alver i oktober
Den dyraste bustaden selt i Alver førre månad var ei leilegheit til over åtte millionar kroner. Den var éi av minst 38 splitter nye leilegheiter som vart selde same periode.
torsdag 4. november $ Avisa Nordhordland
To departement, eitt direktorat og Riksantikvaren er kopla inn for å løyse konflikten ved gravplassen
Ei vanskeleg vegkonflikt ved Meland kyrkjegard må avgjerast på høgaste plan. No har både kommunaldepartementet, Klima- og miljødepartementet, riksantikvaren og Miljødirektoratet vore innom kyrkjegarden
torsdag 4. november $ Avisa Nordhordland
Meiner kommunen ikkje kan pålegge selskapet å rydde opp
Nyleg sende Alver kommune varsel om tvangsmulkt til eitt av sine eigne selskap, Alver Tomteselskap. No svarer selskapet at dei ikkje kan stillast til ansvar for avfallet på eigedomen dei eig.
mandag 1. november $ Avisa Nordhordland
23 positive koronatestar i Alver førre veke
I løpet av veke 43 var det 23 personar i Alver som testa positivt for korona.
mandag 1. november $ Avisa Nordhordland
Under nye E39 har dei funne to lastebilar og ein personbil
Planen har heile tida vore at den nye E39-strekninga og den ovale rundkøyringa i Knarvik skulle ha ein grøn profil. No viser det seg at prosjektet gjer området reinare på fleire måtar enn venta.
mandag 1. november $ Avisa Nordhordland
Kraftig nedgang i arbeidsløysa sidan i fjor
Fleire er framleis arbeidslause eller permitterte, men nedgangen sidan hausten i fjor har vore stor.
mandag 1. november $ Avisa Nordhordland
Francis har fått avslag frå UNE – førebur seg på rettssak
I nærmare eitt år har Francis Solomon venta på å få vite om han får bli i landet. No har han fått svaret han har frykta.
lørdag 30. oktober $ Avisa Nordhordland
Over 70 står på venteliste til unikt tilbod for spelfrelste: Tilbyr fysisk aktivitet i tillegg til gaming
Målet er at gaming skal verta like akseptert som annan idrett. – Eg kjem til å vera her mykje, seier Samuel (13).
fredag 29. oktober $ Avisa Nordhordland
Stolleiken er total i Alver kommunestyre: 15 partibyte på to år
Det største partiet gjekk i oppløysing, og samarbeidspartia sitt fleirtal er styrka. Kva parti representerer dei du stemde inn i kommunestyret for to år sidan i dag?
fredag 29. oktober $ Avisa Nordhordland
Alver vil ikkje gi slepp på dei misnøgde bygdene
Kommunestyret var delt, men fleirtalet var klare. Dei ønskjer ikkje å støtte ei utgreiing av kommunegrensene for bygdene lengst aust i Alver.
torsdag 28. oktober $ Avisa Nordhordland
No er flaggreglane endra: – Ein stor siger for skeive i Alver
Pride, kvinnedagen, FN-dagen og samefolkets dag er nye flaggdagar i Alver kommune. André Fresvik i SV meiner dette er ein god start.
torsdag 28. oktober $ Avisa Nordhordland
Regionalt kulturhus må inn i diskusjonen om badeanlegg i Knarvik
Ope brev til Alver kommune.
torsdag 28. oktober $ Avisa Nordhordland
Blei urolege av fylkesdirektøren si haldning til bybåten: – Heldigvis er det politikarane som bestemmer
Fylkesdirektøren meiner marknadspotensialet for å utvide båttilbodet mellom Bergen og Alver er svakt. Ordførar og varaordførar meiner fleire ville tatt båten dersom prisen var den same som for bussen.
torsdag 28. oktober $ Avisa Nordhordland
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL