Alver
Snart er vi saman for Alver
– Eg kjem likevel på éin ting som kan løfte det endå eit hakk, og få meg til å tenke «her vil eg bygga, her vil eg bu». Ein song!, skriv journalist Erlend Kristiansen i dette synspunktet.
09:46 $ Strilen
Meldinga frå ungdomsrådet uroar: – Dette er alvorleg
Politikarane lovar å sjå på organiseringa og gjera det enklare for ungdom å finna ut kor dei kan få hjelp.
07:10 $ Strilen
Valet i Alver kan bli ein thriller
11 parti har levert inn liste til kommunevalet i Alver. Fire av dei har ein toppkandidat med ordførarerfaring.
onsdag 17. april $ Strilen
Prøver ut nytt tilbod i påska
Fleire lokale galleri, verkstader og ateliè, kunstnarar og kunsthandtverkarar, går saman om kunstrunde i påska.
mandag 15. april $ Strilen
Liv har hatt keramikkverkstad heime i ti år
Liv Ingunn Sundal gjer ikkje så mykje ut av seg, men ho er godt etablert med keramikkverkstad i Knarvik.
mandag 15. april $ Strilen
Dag Erik Hagesæter trekker seg som leiar for Alver FrP
«Dersom kvinner vil tjene like mykje som menn, må de begynne å jobbe som menn», skreiv Hagesæter i eit innlegg som skapte sterke reaksjonar.
tirsdag 9. april Strilen
Uttale om arbeidsplassane til BKK i Knarvik
søndag 7. april $ Strilen
Resolusjon mot vindkraft på land i Nordhordland
MDG Alver seier nei til vindkraftutbygging i Stølsheimen og andre verdifulle natur og friluftsområde.
lørdag 6. april $ Strilen
HORDALAND

No kan du gå på stolpejakt i Alver
.
onsdag 3. april $ Strilen
Hilde skal laga ordførarkjede til Alver
.
mandag 1. april $ Strilen
Desse stiller til val for MDG
Leif Johnsen er listetopp for Miljøpartiet Dei grøne i Alver.
lørdag 30. mars $ Strilen
Kari Anne takkar for seg etter 41 år
.
fredag 29. mars $ Strilen
Lesarbrev: Lokallaget Alver Nei til EU etablerer seg i Nordhordland
Synes du det er viktig at vårt eige Storting lagar dei lovene som skal gjelda i landet vårt, spør Toril Mongstad i dette lesarbrevet.
onsdag 27. mars $ Strilen
Svar på lesarbrev: Retningslinjer om ferieturar gjeld for alle
Vi prioriterer lovpålagte oppgåver innanfor dei rammene vi har i dag, skriv Leni Dale, kommunalsjef for Helse og omsorg i Lindås kommune
søndag 24. mars $ Strilen
Lesarbrev: Kan draumar bli røyndom for alle?
Ferie er trass alt å gjere noko ein ikkje gjer til vanleg, gjerne gode opplevingar ein kan gle seg til og tenkja tilbake på når kvardagen kjem, skriv Evy Utne Knutsen i dette lesarbrevet.
søndag 24. mars $ Strilen
Råvarer i verdsklasse!
.
lørdag 23. mars $ Strilen
– Å reisa på ferie er ingen menneskerett, men det betyr veldig mykje
.
onsdag 20. mars $ Strilen
Lesarbrev: Nei til vindmøller i Stølsheimen og Fjonfjella!
Vi meiner at konsesjonar for vindkraft berre må gjevast der kommunestyret går inn for det, skriv Jon Askeland i dette lesarbrevet.
tirsdag 19. mars $ Strilen
Lesarbrev: Vi skal ta med oss det beste inn i Alver kommune
.
tirsdag 19. mars $ Strilen
Lesarbrev: JA til havvind – NEI til vindkraft i Stølsheimen og Nordhordland
Denne galskapen må stoppast, skriv Øyvind H. Oddekalv, ordførarkandidat i Alver AP.
søndag 17. mars $ Strilen
Dette er status for kommunesamanslåinga
– Det går ein del rykte om ting som er bestemt, som i alle fall ikkje eg har bestemt, seier Alver-rådmannen.
tirsdag 12. mars $ Strilen
Ni av ti brukarar av byggesaksavdelinga er svært fornøgde
Ei fersk undersøking viser at både privatpersonar og profesjonelle utbyggarar er svært fornøgde med byggesaksavdelinga i Meland.
torsdag 7. mars $ Strilen
Lokal musikar heidrar den nye kommunen
Nicolay Leganger er inspirert av oppveksten i Lindås kommune og har no skrive ein eigen song om å bu i Alver.
onsdag 6. mars $ Strilen
Fjeld og Hauken: Baste Tveito
mandag 4. mars $ Strilen
Nynorsk-satsing begeistra
Under eit språkmøte på biblioteket i Knarvik i førre veke let ordførarane seg begeistra over Fjell si satsing på nynorsk og dialekt.
lørdag 2. mars $ Strilen
No kan du velja og vraka blant rektorstillingar i Lindås kommune
Går du med ein draum om å verta rektor? Heile fire skular i Lindås kommune søkjer no etter ny rektor.
torsdag 28. februar $ Strilen
No kan du få «bosspann» under bakken
NGIR har bestemt seg for å tilby nedgravde løysingar i sentrale støk i Nordhordland.
tirsdag 26. februar $ Strilen
Vil undersøkja moglegheita for statleg eldreomsorg
– Alver kommune bør melda seg som kandidat til eit prøveprosjekt med statleg finanisert eldreomsorg, meiner Øyvind Bratshaug i Frp.
søndag 24. februar $ Strilen
Lesarbrev: Alver Høgre vil løfta gutane i skulen
– Det uroar meg at mange gutar heng etter i skulen, skriv Nils Marton Aadland i Alver Høgre i dette innlegget.
onsdag 20. februar $ Strilen
Stolt av eige språk også i Alver
Styrking av dialekt og nynorsk språk er ein viktig del av identiteten vår og må stå sentralt også i bygginga av Alver kommune.
lørdag 16. februar $ Strilen
Vil fylla rådhus med musikk
Når rådhuset på Manger får ledige lokale etter opprettinga av Alver kommune, bør huset fyllast med musikk, meiner musikkrådet.
lørdag 16. februar $ Strilen
Følg møte i fellesnemnda her
Statusorientering om nye Alver kommune står på planen.
torsdag 14. februar Strilen
Tre i ein under 4H-samling
I helga slo 4H Hordaland på stortromma med superkurs for ungdommen, klubbrådgivarsamling for dei vaksne og årsmøte på ein gong.
mandag 11. februar $ Strilen
HORDALAND

Her er styret i Alver Ap
Alver Arbeidarparti har hatt årsmøte og vald nytt styre.
lørdag 9. februar $ Strilen
Camilla skal leia den nye kulturskulen
Kulturskulen i Alver får over 700 elevar og meir enn 30 lærarar. Camilla Søderstrøm Tveit har fått jobben med å leia det heile.
torsdag 7. februar $ Strilen
Fersk næringssjef i Alver ser store samarbeidssynergiar
Alt på sin aller første arbeidsdag som ny næringssjef i Alver fekk Tanja Hoel ei rekkje innspel til korleis næringslivet kan bli endå betre.
mandag 4. februar $ Strilen
Vil samle strilane til krig mot bompengar
– Smertegrensa er nådd. No toler ikkje folk meir bompengar. Det er på tide med ein strilekrig, seier ein opprørsk medstartar av partiet «Alver Nei til mer bompenger».
tirsdag 29. januar $ Strilen
Engasjert ungdom på Radøy
Ungdomsrådet i Radøy fekk nyleg besøk av Idrettsrådet for å uttala seg om idrettstilboda i nye Alver kommune.
lørdag 26. januar $ Strilen
Lesarbrev: Store sko - småe spor
Eg har med sorg kome fram til å melda meg ut av det partiet som alltid har vore mitt parti, skriv Gunnar Kartveit i dette lesarbrevet.
tirsdag 22. januar $ Strilen
Gir full gass for lokalungdommen
Det er ikkje alle ungdommar som engasjerer seg så mykje i det lokale ungdomsmiljøet som gjengen i Meland Ungdomsråd.
mandag 21. januar $ Strilen
Spennande første møte med skulen
Det var ei spent og litt sjenert jente som møtte opp til innskriving på Manger barneskule fredag morgon.
onsdag 16. januar $ Strilen
Svarinnlegg: Lokalt kulturhus
Nina Bognøy (Alver Ap) har skrive svar til Bjørn Olav Benjaminsen og innlegget «Kulturhus er viktig».
lørdag 12. januar $ Strilen
Tilsvar til Bjørn Olav Benjaminsen sitt lesarinnlegg i Strilen 08. januar 2019
Det som står att er å finne høvelig plassering av eit kulturhus og finansiering, fortel Astrid Aarhus Byrknes (ordførar i Lindås kommune), Eileen M. Feste (kultursjef Lindås kommune) og Einar Vatne (leiar Lindås kulturråd) i dette lesarbrevet.
fredag 11. januar $ Strilen
Fleire vil prøva seg som bedriftseigar i Meland
I Meland kommune vart det registrert 82 nye bedrifter i 2018. Ein av desse er konsulent firmaet Alver Farge og Boligdesign.
lørdag 5. januar $ Strilen
Gjengen som er levande opptatt av å hjelpe andre
Frå klokka 00 natt til tysdag får Nordhordland eitt beredskapsteam som skal syte for tryggleiken til innbyggjarane i fem kommunar i Nordhordland. Strilen blei med på det siste vaktbyttet.
31. desember 2018 $ Strilen
Forhandlar vidare under tvil
Lindås kjem til å stilla på forhandlingsmøte om byvektsavtalen neste år, men trua på avtalen er liten.
21. desember 2018 $ Strilen
Lindås fyller opp kassa med fleire titals millionar
Lindås kommune kan fylla opp disposisjonsfondet sitt med heile 35 millionar kroner.
23. november 2018 $ Strilen
Lovar at dei ikkje vil flytta Rossland-elevar
Ingen av dei frammøtte partia på folkemøtet på Rossland skule onsdag, vil flytta ungdomsskuleelevane til Frekhaug. Dei vil heller ikkje flytta elevar frå Vestbygd til Rossland.
15. november 2018 $ Strilen
Kyrkje, ungdomsskule eller eit fleirbrukshus?
Human-Etisk Forbund inviterte til debattmøte der innbyggjarane kunne få komma med innspel og spørsmål om ny kyrkje i Meland.
14. november 2018 $ Strilen
– Det er snart ikkje fleire eldre att som kan flytta til Knarvik
Tilgang på leilegheiter også utanfor Knarvik vart eit viktig tema då Lindås pensjonistlag inviterte Alver-politikarane til debatt.
9. november 2018 $ Strilen
Astrid Aarhus Byrknes stiller som ordførarkandidat
No er det avgjort; Astrid Aarhus Byrknes stiller som ordførarkandidat for Alver KrF.
7. november 2018 $ Strilen
– Bygg Fv-565 Soltveit – Marås no!
Ein skikkeleg ringveg i Nordhordland vil vera svært viktig for nærings- og samfunnsutviklinga i heile regionen.
6. november 2018 $ Strilen
Turlaget inviterer til haustmøte
Nordhordland turlag feirar 25-årsjubileum med eit haustmøte.
5. november 2018 $ Strilen
Setter fart på hall og barnehage
Formannskapet vedtok å setta fart på arbeidet med Osterhallen og ny Lindås-barnehage.
28. oktober 2018 $ Strilen
Alver KrF vil gå til Høgre
Fleirtalet på det ekstraordinære årsmøtet vil ha regjeringssamarbeid med høgresida i norsk politikk.
19. oktober 2018 $ Strilen
Ny Radøy-veg må byggjast i eitt!
Vegstrekninga frå Marås til Soltveit må byggjast samstundes med ein felles kombinert gang og sykkelveg og landbruksveg frå Soltveit til Kjeset.
19. oktober 2018 $ Strilen
Oda og Frida gjekk topps med ordførarane
Regn og skodde la ingen dempar på stemninga då dei tre Alver-ordførarane inviterte til topptur.
15. oktober 2018 $ Strilen
Nytt håp for Osterhallen og ny Lindås-barnehage
Administrasjonen opnar for at ein likevel kan rekka å starta dei to prosjekta før Lindås går inn i Alver. Men ny skule på Eikanger må venta.
15. oktober 2018 $ Strilen
HORDALAND

Inviterer alle Alver-korpsa til «digital korpsstafett»
Alle korpsa i dei tre Alver-kommunane skal prøva seg på den nye vignetten.
11. oktober 2018 $ Strilen
Dette er Alver sitt kommunevåpen
Etter dei siste justeringane vart kommunevåpenet for Alver endeleg vedteke måndag.
1. oktober 2018 Strilen
Får bygga ny veg til industriområde
Bygger veg frå Galteråsen og nordover.
29. september 2018 $ Strilen
Viktig å ha toppane med vidare
25. september 2018 $ Strilen
Astrid Byrknes stiller som KrF sin Alver-kandidat
Lindås-ordføraren er med vidare inn i den nye kommunen.
18. september 2018 $ Strilen
Meland-rådmannen vil til Øygarden
Martin W. Kulild har søkt jobben som rådmann i Øygarden kommune.
17. september 2018 $ Strilen
Ny kyrkje eller ny skule i Meland?
Eit opprop mot ny kyrkje skaper sterkt engasjement i Meland.
16. september 2018 $ Strilen
Slit med tilliten i Meland
Ei undersøking viser at innbyggjarane i Meland har lågare tillit til lokalpolitikarane enn i resten av landet.
16. september 2018 $ Strilen
Askeland på topp for Alver Sp
Radøy-ordførar Jon Askeland toppar Sp-lista til det første kommunevalet i Alver.
13. september 2018 $ Strilen
Dette blir Alvers kommunevåpen
Bru og båt pryder det nye kommunevåpenet.
4. september 2018 Strilen
På topp for Alver Ap
Meland-ordførar Øyvind H. Oddekalv er toppkandidaten til kommunevalet i Alver i 2019.
4. september 2018 $ Strilen
Godtek ikkje å venta på barnehage og skule
Lindås-politikarane protesterer på utsettingar for ny barnehage på Lindås og ny barneskule på Eikanger.
3. september 2018 $ Strilen
Aadland på topp for Alver Høgre
Varaordføraren i Meland Nils Marton Aadland, tidlegare ordførar i same kommune, toppar nominasjonsnemnda sitt framlegg til liste for det første kommunestyrevalet til Alver.
28. august 2018 $ Strilen
Byrknes vil ut av fylkespolitikken
Astrid Aarhus Byrknes er ikkje aktuell for ein ny periode i fylkespolitikken. - Eg er i ein stor tankeprosess om andre ting, seier ho.
13. august 2018 $ Strilen
Refleksjoner i sommersolen: Ingen er sterkere enn det svakeste ledd
Mitt favorittparti har i sitt stortingsprogram målet om likeverdssamfunnet, skriv Sølvi Vatnøy i dette innlegget.
20. juli 2018 $ Strilen
Bru eller robåt vert tema i nytt kommunevåpen
Dampen er ute, det vert bru eller robåt i det nye Alver-kommunevåpenet.
19. juli 2018 $ Strilen
Desse vil ha fylkesplass for Høgre i Vestland
Fylkestingsrepresentant Nils Marton Aadland vil ikkje på lista, men det er det fleire andre i Nordhordland og Gulen som ønskjer.
11. juli 2018 $ Strilen
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL