Alver
Har flytta byggesaksvakta frå Knarvik til Frekhaug for å gi eit betre tilbod
Kommunen håpar at den nye plasseringa skal bidra til eit betre tilbod for innbyggjarane.
07:30 $ Avisa Nordhordland
Alver ender opp med 7,2 millionar meir enn venta: – Bra med alle millionane ein kan få
I oktober låg Alver kommune an til eit underskot på 89 millionar. Nye tal tyder på at det kan bli nær halvert.
05:29 $ Avisa Nordhordland
Ny runde om kloakkrenseanlegget i Knarvik?
Jeg leser i Nordhordland at formannskapet ble informert av administrasjonen om at kloakkrenseanlegget ved Hagelsundet ble 150 millioner dyrere enn anlegget ved Kvassnestjønna.
torsdag 13:25 $ Avisa Nordhordland
Alver er klimaverstingen i heile landet: Full produksjon på Mongstad gav auke i utsleppa
Nyleg la Miljødirektoratet fram tala for klimagassutslepp i kommunane for 2021. I Nordhordland finn ein både den beste og den verste utsleppskommunen i heile landet.
torsdag 05:29 $ Avisa Nordhordland
Innbyggjarane på Manger har fått tilbake apoteket sitt: – Ikkje ein dag for tidleg!
Onsdag kom dagen som mange radværingar har venta på. Apoteket på Manger opna opp att etter over eit halvt år med stengde dører.
onsdag 14:26 $ Avisa Nordhordland
Denne bustaden var dyrast i januar
Bustadprisane i Alver held seg høge i starten av 2023.
onsdag 11:58 $ Avisa Nordhordland
Kollektivtilbodet for oss som bur på bygda er bedrøveleg
Eg veit eg ikkje er aleine om å måtte gå fleire kilometer fordi det ikkje finst ein buss som går, skriv Eivind Langøy frå Seim.
tirsdag 19:58 Avisa Nordhordland
Eivind (18) og Joel (17) fryktar konsekvensane av det dårlege busstilbodet
Dei elskar heimbygda si, men legg ikkje skjul på at eit svakt busstilbod gjer kvardagen vanskelegare. – Vi som bur her ute blir berre tal, verkar det som.
tirsdag 19:58 $ Avisa Nordhordland
VESTLAND

Køyrde i 120 kilometer i timen i 80-sona – godtok ikkje bota
Den unge sjåføren frå Alver må møta i retten etter å ha køyrt 40 kilometer i timen raskare enn tillate.
tirsdag 11:47 $ Avisa Nordhordland
Ingelin (40) er attende på skulebenken med full jobb og to ungar: – Litt press er bra
Ho fekk ei moglegheit ho ikkje kunne takka nei til, og kunne endeleg studera. Då ho først skulle starta eit prosjekt på skulen, valde ho å samla inn pengar til Sykehusklovnene: Vinn vinn for alle, meiner Ingelin Skei.
tirsdag 05:30 $ Avisa Nordhordland
Både førar og passasjer blei meldt til politiet – men ikkje for det dei var mistenkte for
Søndag kveld rykte politiet ut til Knarvik etter meldingar om ruspåverka køyring. Men det stemte ikkje.
mandag 18:02 $ Avisa Nordhordland
Mange feil i trafikkontroll: Manglar på lys, dekk og «sota» vindauge
Kontrollane var prega av mange mindre manglar på køyretøya.
mandag 15:16 $ Avisa Nordhordland
Beerenberg har endra prosedyrane etter den dramatiske ulykka
Måndag morgon blei det klart at Petroleumstilsynet stansa aktiviteten til Beerenberg på Mongstad med heimel i Arbeidsmiljølova. Tilsynet fann avvik i prosedyrane til selskapet. Berre timar seinare, fekk selskapet starte oppatt drifta.
mandag 13:21 $ Avisa Nordhordland
Kravde stans i all stillasbygging – får starta opp att aktiviteten
Petroleumstilsynet slo måndag morgon fast at selskapet Beerenberg Services AS ikkje har prosedyrar som i stor nok grad handterer risiko knytt til montering, demontering og endring av den typen stillas som vert brukt.
mandag 10:14 Avisa Nordhordland
Travel kveld for politiet: Bråk og slåsting på hotellet
Det blei ein travel fredag for hotellet. Først lagde ein eldre mann kvalme, før to ungdommar slo til ein vekter.
mandag 09:33 $ Avisa Nordhordland
Meld til politiet for brot på kviletidsreglane
Det var fleire ting å peika på då vegvesenet kontrollerte bilar i Nordhordland.
mandag 05:30 $ Avisa Nordhordland
Stadige trafikkulykker i krysset får varsellampane til å blinke hjå politiet
Fleire har klaga på det utrygge krysset og fylket har lova utbetringar. Fredag skjedde nok ei trafikkulykke ved Fossekrysset på Frekhaug. No vurderer politiinspektør Kjell-Idar Vangberg å melde inn området til vegvesenet.
søndag 05:30 $ Avisa Nordhordland
Ei fullsett kyrkje tok farvel med Arne-Christian: – Han våga å leva
Familie, vener og kollegaer samla seg i Knarvik kyrkje for å følga Arne-Christian Eide (35) til grava.
fredag 27. januar Avisa Nordhordland
To bilar kolliderte i Fossekrysset
Fredag føremiddag rykte alle naudetatane ut etter ein kollisjon i Fossekrysset ved Krossnessundbrua.
fredag 27. januar Avisa Nordhordland
Nøgde med salsstarten på Knarvik-prosjekta
Trass dystre spådomar om nybustadmarknaden, har det vore god driv i både Knarvik Allè og Lyngheiane etter salsstarten. Bonava har derimot merka til nedgangen, og ventar med lansering til marknaden er klar.
fredag 27. januar $ Avisa Nordhordland
Arne børstar støvet av heltane frå oppveksten
Grått hår eller ingen hår. Nokon er uforskamma ung den dag i dag. Enkelte har gått opp fleire vektklassar. Felles for alle: Eminente fotballspelarar som aldri må gløymast!
fredag 27. januar Avisa Nordhordland
Ungdomslaget prøvde «thrifting»: – Her er det heilt fullt
Arrangørane trudde at dei måtte lokka vener med for å sleppa å verta ståande heilt åleine. Brått rann påmeldingane inn.
torsdag 26. januar $ Avisa Nordhordland
Slik såg det ut ved konteinaren på Radøy: – Hyttefolka må skjerpe seg!
Bosset flyt utanfor den overfylte hyttekonteinaren på Valdersnes. Det får lokalbefolkninga til å reagere: – Frustrerande.
torsdag 26. januar $ Avisa Nordhordland
Hva er for lettvint, Senterpartiet?
Det er faktisk menneskelig å feile. Den som er uten skyld skal kaste den første steinen er det noen nedskrevne ord som sier.
torsdag 26. januar Avisa Nordhordland
Daniel (30) fall frå over 20 meter: No slår kollegaar frå heile Europa ring om familien
Kone og barn sit ved sjukesenga, ved sida av 30-åringen. På same tid har støtteaksjonen gått viralt. – Ein for alle, alle for ein, seier kollega Krzysztof Bukowski.
torsdag 26. januar $ Avisa Nordhordland
Drøfta vidare om granskingsrapporten: – Me må sikra rettstryggleiken
Politikarane vil vera grundige i handsaminga av granskingsrapporten, og unngå hastevedtak.
onsdag 25. januar $ Avisa Nordhordland
Filip fekk måle krefter mot den nest beste i verda
Grunna stor interesse for bordtennis ved Meland ungdomsskule, bestemte rektor seg for å stelle i stand ei heilt spesiell turnering for elevane. Dei beste frå kvart trinn fekk prøve seg mot mannen som ligg på andreplass på verdsrankinga, Tommy Urhaug frå Radøy.
onsdag 25. januar $ Avisa Nordhordland
Alle gjer feil: Kunsten er å handtera feila ein gjer
Alver kommune har ikkje lukkast i å bygga nokon god kultur for korleis kommunen skal styrast. Når dei skal læra, bør dei sjå til ein organisasjon som òg gjer mange feil, men er open om det.
onsdag 25. januar Avisa Nordhordland
Vegard Flatøy vert ny NH-redaktør: – Dette betyr noko ekstra for meg
Trass stor interesse for jobben, var det ikkje behov for å reisa langt for å finna den neste redaktøren i Nordhordland.
onsdag 25. januar Avisa Nordhordland
No er Maria (33) dagleg leiar i sin eigen «storfamilie»
Ho er dagleg leiar i det Maria Eikefet (33) kallar sin musikalske «storfamilie», Ensemble Allegria, som i dag er rekna mellom dei fremste klassiske ensemble i landet. – Vi har gjort dystre spådomar til skamme, seier ho.
onsdag 25. januar $ Avisa Nordhordland
Diskuterer sal av eigedomar: – Kan vi selje litt av den til Shell?
Før jul gav politikarane beskjed om at dei vil selje overflødige bygg. No har dei fått ei oppdatering om korleis arbeidet går.
tirsdag 24. januar $ Avisa Nordhordland
Tommel opp for dei som ryddar langs vegane
Alver kommune er i gang med rydding langs nokre av dei kommunale vegane i Alversund.
tirsdag 24. januar Avisa Nordhordland
Rysta over handteringa av lærarsakene: – Han bør vurdera stillinga si
Granskinga av lærarsakene har skapt både uro og engasjement blant politikarane i Alver. No melder fleire politikarar at tilliten til kommunedirektøren er svekt.
tirsdag 24. januar $ Avisa Nordhordland
VESTLAND

Mann arrestert etter vald i heimen
Politiet rykte ut etter melding om vald.
mandag 23. januar Avisa Nordhordland
– Vi kan ikkje kome dit at det ikkje kan vere gravferd på Seim, fordi det ikkje er brøyta
Eit plutseleg snøfall kan bli problematisk for kyrkja i Alver.
mandag 23. januar $ Avisa Nordhordland
Alle fekk kome i hundreårsdagen til Einar
Klokka 00:05 1. januar 1923 vart Einar Helland fødd i stova heime på garden. Han søv framleis i same kroken.
mandag 23. januar $ Avisa Nordhordland
Oppdaterte om alternative løysingar for reinseanlegg i Knarvik: – Vi veit at vi ikkje kan gjere dette via sjøkabel
Bad administrasjonen undersøke om reinseanlegg ved Hagelsundet verkeleg ville bli 150 millionar dyrare enn alternativet. Torsdag fekk dei tilbakemelding om framdrifta.
mandag 23. januar $ Avisa Nordhordland
Tar oppgjer med den tidlegare ordføraren: – Ho vart kontakta, men støtta administrasjonen
Orsakinga til Astrid Aarhus Byrknes er for lettvint, skriv gruppeleiar Jostein Hellestveit (Sp) på vegner av Senterpartiet, om orsakinga den tidlegare ordføraren kom med om lærarsakene.
søndag 22. januar $ Avisa Nordhordland
Slik kan Alver kommune vinne verdigheten tilbake
Hvordan skal Alver kommune gjenvinne respekten blandt innbyggerene og klare å lande stående og med et verdig nedslag, i den siste fasen av de såkalte
søndag 22. januar Avisa Nordhordland
Bygd mot by: – Uaktuelt at all vekst skal skje i Knarvik
Det er store utviklingsplanar i Knarvik i åra framover, men vil det gå utover dei mindre tettstadane? Tvert om, meiner ordføraren og samfunnsutviklingssjefen i Alver.
søndag 22. januar $ Avisa Nordhordland
Tahir og familien budde sju år i flyktningleir, men det var i Knarvik dei opplevde marerittet
Tahir Mawlannajad kom seg ut av flyktningleiren og har levd med truslar. Så blei han beden om å møte på politistasjonen i Knarvik.
lørdag 21. januar $ Avisa Nordhordland
Unge stemmer som gjev håp for framtida
Eg fekk nyleg spørsmål her i avisa om nordhordlendingane har gått i hi. Det har dei ikkje. Likevel kan mange av oss læra ein ting og to frå den yngre garden.
lørdag 21. januar Avisa Nordhordland
Romarheim skal drive steinbrot i Sunnfjord
Romarheim Entreprenør har teke over driftsansvaret for steinbrotet til DC Seljestokken Aggregates nord for Florø.
lørdag 21. januar $ Avisa Nordhordland
Ferdinand (17) meiner vi må ha meir forståing for dei som kjem utanfrå
Ferdinand Reikerås Wakefield trudde det skulle gå heilt fint då han flytta heim frå Australia. Men i heimbygda kjende han seg plutseleg som ein framand.
lørdag 21. januar $ Avisa Nordhordland
Å flytte heim til Noreg var eit kultursjokk
Om overgangen var vanskelig for meg, kan eg berre førestille meg korleis andre har det.
lørdag 21. januar Avisa Nordhordland
– Denne her kjem til å bli ein banger!
Nordhordland folkehøgskule inviterte små og store til Frekhaug for den årlege teaterframsyninga. I år har 170 elevar jobba på spreng i to veker for å produsere “Folk og røvarar i Kardemommeby”.
fredag 20. januar $ Avisa Nordhordland
Fullstappa sal då både folk og røvarar fengsla publikum: – Heilt fantastisk
Heile skulen trødde til for å underhalde store og små på Frekhaug. I to veker har 170 elevar stått på for å få på plass framsyninga av «Folk og røvarar i Kardemommeby». Denne veka var det showtime.
fredag 20. januar $ Avisa Nordhordland
Nok ei kvinne kastar seg inn i ordførarkampen
Mary-Ann Mostraum er Framstegspartiet sin ordførarkandidat i Alver.
fredag 20. januar $ Avisa Nordhordland
«Eg skjønar ikkje at de tør!»
Eg har jobba i privat barnehage i 21 år og barnehagesektoren har vore i stor utvikling sidan eg starta i yrket, og det er eg glad for!
fredag 20. januar Avisa Nordhordland
Har funne avvik på anlegget tidlegare: No skal Petroleumstilsynet granske det stygge fallet på Mongstad
Onsdag fall ein mann minst 20 meter ned frå eit stillas og fekk alvorlege skadar. Petroleumstilsynet har tidlegare funne avvik knytt til stillasarbeid på Mongstad.
fredag 20. januar Avisa Nordhordland
Først var det stille, så kom latteren: – Så reknehurlumhei i departementet reddar oss år etter år?
Etter ein lang dag med økonomiske diskusjonar, blei politikarane i Alver gjort klar over ei gladmelding frå Oslo.
fredag 20. januar $ Avisa Nordhordland
Vann prisar for å seie tydeleg ifrå til Fifa-toppane. No vil ho ha ei hand på rattet i europeisk fotball
Lise Klaveness vil forsøke å bli styremedlem i Uefa.
torsdag 19. januar $ Avisa Nordhordland
Meld til politiet etter meldingar til Nav: – Ordlyden er skremmande
Ein mann i 20-åra sende svært sjikanerande meldingar.
torsdag 19. januar $ Avisa Nordhordland
Skal i dialog med Amfi: vil seie opp leigeavtalen
Få personar møter fysisk opp på innbyggarservice for å få hjelp. No prøver kommunen å kome seg ut av leigeavtalen dei har med Amfi Knarvik, som kostar dei 1,2 millionar kroner i året.
torsdag 19. januar $ Avisa Nordhordland
Mannen fall over 20 meter – Petroleumstilsynet er kopla inn: – Vurderer eiga gransking
Området der ulukka skjedde er framleis sperra av.
torsdag 19. januar Avisa Nordhordland
Kven er det eigentleg som styrer Alver kommune?
Kanskje det er på tide å dra lasset saman for å betra omdømet til kommunen.
torsdag 19. januar Avisa Nordhordland
Andrea (16) er tildelt talentstipend: – Ting har klaffa bra
Ungdomstalentet Andrea Nygård Vie frå FIL AKS-77 vert heidra for innsatsen ho la ned i 2022. I år er 16-åringen med på juniorlandslaget, og siktar mot ungdoms-OL i Slovenia.
torsdag 19. januar $ Avisa Nordhordland
Har ambisjonar om å byggje ny Shell-stasjon i Knarvik
Den ovale rundkøyringa i Knarvik er snart ferdig. Den tidlegare eigaren av Shell-stasjonen i Knarvik har ambisjonar om å kome tilbake.
torsdag 19. januar $ Avisa Nordhordland
VESTLAND

Diskuterte granskinga bak lukka dører
Fleire gruppeleiarar har ønska å diskutera funna i granskingsrapporten. Sjølve diskusjonen ville dei halda mellom seg.
onsdag 18. januar $ Avisa Nordhordland
Equinor vil granske arbeidsulykka: – Alvorleg
Ein mann er sendt til Haukeland sjukehus etter ei alvorleg ulykke på Mongstad. Equinor er i gang med å finne ut årsaka til fallet frå stillaset.
onsdag 18. januar $ Avisa Nordhordland
Her får dei halde fram med å parkere ulovleg
På Knarvik kai står det ofte bilar utan gyldig bevis på HC-parkeringa. Det kjem ikkje fylkeskommunen til å gjere noko med.
onsdag 18. januar $ Avisa Nordhordland
Fleire hundre var utan straum
Straumen var vekke i eit stort område, framleis er det hus utan elektrisitet.
onsdag 18. januar $ Avisa Nordhordland
Fekk førarkortet inndrege etter front mot front-ulykke på E39
To personbilar var involvert i ei front mot front-ulykke utanfor sørsida av Nipetunnelen i Romarheimsdalen. Trass store materielle skadar, var det ingen alvorlege personskadar som følge av ulykka.
tirsdag 17. januar $ Avisa Nordhordland
Opnar kafé i kjellaren på kyrkja: – Kan lova god stemning
I Amerika møttest nordmenn i kyrkjekjellaren for å vera sosiale. Over hundre år seinare – og på andre sida av Atlanterhavet, vil damene på Sletta ta opp att tradisjonen.
tirsdag 17. januar $ Avisa Nordhordland
Samd i at kommunane må vera meir enn senter
Statsforvaltaren forstår frykta for at det kan verta vanskeleg for kommunane å utvikla utkantane. Samstundes meiner ho kommunane må gjera meir enn å gje dispensasjonar.
tirsdag 17. januar $ Avisa Nordhordland
Krev økonomisk kompensasjon og offentleg orsaking
Granskinga av
mandag 16. januar $ Avisa Nordhordland
Bil har køyrt i autovernet ved Åse
Måndag ettermiddag melder politiet om ei trafikkulykke med to personar involvert.
mandag 16. januar Avisa Nordhordland
Johannes har drive Nordanger gardsmuseum i 24 år: – Eg har fått eit stort problem
I likskap med far sin, har han samla gamle gjenstandar gjennom heile livet. Johannes (82) har alt på museumet - utanom ei løysing for å sikra livsverket for framtida.
mandag 16. januar $ Avisa Nordhordland
Kommunane betalar for at pasientane skal få ligga lenger på sjukehus
Alver kommune har auka kapasiteten, men har likevel problem med å ta i mot pasientar som vert skrivne ut frå sjukehusa. Sidan 2019 har kostnadane for dette skote i vêret.
søndag 15. januar $ Avisa Nordhordland
Loen Skylift-sjefen: – Det går inn på oss
Arne-Christian Eide (35) døydde etter eit hopp frå fjellet Hovden ved gondolbanen Loen Skylift. – Noko som ikkje skal skje, seier Richard Grov.
søndag 15. januar Avisa Nordhordland
Ekteparet kom til Norge for sju år sidan. I dag er dei sjefar på kvart sitt apotek i Alver
Dei bur saman, er kollegaer innanfor same apotekkjede, og snart skal dei byrje å pendle til jobb saman. – Vi står begge opp kvar dag og tenker «yes, i dag skal vi utgjere ein forskjell».
søndag 15. januar $ Avisa Nordhordland
No aukar presset på kommunedirektøren i Alver
Det er på høg tid at nokon rekker opp handa og ber om orsaking for kommunen si handtering av lærarsakene. At det nettopp var tidlegare ordførar, Astrid Aarhus Byrknes, som gjorde det, gjer at alle pilar no peikar mot kommunedirektøren.
lørdag 14. januar $ Avisa Nordhordland
For tjue år sidan måtte Inger kjempa for å bygga muren – no kan den bli riven
Når krysset til Juvikstølen og busslommene i Gymnasbakken skal utbetrast, kan Inger Nesse bli nøydd til å gje frå seg mur og hage.
lørdag 14. januar $ Avisa Nordhordland
35 år gammal mann frå Nordhordland omkom i Loen
Det var Arne-Christian Eide frå Flatøy som omkom i luftsportulukka i Stryn fredag.
fredag 13. januar Avisa Nordhordland
Equinor får sterk kritikk etter gransking av brann: Kunne ført til tap av menneskeliv
Tidleg på morgonen 3. juli 2022 tok det til å brenne i Equinor sitt raffineri på Mongstad. No har Petroleumstilsynet avdekka fleire regelbrot hos industrigiganten.
fredag 13. januar $ Avisa Nordhordland
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL