Alta
Se meg tidlig
Oppvekst og kultur i Alta kommune har over tid hatt et særlig fokus på tidlig og tverrfaglig innsats. Hele tjenesteområdet har vært aktive i arbeidet med å samle alt det gode arbeidet som er gjort under én paraply: «Se meg tidlig». 
14:03 Alta kommune
Informasjon til personer som har søkt om startlån i Alta kommune
Kommunestyret har vedtatt den 22.09.20 å ta opp kr. 20 millioner i ekstraordinære utlånsmidler høsten 2020. Kommunen har tildelt kr. 40 millioner tidligere i år.
11:46 Alta kommune
12-åring påkjørt to ganger i Alta
En 12 år gammel gutt tas hånd om av helsevesenet etter å ha blitt påkjørt to ganger i Alta torsdag morgen.
09:01 Aftenposten
Tolv år gammel gutt påkjørt to ganger
Gutten er ved bevissthet, opplyser politiet. 
08:55 ABC Nyheter
12-åring påkjørt to ganger i fotgjengerfelt
En 12 år gammel gutt ble påkjørt av to ulike biler i et fotgjengerfelt i Alta torsdag morgen. Skadeomfanget er uvisst.
08:46 TV 2
Kjenner du noen som mangler penger til fritidsaktivitet?
Alta kommune åpner Kontingentkassen for å dekke kontingenter/deltakelser til fritidsaktiviteter.
tirsdag 15:02 Alta kommune
Mathisdalen bru stengt fra tirsdag 29. september kl. 09:00 til onsdag 7. oktober
Beboboere og andre må krysse elva på ei gangbru som er etablert på nedsiden av Mathisdalen bru.
tirsdag 14:29 Alta kommune
Skatteetaten overtar ansvaret for skatteoppkreveroppgavene
Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag.
tirsdag 10:52 Alta kommune
TROMS OG FINNMARK

Kommunestyremøte 22.09.20
Følg kommunestyremøtet fra kl. 09.30
tirsdag 09:00 Alta kommune
Husk å lese av vannmåleren innen 30. september
Alta kommune foretar i disse dager utsendelse av sms og kort for vannmåleravlesing 2020. Offentlige- /næringsbygg og en del boliger har vannmåler.
mandag 10:26 Alta kommune
Smarthuset i Alta flytter
Smarthuset i Alta flytter til nye lokaler på UiT – Norges Arktiske Universitet
torsdag 17. september Alta kommune
Nå kan du melde deg på pårørendeskole
Er du pårørende eller nær venn til en person med demenssykdom?
onsdag 16. september Alta kommune
Ny utgave av parsellhåndboka
onsdag 16. september Alta kommune
Informasjon om bruk av smartpark+ brikke på parkeringsplass P6 ved Alta helsesenter.
Etter ny parkeringsregulering på P6 utenfor helsesenteret har avgiftstiden endret seg fra kl. 10.00 til kl. 08.00.
onsdag 16. september Alta kommune
Info fra landbrukskontoret høsten 2020
Landbrukskontoret sender ut infobrev til bønder i Alta kommune 2 ganger i året, vår og høst.
onsdag 16. september Alta kommune
Ledige nausttomter
Alta kommune har ledige nausttomter i Halselv naustområde og i Amtmannsnes naustområde
tirsdag 15. september Alta kommune
Brannvernuka 2020 - Bli med å ha brannøvelse hjemme!
Nå er brannvernuka i gang! Med brannvernuka ønsker vi å bevisstgjøre store og små om brannforebygging i hjemmet, og inspirere til å ha brannøvelse hjemme. 
mandag 14. september Alta kommune
Asfaltering av Dr. Kvammes vei fredag 18. september
Asfaltering av Dr. Kvammes vei skal etter planen skje fredag 18. september fra klokken 07:00
fredag 11. september Alta kommune
Europeiskmobilitetsuke 2020
Alta kommune markerer Europas største kampanje for miljøvennlig transport, 16. til 22. september.
torsdag 10. september Alta kommune
Nå kan du søke om utdanningsstøtte
Alta kommune ønsker å gi utdanningsstøtte til innbyggere som tar utdanning innenfor yrkesgrupper vi har særskilt behov for. Alta kommune har bevilget kr. 500.000,- til dette formålet. Det kan søkes om kr 15.000 per år.
tirsdag 8. september Alta kommune
Så hunden forsvinne i skredet
Rolf Bjørnar Isaksen skulle bytte vinduer på huset da han hørte et enormt brak. Bare sekunder etterpå så han hunden sin, Raya, forsvinne over den enorme bruddkanten.
mandag 7. september TV 2
Tilstandsrapporten for grunnskolene i Alta kommune skoleåret 2019-2020
Tilstanden i Altaskolen er kort oppsummert varierende, fra til dels svak til til dels bra.
mandag 7. september Alta kommune
Velkommen til åpning av Storvannet friluftsområde
I anledning friluftslivets uke ønsker vi å invitere til åpning av friluftsanlegget på Storvannet mandag 7. september kl. 15.30.
fredag 4. september Alta kommune
Legetjenesten i Alta kommune søker medarbeidere/tilkallingsvikarer til Korona-senter
På grunn av stor arbeidsmengde i forbindelse med korona-pandemien har Legetjenesten behov for personell til smittesporing og koronatesting.
fredag 4. september Alta kommune
Var bare noen meter unna da han så hunden forsvinne i skredet: – Var sikker på at hun død
Rolf Bjørnar Isaksen skulle bytte vinduer på huset da han hørte et enormt brak. Bare sekunder etterpå så han hunden sin, Raya, forsvinne over den enorme bruddkanten.
torsdag 3. september TV 2
Informasjon om oppstart av arbeide på kommunalt veilysanlegg i distriktet i Østre Alta
Alta kommune vil starte arbeide med utskifting av gamle veilysarmaturer med LED lys langs kommunale og fylkeskommunale veier i distriktet i østre Alta. Dette gjelder for områdene Lille -og Store Lerresfjord, Komagfjord, Rakaluft, Korsfjord, Lamvik og Nyvollveien.
torsdag 3. september Alta kommune
Nye kommunale boligtomter i Holstbakken Øst, Aronnes
Alta kommune har 11 nye byggeklare boligtomter for tildeling i Holstbakken øst, Aronnes. 
onsdag 2. september Alta kommune
Tiltaksvifte for oppvekst og kultur
En av de viktigste satsingene som gjøres innenfor oppvekst og kultur er tverrfaglig og helhetlig arbeid. Derfor er denne viften utarbeidet; for skal vi samarbeide, må vi kjenne til hverandre!
onsdag 2. september Alta kommune
Møte i Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Hovedutvalg for oppvekst og kultur hadde et innholdsrikt møte tirsdag denne uka.
onsdag 2. september Alta kommune
Bruk av gymsaler og idrettshaller - smittevernsregler
Alta kommune ønsker at idrettslag og andre skal kunne bruke gymsaler og idrettshaller til fysisk aktivitet. I denne korona-tiden må derfor alle følge kommunens retningslinjer.
tirsdag 1. september Alta kommune
Influensavaksinasjon høsten 2020
Årets influensavaksinasjon skal gjennomføres samtidig som vi står i en pandemisituasjon med Covid 19 og dette vil kreve noe ekstra planlegging med tanke på smittevernhensyn.
torsdag 27. august Alta kommune
Verdiskapning og sysselsetting fra Landbruket i Finnmark
Hjem
torsdag 27. august Alta kommune
EL-lastesykler til Park og Idrett
Sommervikarene kommer seg enkelt rundt for å forskjønne Alta.
torsdag 27. august Alta kommune
TROMS OG FINNMARK

Budsjettdrøfting 2021
Rådmannen har lagt frem sitt budsjettdrøftingsnotat for budsjett 2021. Her presenteres utfordringsbildet i forbindelse med høstens budsjettarbeid.
onsdag 26. august Alta kommune
3. termin kommunale eiendoms gebyrer sendes ut nå
Alta kommune foretar nå utsending av faktura for tredje termin 2020. Ønsker du å få eiendomsgebyr hver måned? Se Alta kommune.no
fredag 21. august Alta kommune
Valhallveien stengt for gjennomkjøring til fredag 28. august kl. 14:00.
Odins vei er nå åpen for ferdsel. Vi forflytter anleggsarbeide lenger inn i Valhallveien som fortsatt vil være stengt for gjennomkjøring til fredag 28. august kl. 14:00. Se vedlagt kartutsnitt.
fredag 21. august Alta kommune
Redusert foreldrebetaling i SFO
Det er vedtatt endringer i forskrift til opplæringsloven om moderasjonsordninger i skolefritidsordningen. Endringene trådte i kraft 1. august 2020.
torsdag 20. august Alta kommune
Velkommen til skolestart!
Ordfører Monica Nielsen og Hovedutvalgsleder Anita Håkegård Pedersen ønsker alle gamle og nye elever, foresatte og ansatte velkommen til Altaskolen og ønsker alle et godt skoleår! 
onsdag 19. august Alta kommune
Høring «Plan for overganger 0-18 år» med tilhørende delplaner
Oppvekst ber om høringsinstansenes syn på arbeidsgruppenes forslag til Plan for overganger 0-18 år og dens delplaner. 
onsdag 19. august Alta kommune
Valhallveien stengt for gjennomkjøring til fredag 21. august kl. 14:00.
Odins vei er nå åpen for ferdsel. Vi forflytter anleggsarbeide lenger inn i Valhallveien som fortsatt vil være stengt for gjennomkjøring til fredag 21. august kl. 14:00. Se vedlagt kartutsnitt.
mandag 17. august Alta kommune
Velkommen til oppstart i barnehage og skole
Her i Alta kommune er vi allerede godt i gang med oppstarten i barnehagene våre, og i neste uke starter vi også opp i skole. Alle elever har sin første skoledag torsdag 20. august. Vi gleder oss så til å komme i gang! 
fredag 14. august Alta kommune
Nye parkeringsregler på P6 Alta helsesenter
Disse skiltene vil gjelde fra mandag 17.8 på P6.
fredag 14. august Alta kommune
Åpning av friluftsanlegg og friluftsaktiviteter ved Storvannet på Kvenvik
I anledning friluftslivets uke inviterer vi til åpning av friluftsanlegget og friluftsaktiviteter ved Storvannet på Kvenvik i Alta, mandag 7. september fra klokka 1530 til 1830
onsdag 12. august Alta kommune
Odins vei og Valhallveien stengt for gjennomkjøring til torsdag 20. august kl. 16:00
På grunn av anleggsarbeider stenges Odins vei og Valhallveien for gjennomkjøring. Veien(e) vil være stengt for gjennomkjøring til torsdag 20. august kl. 16:00. Se vedlagt kartutsnitt.
onsdag 12. august Alta kommune
Smittevern ved arrangementer, private feiringer og sammenkomster
Det er høysesong for ulike arrangementer og sammenkomster. I den forbindelse vil Alta kommune minne om krav til smitteverntiltak
torsdag 6. august Alta kommune
#zhÅÅÅmmer. Er du ungdom? Tar du utfordringen
Finnmark friluftsråd har satt sammen en pakke med aktiviteter for ungdom.
torsdag 23. juli Alta kommune
Ny nasjonal krisepakke for frivillige lag og organisasjoner
Har din organisasjon inntektstap i forbindelse med COVID-19? Sjekk om du kan søke.
onsdag 22. juli Alta kommune
Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
Handlingsdelen av kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er vedtatt av kommunestyret
tirsdag 21. juli Alta kommune
Åpen dag på MS Jens Kristian
Lørdag var det åpen dag på nybåten "MS Jens Kristian". Ordfører Monica Nielsen overrakk blomster og ønsket eierne og besetningen lykke til med investeringen som er en av norges mest moderne fiskebåter.
mandag 20. juli Alta kommune
Næringstomt i Bukta til salgs for 15 millioner kroner
Alta kommune selger tre tidligere boligeiendommer som næringseiendom i Bukta.
fredag 17. juli Alta kommune
Minnemarkering for 22 juli
Alle er hjertelig velkommen til minnemarkering 22. juli kl. 14.00 Markeringen er ved minnesmerke i gågata på Alta Sentrum.
torsdag 16. juli Alta kommune
Ny høring av forslag til forskrift om snøskuterløyper
I medhold av § 4 a i Lov om Motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.juni 1977, jfr. § 4 a i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, legges forslag til forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter ut til ny høring og offentlig...
mandag 13. juli Alta kommune
Gamst Pedersens matchvinner da Alta vant seriepremieren
Morten Gamst Pedersen ble den store helten for Alta da de tjuvåpnet 2. divisjon hjemme mot Tromsdalen. Alta vant 1-0 etter straffemål fra «Gamsten».
fredag 10. juli ABC Nyheter
Høring - Alkoholpolitisk handlingsplan og Regler og retningslinjer for tobakk, servering, salg- og skjenking av alkohol
Nytt av året er, at det er nå laget et reglement som tar for seg servering og tobakks-reglement, i tillegg til salg- og skjenking.
fredag 10. juli Alta kommune
Digital strategi for Altas barnehager og skoler
Vi er så glade for at vi nå har fått på plass en overordnet digital strategi for Altas barnehager og skoler!
torsdag 9. juli Alta kommune
Høring - ny forskrift om skolemønster
Forslag til ny forskrift om skolemønster for Alta kommune sendes med dette ut på høring.
torsdag 9. juli Alta kommune
Utenlandske statsborgere bortvist i Alta
Politiet i Finnmark har bortvist tre latviske statsborgere i Alta på grunn av at de ikke hadde lovlig innreise til landet.
mandag 6. juli ABC Nyheter
Vedtatt reguleringsplan - Detaljregulering for Trasti & Trine
Kommunestyret i Alta har i møte 23.06.2020 vedtatt reguleringsplan (detaljregulering) for Trasti & Trine, jf. plan- og bygningslovens § 12-12.
lørdag 4. juli Alta kommune
TROMS OG FINNMARK

Skolestart ved grunnskolene i Alta skoleåret 2020/2021
Samtlige elever i grunnskolen i Alta ønskes velkommen til nytt skoleår! Alle skoler starter opp torsdag 20. august.
fredag 3. juli Alta kommune
Vinnere sykle-til-jobben 2020
Her følger de som vant premie i årets sykkelaksjon.
torsdag 2. juli Alta kommune
Navnesak Alta 10-toppers
Noen av toppene i Alta 10-toppers har ikke godkjente navn
torsdag 2. juli Alta kommune
Alta nestbest i landet
Alta er blant de mest aktive i "sykle til jobben" aksjonen i hele Norge.
onsdag 1. juli Alta kommune
Leirskole
I Opplæringsloven er det nå kommet krav om at alle elever skal ha leirskole med minimum tre overnattinger.
onsdag 1. juli Alta kommune
Alta kommune tildelt kr 100 000 til lokale trafikksikkerhetstiltak
Også i år mottar Alta midler for å trygge sikkerheten for de mykeste trafikantene.
mandag 29. juni Alta kommune
Vedtatt reguleringsplan - Detaljregulering for C9, Alta sentrum
Kommunestyret har i møte 23.06.2020 vedtatt reguleringsplan (detaljregulering) for C9, Alta sentrum, jf. plan- og bygningslovens § 12-12.
mandag 29. juni Alta kommune
Midtbakkveien stengt for gjennomkjøring til tirsdag 30. juni kl. 16:00
På grunn av anleggsarbeider stenges Midtbakkveien for gjennomkjøring. Veien vil være stengt i perioden tirsdag 16. juni kl. 12:00 til tirsdag 30. juni kl. 16:00. Se vedlagt kartutsnitt.
fredag 26. juni Alta kommune
Vedtatt reguleringsplan - Detaljregulering for Hesteskoen
Kommunestyret har i møte 23.06.2020 vedtatt reguleringsplan (detaljregulering) for Hesteskoen. jf. plan- og bygningslovens § 12-12.
fredag 26. juni Alta kommune
Hærverk på brygge i Gakorivann
Stigene på flytebrygga i Gakorivann har blitt fjernet fram mot natt til 24. juni. Alta kommune ser alvorlig på dette fordi det utgjør en betydelig sikkerhetsrisiko når stigene for å entre brygga mangler. Å fjerne stigene vitner om grov uforstand.
torsdag 25. juni Alta kommune
Gavekort kr. 10 000,- Rusken vinner 2020 er....
onsdag 24. juni Alta kommune
Husk å varsle oss om risikoforhold i trafikken
Alta kommune ønsker dine innspill om farlige forhold langs vei.
tirsdag 23. juni Alta kommune
Kommunestyremøte 23.06.20
Følg kommunestyremøtet fra kl. 10.00
tirsdag 23. juni Alta kommune
Alvorlig motorsykkelulykke i Alta
Det har skjedd en alvorlig motorsykkelvelt på E6 i Ulvsvåg i Alta kommune. Ambulansehelikopter er på vei.
søndag 21. juni ABC Nyheter
Midtbakkveien stengt for gjennomkjøring til fredag 26. juni kl. 16:00
På grunn av anleggsarbeider stenges Midtbakkveien for gjennomkjøring. Veien vil være stengt i perioden tirsdag 16. juni kl. 12:00 til fredag 26. juni kl. 16:00. Se vedlagt kartutsnitt.
fredag 19. juni Alta kommune
Klar for en dukkert i helgen?
Alta kommune og Signal bredbånd tester ut smartbyteknologi ​med "Badetassen". Dette er en temperaturmåler som er plassert i Gakorivannet slik at du enkelt kan sjekke vanntemperaturen på nett.
fredag 19. juni Alta kommune
Altas historie bind 2-4 gratis
Bli kjent med Altas historie. Kom til Alta bibliotek og få gratis bøker.
torsdag 18. juni Alta kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ALTA

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL