Alta
Detaljregulering for Skiferveien 2 og 4
Kommunestyret har i møte den 20.09.2017 vedtatt ny detaljregulering for Skiferveien 2 og 4, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.
11:11 Alta Kommune
Dette svarte befolkningen om det kommende busstilbudet.
Her presenterer vi resultatene fra spørreundersøkelsen.
søndag 14:28 Alta Kommune
Influensavaksinering høsten 2017
Tirsdag 03. oktober, 10. oktober, 17. oktober og 24.oktober. Alle fire dager Kl. 16.00-18.30
fredag 14:27 Alta Kommune
Bommen i Stilla stenges 1 oktober.
Fra 1. mai til 16. juni og fra 1. oktober til 1. desember er bommen stengt.
fredag 10:24 Alta Kommune
Interessepåmelding for drift av massedeponi på Holmen
FeFo gjennomfører i samarbeid med Alta kommune en interessepåmelding for drift av massedeponi i Alta kommune, Holmen gnr.34 bnr.315.
torsdag 12:08 Alta Kommune
Oppgradering av gatelys i Alta kommune 2017
Alta kommune vil i løpet av høsten gjennomføre utskifting av en rekke gatelysarmaturer. Utskiftingen omfatter gamle kvikksølvarmaturer som skiftes ut til moderne LED armaturer.
torsdag 10:01 Alta Kommune
Friluftsskole i høstferien
Finnmark friluftsråd tilbyr Friluftsskole i høstferien i Alta
torsdag 08:23 Alta Kommune
Forhåndsvarsel om utlysning av ledige kommunale boligtomter på Gakorimyra Sør
Torsdag 28. september blir det lyst ut ledige boligtomter på Gakorimyra sør boligfelt. NB! Det er ikke anledning å søke på tomtene før den 28. september.
onsdag 11:19 Alta Kommune
FINNMARK

Elvebakken skole har fått hjertesone
Nå blir det tryggere for gående og syklende ved skolen.
tirsdag 12:26 Alta Kommune
Trafikksikker barnehage – 5 nye barnehager er godkjente i Alta
Barnehagene i Alta har de siste årene jobbet spesielt godt med trafikksikkerhet, og i uke 36 ble 5 nye barnehager godkjent som Trafikksikker barnehage.
mandag 18. september Alta Kommune
Europeisk mobilitetsuke 16. - 22. september. Utfordring: Reis smart.
Reis miljøvennlig og smart. Hva med å gå, sykle, løpe, ta buss eller kjøre sammen med naboen?
torsdag 14. september Alta Kommune
Mobilitetsuka 2017
16.-22. september foregår årets Mobilitetsuke.
torsdag 14. september Alta Kommune
Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017
Valgstyret i Alta har i møte 12. september 2017 godkjent møteprotokollen for Stortingsvalget og Sametingsvalget.
onsdag 13. september Alta Kommune
Invitasjon til folkemøter
Alta kommune inviterer til folkemøter angående revisjon av kommuneplanens arealdel.
tirsdag 12. september Alta Kommune
Tilskudd til reduksjon av kommunale gebyrer 2017
Tilskuddet gis til delvis dekning av kommunale avgifter til personer med lav inntekt.
mandag 11. september Alta Kommune
Spørreundersøkelse for bybuss i Alta
Vi trenger dine svar for å gjøre tilbudet enda bedre.
mandag 11. september Alta Kommune
Stor anleggstrafikk på skogsbilveiene på Kvenvikmoen. Miljøsanering av skytefelt pågår.
mandag 11. september Alta Kommune
I dag er det valgdag! Kom og stem!
Her finner du åpningstidene til valglokalene i Alta kommune. Husk å ha med legitimasjon og valgkort! (Du må ikke ha med valgkort, men det går raskere om du har det med.) GODT VALG!
mandag 11. september Alta Kommune
Aldri før har så mange forhåndsstemt i Alta
Over 5500 har forhåndsstemt til Stortingsvalget. Det tilsvarer 38% av de stemmeberettigede i Alta. Til Sametingsvalget har 577 personer forhåndsstemt som tilsvarer så mye som 41% av de som kan stemme til Sametingsvalget.
søndag 10. september Alta Kommune
Ordførertur til Komsaområdet
Komsatoppen barnehage ble med på tur for å høre ordføreren fortelle om Komsakulturen i det nyfredete området.
onsdag 6. september Alta Kommune
Vil du være støttekontakt?
Vi har hele tiden behov for støttekontakter. Vi trenger støttekontakter for eldre og barn og unge med bistandsbehov. Vil du være støttekontakt kan du henvende deg til Servicekontoret v/Helse- og sosial for registreringsskjema.
onsdag 6. september Alta Kommune
Vi kjøper veistikker til skuterløyper.
Miljø, park og idrett har behov for 2000 veistikker til merking av skuterløyper. Vi betaler 4,60 pr. stk. Om du vil levere 500 stikker er det greit. Ta kontakt med Jon-Håvar Haukland, tlf 91342536.
mandag 4. september Alta Kommune
Kokevarsel for Kaiskuru, Saga og Tverrelvdalen er opphevet
Gode resultater på vannprøver gjør at det forebyggende kokevarselet for Kaiskuru, Saga og Tverrelvdalen nå er opphevet.
fredag 1. september Alta Kommune
Arkitektkonkurransen Europan på torget i Bossekop
Velkommen til åpning av utstilling for arkitektkonkurransen Europan på torget i Bossekop fredag 15.september kl. 11:00.
fredag 1. september Alta Kommune
Nyhetsbrev OU-prosess, 2015 - 2018
Helse- og sosialtjenesten har igangsatt et stort omstillingsprosjekt der hovedmålet er å utrede og planlegge implementering av en ny og fremtidsrettet organisering av tjenesten, slik at vi kan tilby gode og effektive helse- og omsorgstjenester med høy kvalitet til våre innbyggere
torsdag 31. august Alta Kommune
Beredskapsplaner for forebygging av seksuelle overgrep i barnehager og skoler i Alta
Våren 2017 ble det nedsatt en tverrfaglig gruppe som skulle jobbe med å utarbeide beredskapsplaner for forebygging og avdekking av seksuelle overgrep i skole og barnehage.
torsdag 31. august Alta Kommune
Bli varslet!
Alta kommune bruker varslingssystemet Varsling24 for å varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser via SMS. Vi varsler på SMS til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon og e-post.
torsdag 31. august Alta Kommune
FINNMARK

Fjerner forurensing på Kvenvikmoen skyte- og øvingsfelt
Nå starter et miljøsaneringsprosjekt i Kvenvikmoen skyte- og øvingsfelt.
torsdag 24. august Alta Kommune
Hjertesone etablert ved Kaiskuru Nærmiljøsenter
Nytt kjøremønster og nye parkeringsforhold er forandringen.
tirsdag 22. august Alta Kommune
Kommunale eiendoms gebyrer termin 3/2017
Alta kommune foretar nå utsending av faktura for kommunale eiendoms gebyrer termin 3/2017.
tirsdag 22. august Alta Kommune
Gratis kurs for deg som skal starte egen virksomhet
Kunnskap er nøkkelen til suksess, derfor inviterer Skatt Nord til gratis innføringskurs for nyetablerte næringsdrivende.
tirsdag 22. august Alta Kommune
Fredning av Komsa-området
Arbeidet med å frede Komsa-området er sluttført og dette markeres med et fredningsarrangement på Lille Komsa tirsdag 22. august kl. 12.00 på Lille Komsa v/vannbassenget. Arrangementet er åpent for alle.
torsdag 17. august Alta Kommune
Hverdagslivet på Haldde
I anledning Birkelandsjubileet har Alta Kommune, i samarbeid med ulike aktører, hatt små og store prosjekter gjennom dette året, for å markere at nordlysgudfaren Kristian Birkeland har både 100 og 150-års jubileum i 2017.
mandag 14. august Alta Kommune
Kontrakt inngått for vegutbygging mellom Salkobekken og Øvre Alta
Statens vegvesen har den 11.08 undertegnet kontrakt med Anlegg Nord AS om bygging av gang- og sykkelveg og omlegging og utbedring av riksveg 93 mellom Salkobekken og Øvre Alta.
mandag 14. august Alta Kommune
Nå kan du forhåndsstemme på AMFI
Nå kan du forhåndsstemme til Stortings- og Sametingsvalget. Valglokalet er på AMFI rett ved siden av Peppes pizza.
torsdag 10. august Alta Kommune
Nytt regelverk om skolemiljø
Stortinget har vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø som gjelder fra 1. august 2017.
tirsdag 8. august Alta Kommune
Parkeringsplass P13 i Follumsvei får ny regulering mandag 14. august 2017
På grunn av endringer som skjer i Alta sentrum omreguleres parkeringsplass P13 til parkering mot særskilt tillatelse fra mandag 14. august.
tirsdag 8. august Alta Kommune
Sterke angrep av lauvmakk
Det meldes om sterke angrep av lauvmakk (fjellbjørkemåler og liten høstmåler). Det synes spesielt godt i et parti over Sarves, men også andre høyereliggende strøk er angrepet.
fredag 4. august Alta Kommune
Rognskog bru er renovert
Rognskog bru i Tverrelvdalen har vært en "flaskehals" for transporten i området i flere år. Det er derfor svært positivt at brua nå kan oppskrives til 32 tonn.
fredag 4. august Alta Kommune
Reinsdyr i Alta
Reindriftsutøverne i Alta kommune ønsker dialog med befolkningen i Alta.
fredag 4. august Alta Kommune
Skolestart ved grunnskolene i Alta skoleåret 2017/2018
Samtlige elever i grunnskolen i Alta ønskes velkommen til nytt skoleår! Alle skoler starter opp mandag 21. august.
torsdag 3. august Alta Kommune
Gratis avisabonnement til borteboende studenter
Ordningen med gratis abonnement på Altaposten er et tilbud for studenter, skoleelever eller lærlinger fra Alta, bosatt utenfor kommunen.
torsdag 27. juli Alta Kommune
Med Idol-Steffen på laget er plakaten for Høstsprell spikret
Festivalsjef Stig Anton Eliassen sier seg veldig fornøyd med å få Steffen Jakobsen til Høstsprell 2017. – Vi er meget godt fornøyd med å…
onsdag 26. juli iFinnmark
Planene om dette bygget med 15 etasjer er ikke lagt i skuffa
I planene er det snakk om 60 nye leiligheter.
onsdag 26. juli $ iFinnmark
Tomt gikk for 1,7 millioner kroner
En av de åtte tomtene på Thomasbakken sør gikk for 1,7 millioner. Nå legges fem nye ut for salg.
tirsdag 25. juli $ iFinnmark
Ungdomsskoleelever flytter likevel ikke hit
Skal leie nye lokaler et annet sted.
tirsdag 25. juli $ iFinnmark
FINNMARK

Rådmannen har sendt beklagelse: – Vi har forståelse for at dere som har barn tilhørende Kåfjord kan være frustrerte og sinte.
«Vi har ikke kunnet informere foresatte og barn på en måte vi har ønsket og lovet».
tirsdag 25. juli $ iFinnmark
Ny utdanningsmodell skal lokke flere nye leger til Finnmark, men kun ett av to sykehus i fylket får bli med
UiT skal til høsten i gang med et pilotprosjekt som har mål om å få flere nyutdannede leger til å bli i Finnmark. De fire studentene som skal prøve seg på legestudiet blir sendt til Hammerfest.
tirsdag 25. juli $ iFinnmark
Fikk tre kampers karantene for å rope «din jævla degos»
En spiller på Alta 2 har fått tre kampers karantene.
tirsdag 25. juli iFinnmark
– Kjørte i 118 km/t i 80-sone
Kan miste lappen.
tirsdag 25. juli iFinnmark
Svindel for 129.985 kroner ga fengsel i 36 dager
En mann (44) bosatt i Alta kommune er i Alta tingrett dømt for å ha svindlet Nav for 129.985 kroner. Han tilsto i retten.
mandag 24. juli iFinnmark
Bøndene venter ikke noe kronår i år: – De siste årene har vi vært veldig heldig
Bøndene i Alta og Porsanger er litt seinere i gang med slåtta i år, men regner med at det blir en normal sesong.
mandag 24. juli iFinnmark
Etterforsker innbruddsbølge i Alta – politiet har to hovedteorier
Politiet mistenker mobile vinningskriminelle eller pengeinnkreving i sammenheng med narkotika etter flere innbrudd på kort tid.
mandag 24. juli $ iFinnmark
– Varebil ble målt til 90,22 km/t i 60-sone
48-åring skal ha gasset på.
mandag 24. juli iFinnmark
Kjørte i 132 km/t i 80-sone
Mistet førerkortet i åtte måneder.
mandag 24. juli iFinnmark
Svindlet for 79.378 kroner
Tilsto alt i retten.
mandag 24. juli iFinnmark
Vil stoppe brenning av forslanger
Nordkappregionen næringshage har også satt marin forsøpling på agendaen. Det var brenning av forslanger som startet engasjementet deres i fjor.
mandag 24. juli $ iFinnmark
Altaposten nede i flere timer
Brannvesenet rykket ut da det ble meldt om mulig branntilløp i næringsbygget.
søndag 23. juli iFinnmark
Tromsø-gründer fikk millioner til unikt prosjekt: - Han gjør noe ingen andre klarer
- Systemet minner litt om Google Earth, forklarer gründeren.
søndag 23. juli $ Nordlys
Brannvesenet rykket ut: – Potensiell brann avverget
110-sentralen i Finnmark melder søndag formiddag klokken 11 at brannvesenet i Alta har rykket ut til Alta sentrum etter melding om et mulig branntiløp. …
søndag 23. juli iFinnmark
Alta IF åpnet med seier
Vant 2-0 over Skeid på bortebane.
lørdag 22. juli iFinnmark
Hammerfest sykehus – en distriktspolitisk gjøkunge?
Nå da sykehussaken for alvor er kommet på den politiske dagsorden, tør vi kanskje håpe på at det kommer fram hvor umulig det er…
fredag 21. juli iFinnmark
Nytt innbrudd og tyveri i Alta
Politiet har fått melding om et nytt innbrudd i Alta. Denne gang i en bod på Midtstua i Øvre Alta. Det skal være stjålet…
fredag 21. juli iFinnmark
Bademuligheter utendørs i Alta
I Alta er det badeplasser både i skogsvann, fjellvann, elver og i sjø.
fredag 21. juli Alta Kommune
Stein havnet ut i veibanen i Alta
Personell på vei til stedet
fredag 21. juli iFinnmark
FINNMARK

Det er bare å glede seg: Meteorologen er i godlune og melder høyere temperaturer for Finnmark
Meteorologkonsulent Rune Skoglund ved Vervarslinga for Nord-Norge melder om temperaturøkninger for hele fylket. Mest i vest, og øst er litt mer «tungstartet».
fredag 21. juli iFinnmark
Advarer mot brå flom i populær fiskeelv: - Jeg fikk nesten sjokk
Odd Erling ber alle se til båtene sine i Altaelva.
fredag 21. juli Nordlys
Tilhengerprodusent fra Kirkenes har etablert seg i Vest-Finnmark
Bitihengeren blir produsert i Jarfjord, og målet er å få opp en hengerfabrikk i Kirkenes.
torsdag 20. juli $ iFinnmark
Advarer mot brå flom: – Jeg fikk nesten sjokk
Odd Erling ber alle se til båtene sine i Altaelva.
torsdag 20. juli iFinnmark
Rune Repvik om sin tidligere leiesoldats Premier League-overgang: – Så ikke den komme
Mathias Normann spilte 17 kamper for Alta IF i 2015-sesongen.
torsdag 20. juli $ iFinnmark
Erlend (21) skal spille for moderklubben i høstsesongen
Den offensive midtbanespilleren velger førstelagsfotball i Skjervøy foran en benketilværelse på Alta IFs A-lag.
torsdag 20. juli iFinnmark
Hans Kristian «Hasse» Kjeldsberg: – Kongen hadde fast en laks for livet
Styrelederen i ALI satte i båten da Kong Harald hadde en laks på mellom 20–25 kg på kroken.
torsdag 20. juli $ iFinnmark
Alta IF møter Skeid på lørdag – flere spillere er usikre foran toppkampen
Alta IF sliter med småskader etter fotballferien.
torsdag 20. juli iFinnmark
Senterpartiet i sterk medvind i ny meningsmåling
NRK Finnmark skriver at Senterpartiet, som starter sin nasjonale valgkamp i Alta i dag, gjør det skarpt i en fersk meningsmåling gjennomført av InFact for…
torsdag 20. juli Nordlys
Forskerne: – Det var mye hylfliring når vi fant den
Det var lattermild stemning på båten når Akvaplan-niva fant en ferskvannssik blant silden i storrusen på Rafsnes i Alta.
torsdag 20. juli $ iFinnmark
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ALTA

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
FAVORITTER

FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL