Alta
Kulturpris, kulturstipend og ildsjelprisen 2018
Hovedutvalget for oppvekst og kultur hadde utdeling av kulturprisen, kulturstipendet og ildsjelprisen for 2018 på Alta museum torsdag 06 des.
fredag 7. desember Alta Kommune
Skuterløyper i Alta kommune
fredag 7. desember Alta Kommune
Hugg ditt eget juletre lørdag 15. desember
I Borraslia kan du hugge ditt eget juletre 15.desember. Trærne er merket!
torsdag 6. desember Alta Kommune
Kurs i klimabudsjett
I nettverket deler de største kommunene i Nord-Norge sine erfaringer innenfor klima. Nå har de fått en introduksjon til klimabudsjett.
onsdag 5. desember Alta Kommune
Sylvi Bellika takkes av veteranene!
Sylvi Bellika pensjonerer seg 5. januar 2019. I dag ble hun overrasket av Ordfører Monica Nielsen og Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO) som i all hemmelighet hadde planlagt en overraskelse til henne. 
onsdag 5. desember Alta Kommune
Formannskapets innstilling i budsjettsaken på høring
mandag 3. desember Alta Kommune
Alta brannvesen på hjemmebesøk denne uken
Vi er nå inne i en tid med mye levende lys, økt bruk av elektrisitet og fyring. Dette øker også potensielt faren for brann i hjemmet, kanskje spesielt også kombinert med en (for mange) noe mer hektisk tid før jul.
mandag 3. desember Alta Kommune
Tilskudd til Fisketiltak 2019
Miljødirektoratet utlyser tilskudd til fisketiltak, søknadsfrist er 15. januar 2019. Tilskuddsordningen skal medvirke til å sikre og utvikle bestander av vill anadrom laksefisk, og legge til rette for fiske etter anadrom laksefisk. Målgruppa for
mandag 3. desember Alta Kommune
FINNMARK

Høring - søknad om forenklet endring av detaljregulering for E6 Jansnes - Halselv og messeuttak i Melsvik samt tilgrensende planer
Statens vegvesen er ferdig med bygging av ny E6 gjennom Talvik. I tillegg er Handelstranda rustet opp, ny kommunal vei til Klokkarnes er bygget og det er laget nye adkomstveier til flere boliger. Grunnerverv er også gjennomført i henhold til det som er
søndag 2. desember Alta Kommune
Nå tennes tusen julelys…sjekk røykvarsleren først
Alle røykvarslerbatterier må byttes minst en gang i året - helst på Røykvarslerdagen.
onsdag 28. november Alta Kommune
Dispensasjonsutvalget
Neste møte i dispensasjonsutvalget er 18.12.18
onsdag 28. november Alta Kommune
Borras vestre - prisutdeling
Borras vestre er kåret til Finnmarks beste turrute. Nerskogen IL og Alta kommune fikk utdelt blomster og gavesjekk fra Finnmark fylkeskommune.
onsdag 28. november Alta Kommune
Skiløyper i Alta
mandag 26. november Alta Kommune
Finnmarks beste turrute
Borras vestre er kåret til Finnmarks beste turrute
fredag 23. november Alta Kommune
Har du registrert vannforsyningssystemet/ brønnen din?
Brønner som forsyner mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig skal registreres
torsdag 22. november Alta Kommune
Spørreundersøkelse til brukere og pårørende til brukere av Barn og ungetjenesten i Alta kommune
Agenda Kaupang bistår Alta kommune med en evaluering av Barn og ungetjenesten. Arbeidet pågår i fra oktober 2018 til februar 2019.
torsdag 22. november Alta Kommune
Hvem var Helge Ingstad?
Fregatten KNM «Helge Ingstad» er blitt verdensberømt etter kollisjonen i Hjeltefjorden. Men hvem var egentlig mannen som skipet er oppkalt etter?
onsdag 21. november VG
Tilskudd til kvensk språk og kultur 2019
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har kunngjort tilskuddsposten til kvensk språk og kvensk/norsk finsk kultur i 2019
onsdag 21. november Alta Kommune
Kunngjøring vedtatt reguleringsplan
Kommunestyret har i møte den 19.11.2018 vedatt reguleringsplan for Killivegen boligområde 24/99 med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12. Reguleringsplanen omfatter 5 boligtomter der utbygging vil skje i privat regi.
onsdag 21. november Alta Kommune
Lokal heltidserklæring signert av partene 9. november 2018
Alta kommune ønsker gjennom en lokal heltidserklæring å tydeliggjøre de lokale parters ansvar og muligheter for å bygge og styrke en lokal heltidskultur i alle tjenesteområder i Alta kommune.
tirsdag 20. november Alta Kommune
Inkludering av barn i lavinntektsfamilier - søknadsfrist 10. desember
Fristen for å søke er i år 10. desember. Tiltaket er nasjonalt, men søkere til Alta kommune må omhandle barn og unge i Alta. Søkere fra andre kommuner må henvende seg til sin kommune.
tirsdag 20. november Alta Kommune
Kommunestyremøte 19.11.18
Følg kommunestyremøtet fra din datamaskin fra kl. 10.00
mandag 19. november Alta Kommune
Verdens toalettdag mandag 19. november
19. november er av FN utpekt som Verdens toalettdag. I år er temaet "avløpsvann". Bli med og markér dagen! Alta kommune er opptatt av at vi skal bruke Verdens toalettdag 19. november til å skape oppmerksomhet om viktigheten av gode avløpstjenester og behovet for dovett.
fredag 16. november Alta Kommune
Ny tiltaksvifte for oppvekst og kultur
Skal vi samarbeide, må vi kjenne til hverandre! Oppvekst og kultur har derfor utarbeidet en tiltaksvifte for å gi en samlet oversikt over tverrfaglige møteplasser og tiltak for barn og unge i Alta.
onsdag 14. november Alta Kommune
Klimasatssamling
Som en del av aktivitetsplanen til Klimanettverket Nord-Norge, har Alta kommune i samarbeid med Nordland fylkeskommune organisert en klimasatssamling i Bodø 10.oktober, for kommunene i Nord-Norge.
mandag 12. november Alta Kommune
Suppleringsvalg av meddommere - til offentlig ettersyn
I formannskapets møte 07. november 2018 ble det foreslått kandidater som meddommere til Alta tingrett for perioden 01. januar 2017 til 31 desember 2020.
fredag 9. november Alta Kommune
Reisetilskudd for individuelle idrettsutøvere - søknadsfrist 1. desember
Tilskuddet gjelder for alle individuelle idrettsutøvere som deltar i nasjonale stevner/mesterskap og er medlem av en klubb i Alta. Søknadsfrist 1. desember.
fredag 9. november Alta Kommune
Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan med handlingsdel 2019-2022
Budsjett og økonomiplan med handlingsdel inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene, samt målene kommunen skal arbeide mot i fireårs-perioden. Budsjettet for det kommende året er bindende, økonomiplanen er...
tirsdag 6. november Alta Kommune
Ledige boligtomter
Oversikter over ledige tomter i Alta kommune.
mandag 5. november Alta Kommune
Fotgjenger døde etter påkjørsel i Alta
En eldre mann er død av skadene han ble påført i en trafikkulykke mellom en fotgjenger og en bil i Alta.
torsdag 1. november ABC Nyheter
Fotgjenger døde etter påkjørsel
En eldre mann døde etter han ble påkjørt av en bil i Alta torsdag kveld.
torsdag 1. november TV 2
Arealendring ved slaktemerdlokaliteten 20176 Ytre Simanes
Grieg Seafood Finnmark AS søker om arealendring ved slaktemerdlokaliteten 20176 Ytre Simanes i Alta kommune.
torsdag 1. november Alta Kommune
Endring i skoleveien til Saga skole
I forbindelse med utbygging av Skogheim boligfelt så vil det bli en del trafikk langs den grusede stien som går fra krysset til Utsikten og opp mot skolen.
torsdag 1. november Alta Kommune
FINNMARK

Kommunale eiendoms gebyrer termin 4/2018
Alta kommune foretar nå utsending av faktura for kommunale eiendoms gebyrer termin 4/2018.
mandag 29. oktober Alta Kommune
Vi trenger frivillige til å bli intervjuet om helse
Forskere er på utkikk etter personer som vil la seg intervjue om helsespørsmål.
mandag 29. oktober Alta Kommune
Trafikksikker klubb - husk søknadsfrist 1. november
Trafikksikkerhet - gode ideer og tiltak belønnes. Søknadsfrist 1. november.
mandag 29. oktober Alta Kommune
Støtte til grendehus 2019
Alta kommune har ca. kr 125 000,- å tildele til vedlikehold og drift av grendehus for 2019
mandag 29. oktober Alta Kommune
Årlig oversiktsdokument for Folkehelse i Alta
søndag 28. oktober Alta Kommune
Alta kommune søker tilvisningsavtaler for boliger på det private leiemarkedet.
Alta kommune ønsker å bidra til at det bygges flere utleieboliger i Alta. Kommunen har også behov for gode utleieboliger til personer som ikke selv klarer å skaffe seg bolig.
fredag 26. oktober Alta Kommune
Tilskudd kultur og idrettsarrangement 2019
Skal du ha et arrangement i 2019?
fredag 26. oktober Alta Kommune
Alta 10-toppers
Toppturer er et ledd i kommunens satsing på bedre folkehelse, med tilrettelegging for fysisk aktivitet og friluftsliv.
fredag 26. oktober Alta Kommune
Havbruksfondet tildeler Alta kommune 46 millioner
Alle kommuner og fylkeskommuner, som har klarerte lokaliteter for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann, får en respektiv andel av inntektene som skal fordeles årlig.
torsdag 25. oktober Alta Kommune
Nye Alta brannstasjon
Byggingen av den nye brannstasjonen er kommet godt i gang. Entreprenøren holder på å gjøre seg ferdig med utomhusarbeidet i disse dager, og har foreløpig værgudene på sin side.
onsdag 24. oktober Alta Kommune
Takk til alle bøssebærerne TV-aksjonen 2018
TV-aksjonen i Alta takker alle bøssebærerne for en fantastisk innsats på søndag. Det ble samlet inn nesten 1 millioner tilsammen i Alta og pengene skal brukes til å gi flere mennesker sårt trengt og livsviktig felleskap.
mandag 22. oktober Alta Kommune
Krasjet i gjerde på kirkegård: – Veltet gravsteiner
En mann i 20-årene har kjørt inn i et gjerde på en kirkegård i Alta og veltet gravsteiner.
søndag 21. oktober TV 2
Detaljregulering for E45 Kløfta
Kommunestyret har vedtatt plan for etablering av ny tunell ved Kløfta.
torsdag 18. oktober Alta Kommune
Reguleringsplan (detaljregulering) for Lathari
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-10 vedtok Planutvalget i møte den 03.10.2018, saksnr PS 34/18, at forslag til Detaljregulering for Lathari legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker.
torsdag 18. oktober Alta Kommune
Invitasjon til informasjonsmøte om opplæring i samisk som førstespråk
Vi inviterer herved til informasjonsmøte for foresatte som ønsker å vite mer om tilbudet om opplæring i samisk som førstespråk og om tilbudet i samiskklassen ved Komsa skole.
onsdag 17. oktober Alta Kommune
Bruk refleks
Torsdag 18. oktober markeres den nasjonale refleksdagen.  
onsdag 17. oktober Alta Kommune
Kakekort til solidaritetskafé
Alle arrangører av solidaritetskaféer kan hente mat- og kakekort på rådhuset og Alta bibliotek
tirsdag 16. oktober Alta Kommune
Kommunestyremøte 15.10.18
Følg kommunestyremøtet fra din datamaskin fra kl. 10.00
mandag 15. oktober Alta Kommune
Reguleringsplan (detaljregulering) for Maskinsvingen 20
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-11 vedtok Planutvalget i møte den 04.10.2018, saksnr. PS PLN 36/18, at forslag til Detaljregulering for Maskinsvingen 20 legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker.
fredag 12. oktober Alta Kommune
Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - informasjonsmøte 16. oktober
Idrettslag og andre som skal søke om spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet har noen tidsfrister å forholde seg til. Alta kommune har informasjonsmøte 16. oktober kl 1800.
torsdag 11. oktober Alta Kommune
Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, frist 16. november
Frist for innspill til handlingsdelen i Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er 16. november 2018
torsdag 11. oktober Alta Kommune
Områderegulering for Lille-Komsa boligområde
Planutvalget vedtok i møte den 04.10.2018, saksnr. PS 33/18, at forslag til områderegulering datert 17.09.18 for Lille-Komsa boligområde legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10.
onsdag 10. oktober Alta Kommune
Influensavaksinering høsten 2018
Tirsdag 16. oktober, 23. oktober, 30. oktober og 06 november. Alle fire dager Kl. 16.00-18.30
mandag 8. oktober Alta Kommune
Invitasjon til foreldregruppe
I regi av tiltaksteamet barn og ungetjenesten skal studien undersøke hvordan foreldreveiledning i gruppe (ICDP) virker.
mandag 8. oktober Alta Kommune
Trafikksikker klubb
Trafikksikkerhet -  gode ideer og tiltak belønnes. Søknadsfrist 1. november.
fredag 5. oktober Alta Kommune
FINNMARK

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
Idrettslag og andre som skal søke om spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet har noen tidsfrister å forholde seg til.
fredag 28. september Alta Kommune
Advarer hundeeiere mot skjult fare i maten
- I verste fall kan hunden miste tunga.
torsdag 27. september Dagbladet
Pårørendeskolen i Alta
Alta kommune starter opp med kurs for pårørende til personer med demens 9.oktober 2018.
torsdag 27. september Alta Kommune
Samisk navn på Bjørkelitind, en topp i Alta 10- toppers
Alta kommune ønsker å ha både norske og samiske toppturnavn på ryggen av t-skjortene. Vi mangler det samiske navnet på Bjørkelitind i Talvik.
onsdag 26. september Alta Kommune
Hesten som ressurs
Kommunal informasjon for Alta kommune
tirsdag 18. september Alta Kommune
Nytt veinavn i Øvre-Alta
Det skal etableres ny vei i Øvre Alta. Har du forslag på navn?
tirsdag 18. september Alta Kommune
75 år siden angrepet på Tirpitz - markering 22. september 2018
22. september er det 75 år siden det første vellykkede angrepet på krigsskipet Tirpitz i Kåfjord.
tirsdag 18. september Alta Kommune
Vannmåleravlesing 2018
Alta kommune foretar i disse dager utsendelse av sms og kort for vannmåleravlesing 2018.
mandag 17. september Alta Kommune
Kommunestyremøte 17.09.18
Følg kommunestyremøtet fra din datamaskin fra kl. 10.00
mandag 17. september Alta Kommune
Hadde livsfarlig tilstand i hjernen - reddet i USA
Kristian Knudsen fikk avansert hjerneoperasjon i USA
søndag 16. september VG
Kristian hadde «golfball»-aneurisme i hjernen – reddet av sjelden metode i USA
Kristian Knudsen fikk avansert hjerneoperasjon i USA
søndag 16. september VG
Tilskudd til reduksjon av kommunale gebyrer 2018
Tilskuddet gis til delvis dekning av kommunale avgifter til personer med lav inntekt.
tirsdag 11. september Alta Kommune
Ledige nausttomter i Apanes naustområde
Alta kommune har 2 nausttomter ledige for tildeling
mandag 10. september Alta Kommune
Håkon (20) om tvangsreform: Vi er ikke redde for Russland, men for den norske staten
ALTA Mens finnmarkingene venter på å få vite om de skal tvinges sammen med Troms, vokser avmaktsfølelsen seg sterkere hos de fortsatt kjemper for et nei.
fredag 7. september VG
Navnesak - Kjellmannsetra
Kjellmannsetra skal synliggjøres på kartet.
torsdag 6. september Alta Kommune
Rådyr røykepause på flytoalettet
En flypassasjer ble møtt av politiet på Alta Lufthavn etter å ha tent en røyk på toalettet. Denne røyken kostet ham dyrt.
onsdag 5. september ABC Nyheter
Ledige brøyteoppdrag i Alta Kommune
Alta kommune, virksomhet Kommunalteknikk inviterer til åpen anbudskonkurranse for ledige brøyteoppdrag sesongene 2018/19 - 2022/23.
onsdag 5. september Alta Kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ALTA

FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL