Alta
Oversikt trygge henvendelser for barn og unge
Det er viktig at barn og unge vet hvor de kan henvende seg for å snakke med trygge voksenpersoner og få hjelp.
10:15 Alta kommune
Alta 10-toppers - t-skjortene er bestilt
Vi sender sms når de kommer. Selges på Alta bilbiotek.
10:09 Alta kommune
Røykvarslerdagen 1 desember. Trenger din røykvarsler nytt batteri?
For mange er vi nå inne i en tid med mye levende lys, økt bruk av elektrisitet og fyring. Da øker potensielt også faren for brann i hjemmet. 
mandag 14:43 Alta kommune
Reisetilskudd for individuelle idrettsutøvere - søknadsfrist 15. desember
Tilskuddet gjelder for alle individuelle idrettsutøvere som deltar i nasjonale stevner/mesterskap og er medlem av en klubb i Alta. Søknadsfrist 15. desember.
mandag 08:49 Alta kommune
Nærværsprisen 2020
I år kom juryen samlet frem til at årets pris skal gå til Renholdsvirksomheten. En overrasket og svært fornøyd leder Therese Iversen Moutkajærvi mottok den gjeve prisen under dagens IA-møte.
fredag 12:42 Alta kommune
Årets fineste markering
Årets fineste markering, Lysmarkeringen av barnehagebarn i hele Alta, skulle i disse dager blitt gjennomført for 10. gang i Sentrumsparken. Vi hadde gledet oss til å markere jubileum med et litt større arrangement- men det kunne vi jo ikke.
fredag 09:39 Alta kommune
Her er politikernes budsjettforslag
Formannskapet har behandlet budsjettforslagene, men det er kommunestyret som har siste ord. Frem til 15.desember kan du sende inn din mening.
torsdag 16:01 Alta kommune
Startlån 2020 i Alta kommune
Vi har nå brukt opp startlån- og tilskuddsmidlene i Alta kommune for 2020
torsdag 15:05 Alta kommune
TROMS OG FINNMARK

Støttekontakter og private avlaster
Alta kommune har behov for både støttekontakter og private avlaster.
torsdag 12:25 Alta kommune
Nasjonal tilskuddsordning til å inkludere barn og unge
Lag, foreninger og kommunale virksomheter som har gode ideer til prosjekt i 2021 oppfordres til å søke. Frist 4. desember.
mandag 23. november Alta kommune
Navnesak Lille Komsa
I forbindelse med utbyggingen av Lille-Komsa boligområde, skal veien i feltet få et navn.
mandag 23. november Alta kommune
Kryss Marienlund/ Midtbakkveien/ Maskinsvingen blir stengt for gjennomkjøring fra tirsdag 24. november kl. 07:00 til torsdag 27. november kl. 19:00
Alta kommune holder på med rehabilitering av VA i Marienlund på Midtbakken.
mandag 23. november Alta kommune
Hugg ditt eget juletre lørdag 12. desember
Kom til Borraslia og hugg et kortreist juletre
fredag 20. november Alta kommune
Lineveien blir stengt for gjennomkjøring fra mandag 23. november kl. 08:00 til fredag 11. desember
Alta kommune starter mandag 23. november med rehabilitering av vann i Lineveien på Amtmannsnes.
fredag 20. november Alta kommune
Kunngjøring av nordsamiske og kvenske navn
Kunngjøring av forskjellige naturnavn/ offersted på nordsamisk i Alta kommune, og sju nordsamiske og seks kvenske lufthavnnavn
fredag 20. november Alta kommune
Føler du deg ensom?
(Fra venstre: Renate O. Thomassen, Stine Johansen, Katrine Jørgensen og Gabriella Ottesen) Pandemien har vært vanskelig for alle å stå i og vi vet at mange eldre blir sittende mye alene hjemme med lite aktivitet og sosialt kontakt.
fredag 20. november Alta kommune
Kulturpris, kulturstipend og ildsjelpris 2020
Hovedutvalget for oppvekst og kultur har vedtatt hvem som fortjener prisene i år
torsdag 19. november Alta kommune
Offentlig ettersyn - Forslag til endring av områderegulering for Bukta industri- og kommunikasjonsområde
Planutvalget vedtok i møte den 14.10.20 at forslag til reguleringsplan (områderegulering) for Bukta industri- og kommunikasjonsområde skal legges ut til offentlig ettersyn, jf. PBL §§ 12-10 og 12-11.
mandag 16. november Alta kommune
Har dere planer om å bygge eller rehabilitere et kulturbygg? Frist 15. desember
Ta kontakt med kommunen og fortell om planene før 15. desember
mandag 16. november Alta kommune
Koronalister florerer på sosiale medier: – De skriver blant annet «ring politiet hvis dere ser dem»
Det florerer «svartelister» på sosiale medier over hvem som angivelig er smittet med koronaviruset i Alta. Kommunen sier de tar sterkt avstand fra listene.
lørdag 14. november TV 2
Planlegger du festival eller andre arrangement i 2021?
Da kan du søke om tilskudd nå
fredag 13. november Alta kommune
Informasjon om nærkontakt og karantene
Når er man nærkontakt? Hva betyr det å være i karantene? Alta kommune vil her gi utfyllende informasjon, og hva som er viktig for deg som innbygger i Alta
fredag 13. november Alta kommune
Nytt renseanlegg i Rafsbotn
Renseanlegget vil bestå av en ny og større slamavskiller med påfølgende pumpestasjon og ca. 2500 meter pumpeledning for dyputslipp til sjø.
fredag 13. november Alta kommune
Aktiviteter for barn og unge rammes ikke av de nye lokale smittevernreglene
Ikke krav om å avlyse treninger
torsdag 12. november Alta kommune
Tildeling av konsentrerte boligfelt i Lille-Komsa boligområde
Juryen har nå valgt vinnere og «runner-up» for de 2 første utlyste områdene i Lille-Komsa boligområde. Juryen er veldig fornøyd med oppslutningen rundt konkurransen, og den høye kvaliteten på de innleverte forslagene. 
torsdag 12. november Alta kommune
Ny brannsjef på plass
Frank Olav Pettersen begynte mandag i forrige i ny jobb som brannsjef. Og den første uken har han brukt til å bli kjent med sin nye arbeidsplass.
torsdag 12. november Alta kommune
Ordfører bekymret etter smitteutbrudd i Alta: – Alvorlig og uavklart situasjon
Ni ungdommer i Alta fikk tirsdag påvist coronasmitte. Dermed teller kommunens smitteutbrudd i ungdomsmiljøet nå elleve personer.
onsdag 11. november ABC Nyheter
Hvem synes du skal få årets kulturpris? Frist 10. november
Nå kan du sende inn forslag til kandidater til både kulturpris, kulturstipend og ildsjelpris
mandag 9. november Alta kommune
Mobbeombudet har Webinar for foreldre
I samarbeid med mobbeombudet i Nordland arrangerer Troms og Finnmark fylkeskommune webinar for foreldre 11. november kl. 20.15.
torsdag 5. november Alta kommune
Rådmannens budsjettforslag
Rådmannen har lagt frem sitt forslag til budsjett 2021 og økonomiplan med handlingsdel 2021-2024
onsdag 4. november Alta kommune
Skiferveien/Sorenskriverveien blir stengt for gjennomkjøring fra torsdag 5. november kl. 08:00 til fredag 18. desember
Alta kommune starter torsdag 5. november med rehabilitering av vann- og avløp i kryss Skiferveien/Sorenskriverveien i Bossekop.
onsdag 4. november Alta kommune
Virker livsmestringskurs - og hva er det?
Tverrelvdalen skole har testet ut livsmestringskurs for sine elever.
tirsdag 3. november Alta kommune
Høring om ny forskrift om skolemønster
Sak vedrørende ny forskrift om skolemønster var til politisk behandling i Kommunestyret tirsdag 27. oktober. Kommunestyret gjorde da et vedtak som er såvidt annerledes enn det som var foreslått fra administrasjonen, at det krever en ny høringsrunde.
mandag 2. november Alta kommune
TROMS OG FINNMARK

Skatteetaten overtar ansvaret for skatteoppkreveroppgavene
Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene fra kommunen.
torsdag 29. oktober Alta kommune
Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, 1. desember frist for innspill
Planprogrammet ble vedtatt i kommunestyret 27.10.20
torsdag 29. oktober Alta kommune
4. termin kommunale eiendoms gebyrer sendes ut nå
Alta kommune foretar nå utsending av faktura for 4. termin 2020. Ønsker du å få eiendomsgebyr hver måned? Se Alta kommune.no
tirsdag 27. oktober Alta kommune
Offentlig ettersyn -Detaljregulering for Holmen Husky
Planutvalget vedtok i møte den 14.10.20 at forslag til reguleringsplan (detaljregulering) skal legges ut til offentlig ettersyn, jf. PBL §§ 12-10 og 12-11.
mandag 26. oktober Alta kommune
Alta 10-toppers registrer deg før 1. november
Registrer deg før 1. november og kryss av hvis du vil kjøpe t-skjorte
fredag 23. oktober Alta kommune
Vi hjelper din forening til å bli bedre på trafikksikkerhet
Alta kommune og Finnmark fotballkrets vil gjerne bidra. 
tirsdag 20. oktober Alta kommune
Øvre Stengelsen blir stengt for gjennomkjøring vinteren 20/21
Årsaken til stengingen er utglidning og ustabile masser i bakken ned til Øvre Stengelsen.
tirsdag 20. oktober Alta kommune
Landbasert oppdrettsanlegg i Alta kommune
Dronefilm - Spennende etablering for sjørettet næring på Langnes.
tirsdag 20. oktober Alta kommune
Alt du trenger å vite om årets influensavaksine (fritt for influensavaksine)
I uke 44 vil vi sette årets influensavaksine. Nytt av året er at dette skjer i Finnmarkshallen. Grunnet stor nasjonal etterspørsel etter årets influensavaksine meldes det nå at Alta kommune dessverre vil gå tom for influensavaksiner. ​​Vaksinering i uke 46 vil derfor utgå....
tirsdag 20. oktober Alta kommune
TV-aksjonen 2020 - Takk for en flott dugnadsinnsats
Alta kommune takker alle som har bidratt under årets TV-aksjon; skoler, barnehager, næringsliv og alle digitale bøssebærere. Vel blåst!
fredag 16. oktober Alta kommune
Informasjon vedrørende konkurranse Lille-Komsa
Alta kommune har lyst ut to boligfelt innenfor Lille-Komsa boligområde: BBB3 og BKS1. Tildelingsprosedyren baserer seg på konkurranse og er åpen for private utbyggere, arkitekter og andre konsulenter innenfor bygge- og anleggsbransjen.
torsdag 15. oktober Alta kommune
I dag er det den nasjonale refleksdagen
Torsdag 15 oktober markerer hele Norge god synlighet i trafikken.
onsdag 14. oktober Alta kommune
På sporet av bronsealderen
Funn av spor fra 3500 år tilbake i tid
onsdag 14. oktober Alta kommune
Alta 10-toppers slutt for i år
Bøkene tas ned i disse dager. 
tirsdag 13. oktober Alta kommune
Informasjonsmøte spillemidler 19. oktober
Har din organisasjon planer om å bygge anlegg for idrett og fysisk aktivitet ?
mandag 12. oktober Alta kommune
Info om gravearbeider ved Alta helsesenter
Onsdag 7.oktober starter Alta kommune med gravearbeider for å løse overvannsproblematikken foran dagens avfallsrom. Det skal i tillegg etableres nytt lyspunkt, samt re-asfaltere foran hovedinngangen. 
torsdag 8. oktober Alta kommune
Opsjon/kjøp av Jansnes til reiselivsformål
Alta kommune kjøpte i 2018 eiendommene som tidligere tilhørte Jansnes i Talvik. Eiendommene er på til sammen 175 DAA og er i dag hovedsakelig regulert til LNFR (Landbruk) samt til offentlig formål.
torsdag 8. oktober Alta kommune
TV-aksjonen 2020 - Et hav av muligheter
På grunn av smittevernhensyn, kan vi ikke ha en dør-til-dør-aksjon med en fysisk bøsse i år. Istedenfor vil samtlige bøsser være digitale.
torsdag 8. oktober Alta kommune
Næringstomter på Skillemo
Tomtene på Skillemo næringsområde er nå klare for tildeling.
torsdag 8. oktober Alta kommune
Kommunen tar i bruk ny innsynsløsning
Alta kommune tar i bruk ny innsynsløsning - Elements Publikum
onsdag 7. oktober Alta kommune
Hvem synes du skal få årets kulturpris?
Nå kan du sende inn forslag til kandidater til både kulturpris, kulturstipend og ildsjelpris
fredag 2. oktober Alta kommune
Bli bedre på trafikksikkerhet
Alta kommune og Finnmark fotballkrets vil gjerne bidra.
fredag 2. oktober Alta kommune
Tiltak mot kvikkleireskred i Alta
NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har bistått Alta kommune med å rassikre tre skoler i Alta kommune. Geotekniske rapporter dokumenterte at skolene hadde for høy risiko i forhold til kvikkleireskred. Kvikkleire ble dannet i sjøen under sist istid, i årene som har gått...
torsdag 1. oktober Alta kommune
Egen avtale om praksis og kompetanse
Institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UiT inngikk i dag en samarbeidsavtale med Alta kommunes oppvekst- og kulturtjeneste.
torsdag 1. oktober Alta kommune
Inn på tunet- Vi dyrker positive opplevelser
Inn på tunet (Grønn omsorg) er tilrettelagte og kvalitetssikrede lærings- og omsorgstjenester på gårdsbruk (velferdstjenester). Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel for brukerne. Aktivitetene er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. Inn på tunet bidrar...
onsdag 30. september Alta kommune
TROMS OG FINNMARK

Berørte bussruter i Alta pga busstreik
Noen busslinjer berøres ikke av streiken.
mandag 28. september Alta kommune
Barne- og familiedepartementet på besøk
Torsdag 24. september var 4 representanter fra Barne- og familiedepartementet og 1 fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet på besøk i Alta.
fredag 25. september Alta kommune
Influensavaksinasjon 2020
Årets influensavaksinasjon skal gjennomføres samtidig som vi står i en pandemisituasjon med Covid 19 og dette vil kreve noe ekstra planlegging med tanke på smittevernhensyn.
fredag 25. september Alta kommune
Se meg tidlig
Oppvekst og kultur i Alta kommune har over tid hatt et særlig fokus på tidlig og tverrfaglig innsats. Hele tjenesteområdet har vært aktive i arbeidet med å samle alt det gode arbeidet som er gjort under én paraply: «Se meg tidlig». 
torsdag 24. september Alta kommune
Informasjon til personer som har søkt om startlån i Alta kommune
Kommunestyret har vedtatt den 22.09.20 å ta opp kr. 20 millioner i ekstraordinære utlånsmidler høsten 2020. Kommunen har tildelt kr. 40 millioner tidligere i år.
torsdag 24. september Alta kommune
12-åring påkjørt to ganger i Alta
En 12 år gammel gutt tas hånd om av helsevesenet etter å ha blitt påkjørt to ganger i Alta torsdag morgen.
torsdag 24. september Aftenposten
Tolv år gammel gutt påkjørt to ganger
Gutten er ved bevissthet, opplyser politiet. 
torsdag 24. september ABC Nyheter
12-åring påkjørt to ganger i fotgjengerfelt
En 12 år gammel gutt ble påkjørt av to ulike biler i et fotgjengerfelt i Alta torsdag morgen. Skadeomfanget er uvisst.
torsdag 24. september TV 2
Kjenner du noen som mangler penger til fritidsaktivitet?
Alta kommune åpner Kontingentkassen for å dekke kontingenter/deltakelser til fritidsaktiviteter.
tirsdag 22. september Alta kommune
Mathisdalen bru stengt fra tirsdag 29. september kl. 09:00 til onsdag 7. oktober
Beboboere og andre må krysse elva på ei gangbru som er etablert på nedsiden av Mathisdalen bru.
tirsdag 22. september Alta kommune
Skatteetaten overtar ansvaret for skatteoppkreveroppgavene
Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag.
tirsdag 22. september Alta kommune
Kommunestyremøte 22.09.20
Følg kommunestyremøtet fra kl. 09.30
tirsdag 22. september Alta kommune
Husk å lese av vannmåleren innen 30. september
Alta kommune foretar i disse dager utsendelse av sms og kort for vannmåleravlesing 2020. Offentlige- /næringsbygg og en del boliger har vannmåler.
mandag 21. september Alta kommune
Smarthuset i Alta flytter
Smarthuset i Alta flytter til nye lokaler på UiT – Norges Arktiske Universitet
torsdag 17. september Alta kommune
Nå kan du melde deg på pårørendeskole
Er du pårørende eller nær venn til en person med demenssykdom?
onsdag 16. september Alta kommune
Ny utgave av parsellhåndboka
onsdag 16. september Alta kommune
Informasjon om bruk av smartpark+ brikke på parkeringsplass P6 ved Alta helsesenter.
Etter ny parkeringsregulering på P6 utenfor helsesenteret har avgiftstiden endret seg fra kl. 10.00 til kl. 08.00.
onsdag 16. september Alta kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ALTA

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL