Alstahaug
Habilitet bremset Slipen-vedtak
Hensyn til habilitet gjorde at planutvalget valgte å sette bremsene på i behandlingen av Slipens utvidelsesplaner. Alstahaug planutvalg skulle i dag, fredag, behandle detaljreguleringen av industriområdet til Slipen Mekaniske i Sandnessjøen. Slipen planlegger omfattende utvidelser,...
mandag 07:30 Helgelands Blad
Har stått slik i to år
I to år har en trafo i nordenden av Karivika stått inngjerdet. Helgeland Kraft monterte trafoen i forkant av den første Havna i 2017. Trafoen brukes til strømuttak både i forbindelse med festivalen og ellers i året. Nå har kraftselskapet bestilt en ny trafo. Alt...
lørdag 14:00 Helgelands Blad
Langset topper for By og Land
Arne Langset topper lista til By og Land, vårens nyskapning i Alstahaug-politikken. Det er klart etter stiftelsesmøtet fredag ettermiddag. På møtet ble det nominert kandidater til høstens kommunevalg i Alstahaug. Her ble altså den tidligere Venstre-politikeren Langset satt...
fredag 23:28 Helgelands Blad
– Kommunen får ta over telesamlingen
– Vi avslutter dialogen med lite konstruktive Alstahaug kommune. Nå fraskriver vi oss ansvaret for telesamlingen. Kommunen får overta. Det er den klare meldingen fra styret i Alstahaug Historielag: Helge Møller (leder), Arne J. Andersen (sekretær), Inge Bildøy, Svein...
fredag 18:00 Helgelands Blad
Forslag til plan for habilitering og rehabilitering i Alstahaug kommune 2019-2022
For å ivareta brukermedvirkning i utarbeidelse av planen samt å gi andre muligheter å medvirke, blir forslag til plan for habilitering og rehabilitering 2019-2022 lagt ut til offentlig ettersyn.
fredag 13:51 Alstahaug kommune
Alstahaug foregangskommune innen heltidskultur
Vigdis Karlsen (hovedverneombud) og Marte Solfjeld Pettersen (Pleie og omsorg) skal i dag presentere heltidsmodellen i Alstahaug på KS-konferanse i Oslo med 165 deltakere fra hele landet. Alstahaug er en foregangskommune på dette området og skal dele sine erfaringer med andre kommuner som...
torsdag 10:31 Alstahaug kommune
Informasjon om SFO-plass skoleåret 2019/2020
Det kan nå søkes elektronisk om SFO-plass. Foresatte logger på med ID-porten og søker SFO-plass.  Søk om SFO-plass De som skal søke SFO-plass, men som ikke har anledning til å søke elektronisk kan henvende seg direkte til den SFO de skal benytte. 
onsdag 12:56 Alstahaug kommune
Listeforslag til ettersyn
Innkomne listeforslag legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn.
mandag 18. mars Alstahaug kommune
NORDLAND

Krever at Slipen gjenåpner gate
INDUSTRI: Planforslaget til utbygging av Slipen er ferdig. Kommunen vil ha gjenåpnet gang- og sykkelvei på baksiden av bedriften. Neste fredag får planutvalget i Alstahaug planen for utbygging av Slipen til første gangs behandling. Administrasjonen anbefaler å sende prosjektet ut...
lørdag 16. mars Helgelands Blad
Lærlinger innen barne- og ungdomsarbeiderfaget
Alstahaug kommune har et antall ledige plasser for lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Aktuelle områder er barnehage og skole.
torsdag 14. mars Alstahaug kommune
Det snur nå
Etter en blytung start på året, har vi endelig noe oppløftende å melde om. Ikke bare at vårsola begynner å forårsake drypp fra takene. Vi tror strømmen av dårlige (lokale) nyheter er i ferd med å tørke inn. Hotellkrisen «mot...
lørdag 9. mars Helgelands Blad
Topper for Alstahaug Frp
– Vi har ambisjoner om å få flere kommunestyre- representanter, melder Alstahaug Frp. Alstahaug Fremskrittspartis liste til kommunevalget i høst er klar. Lista består av 12 navn, hvorav fire kvinner. Mangeårig partiveteran Trond A. Johansen står på...
fredag 8. mars Helgelands Blad
Spennende ledige stillinger i Sandnessjøen og regionen akkurat nå
Tenker du på å flytte heim, eller er du bare på jakt etter en ny jobb? Ta en titt på vår liste med utvalgte jobber som er ledig i bo- og arbeidsregionen Sandnessjøen akkurat nå. Artikkelen med ledige stillinger på Ytre Helgeland oppdateres
fredag 8. mars Alstahaug kommune
Har sokkel, og må derfor betale 5.000 ekstra i året
Gunnar Andreassen i Hvitveisstien må ut med 5.000 ekstra i året fordi han har sokkelleilighet. Det skyldes at Alstahaug kommune har innarbeidet en sentral forskrift i sitt gebyrregulativ. Det innebærer at vann- og avløpsgebyr ikke lenger bare skal betales per bolig, men per boenhet i...
fredag 8. mars Helgelands Blad
Forskrift om gebyr for saksbehandling og tilsyn med avløpsanlegg
Kommunestyret vedtok 26.02.2019 «Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn med avløpsanlegg» med ikrafttredelse 01.04.2019.
mandag 4. mars Alstahaug kommune
Jobber for å unngå lærermangel
SKOLER: Selv om det i dag er for mange lærere i Alstahaug, kan situasjonen snu seg ved skolestart til høsten. Det sa kommunalsjef Connie Pettersen da hun tidligere denne uka orienterte kommunestyret om framdriften i arbeidet med ny struktur på byskolene i Sandnessjøen. Den nye...
mandag 4. mars Helgelands Blad
Eiendomsskatt 2019 - offentlig ettersyn
Eiendomsskattelistene for 2019 legges nå ut til offentlig ettersyn. Lista inneholder adresse, matrikkelbetegnelse, takst, grunnlag, promillesats, skatt og om eiendommen har noe fritak for eiendomsskatt.
onsdag 27. februar Alstahaug kommune
Enstemmig ja til felles høringssvar (oppdatert)
SYKEHUS (OPPDATERT): Alstahaug kommunestyre sier enstemmig ja til høringsuttalelsen om framtidig sykehusstruktur på Helgeland. Debatten varte nærmere tre stive timer, og temperaturen var tidvis høy i kommunestyrets sluttbehandling av saken. Diskusjonen gikk på om man skulle...
tirsdag 26. februar Helgelands Blad
Vil starte nytt lokalparti i Alstahaug
POLITIKK: De kaller seg «By og land» og vil ha politisk endring i Alstahaug. Nå jobber de med å stille liste til årets kommunevalg. Under høstens kommunevalg har en helt fersk utfordrer meldt seg i kampen om stemmene: By og land er navnet på den nye tverrpolitiske lista...
mandag 25. februar Helgelands Blad
Overskridelser på 9,8 millioner i Alstahaug
Alstahaug kommune må dekke inn et merforbruk på rundt ti millioner kroner for 2018, og drar med seg økte utgifter i 2019. Enhetene i kommunen hadde i fjor et merforbruk på totalt 9,8 millioner kroner. Pengene er spesielt knyttet til budsjettoverskridelser innenfor helse, og da økte...
mandag 25. februar Helgelands Blad
Vil hindre venting på fly langs fylkesveien
Statens vegvesen vil skilte to bussholdeplasser ved Stokka lufthavn for å gjøre det ulovlig for biler å parkere der mens de venter på fly. «I dag er det flere biler som bruker disse holdeplassene som ‘ventelommer’ når de venter på fly», begrunner...
torsdag 21. februar Helgelands Blad
Vi digitaliserer utsendelsen av faktura
Alstahaug kommune er i ferd med å gjennomgå sine tjenester med sikte på økt bruk av digitale verktøy, der det gir effekt. Som del av dette arbeidet innføres ny rutine for utsending av faktura i slutten av mars 2019. 
onsdag 20. februar Alstahaug kommune
– Vi må si noe om Sandnessjøen
SYKEHUS: Ordfører Bård Anders Langø sier det foregår interne politiske diskusjoner om å peke på Sandnessjøen som lokalisering i høringen om sykehus. – Det pågår diskusjoner både mellom partiene og internt i Alstahaug Arbeiderparti om...
onsdag 20. februar Helgelands Blad
Vannlekkasje på Novikveien
Det er vannlekkasje på Novikveien, like ved den gamle Ivo-kiosken. Veien er derfor stengt for gjennomkjøring inntil videre, fra og med krysset Elias Blix gate/Bakkegata og opp til Stamneshallen. Artikkelen fortsetter under annonsen Artikkelen fortsetter under annonsen Stenging og omkjøring er...
onsdag 20. februar Helgelands Blad
Vil ha plassering av sykehus i høringssvar
SYKEHUS: Bård Anders Langø vil ha sykehuslokalisering inn som et punkt i høringssvaret om sykehusstruktur. – Ordføreren hopper og tramper på tynn is, sa Stig Tore Skogsholm (H) da formannskapet behandlet høringsuttalelsen om framtidig sykehusstruktur på...
tirsdag 19. februar Helgelands Blad
Unødig vanskelig om sykehus
Sykehusdebatten har flyttet seg over til kommunestyrene, som skal behandle respektive høringsuttalelser til forslaget om å legge hele Helgelandssykehuset til Mo i Rana. Blant «de 12» sør for Korgfjellet har en felles uttalelse fra disse kommunene så langt fått full...
mandag 18. februar Helgelands Blad
Høring og offentlig ettersyn
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14 vedtok planutvalget den 15.02.19, i sak 6/2019, å legge forslag til kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2019-2023 ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist: 8.april 2019 Bildet øverst i artikkelen viser utsikten fra Kruno...
mandag 18. februar Alstahaug kommune
Barn sang for eldre
32 barnestemmer runger på Alstahaug sykehjem. – Nå må vi klappe, sier Åshild Ebbesen (88) før 1. klassingene fra Bjarnetjønna setter i gang. Etterpå klapper hun igjen. – Det var fint, sier hun da. Vært der før Og det er ikke første...
lørdag 16. februar Helgelands Blad
Nå kan Sigrid svare deg på Facebook
Chatboten Sigrid ble lansert på hjemmesiden vår for to uker siden. Nå kan Sigrid også svare på spørsmål på Facebook. Sigrid er fortsatt under opplæring, og har bruk for trening for å bli flinkere til å besvare spørsmål. Derfor...
fredag 15. februar Alstahaug kommune
– Mange reagerer på stengt sentralbord
KOMMUNIKASJON: Eldrerådet vil ha «summetonen tilbake» i Alstahaugs sentralbord, og oppfordrer til å revurdere stengingen. I en kort og poengtert uttalelse fra Alstahaug eldreråd protesterer de mot at kommunen har fjernet bemanningen på sentralbordet etter nyttår. Nå...
torsdag 14. februar Helgelands Blad
Gebyrer stang ut?
Alstahaug kommunes vedtatte gebyrer for idretten fikk gult kort. Nå er det blåst i fløyten for omkamp. Gebyrene for leie av kommunale idrettsanlegg er noe kommunestyret vedtar i desember hvert år. De fleste har knapt hørt om disse – før nå. Hele kommunens...
onsdag 13. februar Helgelands Blad
17. mai 2019
Lag / foreninger som ønsker å stå som arrangør av 17. mai-arrangementet i Sandnessjøen bes sende søknad til Alstahaug kommune, Rådhuset, 8805 Sandnessjøen eller til post@alstahaug.kommune.no Det gis et tilskudd på 25.000 kroner til arrangementet....
mandag 11. februar Alstahaug kommune
Felles råd for eldre og funksjonshemmede
Til høsten skal det oppnevnes nytt felles råd for eldre og funksjonshemmede.
onsdag 6. februar Alstahaug kommune
NORDLAND

Uholdbar hotell-situasjon
Mandag morgen inntraff den utrolige situasjonen at Sandnessjøen står uten et hotelltilbud – det må være første gang siden krigen. «Utrolig», fordi interessentene rundt Syv Søstre – bank og eiere – har forhandlet i månedsvis om en mer...
mandag 4. februar Helgelands Blad
Ordfører vil ha hotell-svar
KONKURS: Alstahaug-ordføreren ber bostyrer og bank om å bidra til midlertidig drift av Syv Søstre-hotellet. I et brev til bostyrer i Syv Søstre-konkursen, Tom Bertil Eriksen, tar ordfører Bård Anders Langø til orde for midlertidlig drift i påvente av eventuelt...
mandag 4. februar Helgelands Blad
Feirer fem år
Hverdagsrehabiliteringen i Alstahaug fyller fem år. Tjenesten handler om at folk skal få bo hjemme så lenge de ønsker, og så lenge de får det til. Tilbudet Opptrening hjemme, med oppfølging og tverrfaglig innsats, settes i verk overfor målgruppen: Alle over 18...
lørdag 2. februar Helgelands Blad
Vi har lansert chatboten Sigrid
Sigrid er nå aktiv på hjemmesiden vår. Sigrid skal hjelpe innbyggere med å finne svar på de vanligste spørsmålene dere har behov for å stille kommunen. Sigrid er fortsatt under opplæring, og har bruk for trening for å bli flinkere til å besvare...
fredag 1. februar Alstahaug kommune
Tapte slag om barnehage-tilskudd
Sandnessjøen Barnehage tapte tvisten mot Alstahaug kommune, og er dømt til å betale kommunens advokatutgifter. Striden, med Alstahaug kommune på den ene siden, og Sandnessjøen Barnehage AS (Forshaugen) på den andre, gikk i Alstahaug tingrett 22. januar. Sandnessjøen...
fredag 1. februar Helgelands Blad
Lite lystne på å innføre stopp i nyansettelser
Tross stadig høyere lønnsutgifter, er Alstahaug formannskap lunkne til forslag om å innføre ansettelsesstopp i kommunen. Under budsjettbehandlingen i desember, ba kommunestyret formannskapet diskutere stans i nyansettelser i Alstahaug. Bakgrunnen er stadig økende utgifter på...
torsdag 31. januar Helgelands Blad
Ny rektor på Bjarnetjønna
Hege Antonsen blir ny rektor på Bjarnetjønna til høsten. Hun kom fra jobb i skolen i Træna kommune og ble assisterende rektor ved Sandnessjøen ungdomsskole til skolestart i 2017. Og til høsten får hun altså nok en ny arbeidsplass, når hun blir ny rektor...
torsdag 31. januar Helgelands Blad
– Vi får ikke svar fra Alstahaug kommune
– Vi henvender oss til Alstahaug kommune, men får ikke svar før vi purrer flere ganger og truer med fylkesmannen. Hjertesukket kommer fra Helge Johansen, leder i Tjøtta og Offersøy områdeutvalg. – At kommunen ikke kan svare med en gang, det skjønner vi. Men da...
torsdag 31. januar Helgelands Blad
Inspirasjonsmøte - Bærproduksjon på Helgeland
Grøntgruppa i Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge, i samarbeid med landbruksetaten i Alstahaug kommune,  arrangerer informasjons- og inspirasjonsmøte om bærdyrking og muligheter på Helgeland. Sted: Sandnessjøen, Kantina på rådhuset til Alstahaug kommune
onsdag 30. januar Alstahaug kommune
Sparket i gang debatt om idretts-gebyr
Et facebook-innlegg sparket i gang en debatt om gebyrene for leie av kommunale idrettsbaner i Alstahaug. Det var Radaasen Fotballklubbs Bjørn Terje Jenssen som tok avspark for diskusjonen med en facebook-post mandag kveld. Bakgrunn Klubben har selv har brukt massevis av timer på dugnad...
onsdag 30. januar Helgelands Blad
Skolestart høsten 2019
Fra høsten 2019 er skolene i sentrum av Alstahaug kommune organisert som to 1-4 skoler og en 5-7 skole. Elever på 1. -4.trinn får tildelt skoleplass til 1.februar. Alle elever får tildelt klasse innen 1.april. Det vil bli førskoledag 12.juni. Nærmere
onsdag 30. januar Alstahaug kommune
Igangsetting av planarbeid
Hjem
onsdag 30. januar Alstahaug kommune
Engelskkurs
Alstahaug voksenopplæring tilbyr nybegynnerkurs i engelsk våren 2019, meld deg på nå!
tirsdag 29. januar Alstahaug kommune
Valgt inn i Helgeland ungdomsråd
Frida Dalen Ivarsen (16) fra Alstahaug ungdomsråd er valgt inn i Helgeland ungdomsråd. Hun bodde sine første år på Indre Kvarøy, men bor nå på Søvik og er elev på Sandnessjøen videregående. Hun er også fløytist i Alstahaug...
mandag 28. januar Helgelands Blad
– Stengt sentralbord brudd på loven?
Bryter stenginga av sentralbordet i Alstahaug med kommuneloven? Einar Ebbesen vil vite. Einar Ebbesen, tidligere kommunestyrerepresentant for Kystpartiet i Alstahaug, vil vite om Alstahaug kommunes stenging av sentralbordet er i strid med kommuneloven. Det kommer fram i en epost Ebbesen nylig sendte til...
lørdag 26. januar Helgelands Blad
Disse hverdagsheltene får en gratisbillett til Sigridkongressen
I år hadde vi hele 39 nominerte til årets hverdagshelt! Det er utrolig gøy og rørende å lese alle de fine begrunnelsene for hvorfor din hverdagshelt fortjener en påskjønnelse. Tusen takk for alle bidrag! Det er alle dere som henter, bidrar, syr, strikker, vasker, maler,...
fredag 25. januar Alstahaug kommune
Istapper - se opp!
I disse dager henger det store, tunge istapper fra bygninger, og disse kan utgjøre en stor fare for fotgjengere og kjøretøy som står parkert langs fortau. Det er huseiers ansvar å fjerne snø og is fra tak og renner. I mange tilfeller vil det være
mandag 21. januar Alstahaug kommune
Høring: Bredbåndsutbygging i Alstahaug kommune 2019
Også i år skal vi søke om støtte til utbygging av bredbånd i Alstahaug kommune, og vi trenger innspill fra dere. Vi fikk ikke tildelt midler i 2018. Send oss tilbakemelding på nedlastningshastigheten i ditt område innen høringsfristen 18. mars. Les
fredag 18. januar Alstahaug kommune
Beredskap brøyting og strøing i Sandnessjøen2018/2019
Alstahaug kommunes brøyteberedskap starter med to helgevakter fra den 7. desember 2018. Fra 20. desember 2018 begynner full ukesberedskap som varer i 12 uker fram til 14. mars 2019. Fra 15. mars 2019 avsluttes sesongen med 4 helgevakter (fredag
fredag 18. januar Alstahaug kommune
Obs: Ikke bygg snøhuler i brøyteskavlene - brøytesjåførenes største skrekk
Brøytesjåførene våre melder om at det bygges snøhuler i brøyteskavlene i veikanten. Dette er livsfarlig og brøytesjåførene er svært bekymret over at snøhuler graves i veikanten, der plogen skal jobbe med enormt store krefter. Vi ber foreldre og...
torsdag 17. januar Alstahaug kommune
Profilhåndbok for Alstahaug kommune
onsdag 16. januar Alstahaug kommune
Lansering av chatbot
Chatboten Sigrid lanseres på hjemmesiden 4. februar. Sigrid skal hjelpe innbyggere med å finne svar på de vansligste spørsmålene innbyggere stiller kommunen. Sigrid er avhengig av trening for å bli flinkere til å besvare spørsmål og vi håper hun vil bli...
fredag 11. januar Alstahaug kommune
Rana har gitt opp sykehuset
I et leserbrev til Helgelands Blad, publisert på hblad.no tirsdag kveld, kommer Rana-ordfører Geir Waage med en oppsiktsvekkende innrømmelse: «Vårt mål er en balansert sykehus- og beredskapsstruktur som sikrer et best mulig behandlingstilbud og akuttberedskap for pasienter...
onsdag 9. januar Helgelands Blad
Sigrid-billetter til ekte hverdagshelter
Alstahaug kommune deler ut ti billetter til Sigrid-kongressen - til DIN hverdagshelt! Kjenner du noen som gjør en ekstra innsats for sine medmennesker eller for nærmiljøet? Send navnet på din kandidat og en kort begrunnelse til hverdagshelt@alstahaug.kommune.no - kanskje din helt stikker av...
onsdag 9. januar Alstahaug kommune
Alstahaug stengte sentralbordet fra nyttår
SENTRALBORD: Fra nyttår stengte infotorget i Alstahaug, og går fra personlig service til digital betjening av innbyggerne. Denne reportasjen sto første gang i Helgelands Blad 14. november 2018 – Vi har tro på dette, og mener innbyggerne skal kunne gjøre mer via nye...
tirsdag 8. januar Helgelands Blad
NORDLAND

Slik søker eller bytter du barnehageplass
Kommunen har felles samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager i kommunen. Søk barnehageplass - barnehageåret 2019/2020 Barnehagesøknaden gjelder kun i det kalenderåret du har søkt. Alle søkere som per i dag står på venteliste til barnehageplass...
tirsdag 8. januar Alstahaug kommune
Kjøp av parkeringskort
Du kan kjøpe parkeringskort som gjelder de fleste parkeringsplasser i Sandnessjøen sentrum, her: alstahaug.easypark.net Du logger deg på med Bank-ID eller ved å opprette eget brukernavn/passord. Rådhuset er ikke lenger utsalgssted for Alstahaug parkering a/s. Hvis du bor i sentrum...
mandag 7. januar Alstahaug kommune
Senterpartiet ønsker velkommen til åpent folkemøte om Folkets helsetjenester
Åpent folkemøte 10. januar 2019 kl. 18:00-20:00 på Kulturbadet i Sandnessjøen. Innleder er Kjersti Toppe, Senterpartiets helsepolitiske talsperson, innlegg fra Kirsten Toft, Espen Isaksen og Sinne Simony Marken. Møteleder er Anne Severinsen.
mandag 7. januar Alstahaug kommune
Takk til alle som bidro til årets adventskalender: Julekort fra Alstahaug 2019
Alstahaug kommune ønsker å rette en stor takk til alle som sendte oss bidrag til adventskalenderen Julekort fra Alstahaug . Alle bidragene kan ses på Alstahaug kommunes Instagram-profil @alstahaug. Her er en liste over alle bidragsytere.
mandag 7. januar Alstahaug kommune
– Kommer ikke til å si noe om lokalisering
12 kommuner er enige om at et nytt sykehus på Helgeland må plasseres sør for Korgfjellet. – Men vi kommer ikke til å peke konkret på lokalisering i vårt svar. Det sier Alstahaug-ordfører Bård Anders Langø etter torsdagens ordførermøte i...
søndag 6. januar Helgelands Blad
Låner ut sportsutstyr
BUA Alstahaug låner ut splitter nyttidrettsutstyr til barn og ungdom – gratis! Det nasjonale, fire år gamle prosjektet skal stimulere til bedre folkehelse for alle. Alstahaug frivilligsentral ved leder Lars Lauritzen har fått prosjektet til kommunen. Alstahaug idrettsråd skal...
27. desember 2018 Helgelands Blad
Åpningstider jul og nyttår
Rådhuset holder stengt 24., 25. og 26 desember. Åpningstider 27.-28. desember: 10:00-14:00 Nyttårsaften og 1. januar: stengt
18. desember 2018 Alstahaug kommune
Alstahaug signerer avtale om velferdsteknologiske løsninger
Alstahaug kommune signerte i dag en avtale om velferdsteknologiske løsninger med Hospital IT, etter en lengre anbudsprosess denne høsten. Hospital IT leverer løsninger innen helse og omsorg for både institusjoner og hjemmetjenester, som Alstahaug kommune nå får benytte seg av....
17. desember 2018 Alstahaug kommune
Beredskap brøyting og strøing i sandnessjøen 2018/19
Alstahaug kommunes brøyteberedskap starter med to helgevakter fra den 7. desember 2018. Fra 20. desember 2018 begynner full ukesberedskap som varer i 12 uker fram til 14. mars 2019. Fra 15. mars 2019 avsluttes sesongen med 4 helgevakter (fredag ettermiddag til mandag morgen).
17. desember 2018 Alstahaug kommune
Fikk kulturprisen
Hilde Skjevelnes Henriksen fikk Alstahaugs kulturpris i år. Prisen ble utdelt av ordfører Bård Andres Langø før den første av kveldens to En time før jul-konserter i Kulturbadet. – Hun er født inn i frivillighet, i musikk og i Sandnes skolekorps,...
15. desember 2018 Helgelands Blad
Markering for ansatte med 25 og 26 års tjenestetid
10.12.2018 ble det arrangert markering for ansatte i Alstahaug kommune med 25 og 26 års tjenestetid. Jubileet ble feiret med underholdning av Helgeland ensemble, julemiddag med dessert i tillegg til kaffe og kaker.
12. desember 2018 Alstahaug kommune
Vannmåleravlesning 2018
Har du vannmåler så trenger vi en avlesning av vannmåleren din for å kunne avregne rett vann- og avløpsgebyr. I de nærmeste dagene vil et varsel bli sendt på SMS til din mobiltelefon i de tilfeller hvor vi har registrert ditt nummer eller ved at du har
6. desember 2018 Alstahaug kommune
Slamtømming 2018
Alstahaug kommune starter opp arbeidet med tømming av slamtanker. Abonnenter i området Austbø - Blomsøy - Hestøysund berøres først, og så fortløpende resterende del av kommunen unntatt Mindland og Tro.
6. desember 2018 Alstahaug kommune
Heltidserklæringen er signert
I løpet av 2018 har helse- og omsorgstjenesten i Alstahaug kommune jobbet intensivt med prosjektet Heltidskultur. Prosjektet har som mål å gi tjenestemottakere helhetlige pasientforløp.I likhet med resten av landet vil Alstahaug få flere eldre, med mer
6. desember 2018 Alstahaug kommune
Er du forberedt?
For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordrer DSB alle til å være forberedt på å klare seg selv i tre dager. Denne uka får du en brosjyre i posten med konkrete forslag til hva du bør ha i hus.
3. desember 2018 Alstahaug kommune
Mørke gatelys i Alstahaug kommune
29. november 2018 Alstahaug kommune
Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019 - 2022: Alminnelig ettersyn
Hjem
28. november 2018 Alstahaug kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ALSTAHAUG

NORDLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL