Alstahaug
Veistenging i sentrum - krysset Sjøbergs gt. og Håreks gt.
Fra mandag 26. juni 2017 og ca 1 uke framover vil det pågå omfattende graving i området ved Menighetskulen. Sjøbergs gate vil derfor bli stengt for gjennomkjøring mellom Håreks gate og Syv Søstres gate (Menighetskulen).
fredag 13:09 Alstahaug kommune
Årsrapport 2016 Alstahaug kommune
Årsrapport for Alstahaug kommune 2016 er nå tilgjengelig for nedlasting. Årsmeldingen er en oppsummering av året som gikk for kommunen totalt sett, og avdelingsvis. Relevant for deg som jobber/bor i eller betaler skatt til Alstahaug kommune. Last ned årsrapport for 2016
torsdag 10:46 Alstahaug kommune
Opprusting av parkeringsplass i Karivika
Arbeidet medfører at Havnegata vil bli stengt i 3 uker. Halve parkeringsplassen, den delen som ligger mot Havnegata, vil ikke vil kunne benyttes til parkering. Den andre halvdelen lengst mot sjøen vil fungere som normalt. Det er viktig at kjørende og gående viser aktsomhet ved ferdsel i...
tirsdag 09:11 Alstahaug kommune
Søknadsfrist for innetrening, sesongen 2017/2018
Fristen for å søke om trening i kommunens gymsaler og haller kommende sesong er 20. juni. Søknad sendes på e-post til Fritidskontoret, Alstahaug kommune God sommer, hilsen Fritidskontoret
mandag 15:21 Alstahaug kommune
Valg 2017: Her kan du stemme
11. september i år skal det avholdes valg til Storting og Sameting. Les her hvilke muligheter du har for å stemme.
mandag 15:15 Alstahaug kommune
Oppstart av arbeidet med forskrift om hundehold i Alstahaug kommune
Formannskapets vedtak: «Alstahaug kommune vedtar å starte arbeidet med: Forskrift om hundehold i Alstahaug kommune Arbeidet med en slik forskrift er hjemlet i Lov om hundehold (hundeloven) LOV-2003-07-04–74» Innspill til utarbeidelsen av lokal forskrift sendes skriftlig til Alstahaug kommune...
mandag 14:55 Alstahaug kommune
Helgelandssykehuset 2025
Sykehusbygg informerer kommunestyret i Alstahaug om planprogram for idéfasen, som nå er ute på høring. Planprogrammet inneholder blant annet utredningsalternativer og forslag til utredningstema. Planprogrammet ble sendt på høring 24. mai. Høringsfrist er 1. november...
mandag 14:27 Alstahaug kommune
Alstahaug kommune ønsker samarbeid med private aktører for å skaffe flere utleieboliger
Alstahaug kommune og Husbanken ønsker å samarbeide med private boligutbyggere for å skaffe flere utleieboliger. Det gjøres ved at det inngås tilvisningsavtale mellom kommunen og utbyggeren for en andel av de boligene som blir bygd. Interesserte boligutbyggere inviteres til...
fredag 16. juni Alstahaug kommune
NORDLAND

Kunngjøring av planvedtak
fredag 9. juni Alstahaug kommune
Alstahaug kommune er i gang med å lage digitaliseringsstrategi
Og vi vil gjerne ha ditt innspill!
torsdag 8. juni Alstahaug kommune
Fastsetting av planprogram
onsdag 7. juni Alstahaug kommune
Offentlig ettersyn og høring av forslag til detaljregulering for del av Foged Falchs vei - planid 20170001
torsdag 1. juni Alstahaug kommune
Ledig stilling: HR-sjef
Alstahaug kommune søker en strategisk og engasjert HR-sjef som skal være pådriver for organisasjonens utvikling. Søknadsfrist 11. juni. Søknadsskjema og utlysningstekst
onsdag 31. mai Alstahaug kommune
Kommunestyremøtet 31. mai er avlyst
Neste møte blir 21. juni.
tirsdag 30. mai Alstahaug kommune
Heimevernet øver i Nordland: Om lag 1000 lokale soldater er innkalt til øvelse Nordland i uke 22 og 23.
Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14 (HV-14) gjennomfører øvelse i Nordland med nærmere 1.000 befal og soldater i perioden fra 29. mai til 10. juni.
mandag 29. mai Alstahaug kommune
Bjørg Stemland og Bjørnar Olaisens stiftelse bidrar til renovasjon av Sandnessjøen kirke
Stiftelsen kontaktet Sandnessjøen Kirke i 2016 med ønske om å bidra til vedlikeholdet av Sandnessjøen Kirke. Etter søknad har stiftelsen bevilget inntil 150 000,- til Alstahaug kirkelige fellesråd for drenering rundt Sandnessjøen kirke.
mandag 29. mai Alstahaug kommune
Offentliggjøring av kommunal planstrategi for Alstahaug kommune 2017-2019
Forslag til kommunal planstrategi 2017-2019 ble behandlet av Planutvalget i møte 19. mai.
mandag 22. mai Alstahaug kommune
En invitasjon til tenkning om integrering
Tenk deg at du kommer flyttende til HALD. Du er ny og kjenner ingen. Du kommer kanskje fra Somalia, India, Filipinene, USA, eller kanskje til og med fra Voss eller Bømlo. Hvis du ikke kan språket fra før, går du på norskopplæring, og treffer andre i en liknende situasjon. Er du...
fredag 19. mai Alstahaug kommune
Fremtidens sykehusstruktur på Helgeland - møte med ordfører og kommunalsjef i Alstahaug
15. mai møtte styreleder Frode Mellemvik og adm. dir. i Helgelandssykehuset, Per Martin Knutsen, ordfører Bård Anders Langø og kommunalsjef Helse, Kirsten Toft, i Alstahaug kommune. Møtet kom i stand etter invitasjon fra kommunen.
torsdag 18. mai Alstahaug kommune
Program for 17.mai i Sandnessjøen
Toget starter fra Bjarnetjønna og Sandnes skoler kl. 11.15, sammenkobling av barnetogene ved Lavollen. Borgertogdel inn i toget fra Nessgata. Se resten av programmet i artikkelen.
tirsdag 9. mai Alstahaug kommune
Lege - vikariat - 2. gangs utlysning
Da en av våre ansatte skal ut i permisjon, søker vi etter lege i vikariat fra snarest tom 31.3.2018
torsdag 27. april Alstahaug kommune
Plikter som arbeidsgiver for idrettslag og ideelle organisasjoner
Skatteoppkreveren i HALD (Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna) har laget en miniguide over de plikter idrettslag og ideelle organisasjoner har som arbeidsgiver.
fredag 3. mars Herøy kommune på Helgeland
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ALSTAHAUG

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK 
FAVORITTER

NORDLAND

ANNONSE

ANNONSE